Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Koil­lis­sa­no­mis­sa, tee il­moi­tus tästä.

Mielipide

Meille soitettiin: Maastohiihdossa Ruka ei ole kehittynyt samaan tahtiin kuin muut palvelut, toiminta sama kuin viime vuosituhannella
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Meille soitettiin: Maastohiihdossa Ruka ei ole kehittynyt samaan tahtiin kuin muut palvelut, toiminta sama kuin viime vuosituhannella

19:00
Seppo Salmisen kolumni: Kun salajuonet uhkaavat isojen miesten poteroiden auvoisuutta – Olkaa huoletta, osa kansasta vannoo jatkossakin miten mälsä hallitus on
Kolumni Seppo Salminen

Seppo Salmisen kolumni: Kun salajuonet uhkaavat isojen miesten poteroiden auvoisuutta – Olkaa huoletta, osa kansasta vannoo jatkossakin miten mälsä hallitus on

04:00
Tilaajille
Kokko ja lämpsä perinteessämme – Kalavaletta tuskin olisi ilman Väinämöistä, toisin sanoen tuota kokon urotekoa
Kolumni Reino Hämeenniemi

Kokko ja lämpsä perinteessämme – Kalavaletta tuskin olisi ilman Väinämöistä, toisin sanoen tuota kokon urotekoa

04:00
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Vihreät on puolue eikä uskonlahko – tässä vastauksia myös muihin tavallisiin väärinkäsityksiin vihreistä
Mielipidekirjoitus Pekka Virtanen

Pekka Virtasen kolumni: Vihreät on puolue eikä uskonlahko – tässä vastauksia myös muihin tavallisiin väärinkäsityksiin vihreistä

26.10.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Baabelin mäkikö hampulle? – Kannabiksessa on ideaa, mutta ei vapaassa pössyttelyssä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Kananen

Lu­ki­jal­ta: Baa­be­lin mäkikö ham­pul­le? – Kan­na­bik­ses­sa on ideaa, mutta ei va­paas­sa pös­syt­te­lys­sä

25.10.2021 20:00 1
Tilaajille
Meille soitettiin: "Kuusamon Kitkantie on nyt kuin Venäjän pikkukaupungin bortelin takapiha – käyty on"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Kuu­sa­mon Kit­kan­tie on nyt kuin Venäjän pik­ku­kau­pun­gin bor­te­lin ta­ka­pi­ha – käyty on"

25.10.2021 19:55
Tilaajille
Rohkeasti uutta yritystoimintaa kohti – Miten olisi Posion Soukkavaaraan kosmetiikkakeskus, josta tuotteita lähtisi ympäri maailman
Kolumni Erkki Ahola

Roh­keas­ti uutta yri­tys­toi­min­taa kohti – Miten olisi Posion Souk­ka­vaa­raan kos­me­tiik­ka­kes­kus, josta tuot­tei­ta lähtisi ympäri maail­man

25.10.2021 04:00
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: "Kovatkin sotarikolliset voivat rakastaa lapsiaan", sanoi minulle Elisabeth Rehn – näytelmän katsominen johti minut miettimään ihmisen pahuutta ja hyvyyttä

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: "Ko­vat­kin so­ta­ri­kol­li­set voivat ra­kas­taa lap­siaan", sanoi minulle Eli­sa­beth Rehn – näy­tel­män kat­so­mi­nen johti minut miet­ti­mään ihmisen pa­huut­ta ja hy­vyyt­tä

21.10.2021 17:31
Tilaajille
Toimittajalta
Kokko ja lämpsä perinteessämme – Kalavaletta tuskin olisi ilman Väinämöistä, toisin sanoen tuota kokon urotekoa
Kolumni Reino Hämeenniemi

Kokko ja lämpsä pe­rin­tees­säm­me – Ka­la­va­let­ta tuskin olisi ilman Väi­nä­möis­tä, toisin sanoen tuota kokon uro­te­koa

