Joko luit: Aino, 10, Kuu­sa­mos­ta lähtee Hel­sin­kiin lasten omiin "Linnan juh­liin"

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Par­viai­nen kysyy mi­nis­te­ril­tä Kuu­sa­mon val­ta­tei­den ase­mas­ta – LVM va­kuut­taa, ettei tal­vi­hoi­dos­ta tingitä

-
Kuva: Risto Pikkupeura

Kansanedustaja Ulla Parviainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen pääväyläverkon ulkopuolelle jäävien alueiden asemasta. Uusi vuoden alusta voimaan tuleva asetus määrittelee pääväylien palvelutason maanteillä. Kuusamoon johtavat valtatiet eivät kuulu asetuksen määrittämään pääväyläverkkoon.

Kuusamo sijaitsee valtatie 5:n ja valtatie 20:n solmukohdassa. Kuusamo ei kuulu rataverkon piiriin, joten tavarankuljetus on yksinomaan tieverkon varassa, muistuttaa Parviainen.

– Liikennemäärien ennustetaan kasvavan, sillä Kuusamoon ollaan tekemässä 100 miljoonan euron matkailuinvestointeja ja uusia metsäteollisuuden investointeja. Alueen kasvun turvaaminen edellyttää toimivaa tieverkkoa, Parviainen toteaa.

Seudun valtateiden oleminen pääväyläverkon ulkopuolella pelätään alueen jäävän vaille tulevia tieinvestointeja ja pääteitä heikomman kunnossapidon piiriin, toteaa Parviainen.

– Näiden yhteisvaikutuksena on, että tieturvallisuus ja liikennesujuvuus heikkenevät ja matka-ajat pitenevät. Edellä mainittujen syiden vuoksi alueen vetovoiman pelätään heikkenevän.

Eduskunnan puhemiehelle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Parviainen ysyy asianomaiselta ministeriltä muun muassa mitkä ovat pääsyyt sille, että valtatie 5:n Kajaanin pohjoispuolinen osuus ja valtatie 20 eivät kuulu pääväyläverkkoon ja miten pääväyläverkon ulkopuolelle jääminen vaikuttaa tuleviin tieinvestointeihin ja teiden kunnossapitoon.

Osastopäällikkö Sabina Lindströn Liikenne- ja viestintäministeriöstä vastaa tiistain lehdessä olleeseen juttuun teiden hoidosta.

– Teitä ei suinkaan jätetä hoitamatta. Koillismaan keskeiset reitit kuuluvat jatkossakin korkeimpaan talvihoitoluokkaan, vaikka niitä ei olekaan nimetty pääväyliksi.

– Liikenne- ja viestintäministeriön pääväyläasetus ei laske teiden hoitoluokkia eikä huononna talvihoitoa millään alueella. Taso säilyy vähintään nykyisellään, vakuuttaa Lindstöm.

Ensi vuoden alusta hoitoluokkia korotetaan noin 10 000 tiekilometrillä erityisesti teillä, joilla liikkuu paljon raskasta liikennettä. Joidenkin hoitoluokkien liikennemäärärajoja on alennettu, eli aiempaa vähäisempi liikenne oikeuttaa korkeampaan hoitotasoon. Tämä nostaa hoidon tasoa myös vähäliikenteisimmillä teillä, joilla on raskasta liikennettä.

Koillissanomien jutussa käsiteltiin Viitostien asemaa. Viitostie on myös Eurooppa-tie E63, josta määrätään Suomessa kulkevista Euroopan pääliikenneväylistä tehdyssä sopimuksessa.

Tieturvallisuus ja liikennesujuvuus heikkenevät ja matka-ajat pitenevä.