Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Mielipide

Asuminen Rukalla ei tarkoita sitä, että kaikki tulisi niellä pureskelematta – entä jos helikopterikenttä perustettaisiin tietämättäsi sinun naapuritontille?
Tilaajille
Kolumni
Jussi Väätäinen

Asuminen Rukalla ei tarkoita sitä, että kaikki tulisi niellä pureskelematta – entä jos helikopterikenttä perustettaisiin tietämättäsi sinun naapuritontille?

04:00 1
Isoisän sotakronikka on kunnianosoitus papalle – Simo Keränen on tuorein taivalkoskelainen esikoiskirjailija
Mielipidekirjoitus Aini Vääräniemi

Isoisän sotakronikka on kunnianosoitus papalle – Simo Keränen on tuorein taivalkoskelainen esikoiskirjailija

23.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Mitä pitää vielä tapahtua, ennen kuin systeemi muuttuu?
Kolumni Kaisa Vänskä

Mitä pitää vielä tapahtua, ennen kuin systeemi muuttuu?

22.03.2023 11:00 2
Tilaajille
Monica Hepo-ojan kolumni: Some ei ole läpeensä paha – puhelinta ei tarvitse heittää jokeen
Kolumni Monica Hepo-oja

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Some ei ole lä­peen­sä paha – pu­he­lin­ta ei tar­vit­se heittää jokeen

22.03.2023 09:00 1
Tilaajille
Meille soitettiin: "Äänestäjiä kehotan ottamaan selvää koheltajien edesottamuksistaan, jotta ääni ei mene hunsvoteille."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Ää­nes­tä­jiä kehotan ot­ta­maan selvää ko­hel­ta­jien ede­sot­ta­muk­sis­taan, jotta ääni ei mene huns­vo­teil­le."

22.03.2023 06:00 2
Tilaajille
Vaikuttaako viime hetken kohut ehdokasvalintaasi? – Vastaa Koillissanomien viikon kysymykseen eduskuntavaaleissa äänestämisestä

Vai­kut­taa­ko viime hetken kohut eh­do­kas­va­lin­taa­si? – Vastaa Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen edus­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tä­mi­ses­tä

22.03.2023 04:00 2
Tilaajille
Pekka Ervastin kolumni: Tähän asti eduskuntaan on saatu vain kantakirjakepulaisia – saadaanko tällä kertaa ketään läpi?
Kolumni Pekka Ervasti

Pekka Er­vas­tin ko­lum­ni: Tähän asti edus­kun­taan on saatu vain kan­ta­kir­ja­ke­pu­lai­sia – saa­daan­ko tällä kertaa ketään läpi?

21.03.2023 08:57 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Ni­lon­kan­kaan kou­lul­ta tun­nu­taan jaet­ta­van ta­va­roi­ta muille kou­luil­le ja lasten ko­tei­hin – onko tie­dos­tet­tu, että ne ovat si­säil­maon­gel­mai­sis­ta ti­lois­ta?

20.03.2023 18:57
Tilaajille
Toimittajalta
Asuminen Rukalla ei tarkoita sitä, että kaikki tulisi niellä pureskelematta – entä jos helikopterikenttä perustettaisiin tietämättäsi sinun naapuritontille?
Kolumni Jussi Väätäinen

Asu­mi­nen Rukalla ei tar­koi­ta sitä, että kaikki tulisi niellä pu­res­ke­le­mat­ta – entä jos he­li­kop­te­ri­kent­tä pe­rus­tet­tai­siin tie­tä­mät­tä­si sinun naa­pu­ri­ton­til­le?

04:00 1
Tilaajille
Mitä pitää vielä tapahtua, ennen kuin systeemi muuttuu?
Kolumni Kaisa Vänskä

Mitä pitää vielä ta­pah­tua, ennen kuin sys­tee­mi muut­tuu?

