Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Mielipide

Työllistävää ja tunteita hämmentävää harmaa aikaa Juomasuon hankkeessa – Latituden vanhempi meedio tiesi emeritusprofessorin ajatuksen
Tilaajille
Kolumni

Työllistävää ja tunteita hämmentävää harmaa aikaa Juomasuon hankkeessa – Latituden vanhempi meedio tiesi emeritusprofessorin ajatuksen

20.05.2022 04:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jukka Kihlman (kesk.) Kauppaneuvos

Lukijalta: Matin kokemusta ei ole syytä väheksyä, kun keskustasta on jäämässä pois kahdeksan nykyistä kansanedustajaa

19.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Seppo Ervasti

Lukijalta: ”Kansa on puhunut, pulinat pois” – eduskuntaan eivät ketään vie kuusamolaisten äänet

19.05.2022 11:00 4
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Lin­ja-au­to­ase­ma on jo oi­keal­la pai­kal­la – se tar­vit­see vain ys­tä­väl­li­sen vas­taan­ot­to­hen­ki­lön

18.05.2022 11:00 2
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Vapunpäivänä suuntasin torille ja tutkailin persujen käyrää makkaraa syömällä
Kolumni Petri Vartiainen

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Va­pun­päi­vä­nä suun­ta­sin torille ja tut­kai­lin per­su­jen käyrää mak­ka­raa syö­mäl­lä

19.05.2022 15:07
Tilaajille

Meille soi­tet­tiin: "Pääs­ky­set saa­pu­neet Kär­pän­ky­lään lauan­tai­na 14. tou­ko­kuu­ta"

18.05.2022 04:00
Tilaajille
Erno Virtasen näkökulma: Mustavalkoinen nuoruus on pinnan hukuttamista ja tunteiden sitomista
Mielipidekirjoitus Erno Virtanen

Erno Vir­ta­sen nä­kö­kul­ma: Mus­ta­val­koi­nen nuoruus on pinnan hu­kut­ta­mis­ta ja tun­tei­den si­to­mis­ta

17.05.2022 17:11 1
Tilaajille
Toimittajalta
Työllistävää ja tunteita hämmentävää harmaa aikaa Juomasuon hankkeessa – Latituden vanhempi meedio tiesi emeritusprofessorin ajatuksen
Kolumni

Työl­lis­tä­vää ja tun­tei­ta häm­men­tä­vää harmaa aikaa Juo­ma­suon hank­kees­sa – La­ti­tu­den van­hem­pi meedio tiesi eme­ri­tus­pro­fes­so­rin aja­tuk­sen

20.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Maaningan tuulipuistohankkeelle uusi yritys – "Kalajoella matkailu on vain kasvanut vaikka kunnan ympäristöön on noussut jo peräti 64 voimalaa"
Kolumni Erkki Ahola

Maa­nin­gan tuu­li­puis­to­hank­keel­le uusi yritys – "Ka­la­joel­la mat­kai­lu on vain kas­va­nut vaikka kunnan ym­pä­ris­töön on noussut jo peräti 64 voi­ma­laa"

16.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Polttoaine on kivunnut yli kipurajan ja ruoan hinta nousee: asumisesta ei ainakaan vuokran muodossa tekisi mieli maksaa yhtään enempää – Kohtuuhintaiset kodit voisivat olla Kuusamon kilpailuvaltti
Mielipidekirjoitus Kaisa Vänskä

Polt­to­ai­ne on ki­vun­nut yli ki­pu­ra­jan ja ruoan hinta nousee: asu­mi­ses­ta ei ai­na­kaan vuokran muo­dos­sa tekisi mieli maksaa yhtään enempää – Koh­tuu­hin­tai­set kodit voi­si­vat olla Kuu­sa­mon kil­pai­lu­valt­ti

13.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Nuoret ehdottivat ratkaisua, jolla voisi olla kauaskantoiset seuraukset – aina kaikki ei mene niin kuin pitäisi, ja odotuksia ja tekoja pitäisi opetella säätämään sen mukaan
Mielipidekirjoitus Kaisa Vänskä

Nuoret eh­dot­ti­vat rat­kai­sua, jolla voisi olla kauas­kan­toi­set seu­rauk­set – aina kaikki ei mene niin kuin pi­täi­si, ja odo­tuk­sia ja tekoja pitäisi ope­tel­la sää­tä­mään sen mukaan

