"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Koronapassi voisi tuoda lisää turisteja – komissaari Urpilainen virtuaalimatkaili Kuusamoon
Tilaajille

Ko­ronapas­si voisi tuoda lisää tu­ris­te­ja – ko­mis­saa­ri Ur­pi­lai­nen vir­tuaa­li­mat­kai­li Kuu­sa­moon

04:00
Merikotkan poikasia kuoli kesällä lintuinfluenssaan – kanta vahvistuu vähitellen monissa paikoin Pohjois-Suomessa
Tilaajille

Merikotkan poikasia kuoli kesällä lintuinfluenssaan – kanta vahvistuu vähitellen monissa paikoin Pohjois-Suomessa

08:05
Yläkoulun päättäviä nuoria eri puolilta Suomea aletaan houkuttelemaan lukioon Posiolle
Tilaajille

Yläkoulun päättäviä nuoria eri puolilta Suomea aletaan houkuttelemaan lukioon Posiolle

04:00
Pop up -koronarokotuspiste avataan Kuusamon Prisman aulaan

Pop up -koronarokotuspiste avataan Kuusamon Prisman aulaan

04:00
Asiakasymmärrystä pohjoiselta kantilta katsottuna
Mainos Kaleva Media

Asia­kas­ym­mär­rys­tä poh­joi­sel­ta kan­til­ta kat­sot­tu­na

14.09.2021 06:00
Mielipide
Mielipidekirjoitus Elvi Mäntyjärvi

Lu­ki­jal­ta: Mikä hiertää – ei kaikki tahdo olla ro­bot­te­ja

20.09.2021 19:57
Tilaajille
Mielipidekirjoitus Jorma Kananen, Tauno Riekki

Lu­ki­jal­ta: Yk­si­tyis­tä­mi­nen – mihin se pe­rus­tuu?

20.09.2021 19:54
Tilaajille
Mielipidekirjoitus ;Markku Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Pa­ko­lais­jär­jes­tel­mä on aikansa elänyt – Suomi tar­vit­see tu­le­vai­suu­teen kat­so­van pa­ko­lais­po­li­tii­kan

20.09.2021 19:52 1
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: "Ne oli niin pieniä alueita", kuvaili kirjailija Kuusamon, Sallan ja Petsamon luovutettuja alueita – onko menetetyt alueet nyt myös unohdettu?
Kolumni Seppo Salminen

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: "Ne oli niin pieniä aluei­ta", kuvaili kir­jai­li­ja Kuu­sa­mon, Sallan ja Pet­sa­mon luo­vu­tet­tu­ja alueita – onko me­ne­te­tyt alueet nyt myös unoh­det­tu?

20.09.2021 19:50 1
Tilaajille
Paljon on Kangaspurossa vettä virrannut sen jälkeen kun Taneli Ronkainen Ouluun lähti – tie 200 liigaottelun kiekkoilijaksi ei ole ollut helppo
Kolumni Janne Kaikkonen

Paljon on Kan­gas­pu­ros­sa vettä vir­ran­nut sen jälkeen kun Taneli Ron­kai­nen Ouluun lähti – tie 200 lii­ga­ot­te­lun kiek­koi­li­jak­si ei ole ollut helppo

20.09.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Vasaraperän lähiruokapäivä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heidi Savolainen

Lu­ki­jal­ta: Va­sa­ra­pe­rän lä­hi­ruo­ka­päi­vä

16.09.2021 19:00
Tilaajille
Geenitutkimus tarkensi Kämäräisten suvun vaiheita – Kuusamolaiset menneet Koillismaalle omaa reittiään
Lukijalta Mielipidekirjoitus Helena Kämäräinen

Gee­ni­tut­ki­mus tar­ken­si Kä­mä­räis­ten suvun vai­hei­ta – Kuu­sa­mo­lai­set menneet Koil­lis­maal­le omaa reit­tiään

16.09.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Oli­si­ko­han aika miettiä seu­raa­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa, ketä ää­nes­tää?

