Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Joulukauppa aiempaa aikaisemmin liikkeelle – Lahjaostosten lisäksi osassa kotitalouksia satsataan myös kodin tunnelmaan
Tilaajille

Jou­lu­kaup­pa aiempaa ai­kai­sem­min liik­keel­le – Lah­ja­os­tos­ten lisäksi osassa ko­ti­ta­louk­sia sat­sa­taan myös kodin tun­nel­maan

04:00
Joogaa suolla, metsässä tai tunturissa – tällaista on luontojooga Kuusamossa
Tilaajille

Joogaa suolla, met­säs­sä tai tun­tu­ris­sa – täl­lais­ta on luon­to­joo­ga Kuu­sa­mos­sa

27.11.2023 17:53
Lunta on nyt harvinaisen paljon, Sallassa jopa 25 senttiä enemmän kuin normaalisti – pakkanen on lauhtunut vain hetkellisesti
Tilaajille

Lunta on nyt harvinaisen paljon, Sallassa jopa 25 senttiä enemmän kuin normaalisti – pakkanen on lauhtunut vain hetkellisesti

30.11.2023 16:53 3
Ylen kan­na­tus­mit­taus: Kokoomus nousi jälleen kärkeen SDP:n ohi – rajan tapahtumat eivät juuri näyt tuloksissa

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Kokoomus nousi jälleen kärkeen SDP:n ohi – rajan tapahtumat eivät juuri näyt tuloksissa

30.11.2023 16:52 1
Oletko jo huomannut Koillissanomat-sovelluksen 3 uutta ominaisuutta?
Mainos Kaleva Media

Oletko jo huo­man­nut Koil­lis­sa­no­mat-so­vel­luk­sen 3 uutta omi­nai­suut­ta?

28.11.2023 10:00
Mielipide
Muistetaan näin lähestyvän joulun alla, että kuluttamista tärkeämpää on välittäminen – pienelläkin teolla voi tuoda hyvää mieltä heille, joille joulun ilo ei ole itsestäänselvyys
Pääkirjoitus

Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen – ­pie­nel­lä­kin teolla voi tuoda hyvää mieltä heille, joille joulun ilo ei ole it­ses­tään­sel­vyys

04:00
Tilaajille
Eduskunnasta:  Yhtä lääkettä liikunnan lisäämiseen ei ole – kuntien satsaukset liikuntapaikkoihin on investointi tulevaisuuteen
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Yhtä lää­ket­tä lii­kun­nan li­sää­mi­seen ei ole – kuntien sat­sauk­set lii­kun­ta­paik­koi­hin on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

30.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ukin muis­to­mi­ta­li on ko­to­nam­me kun­nia­pai­kal­la ja nä­ky­väs­ti esillä it­se­näi­syys­päi­vä­nä

30.11.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Kuusi veljestä lähti talvisotaan Posion Sirniöstä syksyllä 1939 – viisi heistä palasi henkisten haavojen kanssa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuusi vel­jes­tä lähti tal­vi­so­taan Posion Sir­niös­tä syk­syl­lä 1939 – viisi heistä palasi hen­kis­ten haa­vo­jen kanssa

30.11.2023 04:00 1
Tilaajille
"Montako pandemiaa laitetaan, kaksi, kolme vai neljä?" –tulevaisuuteen ei ole helppo nähdä, mutta silti siihen on syytä varautua
Pääkirjoitus Kaisa Vänskä

"Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?" –tu­le­vai­suu­teen ei ole helppo nähdä, mutta silti siihen on syytä va­rau­tua

29.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Riikka Vääräniemen vieraskolumni: Jouluun voi valmistautua myös rennolla otteella – Kirkkaampaa kruunua ei jaeta sen perusteella, onko laatikot itsetehtyjä vai kaupasta ostettuja
Kolumni

Riikka Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Jouluun voi val­mis­tau­tua myös ren­nol­la ot­teel­la – Kirk­kaam­paa kruunua ei jaeta sen pe­rus­teel­la, onko laa­ti­kot it­se­teh­ty­jä vai kau­pas­ta os­tet­tu­ja

28.11.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Kenen ehdoilla talouselämä pyörii ja kenen hyväksi?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kenen eh­doil­la ta­lous­elä­mä pyörii ja kenen hy­väk­si?

