Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ihmiset

Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti posiolaisen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen kulissit pysyivät pitkään kasassa: "Näimme liian paljon"
Tilaajille

Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti po­sio­lai­sen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen ku­lis­sit py­syi­vät pitkään ka­sas­sa: "Näimme liian paljon"

17:00
Muurmannin vainoissa surmattiin iso määrä suomalaisia – näin kukoistava suomalaisyhteisö tuhoutui

Muur­man­nin vai­nois­sa sur­mat­tiin iso määrä suo­ma­lai­sia – näin ku­kois­ta­va suo­ma­lais­yh­tei­sö tu­hou­tui

06.12.2023 17:00
Tilaajille
Kiinnostaako National Napalm Syndicate ja For My Pain? Heinäkuussa näiden ja muutaman muun bändin tahtiin hypitään Pudasjärvellä

Kiin­nos­taa­ko Na­tio­nal Napalm Syn­di­ca­te ja For My Pain? Hei­nä­kuus­sa näiden ja muu­ta­man muun bändin tahtiin hy­pi­tään Pu­das­jär­vel­lä

05.12.2023 18:11
Tilaajille
Ravintola Tapio Kuusamon keskustasta Rukalle:  ”Ruka on ollut jo kesästä asti ajatuksissa”

Ra­vin­to­la Tapio Kuu­sa­mon kes­kus­tas­ta Ru­kal­le: ”Ruka on ollut jo kesästä asti aja­tuk­sis­sa”

05.12.2023 16:29 2
Tilaajille
Taivalkoskelainen Juha Parviainen on hyvä tyyppi ja sai siitä 500 euroa – "erittäin yhteistyökykyinen ja pidetty henkilö"

Tai­val­kos­ke­lai­nen Juha Par­viai­nen on hyvä tyyppi ja sai siitä 500 euroa – "e­rit­täin yh­teis­työ­ky­kyi­nen ja pidetty hen­ki­lö"

05.12.2023 11:00 1
Tilaajille
Rovaniemellä pian konsertoivat lauluntekijät kertovat, miten syntyy syvällinen joululaulu, joka myös avaa itkuhanat helposti

Ro­va­nie­mel­lä pian kon­ser­toi­vat lau­lun­te­ki­jät ker­to­vat, miten syntyy sy­väl­li­nen jou­lu­lau­lu, joka myös avaa it­ku­ha­nat hel­pos­ti

03.12.2023 17:00
Tilaajille
Taivalkoskellakin kauppa-autollaan kiertävä Kalle Pelkonen, 74, on lajinsa viimeisiä: "En minä myymistä lopeta, vaikka neljätoista kertaa minut on leikattu"

Tai­val­kos­kel­la­kin kaup­pa-au­tol­laan kier­tä­vä Kalle Pel­ko­nen, 74, on lajinsa vii­mei­siä: "En minä myy­mis­tä lopeta, vaikka nel­jä­tois­ta kertaa minut on lei­kat­tu"

03.12.2023 12:00
Tilaajille
"Kai siellä ainakin kahvitellaan, ja on se Petteri Orpo siellä" – kuusamolainen Aino, 10,  lähtee Helsinkiin lasten omiin "Linnan juhliin" Elielin kanssa: lue jutusta millaiset odotukset kaksikolla on päivän suhteen

"Kai siellä ainakin kah­vi­tel­laan, ja on se Petteri Orpo siellä" – ­kuu­sa­mo­lai­nen Aino, 10, lähtee Hel­sin­kiin lasten omiin "Linnan juh­liin" Elielin kanssa: lue jutusta mil­lai­set odo­tuk­set kak­si­kol­la on päivän suhteen

02.12.2023 12:00
Tilaajille
Lainavinkki: Runokylpy pulppuaa lämpimiä ajatuksia – Kirjoittaja on ruvennut revittelemään kielen kanssa ja jotenkin siitä huolimatta onnistunut puristamaan tekstit pieniksi helmiksi

Lai­na­vink­ki: Ru­no­kyl­py pulp­puaa läm­pi­miä aja­tuk­sia – ­Kir­joit­ta­ja on ru­ven­nut re­vit­te­le­mään kielen kanssa ja jo­ten­kin siitä huo­li­mat­ta on­nis­tu­nut pu­ris­ta­maan tekstit pie­nik­si hel­mik­si

02.12.2023 12:00
Tilaajille
Kivelälle ja Manniselle ritarimerkki – katso tästä, ketkä 18 Koillismaalla saavat itsenäisyyspäivänä kunniamerkin

Ki­ve­läl­le ja Man­ni­sel­le ri­ta­ri­merk­ki – katso tästä, ketkä 18 Koil­lis­maal­la saavat it­se­näi­syys­päi­vä­nä kun­nia­mer­kin

