Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Teemat

"Kotona pitää olla kasveja niin paljon, ettei ulkoa näy sisälle" – Kuusamolaisen Sari Aspelinin uusikin koti on kohta täynnä huonekasveja
Tilaajille

"Kotona pitää olla kasveja niin paljon, ettei ulkoa näy si­säl­le" – Kuu­sa­mo­lai­sen Sari As­pe­li­nin uusikin koti on kohta täynnä huo­ne­kas­ve­ja

15.02.2024 17:00 1
Täällä Posion taajamassa on jo kolmenlaisia autojen sähkölatauspisteitä – tarjontaa tuli parissa vuodessa lisää ja kuntalaisaloite ehti vanhentua

Täällä Posion taa­ja­mas­sa on jo kol­men­lai­sia autojen säh­kö­la­taus­pis­tei­tä – ­tar­jon­taa tuli parissa vuo­des­sa lisää ja kun­ta­lai­sa­loi­te ehti van­hen­tua

07.02.2024 04:00 1
Tilaajille
Itä-Lapin yhteiskäyttöautot ovat olleet vähänlaisesti liikkeellä – "Kestää aikansa ennen kuin tällainen käytäntö puree"

Itä-La­pin yh­teis­käyt­töau­tot ovat olleet vä­hän­lai­ses­ti liik­keel­lä – "Kestää aikansa ennen kuin täl­lai­nen käy­tän­tö puree"

08.01.2024 11:00
Tilaajille
"Muutamalle koiralle puin tossut ennaltaehkäisyksi" – taivalkoskelaisen Anu Suomalaisen valjakko toiseksi Posion Pyrähyksessä, tähtäin SM-kisoissa

"Muu­ta­mal­le koi­ral­le puin tossut en­nal­taeh­käi­syk­si" – tai­val­kos­ke­lai­sen Anu Suo­ma­lai­sen val­jak­ko toi­sek­si Posion Py­rä­hyk­ses­sä, tähtäin SM-ki­sois­sa

08.01.2024 17:27
Tilaajille
Näin vuosi vaihtui 20 vuotta sitten – Muistatko mitkä laulut silloin soivat ja mikä kuohutti Koillismaalla?

Näin vuosi vaihtui 20 vuotta sitten – Muis­tat­ko mitkä laulut silloin soivat ja mikä kuo­hut­ti Koil­lis­maal­la?

31.12.2023 17:00 2
Tilaajille
Monet Kuusamon ja Posion näyttelyt ovat esillä viimeistä viikkoa – jos et ole vielä nähnyt niitä, nyt kannattaa kiirehtiä

Monet Kuu­sa­mon ja Posion näyt­te­lyt ovat esillä vii­meis­tä viikkoa – jos et ole vielä nähnyt niitä, nyt kan­nat­taa kii­reh­tiä

29.12.2023 09:01
Tilaajille
"Pitkää pinnaa ja paljon punaviiniä" – Näillä vinkeillä syntyvät syksyn lohdullisimmat pastat

"Pitkää pinnaa ja paljon pu­na­vii­niä" – Näillä vin­keil­lä syn­ty­vät syksyn loh­dul­li­sim­mat pastat

26.08.2023 12:00 1
Tilaajille
Oletko pohtinut koti- tai mökkipihan laittamista? Vielä ehtii, vakuuttaa puutarhuri Terttu Tuovila: "Monimuotoisuutta miettiessä kannattaa huomioida myös käytännön vaikutukset"

Oletko poh­ti­nut koti- tai mök­ki­pi­han lait­ta­mis­ta? Vielä ehtii, va­kuut­taa puu­tar­hu­ri Terttu Tuo­vi­la: "Mo­ni­muo­toi­suut­ta miet­ties­sä kan­nat­taa huo­mioi­da myös käy­tän­nön vai­ku­tuk­set"

23.08.2023 17:00
Tilaajille
Missä matkailuajoneuvolla saa oikein yöpyä? Koillissanomat otti asiasta selvää asiantuntijalta: "Usein ostetaan kallis matkailuauto ja mietitään, mihin päästäisiin mahdollisimman halvalla parkkiin"

Missä mat­kai­lua­jo­neu­vol­la saa oikein yöpyä? Koil­lis­sa­no­mat otti asiasta selvää asian­tun­ti­jal­ta: "Usein os­te­taan kallis mat­kai­luau­to ja mie­ti­tään, mihin pääs­täi­siin mah­dol­li­sim­man hal­val­la park­kiin"

