Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Viikonvaihde

Ulkoileva, ekologinen, kierrätystä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avopuolisonsa Eeva Järvi-Laturi haluavat opettaa lapsilleen arvomaailman, joka heitä itseäänkin ohjaa
Tilaajille

Ul­koi­le­va, eko­lo­gi­nen, kier­rä­tys­tä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avo­puo­li­son­sa Eeva Jär­vi-La­tu­ri ha­lua­vat opettaa lap­sil­leen ar­vo­maail­man, joka heitä it­seään­kin ohjaa

03.02.2023 16:30
Menetkö kumparekisoihin, Mullovan konserttiin vai bingon peluuseen? – valinnanvaraa riittää, valitse tästä

Menetkö kum­pa­re­ki­soi­hin, Mul­lo­van kon­sert­tiin vai bingon pe­luu­seen? – va­lin­nan­va­raa riit­tää, valitse tästä

27.01.2023 04:00
Tilaajille
Koillissanomat testaa: Sähköinen lumikulkija Ranskasta – tällainen on Moonbikes

Koil­lis­sa­no­mat testaa: Säh­köi­nen lu­mi­kul­ki­ja Rans­kas­ta – täl­lai­nen on Moon­bi­kes

27.01.2023 09:05
Tilaajille
Koillissanomat pääsi koeajolle uudenlaisella kulkuneuvolla, joita ei vielä Suomesta monta löydy – tällainen on lumikulkija Moonbike

Koil­lis­sa­no­mat pääsi koe­ajol­le uu­den­lai­sel­la kul­ku­neu­vol­la, joita ei vielä Suo­mes­ta monta löydy – täl­lai­nen on lu­mi­kul­ki­ja Moon­bi­ke

26.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Tuulinen Taivalkosken Tyräjärvi kutsui taas Esaa ja Kaunoa hakemaan kuhaa ja syötävää jään alta – katso tästä tulokset, kuvat ja mainiot tarinat Koillissanomien vuoden 2022 kalakisasta

Tuu­li­nen Tai­val­kos­ken Ty­rä­jär­vi kutsui taas Esaa ja Kaunoa ha­ke­maan kuhaa ja syö­tä­vää jään alta – katso tästä tu­lok­set, kuvat ja mainiot tarinat Koil­lis­sa­no­mien vuoden 2022 ka­la­ki­sas­ta

20.01.2023 16:30
Tilaajille
Viktoria Mullova antoi kolme haastattelua, käveli Hotkulta kirkolle ja astui punaisen auton kyytiin – tähtiviulistin loikkaus Neuvostoliitosta länteen 40 vuotta sitten nosti Kuusamon julkisuuden polttopisteeksi

Vik­to­ria Mullova antoi kolme haas­tat­te­lua, käveli Hot­kul­ta kir­kol­le ja astui pu­nai­sen auton kyytiin – täh­ti­viu­lis­tin loik­kaus Neu­vos­to­lii­tos­ta länteen 40 vuotta sitten nosti Kuu­sa­mon jul­ki­suu­den polt­to­pis­teek­si

18.01.2023 11:00
Tilaajille
Lainavinkki: Hienovireinen kuvaus elämän käännekohdista

Lai­na­vink­ki: Hie­no­vi­rei­nen kuvaus elämän kään­ne­koh­dis­ta

14.01.2023 17:01
Tilaajille
Neiti Virkkula istahti malliksi, kun Taivalkoskella maalattiin Jeesusta vuonna 1934  – "Taulu on vaikuttanut minuun paljon"

Neiti Virk­ku­la istahti mal­lik­si, kun Tai­val­kos­kel­la maa­lat­tiin Jee­sus­ta vuonna 1934 – "Taulu on vai­kut­ta­nut minuun paljon"

06.01.2023 16:30 2
Tilaajille
Lainavinkki: Oletko valmis avaruusraketin lähtölaskentaan?

Lai­na­vink­ki: Oletko valmis ava­ruus­ra­ke­tin läh­tö­las­ken­taan?