04:00
Tilaajille
Rohkeasti uutta yritystoimintaa kohti – Miten olisi Posion Soukkavaaraan kosmetiikkakeskus, josta tuotteita lähtisi ympäri maailman
Kolumni Erkki Ahola

Roh­keas­ti uutta yri­tys­toi­min­taa kohti – Miten olisi Posion Souk­ka­vaa­raan kos­me­tiik­ka­kes­kus, josta tuot­tei­ta lähtisi ympäri maail­man

25.10.2021 04:00
Tilaajille
Siivenräpäyksen yksinkertaisuus voi hämätä, mutta kuukkelikuvan päätyminen 45 000 kuvan joukosta sarjavoittajaksi ei ole pikkujuttu
Kolumni Kaisa Vänskä

Sii­ven­rä­päyk­sen yk­sin­ker­tai­suus voi hämätä, mutta kuuk­ke­li­ku­van pää­ty­mi­nen 45 000 kuvan jou­kos­ta sar­ja­voit­ta­jak­si ei ole pik­ku­jut­tu

21.10.2021 04:00
Tilaajille
Satu pitää pintansa ja kertoo totuuden – tämän Napero-Finlandian sadut kertovat meille lapsista
Mielipidekirjoitus Terhi Marjakangas

Satu pitää pin­tan­sa ja kertoo to­tuu­den – tämän Na­pe­ro-Fin­lan­dian sadut ker­to­vat meille lap­sis­ta

20.10.2021 04:00
Tilaajille
P.S. Tieto häirikköhirvaan ampumisesta oli huojentava
Pääkirjoitus Jenny Halvari

P.S. Tieto häi­rik­kö­hir­vaan am­pu­mi­ses­ta oli huo­jen­ta­va

19.10.2021 04:01
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pohjoisessa on tärkeää olla pystypäin elämän edessä – tutkimuksssa löytynyt ero etelän ja pohjoisen ihmisten välillä ei lopulta ollut yllättävä
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Poh­joi­ses­sa on tärkeää olla pys­ty­päin elämän edessä – tut­ki­mukss­sa löy­ty­nyt ero etelän ja poh­joi­sen ih­mis­ten välillä ei lopulta ollut yl­lät­tä­vä

18.10.2021 09:56
Tilaajille
Lukijalta: Kaivosalan perävalotakuupuheet – Mikä onkaan totuus?

Lu­ki­jal­ta: Kai­vosalan pe­rä­va­lo­ta­kuu­pu­heet – Mikä onkaan totuus?

21.10.2021 17:28 4
Tilaajille
Siivenräpäyksen yksinkertaisuus voi hämätä, mutta kuukkelikuvan päätyminen 45 000 kuvan joukosta sarjavoittajaksi ei ole pikkujuttu
Kolumni Kaisa Vänskä

Sii­ven­rä­päyk­sen yk­sin­ker­tai­suus voi hämätä, mutta kuuk­ke­li­ku­van pää­ty­mi­nen 45 000 kuvan jou­kos­ta sar­ja­voit­ta­jak­si ei ole pik­ku­jut­tu

21.10.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon kunnan ja Rukakeskuksen väliset neuvottelut keskeytettiin aikoinaan kaksi kertaa, niin hankalat ne olivat – kunnan yritysmyönteisyys ei ole yksinkertainen asia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon kunnan ja Ru­ka­kes­kuk­sen väliset neu­vot­te­lut kes­key­tet­tiin ai­koi­naan kaksi kertaa, niin han­ka­lat ne olivat – kunnan yri­tys­myön­tei­syys ei ole yk­sin­ker­tai­nen asia

20.10.2021 17:00
Tilaajille
Satu pitää pintansa ja kertoo totuuden – tämän Napero-Finlandian sadut kertovat meille lapsista
Mielipidekirjoitus Terhi Marjakangas

