Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Mielipide

Vetovoimalla on nyt erityinen merkitys – Mutta jos varasuunnitelma joudutaan kuitenkin Koillismaalla tulevina vuosina ottamaan käyttöön, merkitseekö se hoitajien työvoimapulan korjaamiseksi kääntymistä esimerkiksi filippiiniläisten hoitajien puoleen?
Tilaajille
Kolumni
Erkki Ahola

Vetovoimalla on nyt erityinen merkitys – Mutta jos varasuunnitelma joudutaan kuitenkin Koillismaalla tulevina vuosina ottamaan käyttöön, merkitseekö se hoitajien työvoimapulan korjaamiseksi kääntymistä esimerkiksi filippiiniläisten hoitajien puoleen?

04:00
Paula Suomisen kolumni: Vanha rouva toivoo lentounia ja umpihankia – sielunsiskojen kanssa energia on helppoa ja kevyttä
Kolumni Paula Suominen

Paula Suomisen kolumni: Vanha rouva toivoo lentounia ja umpihankia – sielunsiskojen kanssa energia on helppoa ja kevyttä

04:00
Tilaajille
Lukijalta: Kun tein pikagallupia lähipiiriini, vastauksissa nousi kärkeen kolme perustetta ehdokkaan valintaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tarja Leinonen-Viinikka

Lukijalta: Kun tein pikagallupia lähipiiriini, vastauksissa nousi kärkeen kolme perustetta ehdokkaan valintaan

16.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Uudistus avaa oivan mahdollisuuden koota palvelut yhteen – siitä on tehtävä ihmisen mittainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pauli Miettinen

Lukijalta: Uudistus avaa oivan mahdollisuuden koota palvelut yhteen – siitä on tehtävä ihmisen mittainen

15.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Hemmo Heiskanen on hyvä ehdokas aluevaaliin – tiedän sen yhteistyöstä vuosien varrelta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Samuli Pohjamo

Lu­ki­jal­ta: Hemmo Heis­ka­nen on hyvä ehdokas alue­vaa­liin – tiedän sen yh­teis­työs­tä vuosien var­rel­ta

14.01.2022 04:00
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Mitä elämältä etsimme? Mitä etsimme ratin takana?
Kolumni Turo Vääräniemi

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Mitä elä­mäl­tä et­sim­me? Mitä etsimme ratin takana?

14.01.2022 04:00
Tilaajille
Suvakki, maksullinen, tuontitoimittaja, vihervassari – En ole rautaa vieläkään, mutta nahka on parkkiintunut vuosien saatossa
Kolumni Terhi Marjakangas

Su­vak­ki, mak­sul­li­nen, tuon­ti­toi­mit­ta­ja, vi­her­vas­sa­ri – En ole rautaa vie­lä­kään, mutta nahka on park­kiin­tu­nut vuosien saa­tos­sa

13.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Näihin kysymyksiin kukaan aluevaaliehdokas ei ole vastannut
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arttu Papinaho

Lu­ki­jal­ta: Näihin ky­sy­myk­siin kukaan alue­vaa­li­eh­do­kas ei ole vas­tan­nut

12.01.2022 17:00 4
Tilaajille
Toimittajalta
Vetovoimalla on nyt erityinen merkitys – Mutta jos varasuunnitelma joudutaan kuitenkin Koillismaalla tulevina vuosina ottamaan käyttöön, merkitseekö se hoitajien työvoimapulan korjaamiseksi kääntymistä esimerkiksi filippiiniläisten hoitajien puoleen?
Kolumni Erkki Ahola

Ve­to­voi­mal­la on nyt eri­tyi­nen mer­ki­tys – Mutta jos va­ra­suun­ni­tel­ma jou­du­taan kui­ten­kin Koil­lis­maal­la tu­le­vi­na vuosina ot­ta­maan käyt­töön, mer­kit­see­kö se hoi­ta­jien työ­voi­ma­pu­lan kor­jaa­mi­sek­si kään­ty­mis­tä esi­mer­kik­si fi­lip­pii­ni­läis­ten hoi­ta­jien puo­leen?

04:00
Tilaajille
Suvakki, maksullinen, tuontitoimittaja, vihervassari – En ole rautaa vieläkään, mutta nahka on parkkiintunut vuosien saatossa
Kolumni Terhi Marjakangas

Su­vak­ki, mak­sul­li­nen, tuon­ti­toi­mit­ta­ja, vi­her­vas­sa­ri – En ole rautaa vie­lä­kään, mutta nahka on park­kiin­tu­nut vuosien saa­tos­sa

13.01.2022 04:00
Tilaajille
Novak Djokovic on huono esikuva nuorille, ei passaa kutsua miestä Kuusamon padel-hallin avajaisiin
Kolumni Janne Kaikkonen

Novak Djo­ko­vic on huono esikuva nuo­ril­le, ei passaa kutsua miestä Kuu­sa­mon pa­del-hal­lin ava­jai­siin

12.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Kaavoitus- ja rakentamislain säätämisen byrokrattaat kolisevat kovasti – miten Kuusamon kaupungin ja Posion kunnan painava kritiikki vaikuttaa lopputulokseen?
Kolumni Toimittajalta, Reino Hämeenniemi

Kaa­voi­tus- ja ra­ken­ta­mis­lain sää­tä­mi­sen by­rok­rat­taat ko­li­se­vat kovasti – miten Kuu­sa­mon kau­pun­gin ja Posion kunnan painava kri­tiik­ki vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen?

11.01.2022 15:17
Tilaajille
Herättäkää helmikuussa, kiitos! –  tammikuussa ei yleensäkään tapahdu mitään, tänä vuonna ei tapahdu senkään vertaa
Kolumni Mirko Siikaluoma

He­rät­tä­kää hel­mi­kuus­sa, kiitos! –  tam­mi­kuus­sa ei yleen­sä­kään tapahdu mitään, tänä vuonna ei tapahdu senkään vertaa

03.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Jo joka neljäs nuori kärsii ja joutuu jonon jatkoksi – Nettichatit eivät riitä muhivan mielenterveyspommin purkamiseen
Mielipidekirjoitus Vappu Jaakkola

Jo joka neljäs nuori kärsii ja joutuu jonon jat­kok­si – Net­ti­cha­tit eivät riitä muhivan mie­len­ter­veys­pom­min pur­ka­mi­seen

30.12.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Aluevaltuuston päätökset koskettavat sinun kuin meidänkin palveluitamme – nyt kannattaa vaikuttaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Inka Hokkanen, Tarja Ronkainen

Lu­ki­jal­ta: Alue­val­tuus­ton pää­tök­set kos­ket­ta­vat sinun kuin mei­dän­kin pal­ve­lui­tam­me – nyt kan­nat­taa vai­kut­taa

12.01.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Minun piti saada päävamma, ennen kuin opin käyttämään aina kypärää
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Minun piti saada pää­vam­ma, ennen kuin opin käyt­tä­mään aina kypärää

12.01.2022 09:33 1
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Tässä ovat uuden vuoden lupaukseni ja toiveeni – haluan oppia uutta ja kannustaa muitakin siihen
Kolumni Pekka Jääskö

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Tässä ovat uuden vuoden lu­pauk­se­ni ja toi­vee­ni – haluan oppia uutta ja kan­nus­taa mui­ta­kin siihen

12.01.2022 04:00
Tilaajille
Novak Djokovic on huono esikuva nuorille, ei passaa kutsua miestä Kuusamon padel-hallin avajaisiin
Kolumni Janne Kaikkonen

Novak Djo­ko­vic on huono esikuva nuo­ril­le, ei passaa kutsua miestä Kuu­sa­mon pa­del-hal­lin ava­jai­siin

12.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Vieraskolumnit
Paula Suomisen kolumni: Vanha rouva toivoo lentounia ja umpihankia – sielunsiskojen kanssa energia on helppoa ja kevyttä
Kolumni Paula Suominen

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Vanha rouva toivoo len­to­unia ja um­pi­han­kia – sie­lun­sis­ko­jen kanssa energia on helppoa ja kevyttä

04:00
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Mitä elämältä etsimme? Mitä etsimme ratin takana?
Kolumni Turo Vääräniemi

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Mitä elä­mäl­tä et­sim­me? Mitä etsimme ratin takana?

14.01.2022 04:00
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Tässä ovat uuden vuoden lupaukseni ja toiveeni – haluan oppia uutta ja kannustaa muitakin siihen
Kolumni Pekka Jääskö

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Tässä ovat uuden vuoden lu­pauk­se­ni ja toi­vee­ni – haluan oppia uutta ja kan­nus­taa mui­ta­kin siihen

12.01.2022 04:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Ilman koronaa nämäkin asiat olisivat jääneet kokematta – Tälläkin kolikolla on kaksi puolta
Kolumni Tuomo Törmänen

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Ilman koronaa nämäkin asiat oli­si­vat jääneet ko­ke­mat­ta – Täl­lä­kin ko­li­kol­la on kaksi puolta

11.01.2022 11:01
Tilaajille
Pekka Virtasen vieraskolumni: Moni etsii ratkaisua ydinenergiasta  – miniydinvoimalalla voidaan saada aikaan ainakin paikallinen maksituho
Kolumni Pekka Virtanen

Pekka Vir­ta­sen vie­ras­ko­lum­ni: Moni etsii rat­kai­sua ydin­ener­gias­ta – mi­ni­ydin­voi­ma­lal­la voidaan saada aikaan ainakin pai­kal­li­nen mak­si­tu­ho

04.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Jouni Alavuotungin vieraskolumni: Saavutin mäkihypyn varjolla ansiotonta arvonnousua – Siukosen Jussi kannusti: "rohkeata etunojaa"
Kolumni Jouni Alavuotunki

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: Saa­vu­tin mä­ki­hy­pyn var­jol­la an­sio­ton­ta ar­von­nou­sua – Siu­ko­sen Jussi kan­nus­ti: "roh­kea­ta etu­no­jaa"

28.12.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Vaaleissa on järkeä, äänesi on tärkeä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Salme Sahi

