Ihmiset

Posion seurakunnassa rivakoita muutoksia: Viisikymppinen voi vielä vaihtaa ja eläkkeeltä voi palata töihin
Tilaajille

Posion seu­ra­kun­nas­sa ri­va­koi­ta muu­tok­sia: Vii­si­kymp­pi­nen voi vielä vaihtaa ja eläk­keel­tä voi palata töihin

21.01.2020 05:00
Alexander Stubb lomaili Posiolla ja suitsuttaa paikkakuntaa estoitta: "Olen löytänyt täydellisen luonnonrauhan"

Ale­xan­der Stubb lomaili Po­siol­la ja suit­sut­taa paik­ka­kun­taa es­toit­ta: "Olen löy­tä­nyt täy­del­li­sen luon­non­rau­han"

20.01.2020 08:50
Hui, mikä vauhti! Krista ja Zlatan ovat lentävä pari hiihtoladulla – meno palkittiin SM-mitaleilla

Hui, mikä vauhti! Krista ja Zlatan ovat lentävä pari hiih­to­la­dul­la – meno pal­kit­tiin SM-mi­ta­leil­la

19.01.2020 12:00
Muikkuvisa: Mikä kunta saa vuonna 2020 eniten valtionosuuksia asukasta kohti?

Muik­ku­vi­sa: Mikä kunta saa vuonna 2020 eniten val­tion­osuuk­sia asu­kas­ta kohti?

18.01.2020 19:32
Muikkulaatikko: Sussexin herttua kuulostaa näin koillismaalaisittain samalta kuin Tussuvaaran sulttaani

Muik­ku­laa­tik­ko: Sus­se­xin herttua kuu­los­taa näin koil­lis­maa­lai­sit­tain samalta kuin Tus­su­vaa­ran sult­taa­ni

18.01.2020 18:00
Ruka näyttäytyy väreissä - "Tätä et muualla Suomessa näe"

Ruka näyt­täy­tyy vä­reis­sä - "Tätä et muualla Suo­mes­sa näe"

18.01.2020 17:00
Polar Night Light Festival alkoi Rukalla.

Polar Night Light Fes­ti­val alkoi Ru­kal­la.

17.01.2020 17:00
Oulangan reposet tanssivat Mikko Halvarin kuvissa: "Täysikuu, itsenäisyyspäivä, revontulet, tykkypuut ja Päähkänäkallio oli äärielämys"

Ou­lan­gan reposet tans­si­vat Mikko Hal­va­rin ku­vis­sa: "Täy­si­kuu, it­se­näi­syys­päi­vä, re­von­tu­let, tyk­ky­puut ja Pääh­kä­nä­kal­lio oli ää­rie­lä­mys"

17.01.2020 12:46
Tilaajille
Olenko oikeasti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tiskikonetta täyt­tää – ­hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli helpotus: "Ei tarvitse enää leikkiä fiksua"

Olenko oi­keas­ti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tis­ki­ko­net­ta täyttää – hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli hel­po­tus: "Ei tar­vit­se enää leikkiä fiksua"

17.01.2020 12:00
Tilaajille
Koillissanomien digiopastus Kuusamossa: Uusi taito haltuun kahvin kera

Koil­lis­sa­no­mien di­gi­opas­tus Kuu­sa­mos­sa: Uusi taito haltuun kahvin kera

16.01.2020 19:00
Ulla Ingalsuo-Laaksonen Kuusamon kulttuuritoimenjohtajaksi – "Viiden vuoden päästä kulttuuri on osa arkea"

Ulla In­gal­suo-Laak­so­nen Kuu­sa­mon kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­jak­si – "Viiden vuoden päästä kult­tuu­ri on osa arkea"

16.01.2020 17:21
Tutustu uuteen kulttuurijohtajaan: Ulla Ingalsuo-Laaksonen uskoo yhteistyön voimaan: "Yhdessä saadaan mahdottomaltakin tuntuva tehtävä mahdolliseksi"

Tutustu uuteen kult­tuu­ri­joh­ta­jaan: Ulla In­gal­suo-Laak­so­nen uskoo yh­teis­työn voi­maan: "Yh­des­sä saadaan mah­dot­to­mal­ta­kin tuntuva tehtävä mah­dol­li­sek­si"

16.01.2020 16:15
"Taiteilijakaarti laajentaa ensi kertaa ulkomaille" – valofestivaali Polar Night Light Festival valaisee Rukan perjantaista lähtien

