Muikkulaatikko
Muikkulaatikko – Linnanjuhlia ei tänä vuonna järjestetä perinteisin menoin: "Muikun mielestä televisiossa voitaisiin ihan hyvin tässä tapauksessa näyttää uusintana joku takavuosien kättelyjono"

Muik­ku­laa­tik­ko – Lin­nan­juh­lia ei tänä vuonna jär­jes­te­tä pe­rin­tei­sin menoin: "Muikun mie­les­tä te­le­vi­sios­sa voi­tai­siin ihan hyvin tässä ta­pauk­ses­sa näyttää uu­sin­ta­na joku ta­ka­vuo­sien kät­te­ly­jo­no"

21.11.2020 18:01 0

Muik­ku­laa­tik­ko: "Moni ihminen on mak­sa­nut veroja. Se tuli taas ilmi al­ku­vii­kos­ta, kun jul­kis­tet­tiin viime vuoden osalta suu­ri­tu­loi­sem­pien tiedot"

06.11.2020 05:00 0
Muikkulaatikko: Minkäköhänlainen se mahtaa olla tavallisen pankkirosvon asema näin kasvomaskiaikana?

Muik­ku­laa­tik­ko: Min­kä­kö­hän­lai­nen se mahtaa olla ta­val­li­sen pank­ki­ros­von asema näin kas­vo­mas­kiai­ka­na?

25.10.2020 17:07 0
Muikkulaatikko: Jokohan Kuusamon kaupunki alkaa pian edistää Muikun vuosikausia sitten esittämää ajatusta ja rakennuttaa paikkakunnalle täysimittaisen suunnistushallin?

Muik­ku­laa­tik­ko: Jokohan Kuu­sa­mon kau­pun­ki alkaa pian edistää Muikun vuo­si­kau­sia sitten esit­tä­mää aja­tus­ta ja ra­ken­nut­taa paik­ka­kun­nal­le täy­si­mit­tai­sen suun­nis­tus­hal­lin?

09.10.2020 17:04 0
Muikkulaatikko: Toteuttamiskelpoinen idea ottaa äkkilähtö Kuusamosta Rukalle Helsingin kautta

Muik­ku­laa­tik­ko: To­teut­ta­mis­kel­poi­nen idea ottaa äk­ki­läh­tö Kuu­sa­mos­ta Rukalle Hel­sin­gin kautta

03.10.2020 16:48 0
Tilaajille

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikun las­kel­mien mukaan oli mennyt ainakin puo­li­tois­ta päivää, ettei ollut satanut lunta - palaako tämä pikku hiljaa nor­maa­lik­si?

29.02.2020 18:50 0
Tilaajille
Muikkulaatikko: Sussexin herttua kuulostaa näin koillismaalaisittain samalta kuin Tussuvaaran sulttaani

Muik­ku­laa­tik­ko: Sus­se­xin herttua kuu­los­taa näin koil­lis­maa­lai­sit­tain samalta kuin Tus­su­vaa­ran sult­taa­ni

18.01.2020 18:00 0