Mielipide

Lukijalta: Uusi opintolainahyvitys auttaisi Koillismaata, jonne on hankala saada työvoimaa
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Pekka Aittakumpu

Lukijalta: Uusi opintolainahyvitys auttaisi Koillismaata, jonne on hankala saada työvoimaa

04:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kati Böök

Lukijalta: Ohi lentävä sitruunaperhonen voi viedä pienen opintien aloittajan huomion – hidastakaamme autonkotteroidemme vauhtia

10.08.2022 17:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "Kuusamossa on laaja sosiaalinen hyväksyntä tuleville kaivoksille"
Mielipidekirjoitus Petri Markkanen

Meille soitettiin: "Kuusamossa on laaja sosiaalinen hyväksyntä tuleville kaivoksille"

10.08.2022 13:20
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Etäisyyksien ja alueen ominaispiirteiden takia erikoistumisen merkitys kasvaa – "Rakennamme perheiden Posiota"
Kolumni Pekka Jääskö

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Etäi­syyk­sien ja alueen omi­nais­piir­tei­den takia eri­kois­tu­mi­sen mer­ki­tys kasvaa – "Ra­ken­nam­me per­hei­den Po­sio­ta"

10.08.2022 13:11
Tilaajille
Toimittajalta: Hopihop siitä kohti kiireettömyyttä
Kolumni Reino Hämeenniemi

Toi­mit­ta­jal­ta: Hopihop siitä kohti kii­reet­tö­myyt­tä

10.08.2022 04:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Pitäisikö alkutuottajalle varata kiintiö ruuan myyntihinnassa?

Viikon ky­sy­mys: Pi­täi­si­kö al­ku­tuot­ta­jal­le varata kiintiö ruuan myyn­ti­hin­nas­sa?

10.08.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamossa voitaisiin järjestää tutustumiskäyntejä hautausmaille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Kananen

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mos­sa voi­tai­siin jär­jes­tää tu­tus­tu­mis­käyn­te­jä hau­taus­mail­le

09.08.2022 17:01
Tilaajille
Toimittajalta
Toimittajalta: Hopihop siitä kohti kiireettömyyttä
Kolumni Reino Hämeenniemi

Toi­mit­ta­jal­ta: Hopihop siitä kohti kii­reet­tö­myyt­tä

10.08.2022 04:00
Tilaajille
Miksi elokuussa tulee tarve ryhdistäytyä ja aloittaa jotain uutta?
Kolumni Riina Koskikero

Miksi elo­kuus­sa tulee tarve ryh­dis­täy­tyä ja aloit­taa jotain uutta?

08.08.2022 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vaikka talouden merkit ovat synkät, nytkin saa keskittyä siihen, mitä voi itse tehdä – ainakin voi tukea Koillismaata
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Vaikka ta­lou­den merkit ovat synkät, nytkin saa kes­kit­tyä siihen, mitä voi itse tehdä – ainakin voi tukea Koil­lis­maa­ta

03.08.2022 04:00 2
Tilaajille
Ostanko todella vain tarpeeseen ja tarvitsenko oikeasti kaikkea mitä omistan? Ylikulustupäivä tulee joka vuosi entistä aikaisemmin
Kolumni Riina Koskikero

Ostanko todella vain tar­pee­seen ja tar­vit­sen­ko oi­keas­ti kaikkea mitä omis­tan? Yli­ku­lus­tu­päi­vä tulee joka vuosi entistä ai­kai­sem­min

01.08.2022 08:39
Tilaajille
Säästin ruostuneet naulat ja mietin, mikä se onkaan parempaa tekemistä kuin jokin muu
Kolumni Toimittajalta, Reino Hämeenniemi

Säästin ruos­tu­neet naulat ja mietin, mikä se onkaan pa­rem­paa te­ke­mis­tä kuin jokin muu

29.07.2022 04:00
Tilaajille
Auttamiseen kietoutuu salakavalasti ajatus valkoisesta pelastajasta – ennakkoluulot kannattaa unohtaa: se onnistuu vaikkapa vastaanottokeskuksen vapaaehtoisena
Kolumni Kaisa Vänskä

Aut­ta­mi­seen kie­tou­tuu sa­la­ka­va­las­ti ajatus val­koi­ses­ta pe­las­ta­jas­ta – en­nak­ko­luu­lot kan­nat­taa unoh­taa: se on­nis­tuu vaik­ka­pa vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen va­paa­eh­toi­se­na

25.07.2022 04:00
Tilaajille
Sari Puustisen kolumni: Asuin 200-vuotiaassa tiilikasarmissa, jossa lämpötila laski pahimmillaan 11 asteeseen – nyt sallin itselleni 19 astetta ja kotoilen villasukissa
Kolumni Sari Puustinen

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Asuin 200-vuo­tiaas­sa tii­li­ka­sar­mis­sa, jossa läm­pö­ti­la laski pa­him­mil­laan 11 as­tee­seen – nyt sallin it­sel­le­ni 19 astetta ja ko­toi­len vil­la­su­kis­sa

09.08.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Ruusuja iha­nal­le Prisman kas­sa­rou­val­le!

08.08.2022 17:00 1
Tilaajille
Miksi elokuussa tulee tarve ryhdistäytyä ja aloittaa jotain uutta?
Kolumni Riina Koskikero

Miksi elo­kuus­sa tulee tarve ryh­dis­täy­tyä ja aloit­taa jotain uutta?

08.08.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Isäni näki jatkosodan lopulla unen, jossa mies lohdutteli rauhan tulolla – näin hän kertoi unestaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Isäni näki jat­ko­so­dan lopulla unen, jossa mies loh­dut­te­li rauhan tulolla – näin hän kertoi unes­taan

07.08.2022 04:00
Tilaajille
Vieraskolumnit
Pekka Jääskön kolumni: Etäisyyksien ja alueen ominaispiirteiden takia erikoistumisen merkitys kasvaa – "Rakennamme perheiden Posiota"
Kolumni Pekka Jääskö

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Etäi­syyk­sien ja alueen omi­nais­piir­tei­den takia eri­kois­tu­mi­sen mer­ki­tys kasvaa – "Ra­ken­nam­me per­hei­den Po­sio­ta"

10.08.2022 13:11
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Suomessa asuu yli miljoona sinkkua, mutta millainen on sinkkujen Suomi?
Kolumni Turo Vääräniemi

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Suo­mes­sa asuu yli mil­joo­na sink­kua, mutta mil­lai­nen on sink­ku­jen Suomi?

05.08.2022 04:00 2
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Etenevätkö sinulla vuodenajat kellon suuntaisesti myötäpäivään siten, että kevät on iltapäivä kolmessa?
Kolumni Anna Kantola

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Ete­ne­vät­kö sinulla vuo­den­ajat kellon suun­tai­ses­ti myö­tä­päi­vään siten, että kevät on il­ta­päi­vä kol­mes­sa?

04.08.2022 04:00 1
Tilaajille
Pekka Virtasen vieraskolumni: "Valtioiden välillä ei voi olla samanlaisia ystävyyssuhteita kuin ihmisyksilöiden" – valtioiden johdossa sankareista tulee helposti konnia
Kolumni Pekka Virtanen

Pekka Vir­ta­sen vie­ras­ko­lum­ni: "Val­tioi­den välillä ei voi olla sa­man­lai­sia ys­tä­vyys­suh­tei­ta kuin ih­mi­syk­si­löi­den" – val­tioi­den joh­dos­sa san­ka­reis­ta tulee hel­pos­ti konnia

01.08.2022 17:41
Tilaajille
Hilkka Nevalan vieraskolumni: Onnistuneen loman kaava – loma on taitolaji, jossa maksimaaliseen suoritukseen pyrkiessä ei voi kuin epäonnistua
Kolumni Hilkka Nevala

Hilkka Nevalan vie­ras­ko­lum­ni: On­nis­tu­neen loman kaava – loma on tai­to­la­ji, jossa mak­si­maa­li­seen suo­ri­tuk­seen pyr­kies­sä ei voi kuin epä­on­nis­tua

30.07.2022 04:00
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Naisten jalkapallosta koetettiin tehdä ilmiötä – Helmarit päätyi olemaan yksi tasa-arvoa sortavista rakenteista
Mielipidekirjoitus Petri Vartiainen

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Naisten jal­ka­pal­los­ta koe­tet­tiin tehdä ilmiötä – Hel­ma­rit päätyi olemaan yksi ta­sa-ar­voa sor­ta­vis­ta ra­ken­teis­ta

28.07.2022 04:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Eivät kutsuneet päät häntäkään työhaastatteluun kunnanjohtajaksi

Muik­ku­laa­tik­ko: Eivät kut­su­neet päät hän­tä­kään työ­haas­tat­te­luun kun­nan­joh­ta­jak­si

05.08.2022 16:30
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Suomessa asuu yli miljoona sinkkua, mutta millainen on sinkkujen Suomi?
Kolumni Turo Vääräniemi

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Suo­mes­sa asuu yli mil­joo­na sink­kua, mutta mil­lai­nen on sink­ku­jen Suomi?