01.12.2023 12:28 4
Tilaajille
”Olen elinikäinen mökkiläinen” – Kuusamon Vuoden mökkiläisen Pekka Ervastin ensikosketus mökillä vietettyyn aikaan tapahtui jo lapsuudessaan

”Olen elin­ikäi­nen mök­ki­läi­nen” – Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

01.12.2023 10:21 5
Tilaajille
Joogaa suolla, metsässä tai tunturissa – tällaista on luontojooga Kuusamossa

Joogaa suolla, met­säs­sä tai tun­tu­ris­sa – täl­lais­ta on luon­to­joo­ga Kuu­sa­mos­sa

27.11.2023 17:53
Tilaajille
Katovuodet veivät kuusamolaisia asumaan Jäämeren rannikolle – he asettuivat etenkin Pummankin kylään, joka nimettiin "Pikku-Kuusamoksi"

Ka­to­vuo­det veivät kuu­sa­mo­lai­sia asumaan Jää­me­ren ran­ni­kol­le – he aset­tui­vat etenkin Pum­man­kin kylään, joka ni­met­tiin "Pik­ku-Kuu­sa­mok­si"

27.11.2023 17:00
Tilaajille
Jouko Vahtola esitteli uusinta kirjaansa Taivalkoskella –  Näin syntyi Kuolema Iijoella -teos

Jouko Vahtola esit­te­li uusinta kir­jaan­sa Tai­val­kos­kel­la –  Näin syntyi Kuolema Ii­joel­la -teos

23.11.2023 18:00
Tilaajille
Kylähieroja kiertää pitkin Kuusamoa ja vähän muuallakin  – Farmaseuttina saatu kokemus ja tietotaito auttaa Laura Ahoa myös hänen hierojan týössään

Ky­lä­hie­ro­ja kiertää pitkin Kuu­sa­moa ja vähän muual­la­kin – Far­ma­seut­ti­na saatu kokemus ja tie­to­tai­to auttaa Laura Ahoa myös hänen hie­ro­jan týös­sään

23.11.2023 11:00
Tilaajille
Päätalo-veteraani haluaa tehdä Kallesta uuden elokuvan ja uskoo, että se kiinnostaa kansainvälisestikin – rahoituspottiin Naturpolikselta kymppitonni

Pää­ta­lo-ve­te­raa­ni haluaa tehdä Kal­les­ta uuden elo­ku­van ja uskoo, että se kiin­nos­taa kan­sain­vä­li­ses­ti­kin – ra­hoi­tus­pot­tiin Na­tur­po­lik­sel­ta kymp­pi­ton­ni

23.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Työelämän vaatimukset vaikuttavat mielenterveyteen – ”Digitalisaation myötä työ on irtautunut paikasta ja ajasta erityisesti tieto- ja asiantuntijatyössä”

Työ­elä­män vaa­ti­muk­set vai­kut­ta­vat mie­len­ter­vey­teen – ”­Di­gi­ta­li­saa­tion myötä työ on ir­tau­tu­nut pai­kas­ta ja ajasta eri­tyi­ses­ti tieto- ja asian­tun­ti­ja­työs­sä”

22.11.2023 11:00
Tilaajille
Kelit vaihtuivat yhdessä yössä, Posiolla avattiin 21 kilometrin järvilatu ennätysaikaisin – "Olisi hyvä, jos saataisiin pari talkoolaista lisää"

Kelit vaih­tui­vat yhdessä yössä, Po­siol­la avat­tiin 21 ki­lo­met­rin jär­vi­la­tu en­nä­tys­ai­kai­sin – "Olisi hyvä, jos saa­tai­siin pari tal­koo­lais­ta lisää"

20.11.2023 17:06
Tilaajille
Vanha kuva: Kahdeksankymmentä lasta marssi Posion kunnanvirastolle kesken aamukahvin

Vanha kuva: Kah­dek­san­kym­men­tä lasta marssi Posion kun­nan­vi­ras­tol­le kesken aa­mu­kah­vin

20.11.2023 04:00 1
Tilaajille
"Muuten tilanne on samanlainen kuin hoitajilla, joita kovasti arvostetaan, kehutaan ja ovella taputetaan olalle, että hyvin meni" – Minna Rytisalon mukaan Suomen pitäisi ottaa mallia Virosta

"Muuten tilanne on sa­man­lai­nen kuin hoi­ta­jil­la, joita kovasti ar­vos­te­taan, ke­hu­taan ja ovella ta­pu­te­taan olalle, että hyvin meni" – Minna Ry­ti­sa­lon mukaan Suomen pitäisi ottaa mallia Virosta

19.11.2023 16:30 3
Tilaajille
Lainavinkki: Ääneen lukeminen kannattaa, vaikka lapsi ei vielä itse osaisi puhua – nappaa tästä vinkit kirjoista, joita kannattaa lukea perheen pienimmille

