Mielipide

Pääkirjoitus: Koillismaalla hallitaan talvilajien kisojen järjestäminen – viime viikolla onnistui Taivalkoski, nyt mallia saa näyttää Ruka Nordic
Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Koil­lis­maal­la hal­li­taan tal­vi­la­jien kisojen jär­jes­tä­mi­nen – viime vii­kol­la on­nis­tui Tai­val­kos­ki, nyt mallia saa näyttää Ruka Nordic

04:00 0
Anselmi Pitkäsen kolumni: Ihmiskunnalta on vielä saavuttamatta kaksi asiaa: turvallinen fyysioydinvoima ja sivukylien sorateiden asiallinen ylläpito

Anselmi Pit­kä­sen ko­lum­ni: Ih­mis­kun­nal­ta on vielä saa­vut­ta­mat­ta kaksi asiaa: tur­val­li­nen fyy­sioy­din­voi­ma ja si­vu­ky­lien so­ra­tei­den asial­li­nen yl­lä­pi­to

04:00 0
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: "Luon­toih­mi­set ja vas­tuul­li­set, olkaa tark­koi­na täällä Koil­lis­maal­la, ettei met­sä­val­tio kuis­kut­te­le kor­viin­ne ke­tun­hän­tä kai­na­los­saan ja moto ta­ka­naan"

23.11.2020 19:00 0
Lukijalta – Väisänen vastaa Karvoselle: "Ainakin minun lehdessäni lukee ehdollisesti 'tytöt vaan taitavat olla tunnollisempia oppilaita'"

Lu­ki­jal­ta – Väi­sä­nen vastaa Kar­vo­sel­le: "Ai­na­kin minun leh­des­sä­ni lukee eh­dol­li­ses­ti 'tytöt vaan tai­ta­vat olla tun­nol­li­sem­pia op­pi­lai­ta'"

23.11.2020 17:30 0
Sateen musta päivä – latujen tekeminen sulaan maahan on jo hölmöintä hommaa
Kolumnit
Tilaajille
Kolumni
Risto Pikkupeura

Sateen musta päivä – latujen te­ke­mi­nen sulaan maahan on jo höl­möin­tä hommaa

23.11.2020 04:00 1
Petri Vartiaisen kolumni: Kirjoitusvapaalla seurasin ykkösolutpulloja ja sutaisin paperiin sekalaisia ajatuksia – Kerroin kollegoille sen minkä he halusivat kuulla
Kolumni Petri Vartiainen

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Kir­joi­tus­va­paal­la seu­ra­sin yk­kös­olut­pul­lo­ja ja su­tai­sin pa­pe­riin se­ka­lai­sia aja­tuk­sia – Kerroin kol­le­goil­le sen minkä he ha­lu­si­vat kuulla

04.11.2020 18:14 0
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Hedman maalasi 1820-luvulla alttaritaulun Kristuksesta ristillä – samoihin aikoihin lapinuskoiset veivät vielä uhrilahjoja seidalle
Kolumni Jouni Alavuotunki

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Hedman maalasi 1820-lu­vul­la alt­ta­ri­tau­lun Kris­tuk­ses­ta ris­til­lä – sa­moi­hin ai­koi­hin la­pi­nus­koi­set veivät vielä uh­ri­lah­jo­ja sei­dal­le

03.11.2020 07:01 0
Tilaajille
Sade Raatikaisen kolumni: Kuusamo Summit -ilmastotapahtuma antoi toivoa: "Nyt minulla on työkaluja, joilla voin taistella ilmastonmuutosta vastaan" – Tässä vinkit muillekin
Kolumni Sade Raatikainen

Sade Raa­ti­kai­sen ko­lum­ni: Kuusamo Summit -il­mas­to­ta­pah­tu­ma antoi toivoa: "Nyt minulla on työ­ka­lu­ja, joilla voin tais­tel­la il­mas­ton­muu­tos­ta vas­taan" – Tässä vinkit muil­le­kin

