Kalakisa: Jou­ka­mon siika ja Livon lahna kär­ki­pai­koil­le

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Äitienpäivä

Mai­nos­pos­tik­si luultu kirje pal­jas­tui­kin jy­my-yl­lä­tyk­sek­si – Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi kuu­sa­mo­lai­sel­le Eila Pa­lo­saa­rel­le kun­nia­mer­kin: "On hyvä, että joskus aja­tel­laan näitä ko­ti­puur­ta­jia"

09.05.2021 12:00
Tilaajille

Käy tästä kat­so­mas­sa vir­tuaa­li­ses­ti Kiu­ta­kön­gäs­tä – äi­tien­päi­vä­nä tar­jol­la vii­lei­tä ke­vät­ret­kiä, läm­pe­ne­mi­nen ja tulvien nousu alkaa ensi vii­kol­la

06.05.2021 04:00
Tilaajille

Kun Tarja Kuu­sis­ton lapset ve­to­si­vat kotona äidin am­mat­tiin, hän vas­ta­si: "Kotona olen äiti enkä mikään nuo­ri­so-oh­jaa­ja"

10.05.2020 04:00
Tilaajille

Hyvää äi­tien­päi­vää lasin läpi – 89-vuo­tias Anna Kos­ken­kor­va on eräs heistä, joka viettää äi­tien­päi­vää hoi­va­ko­dis­sa ilman lä­hei­siään

09.05.2020 04:00
Tilaajille

Kun äiti torilla suukon sai - 6-vuo­tias Eino kehuu äi­tiään: "Äiti on opet­ta­nut pu­hu­maan"

13.05.2018 22:00

Lu­ki­jal­ta: Kuinka moni Kuu­sa­mos­sa 1950-lu­vul­la kan­sa­kou­lua käynyt muistaa tämän äi­tien­päi­vä­lau­lun?

13.05.2018 12:00

En­si­si­jai­ses­ti äiti, vah­vas­ti eri­tyis­las­ten äiti - Terhi Pa­lo­saa­ri on on­nel­li­nen tässä het­kes­sä äi­ti­nä:  "He ovat täy­del­li­siä juuri sel­lai­si­na kuin ovat"

13.05.2018 09:00

Näin läm­min­tä oli vii­mek­si vuonna 1975 – Uuteen en­nä­tyk­seen äi­tien­päi­vä­nä?

11.05.2018 11:02

”Äiti on mus­suk­ka” – Tanja Laak­so­nen lukee moneen kertaan las­ten­sa hänelle as­kar­te­le­mia äi­tien­päi­vä­kort­te­ja, sillä ne pal­jas­ta­vat mitä äidistä todella aja­tel­laan

08.05.2018 16:00

500 ruusun juhla – torilla jaetaan kukkia äi­deil­le

05.05.2017 12:00