22.03.2023 11:00 2
Tilaajille
Toimittajalta: "Tutkimukset kertovat, että jos liikkumattomuus jatkuu, arki tulee olemaan tuskaa" – olemme jo nyt surkeassa kunnossa, mitenköhän on 20 vuoden kuluttua?
Kolumni Petri Markkanen

Toi­mit­ta­jal­ta: "Tut­ki­muk­set ker­to­vat, että jos liik­ku­mat­to­muus jatkuu, arki tulee olemaan tuskaa" – olemme jo nyt sur­keas­sa kun­nos­sa, mi­ten­kö­hän on 20 vuoden ku­lut­tua?

20.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Urheilumaailma kaipaa kunnon pöllyytystä – epäkohtia on hyvä ottaa esille, jotta asiat joskus muuttuisivat
Kolumni Janne Kaikkonen

Ur­hei­lu­maail­ma kaipaa kunnon pöl­lyy­tys­tä – epä­koh­tia on hyvä ottaa esille, jotta asiat joskus muut­tui­si­vat

17.03.2023 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suunnitelma kuljettaa oppilaita Rukan koulun vierestä Käylään osoittaa, että kouluverkkosuunnitelma epäonnistui – ainoa ratkaisu on saada viimein Rukan palvelut ajan tasalle
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Suun­ni­tel­ma kul­jet­taa op­pi­lai­ta Rukan koulun vie­res­tä Käylään osoit­taa, että kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma epäon­nis­tui – ainoa rat­kai­su on saada viimein Rukan pal­ve­lut ajan tasalle

15.03.2023 12:05 1
Tilaajille
Toimittajalta: Uskoa tulevaisuuteen kriisienkin keskellä – Tavoitteena on, että tämän päivän Posion kehittämistoimista kunnassa korjataan hedelmiä tulevina vuosina
Kolumni Erkki Ahola

Toi­mit­ta­jal­ta: Uskoa tu­le­vai­suu­teen krii­sien­kin kes­kel­lä – Ta­voit­tee­na on, että tämän päivän Posion ke­hit­tä­mis­toi­mis­ta kun­nas­sa kor­ja­taan he­del­miä tu­le­vi­na vuosina

13.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: "Tutkimukset kertovat, että jos liikkumattomuus jatkuu, arki tulee olemaan tuskaa" – olemme jo nyt surkeassa kunnossa, mitenköhän on 20 vuoden kuluttua?
Kolumni Petri Markkanen

Toi­mit­ta­jal­ta: "Tut­ki­muk­set ker­to­vat, että jos liik­ku­mat­to­muus jatkuu, arki tulee olemaan tuskaa" – olemme jo nyt sur­keas­sa kun­nos­sa, mi­ten­kö­hän on 20 vuoden ku­lut­tua?

20.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Voisivatko kalatalousalueet harkita Koillismaan vesiin turska- ja loukusanjärvenhirviöistutuksia?

Muik­ku­laa­tik­ko: Voi­si­vat­ko ka­la­ta­lou­sa­lueet harkita Koil­lis­maan vesiin turska- ja lou­ku­san­jär­ven­hir­viöis­tu­tuk­sia?

17.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Lukijalta: Ikäihmiset saivat tarpeellisen turvallisuuskurssin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ikäih­mi­set saivat tar­peel­li­sen tur­val­li­suus­kurs­sin

17.03.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta: Puunkuljetus lentäen voisi olla ratkaisu teiden tungokseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Puun­kul­je­tus lentäen voisi olla rat­kai­su teiden tun­gok­seen

17.03.2023 04:00 2
Tilaajille
Vieraskolumnit
Pekka Ervastin kolumni: Tähän asti eduskuntaan on saatu vain kantakirjakepulaisia – saadaanko tällä kertaa ketään läpi?
Kolumni Pekka Ervasti

Pekka Er­vas­tin ko­lum­ni: Tähän asti edus­kun­taan on saatu vain kan­ta­kir­ja­ke­pu­lai­sia – saa­daan­ko tällä kertaa ketään läpi?