Satu pitää pin­tan­sa ja kertoo to­tuu­den – tämän Na­pe­ro-Fin­lan­dian sadut ker­to­vat meille lap­sis­ta

20.10.2021 04:00
Tilaajille
Vieraskolumnit
Seppo Salmisen kolumni: Kun salajuonet uhkaavat isojen miesten poteroiden auvoisuutta – Olkaa huoletta, osa kansasta vannoo jatkossakin miten mälsä hallitus on
Kolumni Seppo Salminen

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Kun sa­la­juo­net uh­kaa­vat isojen miesten po­te­roi­den au­voi­suut­ta – Olkaa huo­let­ta, osa kan­sas­ta vannoo jat­kos­sa­kin miten mälsä hal­li­tus on

04:00
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Vihreät on puolue eikä uskonlahko – tässä vastauksia myös muihin tavallisiin väärinkäsityksiin vihreistä
Mielipidekirjoitus Pekka Virtanen

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Vihreät on puolue eikä us­kon­lah­ko – tässä vas­tauk­sia myös muihin ta­val­li­siin vää­rin­kä­si­tyk­siin vih­reis­tä

26.10.2021 04:00
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: "Kovatkin sotarikolliset voivat rakastaa lapsiaan", sanoi minulle Elisabeth Rehn – näytelmän katsominen johti minut miettimään ihmisen pahuutta ja hyvyyttä

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: "Ko­vat­kin so­ta­ri­kol­li­set voivat ra­kas­taa lap­siaan", sanoi minulle Eli­sa­beth Rehn – näy­tel­män kat­so­mi­nen johti minut miet­ti­mään ihmisen pa­huut­ta ja hy­vyyt­tä

21.10.2021 17:31
Tilaajille
Jouni Alavuotungin vieraskolumni: Sotaonnea Lapissa – pieni Suomi selvisi Käsivarren tuntureilla vähäisin kolhuin
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: So­ta­on­nea Lapissa – pieni Suomi selvisi Kä­si­var­ren tun­tu­reil­la vä­häi­sin kolhuin

18.10.2021 04:00
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Aluevaalit – mitä merkitystä?
Kolumni Niilo Keränen

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Alue­vaa­lit – mitä mer­ki­tys­tä?

14.10.2021 04:00 2
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Terveisiä yhdyskuntatekniikan lautakunnasta kahden kokouksen kokemuksella
Kolumni Anna Kantola

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Ter­vei­siä yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­nas­ta kahden ko­kouk­sen ko­ke­muk­sel­la

13.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Esko Saajannon esittämiin väitteisiin liittyen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Esko Saa­jan­non esit­tä­miin väit­tei­siin liit­tyen

19.10.2021 20:15 2
Tilaajille
Lukijalta: Onko vihreät poliittinen puolue vai uskonnollinen liike?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko vihreät po­liit­ti­nen puolue vai us­kon­nol­li­nen liike?

19.10.2021 18:41 2
Tilaajille
P.S. Tieto häirikköhirvaan ampumisesta oli huojentava
Pääkirjoitus Jenny Halvari

P.S. Tieto häi­rik­kö­hir­vaan am­pu­mi­ses­ta oli huo­jen­ta­va

19.10.2021 04:01
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pohjoisessa on tärkeää olla pystypäin elämän edessä – tutkimuksssa löytynyt ero etelän ja pohjoisen ihmisten välillä ei lopulta ollut yllättävä
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Poh­joi­ses­sa on tärkeää olla pys­ty­päin elämän edessä – tut­ki­mukss­sa löy­ty­nyt ero etelän ja poh­joi­sen ih­mis­ten välillä ei lopulta ollut yl­lät­tä­vä

18.10.2021 09:56
Tilaajille
Jouni Alavuotungin vieraskolumni: Sotaonnea Lapissa – pieni Suomi selvisi Käsivarren tuntureilla vähäisin kolhuin
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: So­ta­on­nea Lapissa – pieni Suomi selvisi Kä­si­var­ren tun­tu­reil­la vä­häi­sin kolhuin

