Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ihmiset

Viisitoistavuotias Eelis Turpeinen on 4H-yrittäjä – haluaa rahoittaa harrastuksensa lumitöiden ja kiinteistönhuollon avulla
Tilaajille

Vii­si­tois­ta­vuo­tias Eelis Tur­pei­nen on 4H-yrit­tä­jä – haluaa ra­hoit­taa har­ras­tuk­sen­sa lu­mi­töi­den ja kiin­teis­tön­huol­lon avulla

04.02.2023 04:00 2
Miksi somessa ihaillaan julkkiksia lähes vailla rihman kiertämää, mutta tavallisen suomalaisen luomutakaliston näkeminen on kauhistus?

Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

03.02.2023 16:30
Tilaajille
Katso tästä Koillismaan menovinkit tuleville päiville – luvassa roimasti urheilua ja perhetapahtumia

Katso tästä Koil­lis­maan me­no­vin­kit tu­le­vil­le päi­vil­le – luvassa roi­mas­ti ur­hei­lua ja per­he­ta­pah­tu­mia

03.02.2023 04:00
Tilaajille
"Halusimme varmistaa, että tapahtuma järjestetään" – Joel ja Eemil ottivat vetovastuuta Q-lanista ja iskevät nyt pelikoneet tulille uudessa paikassa

"Ha­lu­sim­me var­mis­taa, että ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään" – Joel ja Eemil ottivat ve­to­vas­tuu­ta Q-la­nis­ta ja iskevät nyt pe­li­ko­neet tulille uudessa pai­kas­sa

02.02.2023 11:00 1
Tilaajille
140-vuotias Jalavan kauppa tervehtii asiakkaita – kauppiaspari Mikko ja Laura Jalava jatkavat perinnettä ja paljastavat tarinan suvun historiasta

140-vuo­tias Jalavan kauppa ter­veh­tii asiak­kai­ta – kaup­pias­pa­ri Mikko ja Laura Jalava jat­ka­vat pe­rin­net­tä ja pal­jas­ta­vat tarinan suvun his­to­rias­ta

31.01.2023 17:00 2
Tilaajille
Ruka järjestää ensimmäistä kertaa Harmaa rinne -tapahtuman: Käärijä, Mikael Gabriel ja Stig lavalla

Ruka jär­jes­tää en­sim­mäis­tä kertaa Harmaa rinne -ta­pah­tu­man: Kää­ri­jä, Mikael Gabriel ja Stig lavalla

31.01.2023 04:00
Tilaajille
Uusi seurakuntapappi Marja-Leena Tahkola löysi kutsumuksensa teologiassa: "Kaipaan hengellistä ja ihmisten kanssa työskentelyä"

Uusi seu­ra­kun­ta­pap­pi Mar­ja-Lee­na Tahkola löysi kut­su­muk­sen­sa teo­lo­gias­sa: "Kai­paan hen­gel­lis­tä ja ih­mis­ten kanssa työs­ken­te­lyä"

30.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Vanhat kuvat näkyvät jälleen verkossa – Koillissanomat palauttaa maanantaisin menneiden vuosikymmenten merkittäviä tapahtumia

Vanhat kuvat näkyvät jälleen ver­kos­sa – Koil­lis­sa­no­mat pa­laut­taa maa­nan­tai­sin men­nei­den vuo­si­kym­men­ten mer­kit­tä­viä ta­pah­tu­mia

30.01.2023 11:00
Tilaajille
Perussuomalaiset valitsivat uudelleen johtajansa Kuusamon valtuustoryhmässä

Pe­rus­suo­ma­lai­set va­lit­si­vat uu­del­leen joh­ta­jan­sa Kuu­sa­mon val­tuus­to­ryh­mäs­sä

30.01.2023 09:40 6
Tilaajille
"Venäläiset eivät opi historiasta, he eivät opi ikinä", sanoo 40 vuotta sitten Neuvostoliitosta loikannut Viktoria Mullova: huippuviulisti palaa viimein Kuusamoon konsertoimaan arvoviulun kanssa

"Ve­nä­läi­set eivät opi his­to­rias­ta, he eivät opi ikinä", sanoo 40 vuotta sitten Neu­vos­to­lii­tos­ta loi­kan­nut Vik­to­ria Mul­lo­va: huip­pu­viu­lis­ti palaa viimein Kuu­sa­moon kon­ser­toi­maan ar­vo­viu­lun kanssa

27.01.2023 16:30 1
Tilaajille
Kuusamon lukion lumilinja kiinnostaa Etelä-Suomessa: “Se selvästi trendaa nyt” – Linjalle ei vaadita opiskelijoilta kilpataustaa, vaan kiinnostus lumilajeihin riittää

