Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Viikonvaihde

Viikon visa: Tiedätkö mitään kumparelaskusta? Jos tiedät, niin saatat pärjätä hyvin Koillissanomien viikon visassa
Tilaajille

Viikon visa: Tie­dät­kö mitään kum­pa­re­las­kus­ta? Jos tiedät, niin saatat pärjätä hyvin Koil­lis­sa­no­mien viikon visassa

01.12.2023 18:00 2
"Sen ääressä pimeänä aikana luin ja kirjoitin" – Meimi muisteli, Tiina suunnitteli ja Leevi viimein toteutti kalustuksen Kuusamon kotiseutumuseon evakkotaloon

"Sen ääressä pimeänä aikana luin ja kir­joi­tin" – Meimi muis­te­li, Tiina suun­nit­te­li ja Leevi viimein to­teut­ti ka­lus­tuk­sen Kuu­sa­mon ko­ti­seu­tu­mu­seon evak­ko­ta­loon

01.12.2023 16:30 1
Tilaajille
"Ajettiin polkupyörillä Keljaan katsomaan elokuvan tekoa" – Juhani Ahon romaani on filmatisoitu Kuusamossa monta kertaa, vanhat valokuvat kertovat, miltä pitäjässä näytti kameran suristessa 87 vuotta sitten

"A­jet­tiin pol­ku­pyö­ril­lä Keljaan kat­so­maan elo­ku­van tekoa" – Juhani Ahon romaani on fil­ma­ti­soi­tu Kuu­sa­mos­sa monta kertaa, vanhat va­lo­ku­vat ker­to­vat, miltä pi­tä­jäs­sä näytti kameran su­ris­tes­sa 87 vuotta sitten

24.11.2023 16:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: onko Pandan suomenkielinen nimi Pantaa?

Muik­ku­laa­tik­ko: onko Pandan suo­men­kie­li­nen nimi Pantaa?

24.11.2023 16:30
Tilaajille
Viikon visa: Tunnetko Kitkat ja kitkat, myyt, taut ja fiit?

Viikon visa: Tun­net­ko Kitkat ja kitkat, myyt, taut ja fiit?

24.11.2023 16:30
Tilaajille
Viikon visa: Jos tiedät jotakin maastohiihdon Suomen Cupista, voit olla vahvoilla Koillissanomien viikon visassa

Viikon visa: Jos tiedät jotakin maas­to­hiih­don Suomen Cu­pis­ta, voit olla vah­voil­la Koil­lis­sa­no­mien viikon visassa

17.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Vaikka maailmassa myllertää, Koillismaalla Tuomas, Elmiina ja Joel haaveilevat arkisista asioista – mutta mistä juontaa nuorten pahoinvointi, josta mediassa paljon kirjoitetaan?

Vaikka maail­mas­sa myl­ler­tää, Koil­lis­maal­la Tuomas, Elmiina ja Joel haa­vei­le­vat ar­ki­sis­ta asiois­ta – mutta mistä juontaa nuorten pa­hoin­voin­ti, josta me­dias­sa paljon kir­joi­te­taan?

17.11.2023 16:30 2
Tilaajille
Viikon visa: Kuka pelasi ja millä numerolla?

Viikon visa: Kuka pelasi ja millä nu­me­rol­la?

10.11.2023 18:00
Tilaajille
Puro- ja jokivarsissa tehtiin 4265 kaivausta – Kuusamoa liikutti 1840-luvulla valtiovallan rahoittama kultakuume, jonta tartuntaa myös talonpoika Käkelä kävi hakemassa Siperiasta asti

Puro- ja jo­ki­var­sis­sa tehtiin 4265 kai­vaus­ta – Kuu­sa­moa lii­kut­ti 1840-lu­vul­la val­tio­val­lan ra­hoit­ta­ma kul­ta­kuu­me, jonta tar­tun­taa myös ta­lon­poi­ka Käkelä kävi ha­ke­mas­sa Si­pe­rias­ta asti

10.11.2023 16:30 2
Tilaajille
Koillismaan pinnasta kurottaa lukuisia vaaroja – miten hyvin tunnet Koillismaan ylänköalueen, testaa viikon visassa

Koil­lis­maan pin­nas­ta ku­rot­taa lu­kui­sia vaaroja – miten hyvin tunnet Koil­lis­maan ylän­köa­lueen, testaa viikon visassa

03.11.2023 18:00
Tilaajille
Kun pojat innostuivat lumilautailusta, ryhtyivät Aatu ja Juntta toimeen – tänä päivänä Rukan Lumilautailijat on virkeä kolmekymppinen

Kun pojat in­nos­tui­vat lu­mi­lau­tai­lus­ta, ryh­tyi­vät Aatu ja Juntta toimeen – tänä päivänä Rukan Lu­mi­lau­tai­li­jat on virkeä kol­me­kymp­pi­nen

03.11.2023 16:30 1
Tilaajille
Muistatko hyvin tapahtumia vuodelta 1992 ja tammikuulta 1993? – Vastaa viikon visaan

Muis­tat­ko hyvin ta­pah­tu­mia vuo­del­ta 1992 ja tam­mi­kuul­ta 1993? – Vastaa viikon visaan

27.10.2023 18:00 1
Tilaajille
Kuusamolaiset rivot kansanlaulut herättävät yhä tunteita – kun Tanja, Hanna ja Jenna julkaisivat lauluvideon, alkoi puhelin kilistä, eivätkä kaikki viestit olleet positiivisia: kuka saa laulaa ronskisti seksistä?

