Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Autoilu
Kaminakaan ei ehtinyt syttyä, kun Kauko Sovalla tuli jo kiire päästä Ruotsista pois – naama oli kovilla, kun autoilijan pää jäi nosturin ja lavan väliin

Ka­mi­na­kaan ei ehtinyt syttyä, kun Kauko Sovalla tuli jo kiire päästä Ruot­sis­ta pois – naama oli ko­vil­la, kun au­toi­li­jan pää jäi nos­tu­rin ja lavan väliin

22.02.2024 17:00
Tilaajille
Toyota RAV4 latautuu nyt myös töpselistä – Koillissanomat koeajoi jykevän hybridiauton ja ihastui sähköiseen ajoon metsäautotiellä

Toyota RAV4 la­tau­tuu nyt myös töp­se­lis­tä – Koil­lis­sa­no­mat koeajoi jykevän hyb­ri­diau­ton ja ihastui säh­köi­seen ajoon met­säau­to­tiel­lä

14.11.2023 17:00 2
Tilaajille
Talvirenkaat on vaihdettava viimeistään alle nyt – Talvirengaskausi alkaa keskiviikkona 1. marraskuutta

Tal­vi­ren­kaat on vaih­det­ta­va vii­meis­tään alle nyt – Tal­vi­ren­gas­kau­si alkaa kes­ki­viik­ko­na 1. mar­ras­kuut­ta

31.10.2023 17:00
Tilaajille
Vuonna 1983: Posiolaisnaiset hakivat autonhuolto-oppia Essolta – Posion kansalaisopiston kurssilla parikymmentä osallistujaa

Vuonna 1983: Po­sio­lais­nai­set hakivat au­ton­huol­to-op­pia Essolta – Posion kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­sil­la pa­ri­kym­men­tä osal­lis­tu­jaa

16.10.2023 04:00
Tilaajille
Milloin retkikohteeseen kannattaa matkustaa omalla autolla, milloin lentäen? – Teimme laskurin, jolla selvität oman hiilijalanjälkesi

Milloin ret­ki­koh­tee­seen kan­nat­taa mat­kus­taa omalla au­tol­la, milloin len­täen? – Teimme las­ku­rin, jolla sel­vi­tät oman hii­li­ja­lan­jäl­ke­si

18.09.2023 17:00
Tilaajille
Onko liikenteessä nykyään enemmän häiriö- ja vaaratilanteita? – Kerro kokemuksistasi Koillissanomien viikon kysymykseen

Onko lii­ken­tees­sä nykyään enemmän häiriö- ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta? – Kerro ko­ke­muk­sis­ta­si Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen

06.09.2023 04:00 10
Tilaajille
Täyssähköinen tila-auto on myös mainio seikkailuauton aihio

Täys­säh­köi­nen ti­la-au­to on myös mainio seik­kai­luau­ton aihio

12.07.2023 17:00
Tilaajille
Ajoreittinsä tarkasti suunnitteleva palkitaan täyssähköautoilussa – Koillissanomat koeajoi Mercedez-Benz EQE:n ja kokeili miten älykkääksi autot ovat kehittyneet

Ajo­reit­tin­sä tar­kas­ti suun­nit­te­le­va pal­ki­taan täys­säh­köau­toi­lus­sa – Koil­lis­sa­no­mat koeajoi Mer­ce­dez-Benz EQE:n ja kokeili miten älyk­kääk­si autot ovat ke­hit­ty­neet

21.06.2023 12:00 1
Tilaajille
"Täällä ketään ei dissata" – Ajoneuvonäyttely keräsi noin 100 autoa näytille, myös samaan aikaan järjestetty Sun & Fun -tapahtuma keräsi satoja kävijöitä

"Täällä ketään ei dis­sa­ta" – Ajo­neu­vo­näyt­te­ly keräsi noin 100 autoa näy­til­le, myös samaan aikaan jär­jes­tet­ty Sun & Fun -ta­pah­tu­ma keräsi satoja kä­vi­jöi­tä

17.06.2023 17:00 1
Tilaajille
"Tällainen vääristää kilpailua" – Koillissanomat seurasi, miten polttoaineiden hinnat muuttuvat päivästä toiseen, ja sai tietää, mistä humppa johtuu

"Täl­lai­nen vää­ris­tää kil­pai­lua" – Koil­lis­sa­no­mat seu­ra­si, miten polt­toai­nei­den hinnat muut­tu­vat päi­väs­tä toi­seen, ja sai tietää, mistä humppa johtuu

12.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Aika vaihtaa renkaat: "Hyvänkin auton ajo-ominaisuudet voi pilata huonoilla renkailla" –  kevään karkeilla teillä kesärenkaat kuluvat nopeammin.

