Hotkuun avataan syksyllä uusi ravintola - tulossa kuusamolaisten yhteinen olohuone
Tilaajille

Hotkuun avataan syk­syl­lä uusi ra­vin­to­la - tulossa kuu­sa­mo­lais­ten yh­tei­nen olo­huo­ne

04:00
Kun työ on intohimo - opiskelulla hankitaan lisää tietotaitoa
Tilaajille

Kun työ on intohimo - opiskelulla hankitaan lisää tietotaitoa

04.06.2020 18:00
Taike jakoi rakennetun ympäristön taiteelle puoli miljoonaa – Pudasjärvelle 50 000 euroa Hyvän olon keskuksen taidehankintoihin
Tilaajille

Taike jakoi rakennetun ympäristön taiteelle puoli miljoonaa – Pudasjärvelle 50 000 euroa Hyvän olon keskuksen taidehankintoihin

04.06.2020 17:08
Leväseuranta käynnistyi – Pohjois-Pohjanmaalla ei havaintoja sinilevistä
Tilaajille

Leväseuranta käynnistyi – Pohjois-Pohjanmaalla ei havaintoja sinilevistä

04.06.2020 16:13
Yksi ominaisuus teki Visor kaihtimista sisustajien suosikin
Mainos Suomen Visor Oy

Yksi omi­nai­suus teki Visor kaih­ti­mis­ta si­sus­ta­jien suo­si­kin

31.05.2020 06:00
Mielipide
Toimittajalta: Muikkumarkkinoille uusi paikka? – Markkinoiden järjestämisen näkökulmasta saattaa ollakin iso riski pyrkiä ne järjestämään vuoden kuluttua edelleen torilla, jonka remontin valmistumisesta satavarmasti markkinoihin mennessä ei ole takeita

Toi­mit­ta­jal­ta: Muik­ku­mark­ki­noil­le uusi paikka? – Mark­ki­noi­den jär­jes­tä­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta saattaa ollakin iso riski pyrkiä ne jär­jes­tä­mään vuoden ku­lut­tua edel­leen to­ril­la, jonka re­mon­tin val­mis­tu­mi­ses­ta sa­ta­var­mas­ti mark­ki­noi­hin men­nes­sä ei ole takeita

03.06.2020 04:00
Eduskunnasta: Poliittista peliä

Edus­kun­nas­ta: Po­liit­tis­ta peliä

28.05.2020 20:53
Moderni rakennus-tapa toi menestyksen
Pääkirjoitus

Moderni ra­ken­nus-ta­pa toi me­nes­tyk­sen

28.05.2020 20:43
Lukijalta: Unohtuiko Kuusamon teatteritilan rakentaminen?

Lu­ki­jal­ta: Unoh­tui­ko Kuu­sa­mon teat­te­ri­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen?

28.05.2020 04:00
Lukijalta: Laskupäiden lahoaminen ei huolestuta hallitusta - hauskanpito ilman matematiikka on teeskentelyä

Lu­ki­jal­ta: Las­ku­päi­den la­hoa­mi­nen ei huo­les­tu­ta hal­li­tus­ta - haus­kan­pi­to ilman ma­te­ma­tiik­ka on tees­ken­te­lyä

28.05.2020 04:00
Sade Raatikaisen kolumni: Annetaan tyttöjen olla hellevaatteissa

Sade Raa­ti­kai­sen ko­lum­ni: An­ne­taan tyt­tö­jen olla hel­le­vaat­teis­sa

28.05.2020 04:00
Porovahti–palvelun jatkoa pohditaan Kuusamossa
Tilaajille

Porovahti–palvelun jatkoa pohditaan Kuusamossa

04.06.2020 15:41
Tältä näyttää ennätysvirtaama Kiutakönkäällä.
Tilaajille

Tältä näyttää ennätysvirtaama Kiutakönkäällä.