05.08.2022 04:00 2
Tilaajille
Nykyisin syntyy usein tunne siitä, että asioita tehdään välillä vain sen takia, että kokemaamme voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa – osaammeko todella arvostaa nykyhetkeä?
Kolumni Monica Hepo-oja

Ny­kyi­sin syntyy usein tunne siitä, että asioita tehdään välillä vain sen takia, että ko­ke­maam­me voidaan näyttää so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – osaam­me­ko todella ar­vos­taa ny­ky­het­keä?

05.08.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: DNA-tutkimus tarjoaa uutta tietoa sukututkimukseen – kirkonkirjat kertovat vain "virallisen" totuuden
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Kananen

Lu­ki­jal­ta: DNA-tut­ki­mus tarjoaa uutta tietoa su­ku­tut­ki­muk­seen – kir­kon­kir­jat ker­to­vat vain "vi­ral­li­sen" to­tuu­den

04.08.2022 16:30
Tilaajille
Sänkikankaantien palon räjähdykset kuuluvat lukijan lähettämällä videolla
Lukijalta

Sänkikankaantien palon räjähdykset kuuluvat lukijan lähettämällä videolla

27.05.2022 17:29 2
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Etenevätkö sinulla vuodenajat kellon suuntaisesti myötäpäivään siten, että kevät on iltapäivä kolmessa?
Kolumni Anna Kantola

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Ete­ne­vät­kö sinulla vuo­den­ajat kellon suun­tai­ses­ti myö­tä­päi­vään siten, että kevät on il­ta­päi­vä kol­mes­sa?

04.08.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Paras olisi rueta har­kit­se­maan alle 21-vuo­tiai­den ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa

03.08.2022 13:12
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vaikka talouden merkit ovat synkät, nytkin saa keskittyä siihen, mitä voi itse tehdä – ainakin voi tukea Koillismaata
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Vaikka ta­lou­den merkit ovat synkät, nytkin saa kes­kit­tyä siihen, mitä voi itse tehdä – ainakin voi tukea Koil­lis­maa­ta

03.08.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: "Antaisinpa paljon, jos saisin kuvan punapää Fredusta ja Loviisasta” – Sukupuun tekemisessä meni kaksi vuotta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kalevi Määttä

Lu­ki­jal­ta: "An­tai­sin­pa paljon, jos saisin kuvan punapää Fre­dus­ta ja Lo­vii­sas­ta” – Su­ku­puun te­ke­mi­ses­sä meni kaksi vuotta

02.08.2022 04:00
Tilaajille
Pekka Virtasen vieraskolumni: "Valtioiden välillä ei voi olla samanlaisia ystävyyssuhteita kuin ihmisyksilöiden" – valtioiden johdossa sankareista tulee helposti konnia
Kolumni Pekka Virtanen

Pekka Vir­ta­sen vie­ras­ko­lum­ni: "Val­tioi­den välillä ei voi olla sa­man­lai­sia ys­tä­vyys­suh­tei­ta kuin ih­mi­syk­si­löi­den" – val­tioi­den joh­dos­sa san­ka­reis­ta tulee hel­pos­ti konnia

01.08.2022 17:41
Tilaajille
Ostanko todella vain tarpeeseen ja tarvitsenko oikeasti kaikkea mitä omistan? Ylikulustupäivä tulee joka vuosi entistä aikaisemmin
Kolumni Riina Koskikero

Ostanko todella vain tar­pee­seen ja tar­vit­sen­ko oi­keas­ti kaikkea mitä omis­tan? Yli­ku­lus­tu­päi­vä tulee joka vuosi entistä ai­kai­sem­min

01.08.2022 08:39
Tilaajille
Meille soitettiin: "Mistä se viha kumpuaa turismia kohtaan?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Mistä se viha kumpuaa tu­ris­mia koh­taan?"

01.08.2022 08:36 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Kananen

Jorma Kanasen lu­ki­ja­kir­je: Asun­non­os­ta­jan uudet karikot – Usein uusien asun­to­jen laatu on hei­koh­ko

31.07.2022 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Kyllä saa ih­me­tel­lä porojen kul­ke­mis­ta tuossa Rukan seu­dus­sa val­ta­tiel­lä lii­ken­teen seassa – On vain ajan ky­sy­mys, milloin alkaa rytistä ket­ju­ko­la­rei­ta

30.07.2022 17:00
Tilaajille