Mielipide

Lukijalta: Toivon vaaleihin keskustelua Suomessa tarvittavasta rakenteellisesta muutoksesta ja valtion rahasäkin kasvatuksesta
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Erja Sankari

Lu­ki­jal­ta: Toivon vaa­lei­hin kes­kus­te­lua Suo­mes­sa tar­vit­ta­vas­ta ra­ken­teel­li­ses­ta muu­tok­ses­ta ja valtion ra­ha­sä­kin kas­va­tuk­ses­ta

04:00
EI veroja lisää – osa 2
Lukijalta Mielipide Arttu Papinaho

EI veroja lisää – osa 2

15.01.2021 11:00
Tilaajille
Miten sitä ollaan jotakin mieltä, kenelle sitä ollaan ja mitä sellainen mieltä oleminen oikeastaan on?
Kolumni Reino Hämeenniemi

Miten sitä ollaan jotakin mieltä, kenelle sitä ollaan ja mitä sel­lai­nen mieltä ole­mi­nen oi­keas­taan on?

15.01.2021 04:01
Tilaajille
Lukijan runo: Ulkosalla
Lukijalta

Lukijan runo: Ul­ko­sal­la

15.01.2021 04:00
Tilaajille
Miten sitä ollaan jotakin mieltä, kenelle sitä ollaan ja mitä sellainen mieltä oleminen oikeastaan on?
Kolumnit
Tilaajille
Kolumni
Reino Hämeenniemi

Miten sitä ollaan jotakin mieltä, kenelle sitä ollaan ja mitä sel­lai­nen mieltä ole­mi­nen oi­keas­taan on?

15.01.2021 04:01
Vielä äsken maaseudulla asuvat olivat tollukoita ja luonto arvoton – Nyt kaikki haluavat osansa luonnosta ja eräkulttuurimuseon paikasta kilpaillaan: Koillismaa on sille ilmiselvä paikka
Kolumni Terhi Marjakangas

Vielä äsken maa­seu­dul­la asuvat olivat tol­lu­koi­ta ja luonto arvoton – Nyt kaikki ha­lua­vat osansa luon­nos­ta ja erä­kult­tuu­ri­mu­seon pai­kas­ta kil­pail­laan: Koil­lis­maa on sille il­mi­sel­vä paikka

14.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: Isäni oli jäädä desanttien kynsiin heinäntekoreissulla ja pappani kuljetti ehkä myös pirtua Oulusta – mitä sinä tiedät oman sukusi tarinoista?
Kolumni Hilkka Nevala

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Isäni oli jäädä de­sant­tien kynsiin hei­nän­te­ko­reis­sul­la ja pappani kul­jet­ti ehkä myös pirtua Oulusta – mitä sinä tiedät oman sukusi ta­ri­nois­ta?

14.01.2021 04:00
Tilaajille
Pirttipäivät tulivat, etelässä hiihdetään – loppunousu mieluummin väliaikalähtönä, kiitos
Kolumni Janne Kaikkonen

Pirt­ti­päi­vät tu­li­vat, ete­läs­sä hiih­de­tään – lop­pu­nou­su mie­luum­min vä­liai­ka­läh­tö­nä, kiitos

13.01.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni Petri Vartiainen

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Olisipa uuden jää­hal­lim­me nimi Pirkko Määttä -areena – sillä tavalla se saisi ri­pauk­sen oikean ur­hei­lun henkeä

13.01.2021 04:00 2
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: Isäni oli jäädä desanttien kynsiin heinäntekoreissulla ja pappani kuljetti ehkä myös pirtua Oulusta – mitä sinä tiedät oman sukusi tarinoista?
Kolumni Hilkka Nevala

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Isäni oli jäädä de­sant­tien kynsiin hei­nän­te­ko­reis­sul­la ja pappani kul­jet­ti ehkä myös pirtua Oulusta – mitä sinä tiedät oman sukusi ta­ri­nois­ta?