30.12.2022 16:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: Rosvotkin on ruvenneet rantuiksi, kun ei tavalliset katit kelpaa

Muik­ku­laa­tik­ko: Ros­vot­kin on ru­ven­neet ran­tuik­si, kun ei ta­val­li­set katit kelpaa

30.12.2022 16:30
Tilaajille
Pekka Lintusaari aloitti pyöräilyn uudestaan outoon aikaan Rukalla ja se vei mennessään – Lajin suosio on kasvanut, mutta Koillismaalla reittejä ei ole vielä liikaa

Pekka Lin­tu­saa­ri aloitti pyö­räi­lyn uu­des­taan outoon aikaan Rukalla ja se vei men­nes­sään – Lajin suosio on kas­va­nut, mutta Koil­lis­maal­la reit­te­jä ei ole vielä liikaa

30.12.2022 16:30
Tilaajille
Talvipyöräilijä Pekka Lintusaaren vinkit onnistuneeseen pyöräretkeen hankien keskelle

Tal­vi­pyö­räi­li­jä Pekka Lin­tu­saa­ren vinkit on­nis­tu­nee­seen pyö­rä­ret­keen hankien kes­kel­le

30.12.2022 16:25
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä menovinkit vuodenvaihteen kahden puolen

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä me­no­vin­kit vuo­den­vaih­teen kahden puolen

30.12.2022 04:00
Tilaajille
Cees van den Bosch tuli Kuusamoon vuonna 1989 ja yllättyi uppiniskaisesta kauneudesta – nyt hän on tuonut tänne jo 200 000 hollantilaista

Cees van den Bosch tuli Kuu­sa­moon vuonna 1989 ja yl­lät­tyi up­pi­nis­kai­ses­ta kau­neu­des­ta – nyt hän on tuonut tänne jo 200 000 hol­lan­ti­lais­ta

16.12.2022 16:30
Tilaajille
Koillismaalla tapahtuu – katso tästä tapahtumat ja menot aatonaattoon asti

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä ta­pah­tu­mat ja menot aa­ton­aat­toon asti

16.12.2022 13:56
Tilaajille
Muikkulaatikko: tuliko Käylään merkki ylemmältä taholta?

Muik­ku­laa­tik­ko: tuliko Käylään merkki ylem­mäl­tä ta­hol­ta?

11.12.2022 04:00
Tilaajille

Lai­na­vink­ki Kuu­sa­mon kir­jas­tol­ta: ankkoja ja Ka­le­va­laa su­ju­vas­ti yhdessä

10.12.2022 04:05
Tilaajille
Vangiksi, pakkotyöhön ja hautaan

Van­gik­si, pak­ko­työ­hön ja hautaan

09.12.2022 11:00 4
Tilaajille
Sateenkaarikahvilaa, isoja koneita, Erika Vikman ja lentopallon CEV Cupia – vaihtoehtoja minne mennä löytyy taas, poimi omasi

Sa­teen­kaa­ri­kah­vi­laa, isoja ko­nei­ta, Erika Vikman ja len­to­pal­lon CEV Cupia – vaih­to­eh­to­ja minne mennä löytyy taas, poimi omasi

09.12.2022 09:55
Tilaajille
Valtteri, 23, sai käsiinsä isoisänsä isän kameran ja latasi siihen rullan filmiä – eteläkorealaisetkin ihmettelivät rinteessä "telkänpöntön" kanssa laskevaa miestä

Valt­te­ri, 23, sai kä­siin­sä iso­isän­sä isän kameran ja latasi siihen rullan filmiä – ete­lä­ko­rea­lai­set­kin ih­met­te­li­vät rin­tees­sä "tel­kän­pön­tön" kanssa las­ke­vaa miestä

03.12.2022 16:30
Tilaajille
"Sodan vuoksi elämä kotona ei ollut enää mahdollista" – Hersonista paenneet Oksana ja Ihor pääsivät perheineen turvaan Kuusamoon ja toimeliaille ukrainalaisille löytyi heti töitä

"Sodan vuoksi elämä kotona ei ollut enää mah­dol­lis­ta" – Her­so­nis­ta paen­neet Oksana ja Ihor pää­si­vät per­hei­neen turvaan Kuu­sa­moon ja toi­me­liail­le uk­rai­na­lai­sil­le löytyi heti töitä