14.10.2020 09:23 0
Tilaajille
Kolumni Jenny Halvari

Ko­lum­ni: Vielä tors­tai­na näytti, että Ruka on vält­ty­nyt jul­ki­sil­ta ko­ro­na­ryp­päil­tä – sitten tuli tieto Zonen al­tis­tuk­ses­ta ja häm­men­nys va­li­tus­ta tie­do­tus­lin­jas­ta

09.10.2020 10:24 1
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: Antero ajaa isän hulluuden partaalle

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Antero ajaa isän hul­luu­den par­taal­le

23.11.2020 11:00 0
Sateen musta päivä – latujen tekeminen sulaan maahan on jo hölmöintä hommaa
Kolumni Risto Pikkupeura

Sateen musta päivä – latujen te­ke­mi­nen sulaan maahan on jo höl­möin­tä hommaa

23.11.2020 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: "Tai­val­kos­kel­le tar­vit­tai­si joku uusi kauppa, Tai­val­kos­kel­le­han vois pe­rus­taa Kuu­sa­mon Tok­man­nin si­vu­pis­teen!"

22.11.2020 17:00 0
Lainavinkki: Kun pupu onkin agentti

Lai­na­vink­ki: Kun pupu onkin agentti

22.11.2020 16:00 0
Tilaajille
Muikkulaatikko – Linnanjuhlia ei tänä vuonna järjestetä perinteisin menoin: "Muikun mielestä televisiossa voitaisiin ihan hyvin tässä tapauksessa näyttää uusintana joku takavuosien kättelyjono"

Muik­ku­laa­tik­ko – Lin­nan­juh­lia ei tänä vuonna jär­jes­te­tä pe­rin­tei­sin menoin: "Muikun mie­les­tä te­le­vi­sios­sa voi­tai­siin ihan hyvin tässä ta­pauk­ses­sa näyttää uu­sin­ta­na joku ta­ka­vuo­sien kät­te­ly­jo­no"

21.11.2020 18:01 0
Taivalkosken perussuomalaisten julkilausuma: Koulutusta ei saa ajaa alas

Tai­val­kos­ken pe­rus­suo­ma­lais­ten jul­ki­lau­su­ma: Kou­lu­tus­ta ei saa ajaa alas

19.11.2020 12:00 0
Lukijalta: Kuusamosta vapaa-ajan kaupunkikeskus – lisää asukkaita mökkiläisistä

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mos­ta va­paa-ajan kau­pun­ki­kes­kus – lisää asuk­kai­ta mök­ki­läi­sis­tä

19.11.2020 10:00 1
Sade Raatikaisen kolumni: Kun sanon ihmisille olevani feministi, saan vastaani silmien pyörittelyä – miksi?

Sade Raa­ti­kai­sen ko­lum­ni: Kun sanon ih­mi­sil­le olevani fe­mi­nis­ti, saan vas­taa­ni silmien pyö­rit­te­lyä – miksi?

19.11.2020 04:00 0
Toimittajalta: Tällainen oli korona-ajan keikkakokemus – maskeista ja turvaväleistä huolimatta itkin ja nauroin livemusiikin ansiosta

Toi­mit­ta­jal­ta: Täl­lai­nen oli ko­ro­na-ajan keik­ka­ko­ke­mus – mas­keis­ta ja tur­va­vä­leis­tä huo­li­mat­ta itkin ja nauroin li­ve­mu­sii­kin an­sios­ta

19.11.2020 04:00 0
Lukijalta: Vieläkö Miinan ja Manun käytösohjeet pätevät tänä päivänä?

Lu­ki­jal­ta: Vieläkö Miinan ja Manun käy­tös­oh­jeet pätevät tänä päi­vä­nä?