22.08.2023 11:00 5
Tilaajille
Kuusamo avustaa yksityisteiden remontteja

Kuusamo avustaa yk­si­tyis­tei­den re­mont­te­ja

19.07.2023 17:00
Tilaajille
Murskeita ajetaan 13 miljoonaa kiloa – metsätaloutta ja vapaa-ajan asutusta palveleva, Akonvaaran metsäautotie kunnostetaan Kuusamossa

Murs­kei­ta ajetaan 13 mil­joo­naa kiloa – met­sä­ta­lout­ta ja va­paa-ajan asu­tus­ta pal­ve­le­va, Akon­vaa­ran met­säau­to­tie kun­nos­te­taan Kuu­sa­mos­sa

19.07.2023 17:00 1
Tilaajille
Täyssähköinen tila-auto on myös mainio seikkailuauton aihio

Täys­säh­köi­nen ti­la-au­to on myös mainio seik­kai­luau­ton aihio

12.07.2023 17:00
Tilaajille
Täyssähköauton ajoavustin yllättää koeajolla

Täys­säh­köau­ton ajoa­vus­tin yl­lät­tää koea­jol­la

12.07.2023 17:00
Tilaajille
Näin tunnistat varastetun pyörän kauppiaan: Poliisi vinkkaa 12 yksityiskohtaa, joista hälytyskellojen pitäisi soida

Näin tun­nis­tat va­ras­te­tun pyörän kaup­piaan: Poliisi vinkkaa 12 yk­si­tyis­koh­taa, joista hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida

05.07.2023 17:00
Tilaajille
Ajoreittinsä tarkasti suunnitteleva palkitaan täyssähköautoilussa – Koillissanomat koeajoi Mercedez-Benz EQE:n ja kokeili miten älykkääksi autot ovat kehittyneet

Ajo­reit­tin­sä tar­kas­ti suun­nit­te­le­va pal­ki­taan täys­säh­köau­toi­lus­sa – Koil­lis­sa­no­mat koeajoi Mer­ce­dez-Benz EQE:n ja kokeili miten älyk­kääk­si autot ovat ke­hit­ty­neet

21.06.2023 12:00 1
Tilaajille
Sähköautojen palot ovat vielä harvinaisia, mutta pelastuslaitoksellekin verrattain uusi asia – "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"

Säh­köau­to­jen palot ovat vielä har­vi­nai­sia, mutta pe­las­tus­lai­tok­sel­le­kin ver­rat­tain uusi asia – "Paras olisi hu­kut­taa auto jon­ne­kin"

03.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Jäät eivät saa viedä mennessään – huomioi nämä seikat laiturin rakentamisessa: "Jos itse rakentaa järeästä tavarasta, niin käsiteltävyys on haaste"

Jäät eivät saa viedä men­nes­sään – huomioi nämä seikat lai­tu­rin ra­ken­ta­mi­ses­sa: "Jos itse ra­ken­taa jä­reäs­tä ta­va­ras­ta, niin kä­si­tel­tä­vyys on haaste"

19.05.2023 12:00
Tilaajille
Pyhyyden merkitystä etsimässä kaukana ja lähellä – Rukan lähellä sijaitsevan vaaran maisema antaa sinne nousijalle yhä todistuksen pyhyyden läsnäolosta

Py­hyy­den mer­ki­tys­tä et­si­mäs­sä kaukana ja lähellä – Rukan lähellä si­jait­se­van vaaran maisema antaa sinne nou­si­jal­le yhä to­dis­tuk­sen py­hyy­den läs­nä­olos­ta

10.04.2023 15:00
Tilaajille
Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa Pohjois-Pohjanmaalla 19. huhtikuuta – tielläliikkujien tulee kuitenkin ottaa huomioon sää

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ty­mi­nen alkaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19. huh­ti­kuu­ta – tiel­lä­liik­ku­jien tulee kui­ten­kin ottaa huo­mioon sää

06.04.2023 04:00 2
Tilaajille
"Me olemme Lappi-illallisen edelläkävijöitä" – Hotelli Roayl Rukassa on tarjoiltu Lappi-illallista jo 20 vuoden ajan: Mikä on suosion salaisuus?

"Me olemme Lap­pi-il­lal­li­sen edel­lä­kä­vi­jöi­tä" – Hotelli Roayl Rukassa on tar­joil­tu Lap­pi-il­lal­lis­ta jo 20 vuoden ajan: Mikä on suosion sa­lai­suus?