27.11.2022 08:00
Tilaajille
Postiautosta työuransa aloittanut Tauno Riekki nosti konkurssikypsän Koillismaan Osuuskaupan kohti menestystä ja kertoo nyt kaiken muistelmissaan – "On eräitä mehukkaita juttuja, joista minäkään en tiennyt kuin korkeintaan aavistuksen"

Pos­ti­au­tos­ta työ­uran­sa aloit­ta­nut Tauno Riekki nosti kon­kurs­si­kyp­sän Koil­lis­maan Osuus­kau­pan kohti me­nes­tys­tä ja kertoo nyt kaiken muis­tel­mis­saan – "On eräitä me­huk­kai­ta jut­tu­ja, joista mi­nä­kään en tiennyt kuin kor­kein­taan aa­vis­tuk­sen"

18.11.2022 16:30
Tilaajille
Niina Föhr maalaa satumaisia kuvia poroista, koska haluaa jakaa iloa negatiivisuuden sijaan: – "Miesystävä sanoikin, että sinulle joka päivä on kuin lauantai"

Niina Föhr maalaa sa­tu­mai­sia kuvia po­rois­ta, koska haluaa jakaa iloa ne­ga­tii­vi­suu­den sijaan: – "Mie­sys­tä­vä sa­noi­kin, että sinulle joka päivä on kuin lauan­tai"

04.11.2022 16:30
Tilaajille
Kuinka seurapiirikaunotar, Lapin äiti, pappien puoliso ja kolminkertainen leski Maria Garvolia joutui Kuusamoon?

Kuinka seu­ra­pii­ri­kau­no­tar, Lapin äiti, pappien puoliso ja kol­min­ker­tai­nen leski Maria Gar­vo­lia joutui Kuu­sa­moon?

28.10.2022 16:30
Tilaajille
Koillismaalla tapahtuu – katso tästä minne menet lähipäivinä

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä minne menet lä­hi­päi­vi­nä

28.10.2022 04:00
Tilaajille
Yksinkertaisuus Kuusamon mökillä on luksusta Ainon perheelle – 50 vuotta sitten rakennettu mökki seisoo hulppeiden huviloiden keskellä, mutta Ainon suvun mökillä on kantovesi, huussi ja pihasauna: "Tämä on minulle yksi rakkaimmista paikoista"

Yk­sin­ker­tai­suus Kuu­sa­mon mökillä on luk­sus­ta Ainon per­heel­le – 50 vuotta sitten ra­ken­net­tu mökki seisoo hulp­pei­den hu­vi­loi­den kes­kel­lä, mutta Ainon suvun mökillä on kan­to­ve­si, huussi ja pi­ha­sau­na: "Tämä on minulle yksi rak­kaim­mis­ta pai­kois­ta"

21.10.2022 16:57 2
Tilaajille
Kuusamolainen Niko Pirttijärvi kantoi rynnäkkökivääriä kertausharjoituksessa jo kolmatta kertaa – "Vähän keskitulosta parempi oli osumatarkkuus"

Kuu­sa­mo­lai­nen Niko Pirt­ti­jär­vi kantoi ryn­näk­kö­ki­vää­riä ker­taus­har­joi­tuk­ses­sa jo kol­mat­ta kertaa – "Vähän kes­ki­tu­los­ta parempi oli osu­ma­tark­kuus"

07.10.2022 16:30 1
Tilaajille
Elokuussa 80 vuotta täyttänyt Anu Pentik tekee edelleen kädet savessa töitä – Koillissanomat kävi katsomassa, miltä keramiikkataiteilijan tavallinen työpäivä näyttää

Elo­kuus­sa 80 vuotta täyt­tä­nyt Anu Pentik tekee edel­leen kädet savessa töitä – Koil­lis­sa­no­mat kävi kat­so­mas­sa, miltä ke­ra­miik­ka­tai­tei­li­jan ta­val­li­nen työ­päi­vä näyttää

03.10.2022 08:21
Tilaajille
Anu Pentik kertoo, mistä luovuus kumpuaa

Anu Pentik kertoo, mistä luovuus kumpuaa

30.09.2022 16:24 1
Tilaajille