Kuu­sa­mon lukion lu­mi­lin­ja kiin­nos­taa Ete­lä-Suo­mes­sa: “Se sel­väs­ti trendaa nyt” – Lin­jal­le ei vaadita opis­ke­li­joil­ta kil­pa­taus­taa, vaan kiin­nos­tus lu­mi­la­jei­hin riittää

24.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Jyväskylän ralleista Kuusamon tapahtumien kehittäjäksi – Niina Kukka muutti Kuusamoon hidastelemaan silloin, kun termiä ei oltu edes keksitty: ”En ole kertaakaan katunut päätöstä”

Jy­väs­ky­län ral­leis­ta Kuu­sa­mon ta­pah­tu­mien ke­hit­tä­jäk­si – Niina Kukka muutti Kuu­sa­moon hi­das­te­le­maan sil­loin, kun termiä ei oltu edes kek­sit­ty: ”En ole ker­taa­kaan katunut pää­tös­tä”

22.01.2023 17:00 2
Tilaajille
Kansainvälinen keskustelutilaisuus Taivalkoskella – toiveissa apua käytännön asioissa, kimppakyytejä ja työsuhdeasuntoja

Kan­sain­vä­li­nen kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Tai­val­kos­kel­la – toi­veis­sa apua käy­tän­nön asiois­sa, kimp­pa­kyy­te­jä ja työ­suh­de­asun­to­ja

22.01.2023 12:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla on kuollut viime vuosina huumemyrkytykseen keskimäärin yksi ihminen joka kuukausi – 25-vuotias "Matti" on ollut useita kertoja hengenvaarassa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on kuollut viime vuosina huu­me­myr­ky­tyk­seen kes­ki­mää­rin yksi ihminen joka kuu­kau­si – 25-vuo­tias "Matti" on ollut useita kertoja hen­gen­vaa­ras­sa

22.01.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon Näyttämö esittää uuden Päätalon kesällä – Näytelmän ohjaaja hakee näyttelijöitä myös elokuvalleen

Kuu­sa­mon Näyt­tä­mö esittää uuden Pää­ta­lon kesällä – Näy­tel­män ohjaaja hakee näyt­te­li­jöi­tä myös elo­ku­val­leen

21.01.2023 04:00
Tilaajille
IS: Potilas käveli Taivalkosken terveyskeskuksesta ulos ja menehtyi, poliisilla menossa kuolemansyyntutkinta

IS: Potilas käveli Tai­val­kos­ken ter­veys­kes­kuk­ses­ta ulos ja me­neh­tyi, po­lii­sil­la menossa kuo­le­man­syyn­tut­kin­ta

20.01.2023 15:10
Tilaajille
Entinen pottufarmari Markku Korpua viihtyy nykyisin metsässä mukavassa ajohytissä – "Eihän nämä minun yritykset ole olleet niin suuria"

Entinen pot­tu­far­ma­ri Markku Korpua viihtyy ny­kyi­sin met­säs­sä mu­ka­vas­sa ajo­hy­tis­sä – "Eihän nämä minun yri­tyk­set ole olleet niin suuria"

20.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Kelan pääjohtaja Outi Antila haluaa tarjota parempaa palvelua, ja sen pitää olla myös sosiaaliturvauudistuksen tavoite –"Palvelujen kautta takaisin töihin"

Kelan pää­joh­ta­ja Outi Antila haluaa tarjota pa­rem­paa pal­ve­lua, ja sen pitää olla myös so­siaa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sen tavoite –"­Pal­ve­lu­jen kautta ta­kai­sin töihin"

20.01.2023 08:20
Tilaajille
"Toimintaamme haastetaan koko ajan enemmän" – Metsähallituksen toimitusjohtaja Juha S. Niemelä on huolissaan työntekijöidensä jaksamisesta ja siitä, että kansallispuistoesityksillä halutaan hankaloittaa hakkuita

"Toi­min­taam­me haas­te­taan koko ajan enem­män" – Met­sä­hal­li­tuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha S. Niemelä on huo­lis­saan työn­te­ki­jöi­den­sä jak­sa­mi­ses­ta ja siitä, että kan­sal­lis­puis­to­esi­tyk­sil­lä ha­lu­taan han­ka­loit­taa hak­kui­ta

20.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Kuusamo-opiston kuvataiteen opettajan Minna Mukarin näyttely avautuu tänään – "Uppoudun tarunomaisiin maailmoihin ja ihmettelijän rooliin"

Kuu­sa­mo-opis­ton ku­va­tai­teen opet­ta­jan Minna Mukarin näyt­te­ly avautuu tänään – "Up­pou­dun ta­run­omai­siin maail­moi­hin ja ih­met­te­li­jän roo­liin"

