Juuri nyt: Rukalla hen­ki­lö­kun­nan ulos­mars­si – hissit avoinna poik­keuk­sel­li­ses­ti ja yömäki peruttu

Onnettomuudet: Yksi ihminen louk­kaan­tui va­ra­voi­ma­ko­neen käyn­nis­tyk­sen yh­tey­des­sä Rukalla – akku hajosi le­vit­täen ak­ku­hap­poa ja savua ym­pä­ril­leen

Toimittajalta: Mitä Apol­lon­ka­dul­la ti­lat­tiin ja kenen toi­mes­ta?

Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Mielipide

Mitä Apollonkadulla tilattiin ja kenen toimesta?
Tilaajille
Kolumni
Jussi Väätäinen

Mitä Apollonkadulla tilattiin ja kenen toimesta?

04:00 2
Lukijalta: Myös hirvivaara vaatii sukupuolineutraalin liikennemerkin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijalta: Myös hirvivaara vaatii sukupuolineutraalin liikennemerkin

06.12.2022 17:00 1
Tilaajille
Osmo Bullerin kolumni: Minä olen Venäjän ystävä, mutta tällaisen Venäjän ystävä en voi olla
Kolumni

Osmo Bullerin kolumni: Minä olen Venäjän ystävä, mutta tällaisen Venäjän ystävä en voi olla

06.12.2022 13:00
Tilaajille
Lukijalta: Yhteismetsän maille tuli hukkareissu, kun avohakkuuaukoilla ei voi jalkaisin liikkua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­met­sän maille tuli huk­ka­reis­su, kun avo­hak­kuu­au­koil­la ei voi jal­kai­sin liikkua

06.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Pidettäköön itsenäisyyspäivän perinteistä kiinni – jätettäköön iloiset juhlimiset vappuun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­det­tä­köön it­se­näi­syys­päi­vän pe­rin­teis­tä kiinni – jä­tet­tä­köön iloiset juh­li­mi­set vappuun

05.12.2022 17:00
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Kuusamolainen ryhtyy kohteliaaksi: "Saattaako se syyä puuroa?"
Kolumni Tero Karjalainen

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kuu­sa­mo­lai­nen ryhtyy koh­te­liaak­si: "Saat­taa­ko se syyä puu­roa?"

05.12.2022 10:20 7
Tilaajille
Naiset ja väliaikalähtö – siinäkö Rukan yhdistetyn tulevaisuus?
Kolumni Janne Kaikkonen

Naiset ja vä­li­ai­ka­läh­tö – siinäkö Rukan yh­dis­te­tyn tu­le­vai­suus?

05.12.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Ruka Nordicin näkee 1,1 miljardia silmäparia, eli siinä ollaan ison äärellä – tätä mahdollisuutta ei tule hukata
Lukijalta Mielipidekirjoitus Vesa Ronkainen

Lu­ki­jal­ta: Ruka Nor­di­cin näkee 1,1 mil­jar­dia sil­mä­pa­ria, eli siinä ollaan ison äärellä – tätä mah­dol­li­suut­ta ei tule hukata

03.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Toimittajalta
Mitä Apollonkadulla tilattiin ja kenen toimesta?
Kolumni Jussi Väätäinen

Mitä Apol­lon­ka­dul­la ti­lat­tiin ja kenen toi­mes­ta?

04:00 2
Tilaajille
Naiset ja väliaikalähtö – siinäkö Rukan yhdistetyn tulevaisuus?
Kolumni Janne Kaikkonen

Naiset ja vä­li­ai­ka­läh­tö – siinäkö Rukan yh­dis­te­tyn tu­le­vai­suus?

05.12.2022 04:00
Tilaajille
Olisiko nyt hyvä aika miettiä käytetyn lahjan antamista? Suurin osa suomalaisista ottaisi vastaan käytetyn lahjan, mutta vain puolet on sellaisen saanut
Kolumni Terhi Marjakangas

Olisiko nyt hyvä aika miettiä käy­te­tyn lahjan an­ta­mis­ta? Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta ottaisi vastaan käy­te­tyn lahjan, mutta vain puolet on sel­lai­sen saanut

02.12.2022 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Inhuillaankos nyt oikein urakalla vai syödäänkös samalta lautaselta?
Kolumni Reino Hämeenniemi

Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

30.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Eräänlaiset Dahlmanin partyt – urheilujuhla Rukalla onnistui taas ja se on hyvä juttu
Kolumni Janne Kaikkonen

Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt – ur­hei­lu­juh­la Rukalla on­nis­tui taas ja se on hyvä juttu

