Mielipide

Lukijalta: Kun suhteellisuudentaju heittää – paljonko on 125 miljardin syömävelka?

Lu­ki­jal­ta: Kun suh­teel­li­suu­den­ta­ju heittää – pal­jon­ko on 125 mil­jar­din syö­mä­vel­ka?

04:00 0

Viikon ky­sy­mys: Onko oikein, että haudat otetaan uu­del­leen käyt­töön 50 vuoden jäl­keen?

24.09.2020 12:15 1
Pääkirjoitus: Ruka Nordicin ilmoitus kisojen järjestämisestä ilman yleisöä oli ikävä mutta odotettu päätös

Pää­kir­joi­tus: Ruka Nor­di­cin il­moi­tus kisojen jär­jes­tä­mi­ses­tä ilman yleisöä oli ikävä mutta odo­tet­tu päätös

24.09.2020 08:00 1
Niilo Keräsen kolumni: Yli seitsemän-kymppiset: pysykää kotona!

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Yli seit­se­män-kymp­pi­set: pysykää kotona!

24.09.2020 04:00 2
Toimittajalta: Hillasuolla aarteenetsinnässä Koillismaan luonnon kauneutta ehtii ihailla – "Vaikka maailma on tänä kesänä ollut hyvin erilainen,  on ainakin oma kesäni ollut elämyksiä täynnä"
Kolumnit
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hil­la­suol­la aar­teen­et­sin­näs­sä Koil­lis­maan luonnon kau­neut­ta ehtii ihailla – "Vaikka maailma on tänä kesänä ollut hyvin eri­lai­nen, on ainakin oma kesäni ollut elä­myk­siä täynnä"

05.08.2020 04:00 0
Ebba Annebergin kolumni: Kesäkukkien tuomaa iloa – mukana myös paljastus lupiineista, jota ei painetusta lehdestä löydä
Kolumni KS

Ebba An­ne­ber­gin ko­lum­ni: Ke­sä­kuk­kien tuomaa iloa – mukana myös pal­jas­tus lu­pii­neis­ta, jota ei pai­ne­tus­ta leh­des­tä löydä

30.07.2020 17:15 0
Tilaajille
Kaikki on kiinni uskottavuudesta
Kolumni Sisko Ojajärvi

Kaikki on kiinni us­kot­ta­vuu­des­ta

27.07.2020 04:00 0
Pekka Virtasen kolumni: "Kesäkuussa 1974 Koillis-Lapissa kuoli 70 sääskeä kämmenen kertaläiskäisyllä ja 1990-luvulla Kuusamossakin kolmatta kymmentä"
Kolumni Pekka Virtanen

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: "Ke­sä­kuus­sa 1974 Koil­lis-La­pis­sa kuoli 70 sääskeä käm­me­nen ker­ta­läis­käi­syl­lä ja 1990-lu­vul­la Kuu­sa­mos­sa­kin kol­mat­ta kym­men­tä"

27.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Kolumni Riina Koskikero

Ra­ken­ne­taan­ko pil­vi­lin­no­ja? - Haa­vei­le­mal­la voi löytää vaikka unel­mien am­mat­tiin

23.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Katja Hännisen kolumni: Budjettiriihen työllisyystoimista

Katja Hän­ni­sen ko­lum­ni: Bud­jet­ti­rii­hen työl­li­syys­toi­mis­ta

23.09.2020 04:00 0
Saako yhteiskuntaa huijata mielin määrin? Harmaa talous tunnustetaan mutta löytyykö nyt aito halu sen kitkemiseen

Saako yh­teis­kun­taa huijata mielin määrin? Harmaa talous tun­nus­te­taan mutta löy­tyy­kö nyt aito halu sen kit­ke­mi­seen

23.09.2020 04:00 0
Anna Kantolan kolumni: 60 vuotta sitten Koillismaalla laskettiin, montako markkaa sähkölieden käyttö maksaa vuodessa – sähköä niihin on riittänyt, vaikka kosket suojeltiin

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: 60 vuotta sitten Koil­lis­maal­la las­ket­tiin, montako markkaa säh­kö­lie­den käyttö maksaa vuo­des­sa – sähköä niihin on riit­tä­nyt, vaikka kosket suo­jel­tiin

23.09.2020 04:00 0
Lukijan runo: Farkkujen uusi elämä

Lukijan runo: Fark­ku­jen uusi elämä

21.09.2020 12:40 0
Toimittajalta: Juoksu on hyvä ja halpa liikuntamuoto – Tutkimusten perusteella on voitu osoittaa, että juoksemisella on monia myönteisiä terveysvaikutuksia

Toi­mit­ta­jal­ta: Juoksu on hyvä ja halpa lii­kun­ta­muo­to – Tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la on voitu osoit­taa, että juok­se­mi­sel­la on monia myön­tei­siä ter­veys­vai­ku­tuk­sia

21.09.2020 04:00 0
Osmo Bullerin kolumni: Haisunäätää ei voita hajussa – konservatiiviset puolueet ratkaisevat demokratian kohtalon

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Hai­su­nää­tää ei voita hajussa – kon­ser­va­tii­vi­set puo­lueet rat­kai­se­vat de­mo­kra­tian koh­ta­lon

21.09.2020 04:00 0
Lukijalta: Olisiko uskottavaa, että hampaisiin saakka aseistautuneet SS-miehet eivät olisi ampuneet laukaustakaan?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Olisiko us­kot­ta­vaa, että ham­pai­siin saakka aseis­tau­tu­neet SS-mie­het eivät olisi am­pu­neet lau­kaus­ta­kaan?