18.10.2021 04:00
Tilaajille
P.S. Torangin koululaisilta upeaa kansalaisvaikuttamista – nyt pallo on aikuisilla
Pääkirjoitus Jenny Halvari

P.S. To­ran­gin kou­lu­lai­sil­ta upeaa kan­sa­lais­vai­kut­ta­mis­ta – nyt pallo on ai­kui­sil­la

15.10.2021 10:05
Tilaajille
Lukijalta: Onko Kuusamo valmiina hyvinvointialueen sote-uudistukseen?
Mielipidekirjoitus Heimo Heiskanen

Lu­ki­jal­ta: Onko Kuusamo val­mii­na hy­vin­voin­ti­alueen so­te-uu­dis­tuk­seen?

15.10.2021 04:02 3
Tilaajille
Meille soitettiin: "Osallistuin erääseen tapahtumaan Taivalkoskella, hämmästyin todella, kun joukossa oli flunssaisia osallistujia"

Meille soi­tet­tiin: "O­sal­lis­tuin erää­seen ta­pah­tu­maan Tai­val­kos­kel­la, häm­mäs­tyin to­del­la, kun jou­kos­sa oli fluns­sai­sia osal­lis­tu­jia"

14.10.2021 04:00
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Aluevaalit – mitä merkitystä?
Kolumni Niilo Keränen

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Alue­vaa­lit – mitä mer­ki­tys­tä?

14.10.2021 04:00 2
Tilaajille
Ehkä lentopallokipinä syttyi nuoressa, ehkä ei – Kuusamon koululaiset saivat hienon mahdollisuuden
Kolumni Janne Kaikkonen

Ehkä len­to­pal­lo­ki­pi­nä syttyi nuo­res­sa, ehkä ei – Kuu­sa­mon kou­lu­lai­set saivat hienon mah­dol­li­suu­den

14.10.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Vanhusten viikko huipentui Ikämessuihin Kuusamon ammattiopistolla

Lu­ki­jal­ta: Van­hus­ten viikko hui­pen­tui Ikä­mes­sui­hin Kuu­sa­mon am­mat­ti­opis­tol­la

13.10.2021 15:00
Tilaajille
Olet alaston kulkija netissä

Olet alaston kulkija netissä

13.10.2021 11:00
Tilaajille
Meille soitettiin:"Vastustakaahan taas tuulivoimaa, sillä nyt on kovin rakentamisbuumi menossa ja tulossa. Kuusamo jää pian tästäkin kilpailusta ulos, kun muut kunnat poimivat uudet rakennushankkeet"

Meille soi­tet­tiin:"­Vas­tus­ta­kaa­han taas tuu­li­voi­maa, sillä nyt on kovin ra­ken­ta­mis­buu­mi menossa ja tu­los­sa. Kuusamo jää pian täs­tä­kin kil­pai­lus­ta ulos, kun muut kunnat poi­mi­vat uudet ra­ken­nus­hank­keet"

13.10.2021 04:00
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Terveisiä yhdyskuntatekniikan lautakunnasta kahden kokouksen kokemuksella
Kolumni Anna Kantola

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Ter­vei­siä yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­nas­ta kahden ko­kouk­sen ko­ke­muk­sel­la

13.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Suosituimpien retkeilykohteiden rauha on mennyttä, mutta entäpä jos niissäkin osa ajasta varattaisiin alueen omille asukkaille?
Mielipidekirjoitus Reino Hämeenniemi

Suo­si­tuim­pien ret­kei­ly­koh­tei­den rauha on men­nyt­tä, mutta entäpä jos niis­sä­kin osa ajasta va­rat­tai­siin alueen omille asuk­kail­le?

13.10.2021 04:00
Tilaajille