Joko luit: Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Mielipide

Saavutetuista eduista ei luovuta helposti – syksy näyttää, mihin suuntaan laiva lopulta kääntyy
Tilaajille
Pääkirjoitus

Saavutetuista eduista ei luovuta helposti – syksy näyttää, mihin suuntaan laiva lopulta kääntyy

04:00 1
Lukijalta: Nimismiehen kanssa pilkillä ja muita muistoja vuosien takaa
Mielipidekirjoitus

Lukijalta: Nimismiehen kanssa pilkillä ja muita muistoja vuosien takaa

21.09.2023 17:00
Tilaajille
Riikka Vääräniemen vieraskolumni: Töissä jaksaminen ei kerro kaikkea – onko uupumuksesta tulossa uusi normi?
Kolumni

Riikka Vääräniemen vieraskolumni: Töissä jaksaminen ei kerro kaikkea – onko uupumuksesta tulossa uusi normi?

21.09.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Hallitusohjelma heikentää työntekijän arkea ja oikeuksia – tällaiset toiveet lähetämme Orpolle ja Purralle
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus­oh­jel­ma hei­ken­tää työn­te­ki­jän arkea ja oi­keuk­sia – ­täl­lai­set toiveet lä­he­täm­me Orpolle ja Pur­ral­le

21.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Sote-uudistus unohti ihmisen ja lisäsi hallintoa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sote-uu­dis­tus unohti ihmisen ja lisäsi hal­lin­toa

20.09.2023 04:00 3
Tilaajille
Viikon kysymys: Mitä odotuksia koillismaalaisilla on syksyn suhteen?

Viikon ky­sy­mys: Mitä odo­tuk­sia koil­lis­maa­lai­sil­la on syksyn suh­teen?

20.09.2023 04:00 4
Tilaajille
Jatkuva kiire ei ole hyväksi kenellekään – työelämässä pärjää vain kovalla suorittamisella, moni vaihtaa myös alaa
Kolumni Erkki Ahola

Jatkuva kiire ei ole hyväksi ke­nel­le­kään – työ­elä­mäs­sä pärjää vain kovalla suo­rit­ta­mi­sel­la, moni vaihtaa myös alaa

20.09.2023 11:28
Tilaajille
Lukijalta: Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan hän tarvitsee myös hengen ravintoa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ihminen ei elä ai­noas­taan lei­väs­tä, vaan hän tar­vit­see myös hengen ra­vin­toa

19.09.2023 17:00
Tilaajille
Toimittajalta
Jatkuva kiire ei ole hyväksi kenellekään – työelämässä pärjää vain kovalla suorittamisella, moni vaihtaa myös alaa
Kolumni Erkki Ahola

Jatkuva kiire ei ole hyväksi ke­nel­le­kään – työ­elä­mäs­sä pärjää vain kovalla suo­rit­ta­mi­sel­la, moni vaihtaa myös alaa

20.09.2023 11:28
Tilaajille
Kuusamoon tehty heijastinpuu on paitsi söpö idea, myös erinomaista peeärrää – Yhteiskuntavastuuta voi kantaa mainostamatta itseään
Kolumni Kaisa Vänskä

Kuu­sa­moon tehty hei­jas­tin­puu on paitsi söpö idea, myös erin­omais­ta peeär­rää – Yh­teis­kun­ta­vas­tuu­ta voi kantaa mai­nos­ta­mat­ta itseään

18.09.2023 04:00 2
Tilaajille
Syksyiset muutoksen tuulet, Enni Rukajärvi ja migreeni – paljon on vuosien varrella tapahtunut eikä faksikaan enää laula
Pääkirjoitus Janne Kaikkonen

Syk­syi­set muu­tok­sen tuulet, Enni Ru­ka­jär­vi ja mig­ree­ni – paljon on vuosien var­rel­la ta­pah­tu­nut eikä fak­si­kaan enää laula

13.09.2023 04:00
Tilaajille
Asenne ratkaisee, kun valintoja tehdään urheiluyläkouluun – oma tieni olisi noussut todennäköisesti pystyyn jo valintavaiheessa
Kolumni Jussi Väätäinen

Asenne rat­kai­see, kun va­lin­to­ja tehdään ur­hei­lu­ylä­kou­luun – oma tieni olisi noussut to­den­nä­köi­ses­ti pystyyn jo va­lin­ta­vai­hees­sa

11.09.2023 04:00
Tilaajille
Posio kohtaa isot kouluhaasteet – Äkkiseltään kuulostaa hurjalta rakentaa noin 3 000 neliötä käsittävä koulukampus
Kolumni Erkki Ahola

Posio kohtaa isot kou­lu­haas­teet – Äk­ki­sel­tään kuu­los­taa hur­jal­ta ra­ken­taa noin 3 000 neliötä kä­sit­tä­vä kou­lu­kam­pus

06.09.2023 13:25 4
Tilaajille
Jäteuudistuksen viestinnän ontuminen ei ole yksittäistapaus – Kuusamon valitsema viestinnän hajautus ei toimi ja kaupunki tarvitsee pikaisen ratkaisun
Kolumni Petri Markkanen

Jä­te­uu­dis­tuk­sen vies­tin­nän on­tu­mi­nen ei ole yk­sit­täis­ta­paus – Kuu­sa­mon va­lit­se­ma vies­tin­nän ha­jau­tus ei toimi ja kau­pun­ki tar­vit­see pi­kai­sen rat­kai­sun

01.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Näkökulma: Kansainvälistyminen vaatii tahtoa, taitoa ja tukun rahaa – Suomestakin voidaan ponnistaa maailmankartalle
Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen vaatii tahtoa, taitoa ja tukun rahaa – ­Suo­mes­ta­kin voidaan pon­nis­taa maail­man­kar­tal­le

19.09.2023 11:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin vieraskolumni: 50 vuotta sitten myöhäissyksyssä odotettiin tarkkaan Nilojärven jäätymistä – satojen kaatumisten jälkeen kaikki lopulta oppivat omalla tavallaan liukumaan pitkin järven kattavaa jääkenttää
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: 50 vuotta sitten myö­häis­syk­sys­sä odo­tet­tiin tark­kaan Ni­lo­jär­ven jää­ty­mis­tä – ­sa­to­jen kaa­tu­mis­ten jälkeen kaikki lopulta oppivat omalla ta­val­laan liu­ku­maan pitkin järven kat­ta­vaa jää­kent­tää

19.09.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Kunnallinen päätöksenteko ei voi perustua taivaanrannan maalailuun
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko ei voi pe­rus­tua tai­vaan­ran­nan maa­lai­luun

19.09.2023 04:00 7
Tilaajille
Kuusamoon tehty heijastinpuu on paitsi söpö idea, myös erinomaista peeärrää – Yhteiskuntavastuuta voi kantaa mainostamatta itseään
Kolumni Kaisa Vänskä

Kuu­sa­moon tehty hei­jas­tin­puu on paitsi söpö idea, myös erin­omais­ta peeär­rää – Yh­teis­kun­ta­vas­tuu­ta voi kantaa mai­nos­ta­mat­ta itseään

18.09.2023 04:00 2
Tilaajille
Vieraskolumnit
Riikka Vääräniemen vieraskolumni: Töissä jaksaminen ei kerro kaikkea – onko uupumuksesta tulossa uusi normi?
Kolumni

Riikka Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Töissä jak­sa­mi­nen ei kerro kaikkea – onko uu­pu­muk­ses­ta tulossa uusi normi?

21.09.2023 04:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin vieraskolumni: 50 vuotta sitten myöhäissyksyssä odotettiin tarkkaan Nilojärven jäätymistä – satojen kaatumisten jälkeen kaikki lopulta oppivat omalla tavallaan liukumaan pitkin järven kattavaa jääkenttää
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: 50 vuotta sitten myö­häis­syk­sys­sä odo­tet­tiin tark­kaan Ni­lo­jär­ven jää­ty­mis­tä – ­sa­to­jen kaa­tu­mis­ten jälkeen kaikki lopulta oppivat omalla ta­val­laan liu­ku­maan pitkin järven kat­ta­vaa jää­kent­tää

19.09.2023 04:00
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Kuusamon lukiosta löytyi puolentoista sataa Väyrysen äänestäjää, eikä yksikään tunnustanut
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kuu­sa­mon lu­kios­ta löytyi puo­len­tois­ta sataa Väy­ry­sen ää­nes­tä­jää, eikä yk­si­kään tun­nus­ta­nut

17.09.2023 04:01
Tilaajille
Monica Hepo-ojan vieraskolumni: Kun lihoin, tuntui kun olisin pudonnut yhteiskunnassa eri luokkaan
Kolumni Monica Hepo-oja

Monica He­po-ojan vie­ras­ko­lum­ni: Kun lihoin, tuntui kun olisin pu­don­nut yh­teis­kun­nas­sa eri luok­kaan

14.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Pekka Ervastin vieraskolumni: Kuusamolaiset itse tuhosivat sodan jälkeisestä tuhkasta nousseen Kuusamon – eniten kirpaisi Valistustalon hävitys Nilojoen törmästä
Kolumni

Pekka Er­vas­tin vie­ras­ko­lum­ni: Kuu­sa­mo­lai­set itse tu­ho­si­vat sodan jäl­kei­ses­tä tuh­kas­ta nous­seen Kuu­sa­mon – e­ni­ten kir­pai­si Va­lis­tus­ta­lon hävitys Ni­lo­joen tör­mäs­tä

12.09.2023 04:00 5
Tilaajille
Niilo Keräsen vieraskolumni: 60 vuotta sitten maitoauto kulki päivittäin ja Hissun pirttiin rynnättiin katsomaan kisoja
Kolumni

Niilo Keräsen vie­ras­ko­lum­ni: 60 vuotta sitten mai­to­au­to kulki päi­vit­täin ja Hissun pirt­tiin ryn­nät­tiin kat­so­maan kisoja

09.09.2023 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Taka-askeleet ainakin matematiikan opetuksessa ovat tarpeen – miksi opetusta suunnitellessa ei huomioida kokeneiden matematiikan opettajien ajatuksia?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ta­ka-as­ke­leet ainakin ma­te­ma­tii­kan ope­tuk­ses­sa ovat tarpeen – miksi ope­tus­ta suun­ni­tel­les­sa ei huo­mioi­da ko­ke­nei­den ma­te­ma­tii­kan opet­ta­jien aja­tuk­sia?

17.09.2023 12:00 2
Tilaajille

Meille soi­tet­tiin: "Kynt­ti­löi­den vie­mi­nen hau­taus­mail­le näin syk­syi­sin on ihan turhaa"

17.09.2023 12:00 2
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Kuusamon lukiosta löytyi puolentoista sataa Väyrysen äänestäjää, eikä yksikään tunnustanut
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kuu­sa­mon lu­kios­ta löytyi puo­len­tois­ta sataa Väy­ry­sen ää­nes­tä­jää, eikä yk­si­kään tun­nus­ta­nut

17.09.2023 04:01
Tilaajille
Lukijalta: Pohde hoi, minne unohditte työttömien terveyspalvelut?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pohde hoi, minne unoh­dit­te työt­tö­mien ter­veys­pal­ve­lut?