Lai­na­vink­ki: Ääneen lu­ke­mi­nen kan­nat­taa, vaikka lapsi ei vielä itse osaisi puhua – ­nap­paa tästä vinkit kir­jois­ta, joita kan­nat­taa lukea perheen pie­nim­mil­le

19.11.2023 12:00
Tilaajille
”Kohottaa yhteisöllisyyttä ja kylähenkeä” – Taivalkosken joulunavauksessa joululaulut raikasivat, joulupukki jakoi lahjoja lapsille ja makkarat ja glögi tekivät kauppansa

”Ko­hot­taa yh­tei­söl­li­syyt­tä ja ky­lä­hen­keä” – Tai­val­kos­ken jou­lun­avauk­ses­sa jou­lu­lau­lut rai­ka­si­vat, jou­lu­puk­ki jakoi lahjoja lap­sil­le ja mak­ka­rat ja glögi tekivät kaup­pan­sa

18.11.2023 23:36
Tilaajille
Lypsykarjatilan yrittäjä Sami Lohilahti palkittiin Taivalkoskella – yrittäjäpalkinto jaettiin sinnikkyydestä pärjätä maatalouden vaatimuksissa

Lyp­sy­kar­ja­ti­lan yrit­tä­jä Sami Lo­hi­lah­ti pal­kit­tiin Tai­val­kos­kel­la – yrit­tä­jä­pal­kin­to jaet­tiin sin­nik­kyy­des­tä pärjätä maa­ta­lou­den vaa­ti­muk­sis­sa

18.11.2023 20:00
Tilaajille
”Välittämistä, rajoja ja enemmän yhdessäoloa” – Supernanny Suomi -tositelevisio-ohjelmasta tuttu  psyko- ja perheterapeutti Pia Penttala saapuu puhumaan Kuusamoon

”Vä­lit­tä­mis­tä, rajoja ja enemmän yh­des­säo­loa” – Su­per­nan­ny Suomi -to­si­te­le­vi­sio-oh­jel­mas­ta tuttu psyko- ja per­he­te­ra­peut­ti Pia Pent­ta­la saapuu pu­hu­maan Kuu­sa­moon

18.11.2023 12:00
Tilaajille
Kuunteletko Maustetyttöjä vai lähdetkö Piipahtamaan pirtissä? – Koillismaalla riittää nähtävää ja koettavaa tälläkin viikolla

Kuun­te­let­ko Maus­te­tyt­tö­jä vai läh­det­kö Pii­pah­ta­maan pir­tis­sä? – Koil­lis­maal­la riittää näh­tä­vää ja koet­ta­vaa täl­lä­kin vii­kol­la

17.11.2023 04:00
Tilaajille
Sanna Lampela kirjastonhoitajan sijaiseksi Posiolle – myös kirjastovirkailijan toimi aiotaan laittaa haettavaksi

Sanna Lampela kir­jas­ton­hoi­ta­jan si­jai­sek­si Po­siol­le – myös kir­jas­to­vir­kai­li­jan toimi aiotaan laittaa haet­ta­vak­si

17.11.2023 04:00
Tilaajille
"Tehoa pitäisi kyllä riittää" – Seppäsen perhe alkaa lyödä löylyä Iijärvellä maan alla, katso videolta holvisaunaurakka pikakelauksena

"Tehoa pitäisi kyllä riit­tää" – ­Sep­pä­sen perhe alkaa lyödä löylyä Ii­jär­vel­lä maan alla, katso vi­deol­ta hol­vi­sau­na­urak­ka pi­ka­ke­lauk­se­na

16.11.2023 17:00
Tilaajille
Joulu avataan Koillismaalla eri päivinä tällä tai ensi viikolla – näin joulupukki ehtii jokaiseen kuntaan yksin tai muorinsa kanssa

Joulu avataan Koil­lis­maal­la eri päivinä tällä tai ensi vii­kol­la – näin jou­lu­puk­ki ehtii jo­kai­seen kuntaan yksin tai muo­rin­sa kanssa

15.11.2023 17:00 1
Tilaajille
Arvio: Erämiehen elämää kaukana kaikesta – toimittaja Pekka Ervasti jakaa kirjassaan hyviä neuvoja harrastuksestaan

Arvio: Erä­mie­hen elämää kaukana kai­kes­ta – toi­mit­ta­ja Pekka Ervasti jakaa kir­jas­saan hyviä neuvoja har­ras­tuk­ses­taan

15.11.2023 12:44 2
Tilaajille
Suomen paras hiihtokeskus on kolmatta kertaa Levi – erikseen valitaan vuoden hiihtokeskus

Suomen paras hiih­to­kes­kus on kol­mat­ta kertaa Levi – e­rik­seen va­li­taan vuoden hiih­to­kes­kus

14.11.2023 11:00 1
Tilaajille