Lu­ki­jal­ta: Vaa­leis­sa on järkeä, äänesi on tärkeä

11.01.2022 19:25 1
Tilaajille
Lukijalta: Tällainen olisi paras mahdollinen sote: yhden luukun periaate ja nopeasti hoitoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuula Mustonen

Lu­ki­jal­ta: Täl­lai­nen olisi paras mah­dol­li­nen sote: yhden luukun pe­ri­aa­te ja no­peas­ti hoitoon

11.01.2022 19:25
Tilaajille
Lukijalta: Olen ehdolla, jotta työlle tulisi jatkuvuutta – olen jo mukana hyvinvointialueen valmistelussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veli Määttä

Lu­ki­jal­ta: Olen eh­dol­la, jotta työlle tulisi jat­ku­vuut­ta – olen jo mukana hy­vin­voin­ti­alueen val­mis­te­lus­sa

11.01.2022 19:25 1
Tilaajille
Kaavoitus- ja rakentamislain säätämisen byrokrattaat kolisevat kovasti – miten Kuusamon kaupungin ja Posion kunnan painava kritiikki vaikuttaa lopputulokseen?
Kolumni Toimittajalta, Reino Hämeenniemi

Kaa­voi­tus- ja ra­ken­ta­mis­lain sää­tä­mi­sen by­rok­rat­taat ko­li­se­vat kovasti – miten Kuu­sa­mon kau­pun­gin ja Posion kunnan painava kri­tiik­ki vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen?

11.01.2022 15:17
Tilaajille
Ruka Stadion 20.11.2021
Lukijalta

Ruka Stadion 20.11.2021

22.11.2021 12:20
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Ilman koronaa nämäkin asiat olisivat jääneet kokematta – Tälläkin kolikolla on kaksi puolta
Kolumni Tuomo Törmänen

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Ilman koronaa nämäkin asiat oli­si­vat jääneet ko­ke­mat­ta – Täl­lä­kin ko­li­kol­la on kaksi puolta

11.01.2022 11:01
Tilaajille
Lukijalta: Sote-uudistus: kohti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tarmo Raatikainen, Susan Seppälä, Pasi Janhunen

Lu­ki­jal­ta: So­te-uu­dis­tus: kohti ta­sa-ar­voa ja yh­den­ver­tai­suut­ta

11.01.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Näitä asioita haluan ajaa aluevaltuustossa – maakuntaveroa en pidä kannatettavana
Lukijalta Mielipidekirjoitus Martti Turunen

Lu­ki­jal­ta: Näitä asioita haluan ajaa alue­val­tuus­tos­sa – maa­kun­ta­ve­roa en pidä kan­na­tet­ta­va­na

11.01.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Elisa Muraja

Lu­ki­jal­ta: Minne ovat hä­vin­neet en­ke­lit? – "Meidän on yhdessä luotava tilaa vä­lit­tä­mi­sel­le"

09.01.2022 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus Markus Virmasalo

Lu­ki­jal­ta: Golf­ken­tän tu­le­vai­suus taat­ta­va pi­kai­ses­ti – tällä het­kel­lä kenttä on kon­kurs­si­pe­sän hal­lus­sa

08.01.2022 04:00 7
Tilaajille
P.S. Uusi väylä lisää lenkkimahdollisuuksia
Pääkirjoitus Jenny Halvari

P.S. Uusi väylä lisää lenk­ki­mah­dol­li­suuk­sia

07.01.2022 04:01 4
Tilaajille
Lukijalta: Kun Nissinvaaran koulun jatkolle on nyt toiveita, päätimme muuttaa takaisin Kuusamoon – seitsemän lapsen ja kahden ponin kanssa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anni ja Veli-Matti Kurtti

Lu­ki­jal­ta: Kun Nis­sin­vaa­ran koulun jat­kol­le on nyt toi­vei­ta, pää­tim­me muuttaa ta­kai­sin Kuu­sa­moon – seit­se­män lapsen ja kahden ponin kanssa

07.01.2022 04:00 4
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Pienten kuntien puolueet eivät ole oivaltaneet, miten aluevaltuuston paikat jaetaan – nyt he varmistavat, että enemmistö on oululaisia
Kolumni Seppo Salminen

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Pienten kuntien puo­lueet eivät ole oi­val­ta­neet, miten alue­val­tuus­ton paikat jaetaan – nyt he var­mis­ta­vat, että enem­mis­tö on ou­lu­lai­sia

06.01.2022 04:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ossi Tyni

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maal­la pysyy jat­kos­sa­kin sote- ja pe­las­tus­toi­mi, mutta niiden laa­juu­des­ta päättää alue­val­tuus­to

06.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: On ymmärrettävää, että postin jakelupäivät vähenevät kolmeen – niiden on kuitenkin oltava samat joka viikko
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: On ym­mär­ret­tä­vää, että postin ja­ke­lu­päi­vät vä­he­ne­vät kolmeen – niiden on kui­ten­kin oltava samat joka viikko

07.01.2022 11:19 2
Tilaajille