27.11.2023 15:08 1
Jouni Alavuotungin vieraskolumni: Sofia Lovisan elämäntarina koskettaa – Jäämeren myrskyt nielivät miehen, lapsi kuoli kohtuun ja Sofia Lovisa menehtyi synnytykseen
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: Sofia Lovisan elä­män­ta­ri­na kos­ket­taa – ­Jää­me­ren myrskyt nie­li­vät miehen, lapsi kuoli kohtuun ja Sofia Lovisa me­neh­tyi syn­ny­tyk­seen

27.11.2023 04:00
Rukan kisat onnistuivat erinomaisesti – voitaisiinko tulevaisuudessa nähdä naisia mäessä ja yhdistetyssä?
Pääkirjoitus Janne Kaikkonen

Rukan kisat on­nis­tui­vat erin­omai­ses­ti – voi­tai­siin­ko tu­le­vai­suu­des­sa nähdä naisia mäessä ja yh­dis­te­tys­sä?

27.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Vastine Kullervo Huotarin mielipidekirjoitukseen “Sähkön siirtohinnan pitäisi olla oikeudenmukaisempi”
Mielipidekirjoitus

Vastine Kul­ler­vo Huo­ta­rin mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen “Sähkön siir­to­hin­nan pitäisi olla oi­keu­den­mu­kai­sem­pi”

27.11.2023 04:00 5
Rotareiden uusi presidentti sai kipinän toimintaan jo 30 vuotta sitten kesävaihto-oppilaana Yhdysvalloissa – "Kerran rotari, on aina rotari"
Tilaajille

Ro­ta­rei­den uusi pre­si­dent­ti sai kipinän toi­min­taan jo 30 vuotta sitten ke­sä­vaih­to-op­pi­laa­na Yh­dys­val­lois­sa – "Kerran rotari, on aina rotari"

25.10.2023 11:00
Rukan kumpareikko on Severi Vierelän mielestä maailmanluokkaa – Ruka Slalomin urheilijan lasku ja hypyt lupaavat hyvää alkavalle kaudelle
Urheilu
Tilaajille

Rukan kum­pa­reik­ko on Severi Vie­re­län mie­les­tä maail­man­luok­kaa – Ruka Sla­lo­min ur­hei­li­jan lasku ja hypyt lu­paa­vat hyvää al­ka­val­le kau­del­le

30.11.2023 17:45
Big airin maailmancup käynnissä Kiinassa – Kärävä ja Syrjä finaaliin

Big airin maail­man­cup käyn­nis­sä Kii­nas­sa – Kärävä ja Syrjä fi­naa­liin

30.11.2023 13:03
Tilaajille
Liikuntapaikkojen kunnossapitojen seurantajärjestelmä käyttöön Taivalkoskella – sama palvelu käytössä myös Kuusamossa

Lii­kun­ta­paik­ko­jen kun­nos­sa­pi­to­jen seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä käyt­töön Tai­val­kos­kel­la – sama palvelu käy­tös­sä myös Kuu­sa­mos­sa

30.11.2023 12:38
Tilaajille
Riitta-Liisa Roponen palaa hiihdon maailmancupiin ensi viikonloppuna Jällivaarassa

Riit­ta-Lii­sa Roponen palaa hiihdon maail­man­cu­piin ensi vii­kon­lop­pu­na Jäl­li­vaa­ras­sa

28.11.2023 14:24
Tilaajille

Jopa 25 000 kat­so­jaa – Rukan ki­sa­vii­kon­lop­pu on­nis­tui yli odo­tus­ten

27.11.2023 04:00 3
Tilaajille
Oululaismies edelleen kadoksissa – poliisi pyytää havaintoja pari viikkoa sitten kadonneesta miehestä

Oululaismies edelleen kadoksissa – poliisi pyytää havaintoja pari viikkoa sitten kadonneesta miehestä

30.11.2023 16:51
”Olen elinikäinen mökkiläinen” – Kuusamon Vuoden mökkiläisen Pekka Ervastin ensikosketus mökillä vietettyyn aikaan tapahtui jo lapsuudessaan
Tilaajille

”Olen elinikäinen mökkiläinen” – Kuusamon Vuoden mökkiläisen Pekka Ervastin ensikosketus mökillä vietettyyn aikaan tapahtui jo lapsuudessaan

30.11.2023 09:11 5
Ravintola Piste avataan jo ensi lauantaina – paikalle asennetaan väliaikainen sähköpääkeskus, kiinteistöön levinnyttä nokea puhdistaa iso siivousporukka
Tilaajille

Ravintola Piste avataan jo ensi lauantaina – paikalle asennetaan väliaikainen sähköpääkeskus, kiinteistöön levinnyttä nokea puhdistaa iso siivousporukka

29.11.2023 13:04
Itä-Lapin kunnat: alueellinen opintolainahyvitys toisi lisää elinvoimaa

