Mielipide

Lukijalta: Haluatko tietää enemmän juuristasi? Kämäräisten suku kokoontuu tänä vuonna juurilleen Rantasalmelle
Tilaajille
Mielipidekirjoitus
Helena Kämäräinen

Lu­ki­jal­ta: Ha­luat­ko tietää enemmän juu­ris­ta­si? Kä­mä­räis­ten suku ko­koon­tuu tänä vuonna juu­ril­leen Ran­ta­sal­mel­le

04:00
Tuuppasiko hyvä veli -kerho äänikuningattaren pois korkeimmalta istuimelta vai havitteliko kuningatar liikaa? Nyt kiehuu kepusoppa, joka paisui tasa-arvokysymykseksi
Kolumni Terhi Marjakangas

Tuup­pa­si­ko hyvä veli -kerho ää­ni­ku­nin­gat­ta­ren pois kor­keim­mal­ta is­tui­mel­ta vai ha­vit­te­li­ko ku­nin­ga­tar liikaa? Nyt kiehuu ke­pu­sop­pa, joka paisui ta­sa-ar­vo­ky­sy­myk­sek­si

29.07.2021 04:01 4
Tilaajille
Tero Karjalaisen vieraskolumni: Kuusamon murteen pikakurssi – Ei Kuolio, vaan Kuolie, ei Danny, vaan Tanny: "Ensimmäinen käsky on, että älä koskaan lausu d-kirjainta"
Kolumni Tero Karjalainen

Tero Kar­ja­lai­sen vie­ras­ko­lum­ni: Kuu­sa­mon murteen pi­ka­kurs­si – Ei Kuolio, vaan Kuolie, ei Danny, vaan Tanny: "En­sim­mäi­nen käsky on, että älä koskaan lausu d-kir­jain­ta"

29.07.2021 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Keskusta valitsi ehdokkaansa valtuustoon – eduskuntavaaleissa on otettava huomioon ehdokkaiden ikä
Mielipidekirjoitus Kari Manninen

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta valitsi eh­dok­kaan­sa val­tuus­toon – edus­kun­ta­vaa­leis­sa on otet­ta­va huo­mioon eh­dok­kai­den ikä

28.07.2021 11:00 4
Tilaajille
Anselmi Pitkäsen vieraskolumni: Olen päättänyt anoa Suomen yksinhuoltajuutta: "Ensitöikseni julistan koko kesäajan valtiolliseksi pyhäksi"
Kolumni Anselmi Pitkänen

Anselmi Pit­kä­sen vie­ras­ko­lum­ni: Olen päät­tä­nyt anoa Suomen yk­sin­huol­ta­juut­ta: "En­si­töik­se­ni ju­lis­tan koko ke­sä­ajan val­tiol­li­sek­si py­häk­si"

28.07.2021 04:00
Tilaajille
"Mikä sinusta tulee isona" -kysymys ei vielä kirkasta tulevaisuutta – voiko koskaan olla täysin oikealla alalla?
Kolumni Monica Hepo-oja

"Mikä sinusta tulee isona" -ky­sy­mys ei vielä kir­kas­ta tu­le­vai­suut­ta – voiko koskaan olla täysin oi­keal­la alalla?

28.07.2021 04:00
Tilaajille
Paula Suomisen vieraskolumni: Mikä pakko mun on kuluttaa? Turkkilaisessa kimonossa ja espanjalaisissa kengissä hävettää
Mielipidekirjoitus Paula Suominen

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Mikä pakko mun on ku­lut­taa? Turk­ki­lai­ses­sa ki­mo­nos­sa ja es­pan­ja­lai­sis­sa ken­gis­sä hä­vet­tää

27.07.2021 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "Miksi ette ota mitään kantaa vahinkoihin, vaan naureskelette vain, että nyt on toukille töitä?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Miksi ette ota mitään kantaa va­hin­koi­hin, vaan nau­res­ke­let­te vain, että nyt on tou­kil­le töitä?"

26.07.2021 15:29 2
Tilaajille
Lukijalta: Vastine koskien Rinki-ekopisteen keräyssäiliöiden tyhjennnysväliä – Valitettavasti pisteelle tuodaan jatkuvasti sinne kuulumatonta jätettä ja roskaa, jotka jätetään maahan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heli Satuli

Lu­ki­jal­ta: Vastine koskien Rin­ki-eko­pis­teen ke­räys­säi­liöi­den tyh­jenn­nys­vä­liä – Va­li­tet­ta­vas­ti pis­teel­le tuodaan jat­ku­vas­ti sinne kuu­lu­ma­ton­ta jätettä ja roskaa, jotka jä­te­tään maahan

26.07.2021 15:27
Tilaajille
Parin sekunnin ajan tuijotin näkyä niin mykistyneenä, etten tajunnut edes esittäytyä – Rakennus, jota pitäisi arvostaa osana paikallis- ja kulttuurihistoriaa, muistutti ulkoisesti vessan seinää
Kolumni Kaisa Vänskä

Parin se­kun­nin ajan tui­jo­tin näkyä niin my­kis­ty­nee­nä, etten ta­jun­nut edes esit­täy­tyä – Ra­ken­nus, jota pitäisi ar­vos­taa osana pai­kal­lis- ja kult­tuu­ri­his­to­riaa, muis­tut­ti ul­koi­ses­ti vessan seinää

26.07.2021 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "Jos ei tykkää elämän äänistä niin ainahan voi maalle muuttaa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Jos ei tykkää elämän äänistä niin ainahan voi maalle muut­taa"

24.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta – Katja Hännisen kolumni: Palkka ei tule sopimatta
Kolumni Katja Hänninen

Edus­kun­nas­ta – Katja Hän­ni­sen ko­lum­ni: Palkka ei tule so­pi­mat­ta

24.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Eevi Jaakkolan kolumni: Tyyntä ja myrskyä Taivalkoskella
Kolumni Eevi Jaakkola

Eevi Jaak­ko­lan ko­lum­ni: Tyyntä ja myrskyä Tai­val­kos­kel­la

23.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Manninen

Lu­ki­jal­ta: Kari Man­ni­nen vastaa Seppo Er­vas­til­le – An­ne­taan Annalle mah­dol­li­suus

22.07.2021 15:00 6
Tilaajille
Salakalastusta ja vesien lämpenemistä – Oulangan taimenen kohtalo mietityttää
Kolumni Petri Markkanen

Sa­la­ka­las­tus­ta ja vesien läm­pe­ne­mis­tä – Ou­lan­gan tai­me­nen kohtalo mie­ti­tyt­tää

22.07.2021 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta: Miksi näitä ei tyhjennetä ajoissa?
Mielipidekirjoitus Arttu Papinaho

Lu­ki­jal­ta: Miksi näitä ei tyh­jen­ne­tä ajois­sa?

21.07.2021 19:00 2
Tilaajille
Ulla Parviaisen kolumni: "Ehdottelivat työmaan miehetkin minulle, että uuden saisi helpommalla" – Perinnerakennusta pelastaessa tunteet vaihtelevat epätoivosta iloon
Kolumni Ulla Parviainen

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: "Eh­dot­te­li­vat työmaan mie­het­kin mi­nul­le, että uuden saisi hel­pom­mal­la" – Pe­rin­ne­ra­ken­nus­ta pe­las­taes­sa tunteet vaih­te­le­vat epä­toi­vos­ta iloon

21.07.2021 04:05 1
Tilaajille
Reissussa tulee väistämättä verrattua Kuusamon kohteita kulloisenkin paikan tarjontaan – Miten Kuusamoon saataisi lisää omaleimaista koettavaa?
Kolumni Terhi Marjakangas

Reis­sus­sa tulee väis­tä­mät­tä ver­rat­tua Kuu­sa­mon koh­tei­ta kul­loi­sen­kin paikan tar­jon­taan – Miten Kuu­sa­moon saa­tai­si lisää oma­lei­mais­ta koet­ta­vaa?

21.07.2021 04:01
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Paula-myrsky osoitti eriarvoisuuden mediassa – Mitä kaikkea jää uutisoimatta? Uutiset luovat todellisuutta ja mielikuvilla on iso merkitys
Kolumni Tuomo Törmänen

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Pau­la-myrs­ky osoitti eri­ar­voi­suu­den me­dias­sa – Mitä kaikkea jää uu­ti­soi­mat­ta? Uutiset luovat to­del­li­suut­ta ja mie­li­ku­vil­la on iso mer­ki­tys

20.07.2021 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta: Myrskytuhoasiassa hallituksemme kädettömänä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Myrs­ky­tu­ho­asias­sa hal­li­tuk­sem­me kä­det­tö­mä­nä

19.07.2021 19:00 3
Tilaajille
Miltähän tuntuu katsoa metsän kuningasta silmästä silmään – Karhukojuilta kokemuksia on tullut ihastelusta jännitykseen: "Edempää polulta kuului yhtäkkiä valtaisa murahduksen ja karjahduksen sekoitus"
Mielipidekirjoitus Vappu Jaakkola

Mil­tä­hän tuntuu katsoa metsän ku­nin­gas­ta sil­mäs­tä silmään – Kar­hu­ko­juil­ta ko­ke­muk­sia on tullut ihas­te­lus­ta jän­ni­tyk­seen: "E­dem­pää polulta kuului yht­äk­kiä val­tai­sa mu­rah­duk­sen ja kar­jah­duk­sen se­koi­tus"

19.07.2021 04:00
Tilaajille
Lukijan runo: Ajatukseni aarteet
Mielipidekirjoitus Siru Airaksinen

Lukijan runo: Aja­tuk­se­ni aarteet

15.07.2021 11:00
Tilaajille
Huh hellettä, pitäisi jo ennättää hillaan
Kolumni Janne Kaikkonen

Huh hel­let­tä, pitäisi jo en­nät­tää hillaan

15.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Aino Kämäräisen vieraskolumni: Matkailuteollisuus muuttaa tietoisuutta  – tärkein syy matkustamiseen on, että ihmiset haluavat mielensä muuttuvan
Mielipidekirjoitus Aino Kämäräinen

Aino Kä­mä­räi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Mat­kai­lu­teol­li­suus muuttaa tie­toi­suut­ta  – tärkein syy mat­kus­ta­mi­seen on, että ihmiset ha­lua­vat mie­len­sä muut­tu­van

15.07.2021 04:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen lukijakirje: Avointa poliittista keskustelua tarvitaan lisää  – julkisuudelta piilossa tapahtuva kapinettipolitiikka ei ole tätä päivää
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuomo Törmänen

Tuomo Tör­mä­sen lu­ki­ja­kir­je: Avointa po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua tar­vi­taan lisää  – jul­ki­suu­del­ta pii­los­sa ta­pah­tu­va ka­pi­net­ti­po­li­tiik­ka ei ole tätä päivää

15.07.2021 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Kananen

Lu­ki­jal­ta: Hy­vin­voin­ti lepää met­säs­sä  – met­sän­omis­ta­jas­ta on tullut hylkiö, jota lyödään selkään joka suun­nal­ta

14.07.2021 11:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus Seppo Ervasti

Seppo Er­vas­tin lu­ki­ja­kir­je: Kun­nal­lis­po­li­tii­kan kie­mu­roi­ta  – ny­ky­ke­pu har­joit­taa ”ha­joi­ta ja hal­lit­se -po­li­tiik­kaa”

14.07.2021 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Ny­kyään ei ees moi­ka­ta. Eikä puo­li­so­kaan uskalla ter­veh­tiä."

14.07.2021 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus Martti Tyni

Lukijan runo: Ootko?

14.07.2021 04:00
Tilaajille