Koirat
Viimeisin tunti
Huskyajelusta voimia ja yhteishenkeä kauden peleihin – Pölkky Kuusamon ulkomaalaiset kävivät ajelemassa koirilla

Hus­kya­je­lus­ta voimia ja yh­teis­hen­keä kauden pe­lei­hin – Pölkky Kuu­sa­mon ul­ko­maa­lai­set kävivät aje­le­mas­sa koi­ril­la

19:00
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
"Aika usein joutuukin hoitamaan pakkasjaksojen jälkeen paleltumia" – Pakkasilla eläimet tarvitsevat suojaa ja lämmintä vettä, oli kyse koirasta, hevosesta tai karjasta

"Aika usein jou­tuu­kin hoi­ta­maan pak­kas­jak­so­jen jälkeen pa­lel­tu­mia" – Pak­ka­sil­la eläimet tar­vit­se­vat suojaa ja läm­min­tä vettä, oli kyse koi­ras­ta, he­vo­ses­ta tai kar­jas­ta

15:20
Tilaajille
Kuukausi
Hirviekinokokki leviää hitaasti länteen – eläintautitutkijan mukaan loista ei kannata liikaa pelätä, sillä tartunnat ovat hyvin harvinaisia

Hir­vie­ki­no­kok­ki leviää hi­taas­ti länteen – eläin­tau­ti­tut­ki­jan mukaan loista ei kannata liikaa pelätä, sillä tar­tun­nat ovat hyvin har­vi­nai­sia

04.01.2021 11:00
Tilaajille
Koiratkin lipsuvat liukkailla – "Raajojen venähdysvammat ja ristisiderepeämät ovat tyypillisiä, joskus myös murtumat ja kynsimurtumat"

Koi­rat­kin lip­su­vat liuk­kail­la – "Raa­jo­jen ve­näh­dys­vam­mat ja ris­ti­si­de­re­peä­mät ovat tyy­pil­li­siä, joskus myös mur­tu­mat ja kyn­si­mur­tu­mat"

03.01.2021 19:15
Tilaajille
Pohjoisen syyttäjien uusi pomo aloitti heti uudistukset – "Me olemme sukellusvene, joka on todella pahasti upoksissa"

Poh­joi­sen syyt­tä­jien uusi pomo aloitti heti uu­dis­tuk­set – "Me olemme su­kel­lus­ve­ne, joka on todella pahasti upok­sis­sa"

03.01.2021 16:00
Tilaajille
Joulupöydän herkut kannattaa pitää koiran ulottumattomissa – tiedätkö, mitkä ruoka-aineet ovat koiralle vaarallisia?

Jou­lu­pöy­dän herkut kan­nat­taa pitää koiran ulot­tu­mat­to­mis­sa – tie­dät­kö, mitkä ruo­ka-ai­neet ovat koi­ral­le vaa­ral­li­sia?

22.12.2020 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Koiramme: Korona-aikana pentujen hinnat nousseet – koiranpennusta pyydetty lähes 3000 euroa

Koi­ram­me: Ko­ro­na-ai­ka­na pen­tu­jen hinnat nous­seet – koi­ran­pen­nus­ta pyy­det­ty lähes 3000 euroa

10.12.2020 17:00
Lemmikkieläinten kysyntä jatkaa kasvuaan, kissankasvattajalta viedään pennut käsistä

Lem­mik­ki­eläin­ten kysyntä jatkaa kas­vuaan, kis­san­kas­vat­ta­jal­ta viedään pennut käsistä

07.12.2020 09:02
Tilaajille
Katso dramaattinen video: Hyinen Simojoki oli viedä Sinni-koiran mukanaan – Hirvenpyytäjien kaukonäköisyys pelasti lopulta jäihin juuttuneen koiran

Katso dra­maat­ti­nen video: Hyinen Si­mo­jo­ki oli viedä Sin­ni-koi­ran mu­ka­naan – Hir­ven­pyy­tä­jien kau­ko­nä­köi­syys pelasti lopulta jäihin juut­tu­neen koiran

23.11.2020 16:06
Tilaajille
Kissojen myrkytykset lisääntyneet marraskuussa – Tukes pyytää ilmoituksia epäillyistä myrkytystapauksista

Kis­so­jen myr­ky­tyk­set li­sään­ty­neet mar­ras­kuus­sa – Tukes pyytää il­moi­tuk­sia epäil­lyis­tä myr­ky­tys­ta­pauk­sis­ta

20.11.2020 16:01 1
Tilaajille
Metsästäjä jäi pinteeseen pelastaessaan koiraansa heikoilta jäiltä – pelastuslaitos auttoi miehen rantaan, koira menehtyi