20.01.2023 04:00
Tilaajille
Aluksi Topias Joensuu ompeli itselleen pipoja – nyt Topiaksen suunnittelemia vaatteita ostetaan ympäri Suomen: Näin 19-vuotiaasta lumilautailijasta tuli vaatealan yrittäjä

Aluksi Topias Joensuu ompeli it­sel­leen pipoja – nyt To­piak­sen suun­nit­te­le­mia vaat­tei­ta os­te­taan ympäri Suomen: Näin 19-vuo­tiaas­ta lu­mi­lau­tai­li­jas­ta tuli vaa­te­alan yrit­tä­jä

19.01.2023 11:00 1
Tilaajille
Ella, Martta ja Jenna ovat näppäriä taivalkoskelaisnuoria, jotka pääsevät Taitajat9-kilpailun valtakunnalliseen finaaliin

Ella, Martta ja Jenna ovat näp­pä­riä tai­val­kos­ke­lais­nuo­ria, jotka pää­se­vät Taitajat9-kil­pai­lun val­ta­kun­nal­li­seen fi­naa­liin

18.01.2023 16:35 1
Tilaajille
Kulttuuripääkaupunkivuosi levittäytyy Oulusta alueille, mutta rahoitus kuntien on haettava itse  – Kuusamo, Raahe ja Pudasjärvi kertovat, millä eväillä vuoden 2026 ohjelma rakentuu

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­si le­vit­täy­tyy Oulusta alueil­le, mutta ra­hoi­tus kuntien on haet­ta­va itse – Kuu­sa­mo, Raahe ja Pu­das­jär­vi ker­to­vat, millä eväillä vuoden 2026 ohjelma ra­ken­tuu

18.01.2023 11:00
Tilaajille
Monipuolinen rajaseututyö sai oman historiansa –rajaseututyön alkusysäyksenä oli huoli väestön taloudellisen ja henkisen köyhyyden luomasta turvallisuusuhkasta

Mo­ni­puo­li­nen ra­ja­seu­tu­työ sai oman his­to­rian­sa –ra­ja­seu­tu­työn al­ku­sy­säyk­se­nä oli huoli väestön ta­lou­del­li­sen ja hen­ki­sen köy­hyy­den luo­mas­ta tur­val­li­suus­uh­kas­ta

17.01.2023 08:51
Tilaajille
"Tämä paikka voisi olla minulle" – Taivalkoski saa pian uuden talouspäällikön, Eila Roivainen astuu virkaan vajaan kuukauden päästä

"Tämä paikka voisi olla mi­nul­le" – Tai­val­kos­ki saa pian uuden ta­lous­pääl­li­kön, Eila Roi­vai­nen astuu virkaan vajaan kuu­kau­den päästä

15.01.2023 17:00
Tilaajille
Missasitko Kuusamosta kertovan dokumentin 90-luvulla? Nyt uniikin dokumentin näkee Karhuntassussa: Tekijä Pekka Koli suunnittelee uutta tarinaa Kuusamosta

Mis­sa­sit­ko Kuu­sa­mos­ta ker­to­van do­ku­men­tin 90-lu­vul­la? Nyt uniikin do­ku­men­tin näkee Kar­hun­tas­sus­sa: Tekijä Pekka Koli suun­nit­te­lee uutta tarinaa Kuu­sa­mos­ta

15.01.2023 12:00 4
Tilaajille
Joogamatto ja viltti mukaan Kaamosgallerian konserttiin – yleisö voi hengittää Anna Lindholm-Ordazin ja Claudio Ordazin soitannassa ja Kirsi Niikkosen ohjauksessa

Joo­ga­mat­to ja viltti mukaan Kaa­mos­gal­le­rian kon­sert­tiin – yleisö voi hen­git­tää Anna Lind­holm-Or­da­zin ja Claudio Ordazin soi­tan­nas­sa ja Kirsi Niik­ko­sen oh­jauk­ses­sa

14.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Sääntöjen rikkominen on marja-alan tapa – ulkomaalaisten marjanpoimijoiden tukikohdista vain kaksi sai puhtaat paperit viime vuonna tehdyissä tarkastuksissa

Sään­tö­jen rik­ko­mi­nen on mar­ja-alan tapa – ul­ko­maa­lais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den tu­ki­koh­dis­ta vain kaksi sai puhtaat paperit viime vuonna teh­dyis­sä tar­kas­tuk­sis­sa

14.01.2023 09:43
Tilaajille
Jukka Koutaniemi valittiin Naturpoliksen uudeksi yrityskehittäjäksi

Jukka Kou­ta­nie­mi va­lit­tiin Na­tur­po­lik­sen uudeksi yri­tys­ke­hit­tä­jäk­si

11.01.2023 12:51 1
Tilaajille