16.09.2021 04:01
Tilaajille
Kaivoslaki uudistuu, tuleeko maanomistajalle rahakorvausta myös varausajalta? – "Meidän maat on vallattu", sanoo Posion Maaninkavaaran asukas
Tilaajille

Kai­vos­la­ki uu­dis­tuu, tuleeko maan­omis­ta­jal­le ra­ha­kor­vaus­ta myös va­rau­sa­jal­ta? – "­Mei­dän maat on val­lat­tu", sanoo Posion Maanin­ka­vaa­ran asukas

15.09.2021 09:32
Anne Ollila ja porot
Tilaajille

Anne Ollila ja porot

11.09.2021 09:08
Kalle Heikkinen Saksaan Continental Cupin kisoihin
Urheilu
Tilaajille

Kalle Heik­ki­nen Saksaan Con­ti­nen­tal Cupin ki­soi­hin

08:55
Lauantain tusinatahti jatkui kaukalossa – PaKa teki 11 ja voitti

Lauan­tain tu­si­na­tah­ti jatkui kau­ka­los­sa – PaKa teki 11 ja voitti

18.09.2021 20:54
Tilaajille
Johanna Peiponen hyvässä syysvireessä - syksyn ja alkutalven arvokisamaastot seuraava tähtäin

Johanna Pei­po­nen hyvässä syys­vi­rees­sä - syksyn ja al­ku­tal­ven ar­vo­ki­sa­maas­tot seu­raa­va tähtäin

18.09.2021 20:23
Tilaajille

Olym­pia­mi­ta­lis­ti Kaarlo Maa­nin­ka ur­hei­lee nyt tah­dis­ti­men voimin - ni­mik­ko­juok­su Maanin­ka­vaa­ras­sa sujui kä­vel­len

18.09.2021 20:21
Tilaajille
Tutkimustulos: Lappiin muuttavien määrän ennustetaan kasvavan lähivuosina – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muutosta"
Tilaajille

Tutkimustulos: Lappiin muuttavien määrän ennustetaan kasvavan lähivuosina – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muutosta"

20.09.2021 19:23
Lapin matkailuyritysten varauskirjat täyttyvät, mutta epävarmuus jatkuu – "Avainasemassa ovat nyt lentoliikenteen elpyminen ja selkeät pelisäännöt"
Tilaajille

Lapin matkailuyritysten varauskirjat täyttyvät, mutta epävarmuus jatkuu – "Avainasemassa ovat nyt lentoliikenteen elpyminen ja selkeät pelisäännöt"

20.09.2021 19:22
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan päälaitetoimitus työllistää paljon väkeä pohjoisessa – tilaus on konepajayhtiö Valmetille erittäin merkittävä
Tilaajille

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan päälaitetoimitus työllistää paljon väkeä pohjoisessa – tilaus on konepajayhtiö Valmetille erittäin merkittävä

20.09.2021 19:22
Matti Heikkilää esitetään ehdolle Pohjois-Pohjanmaan Keskustan puheenjohtajakisaan
Tilaajille

Matti Heikkilää esitetään ehdolle Pohjois-Pohjanmaan Keskustan puheenjohtajakisaan

20.09.2021 19:09 1
Joentakasen perhe asuttaa Ahoniemessä tilaa, joka on ollut saman suvun hallussa 1600-luvulta - Näin Sihverin jälkeläiset elivät läpi viime vuosisadan kuohunnan
Tilaajille

Joentakasen perhe asuttaa Ahoniemessä tilaa, joka on ollut saman suvun hallussa 1600-luvulta - Näin Sihverin jälkeläiset elivät läpi viime vuosisadan kuohunnan

20.09.2021 19:00
Iiringin aikasempi lähtöpaikka
Tilaajille

Iiringin aikasempi lähtöpaikka

16.08.2021 15:17 2
Kalle Heikkinen Saksaan Continental Cupin kisoihin
Tilaajille

Kalle Heikkinen Saksaan Continental Cupin kisoihin

08:55
Kuusamolaisnuoret kysyivät EU-komissaarilta, pitäisikö Suomen Venäjän-vastaiselle rajalle rakentaa aita – Urpilainen torjui ajatuksen ja muistutti, että EU ja Venäjä tarvitsevat yhteistyötä ilmasto- ja ympäristöasioissa
Tilaajille

