Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Muikkulaatikko
Kuukausi
Muikkulaatikko: Onko Pölkyllä keksitty pakilla toimiva aikakone?

Muik­ku­laa­tik­ko: Onko Pöl­kyl­lä kek­sit­ty pakilla toimiva ai­ka­ko­ne?

29.09.2023 16:30 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Pikaratikka voisi lisätä Kuusamon lintumatkailun vetovoimaa

Muik­ku­laa­tik­ko: Pi­ka­ra­tik­ka voisi lisätä Kuu­sa­mon lin­tu­mat­kai­lun ve­to­voi­maa

22.09.2023 16:30 2
Tilaajille
Muikkulaatikko: Sopisiko villiluontoteosta palkita joku tänä vuonna tekemään ehtinyt poliitikko?

Muik­ku­laa­tik­ko: So­pi­si­ko vil­li­luon­to­teos­ta palkita joku tänä vuonna te­ke­mään ehtinyt po­lii­tik­ko?

15.09.2023 16:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: Kinnunen kaipaisi palkinnon myös Paliskuntain yhdistykseltä

Muik­ku­laa­tik­ko: Kin­nu­nen kai­pai­si pal­kin­non myös Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­sel­tä

08.09.2023 16:30
Tilaajille
Vanhemmat
Muikkulaatikko: Osaisiko tanssittaa festareille tulijoita johdon mukaisesti oman pillinsä mukaan?

Muik­ku­laa­tik­ko: Osai­si­ko tans­sit­taa fes­ta­reil­le tu­li­joi­ta johdon mu­kai­ses­ti oman pil­lin­sä mukaan?

11.08.2023 16:30 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Miksei lastensairaalassa ole lintupopulaatiota, joka pesii ympäri vuoden?

Muik­ku­laa­tik­ko: Miksei las­ten­sai­raa­las­sa ole lin­tu­po­pu­laa­tio­ta, joka pesii ympäri vuoden?

04.08.2023 16:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: Onko telttasaunan kiukaan muurauksessa käytettävä omia kiviä vai onko ne tuotava mukana?

Muik­ku­laa­tik­ko: Onko telt­ta­sau­nan kiukaan muu­rauk­ses­sa käy­tet­tä­vä omia kiviä vai onko ne tuotava mukana?

28.07.2023 16:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: Olisiko tässä toimiva malli konepoliitikoksi, jota kaikki voivat käydä haukkumassa?

Muik­ku­laa­tik­ko: Olisiko tässä toimiva malli ko­ne­po­lii­ti­kok­si, jota kaikki voivat käydä hauk­ku­mas­sa?

21.07.2023 16:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku ehdottaakin omiin havaintoihin perustuen, että paliskunnalla olisi hyvä tehdä sopimus Kuusamon Erä-Veikkojen kanssa
Mielipidekirjoitus

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku eh­dot­taa­kin omiin ha­vain­toi­hin pe­rus­tuen, että pa­lis­kun­nal­la olisi hyvä tehdä sopimus Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen kanssa

15.07.2023 17:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Voisiko Pohde yrittää pysyä arabialaisessa lukujärjestelmässä?

Muik­ku­laa­tik­ko: Voisiko Pohde yrittää pysyä ara­bia­lai­ses­sa lu­ku­jär­jes­tel­mäs­sä?

07.07.2023 16:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: saataisiinko Kuusamossakin virkamies katutaidehommiin?

Muik­ku­laa­tik­ko: saa­tai­siin­ko Kuu­sa­mos­sa­kin vir­ka­mies ka­tu­tai­de­hom­miin?

01.07.2023 10:15 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Olisikohan EVO:lla tarjota allasta lainaan uima- ja vesijuoksijoille?

Muik­ku­laa­tik­ko: Oli­si­ko­han EVO:lla tarjota allasta lainaan uima- ja ve­si­juok­si­joil­le?

26.05.2023 16:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: Sen suuren lieron pyynnin SM-kisat Koillismaalle?

Muik­ku­laa­tik­ko: Sen suuren lieron pyynnin SM-ki­sat Koil­lis­maal­le?

05.05.2023 16:30 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Riittävätkö tuohet Rukan konttikouluun ja tehdäänkö siellä myös virsuja?

Muik­ku­laa­tik­ko: Riit­tä­vät­kö tuohet Rukan kont­ti­kou­luun ja teh­dään­kö siellä myös vir­su­ja?

28.04.2023 16:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: Kunpa maailman parhaille sotilassiteille ei tulisi käyttöä

Muik­ku­laa­tik­ko: Kunpa maail­man par­hail­le so­ti­las­si­teil­le ei tulisi käyttöä

21.04.2023 16:30 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Voisivatko kalatalousalueet harkita Koillismaan vesiin turska- ja loukusanjärvenhirviöistutuksia?

Muik­ku­laa­tik­ko: Voi­si­vat­ko ka­la­ta­lous­alueet harkita Koil­lis­maan vesiin turska- ja lou­ku­san­jär­ven­hir­viöis­tu­tuk­sia?

17.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Seuraavat euroviisut Lohirannalle tukinsiirtolaitokselle – kyllä se yhden San Remon kasinon voittaa
Mielipidekirjoitus

Muik­ku­laa­tik­ko: Seu­raa­vat eu­ro­vii­sut Lo­hi­ran­nal­le tu­kin­siir­to­lai­tok­sel­le – kyllä se yhden San Remon kasinon voittaa

03.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Yli-Kitkan Vasikkaselälle kyllä mahtuisi 1,2 kilometriä leveä monitoimireitti

Muik­ku­laa­tik­ko: Yli-Kit­kan Va­sik­ka­se­läl­le kyllä mah­tui­si 1,2 ki­lo­met­riä leveä mo­ni­toi­mi­reit­ti

24.02.2023 16:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: Kannattaisiko Taivalkosken liittyä Kuusamoon, niin saataisiin vihdoinkin Kuusamoon rautatie?

Muik­ku­laa­tik­ko: Kan­nat­tai­si­ko Tai­val­kos­ken liittyä Kuu­sa­moon, niin saa­tai­siin vih­doin­kin Kuu­sa­moon rau­ta­tie?

18.02.2023 12:00 4
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku esittää Kuusamoon kolmipäiväistä penkkariajelua: toisena päivänä Teerirannalle, kolmantena Sarvivaaraan

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku esittää Kuu­sa­moon kol­mi­päi­väis­tä penk­ka­ria­je­lua: toisena päivänä Tee­ri­ran­nal­le, kol­man­te­na Sar­vi­vaa­raan

10.02.2023 16:30
Tilaajille