Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Muikkulaatikko
Viimeisin 24 tuntia
Muikkulaatikko: Onko Söör Markkukin vieraillut Kuusamossa?

Muik­ku­laa­tik­ko: Onko Söör Mark­ku­kin vie­rail­lut Kuu­sa­mos­sa?

04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Muikkulaatikko: Kukapa ei kestäisi pilkkijää?

Muik­ku­laa­tik­ko: Kukapa ei kes­täi­si pilk­ki­jää?

05.01.2022 04:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Voisiko Kuusamossa järjestää kettukapin vai johtaisiko se kapinaan?

Muik­ku­laa­tik­ko: Voisiko Kuu­sa­mos­sa jär­jes­tää ket­tu­ka­pin vai joh­tai­si­ko se ka­pi­naan?

16.12.2021 04:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Tonttujoukolle ei kelpaa jouluruoka, vaan se lähtee varpahillaan

Muik­ku­laa­tik­ko: Tont­tu­jou­kol­le ei kelpaa jou­lu­ruo­ka, vaan se lähtee var­pa­hil­laan

09.12.2021 11:11
Tilaajille
Muikkulaatikko: Kitkajärvien ja Riisitunturin maisemissa käydään tänä vuonna joulun viettohon niin maisemin miettehin

Muik­ku­laa­tik­ko: Kit­ka­jär­vien ja Rii­si­tun­tu­rin mai­se­mis­sa käydään tänä vuonna joulun viet­to­hon niin mai­se­min miet­te­hin

26.11.2021 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Muik­ku­laa­tik­ko: Ran­ta­vii­va jakaa ole­vai­sen kah­den­lai­siin to­del­li­suu­teen – Maalla on ihmisen maan­tei­tä, mutta jäällä voi olla ihmisen jään­tei­tä

13.11.2021 17:11
Tilaajille
Muikkulaatikko: Välimerelliset herkut mielessä, kun Kiveskoskelle ei vielä päässyt

Muik­ku­laa­tik­ko: Vä­li­me­rel­li­set herkut mie­les­sä, kun Ki­ves­kos­kel­le ei vielä päässyt

05.11.2021 04:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku myöntää Koillismaalla hankkeita kehittäville oikeuden nimeen Muikkuverkko

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku myöntää Koil­lis­maal­la hank­kei­ta ke­hit­tä­vil­le oi­keu­den nimeen Muik­ku­verk­ko

29.10.2021 04:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikun ulkopoliittiselta instituutilta ratkaisu Britannian polttoainekriisiin

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikun ul­ko­po­liit­ti­sel­ta ins­ti­tuu­til­ta rat­kai­su Bri­tan­nian polt­to­ai­ne­krii­siin

01.10.2021 04:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku ehdottaa, että Toyota-kuskeilta alettaisiin vaatia Corolla-passia. Vaan entäpä jos alla on Toyota Corona?

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku eh­dot­taa, että Toyo­ta-kus­keil­ta alet­tai­siin vaatia Co­rol­la-pas­sia. Vaan entäpä jos alla on Toyota Corona?

23.09.2021 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Muik­ku­laa­tik­ko: "Pian oli toinen kuohuva joki edessä. Sen yli­tyk­seen piti kerätä voimia. Miek­ko­set ottivat Kit­Kat-suk­laa­pa­tu­kan ja ja­koi­vat sen puo­lik­si. Joesta tuli Kitka"

12.08.2021 19:00
Tilaajille

Muik­ku­laa­tik­ko: "Jos rea­li­ty­sar­jas­sa peitto heiluu, siis yöllä huo­nees­sa eikä päi­väl­lä mat­to­te­li­nees­sä, niin kyllä silloin on il­mas­toin­ti­vaa­ti­muk­set kä­si­tet­ty väärin"

29.05.2021 17:30 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: "Muikku pohtii, onko parisuhteiden verkkoluento sellainen, jossa isäntä luettelee emännälle silmäkokoja?"

Muik­ku­laa­tik­ko: "Muikku pohtii, onko pa­ri­suh­tei­den verk­ko­luen­to sel­lai­nen, jossa isäntä luet­te­lee emän­näl­le sil­mä­ko­ko­ja?"

08.05.2021 18:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku on pähkäillyt, mahtaako Ylikiimingin Nuijamiehissä toimia naisjaosto nimeltä Nuijamuijat

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku on päh­käil­lyt, mah­taa­ko Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­his­sä toimia nais­jaos­to nimeltä Nui­ja­mui­jat

23.04.2021 04:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku rupesi miettimään, mitenkä voisi hyödyntää sitä, että keskustelu paikallisista aiheista käy välillä kuumaksi?

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku rupesi miet­ti­mään, mitenkä voisi hyö­dyn­tää sitä, että kes­kus­te­lu pai­kal­li­sis­ta ai­heis­ta käy välillä kuu­mak­si?

18.04.2021 17:25
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikun mielestä kellojen siirtelyyn olisi hyvä kehittää vaihtoehtoisia tapoja – Kellonhan voisi siirtää vaikka olohuoneesta keittiöön tai keskiajalle

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikun mie­les­tä kel­lo­jen siir­te­lyyn olisi hyvä ke­hit­tää vaih­to­eh­toi­sia tapoja – Kel­lon­han voisi siirtää vaikka olo­huo­nees­ta keit­tiöön tai kes­ki­ajal­le

27.03.2021 17:15
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku pohtii, että onhan tuo puoliksi kansainvälinen nimi ehkä parempi kuin esimerkiksi piikityskeskus, sellaisesta kun voisi olettaa saavansa muutakin kuin koronasuojaa

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku pohtii, että onhan tuo puo­lik­si kan­sain­vä­li­nen nimi ehkä parempi kuin esi­mer­kik­si pii­ki­tys­kes­kus, sel­lai­ses­ta kun voisi olettaa saa­van­sa muu­ta­kin kuin ko­ro­na­suo­jaa

19.03.2021 19:00 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Lainan päivänä kirjastossa palkittiin vuoden lainaaja – Muikku pohtii, että milloin palkitaan vuoden lanaaja?

Muik­ku­laa­tik­ko: Lainan päivänä kir­jas­tos­sa pal­kit­tiin vuoden lai­naa­ja – Muikku pohtii, että milloin pal­ki­taan vuoden la­naa­ja?

13.02.2021 19:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku pähkäili, että voisivat kuusamolaisen hiihtokeskuksen liepeillä asuvat ihmiset perustaa oman yhtyeen: Ruka Village people

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku päh­käi­li, että voi­si­vat kuu­sa­mo­lai­sen hiih­to­kes­kuk­sen lie­peil­lä asuvat ihmiset pe­rus­taa oman yh­tyeen: Ruka Village people

30.01.2021 19:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: "Kuusamon uudet joulu- tai kausivalot välkkyivät viime vuoden lopulla siihen malliin, että Muikku epäili tulleensa keskelle uutta koillismaalaista diskoteekkiä"

Muik­ku­laa­tik­ko: "Kuu­sa­mon uudet joulu- tai kau­si­va­lot välk­kyi­vät viime vuoden lopulla siihen mal­liin, että Muikku epäili tul­leen­sa kes­kel­le uutta koil­lis­maa­lais­ta dis­ko­teek­kiä"

09.01.2021 18:00