Kuusamolaisnuoret kysyivät EU-komissaarilta, pitäisikö Suomen Venäjän-vastaiselle rajalle rakentaa aita – Urpilainen torjui ajatuksen ja muistutti, että EU ja Venäjä tarvitsevat yhteistyötä ilmasto- ja ympäristöasioissa

20.09.2021 18:11
"Sataako siellä ensi viikolla ja onko mökissä peittoja?" ­- Kysytään mökkihuolija Tuure Mustoselta, jonka palveluille on kysyntää: Vuokramökkien kysyntä kasvoi neljänneksellä viime kesään verrattuna
Viikonvaihde
Tilaajille

"Sa­taa­ko siellä ensi vii­kol­la ja onko mökissä peit­to­ja?" - Ky­sy­tään mök­ki­huo­li­ja Tuure Mus­to­sel­ta, jonka pal­ve­luil­le on ky­syn­tää: Vuok­ra­mök­kien kysyntä kasvoi nel­jän­nek­sel­lä viime kesään ver­rat­tu­na

19.09.2021 15:00
Puna-armeijan kaivamista korsuista tuli koti jopa 800 kuusamolaiselle – multaseinäisissä, laudoilla vuoratuissa korsuissa asui perheitä pienten lastensa kanssa vielä talvella 1946–47

Pu­na-ar­mei­jan kai­va­mis­ta kor­suis­ta tuli koti jopa 800 kuu­sa­mo­lai­sel­le – mul­ta­sei­näi­sis­sä, lau­doil­la vuo­ra­tuis­sa kor­suis­sa asui per­hei­tä pienten las­ten­sa kanssa vielä tal­vel­la 1946–47

02.09.2021 10:00 5
Tilaajille
"Pussikämmekkää ei ole tavattu tässä kohteessa koskaan" – Englatilainen Stephen Venn teki ilahduttavia löytöjä Oulangalla: Venn on kolunnut kaksi kesää Oulangan kansallispuistossa ja Posion Korouomassa kartoittamassa tulvaniittyja

"Pus­si­käm­mek­kää ei ole tavattu tässä koh­tees­sa kos­kaan" – Eng­la­ti­lai­nen Stephen Venn teki ilah­dut­ta­via löytöjä Ou­lan­gal­la: Venn on ko­lun­nut kaksi kesää Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­tos­sa ja Posion Ko­rouo­mas­sa kar­toit­ta­mas­sa tul­va­niit­ty­ja

28.08.2021 12:00
Tilaajille
Kyliltä kuuluu: "Jos joku olisi sanonut 30 vuotta sitten, että syötän täällä poroa, olisin nauranut" – Marketta Marttanen muutti Kuontivaaraan miehen perässä: Aikoinaan Kuontivaaraan synnyttiin, nyt muutetaankin

Kyliltä kuuluu: "Jos joku olisi sanonut 30 vuotta sitten, että syötän täällä poroa, olisin nau­ra­nut" – Mar­ket­ta Mart­ta­nen muutti Kuon­ti­vaa­raan miehen pe­räs­sä: Ai­koi­naan Kuon­ti­vaa­raan syn­nyt­tiin, nyt muu­te­taan­kin

21.08.2021 12:00
Tilaajille
Nilonkankaan uuden koulurakennuksen halutaan kestävän 100 vuotta – "Toivon, että kaupungilta löytyy rakentamisen jälkeenkin määrärahoja"
Tilaajille

Nilonkankaan uuden koulurakennuksen halutaan kestävän 100 vuotta – "Toivon, että kaupungilta löytyy rakentamisen jälkeenkin määrärahoja"

20.09.2021 16:10 2
Raakun 100 miljoonan vuoden taival uhanalaiseksi eläinlajiksi – näyttelyavajaiset torstaina Syötteellä ja Oulangalla
Tilaajille

Raakun 100 miljoonan vuoden taival uhanalaiseksi eläinlajiksi – näyttelyavajaiset torstaina Syötteellä ja Oulangalla

20.09.2021 14:48
Hirvet suohon Metsäkylässä – pääsivät omin avuin pois
Tilaajille

Hirvet suohon Metsäkylässä – pääsivät omin avuin pois

20.09.2021 16:09
Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koillismaalle?
Tilaajille

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koillismaalle?

