Talvikunnossapito
Kitkantiet jalkakäytävät vaarallisen liukkaat - päivän mittaan keli muuttuu sohjoiseksi

Kit­kan­tiet jal­ka­käy­tä­vät vaa­ral­li­sen liuk­kaat - päivän mittaan keli muuttuu soh­joi­sek­si

09.04.2020 12:55 0
Tilaajille
Talvikunnossapitoon ollaan tyytyväisiä Taivalkoskella - välikatselmuksen mukaan urakoitsijoiden vaihtuessa oli laatupoikkeavuuksia, tälle talvelle ongelmia ei ole ollut

Tal­vi­kun­nos­sa­pi­toon ollaan tyy­ty­väi­siä Tai­val­kos­kel­la - vä­li­kat­sel­muk­sen mukaan ura­koit­si­joi­den vaih­tues­sa oli laa­tu­poik­kea­vuuk­sia, tälle tal­vel­le on­gel­mia ei ole ollut

13.02.2020 14:00 0
Tilaajille
Kävelevän matka on pitkä – Liittymiä kauppoihin on harvakseltaan, sillä Ely haluaa pitää ne minimissä kustannussyistä

Kä­ve­le­vän matka on pitkä – Liit­ty­miä kaup­poi­hin on har­vak­sel­taan, sillä Ely haluaa pitää ne mi­ni­mis­sä kus­tan­nus­syis­tä

23.01.2019 10:00 0
Yksityisteille jaetaan 40 000 euroa enemmän aurausavustusta kuin tänä vuonna – sopimukset pitää jatkossa myös kilpailuttaa: "Siihen voi riittää puhelinsoitto"

Yk­si­tyis­teil­le jaetaan 40 000 euroa enemmän au­raus­avus­tus­ta kuin tänä vuonna – so­pi­muk­set pitää jat­kos­sa myös kil­pai­lut­taa: "Siihen voi riittää pu­he­lin­soit­to"

18.12.2018 12:00 0
Suolaa lisää, polanne pienemmäksi – tätä tarkoittaa Ruka-Kuusamo-välin nosto korkeampaan talvihoitoluokkaan

Suolaa lisää, polanne pie­nem­mäk­si – tätä tar­koit­taa Ru­ka-Kuu­sa­mo-vä­lin nosto kor­keam­paan tal­vi­hoi­to­luok­kaan

04.12.2018 16:00 0
Parviainen kysyy ministeriltä Kuusamon valtateiden asemasta – LVM vakuuttaa, ettei talvihoidosta tingitä

Par­viai­nen kysyy mi­nis­te­ril­tä Kuu­sa­mon val­ta­tei­den ase­mas­ta – LVM va­kuut­taa, ettei tal­vi­hoi­dos­ta tingitä

28.11.2018 05:00 0
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­ki vastaa ky­sy­myk­seen yk­si­tyis­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta

23.01.2018 09:00 0