14.01.2021 04:00
Tilaajille
Vielä äsken maaseudulla asuvat olivat tollukoita ja luonto arvoton – Nyt kaikki haluavat osansa luonnosta ja eräkulttuurimuseon paikasta kilpaillaan: Koillismaa on sille ilmiselvä paikka
Kolumni Terhi Marjakangas

Vielä äsken maa­seu­dul­la asuvat olivat tol­lu­koi­ta ja luonto arvoton – Nyt kaikki ha­lua­vat osansa luon­nos­ta ja erä­kult­tuu­ri­mu­seon pai­kas­ta kil­pail­laan: Koil­lis­maa on sille il­mi­sel­vä paikka

14.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Lainavinkki: Hetket, joina pysähdymme – kirjallisuus antaa näkökulmia koronaan

Lai­na­vink­ki: Hetket, joina py­säh­dym­me – kir­jal­li­suus antaa nä­kö­kul­mia ko­ro­naan

14.01.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Suolijärvet ja Kitka jälleen vedenjakajalla
Lukijalta Mielipide Vesa Ruokamo

Lu­ki­jal­ta: Suo­li­jär­vet ja Kitka jälleen ve­den­ja­ka­jal­la

13.01.2021 15:00
Tilaajille
Lukijan runo: Pakastuu
Lukijalta

Lukijan runo: Pa­kas­tuu

13.01.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta: Taivalkosken seurakunnassa on vallinnut dilemma: seurakuntalaisilta on puuttunut me-henki – näin se saataisiin luotua
Lukijalta Mielipide Eevi Jaakkola

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­nas­sa on val­lin­nut di­lem­ma: seu­ra­kun­ta­laisil­ta on puut­tu­nut me-hen­ki – näin se saa­tai­siin luotua

13.01.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Menestysresepti leivotaan luottamuksella – yhteistyö on tärkein kuntapolitiikan työmuoto
Lukijalta Mielipide Kuusamon Vasemmisto ry:n kuntavaaliehdokkaat

Lu­ki­jal­ta: Me­nes­tys­re­sep­ti lei­vo­taan luot­ta­muk­sel­la – yh­teis­työ on tärkein kun­ta­po­li­tii­kan työ­muo­to

13.01.2021 11:00
Tilaajille
Pirttipäivät tulivat, etelässä hiihdetään – loppunousu mieluummin väliaikalähtönä, kiitos
Kolumni Janne Kaikkonen

Pirt­ti­päi­vät tu­li­vat, ete­läs­sä hiih­de­tään – lop­pu­nou­su mie­luum­min vä­liai­ka­läh­tö­nä, kiitos

13.01.2021 04:00
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Olisipa uuden jäähallimme nimi Pirkko Määttä -areena – sillä tavalla se saisi ripauksen oikean urheilun henkeä
Kolumni Petri Vartiainen

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Olisipa uuden jää­hal­lim­me nimi Pirkko Määttä -areena – sillä tavalla se saisi ri­pauk­sen oikean ur­hei­lun henkeä

13.01.2021 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Amerikan kansa sai, mitä on tilannut?
Lukijalta Mielipide Veikko Ohtamaa

Lu­ki­jal­ta: Ame­ri­kan kansa sai, mitä on ti­lan­nut?

12.01.2021 16:54
Tilaajille
Lukijalta: Mediamogulismin mahalasku
Lukijalta Mielipide Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Me­dia­mo­gu­lis­min ma­ha­las­ku

12.01.2021 16:47
Tilaajille
Kansalainen saa hakea muutosta valittamalla tai oikaisuvaatimuksella – ei kai tuskastuta elää oikeusvaltiossa?
Kolumni Reino Hämeenniemi

Kan­sa­lai­nen saa hakea muu­tos­ta va­lit­ta­mal­la tai oi­kai­su­vaa­ti­muk­sel­la – ei kai tus­kas­tu­ta elää oi­keus­val­tios­sa?