20.09.2021 11:45 3
"Toivottavasti enää ei tarvitse painaa peruutusnappia" – Rukan talven tapahtumista osa jo myyty loppuun: Rap ja pipolätkä vetävät
Tilaajille

"Toivottavasti enää ei tarvitse painaa peruutusnappia" – Rukan talven tapahtumista osa jo myyty loppuun: Rap ja pipolätkä vetävät

20.09.2021 08:34
Tutkimustulos: Lappiin muuttavien määrän ennustetaan kasvavan lähivuosina – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muutosta"
Matkailu
Tilaajille

Tut­ki­mus­tu­los: Lappiin muut­ta­vien määrän en­nus­te­taan kas­va­van lä­hi­vuo­si­na – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muu­tos­ta"

20.09.2021 19:23
Joentakasen perhe asuttaa Ahoniemessä tilaa, joka on ollut saman suvun hallussa 1600-luvulta - Näin Sihverin jälkeläiset elivät läpi viime vuosisadan kuohunnan

Joen­ta­ka­sen perhe asuttaa Aho­nie­mes­sä tilaa, joka on ollut saman suvun hal­lus­sa 1600-lu­vul­ta - Näin Sih­ve­rin jäl­ke­läi­set elivät läpi viime vuo­si­sa­dan kuo­hun­nan

20.09.2021 19:00
Tilaajille
"Sataako siellä ensi viikolla ja onko mökissä peittoja?" ­- Kysytään mökkihuolija Tuure Mustoselta, jonka palveluille on kysyntää: Vuokramökkien kysyntä kasvoi neljänneksellä viime kesään verrattuna

"Sa­taa­ko siellä ensi vii­kol­la ja onko mökissä peit­to­ja?" - Ky­sy­tään mök­ki­huo­li­ja Tuure Mus­to­sel­ta, jonka pal­ve­luil­le on ky­syn­tää: Vuok­ra­mök­kien kysyntä kasvoi nel­jän­nek­sel­lä viime kesään ver­rat­tu­na

19.09.2021 15:00
Tilaajille
Kyläkuvan kaunistus edelleen kesken –Posion taajaman kaunistamisen kannalta tärkeintä olisi saada ranta-alueet raivatuksi ja puistomaiset alueet rakennettua
Kolumni Erkki Ahola

Ky­lä­ku­van kau­nis­tus edel­leen kesken –Posion taa­ja­man kau­nis­ta­mi­sen kan­nal­ta tär­kein­tä olisi saada ran­ta-alueet rai­va­tuk­si ja puis­to­mai­set alueet ra­ken­net­tua

13.09.2021 04:00 1
Tilaajille

Uusi kartta vanhan päälle – Posion mat­kai­lu­po­lun tau­lu­jen ideoija kau­his­te­lee kunnan toimia

09.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Luvassa pilvinen viikko – alkuviikosta voi olla yöpakkasia

Luvassa pilvinen viikko – alkuviikosta voi olla yöpakkasia

19.09.2021 20:22 1
Postipalvelut siirtyvät Posiolla K-markettiin – "Postilla on tahtotila tuoda palvelut tarjolle niin, että niiden saatavuus esimerkiksi aukiolojen osalta on hyvä"
Tilaajille

Postipalvelut siirtyvät Posiolla K-markettiin – "Postilla on tahtotila tuoda palvelut tarjolle niin, että niiden saatavuus esimerkiksi aukiolojen osalta on hyvä"

19.09.2021 17:00 1
Ruka Peakin konsepti muuttuu – ravintola jatkossa auki vain majoittujille ja tilauksesta: "Nyt haetaan eksklusiivisuutta, rauhaa, turvaa ja tilaa"
Tilaajille

Ruka Peakin konsepti muuttuu – ravintola jatkossa auki vain majoittujille ja tilauksesta: "Nyt haetaan eksklusiivisuutta, rauhaa, turvaa ja tilaa"

19.09.2021 04:01
Hoitajat jatkavat työtaistelutoimia Oysissa ja Oulaskankaalla – kiistakapulana yhä korotettu hälytysraha
Tilaajille

Hoitajat jatkavat työtaistelutoimia Oysissa ja Oulaskankaalla – kiistakapulana yhä korotettu hälytysraha

18.09.2021 18:52
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.