28.11.2022 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Lapset ja nuoret harrastajateatteriin? Älylaitteiden aikakautena vastakkain ovat usein pelaaminen ja fyysiset harrastukset
Kolumni Erkki Ahola

Toi­mit­ta­jal­ta: Lapset ja nuoret har­ras­ta­ja­teat­te­riin? Äly­lait­tei­den ai­ka­kau­te­na vas­tak­kain ovat usein pe­laa­mi­nen ja fyy­si­set har­ras­tuk­set

23.11.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Tarja Keränen jakaa muutamia muistoja työvuosista hammaslääkärinä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tarja Keränen

Lu­ki­jal­ta: Tarja Keränen jakaa muu­ta­mia muis­to­ja työ­vuo­sis­ta ham­mas­lää­kä­ri­nä

02.12.2022 16:30
Tilaajille
Lukijalta: Työehtosopimusta koskevat erimielisyydet on ratkaistava työrauhaa kunnioittaen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anna Lavikkala

Lu­ki­jal­ta: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta kos­ke­vat eri­mie­li­syy­det on rat­kais­ta­va työ­rau­haa kun­nioit­taen

02.12.2022 16:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: Voisiko EVO perustaa panimon ja muuttua EPO:ksi jo vuoden sisällä?

Muik­ku­laa­tik­ko: Voisiko EVO pe­rus­taa panimon ja muuttua EPO:ksi jo vuoden si­säl­lä?

02.12.2022 16:30
Tilaajille
Meille soitettin: Naamankajärvestä kalat on pyydetty loppuu – nuotat orrelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tin: Naa­man­ka­jär­ves­tä kalat on pyy­det­ty loppuu – nuotat orrelle

02.12.2022 16:30
Tilaajille
Vieraskolumnit
Osmo Bullerin kolumni: Minä olen Venäjän ystävä, mutta tällaisen Venäjän ystävä en voi olla
Kolumni

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Minä olen Venäjän ystävä, mutta täl­lai­sen Venäjän ystävä en voi olla

06.12.2022 13:00
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Kuusamolainen ryhtyy kohteliaaksi: "Saattaako se syyä puuroa?"
Kolumni Tero Karjalainen

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kuu­sa­mo­lai­nen ryhtyy koh­te­liaak­si: "Saat­taa­ko se syyä puu­roa?"

05.12.2022 10:20 7
Tilaajille
Monica Hepo-ojan kolumni: Black Friday muistutti ihmisten kulutusvimmasta – on ristiriitaista, että maailman ylikulutuspäivää vietettiin jo  kesällä
Mielipidekirjoitus Monica Hepo-oja

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Black Friday muis­tut­ti ih­mis­ten ku­lu­tus­vim­mas­ta – on ris­ti­rii­tais­ta, että maail­man yli­ku­lu­tus­päi­vää vie­tet­tiin jo kesällä

02.12.2022 12:08
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: IG-tilini kaapattiin juuri silloin kun ei pitäisi – somen lumo kalpeni yhdessä yössä
Kolumni

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: IG-ti­li­ni kaa­pat­tiin juuri silloin kun ei pitäisi – somen lumo kalpeni yhdessä yössä

28.11.2022 04:00
Tilaajille
Sari Puustisen kolumni: Päätin palata sivilisaation pariin – ilmoittauduin laulutunneilla ja sushikurssille
Kolumni Sari Puustinen

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Päätin palata si­vi­li­saa­tion pariin – il­moit­tau­duin lau­lu­tun­neil­la ja sus­hi­kurs­sil­le

25.11.2022 04:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Vaikka Taivalkoskella on Suomen korkein äänestysprosentti, koko kirkon tasolla suunta on valtavan huolestuttava – edustaako kirkkovaltuusto enää seurakuntalaisia?
Kolumni Tuomo Törmänen

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Vaikka Tai­val­kos­kel­la on Suomen korkein ää­nes­tysp­ro­sent­ti, koko kirkon tasolla suunta on val­ta­van huo­les­tut­ta­va – edus­taa­ko kirk­ko­val­tuus­to enää seu­ra­kun­ta­lai­sia?

