Joko luit: Aino, 10, Kuu­sa­mos­ta lähtee Hel­sin­kiin lasten omiin "Linnan juh­liin"

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talvikunnossapito
Koillismaankin tiestön kunnostusta voi seurata netissä – konekuskin kännykkä siirtää tiedon töistä kaikkien katsottavaksi

Koil­lis­maan­kin tiestön kun­nos­tus­ta voi seurata netissä – ko­ne­kus­kin kän­nyk­kä siirtää tiedon töistä kaik­kien kat­sot­ta­vak­si

17.01.2023 19:00
Tilaajille
Onko näkynyt aura-autoja – vastaa Koillissanomien viikon kysymykseen

Onko näkynyt au­ra-au­to­ja – vastaa Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen

11.01.2023 04:00 9
Tilaajille
Iisa ja Titta leikkivät tarvittaessa pimeässä: Kuusamon taajamasta löytyy yksi valaistu yleinen leikkikenttä – lapsiperheet toivovat asiaan satsausta kaupungilta

Iisa ja Titta leik­ki­vät tar­vit­taes­sa pi­meäs­sä: Kuu­sa­mon taa­ja­mas­ta löytyy yksi va­lais­tu yleinen leik­ki­kent­tä – lap­si­per­heet toi­vo­vat asiaan sat­saus­ta kau­pun­gil­ta

01.12.2022 04:00 3
Tilaajille
Rekkojen luistelupaikkoja aletaan kartoittaa uudella tekniikalla VT21:llä – anturit mittaavat liukkautta jopa yön pimeydessä

Rek­ko­jen luis­te­lu­paik­ko­ja aletaan kar­toit­taa uudella tek­nii­kal­la VT21:l­lä – anturit mit­taa­vat liuk­kaut­ta jopa yön pi­mey­des­sä

25.01.2021 14:39
Tilaajille
Ensimmäiset lumet ja Kitkantiellä jo ongelmia talvihoidon kanssa – kuntalaiset kauhistelevat, urakoitsija ihmettelee: ”Ei suunnitelmassa ole ajateltu talvihoitoa yhtään”

En­sim­mäi­set lumet ja Kit­kan­tiel­lä jo on­gel­mia tal­vi­hoi­don kanssa – kun­ta­lai­set kau­his­te­le­vat, ura­koit­si­ja ih­met­te­lee: ”Ei suun­ni­tel­mas­sa ole aja­tel­tu tal­vi­hoi­toa yhtään”

28.11.2020 04:00 3
Tilaajille
Kitkantiet jalkakäytävät vaarallisen liukkaat - päivän mittaan keli muuttuu sohjoiseksi

Kit­kan­tiet jal­ka­käy­tä­vät vaa­ral­li­sen liuk­kaat - päivän mittaan keli muuttuu soh­joi­sek­si

09.04.2020 14:48
Tilaajille
Talvikunnossapitoon ollaan tyytyväisiä Taivalkoskella - välikatselmuksen mukaan urakoitsijoiden vaihtuessa oli laatupoikkeavuuksia, tälle talvelle ongelmia ei ole ollut

Tal­vi­kun­nos­sa­pi­toon ollaan tyy­ty­väi­siä Tai­val­kos­kel­la - vä­li­kat­sel­muk­sen mukaan ura­koit­si­joi­den vaih­tues­sa oli laa­tu­poik­kea­vuuk­sia, tälle tal­vel­le on­gel­mia ei ole ollut

13.02.2020 14:00
Tilaajille
Kävelevän matka on pitkä – Liittymiä kauppoihin on harvakseltaan, sillä Ely haluaa pitää ne minimissä kustannussyistä

Kä­ve­le­vän matka on pitkä – Liit­ty­miä kaup­poi­hin on har­vak­sel­taan, sillä Ely haluaa pitää ne mi­ni­mis­sä kus­tan­nus­syis­tä

23.01.2019 10:00
Yksityisteille jaetaan 40 000 euroa enemmän aurausavustusta kuin tänä vuonna – sopimukset pitää jatkossa myös kilpailuttaa: "Siihen voi riittää puhelinsoitto"

Yk­si­tyis­teil­le jaetaan 40 000 euroa enemmän au­raus­avus­tus­ta kuin tänä vuonna – so­pi­muk­set pitää jat­kos­sa myös kil­pai­lut­taa: "Siihen voi riittää pu­he­lin­soit­to"

18.12.2018 12:00
Suolaa lisää, polanne pienemmäksi – tätä tarkoittaa Ruka-Kuusamo-välin nosto korkeampaan talvihoitoluokkaan

Suolaa lisää, polanne pie­nem­mäk­si – tätä tar­koit­taa Ru­ka-Kuu­sa­mo-vä­lin nosto kor­keam­paan tal­vi­hoi­to­luok­kaan

04.12.2018 16:00
Parviainen kysyy ministeriltä Kuusamon valtateiden asemasta – LVM vakuuttaa, ettei talvihoidosta tingitä

Par­viai­nen kysyy mi­nis­te­ril­tä Kuu­sa­mon val­ta­tei­den ase­mas­ta – LVM va­kuut­taa, ettei tal­vi­hoi­dos­ta tingitä

28.11.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­ki vastaa ky­sy­myk­seen yk­si­tyis­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta

23.01.2018 09:00