Kuu­sa­mo­lai­set rivot kan­san­lau­lut he­rät­tä­vät yhä tun­tei­ta – kun Tanja, Hanna ja Jenna jul­kai­si­vat lau­lu­vi­deon, alkoi puhelin ki­lis­tä, eivätkä kaikki viestit olleet po­si­tii­vi­sia: kuka saa laulaa rons­kis­ti sek­sis­tä?

27.10.2023 16:30 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Epiksistä maailmancupin kisoille uusi yhteistyökumppani

Muik­ku­laa­tik­ko: Epik­sis­tä maail­man­cu­pin ki­soil­le uusi yh­teis­työ­kump­pa­ni

27.10.2023 16:30 1
Tilaajille
Viikon visa: Tiedätkö koillismaalaiset yrittäjät ja yritykset? – Kokeile montako saat oikein viikon visassa

Viikon visa: Tie­dät­kö koil­lis­maa­lai­set yrit­tä­jät ja yri­tyk­set? – Kokeile montako saat oikein viikon visassa

20.10.2023 18:00 2
Tilaajille
"Mitä sä tänne soittelet, mä olen alppihiihtäjä" – Samu Torsti ei vielä viisi vuotta sitten kuvitellut itseään valmentajana, nyt urheilu-ura on vaihtunut haalarihommiin Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiassa

"Mitä sä tänne soit­te­let, mä olen alp­pi­hiih­tä­jä" – Samu Torsti ei vielä viisi vuotta sitten ku­vi­tel­lut itseään val­men­ta­ja­na, nyt ur­hei­lu-ura on vaih­tu­nut haa­la­ri­hom­miin Vuo­kat­ti-Ru­ka Ur­hei­lu­aka­te­mias­sa

20.10.2023 16:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: Kolminkertaistuvatko talletukset, kun KOP:n TOP:n ja POP:n proletaarit liittyvät yhteen?

Muik­ku­laa­tik­ko: Kol­min­ker­tais­tu­vat­ko tal­le­tuk­set, kun KOP:n TOP:n ja POP:n pro­le­taa­rit liit­ty­vät yhteen?

20.10.2023 16:30
Tilaajille
Onko "Life should be a simple blend" sanoilla alkava laulu tuttu? – Jos näin, saatat olla vahvoilla Koillissanomien viikon visassa

Onko "Life should be a simple blend" sa­noil­la alkava laulu tuttu? – Jos näin, saatat olla vah­voil­la Koil­lis­sa­no­mien viikon visassa

13.10.2023 18:00
Tilaajille
Posiolaisella pienteollisuusalueella on yritetty ja kehitetty monenlaista sen jälkeen, kun Tuovisen sirkkelit alkoivat laulaa 50 vuotta sitten – nyt sieltä nousi ilmaan parimetrinen lentokone

Po­sio­lai­sel­la pien­teol­li­suus­alueel­la on yri­tet­ty ja ke­hi­tet­ty mo­nen­lais­ta sen jäl­keen, kun Tuo­vi­sen sirk­ke­lit al­koi­vat laulaa 50 vuotta sitten – nyt sieltä nousi ilmaan pa­ri­met­ri­nen len­to­ko­ne

13.10.2023 16:30
Tilaajille
Ruodot ja sisäelimetkin muutetaan rahaksi – "Kaikki on ”kotia päin”, mitä enemmän voidaan Koillismaalta ja lähialueelta saatavaa kalaa jalostaa"

Ruodot ja si­sä­eli­met­kin muu­te­taan rahaksi – "Kaikki on ”kotia päin”, mitä enemmän voidaan Koil­lis­maal­ta ja lä­hi­alueel­ta saa­ta­vaa kalaa ja­los­taa"

06.10.2023 16:30
Tilaajille
Viikon visa: Koillismaalla järjestetään monenlaista tapahtumaa – tunnetko taustat ja ihmiset niiden takana?

Viikon visa: Koil­lis­maal­la jär­jes­te­tään mo­nen­lais­ta ta­pah­tu­maa – tun­net­ko taustat ja ihmiset niiden takana?

29.09.2023 18:00
Tilaajille
Kuusamon rannoilla kirmannut poika yleni Yhdysvaltain kongressiin, mutta kävikö hän enää lapsuusmaisemissaan? – "Itsekään en muista syntymäseutuani"

Kuu­sa­mon ran­noil­la kir­man­nut poika yleni Yh­dys­val­tain kong­res­siin, mutta kävikö hän enää lap­suus­mai­se­mis­saan? – "It­se­kään en muista syn­ty­mä­seu­tua­ni"

29.09.2023 16:30
Tilaajille
Viikon visa: "Monta vaaraa ompi eessä" – testaa miten hyvin tunnet ajoneuvot ja liikennesäännöt

Viikon visa: "Monta vaaraa ompi eessä" – testaa miten hyvin tunnet ajo­neu­vot ja lii­ken­ne­sään­nöt

22.09.2023 18:00 1
Tilaajille
Niko Väisänen luo Salpalinjan historiaa nykypäivään – sotahistoriaan voi pian tutustua Matkailukeskus Karhuntassussa ja sen verkkosivuilla virtuaalisesti.

Niko Väi­sä­nen luo Sal­pa­lin­jan his­to­riaa ny­ky­päi­vään – so­ta­his­to­riaan voi pian tu­tus­tua Mat­kai­lu­kes­kus Kar­hun­tas­sus­sa ja sen verk­ko­si­vuil­la vir­tuaa­li­ses­ti.

22.09.2023 16:30
Tilaajille
Minne mennä: Susanna Haavistoa, Jyrki Anttilaa, jääkiekkoa ja kirjailijavieraana Johanna Pentikäinen – kaikkea tätä ja paljon muuta on tarjolla Koillismaan tapahtumissa, poimi tästä mieleisesi ja mene

Minne mennä: Susanna Haa­vis­toa, Jyrki Ant­ti­laa, jää­kiek­koa ja kir­jai­li­ja­vie­raa­na Johanna Pen­ti­käi­nen – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa, poimi tästä mie­lei­se­si ja mene

22.09.2023 15:27
Tilaajille
Kulttuuriperintöä on näkyvillä ja näkymättömissä, Kuusamon uuden asuinalueen kerrostalotyömaalla on varottava ikivanhan pappilan jäänteitä – miten käy viimeisimmälle pappilarakennukselle?

Kult­tuu­ri­pe­rin­töä on nä­ky­vil­lä ja nä­ky­mät­tö­mis­sä, Kuu­sa­mon uuden asuin­alueen ker­ros­ta­lo­työ­maal­la on va­rot­ta­va iki­van­han pap­pi­lan jään­tei­tä – miten käy vii­mei­sim­mäl­le pap­pi­la­ra­ken­nuk­sel­le?

15.09.2023 16:30
Tilaajille
Viikon visa: Miten hyvin tunnet Koillismaan vesistöt?

Viikon visa: Miten hyvin tunnet Koil­lis­maan ve­sis­töt?

08.09.2023 18:00
Tilaajille
"Jos tulee tilanne eteen, kaikista huolehditaan" – Puolustusvoimat reserviläisiä myöten ja paikallisviranomaiset harjoittelivat yhdessä paikallispuolustusta Kuusamossa

"Jos tulee tilanne eteen, kai­kis­ta huo­leh­di­taan" – Puo­lus­tus­voi­mat re­ser­vi­läi­siä myöten ja pai­kal­lis­vi­ran­omai­set har­joit­te­li­vat yhdessä pai­kal­lis­puo­lus­tus­ta Kuu­sa­mos­sa

08.09.2023 16:30
Tilaajille
Ennen mies ja kitara -hommaa, nyt karhujen perässä liikutaan asiakseen, tuumaa rajavartija karhunmetsästyksestä – Koillissanomat oli Rajavartioston mukana metsästyksenvalvonnassa: tällainen oli valvontapäivä, jolloin liikkeellä olivat vain tosimetsästäjät

Ennen mies ja kitara -hom­maa, nyt kar­hu­jen perässä lii­ku­taan asiak­seen, tuumaa ra­ja­var­ti­ja kar­hun­met­säs­tyk­ses­tä – ­Koil­lis­sa­no­mat oli Ra­ja­var­tios­ton mukana met­säs­tyk­sen­val­von­nas­sa: täl­lai­nen oli val­von­ta­päi­vä, jolloin liik­keel­lä olivat vain to­si­met­säs­tä­jät

01.09.2023 16:48
Tilaajille
Viikon visa: ”Kompastuu, kun ylittää uutiskynnystä”, sanoi Juice muinoin – paikallislehteen voi päästä vähemmälläkin: muistatko nämä Koillissanomien uutiskynnyksen ylittäneet uutiset?

Viikon visa: ”Kom­pas­tuu, kun ylittää uu­tis­kyn­nys­tä”, sanoi Juice muinoin – pai­kal­lis­leh­teen voi päästä vä­hem­mäl­lä­kin: muis­tat­ko nämä Koil­lis­sa­no­mien uu­tis­kyn­nyk­sen ylit­tä­neet uu­ti­set?

01.09.2023 15:30
Tilaajille