17.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nähty ta­pah­tu­ma on aina kuultua luo­tet­ta­vam­paa – ­Kuu­sa­mon kirkon polt­ta­jis­ta monia tul­kin­to­ja, ainut varma asia on kirkon pa­la­mi­nen

17.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Mopoilu tuskin ärsyttää montaakaan, mutta sääntöjen noudattamatta jättäminen ärsyttää ja aiheuttaa vaaratilanteita – rällättiinhän sitä ennenkin -lausahdus on huono peruste moporallin hyväksymiselle
Pääkirjoitus

Mopoilu tuskin är­syt­tää mon­taa­kaan, mutta sään­tö­jen nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen är­syt­tää ja ai­heut­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta – ­räl­lät­tiin­hän sitä en­nen­kin -lau­sah­dus on huono peruste mo­po­ral­lin hy­väk­sy­mi­sel­le

16.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Sopisiko villiluontoteosta palkita joku tänä vuonna tekemään ehtinyt poliitikko?

Muik­ku­laa­tik­ko: So­pi­si­ko vil­li­luon­to­teos­ta palkita joku tänä vuonna te­ke­mään ehtinyt po­lii­tik­ko?

15.09.2023 16:30
Tilaajille
Monica Hepo-ojan vieraskolumni: Kun lihoin, tuntui kun olisin pudonnut yhteiskunnassa eri luokkaan
Kolumni Monica Hepo-oja

Monica He­po-ojan vie­ras­ko­lum­ni: Kun lihoin, tuntui kun olisin pu­don­nut yh­teis­kun­nas­sa eri luok­kaan

14.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Väinö Ojalehdon haastattelu

Väinö Oja­leh­don haas­tat­te­lu

14.09.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Fredrik Meskuksen tarina Kuusamon vanhan kirkon poltosta – kuuntele myös äänitallenne!
Mielipidekirjoitus Tuomo Kallioniemi

Lu­ki­jal­ta: Fredrik Mes­kuk­sen tarina Kuu­sa­mon vanhan kirkon pol­tos­ta – kuun­te­le myös ää­ni­tal­len­ne!

14.09.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: "Rauha on ainoa mahdollisuutemme" – Uusi sota-ajan muistomerkki paljastettiin Taivalkoskella
Mielipidekirjoitus Aini Vääräniemi

Lu­ki­jal­ta: "Rauha on ainoa mah­dol­li­suu­tem­me" – Uusi so­ta-ajan muis­to­merk­ki pal­jas­tet­tiin Tai­val­kos­kel­la

13.09.2023 17:03
Tilaajille
Lukijalta: Syysmarkkinat on opiskelijoiden ensimmäinen tapahtuma – tätä kaikkea lauantaina on luvassa
Mielipidekirjoitus Riina Oikarainen

Lu­ki­jal­ta: Syys­mark­ki­nat on opis­ke­li­joi­den en­sim­mäi­nen ta­pah­tu­ma – tätä kaikkea lauan­tai­na on luvassa

13.09.2023 17:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: En ole koskaan epäröinyt kulkea vastavirtaan, vaikka ei se aina ole ollut helppoa –  somen älämölö ei kerro kansan syvien rivien näkemyksistä mitään
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: En ole koskaan epä­röi­nyt kulkea vas­ta­vir­taan, vaikka ei se aina ole ollut helppoa –  somen älämölö ei kerro kansan syvien rivien nä­ke­myk­sis­tä mitään

13.09.2023 11:00 3
Tilaajille
Syksyiset muutoksen tuulet, Enni Rukajärvi ja migreeni – paljon on vuosien varrella tapahtunut eikä faksikaan enää laula
Pääkirjoitus Janne Kaikkonen

Syk­syi­set muu­tok­sen tuulet, Enni Ru­ka­jär­vi ja mig­ree­ni – paljon on vuosien var­rel­la ta­pah­tu­nut eikä fak­si­kaan enää laula

13.09.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Koulunkäynninohjaaja tukee ja kasvattaa, mutta missä arvostus?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­ja tukee ja kas­vat­taa, mutta missä ar­vos­tus?

12.09.2023 11:00
Tilaajille