23.11.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Nuorten lisääntynyt ja raaistunut väkivalta on totta – koulupoliisina minäkin olen järkyttynyt nähtyäni siitä videotallenteita
Lukijalta Mielipidekirjoitus Merja Rasinkangas

Lu­ki­jal­ta: Nuorten li­sään­ty­nyt ja raais­tu­nut vä­ki­val­ta on totta – kou­lu­po­lii­si­na minäkin olen jär­kyt­ty­nyt näh­tyä­ni siitä vi­deo­tal­len­tei­ta

02.12.2022 12:11
Tilaajille
Monica Hepo-ojan kolumni: Black Friday muistutti ihmisten kulutusvimmasta – on ristiriitaista, että maailman ylikulutuspäivää vietettiin jo  kesällä
Mielipidekirjoitus Monica Hepo-oja

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Black Friday muis­tut­ti ih­mis­ten ku­lu­tus­vim­mas­ta – on ris­ti­rii­tais­ta, että maail­man yli­ku­lu­tus­päi­vää vie­tet­tiin jo kesällä

02.12.2022 12:08
Tilaajille
Olisiko nyt hyvä aika miettiä käytetyn lahjan antamista? Suurin osa suomalaisista ottaisi vastaan käytetyn lahjan, mutta vain puolet on sellaisen saanut
Kolumni Terhi Marjakangas

Olisiko nyt hyvä aika miettiä käy­te­tyn lahjan an­ta­mis­ta? Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta ottaisi vastaan käy­te­tyn lahjan, mutta vain puolet on sel­lai­sen saanut

02.12.2022 04:00
Tilaajille
Isänmaamme tulevaisuus kasvaa lapsiperheissä – Ylimääräinen lapsilisä on enemmän kuin tarpeellinen päätös
Lukijalta Kolumni Pekka Aittakumpu

Isän­maam­me tu­le­vai­suus kasvaa lap­si­per­heis­sä – Yli­mää­räi­nen lap­si­li­sä on enemmän kuin tar­peel­li­nen päätös

01.12.2022 16:01
Tilaajille
Toimittajalta: Inhuillaankos nyt oikein urakalla vai syödäänkös samalta lautaselta?
Kolumni Reino Hämeenniemi

Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

30.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Toivottavasti seuraavissa eduskuntavaaleissa tulee äänivyöry persuille ja kristillisille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Toi­vot­ta­vas­ti seu­raa­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa tulee ää­ni­vyö­ry per­suil­le ja kris­til­li­sil­le

28.11.2022 18:00
Tilaajille
Lukijalta: "Posion terveyspalveluissa ilmeisesti samoja taruolentoja joulupukin kanssa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Posion ter­veys­pal­ve­luis­sa il­mei­ses­ti samoja ta­ru­olen­to­ja jou­lu­pu­kin kanssa"

28.11.2022 11:00
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: IG-tilini kaapattiin juuri silloin kun ei pitäisi – somen lumo kalpeni yhdessä yössä
Kolumni

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: IG-ti­li­ni kaa­pat­tiin juuri silloin kun ei pitäisi – somen lumo kalpeni yhdessä yössä

28.11.2022 04:00
Tilaajille
Eräänlaiset Dahlmanin partyt – urheilujuhla Rukalla onnistui taas ja se on hyvä juttu
Kolumni Janne Kaikkonen

Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt – ur­hei­lu­juh­la Rukalla on­nis­tui taas ja se on hyvä juttu

28.11.2022 04:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: On se niin väärin, kun joulukuusiksi saa ostaa vain mäntyjä

Muik­ku­laa­tik­ko: On se niin väärin, kun jou­lu­kuu­sik­si saa ostaa vain mäntyjä

25.11.2022 16:30
Tilaajille
Sari Puustisen kolumni: Päätin palata sivilisaation pariin – ilmoittauduin laulutunneilla ja sushikurssille
Kolumni Sari Puustinen

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Päätin palata si­vi­li­saa­tion pariin – il­moit­tau­duin lau­lu­tun­neil­la ja sus­hi­kurs­sil­le

25.11.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Aloi­tet­ta vau­va­ra­has­ta ei jät­tä­nyt val­tuus­to­ryh­mä

24.11.2022 04:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Lapsia on ankarina aikoina varjeltava
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tytti Tuppurainen

Edus­kun­nas­ta: Lapsia on an­ka­ri­na aikoina var­jel­ta­va

24.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: PS-ehdokkuus ratkaistava jäsenäänestyksessä – piirihallituksessa istuu eri ihminen kuin sinne esitettiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: PS-eh­dok­kuus rat­kais­ta­va jä­sen­ää­nes­tyk­ses­sä – pii­ri­hal­li­tuk­ses­sa istuu eri ihminen kuin sinne esi­tet­tiin

23.11.2022 11:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Onko korkojen nousu vaikuttanut kulutustottumuksiisi?

Viikon ky­sy­mys: Onko kor­ko­jen nousu vai­kut­ta­nut ku­lu­tus­tot­tu­muk­sii­si?

23.11.2022 04:00
Tilaajille