Mielipide

Ihmisellä on kolme tapaa toimia kriisissä

Ih­mi­sel­lä on kolme tapaa toimia krii­sis­sä

08.04.2020 05:00
Tavallinen rauhallinen pääsiäinen kelpaa

Ta­val­li­nen rau­hal­li­nen pää­siäi­nen kelpaa

08.04.2020 04:13
Toimittajalta: Katse tulevaisuuteen – koronan jälkeenkin on elämää

Toi­mit­ta­jal­ta: Katse tu­le­vai­suu­teen – koronan jäl­keen­kin on elämää

06.04.2020 04:00
Toimittajalta: Koronan laantuminen voi kestää pitkään – Oma ennusteeni on, jossa toivon, että olen väärässä, kun sanon, että koronaviruksen aiheuttama epidemia pitkittyy Suomessa vähintään ensi syksyyn saakka

Toi­mit­ta­jal­ta: Koronan laan­tu­mi­nen voi kestää pitkään – Oma en­nus­tee­ni on, jossa toivon, että olen vää­räs­sä, kun sanon, että ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma epi­de­mia pit­kit­tyy Suo­mes­sa vä­hin­tään ensi syksyyn saakka

02.04.2020 04:00
Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Kit­kan­tien turhan re­mon­tin sijaan olisi rahan voinut käyttää vaikka Tol­pan­nie­men­tie­hen

01.04.2020 18:00
Hannes Mannisen Lukijalta-kirjoitus: Suomen oltava oikeusvaltio koronakriisissäkin

Hannes Man­ni­sen Lu­ki­jal­ta-kir­joi­tus: Suomen oltava oi­keus­val­tio ko­ro­na­krii­sis­sä­kin

01.04.2020 12:00
Anna Kantolan kolumni: Nyt on aikaa kaivosunelmille

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Nyt on aikaa kai­vos­unel­mil­le

01.04.2020 04:00
Ihmisten tiedonjano on valtava - lehti ei voi kuitenkaan jakaa tietoa

Ih­mis­ten tie­don­ja­no on valtava - lehti ei voi kui­ten­kaan jakaa tietoa

01.04.2020 04:00
Osmo Bullerin kolumni: Suomi ja Hollanti ovat samanlaisia maita - koronakriisin hoitamisessa ne kuitenkin eroavat toisistaan
Kolumni Osmo Buller

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Suomi ja Hol­lan­ti ovat sa­man­lai­sia maita - ko­ro­na­krii­sin hoi­ta­mi­ses­sa ne kui­ten­kin eroavat toi­sis­taan

31.03.2020 04:00
Voileipäkakkua vissiin etänä nautittava – vielä ei pääse siskonpoikien kanssa verkoille tai hillaan

Voi­lei­pä­kak­kua vissiin etänä nau­tit­ta­va – vielä ei pääse sis­kon­poi­kien kanssa ver­koil­le tai hillaan

30.03.2020 04:03
Mielipide Pentti Parviainen

Lu­ki­jal­ta: Ohje ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­taan

29.03.2020 10:00
Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Kaup­pa­neu­vos Riekin ke­vät­ter­vei­siä Baa­be­lin mäeltä

28.03.2020 04:00
Tero Karjalaisen kolumni: Käsmän muorilla oli lääke joka vaivaan: kansvärtti - tehoaisikohan se myös koronaan?
Kolumni Tero Karjalainen

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Käsmän muo­ril­la oli lääke joka vai­vaan: kans­värt­ti - te­hoai­si­ko­han se myös ko­ro­naan?

27.03.2020 10:00
Lukijalta: Maailma muuttuu, niin Kuusamon kouluverkkokin
Mielipide Martti Turunen

Lu­ki­jal­ta: Maailma muut­tuu, niin Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­kin

27.03.2020 05:00
Mielipide

Tarmo Raa­ti­kai­sen ryh­mä­pu­heen­vuo­ro val­tuus­tos­sa: Riit­tä­vä tun­ti­ke­hys on var­mis­tet­ta­va

27.03.2020 04:00
Lukijalta: tulevilla Mäkäräisillä ja Niskasilla on ilo harjoitella – kiitokset Jarkolle, joka teki lapsille ladun