29.05.2020 16:09
Kuusamon Kala Oy:lle 45 900 euroa tuotekehitykseen ja brändin rakentamiseen

Kuusamon Kala Oy:lle 45 900 euroa tuotekehitykseen ja brändin rakentamiseen

04.06.2020 15:00
Thaimaa ei päästä poimijoita tänä kesänä Suomeen ja Ruotsiin – "On keksittävä, millä tavalla suomalaiset kannustetaan nyt metsiin"
Tilaajille

Thaimaa ei päästä poimijoita tänä kesänä Suomeen ja Ruotsiin – "On keksittävä, millä tavalla suomalaiset kannustetaan nyt metsiin"

04.06.2020 12:38
Kuusamon seurakunta 
voi hyvin
Tilaajille

Kuusamon seurakunta voi hyvin

04.06.2020 11:03
Luonnonvarakeskus: metsäteollisuus selviää koronasta monia muita toimialoja paremmin – teollisuuspuun hakkuut vähenevät tänä vuonna 10 prosenttia
Tilaajille

Luonnonvarakeskus: metsäteollisuus selviää koronasta monia muita toimialoja paremmin – teollisuuspuun hakkuut vähenevät tänä vuonna 10 prosenttia

04.06.2020 14:25
Näin Oulun poliisi aikoo valvoa uuden lain noudattamista liikenteessä – "Silläkin, joka on oikeassa, on velvollisuus ottaa huomioon, että kaikki eivät välttämättä aja liikennesääntöjen mukaan"
Tilaajille

Näin Oulun poliisi aikoo valvoa uuden lain noudattamista liikenteessä – "Silläkin, joka on oikeassa, on velvollisuus ottaa huomioon, että kaikki eivät välttämättä aja liikennesääntöjen mukaan"

02.06.2020 08:24
Posiolla kuntoillaan Taikasalissa – avajaiset ensi viikolla
Urheilu
Tilaajille

Po­siol­la kun­toil­laan Tai­ka­sa­lis­sa – ava­jai­set ensi vii­kol­la

04.06.2020 10:01
Liikuntaa lähes joka päivä – Posion Pyrinnön kuuluisaan yleisurheilijoiden Jokkerit-talliin kuulunut entinen kestävyysjuoksija on yhä aktiivinen liikkuja

Lii­kun­taa lähes joka päivä – Posion Py­rin­nön kuu­lui­saan yleis­ur­hei­li­joi­den Jok­ke­rit-tal­liin kuu­lu­nut entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja on yhä ak­tii­vi­nen liik­ku­ja

04.06.2020 06:00
Tilaajille
Ruka Nordicin tuotto jäi alle suunnitellun - Kuusamon Erä-Veikkojen  tilinpäätös alijäämäinen

Ruka Nor­di­cin tuotto jäi alle suun­ni­tel­lun - Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen ti­lin­pää­tös ali­jää­mäi­nen

03.06.2020 16:43
Tilaajille
Suunnista nyt labyrinttiin – Kesän Pölkky-rasteilla Kuusamossa on mahdollisuus kokeilla uutta

Suun­nis­ta nyt la­by­rint­tiin – Kesän Pölk­ky-ras­teil­la Kuu­sa­mos­sa on mah­dol­li­suus ko­keil­la uutta

03.06.2020 14:34
Tilaajille

Suomen MM-ral­lia ei ajeta tänä kesänä – 70-vuo­tis­juh­lat siir­ty­vät ensi kesään

03.06.2020 13:24
Tilaajille
Oulun ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlia vietetään verkossa
Tilaajille

Oulun ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlia vietetään verkossa

04.06.2020 10:52
Posiolla kuntoillaan Taikasalissa – avajaiset ensi viikolla
Tilaajille

Posiolla kuntoillaan Taikasalissa – avajaiset ensi viikolla

04.06.2020 10:01
Psykiatrinen osasto on pian auki vain viikolla – heinäkuussa hoitoa tarvitsevat otetaan akuuttiosastolle, jossa kynnys pyytää apua on korkeampi: "Siellä on yksin, vaikka ei olekaan yksin"
Tilaajille