"Tai­tei­li­ja­kaar­ti laa­jen­taa ensi kertaa ul­ko­mail­le" – va­lo­fes­ti­vaa­li Polar Night Light Fes­ti­val va­lai­see Rukan per­jan­tais­ta lähtien

15.01.2020 15:28
Sanna Keskisestä tulee Kalevan uusi vastaava päätoimittaja

Sanna Kes­ki­ses­tä tulee Kalevan uusi vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja

14.01.2020 14:55
Kuusamon näyttämöllä suuria suunnitelmia - uusi kesäteatteri ja oma show

Kuu­sa­mon näyt­tä­möl­lä suuria suun­ni­tel­mia - uusi ke­sä­teat­te­ri ja oma show

10.01.2020 18:11

Kou­ta­nie­men kuvia kan­sal­lis­mu­seos­sa - museot kaik­kien aikojen kä­vi­jä­en­nä­tyk­seen viime vuonna

07.01.2020 05:00

On­nis­tuu­ko mos­haa­mi­nen ja neu­lo­mi­nen yhtä aikaa? - Hea­vy­neu­lon­nan mm-ki­soi­hin haetaan osal­lis­tu­jia

27.12.2019 10:00

Rimp­pa­rem­mi esiin­tyy Po­siol­la - luvassa tans­si­teat­te­ria ja Brelin tuo­tan­non helmiä

26.11.2019 11:00
Kulttuuriohjelmien tarjonta lisääntynyt Posiolla - Lapsiperheet keskiössä tänä vuonna

Kult­tuu­ri­oh­jel­mien tar­jon­ta li­sään­ty­nyt Po­siol­la - Lap­si­per­heet kes­kiös­sä tänä vuonna

25.11.2019 09:00
Kirka-musikaali Kuusamossa

Kir­ka-mu­si­kaa­li Kuu­sa­mos­sa

24.11.2019 09:00

Mus­to­sel­le Beet­ho­ven on kaik­kein suurin viisain ja rohkein

19.11.2019 09:00

Tuleeko Kuu­sa­moon uutta kult­tuu­ri­joh­ta­jaa? – paikka auki vuoden lopussa

06.11.2019 08:00
Musiikkiopisto juhli 40-vuotista taivaltaan

Mu­siik­ki­opis­to juhli 40-vuo­tis­ta tai­val­taan

04.11.2019 09:00
Kirjat syntyvät elämän keskellä – kirjailija voi kirjoittaa itsensä onnelliseksi tai surulliseksi

Kirjat syn­ty­vät elämän kes­kel­lä – kir­jai­li­ja voi kir­joit­taa itsensä on­nel­li­sek­si tai su­rul­li­sek­si

04.11.2019 05:00

Myydään 3H+K en­si-il­las­sa per­jan­tai­na: Vaikka roo­li­hen­ki­löt kär­vis­te­le­vät­kin, luvassa on myös naurua

01.11.2019 12:00

Sisko Sa­von­lah­del­le Kalle Päätalo -kir­jal­li­suus­pal­kin­to - esi­kois­kir­ja teki Sa­von­lah­des­ta su­ku­pol­ven­sa äänen

25.10.2019 13:00
Naperotkin muistelivat Päätaloa – Kirjailijan ja toimittajan mielestä alakoululaiset ovat parhaita toimittajia, koska he uskaltavat kysyä.

Na­pe­rot­kin muis­te­li­vat Pää­ta­loa – Kir­jai­li­jan ja toi­mit­ta­jan mie­les­tä ala­kou­lu­lai­set ovat par­hai­ta toi­mit­ta­jia, koska he us­kal­ta­vat kysyä.

17.10.2019 14:00

IS: Elätti, vilkas libido, it­se­tu­hoi­suus, nousu me­nes­tys­kir­jai­li­jak­si – Pei­li­ku­va Kalle Pää­ta­los­ta nostaa esiin yk­si­ty­se­lä­män kaikki puolet

16.10.2019 14:30
"Mielessäni on aina vielä kirjoittamaton tarina, joka tahtoo päästä paperille" – kuusamolaislähtöiseltä Briitta Hepo-ojalta ilmestyi kolmas romaani

"Mie­les­sä­ni on aina vielä kir­joit­ta­ma­ton tarina, joka tahtoo päästä pa­pe­ril­le" – kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sel­tä Briitta He­po-ojal­ta il­mes­tyi kolmas romaani

15.10.2019 11:00
Äänestyskoppi näyttelyssä

Ää­nes­tys­kop­pi näyt­te­lys­sä

09.10.2019 05:00