11.01.2021 04:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien mies sai kaupanteon kylkiäsenä säilykepurkillisen paikallista kirjolohta – millaiselta se maistui?
Kolumni Jouni Alavuotunki

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien mies sai kau­pan­teon kyl­kiä­se­nä säi­ly­ke­pur­kil­li­sen pai­kal­lis­ta kir­jo­loh­ta – mil­lai­sel­ta se mais­tui?

11.01.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: "Kauan­ko­han tuo syn­ti­syy­den puuska kestää, kun taas hyö­kä­tään ih­mis­ten olin­ti­laa vastaan kan­na­tus­ta jah­da­tes­saan"

10.01.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Martti Tyni

Lukijan runo: Koronan kanssa

10.01.2021 18:00
Tilaajille

Muik­ku­vi­sa: Missä maassa pu­hu­taan ce­bua­noa?

10.01.2021 17:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: "Kuusamon uudet joulu- tai kausivalot välkkyivät viime vuoden lopulla siihen malliin, että Muikku epäili tulleensa keskelle uutta koillismaalaista diskoteekkiä"

Muik­ku­laa­tik­ko: "Kuu­sa­mon uudet joulu- tai kau­si­va­lot välk­kyi­vät viime vuoden lopulla siihen mal­liin, että Muikku epäili tul­leen­sa kes­kel­le uutta koil­lis­maa­lais­ta dis­ko­teek­kiä"

09.01.2021 18:00
Lukijalta Mielipide Seppo Ervasti

Lu­ki­jal­ta: Niin paha porvari kuin olen­kin, myö­tä­tun­to­ni on Haa­vis­ton puo­lel­la

09.01.2021 17:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Virtanen, Marjo Kämäräinen, Mika Flöjt

Lu­ki­jal­ta: Kit­kan-Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­mai­se­mas­ta – uu­ti­ses­ta puuttui tiedot ää­nes­tyk­ses­tä

09.01.2021 04:01
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Kohta keskustellaan taas siitä, mitä palveluja missäkin tulevaisuudessa on – Koillismaan pitää nyt olla hereillä
Kolumni Niilo Keränen

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Kohta kes­kus­tel­laan taas siitä, mitä pal­ve­lu­ja mis­sä­kin tu­le­vai­suu­des­sa on – Koil­lis­maan pitää nyt olla he­reil­lä

09.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Kaartinen

Lu­ki­jal­ta: Voi, voi telk­ka­ri­oh­jel­mia – te­le­vi­sio­ta kat­soes­sa keittää lähes jat­ku­vas­ti

08.01.2021 17:50 1
Tilaajille
Lainavinkki: Tämä kirja ei tuo lievennystä ilmastoahdistukseen, mutta jännittävä ja kiehtova se on

Lai­na­vink­ki: Tämä kirja ei tuo lie­ven­nys­tä il­mas­toah­dis­tuk­seen, mutta jän­nit­tä­vä ja kieh­to­va se on

08.01.2021 17:31
Tilaajille
Pääkirjoitus: Viihde Amerikan presidentinvaaleissa vaihtui hätään demokratian puolesta – Suomessakin on herättävä

Pää­kir­joi­tus: Viihde Ame­ri­kan pre­si­den­tin­vaa­leis­sa vaihtui hätään de­mo­kra­tian puo­les­ta – Suo­mes­sa­kin on he­rät­tä­vä

08.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Meille soitettiin:  Kävelyteillä ja latupohjilla ajellaan härskisti
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: Kä­ve­ly­teil­lä ja la­tu­poh­jil­la ajel­laan härs­kis­ti

06.01.2021 17:30
Lukijalta: Metsällisiä mietteitä vuoden vaihtuessa
Lukijalta Mielipide Antti Härkönen

Lu­ki­jal­ta: Met­säl­li­siä miet­tei­tä vuoden vaih­tues­sa

05.01.2021 17:38