Psykiatrinen osasto on pian auki vain viikolla – heinäkuussa hoitoa tarvitsevat otetaan akuuttiosastolle, jossa kynnys pyytää apua on korkeampi: "Siellä on yksin, vaikka ei olekaan yksin"

04.06.2020 12:04
"Ei ole koskaan tuntunut niin ihanalta tulla kouluun" – 22 Törmäsen kyläkoulun oppilasta kokoontui vielä kahdeksi viikoksi yhteen viimeistä kertaa ennen koulun lakkautusta
Viikonvaihde
Tilaajille

"Ei ole koskaan tun­tu­nut niin iha­nal­ta tulla kou­luun" – 22 Tör­mä­sen ky­lä­kou­lun op­pi­las­ta ko­koon­tui vielä kah­dek­si vii­kok­si yhteen vii­meis­tä kertaa ennen koulun lak­kau­tus­ta

30.05.2020 09:00
Joko yrttirivistössäsi kasvaa lakritsiyrtti? Karkilta maistuva lakritsiyrtti, hajuton valkosipuliyrtti ja muut erikoisyrtit pyrkivät perusbasilikan rinnalle

Joko yrt­ti­ri­vis­tös­sä­si kasvaa lak­rit­siyrt­ti? Kar­kil­ta mais­tu­va lak­rit­siyrt­ti, hajuton val­ko­si­pu­li­yrt­ti ja muut eri­kois­yr­tit pyr­ki­vät pe­rus­ba­si­li­kan rin­nal­le

23.05.2020 15:00
Tilaajille
Hyvää äitienpäivää lasin läpi – 89-vuotias Anna Koskenkorva on eräs heistä, joka viettää äitienpäivää hoivakodissa ilman läheisiään

Hyvää äi­tien­päi­vää lasin läpi – 89-vuo­tias Anna Kos­ken­kor­va on eräs heistä, joka viettää äi­tien­päi­vää hoi­va­ko­dis­sa ilman lä­hei­siään

09.05.2020 04:00
Tilaajille
"Suojaudumme hyvin herkästi kun menemme ihmisten koteihin" – reportaasi kertoo, kuinka poikkeusolot muuttivat pelastuslaitoksen työvälineitä, arjen rutiineja ja tehtävien määrää

"Suo­jau­dum­me hyvin her­käs­ti kun menemme ih­mis­ten ko­tei­hin" – re­por­taa­si kertoo, kuinka poik­keus­olot muut­ti­vat pe­las­tus­lai­tok­sen työ­vä­li­nei­tä, arjen ru­tii­ne­ja ja teh­tä­vien määrää

02.05.2020 04:00
Tilaajille
Tilaajille

Meille soitettiin: "Mietipä omaa harrastajaporukkaasi, josko siellä on yksinään asuva henkilö, joka nyt tarvitsisi yhteydenottoasi"

12.04.2020 18:23
Kuka asuu pöntössäsi? - viikonloppuna bongataan pönttölintuja
Tilaajille

Kuka asuu pön­tös­sä­si? - vii­kon­lop­pu­na bon­ga­taan pönt­tö­lin­tu­ja

04.06.2020 13:25
Me autamme -palsta aloittaa - kerro meille miten yhdistyksesi auttaa koronavirusepidemian aikaan

Me autamme -palsta aloit­taa - kerro meille miten yh­dis­tyk­se­si auttaa ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian aikaan

11.05.2020 13:45
Moderni rakennus-tapa toi menestyksen
Pääkirjoitus

Moderni rakennus-tapa toi menestyksen

28.05.2020 20:43
Katso tässä reservin ylennykset Koillismaalla
Tilaajille

Katso tässä reservin ylennykset Koillismaalla

04.06.2020 10:30
Toimittajalta: Muikkumarkkinoille uusi paikka? – Markkinoiden järjestämisen näkökulmasta saattaa ollakin iso riski pyrkiä ne järjestämään vuoden kuluttua edelleen torilla, jonka remontin valmistumisesta satavarmasti markkinoihin mennessä ei ole takeita