09.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Häpeäpilkku on nyt aika saada kuntoon – linja-autoasema Ervastin aukiolle ja kunnon opaskyltit paikalle
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Hä­peä­pilk­ku on nyt aika saada kuntoon – lin­ja-au­to­ase­ma Er­vas­tin au­kiol­le ja kunnon opas­kyl­tit pai­kal­le

06.05.2022 04:00 13
Tilaajille
Haasteet ovat kovia, eivät ylivoimaisia – Posiolla ei ole paljon aikaa hukattavaksi, uusia asuntoja on tavalla tai toisella saatava 1-2 vuoden sisällä rakennettua
Kolumni Erkki Ahola

Haas­teet ovat kovia, eivät yli­voi­mai­sia – Po­siol­la ei ole paljon aikaa hu­kat­ta­vak­si, uusia asun­to­ja on tavalla tai toi­sel­la saatava 1-2 vuoden sisällä ra­ken­net­tua

04.05.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Eh­do­tan että pai­kal­li­nen jä­te­fir­ma spon­so­roi­si ha­luk­kail­le ros­kan­ke­räys­pih­te­jä ja pai­kal­li­set ruo­ka­kau­pat an­tai­si­vat muo­vi­sia kasseja ke­rää­jil­le"

17.05.2022 11:03
Tilaajille
Lukijalta: Kirjoitukseni on nykyisen tilanteen hätähuuto ja lupaus tulevasta: "Suurpetokeskuksen ongelmat ratkaistava"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pauli Saapunki

Lu­ki­jal­ta: Kir­joi­tuk­se­ni on ny­kyi­sen ti­lan­teen hä­tä­huu­to ja lupaus tu­le­vas­ta: "Suur­pe­to­kes­kuk­sen on­gel­mat rat­kais­ta­va"

16.05.2022 17:06
Tilaajille
Maaningan tuulipuistohankkeelle uusi yritys – "Kalajoella matkailu on vain kasvanut vaikka kunnan ympäristöön on noussut jo peräti 64 voimalaa"
Kolumni Erkki Ahola

Maa­nin­gan tuu­li­puis­to­hank­keel­le uusi yritys – "Ka­la­joel­la mat­kai­lu on vain kas­va­nut vaikka kunnan ym­pä­ris­töön on noussut jo peräti 64 voi­ma­laa"

16.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Vieraskolumnit
Petri Vartiaisen kolumni: Vapunpäivänä suuntasin torille ja tutkailin persujen käyrää makkaraa syömällä
Kolumni Petri Vartiainen

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Va­pun­päi­vä­nä suun­ta­sin torille ja tut­kai­lin per­su­jen käyrää mak­ka­raa syö­mäl­lä

19.05.2022 15:07
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Pohjolan naapurukset sotilasliittoja solmimassa
Kolumni Jouni Alavuotunki

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Poh­jo­lan naa­pu­ruk­set so­ti­las­liit­to­ja sol­mi­mas­sa

16.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: Vanha rouva lähtee päiväunilla kohti kesää
Mielipidekirjoitus Paula Suominen

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Vanha rouva lähtee päi­vä­unil­la kohti kesää

07.05.2022 04:00
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Karhutien Eskon klassikkosanat kiteyttävät Pölkky Kuusamon jännittävän tien mestaruuteen
Kolumni Tero Karjalainen

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kar­hu­tien Eskon klas­sik­ko­sa­nat ki­teyt­tä­vät Pölkky Kuu­sa­mon jän­nit­tä­vän tien mes­ta­ruu­teen

27.04.2022 11:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Kenen historialla on merkitystä?
Kolumni Tuomo Törmänen

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Kenen his­to­rial­la on mer­ki­tys­tä?

