Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Viikonvaihde

Viikon visassa aiheena hiihtokeskuksen hissit – osaatko sanoa mikä Rukan hisseistä on hankittu käytettynä?
Tilaajille

Viikon visassa aiheena hiih­to­kes­kuk­sen hissit – osaatko sanoa mikä Rukan his­seis­tä on han­kit­tu käy­tet­ty­nä?

23.02.2024 18:00 1
Korouoman pioneeri kävi melkein maailman katolla – Mikko Valanne valitsi harrastukseksi vuorikiipeilyn, vaikka hänestä olisi voinut tulla myös kilpahiihtäjä

Ko­rouo­man pio­nee­ri kävi melkein maail­man katolla – Mikko Valanne valitsi har­ras­tuk­sek­si vuo­ri­kii­pei­lyn, vaikka hänestä olisi voinut tulla myös kil­pa­hiih­tä­jä

23.02.2024 16:30 1
Tilaajille
Kiipeilijä Mikko Valanne kertoo epäonnisesta Mount Everestin huiputusyrityksestä vuonna 1995

Kii­pei­li­jä Mikko Valanne kertoo epä­on­ni­ses­ta Mount Eve­res­tin hui­pu­tus­yri­tyk­ses­tä vuonna 1995

23.02.2024 16:30
Tilaajille
Kuusamosta löytyy huippuluokan olosuhteet biljardin pelaamiselle – mutta missä ovat kaikki harrastajat?

Kuu­sa­mos­ta löytyy huip­pu­luo­kan olo­suh­teet bil­jar­din pe­laa­mi­sel­le – mutta missä ovat kaikki har­ras­ta­jat?

16.02.2024 16:30 2
Tilaajille
Muikkulaatikko: onko posiolaisilla asiaa linnaan?

Muik­ku­laa­tik­ko: onko po­sio­lai­sil­la asiaa lin­naan?

16.02.2024 16:30 1
Tilaajille
Viikon visa: Mitä tiedät merkkipäiväänsä viettävästä entisestä kansanedustajasta Mauno Mannisesta?

Viikon visa: Mitä tiedät merk­ki­päi­vään­sä viet­tä­väs­tä en­ti­ses­tä kan­san­edus­ta­jas­ta Mauno Man­ni­ses­ta?

16.02.2024 16:30 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: voiko liian korkea osallistumiskynnys nousta kynnyskysymykseksi?

Muik­ku­laa­tik­ko: voiko liian korkea osal­lis­tu­mis­kyn­nys nousta kyn­nys­ky­sy­myk­sek­si?

09.02.2024 16:30 1
Tilaajille
Mitä tiedät Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Urheiluseurasta? – Koillissanomien viikon visan aiheena Kuusamon Pallo-Karhut

Mitä tiedät Poh­jois-Poh­jan­maan Vuoden Ur­hei­lu­seu­ras­ta? – Koil­lis­sa­no­mien viikon visan aiheena Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hut

09.02.2024 16:30
Tilaajille
Jalo Määtän kalatarina muikun perkauksesta

Jalo Määtän ka­la­ta­ri­na muikun per­kauk­ses­ta

09.02.2024 16:30
Tilaajille
Veljekset pyytävät Muojärvessä kesää talvea, ja viime talvena he nostivat erikoisen saaliin avannosta kahdella lapiolla –  "Kun minulla oli käsi hauen suussa, se loksautti leuat kiinni"

Vel­jek­set pyy­tä­vät Muo­jär­ves­sä kesää talvea, ja viime talvena he nos­ti­vat eri­koi­sen saaliin avan­nos­ta kah­del­la la­piol­la –  "Kun minulla oli käsi hauen suussa, se lok­saut­ti leuat kiinni"

09.02.2024 16:30 1
Tilaajille
Kuusamon Torikeskus on nähnyt vuosien varrella monenlaisia yrityksiä – kokeile viikon visassa kuinka hyvin tunnet rakennuksen historiaa

Kuu­sa­mon To­ri­kes­kus on nähnyt vuosien var­rel­la mo­nen­lai­sia yri­tyk­siä – kokeile viikon visassa kuinka hyvin tunnet ra­ken­nuk­sen his­to­riaa

02.02.2024 18:00
Tilaajille
Taivalkosken kunta ja OSAO elävät sulassa sovussa saman katon alla — ja tiivistämään pystytään lisääkin

Tai­val­kos­ken kunta ja OSAO elävät sulassa sovussa saman katon alla — ja tii­vis­tä­mään pys­ty­tään li­sää­kin

02.02.2024 16:30 1
Tilaajille
Nyt riittää tapahtumia, menemisiä ja kokoontumisia – poimi tästä Koillissanomien menovinkit seuraavaksi viikoksi

Nyt riittää ta­pah­tu­mia, me­ne­mi­siä ja ko­koon­tu­mi­sia – poimi tästä Koil­lis­sa­no­mien me­no­vin­kit seu­raa­vak­si vii­kok­si

02.02.2024 04:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: onko tulosillalle menemistä?

Muik­ku­laa­tik­ko: onko tu­losil­lal­le me­ne­mis­tä?

26.01.2024 18:00 1
Tilaajille
Viikon visa: Mitä tiedät 1880-luvun valtiopäivämies Juho Heikki Luomasta?

Viikon visa: Mitä tiedät 1880-lu­vun val­tio­päi­vä­mies Juho Heikki Luo­mas­ta?

26.01.2024 18:00
Tilaajille
"Kun poro on syönyt tämän, niin sinä voit syödä poron" – Sakari Mustosen läppä lentää, kun hän opastaa italialaisia lumikenkäretkellä kuusamolaisessa metsässä

"Kun poro on syönyt tämän, niin sinä voit syödä poron" – Sakari Mus­to­sen läppä lentää, kun hän opastaa ita­lia­lai­sia lu­mi­ken­kä­ret­kel­lä kuu­sa­mo­lai­ses­sa met­säs­sä

26.01.2024 16:30
Tilaajille
Lähteäkö kuuntelemaan jatsia vai katsomaan näyttelyä? Liikettä, järjestötoimintaa ja paljon muuta on talvisydämenä tarjolla Koillismaalla

Läh­teä­kö kuun­te­le­maan jatsia vai kat­so­maan näyt­te­lyä? Lii­ket­tä, jär­jes­tö­toi­min­taa ja paljon muuta on tal­vi­sy­dä­me­nä tar­jol­la Koil­lis­maal­la

26.01.2024 04:00
Tilaajille
Viikon visa: Mitä tiedät kansanedustaja Kaarlo Hännisestä?

Viikon visa: Mitä tiedät kan­san­edus­ta­ja Kaarlo Hän­ni­ses­tä?

19.01.2024 18:00 1
Tilaajille
"Se olisi tänäkin päivänä mielekästä" – Jukka Määttä oli 39 vuotta sitten yksi Posion kunnallisista mateenpyytäjistä, ja työmaita on riittänyt siitä asti

"Se olisi tänäkin päivänä mie­le­käs­tä" – Jukka Määttä oli 39 vuotta sitten yksi Posion kun­nal­li­sis­ta ma­teen­pyy­tä­jis­tä, ja työ­mai­ta on riit­tä­nyt siitä asti

19.01.2024 16:30 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Joutaneeko tuo Sale jatkossa Rukalle pipolätkäilemään?

Muik­ku­laa­tik­ko: Jou­ta­nee­ko tuo Sale jat­kos­sa Rukalle pi­po­lät­käi­le­mään?

19.01.2024 16:30
Tilaajille
Sellomusiikkia, räppiä, Taidekelekkaa vai pipolätkää? Koillismaan viikon menoissa on tarjolla sekä kulttuuria että urheilua

Sel­lo­mu­siik­kia, räppiä, Tai­de­ke­lek­kaa vai pi­po­lät­kää? Koil­lis­maan viikon me­nois­sa on tar­jol­la sekä kult­tuu­ria että ur­hei­lua

19.01.2024 04:00
Tilaajille
Viikon visa: Kuinka hyvin tunnet Koillismaan hiihtokeskukset

Viikon visa: Kuinka hyvin tunnet Koil­lis­maan hiih­to­kes­kuk­set

12.01.2024 18:00
Tilaajille
"Tunturi on valmis ja me tehdään siihen vain se viimeinen silaus" – Polar Night Light Festival värittää Rukatunturin lähes kolmen viikon ajaksi

"Tun­tu­ri on valmis ja me tehdään siihen vain se vii­mei­nen silaus" – Polar Night Light Fes­ti­val vä­rit­tää Ru­ka­tun­tu­rin lähes kolmen viikon ajaksi

12.01.2024 16:30 1
Tilaajille
Tunnistatko kuvista kuuluisia ja vähemmän tunnettuja koillismaalaisia? – Testaa tietämyksesi viikon visassa

Tun­nis­tat­ko kuvista kuu­lui­sia ja vä­hem­män tun­net­tu­ja koil­lis­maa­lai­sia? – Testaa tie­tä­myk­se­si viikon visassa

05.01.2024 18:00 4
Tilaajille
Kuusamolainen Keijo Pätsi kuuntelee Päätaloa metsäkoneessa, eikä ole ainoa – Kalle Päätalon Iijoki-sarja sai uuden elämän sähköisessä muodossa ja sarjan kymmentä ensimmäistä osaa on kuunneltu jo yli miljoona tuntia

Kuu­sa­mo­lai­nen Keijo Pätsi kuun­te­lee Pää­ta­loa met­sä­ko­nees­sa, eikä ole ainoa – Kalle Pää­ta­lon Ii­jo­ki-sar­ja sai uuden elämän säh­köi­ses­sä muo­dos­sa ja sarjan kym­men­tä en­sim­mäis­tä osaa on kuun­nel­tu jo yli mil­joo­na tuntia

05.01.2024 16:30 1
Tilaajille
Viikon visa: Vuoden viimeistä viedään – tästä ei tuurilla selviä

Viikon visa: Vuoden vii­meis­tä viedään – tästä ei tuu­ril­la selviä

29.12.2023 16:30 4
Tilaajille
"Vihkisormukset ovat meillä tatuoituna, jotta ne eivät tipu järveen" – lue tästä, miten kuusamolaislähtöisen Elli-Nooran ja Johanin rakkaustarina sai alkunsa ja miksi he menevät Kuusamossa naimisiin uuden vuoden kynnyksellä

"Vih­ki­sor­muk­set ovat meillä ta­tuoi­tu­na, jotta ne eivät tipu jär­veen" – lue tästä, miten kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sen El­li-Noo­ran ja Johanin rak­kaus­ta­ri­na sai alkunsa ja miksi he menevät Kuu­sa­mos­sa nai­mi­siin uuden vuoden kyn­nyk­sel­lä

29.12.2023 16:30
Tilaajille
Viikon visa on joulutunnelmissa – osaatko yhdistää joululaulut Koillismaalaisiin paikannimiin?

Viikon visa on jou­lu­tun­nel­mis­sa – osaatko yh­dis­tää jou­lu­lau­lut Koil­lis­maa­lai­siin pai­kan­ni­miin?

22.12.2023 18:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Mikseivät graffitit ole vesitornin yläpäässä vaan aivan juuressa?

Muik­ku­laa­tik­ko: Miks­ei­vät graf­fi­tit ole ve­si­tor­nin ylä­pääs­sä vaan aivan juu­res­sa?

22.12.2023 16:30
Tilaajille
"Jos tulee jotain akuuttia, niin se on lähdettävä, oli sitten pyhä, arki tai joulu" – Juha Pätsi ja kolme muuta koillismaalaista kertoo, millaista on olla jouluna töissä

"Jos tulee jotain akuut­tia, niin se on läh­det­tä­vä, oli sitten pyhä, arki tai joulu" – Juha Pätsi ja kolme muuta koil­lis­maa­lais­ta kertoo, mil­lais­ta on olla jouluna töissä

22.12.2023 16:30
Tilaajille