Toimittajalta: Muikkumarkkinoille uusi paikka? – Markkinoiden järjestämisen näkökulmasta saattaa ollakin iso riski pyrkiä ne järjestämään vuoden kuluttua edelleen torilla, jonka remontin valmistumisesta satavarmasti markkinoihin mennessä ei ole takeita

03.06.2020 04:00
Syötteen kesäkausi nojaa kotimaisiin matkailijoihin
Matkailu
Tilaajille

Syöt­teen ke­sä­kau­si nojaa ko­ti­mai­siin mat­kai­li­joi­hin

03.06.2020 12:01
”Pienuus voi olla vahvuus” – Lapin Sadussa otetaan askelmerkkejä koronarajoitusten jälkeen

”Pie­nuus voi olla vah­vuus” – Lapin Sadussa otetaan as­kel­merk­ke­jä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jälkeen

29.05.2020 04:00
Tilaajille
Pian alkavat värikylvyt, kulttuurikävely ja taidematkat! – Uusi taide- ja kulttuuriyritys aloittaa toimintansa Rukalla

Pian alkavat vä­ri­kyl­vyt, kult­tuu­ri­kä­ve­ly ja tai­de­mat­kat! – Uusi taide- ja kult­tuu­ri­yri­tys aloit­taa toi­min­tan­sa Rukalla

25.05.2020 19:34
Tilaajille
Toimittajalta: Paha takaisku Posion matkailulle – paha takaisku iglu-hankkeelle

Toi­mit­ta­jal­ta: Paha ta­ka­is­ku Posion mat­kai­lul­le – paha ta­ka­is­ku ig­lu-hank­keel­le

25.05.2020 04:00

Ig­lu­kes­kus ei nouse ensi tal­vek­si – Han­ket­ta puu­haa­vas­sa Livo Arctic Oy:ssä poh­di­taan mah­dol­li­suut­ta ra­ken­nut­taa muu­ta­mia igluja mah­dol­li­ses­ti jo ensi tal­vek­si

24.05.2020 23:28
Tilaajille
Lukijalta: Vihreä liike voisi edistää hyvinvointia ja yrittäjyyttä - "Nykyisellä hyödyttömällä rahan kylvämisellä  Iijoen kalaporrashankkeisiin sumutetaan kansalaisia"
Mielipide
Pentti Parviainen

Lukijalta: Vihreä liike voisi edistää hyvinvointia ja yrittäjyyttä - "Nykyisellä hyödyttömällä rahan kylvämisellä Iijoen kalaporrashankkeisiin sumutetaan kansalaisia"

20.05.2020 14:02
Uhanalaiset luontokeitaat kalkki- ja serpentiinikalliot kartoitetaan – maastotöitä tehdään kesällä myös Koillismaalla
Tilaajille

Uhanalaiset luontokeitaat kalkki- ja serpentiinikalliot kartoitetaan – maastotöitä tehdään kesällä myös Koillismaalla

04.06.2020 13:04
Anne kohtasi kuusi karhua kerralla Kuusamossa – sai vangittua tilanteen valokuvaan: "Katselimme niiden menoa, melkoinen tuhina sieltä kuului"
Tilaajille

Anne kohtasi kuusi karhua kerralla Kuusamossa – sai vangittua tilanteen valokuvaan: "Katselimme niiden menoa, melkoinen tuhina sieltä kuului"

28.05.2020 14:05
Koronakeväällä lemmikkien karkaamisten määrät nousivat – Joukon Stella karkasi yllättäen kotipihasta: "Viikon kävelin lähitienoot, jopa yölläkin"
Tilaajille

Koronakeväällä lemmikkien karkaamisten määrät nousivat – Joukon Stella karkasi yllättäen kotipihasta: "Viikon kävelin lähitienoot, jopa yölläkin"

04.06.2020 04:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori