Autoilu
Mitä perheen äiti tykkää elektronisesta tanssimusiikista tai miten radiota voi hyödyntää matkapeleissä? – Selvitimme miltä kesä kuulostaa lomalaisten autoissa

Mitä perheen äiti tykkää elekt­ro­ni­ses­ta tans­si­mu­sii­kis­ta tai miten radiota voi hyö­dyn­tää mat­ka­pe­leis­sä? – Sel­vi­tim­me miltä kesä kuu­los­taa lo­ma­lais­ten au­tois­sa

25.07.2020 15:00
Tilaajille
Lukijalta: Tonkka-autojen historiaa Kuusamossa

Lu­ki­jal­ta: Tonk­ka-au­to­jen his­to­riaa Kuu­sa­mos­sa

02.07.2020 19:46
Valkoinen viiva ei juuri lumessa erotu – Pohjois-Suomea ajatellen uudessa tieliikennelaissa ei kaikkea ole huomioitu

Val­koi­nen viiva ei juuri lumessa erotu – Poh­jois-Suo­mea aja­tel­len uudessa tie­lii­ken­ne­lais­sa ei kaikkea ole huo­mioi­tu

17.05.2020 12:00
Tilaajille
"Ajonautinto huipussaan kun ei ole turhanpäiväisiä sähkölaitteita" – Veli-Matin Ford Escort on ollut samalla suvulla jo liki 40 vuotta – ja kulkee edelleen!

"A­jo­nau­tin­to hui­pus­saan kun ei ole tur­han­päi­väi­siä säh­kö­lait­tei­ta" – Ve­li-Ma­tin Ford Escort on ollut samalla suvulla jo liki 40 vuotta – ja kulkee edel­leen!

22.04.2020 18:00
Tilaajille
Kuusamon lumi tuo eksotiikkaa Bentleylle – Leutoihin olosuhteisiin miellettyyn automerkkiin arktisemmat kuvat tuovat uuden vivahteen

Kuu­sa­mon lumi tuo ek­so­tiik­kaa Bent­leyl­le – Leu­toi­hin olo­suh­tei­siin miel­let­tyyn au­to­merk­kiin ark­ti­sem­mat kuvat tuovat uuden vi­vah­teen

18.03.2020 17:00
Tilaajille
Liikennekoulu Tornberg laajentaa Kemijärvelle ja Sallaan, luvassa simulaattoriajoja – emoyhtiö teki kaupat Itä-Lapin Autokoulusta

Lii­ken­ne­kou­lu Torn­berg laa­jen­taa Ke­mi­jär­vel­le ja Sal­laan, luvassa si­mu­laat­to­ri­ajo­ja – emo­yh­tiö teki kaupat Itä-La­pin Au­to­kou­lus­ta

04.03.2020 14:58
Tilaajille
Auton lisävaloilla on mahdollista kasvattaa kaukovalojen tehoa jopa viisinkertaisesti – väärin asennettuna valot voivat aiheuttaa paloturvallisuusriskin tai vaurioittaa auton omia järjestelmiä

Auton li­sä­va­loil­la on mah­dol­lis­ta kas­vat­taa kau­ko­va­lo­jen tehoa jopa vii­sin­ker­tai­ses­ti – väärin asen­net­tu­na valot voivat ai­heut­taa pa­lo­tur­val­li­suus­ris­kin tai vau­rioit­taa auton omia jär­jes­tel­miä

05.02.2020 10:27
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Käsmäläiset peruuttivat Kalliovaarasta keskustaan – tositarina vuokra-autoilun maailmasta
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Käs­mä­läi­set pe­ruut­ti­vat Kal­lio­vaa­ras­ta kes­kus­taan – to­si­ta­ri­na vuok­ra-au­toi­lun maail­mas­ta

17.01.2020 14:00
Lumi, tuisku ja pakkanen ei autoa hyydytä, jos olet tarkistanut muutaman asian!

Lumi, tuisku ja pak­ka­nen ei autoa hyy­dy­tä, jos olet tar­kis­ta­nut muu­ta­man asian!

22.01.2019 20:00
V60 on veljiensä kaltainen  – Minimalistinen design on edelleen Volvon ominaispiirre

V60 on vel­jien­sä kal­tai­nen  – Mi­ni­ma­lis­ti­nen design on edel­leen Volvon omi­nais­piir­re

03.01.2019 14:00
Tämä ikävä vaiva voi pilata kesälomareissun – "Niiden riski kasvaa kuumalla ilmalla"

Tämä ikävä vaiva voi pilata ke­sä­lo­ma­reis­sun – "Niiden riski kasvaa kuu­mal­la il­mal­la"

27.06.2017 15:00