Viikonvaihde

Venäjä neljällä suunnalla – Kuusamon itärajalla on maantieteellisesti ainutlaatuinen kolkka, jonne pääsevät vain rajavartijat: "Horjahdus tarkoittaisi valtiorajarikkomusta"
Tilaajille

Venäjä nel­jäl­lä suun­nal­la – Kuu­sa­mon itä­ra­jal­la on maan­tie­teel­li­ses­ti ai­nut­laa­tui­nen kolkka, jonne pää­se­vät vain ra­ja­var­ti­jat: "Hor­jah­dus tar­koit­tai­si val­tio­ra­ja­rik­ko­mus­ta"

04.04.2020 09:00
Ennen perheet viettivät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaatuvat päälle hetkessä koronapandemian pakottaman kotoilun takia: Näillä asiantuntijan vinkeillä pärjäät kotona

Ennen perheet viet­ti­vät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaa­tu­vat päälle het­kes­sä ko­ro­na­pan­de­mian pa­kot­ta­man ko­toi­lun takia: Näillä asian­tun­ti­jan vin­keil­lä pärjäät kotona

02.04.2020 08:00
Tilaajille
Kirjastot ovat nyt suljettuina, mutta luettavaa löytyy: tässä yksi vinkki verkosta

Kir­jas­tot ovat nyt sul­jet­tui­na, mutta luet­ta­vaa löytyy: tässä yksi vinkki ver­kos­ta

28.03.2020 15:00
"Tällä kalalla niitä on 50, eli se asettui suoraan puoleenväliin" – Kalakisa 2019 toi mukanaan mysteerin, jota ratkotaan nyt tieteellä

"Tällä kalalla niitä on 50, eli se asettui suoraan puo­leen­vä­liin" – Ka­la­ki­sa 2019 toi mu­ka­naan mys­tee­rin, jota rat­ko­taan nyt tie­teel­lä

12.03.2020 06:00
Tilaajille
Ville mittaa roudan syvyyttä ja erottelee vesieliöitä pohjanäytteestä – Siviilipalveluksen voi suorittaa kansallispuiston kupeessa ympäristötieteessä avustaen

Ville mittaa roudan sy­vyyt­tä ja erot­te­lee ve­si­eliöi­tä poh­ja­näyt­tees­tä – Si­vii­li­pal­ve­luk­sen voi suo­rit­taa kan­sal­lis­puis­ton ku­pees­sa ym­pä­ris­tö­tie­tees­sä avus­taen

17.02.2020 10:50
Talouskaupan Siirin, Martan, Maijan ja Taimin elämä 1920-luvulla ei ollut mustavalkoista ja nyt sen näkee myös kuvista – Katso kuinka väritetyt kuvat jopa sadan vuoden takaa tuovat menneisyyden lähemmäksi

Ta­lous­kau­pan Siirin, Martan, Maijan ja Taimin elämä 1920-lu­vul­la ei ollut mus­ta­val­kois­ta ja nyt sen näkee myös kuvista – Katso kuinka vä­ri­te­tyt kuvat jopa sadan vuoden takaa tuovat men­nei­syy­den lä­hem­mäk­si

13.02.2020 04:00
Tilaajille
Näin elää 93-vuotias Veikko: sulattaa veden lumesta, hakee polttopuut metsästä ja ihmettelee outoa tunnetta: "Aivan kuin olisin vieläkin penikka"

Näin elää 93-vuo­tias Veikko: su­lat­taa veden lu­mes­ta, hakee polt­to­puut met­säs­tä ja ih­met­te­lee outoa tun­net­ta: "Aivan kuin olisin vie­lä­kin pe­nik­ka"

11.02.2020 16:00
Tilaajille
FC PaKa Tatun ja Jeren komennukseen - Tatu Korkalainen ja entinen Veikkausliiga-maalivahti Jere Pyhäranta johdattavat Kuusamon ylpeyden ensi kesän koitoksiin.

FC PaKa Tatun ja Jeren ko­men­nuk­seen - Tatu Kor­ka­lai­nen ja entinen Veik­kaus­lii­ga-maa­li­vah­ti Jere Py­hä­ran­ta joh­dat­ta­vat Kuu­sa­mon yl­pey­den ensi kesän koi­tok­siin.

01.02.2020 14:00
Tilaajille
Latvalinnustajat hiihtävät umpihangessa

Lat­va­lin­nus­ta­jat hiih­tä­vät um­pi­han­ges­sa

26.01.2020 05:00
Tilaajille
Heikki ja Jukka pääsivät latvalinnustamaan ensi kertaa vuosikymmeniin – metsä tekee tepposiansa, umpihankihiihto vaatii kuntoa: "Hiihtokilometrejä parhaimmillaan 25"

Heikki ja Jukka pää­si­vät lat­va­lin­nus­ta­maan ensi kertaa vuo­si­kym­me­niin – metsä tekee tep­po­sian­sa, um­pi­han­ki­hiih­to vaatii kuntoa: "Hiih­to­ki­lo­met­re­jä par­haim­mil­laan 25"

26.01.2020 05:00
Tilaajille
Kioskiyrittäjälle kertyy työpäivän aikana askelmittariin lähes 30000 askelta – Posion R-kioskia pyörittävä Raija Naumanen on yrittäjä suurella sydämellä

Kios­ki­yrit­tä­jäl­le kertyy työ­päi­vän aikana as­kel­mit­ta­riin lähes 30000 askelta – Posion R-kios­kia pyö­rit­tä­vä Raija Nau­ma­nen on yrit­tä­jä suu­rel­la sy­dä­mel­lä

19.01.2020 12:00
Tilaajille
Karkkikoukussa ollut 35-vuotias Kaisa päätti, että on muutoksen aika: kuvatkin todistavat, kuinka olemus on nuutuneen sijaan muuttunut.

Kark­ki­kou­kus­sa ollut 35-vuo­tias Kaisa päätti, että on muu­tok­sen aika: ku­vat­kin to­dis­ta­vat, kuinka olemus on nuu­tu­neen sijaan muut­tu­nut.

12.01.2020 08:00
Tilaajille
Kepeää kiekkoilua joulun alla – Kinkku Cup kokosi kaukaloon muun muassa entisiä ja nykyisiä kuusamolaisia

Kepeää kiek­koi­lua joulun alla – Kinkku Cup kokosi kau­ka­loon muun muassa entisiä ja ny­kyi­siä kuu­sa­mo­lai­sia

05.01.2020 10:00
Tuhannen ja yhden yön tarinasta tuli jännitysnäytelmä - kuusamolaiset rakensivat maailman suurinta laskettelukeskusta 41 vuotta sitten ja pakenivat sisällissotaa viimeisellä lennolla

Tu­han­nen ja yhden yön ta­ri­nas­ta tuli jän­ni­tys­näy­tel­mä - kuu­sa­mo­lai­set ra­ken­si­vat maail­man suu­rin­ta las­ket­te­lu­kes­kus­ta 41 vuotta sitten ja pa­ke­ni­vat si­säl­lis­so­taa vii­mei­sel­lä len­nol­la

29.12.2019 09:00
Tähän ei moni poika kykene – Valtakari työstää pikkutarkkoja tikkuaskin kokoisia puuhahmoja

Tähän ei moni poika kykene – Val­ta­ka­ri työstää pik­ku­tark­ko­ja tik­ku­as­kin ko­koi­sia puu­hah­mo­ja

17.11.2019 14:00
Koillismaa on rikasta lintualuetta – Lintukuvausta harrastava posiolainen Pirkko Mäkelä: "Kuvaamalla keskittyy eri asioihin, kuin jos ei kuvaisi"

Koil­lis­maa on rikasta lin­tu­aluet­ta – Lin­tu­ku­vaus­ta har­ras­ta­va po­sio­lai­nen Pirkko Mäkelä: "Ku­vaa­mal­la kes­kit­tyy eri asioi­hin, kuin jos ei ku­vai­si"

02.11.2019 10:00
Karhu taisteli – ihmiset kertovat: Aatami Leinosen päätä oli revitty pitkin ja poikin, korva oli poissa ja suu roikkui

Karhu tais­te­li – ihmiset ker­to­vat: Aatami Lei­no­sen päätä oli revitty pitkin ja poikin, korva oli poissa ja suu roikkui

26.10.2019 10:00
Lomafiiliksissä aamusta aina yön pikkutunneille asti – Zonessa pistetään burgerit poskeen ja jalalla koreasti: "Kaikki tietävät, että täällä tanssitaan pöydillä"

Lo­ma­fii­lik­sis­sä aamusta aina yön pik­ku­tun­neil­le asti – Zonessa pis­te­tään bur­ge­rit poskeen ja jalalla ko­reas­ti: "Kaikki tie­tä­vät, että täällä tans­si­taan pöy­dil­lä"

19.10.2019 17:30
Ikivanha taival johtaa Palotunturiin – nyt voi tulla autolta parin kilometrin mittaista merkittyä polkua pitkin

Iki­van­ha taival johtaa Pa­lo­tun­tu­riin – nyt voi tulla autolta parin ki­lo­met­rin mit­tais­ta mer­kit­tyä polkua pitkin

05.10.2019 10:00
Törmästen perunateatteri – Kuusamon Riekissä, Terttu ja Teppo Törmäsen pelloilla, kasvaa 305 eri perunalajiketta

Tör­mäs­ten pe­ru­na­teat­te­ri – Kuu­sa­mon Rie­kis­sä, Terttu ja Teppo Tör­mä­sen pel­loil­la, kasvaa 305 eri pe­ru­na­la­ji­ket­ta

15.09.2019 10:00
Tuomipirtille kuuluu hyvää - vanhasta savottakämpästä valmistui koti ja ateljee 35 vuotta sitten

Tuo­mi­pir­til­le kuuluu hyvää - van­has­ta sa­vot­ta­käm­päs­tä val­mis­tui koti ja ateljee 35 vuotta sitten

30.08.2019 11:55
Juuma vei Philippe Boucherin sydämen, sittemmin hän on tuonut Kuusamoon satoja ihmisiä – Michaëlille ja Lealle valokuvaralli on häämatka

Juuma vei Phi­lip­pe Bouc­he­rin sy­dä­men, sit­tem­min hän on tuonut Kuu­sa­moon satoja ihmisiä – Mic­haë­lil­le ja Lealle va­lo­ku­va­ral­li on hää­mat­ka

24.08.2019 10:00
Päänauhan saadessaan tyttö hyppäsi tasajalkaa: "Jes, mulla on kokonainen puku!" – kansallispuvut kasvattavat suosiotaan ja Ea Kallunki odottaa, milloin saa pukea omansa seuraavan kerran

Pää­nau­han saa­des­saan tyttö hyppäsi ta­sa­jal­kaa: "Jes, mulla on ko­ko­nai­nen puku!" – kan­sal­lis­pu­vut kas­vat­ta­vat suo­sio­taan ja Ea Kal­lun­ki odot­taa, milloin saa pukea omansa seu­raa­van kerran

17.08.2019 10:00
Viisi cowboyta ratsastaa, aavaa preeriaa – märkäkorva hevosen selässä siirtyy toiseen aikaan ja paikkaan

Viisi cow­boy­ta rat­sas­taa, aavaa pree­riaa – mär­kä­kor­va hevosen selässä siirtyy toiseen aikaan ja paik­kaan

11.08.2019 09:00
Irja päätti ostaa Lohirannan koulun parikymmentä vuotta sitten, jotta sen elämä säilyisi: "Tämä on rakas harrastus, kaikki minun ulkomaanmatkat"

Irja päätti ostaa Lo­hi­ran­nan koulun pa­ri­kym­men­tä vuotta sitten, jotta sen elämä säi­lyi­si: "Tämä on rakas har­ras­tus, kaikki minun ul­ko­maan­mat­kat"

10.08.2019 09:00
"Toivoin pääseväni sinne vielä joskus" - Aaro A. Nuutisen jäljillä Riisitunturin takana

"Toi­voin pää­se­vä­ni sinne vielä joskus" - Aaro A. Nuu­ti­sen jäl­jil­lä Rii­si­tun­tu­rin takana

26.07.2019 09:05
Amelia on ensimmäistä kertaa Suomessa eikä hätkähdä vasanleikon verta tai maahan tippuvia korvan paloja: "Se näyttää kaamealta, mutta vasat eivät näytä piittaavan siitä"

Amelia on en­sim­mäis­tä kertaa Suo­mes­sa eikä hät­käh­dä va­san­lei­kon verta tai maahan tip­pu­via korvan paloja: "Se näyttää kaa­meal­ta, mutta vasat eivät näytä piit­taa­van siitä"

06.07.2019 05:00
Amelia on ensimmäistä kertaa Suomessa eikä hätkähdä vasanleikon verta tai maahan tippuvia korvan paloja: "Se näyttää kaamealta, mutta vasat eivät näytä piittaavan siitä"

Amelia on en­sim­mäis­tä kertaa Suo­mes­sa eikä hät­käh­dä va­san­lei­kon verta tai maahan tip­pu­via korvan paloja: "Se näyttää kaa­meal­ta, mutta vasat eivät näytä piit­taa­van siitä"

06.07.2019 05:00
Amelia on ensimmäistä kertaa Suomessa eikä hätkähdä vasanleikon verta tai maahan tippuvia korvan paloja: "Se näyttää kaamealta, mutta vasat eivät näytä piittaavan siitä"

Amelia on en­sim­mäis­tä kertaa Suo­mes­sa eikä hät­käh­dä va­san­lei­kon verta tai maahan tip­pu­via korvan paloja: "Se näyttää kaa­meal­ta, mutta vasat eivät näytä piit­taa­van siitä"

06.07.2019 05:00
Amelia on ensimmäistä kertaa Suomessa eikä hätkähdä vasanleikon verta tai maahan tippuvia korvan paloja: "Se näyttää kaamealta, mutta vasat eivät näytä piittaavan siitä"

Amelia on en­sim­mäis­tä kertaa Suo­mes­sa eikä hät­käh­dä va­san­lei­kon verta tai maahan tip­pu­via korvan paloja: "Se näyttää kaa­meal­ta, mutta vasat eivät näytä piit­taa­van siitä"

06.07.2019 05:00