01.04.2023 12:00
Tilaajille
"Välillä melko tiuhaankin tulee katsottua kännykkään" – Henri ja Teemu löysivät tankille ja lounaalle, mutta yleensä Koillismaan keskustaajamiin on moottorikelkkailijaa varten niukasti kulkuväyliä

"Vä­lil­lä melko tiu­haan­kin tulee kat­sot­tua kän­nyk­kään" – Henri ja Teemu löy­si­vät tan­kil­le ja lou­naal­le, mutta yleensä Koil­lis­maan kes­kus­taa­ja­miin on moot­to­ri­kelk­kai­li­jaa varten niu­kas­ti kul­ku­väy­liä

29.03.2023 17:00
Tilaajille
Sinunkin maille voidaan vetää kelkkareitti ilman lupaasi – maanomistaja on ahtaalla, jos viranomaisen mielestä reitti on riittävän merkittävä

Si­nun­kin maille voidaan vetää kelk­ka­reit­ti ilman lupaasi – maa­no­mis­ta­ja on ah­taal­la, jos vi­ra­no­mai­sen mie­les­tä reitti on riit­tä­vän mer­kit­tä­vä

15.03.2023 17:15 2
Tilaajille
Kelkkavuokraamon paras sesonki meneillään – matkailijoiden kelkkasafareilla mennään puolilla tehoilla ja aina turvallisuus edellä

Kelk­ka­vuok­raa­mon paras sesonki me­neil­lään – mat­kai­li­joi­den kelk­ka­sa­fa­reil­la mennään puo­lil­la te­hoil­la ja aina tur­val­li­suus edellä

08.03.2023 04:00
Tilaajille
Tarkista sähköt, ennen kuin lataat autoa – nämä asiat täytyy ottaa huomioon kotilataamisessa

Tar­kis­ta sähköt, ennen kuin lataat autoa – nämä asiat täytyy ottaa huo­mioon ko­ti­la­taa­mi­ses­sa

19.02.2023 04:00
Tilaajille
Reino Hämeenniemen essee: Miten turhan lähellä peräkkäin ajamiseen päädytään ja mitä kuljettajan päässä liikkuu?
Essee

Reino Hä­meen­nie­men essee: Miten turhan lähellä pe­räk­käin aja­mi­seen pää­dy­tään ja mitä kul­jet­ta­jan päässä liik­kuu?

15.02.2023 17:00 2
Tilaajille
Nyt virtaa saa myös Karhuntassusta – Kuusamon sähköautojen latausverkko täydentyi yhdellä, koko Suomen tasolla on nähty hurjaa kasvua

Nyt virtaa saa myös Kar­hun­tas­sus­ta – Kuu­sa­mon säh­köau­to­jen la­taus­verk­ko täy­den­tyi yh­del­lä, koko Suomen tasolla on nähty hurjaa kasvua

01.02.2023 17:00
Tilaajille
Lainavinkki: Jääneidosta kokeilunhaluiseksi muusikoksi – Viktoria Mullovan tarina

Lai­na­vink­ki: Jää­nei­dos­ta ko­kei­lun­ha­lui­sek­si muu­si­kok­si – Vik­to­ria Mul­lo­van tarina

27.01.2023 04:00
Tilaajille
Pieni satsaus liikenneturvallisuuteen – Torankijärven jäälle pääsee lauantaisin kokeilemaan miten auto käyttäytyy

Pieni satsaus lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen – To­ran­ki­jär­ven jäälle pääsee lauan­tai­sin ko­kei­le­maan miten auto käyt­täy­tyy

11.01.2023 17:00 3
Tilaajille
Mitä vaihtelevampi sää, sitä liukkaammat tiet: "Kunnossapidon osalta on monesti niin, että positiivista palautetta tulee hyvin harvoin"

Mitä vaih­te­le­vam­pi sää, sitä liuk­kaam­mat tiet: "Kun­nos­sa­pi­don osalta on monesti niin, että po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta tulee hyvin har­voin"

05.01.2023 11:00 2
Tilaajille
Taloyhtiön kannattaa muistuttaa asukkaita lämmitystolppien turvallisesta käytöstä

Ta­loyh­tiön kan­nat­taa muis­tut­taa asuk­kai­ta läm­mi­tys­tolp­pien tur­val­li­ses­ta käy­tös­tä

01.01.2023 15:00
Tilaajille