Mielipide

Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Juha Kaartinen

Lu­ki­jal­ta: Koko Kuusamo mukana – mo­ni­puo­li­set ter­veys- ja so­siaa­li­pal­ve­lut tar­vi­taan jat­kos­sa­kin

12.06.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Raimo Poussu

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon kan­nat­tai­si pe­ruut­taa hakemus run­ko­väy­läk­si

12.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mika Flöjt, Jouko Niikkonen

Lu­ki­jal­ta: Vael­lus­ka­lat voidaan pa­laut­taa Ii­jo­keen

12.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Leena Haataja

Lu­ki­jal­ta: Ovatko Käylän kirkon ovet kut­su­vas­ti auki?

12.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mika Määttä

Lu­ki­jal­ta: Sydämen asialla – Kuusamo

12.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jukka Kihlman

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tä­mi­nen on tärkein vai­ku­tus­ka­na­va tu­le­vai­suu­teen – toivon, että val­tuus­to pu­hal­taa yhteen hiileen heti alusta lähtien

12.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nä­ke­myk­siäm­me Kuu­sa­mos­ta, Po­sios­ta ja Tai­val­kos­kes­ta, Koil­lis­maas­ta

11.06.2021 04:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuula Mustonen

Lu­ki­jal­ta: So­te-esi­tys vaa­ran­tai­si kun­ta­lais­ten lä­hi­pal­ve­lut – hoitoon pääsy ei no­peu­tui­si, eikä kus­tan­nuk­sis­ta huo­leh­di kukaan

11.06.2021 04:04 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Päivi Käkelä

Lu­ki­jal­ta: Kuka ää­nes­tää demaria Kuu­sa­mos­sa?

11.06.2021 04:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marke Suorajärvi

Lu­ki­jal­ta: Miksi us­kal­tau­duin eh­dol­le? – Aiem­min­kin on pyy­det­ty, mutta epäröin

11.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Stra­te­gia oh­jeel­li­sek­si – pää­tök­sen­teon ket­te­ryys ei saa kärsiä pieleen en­nus­te­tus­ta tu­le­vai­suu­des­ta

11.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Matti Ervasti

Lu­ki­jal­ta: Eh­dok­kaa­na oleva Riek­ku­kin istuu tuopin kanssa hä­myi­ses­sä pöy­däs­sä ja miet­tii, mistä äänet

11.06.2021 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus Jenny Halvari

P.S. Koil­lis­net rä­väyt­ti to­del­li­sen uutisen – kau­pun­gin toive on to­teu­tu­mas­sa

10.06.2021 16:21 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Jos ei Tex Wil­le­riä val­tuus­toon, niin käviskö vaikka Tra­vol­ta?

10.06.2021 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Elina Kemppainen

Lu­ki­jal­ta: Vaikuta – kuka päättää asiois­tam­me?

10.06.2021 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kuntavaalien alla mediatilaa on hallinnut vihreät – kohu tuo ja vie ääniä, mutta esitys velvoittaa lehti julkaisemaan poliittisia viestejä on poikkeuksellinen
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Kun­ta­vaa­lien alla me­dia­ti­laa on hal­lin­nut vihreät – kohu tuo ja vie ääniä, mutta esitys vel­voit­taa lehti jul­kai­se­maan po­liit­ti­sia vies­te­jä on poik­keuk­sel­li­nen

10.06.2021 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Martti Turunen

Lu­ki­jal­ta: Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­val­tuus­to ko­kous­ti maa­nan­tai­na

10.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Niskala

Lu­ki­jal­ta: Iloa har­ras­tuk­sis­ta

10.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapio Lämsä

Lu­ki­jal­ta: En­nak­ko­ää­nes­tys on ohi – vielä on jäl­jel­lä var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä

10.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mervi Tornberg-Karjalainen

Lu­ki­jal­ta: Yli­su­ku­pol­vi­suus pää­tök­sen­teos­sa

10.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Nuoret lap­si­per­heet kun­nal­lis­kes­kiöön – tar­vi­taan syn­ty­vyy­den kasvua ja konk­reet­ti­sia toi­men­pi­tei­tä

09.06.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kati Böök

Lu­ki­jal­ta: Nuoret vaa­liuur­nil­le! Tässä vink­ke­jä eh­dok­kaan löy­tä­mi­seen

09.06.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jouni Hakola

Lu­ki­jal­ta: Eivät nämä ole kai­vos­vaa­lit – kyse on paljon suu­rem­mas­ta

09.06.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Risto Tyni

Lu­ki­jal­ta: Elin­kei­no­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­nen on elin­eh­to – mat­kai­lu iso työl­lis­tä­jä Tai­val­kos­kel­la

09.06.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erkki Kumpula

Lu­ki­jal­ta: Raha ei rat­kai­se väes­tö­po­liit­ti­sia on­gel­mia – tar­vit­sem­me asen­ne­muu­tos­ta

09.06.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Matti Nikkilä

Lu­ki­jal­ta: Isoja asioita

09.06.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Kihlman

Lu­ki­jal­ta: Kihlman vastaa Vir­ta­sel­le

09.06.2021 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Käytöstavoista tärkeimmät ovat kunnollisuus ja asiallisuus
Lukijalta Mielipide Seppo Ervasti

Lu­ki­jal­ta: Käy­tös­ta­vois­ta tär­keim­mät ovat kun­nol­li­suus ja asial­li­suus

09.06.2021 11:00 1
Tilaajille
Aino Kämäräisen kolumni: Anna äänesi kuulua kuntapolitiikassa – Koillismaalla osallistumaan pitäisi saada myös ulkopaikkakuntalaiset
Kolumni Aino Kämäräinen

Aino Kä­mä­räi­sen ko­lum­ni: Anna äänesi kuulua kun­ta­po­li­tii­kas­sa – Koil­lis­maal­la osal­lis­tu­maan pitäisi saada myös ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set

09.06.2021 11:00
Tilaajille