Itä-Lapin kunnat: alueellinen opintolainahyvitys toisi lisää elinvoimaa

29.11.2023 08:40 1
Käyttövesiputki halkesi omakotitalossa Kuusamossa – pelastuslaitos hälytettiin paikalle

Käyttövesiputki halkesi omakotitalossa Kuusamossa – pelastuslaitos hälytettiin paikalle

29.11.2023 06:38
Koronahuippu on ohitettu Pohjois-Pohjanmaalla – Sairaanhoidossa varaudutaan nyt influenssa- ja RS-virusepidemioiden kasvuun
Tilaajille

Koronahuippu on ohitettu Pohjois-Pohjanmaalla – Sairaanhoidossa varaudutaan nyt influenssa- ja RS-virusepidemioiden kasvuun

29.11.2023 04:00
Löysitkö mieluista ostettavaa tarjouskampanjoista? – Kerro Black Friday ja Cyber Monday kokemuksista Koillissanomien viikon kysymykseen
Tilaajille

Löysitkö mieluista ostettavaa tarjouskampanjoista? – Kerro Black Friday ja Cyber Monday kokemuksista Koillissanomien viikon kysymykseen

29.11.2023 04:00
"Kuulostaa, että paikan saaminen heti ei ole itsestäänselvyys" – miten uudistukset vaikuttanut Taivalkoskella päivähoidon kysyntään, joka on tapissaan?
Tilaajille

"Kuulostaa, että paikan saaminen heti ei ole itsestäänselvyys" – miten uudistukset vaikuttanut Taivalkoskella päivähoidon kysyntään, joka on tapissaan?

29.11.2023 04:00 2
"Ajettiin polkupyörillä Keljaan katsomaan elokuvan tekoa" – Juhani Ahon romaani on filmatisoitu Kuusamossa monta kertaa, vanhat valokuvat kertovat, miltä pitäjässä näytti kameran suristessa 87 vuotta sitten
Viikonvaihde
Tilaajille

"A­jet­tiin pol­ku­pyö­ril­lä Keljaan kat­so­maan elo­ku­van tekoa" – Juhani Ahon romaani on fil­ma­ti­soi­tu Kuu­sa­mos­sa monta kertaa, vanhat va­lo­ku­vat ker­to­vat, miltä pi­tä­jäs­sä näytti kameran su­ris­tes­sa 87 vuotta sitten

24.11.2023 16:30
Muikkulaatikko: onko Pandan suomenkielinen nimi Pantaa?

Muik­ku­laa­tik­ko: onko Pandan suo­men­kie­li­nen nimi Pantaa?

24.11.2023 16:30
Tilaajille
Viikon visa: Tunnetko Kitkat ja kitkat, myyt, taut ja fiit?

Viikon visa: Tun­net­ko Kitkat ja kitkat, myyt, taut ja fiit?

24.11.2023 16:30
Tilaajille
Viikon visa: Jos tiedät jotakin maastohiihdon Suomen Cupista, voit olla vahvoilla Koillissanomien viikon visassa

Viikon visa: Jos tiedät jotakin maas­to­hiih­don Suomen Cu­pis­ta, voit olla vah­voil­la Koil­lis­sa­no­mien viikon visassa

17.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Oliko Ruka Nordicissa varmasti 25 000 kävijää? Kisojen järjestäjät kertovat, että yleisöä oli laskentatavasta riippuen jopa aiemmin ilmoitettua enemmän
Tilaajille

Oliko Ruka Nordicissa varmasti 25 000 kävijää? Kisojen järjestäjät kertovat, että yleisöä oli laskentatavasta riippuen jopa aiemmin ilmoitettua enemmän

29.11.2023 08:34 6
Posio satsaa taajaman valaistukseen – Kahden vuoden aikana katuvalojen lisäksi uusitaan hiihtolatujen ja keramiikkaveistosten valaistukset
Tilaajille

Posio satsaa taajaman valaistukseen – Kahden vuoden aikana katuvalojen lisäksi uusitaan hiihtolatujen ja keramiikkaveistosten valaistukset

28.11.2023 13:51
Posiolla lupamäärä täynnä, Taivalkoskella käännytään loppusuoralle – Katso miten hirvenmetsästys on edennyt Koillismaalla
Tilaajille

Po­siol­la lu­pa­mää­rä täynnä, Tai­val­kos­kel­la kään­ny­tään lop­pu­suo­ral­le – Katso miten hir­ven­met­säs­tys on edennyt Koil­lis­maal­la