21.03.2023 08:57 1
Tilaajille
Paula Suomisen vieraskolumni: Ilokseni tapasin mosaiikkityömaalla resquen – Se sanoi, että taitelijana olet koiran asemassa
Mielipidekirjoitus Paula Suominen

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Ilok­se­ni tapasin mo­saiik­ki­työ­maal­la resquen – Se sanoi, että tai­te­li­ja­na olet koiran ase­mas­sa

14.03.2023 04:00
Tilaajille
Sari Puustisen vieraskolumni: Lapsena tuntui siltä, että eteläläisten hiihtolomat olivat hohdokkaampia kuin omamme – Yksi elämän huippukohdista oli, kun Ouluun jäätiin yöksi halvimpaan mahdolliseen hotelliin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sari Puustinen

Sari Puus­ti­sen vie­ras­ko­lum­ni: Lapsena tuntui siltä, että ete­lä­läis­ten hiih­to­lo­mat olivat hoh­dok­kaam­pia kuin omamme – Yksi elämän huip­pu­koh­dis­ta oli, kun Ouluun jäätiin yöksi hal­vim­paan mah­dol­li­seen ho­tel­liin

11.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Monica Hepo-ojan kolumni: Myös medialla on vastuu työvoimapulan ratkaisemisessa – on paljolti kiinni tiedottamisesta, millainen kuva työelämästä välittyy
Kolumni Monica Hepo-oja

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Myös me­dial­la on vastuu työ­voi­ma­pu­lan rat­kai­se­mi­ses­sa – on pal­jol­ti kiinni tie­dot­ta­mi­ses­ta, mil­lai­nen kuva työe­lä­mäs­tä vä­lit­tyy

07.03.2023 04:00
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Johtaminen vaatii kohtaamisia ja kykyä löytää oikeita hetkiä
Kolumni Pekka Jääskö

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Joh­ta­mi­nen vaatii koh­taa­mi­sia ja kykyä löytää oikeita hetkiä

04.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Marjo Kämäräisen kolumni: Onko mittaamattoman arvokas = arvoton?
Mielipidekirjoitus Marjo Kämäräinen

Marjo Kä­mä­räi­sen ko­lum­ni: Onko mit­taa­mat­to­man arvokas = ar­vo­ton?

02.03.2023 04:00 2
Tilaajille
Urheilumaailma kaipaa kunnon pöllyytystä – epäkohtia on hyvä ottaa esille, jotta asiat joskus muuttuisivat
Kolumni Janne Kaikkonen

Ur­hei­lu­maail­ma kaipaa kunnon pöl­lyy­tys­tä – epä­koh­tia on hyvä ottaa esille, jotta asiat joskus muut­tui­si­vat

17.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Mitä työllisyyden edistäminen tai kipeät leikkaukset oikeasti tarkoittavat? Tässä käännöksiä politiikan sanakirjasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitä työl­li­syy­den edis­tä­mi­nen tai kipeät leik­kauk­set oi­keas­ti tar­koit­ta­vat? Tässä kään­nök­siä po­li­tii­kan sa­na­kir­jas­ta

16.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Koillismaan terveydenhuollon kehitys on huolestuttavaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maan ter­vey­den­huol­lon kehitys on huo­les­tut­ta­vaa

15.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suunnitelma kuljettaa oppilaita Rukan koulun vierestä Käylään osoittaa, että kouluverkkosuunnitelma epäonnistui – ainoa ratkaisu on saada viimein Rukan palvelut ajan tasalle
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Suun­ni­tel­ma kul­jet­taa op­pi­lai­ta Rukan koulun vie­res­tä Käylään osoit­taa, että kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma epäon­nis­tui – ainoa rat­kai­su on saada viimein Rukan pal­ve­lut ajan tasalle

15.03.2023 12:05 1
Tilaajille
Kuusamon koululaisten koulukuljetukset puhuttavat jälleen – osallistu gallupiin ja kerro tulisiko Kuusamon kouluverkkosuunnitelma miettiä uusiksi?