25.04.2022 04:00
Tilaajille
Meiltä loppuvat sotaveteraanit
Kolumni Turo Vääräniemi

Meiltä lop­pu­vat so­ta­ve­te­raa­nit

22.04.2022 04:00 3
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Pohjolan naapurukset sotilasliittoja solmimassa
Kolumni Jouni Alavuotunki

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Poh­jo­lan naa­pu­ruk­set so­ti­las­liit­to­ja sol­mi­mas­sa

16.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Polttoaine on kivunnut yli kipurajan ja ruoan hinta nousee: asumisesta ei ainakaan vuokran muodossa tekisi mieli maksaa yhtään enempää – Kohtuuhintaiset kodit voisivat olla Kuusamon kilpailuvaltti
Mielipidekirjoitus Kaisa Vänskä

Polt­to­ai­ne on ki­vun­nut yli ki­pu­ra­jan ja ruoan hinta nousee: asu­mi­ses­ta ei ai­na­kaan vuokran muo­dos­sa tekisi mieli maksaa yhtään enempää – Koh­tuu­hin­tai­set kodit voi­si­vat olla Kuu­sa­mon kil­pai­lu­valt­ti

13.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Eduskunnasta – Tytti Tuppuraisen kolumni: Mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään? Presidentti lausahti: selviytyä
Mielipidekirjoitus Tytti Tuppurainen

Edus­kun­nas­ta – Tytti Tup­pu­rai­sen ko­lum­ni: Mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään? Pre­si­dent­ti lau­sah­ti: sel­viy­tyä

12.05.2022 04:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Miksi hoi­ta­jat ja lää­kä­rit yleensä puhuvat ko­neel­le ja huo­no­kuu­loi­set ei kuule?

11.05.2022 17:13
Tilaajille
Ruka Stadion 20.11.2021
Lukijalta

Ruka Stadion 20.11.2021

22.11.2021 12:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pauli Miettinen

Lu­ki­jal­ta: "En­nal­taeh­käi­se­vä­nä työ­muo­to­na ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­tä­vä lii­kun­ta on koko kunnan yh­tei­nen asia" – Onko Kuu­sa­mos­sa aidosti näin?

11.05.2022 17:03
Tilaajille
Erno Virtasen näkökulma: Kun maapallo ei riitä – haasteita ja hiilidioksidijäätä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erno Virtanen

Erno Vir­ta­sen nä­kö­kul­ma: Kun maa­pal­lo ei riitä – haas­tei­ta ja hii­li­di­ok­si­di­jää­tä

10.05.2022 17:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Er­vas­tin aukio sopii py­sä­kik­si, mutta ei lin­ja-au­to­ase­mak­si

10.05.2022 17:06 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Per­he­päi­vä­hoi­to on oltava tar­jol­la Kuu­sa­mos­sa – vir­ka­hen­ki­lös­töm­me ei tiedä yksin, mitä kun­ta­lai­set kai­paa­vat

09.05.2022 17:40
Tilaajille
Nuoret ehdottivat ratkaisua, jolla voisi olla kauaskantoiset seuraukset – aina kaikki ei mene niin kuin pitäisi, ja odotuksia ja tekoja pitäisi opetella säätämään sen mukaan
Mielipidekirjoitus Kaisa Vänskä

Nuoret eh­dot­ti­vat rat­kai­sua, jolla voisi olla kauas­kan­toi­set seu­rauk­set – aina kaikki ei mene niin kuin pi­täi­si, ja odo­tuk­sia ja tekoja pitäisi ope­tel­la sää­tä­mään sen mukaan

09.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Täydellistä hetkeä kiitokselle ei ehkä tule, joten haluan kiittää nyt: Kiitos äiti!
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kati Böök

Lu­ki­jal­ta: Täy­del­lis­tä hetkeä kii­tok­sel­le ei ehkä tule, joten haluan kiittää nyt: Kiitos äiti!

08.05.2022 04:02 1
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: Vanha rouva lähtee päiväunilla kohti kesää
Mielipidekirjoitus Paula Suominen

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Vanha rouva lähtee päi­vä­unil­la kohti kesää

07.05.2022 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Häpeäpilkku on nyt aika saada kuntoon – linja-autoasema Ervastin aukiolle ja kunnon opaskyltit paikalle
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Hä­peä­pilk­ku on nyt aika saada kuntoon – lin­ja-au­to­ase­ma Er­vas­tin au­kiol­le ja kunnon opas­kyl­tit pai­kal­le

06.05.2022 04:00 13
Tilaajille
Lukijalta: Keskustalaisen mietteitä tulevista eduskuntavaaleista
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta­lai­sen miet­tei­tä tu­le­vis­ta edus­kun­ta­vaa­leis­ta

05.05.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Ihminen totuuksien viidakossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erno Virtanen

Lu­ki­jal­ta: Ihminen to­tuuk­sien vii­da­kos­sa

05.05.2022 04:00
Tilaajille