Met­säs­tä­jä jäi pin­tee­seen pe­las­taes­saan koi­raan­sa hei­koil­ta jäiltä – pe­las­tus­lai­tos auttoi miehen ran­taan, koira me­neh­tyi

10.11.2020 16:00
Tilaajille
Essee: Koira on jalostanut ihmistä siinä missä ihminen koiraa – "En tiedä ymmärtääkö se, mutta ainakin se tarkasti pää kallellaan kuuntelee"

Essee: Koira on ja­los­ta­nut ihmistä siinä missä ihminen koiraa – "En tiedä ym­mär­tää­kö se, mutta ainakin se tar­kas­ti pää kal­lel­laan kuun­te­lee"

04.10.2020 11:01
Tilaajille
Safariyrittäjä etsii kummeja Syötteen huskyille – yritykset ja yksityiset innostuivat heti

Sa­fa­ri­yrit­tä­jä etsii kummeja Syöt­teen hus­kyil­le – yri­tyk­set ja yk­si­tyi­set in­nos­tui­vat heti

22.09.2020 13:58
Tilaajille
Metsästyskausi on jälleen täällä - rajan läheisyys huomioitava Koillismaalla

Met­säs­tys­kau­si on jälleen täällä - rajan lä­hei­syys huo­mioi­ta­va Koil­lis­maal­la

24.08.2020 17:00
Tilaajille
Metsästyskausi on käynnistynyt – kurkkaa eläinlääkärin vinkit siihen, kuinka metsästyskoira pidetään kunnossa jahtikaudella

Met­säs­tys­kau­si on käyn­nis­ty­nyt – kurkkaa eläin­lää­kä­rin vinkit siihen, kuinka met­säs­tys­koi­ra pi­de­tään kun­nos­sa jah­ti­kau­del­la

21.08.2020 11:00
Tilaajille
Koira on näppärä työkaveri porotöissä – Peltoporokoirien käytön tehostaminen -hankkeen seminaarissa käydään läpi parhaita kokemuksia koirista porotöissä, osallistua voi myös etänä

Koira on näppärä työ­ka­ve­ri po­ro­töis­sä – Pel­to­po­ro­koi­rien käytön te­hos­ta­mi­nen -hank­keen se­mi­naa­ris­sa käydään läpi par­hai­ta ko­ke­muk­sia koi­ris­ta po­ro­töis­sä, osal­lis­tua voi myös etänä

04.08.2020 04:00
Tilaajille
Korona-aika on kasvattanut lemmikkien kysyntää ja sitä kautta myös lemmikkien vaihtuvuutta: "Koiran hankinta on aina harkittava todella tarkkaan, mutta niin on myös koiran kodin vaihtaminen"

Ko­ro­na-ai­ka on kas­vat­ta­nut lem­mik­kien ky­syn­tää ja sitä kautta myös lem­mik­kien vaih­tu­vuut­ta: "Koiran han­kin­ta on aina har­kit­ta­va todella tark­kaan, mutta niin on myös koiran kodin vaih­ta­mi­nen"

31.07.2020 08:54
Tilaajille
Koira pinteessä Valtavaaran rinteessä – pelastuslaitos auttoi pois köysien ja valjaiden avulla

Koira pin­tees­sä Val­ta­vaa­ran rin­tees­sä – pe­las­tus­lai­tos auttoi pois köysien ja val­jai­den avulla

25.07.2020 14:22
Tilaajille
Osa uittaa koiransa mökillä, osa yleisellä uimarannalla – Koillismaan kunnista ei löydy virallista uittopaikkaa koirille: "Turhaa kränää aiheuttaa, jos säännöistä ei pidetä kiinni"

Osa uittaa koi­ran­sa mö­kil­lä, osa ylei­sel­lä ui­ma­ran­nal­la – Koil­lis­maan kun­nis­ta ei löydy vi­ral­lis­ta uit­to­paik­kaa koi­ril­le: "Turhaa kränää ai­heut­taa, jos sään­nöis­tä ei pidetä kiinni"

15.07.2020 04:00
Tilaajille
Kesämökeillä voi piillä yllättäviä vaaranpaikkoja nelijalkaisille – Muista myös koirasi turvallisuus mökkeillessä

Ke­sä­mö­keil­lä voi piillä yl­lät­tä­viä vaa­ran­paik­ko­ja ne­li­jal­kai­sil­le – Muista myös koirasi tur­val­li­suus mök­keil­les­sä

12.07.2020 12:15
Tilaajille