Kuu­sa­mon kou­lu­lais­ten kou­lu­kul­je­tuk­set pu­hut­ta­vat jälleen – osal­lis­tu gal­lu­piin ja kerro tu­li­si­ko Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma miettiä uu­sik­si?

15.03.2023 04:00
Tilaajille
Paula Suomisen vieraskolumni: Ilokseni tapasin mosaiikkityömaalla resquen – Se sanoi, että taitelijana olet koiran asemassa
Mielipidekirjoitus Paula Suominen

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Ilok­se­ni tapasin mo­saiik­ki­työ­maal­la resquen – Se sanoi, että tai­te­li­ja­na olet koiran ase­mas­sa

14.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Koillismaa ja maakunta arvostaa kokemusta – Matti Heikkilällä sitä ja laaja-alaisuutta riittää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maa ja maa­kun­ta ar­vos­taa ko­ke­mus­ta – Matti Heik­ki­läl­lä sitä ja laa­ja-alai­suut­ta riittää

13.03.2023 17:00 5
Tilaajille
Lukijalta: Tällainen oli lapsuus sodan jälkeen Jurmussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Täl­lai­nen oli lapsuus sodan jälkeen Jur­mus­sa

13.03.2023 14:00
Tilaajille
Toimittajalta: Uskoa tulevaisuuteen kriisienkin keskellä – Tavoitteena on, että tämän päivän Posion kehittämistoimista kunnassa korjataan hedelmiä tulevina vuosina
Kolumni Erkki Ahola

Toi­mit­ta­jal­ta: Uskoa tu­le­vai­suu­teen krii­sien­kin kes­kel­lä – Ta­voit­tee­na on, että tämän päivän Posion ke­hit­tä­mis­toi­mis­ta kun­nas­sa kor­ja­taan he­del­miä tu­le­vi­na vuosina

13.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijan runo: Runo Käylälle
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sari Nivala

Lukijan runo: Runo Käy­läl­le

12.03.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marju Visakova

Lapsen etu ja oi­keu­det huo­mioon

12.03.2023 04:00
Tilaajille
Sari Puustisen vieraskolumni: Lapsena tuntui siltä, että eteläläisten hiihtolomat olivat hohdokkaampia kuin omamme – Yksi elämän huippukohdista oli, kun Ouluun jäätiin yöksi halvimpaan mahdolliseen hotelliin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sari Puustinen

Sari Puus­ti­sen vie­ras­ko­lum­ni: Lapsena tuntui siltä, että ete­lä­läis­ten hiih­to­lo­mat olivat hoh­dok­kaam­pia kuin omamme – Yksi elämän huip­pu­koh­dis­ta oli, kun Ouluun jäätiin yöksi hal­vim­paan mah­dol­li­seen ho­tel­liin

11.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Rukan alueen esioppilaiden vanhemmat, Anne ja Antti Autio, Jouni Hakala ja Sari Grönholm, Henrik ja Reetta Riipinen, Veli-Matti Kallunki ja Iina Hartikainen, Aleksi ja Jenni Mäkinen, Lasse Määttä ja Päivi Korpua

Lasten ei kuulu kärsiä huo­nos­ta kou­lu­ra­ken­tees­ta

11.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Kananen

Vaiettu sa­lai­suus kuu­sa­mo­lais­ten loik­kauk­sis­ta Neu­vos­to­liit­toon

11.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Olipa pet­ty­mys! Lauan­tai­na yri­tim­me lo­ma­reis­sun päät­teek­si mennä tu­tus­tu­maan Mat­kai­lu­kes­kus Kar­hun­tas­suun, ja se ei ol­lut­kaan auki.

10.03.2023 12:00
Tilaajille