Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kaivostoiminta
Latitude aloittaa näytteiden keruun maastossa ensi kuussa – uusia malminetsintähakemuksia liki sadan neliökilometrin laajuudelta

La­ti­tu­de aloit­taa näyt­tei­den keruun maas­tos­sa en­si kuussa – uusia mal­min­et­sin­tä­ha­ke­muk­sia liki sadan ne­liö­ki­lo­met­rin laa­juu­del­ta

26.04.2023 10:15
Tilaajille
Sivakkaharjun ja Meurastuksenahon kaivospiirien lakkautus etenee – Latitude: "Maastosta poistettu vanhojen toimijoiden kairausputkia"

Si­vak­ka­har­jun ja Meu­ras­tuk­se­na­hon kai­vos­pii­rien lak­kau­tus etenee – La­ti­tu­de: "Maas­tos­ta pois­tet­tu van­ho­jen toi­mi­joi­den kai­raus­put­kia"

25.10.2022 08:49
Tilaajille
Paljonko Kynsijärven ahvenen maksassa on nikkeliä? – Mustavaarassa ja lähiympäristössä valmistellaan ympäristön tilan mittauksia mahdollisen kaivoksen paluun takia

Pal­jon­ko Kyn­si­jär­ven ahvenen mak­sas­sa on nik­ke­liä? – Mus­ta­vaa­ras­sa ja lä­hi­ym­pä­ris­tös­sä val­mis­tel­laan ym­pä­ris­tön tilan mit­tauk­sia mah­dol­li­sen kai­vok­sen paluun takia

24.10.2022 04:00
Tilaajille
Oulun yliopistossa aloitetaan kestävän kaivostoiminnan maisterikoulutus – kaksivuotinen koulutus suoritetaan kansainvälisesti

Oulun yli­opis­tos­sa aloi­te­taan kes­tä­vän kai­vos­toi­min­nan mais­te­ri­kou­lu­tus – ­kak­si­vuo­ti­nen kou­lu­tus suo­ri­te­taan kan­sain­vä­li­ses­ti

02.09.2022 12:51
Pro Kuusamo: Valmisteltu kaivoslaki ei edistä kestävää kaivostoimintaa ­– Kuusamolle kestävyys olisi elintärkeää

Pro Kuu­sa­mo: Val­mis­tel­tu kai­vos­la­ki ei edistä kes­tä­vää kai­vos­toi­min­taa – Kuu­sa­mol­le kes­tä­vyys olisi elin­tär­keää

08.04.2022 18:24 1
Tilaajille
Lukijalta: Latitude käy katteetonta kauppaa Kuusamon luonnonvaroilla – tiedottamisen tavoitekin on käynyt selväksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: La­ti­tu­de käy kat­tee­ton­ta kauppaa Kuu­sa­mon luon­non­va­roil­la – tie­dot­ta­mi­sen ta­voi­te­kin on käynyt sel­väk­si

08.02.2022 10:14
Tilaajille
Jopa kolmeen kilometriin tähtäävät syväreiän kairaukset ovat olleet tauolla maaliskuusta saakka – alkuvuonna ne olisi kuitenkin tarkoitus saada taas käyntiin Etelä-Kuusamossa

Jopa kolmeen ki­lo­met­riin täh­tää­vät sy­vä­reiän kai­rauk­set ovat olleet tauolla maa­lis­kuus­ta saakka – al­ku­vuon­na ne olisi kui­ten­kin tar­koi­tus saada taas käyn­tiin Ete­lä-Kuu­sa­mos­sa

17.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kuntalaisaloite sai kaupungin ottamaan merkittävän askeleen – viestiä kaivoskiellosta voidaan vielä myös täältä Tukesille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kun­ta­lais­aloi­te sai kau­pun­gin ot­ta­maan mer­kit­tä­vän as­ke­leen – viestiä kai­vos­kiel­los­ta voidaan vielä myös täältä Tu­ke­sil­le

08.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uraa­ni­vyö­hyk­keel­lä kai­raa­mi­seen pitää olla vi­ran­omai­sen luvat

04.09.2021 11:41
Tilaajille
Lukijalta: Latitude syväkairaa tunnetulla uraanivyöhykkeellä – yhtiön valtauksista on valitettu KHO:hon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: La­ti­tu­de sy­vä­kai­raa tun­ne­tul­la uraa­ni­vyö­hyk­keel­lä – yhtiön val­tauk­sis­ta on va­li­tet­tu KHO:hon

16.08.2021 19:05 1
Tilaajille
Tuore selvitys: Kaivosvero ei sovellu kuntien tulolähteeksi –"Luonnonvarojen verotus ei sovi alimmille hallinnontasoille"

Tuore sel­vi­tys: Kai­vos­ve­ro ei sovellu kuntien tu­lo­läh­teek­si –"­Luon­non­va­ro­jen verotus ei sovi alim­mil­le hal­lin­non­ta­soil­le"

05.06.2021 09:39 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mai­se­ma-aloi­te vaalii Kit­kan-Kou­ta­joen ve­sis­tön puh­taut­ta ja kau­neut­ta

19.04.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Ei hetken rauhaa, ku kelekat jäällä pauhaa – tultu luon­non­rau­haan

24.03.2021 17:48
Tilaajille
Junayhteys Ouluun nousi esiin kokoomuksen kansanedustajien vierailulla: "Ainakin se kannattaa selvittää"

Ju­na­yh­teys Ouluun nousi esiin ko­koo­muk­sen kan­san­edus­ta­jien vie­rai­lul­la: "Ai­na­kin se kan­nat­taa sel­vit­tää"

31.01.2021 14:01
Tilaajille
Ratkaisun hetket lähestyvät – avataanko Ylitornion ja Rovaniemen rajalle kaivos? Kultaa ja kobolttia on riittävästi

Rat­kai­sun hetket lä­hes­ty­vät – ava­taan­ko Yli­tor­nion ja Ro­va­nie­men rajalle kaivos? Kultaa ja ko­bolt­tia on riit­tä­väs­ti

30.01.2021 10:03 3
Tilaajille
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt pyrkimässä vanhoille apajille Pudasjärvelle – Korpisella on ollut kaivostoimintaa ennenkin

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt pyr­ki­mäs­sä van­hoil­le apa­jil­le Pu­das­jär­vel­le – Kor­pi­sel­la on ollut kai­vos­toi­min­taa en­nen­kin

29.01.2021 08:56 1
Tilaajille
Lukijalta: Vastuuta viestinnästä, kaivosyhtiö!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vas­tuu­ta vies­tin­näs­tä, kai­vo­syh­tiö!

09.11.2020 13:29 1
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Pal­la­dium-mal­mis­sa mah­dol­li­suus Po­siol­la

02.10.2020 17:00

Vanha asia­kir­ja pal­jas­taa: Maanin­ka­vaa­ran va­raus­alueel­la myös uraania – aust­ra­lia­lais­yh­tiö sanoo et­si­vän­sä ko­bolt­tia laa­jal­ta alueel­ta Kuu­sa­mos­ta

08.06.2017 16:41
Tilaajille