Aika vaihtaa ren­kaat: "Hy­vän­kin auton ajo-omi­nai­suu­det voi pilata huo­noil­la ren­kail­la" –  kevään kar­keil­la teillä ke­sä­ren­kaat kuluvat no­peam­min.

04.05.2023 19:40
Tilaajille
Heikko laatu houkuttelee asiakkaita katsastusasemille, Pohjois-Pohjanmaalla annettu 12 varoitusta vuosina 2020–2023: "Valvontaa pitäisi tehdä enemmän"

Heikko laatu hou­kut­te­lee asiak­kai­ta kat­sas­tu­sa­se­mil­le, Poh­jois-Poh­jan­maal­la annettu 12 va­roi­tus­ta vuosina 2020–2023: "Val­von­taa pitäisi tehdä enem­män"

26.02.2023 12:00
Tilaajille
Nyt virtaa saa myös Karhuntassusta – Kuusamon sähköautojen latausverkko täydentyi yhdellä, koko Suomen tasolla on nähty hurjaa kasvua

Nyt virtaa saa myös Kar­hun­tas­sus­ta – Kuu­sa­mon säh­köau­to­jen la­taus­verk­ko täy­den­tyi yh­del­lä, koko Suomen tasolla on nähty hurjaa kasvua

01.02.2023 17:00
Tilaajille
Pieni satsaus liikenneturvallisuuteen – Torankijärven jäälle pääsee lauantaisin kokeilemaan miten auto käyttäytyy

Pieni satsaus lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen – To­ran­ki­jär­ven jäälle pääsee lauan­tai­sin ko­kei­le­maan miten auto käyt­täy­tyy

11.01.2023 17:00 3
Tilaajille
Oikein valittu lisävalo täydentää kaukovaloja – kuluttajan oltava tarkkana, jotta ei osta laitonta valoa

Oikein valittu li­sä­va­lo täy­den­tää kau­ko­va­lo­ja – ku­lut­ta­jan oltava tark­ka­na, jotta ei osta lai­ton­ta valoa

27.10.2022 11:00
Tilaajille
Nastarenkaat yliedustettuna talvikauden kuolonkolareissa – "Ennakoiva ja maltillinen ajotapa on selkeästi talvirengastyyppiä tärkeämpi turvallisuustekijä talviliikenteessä"

Nas­ta­ren­kaat ylie­dus­tet­tu­na tal­vi­kau­den kuo­lon­ko­la­reis­sa – "En­na­koi­va ja mal­til­li­nen ajotapa on sel­keäs­ti tal­vi­ren­gas­tyyp­piä tär­keäm­pi tur­val­li­suus­te­ki­jä tal­vi­lii­ken­tees­sä"

24.10.2022 17:00
Viikon kysymys: Milloin vaihdat talvirenkaat?

Viikon ky­sy­mys: Milloin vaihdat tal­vi­ren­kaat?

19.10.2022 04:00 4
Tilaajille
43 prosenttia suomalaisista vähensi autoilua alkuvuonna kallistuneen polttoaineen vuoksi, joka kymmenes jättää kesämatkailun kokonaan

43 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta vähensi au­toi­lua al­ku­vuon­na kal­lis­tu­neen polt­toai­neen vuoksi, joka kym­me­nes jättää ke­sä­mat­kai­lun ko­ko­naan

30.06.2022 20:00
Tilaajille
Uuden auton ostaja joutuu puntaroimaan käyttövoiman valintaa ihan tosissaan –" Nyt ollaan murrosvaiheessa"

Uuden auton ostaja joutuu pun­ta­roi­maan käyt­tö­voi­man va­lin­taa ihan to­sis­saan –" Nyt ollaan mur­ros­vai­hees­sa"

30.03.2022 11:00
Tilaajille