16.10.2023 14:45 4
Lapin liitto ja kuntajohtajat tuomitsevat valtionosuuksien lisäleikkaukset: "Kohdistuu lasten ja nuorten palveluihin sekä työllisyyden ja elinvoiman edistämiseen"
Tilaajille

Lapin liitto ja kuntajohtajat tuomitsevat valtionosuuksien lisäleikkaukset: "Kohdistuu lasten ja nuorten palveluihin sekä työllisyyden ja elinvoiman edistämiseen"

28.11.2023 14:25
Marja-alan ihmiskauppatutkinta etenee syyteharkintaan – asianosaisia eli uhreja on ainakin 170, mutta mahdollisesti yli 2 000
Tilaajille

Marja-alan ihmiskauppatutkinta etenee syyteharkintaan – asianosaisia eli uhreja on ainakin 170, mutta mahdollisesti yli 2 000

28.11.2023 16:22 1
Kahden vuoden liikkumattomuuden hinnalla saisi F-35A-hävittäjiä, sanoo Kuusamossa vieraillut ministeri – ratkaisuja etsivään ohjelmaan valtio on varannut koko kaudelle 80 miljoonaa euroa
Matkailu
Tilaajille

Kahden vuoden liik­ku­mat­to­muu­den hin­nal­la saisi F-35A-hä­vit­tä­jiä, sanoo Kuu­sa­mos­sa vie­rail­lut mi­nis­te­ri – rat­kai­su­ja et­si­vään oh­jel­maan valtio on va­ran­nut koko kau­del­le 80 mil­joo­naa euroa

26.11.2023 04:00 1
Siltoja Kuusamosta Eurooppaan ja sisätoreja kohtaamispaikoiksi – seminaarissa puhuneella tulevaisuustutkija Ilkka Halavalla on visioita, mitä seuraavan vuosikymmenen varalle voisi tehdä

Siltoja Kuu­sa­mos­ta Eu­roop­paan ja si­sä­to­re­ja koh­taa­mis­pai­koik­si – se­mi­naa­ris­sa pu­hu­neel­la tu­le­vai­suus­tut­ki­ja Ilkka Ha­la­val­la on vi­sioi­ta, mitä seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen varalle voisi tehdä

24.11.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon perinteisiltä joulumarkkinoilta lahjoja pukinkonttiin ja herkkuja joulupöytään – parin viikon päästä järjestettävät joulumarkkinat syntyvät opiskelijoiden yhteistyönä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon pe­rin­tei­sil­tä jou­lu­mark­ki­noil­ta lahjoja pu­kin­kont­tiin ja herk­ku­ja jou­lu­pöy­tään – parin viikon päästä jär­jes­tet­tä­vät jou­lu­mark­ki­nat syn­ty­vät opis­ke­li­joi­den yh­teis­työ­nä

16.11.2023 17:00 1
Tilaajille

Suomen paras hiih­to­kes­kus on kol­mat­ta kertaa Levi – e­rik­seen va­li­taan vuoden hiih­to­kes­kus

14.11.2023 11:00 1
Tilaajille
Isojen haukien vuosi: Arton yli 12-kiloinen peto on kalakisan kuudennella sijalla – toinen kuusamolaisjärvi antaa jopa 300-grammaisia muikkuja
Tilaajille

Isojen haukien vuosi: Arton yli 12-kiloinen peto on kalakisan kuudennella sijalla – toinen kuusamolaisjärvi antaa jopa 300-grammaisia muikkuja

28.11.2023 11:13 2
Pohteen asiakasmaksuihin kaavaillaan 10 prosentin korotuksia ensi vuonna
Tilaajille

Pohteen asiakasmaksuihin kaavaillaan 10 prosentin korotuksia ensi vuonna

28.11.2023 07:50 3
Posion Sairaalantien asunnot vapaaseen vuokraukseen – kunta ottaa joka kuukausi pahasti takkiin, kun ikäihmisille rakennetuista kahdesta rivitalosta saatu vuokrattua vasta kolme asuntoa
Tilaajille

Posion Sairaalantien asunnot vapaaseen vuokraukseen – kunta ottaa joka kuukausi pahasti takkiin, kun ikäihmisille rakennetuista kahdesta rivitalosta saatu vuokrattua vasta kolme asuntoa

28.11.2023 04:00 10
Raja-Joosepin rajanylityspaikalle saapui maanantaina kaksi turvapaikanhakijaa
Tilaajille

Raja-Joosepin rajanylityspaikalle saapui maanantaina kaksi turvapaikanhakijaa

27.11.2023 17:34 1
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori