Hiihdon Suomen Cup: Lumen levitys alkaa Tai­val­vaa­ral­la – Maas­to­hiih­don Suomen Cupiin aikaa tasan kuu­kau­si

Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­miin - nyt lehti + digi 2 kk 29 €! Tilaa tästä.

Muikkulaatikko
Muikkulaatikko: Muikun ulkopoliittiselta instituutilta ratkaisu Britannian polttoainekriisiin

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikun ul­ko­po­liit­ti­sel­ta ins­ti­tuu­til­ta rat­kai­su Bri­tan­nian polt­to­ai­ne­krii­siin

01.10.2021 04:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku ehdottaa, että Toyota-kuskeilta alettaisiin vaatia Corolla-passia. Vaan entäpä jos alla on Toyota Corona?

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku eh­dot­taa, että Toyo­ta-kus­keil­ta alet­tai­siin vaatia Co­rol­la-pas­sia. Vaan entäpä jos alla on Toyota Corona?

23.09.2021 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Muik­ku­laa­tik­ko: "Pian oli toinen kuohuva joki edessä. Sen yli­tyk­seen piti kerätä voimia. Miek­ko­set ottivat Kit­Kat-suk­laa­pa­tu­kan ja ja­koi­vat sen puo­lik­si. Joesta tuli Kitka"

12.08.2021 19:00
Tilaajille

Muik­ku­laa­tik­ko: "Jos rea­li­ty­sar­jas­sa peitto heiluu, siis yöllä huo­nees­sa eikä päi­väl­lä mat­to­te­li­nees­sä, niin kyllä silloin on il­mas­toin­ti­vaa­ti­muk­set kä­si­tet­ty väärin"

29.05.2021 17:30 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: "Muikku pohtii, onko parisuhteiden verkkoluento sellainen, jossa isäntä luettelee emännälle silmäkokoja?"

Muik­ku­laa­tik­ko: "Muikku pohtii, onko pa­ri­suh­tei­den verk­ko­luen­to sel­lai­nen, jossa isäntä luet­te­lee emän­näl­le sil­mä­ko­ko­ja?"

08.05.2021 18:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku on pähkäillyt, mahtaako Ylikiimingin Nuijamiehissä toimia naisjaosto nimeltä Nuijamuijat

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku on päh­käil­lyt, mah­taa­ko Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­his­sä toimia nais­jaos­to nimeltä Nui­ja­mui­jat

23.04.2021 04:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku rupesi miettimään, mitenkä voisi hyödyntää sitä, että keskustelu paikallisista aiheista käy välillä kuumaksi?

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku rupesi miet­ti­mään, mitenkä voisi hyö­dyn­tää sitä, että kes­kus­te­lu pai­kal­li­sis­ta ai­heis­ta käy välillä kuu­mak­si?

18.04.2021 17:25
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikun mielestä kellojen siirtelyyn olisi hyvä kehittää vaihtoehtoisia tapoja – Kellonhan voisi siirtää vaikka olohuoneesta keittiöön tai keskiajalle

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikun mie­les­tä kel­lo­jen siir­te­lyyn olisi hyvä ke­hit­tää vaih­to­eh­toi­sia tapoja – Kel­lon­han voisi siirtää vaikka olo­huo­nees­ta keit­tiöön tai kes­ki­ajal­le

27.03.2021 17:15
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku pohtii, että onhan tuo puoliksi kansainvälinen nimi ehkä parempi kuin esimerkiksi piikityskeskus, sellaisesta kun voisi olettaa saavansa muutakin kuin koronasuojaa

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku pohtii, että onhan tuo puo­lik­si kan­sain­vä­li­nen nimi ehkä parempi kuin esi­mer­kik­si pii­ki­tys­kes­kus, sel­lai­ses­ta kun voisi olettaa saa­van­sa muu­ta­kin kuin ko­ro­na­suo­jaa

19.03.2021 19:00 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Lainan päivänä kirjastossa palkittiin vuoden lainaaja – Muikku pohtii, että milloin palkitaan vuoden lanaaja?

Muik­ku­laa­tik­ko: Lainan päivänä kir­jas­tos­sa pal­kit­tiin vuoden lai­naa­ja – Muikku pohtii, että milloin pal­ki­taan vuoden la­naa­ja?

13.02.2021 19:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku pähkäili, että voisivat kuusamolaisen hiihtokeskuksen liepeillä asuvat ihmiset perustaa oman yhtyeen: Ruka Village people

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku päh­käi­li, että voi­si­vat kuu­sa­mo­lai­sen hiih­to­kes­kuk­sen lie­peil­lä asuvat ihmiset pe­rus­taa oman yh­tyeen: Ruka Village people

30.01.2021 19:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: "Kuusamon uudet joulu- tai kausivalot välkkyivät viime vuoden lopulla siihen malliin, että Muikku epäili tulleensa keskelle uutta koillismaalaista diskoteekkiä"

Muik­ku­laa­tik­ko: "Kuu­sa­mon uudet joulu- tai kau­si­va­lot välk­kyi­vät viime vuoden lopulla siihen mal­liin, että Muikku epäili tul­leen­sa kes­kel­le uutta koil­lis­maa­lais­ta dis­ko­teek­kiä"

09.01.2021 18:00
Muikkulaatikko: Muikku pohtii, että lauletaanko peruutetuissa tilaisuuksissa joululauluja takaperin

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku pohtii, että lau­le­taan­ko pe­ruu­te­tuis­sa ti­lai­suuk­sis­sa jou­lu­lau­lu­ja ta­ka­pe­rin

20.12.2020 15:19
Muikkulaatikko: Nyt elet'ään joululaulujen kulta-aikaa – Kuusamon valtuusto näytti hienoa esimerkkiä

Muik­ku­laa­tik­ko: Nyt elet'ään jou­lu­lau­lu­jen kul­ta-ai­kaa – Kuu­sa­mon val­tuus­to näytti hienoa esi­merk­kiä

12.12.2020 15:18
Tilaajille

Muik­ku­laa­tik­ko: "MUIKKU pohti lä­hes­ty­vää joulua. Mi­ten­hän käy jou­lu­pu­kin? Jou­tuu­ko se nyt etä­töi­hin?"

27.11.2020 17:31
Muikkulaatikko – Linnanjuhlia ei tänä vuonna järjestetä perinteisin menoin: "Muikun mielestä televisiossa voitaisiin ihan hyvin tässä tapauksessa näyttää uusintana joku takavuosien kättelyjono"

Muik­ku­laa­tik­ko – Lin­nan­juh­lia ei tänä vuonna jär­jes­te­tä pe­rin­tei­sin menoin: "Muikun mie­les­tä te­le­vi­sios­sa voi­tai­siin ihan hyvin tässä ta­pauk­ses­sa näyttää uu­sin­ta­na joku ta­ka­vuo­sien kät­te­ly­jo­no"

21.11.2020 18:01

Muik­ku­laa­tik­ko: "Moni ihminen on mak­sa­nut veroja. Se tuli taas ilmi al­ku­vii­kos­ta, kun jul­kis­tet­tiin viime vuoden osalta suu­ri­tu­loi­sem­pien tiedot"

06.11.2020 05:00
Muikkulaatikko: Minkäköhänlainen se mahtaa olla tavallisen pankkirosvon asema näin kasvomaskiaikana?

Muik­ku­laa­tik­ko: Min­kä­kö­hän­lai­nen se mahtaa olla ta­val­li­sen pank­ki­ros­von asema näin kas­vo­mas­kiai­ka­na?

25.10.2020 17:07
Muikkulaatikko: Jokohan Kuusamon kaupunki alkaa pian edistää Muikun vuosikausia sitten esittämää ajatusta ja rakennuttaa paikkakunnalle täysimittaisen suunnistushallin?

Muik­ku­laa­tik­ko: Jokohan Kuu­sa­mon kau­pun­ki alkaa pian edistää Muikun vuo­si­kau­sia sitten esit­tä­mää aja­tus­ta ja ra­ken­nut­taa paik­ka­kun­nal­le täy­si­mit­tai­sen suun­nis­tus­hal­lin?

09.10.2020 17:04
Muikkulaatikko: Toteuttamiskelpoinen idea ottaa äkkilähtö Kuusamosta Rukalle Helsingin kautta

Muik­ku­laa­tik­ko: To­teut­ta­mis­kel­poi­nen idea ottaa äk­ki­läh­tö Kuu­sa­mos­ta Rukalle Hel­sin­gin kautta

03.10.2020 16:48
Tilaajille