19.11.2020 00:00 0
Lukijalta: Kuusamon Raatesalmen peltojen vuokrauksesta ilman avointa kilpailutusta

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon Raa­te­sal­men pel­to­jen vuok­rauk­ses­ta ilman avointa kil­pai­lu­tus­ta

18.11.2020 04:00 0
Voitto Ranskasta on kova juttu, eivät ole mitään pilipaliukkoja – tänään on syytä kukistaa Wales

Voitto Rans­kas­ta on kova juttu, eivät ole mitään pi­li­pa­liuk­ko­ja – tänään on syytä ku­kis­taa Wales

18.11.2020 04:00 0
Lukijalta: Miksi kaupunki rankaisee musiikkiopistoa? Valtiovalta antoi sen sijaan musiikkiopistolle 100 000 euroa

Lu­ki­jal­ta: Miksi kau­pun­ki ran­kai­see mu­siik­kio­pis­toa? Val­tio­val­ta antoi sen sijaan mu­siik­ki­opis­tol­le 100 000 euroa

18.11.2020 04:00 0
Ulla Parviaisen kolumni: Rukan alueen vaikea asuntotilanne

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Rukan alueen vaikea asun­to­ti­lan­ne

18.11.2020 04:00 0
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: "Vie­lä­kö pitänee paik­kaan­sa vanha sa­nan­par­si, että kes­ken­eräis­tä työtä ei saisi näyttää hul­luil­le eikä liian vii­sail­le?"

16.11.2020 17:20 0

Lukijan runo: Pe­lot­taa

16.11.2020 17:19 0
Tuomo Törmäsen kolumni: Kuinka sujuvat adventti ja joulu koronan varjossa?

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Kuinka sujuvat ad­vent­ti ja joulu koronan var­jos­sa?

16.11.2020 15:00 0
Pääkirjoitus: Muikkulehdellä on takanaan muutosten suma, mutta nyt saamme kertoa hyviä uutisia
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Muik­ku­leh­del­lä on ta­ka­naan muu­tos­ten suma, mutta nyt saamme kertoa hyviä uutisia

16.11.2020 12:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Vanhemman näkökulmaa koulukysymykseen

Lu­ki­jal­ta: Van­hem­man nä­kö­kul­maa kou­lu­ky­sy­myk­seen

16.11.2020 10:00 0
Kommentti: Mitä me kerromme, kun kerromme teineistämme? Aivan liian vähän ja väärässä paikassa – ja se näkyy myös politiikassa

Kom­ment­ti: Mitä me ker­rom­me, kun ker­rom­me tei­neis­täm­me? Aivan liian vähän ja vää­räs­sä pai­kas­sa – ja se näkyy myös po­li­tii­kas­sa

16.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Liisan luontohavaintoja

Lu­ki­jal­ta: Liisan luon­to­ha­vain­to­ja

16.11.2020 04:00 0
Lukijan runo: Musta marraskuu

Lukijan runo: Musta mar­ras­kuu

16.11.2020 04:00 0
Lukijalta: Kaikessa karuudessaan liikenneympyrä täyttää tarkoituksensa – tehdäään siitä nähtävyys: Huonompilaatuisia amalgaameja varomaton kuski saa syljeskellä suustaan
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kai­kes­sa ka­ruu­des­saan lii­ken­ne­ym­py­rä täyttää tar­koi­tuk­sen­sa – teh­däään siitä näh­tä­vyys: Huo­nom­pi­laa­tui­sia amal­gaa­me­ja va­ro­ma­ton kuski saa syl­jes­kel­lä suus­taan

13.11.2020 18:01 5
Toimittajalta: Yhä useampi nuorista ei-uskonnollinen – Maailma on muuttunut, muuttuuko kirkko ja pitääkö sen?.

Toi­mit­ta­jal­ta: Yhä useampi nuo­ris­ta ei-us­kon­nol­li­nen – Maailma on muut­tu­nut, muut­tuu­ko kirkko ja pitääkö sen?.

13.11.2020 04:01 0
Lukijalta: Kroonistuneen populismin paluu – Naisen euro ei ole vain 84 senttiä
Lukijalta Mielipide Ilkka Karvonen

Lu­ki­jal­ta: Kroo­nis­tu­neen po­pu­lis­min paluu – Naisen euro ei ole vain 84 senttiä

12.11.2020 13:00 0