Lu­ki­jal­ta: tu­le­vil­la Mä­kä­räi­sil­lä ja Nis­ka­sil­la on ilo har­joi­tel­la – kii­tok­set Jar­kol­le, joka teki lap­sil­le ladun

26.03.2020 10:12
Mielipide Eevi Jaakkola

Lu­ki­jal­ta: Ylen oh­jel­mat poik­keus­ti­lan­tees­sa yli 70-vuo­tiai­den nä­kö­kul­mas­ta

26.03.2020 10:00
Pääkirjoitus: Koronavirus näytti hurjan näkymän: tällainen on Koillismaa ilman matkailua

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­vi­rus näytti hurjan nä­ky­män: täl­lai­nen on Koil­lis­maa ilman mat­kai­lua

26.03.2020 04:00
Lukijalta: "Oleppa ihmisiksi"- tämä lyhyt ja ytimekäs kasvatusohje pätee koronavirusepidemian aikaankin
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: "Oleppa ih­mi­sik­si"- tämä lyhyt ja yti­me­käs kas­va­tus­oh­je pätee ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian ai­kaan­kin

25.03.2020 09:00
Paula Suomisen kolumni: Tämän talven kuuluisin kutsumaton on Virus Korona, kun taas lumisten viikkojen odotetuin on Lynx Linkomies

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Tämän talven kuu­lui­sin kut­su­ma­ton on Virus Korona, kun taas lu­mis­ten viik­ko­jen odo­te­tuin on Lynx Lin­ko­mies

24.03.2020 04:00
Lukijalta: Talvisodan päättymisen muistojuhla Taivalkoskella

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­dan päät­ty­mi­sen muis­to­juh­la Tai­val­kos­kel­la

23.03.2020 19:46
Toimittajalta: Runoista voimaa ja jaksamista arkeen – Tämä aika voi olla monelle erityisen ahdistava koronavirusuhan vuoksi. Jos lukemisesta tykkää, aikaa voi tappaa lukemalla kirjoja, ja vaikkapa runoja

Toi­mit­ta­jal­ta: Ru­nois­ta voimaa ja jak­sa­mis­ta arkeen – Tämä aika voi olla monelle eri­tyi­sen ah­dis­ta­va ko­ro­na­vi­rus­uhan vuoksi. Jos lu­ke­mi­ses­ta tykkää, aikaa voi tappaa lu­ke­mal­la kir­jo­ja, ja vaik­ka­pa runoja

23.03.2020 04:00
Lukijan runo: Kyllä luontoäiti tietää

Lukijan runo: Kyllä luon­to­äi­ti tietää

21.03.2020 04:00
Vieraskolumni: Voi korona,  minkä teit abeille

Vie­ras­ko­lum­ni: Voi korona, minkä teit abeille

20.03.2020 04:46
Mielipide Kuusamon perussuomalaiset

Kuu­sa­mon PS:n kan­na­not­to: Poik­keus­ti­lan­tees­sa on kaikki voi­ma­va­rat käy­tet­tä­vä Suomen eteen

19.03.2020 18:39
Lääninrovasti Taina Mannisen kolumni: Me selviämme tästä ja toimimme vastuullisesti

Lää­nin­ro­vas­ti Taina Man­ni­sen ko­lum­ni: Me sel­viäm­me tästä ja toi­mim­me vas­tuul­li­ses­ti

19.03.2020 16:42
Kuntaministeri Sirpa Paateron kirje: Hallitus tukee kuntia poikkeusoloissa
Mielipide Sirpa Paatero

Kun­ta­mi­nis­te­ri Sirpa Paa­te­ron kirje: Hal­li­tus tukee kuntia poik­keus­olois­sa

19.03.2020 16:37
Mielipide

Lau­sun­to: Vihreät lausuu Kuu­sa­mon hal­lin­to­sään­nön uu­dis­ta­mi­ses­ta

19.03.2020 12:00
Urheilua ei nyt ole ja muutenkin kaikki on muuttunut - Äkkipysähdys tekee lopulta vain hyvää

Ur­hei­lua ei nyt ole ja muu­ten­kin kaikki on muut­tu­nut - Äk­ki­py­säh­dys tekee lopulta vain hyvää

19.03.2020 04:04
Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Kau­poil­le tie­dok­si, että kassoja saisi olla useam­pia

19.03.2020 04:00