19.09.2020 04:00 0
Johanna Ojala-Niemelän kolumni: Budjettiriihi lämpenee

Johanna Oja­la-Nie­me­län ko­lum­ni: Bud­jet­ti­rii­hi läm­pe­nee

18.09.2020 04:00 0
Lukijalta: Pian taas tarvitaan Sipilää

Lu­ki­jal­ta: Pian taas tar­vi­taan Sipilää

17.09.2020 14:12 0
Lukijalta: Poroskooppi – kuusamolaisten oma horoskooppi

Lu­ki­jal­ta: Po­ros­koop­pi – kuu­sa­mo­lais­ten oma ho­ro­skoop­pi

17.09.2020 14:10 0
Tero Karjalaisen kolumni: Kuusamon sohvaperunat katsovat Mökki ja paskamakia

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kuu­sa­mon soh­va­pe­ru­nat kat­so­vat Mökki ja pas­ka­ma­kia

17.09.2020 10:25 0
Pääkirjoitus: Vielä maanantaina Koillismaan matkailuväki oli positiivisin mielin, mutta sitten iski pommi – nyt pelkona ovat massatyöttömyys ja konkurssit, jotka pitää pystyä estämään

Pää­kir­joi­tus: Vielä maa­nan­tai­na Koil­lis­maan mat­kai­lu­vä­ki oli po­si­tii­vi­sin mielin, mutta sitten iski pommi – nyt pelkona ovat mas­sa­työt­tö­myys ja kon­kurs­sit, jotka pitää pystyä es­tä­mään

17.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Anselmi Pitkäsen kolumni: Laatuviihteen hautausmaalla

Anselmi Pit­kä­sen ko­lum­ni: Laa­tu­viih­teen hau­taus­maal­la

16.09.2020 09:35 1
Toimittajalta: Neljäntienristeyksen kivet herättivät vilkasta keskustelua – onko Kuusamon ympäristöjulistus vaipunut unholaan?

Toi­mit­ta­jal­ta: Nel­jän­tien­ris­teyk­sen kivet he­rät­ti­vät vil­kas­ta kes­kus­te­lua – onko Kuu­sa­mon ym­pä­ris­tö­ju­lis­tus vai­pu­nut un­ho­laan?

16.09.2020 04:00 4

Muik­ku­vi­sa: Missä La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan maassa on mur­hat­tu yli sata toi­mit­ta­jaa 2000-lu­vul­la?

14.09.2020 18:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Lukijat ää­nes­ti­vät Ruka Sta­diu­mia vastaan ja Joukamo Kor­te­sal­mi vaatii Sta­dium-työ­ryh­män vä­li­tön­tä lak­kau­ta­mis­ta lu­ki­ja­ää­nes­tyk­sen pe­rus­teel­la

14.09.2020 17:24 0
Tilaajille
Lukijalta: Mauttomuuksille jotain rajaa

Lu­ki­jal­ta: Maut­to­muuk­sil­le jotain rajaa

14.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Kaupan verkot ovat tiheäsilmäisiä – verkkokaupasta löytyi Oulun ainoa maitokärrykin

Kaupan verkot ovat ti­heä­sil­mäi­siä – verk­ko­kau­pas­ta löytyi Oulun ainoa mai­to­kär­ry­kin

14.09.2020 04:00 0
Lukijalta: Onko perheiden tuesta varaa leikata?

Lu­ki­jal­ta: Onko per­hei­den tuesta varaa lei­ka­ta?

13.09.2020 18:00 0
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Yrit­tä­jien ve­ron­mak­su epäi­lyt­ti, haa­voit­tu­nut karhu huo­let­ti ja mo­saiik­ki­esi­nei­den sat­tu­man­va­rai­nen si­joit­te­lu har­mit­ti

13.09.2020 16:26 0
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Rumppi on hyvä re­si­tent­ti

12.09.2020 18:00 2

Lukijan runo: Väsynyt ve­si­pi­sa­ra

12.09.2020 16:18 0
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kun kun­nan­esi­mies Pulk­ka­nen lähti jauhon ostoon Ar­kan­ge­liin

11.09.2020 18:00 0
Lukijan runo: Syksyn tullen

Lukijan runo: Syksyn tullen

11.09.2020 17:50 0
Tilaajille
Markus Mustajärven kolumni: Mannaa taivaalta, euroja taivaalle

Markus Mus­ta­jär­ven ko­lum­ni: Mannaa tai­vaal­ta, euroja tai­vaal­le

10.09.2020 04:00 1