LUITKO JO: Koil­lis­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Ka­le­vaan

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Pentik
Toimittajalta: Uhkia, uskoa ja mahdollisuuksia – Posion uudelleen nousuun saamiseksi aivan ratkaisevaa on, onnistuuko kunta yhdessä yrittäjien kanssa luomaan uusia yrityksiä, uusia työpaikkoja?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Uhkia, uskoa ja mah­dol­li­suuk­sia – Posion uu­del­leen nousuun saa­mi­sek­si aivan rat­kai­se­vaa on, on­nis­tuu­ko kunta yhdessä yrit­tä­jien kanssa luomaan uusia yri­tyk­siä, uusia työ­paik­ko­ja?

06.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Anu Pentik on kätellyt Linnassa viittä presidenttiä, tänä itsenäisyyspäivänä hän pukeutui Pariisiin ja Posioon – "Vaikka ajat olisivat vaikeita, me emme jää voivottelemaan"

Anu Pentik on kä­tel­lyt Lin­nas­sa viittä pre­si­dent­tiä, tänä it­se­näi­syys­päi­vä­nä hän pu­keu­tui Pa­rii­siin ja Posioon – "Vaikka ajat oli­si­vat vai­kei­ta, me emme jää voi­vot­te­le­maan"

07.12.2022 15:31
Tilaajille
Pentik lomauttaa alkuvuodesta – toimitusjohtaja kertoo kysynnän heikentyneen tuntuvasti: ”On näkynyt meillä isosti"

Pentik lo­maut­taa al­ku­vuo­des­ta – toi­mi­tus­joh­ta­ja kertoo ky­syn­nän hei­ken­ty­neen tun­tu­vas­ti: ”On näkynyt meillä isosti"

01.12.2022 13:21 1
Tilaajille
Posiolla ehdotetaan 1,2 miljoonaa investointeihin – teiden korjaukset, Soukkavaaran teollisuuskiinteistön muutostyöt ja Pentikin hallin liittäminen kaukoverkkoon veisivät eniten euroja

Po­siol­la eh­do­te­taan 1,2 mil­joo­naa in­ves­toin­tei­hin – ­tei­den kor­jauk­set, Souk­ka­vaa­ran teol­li­suus­kiin­teis­tön muu­tos­työt ja Pen­ti­kin hallin liit­tä­mi­nen kau­ko­verk­koon vei­si­vät eniten euroja

13.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Pentikiltä ei enää tuotteita Pietariin  – "Yhteistyö on ollut muutenkin varsin pienimuotoista, eikä Venäjä ole ollut Pentikin kasvustrategian keskiössä myöskään ennen Ukrainan sodan alkua"

Pen­ti­kil­tä ei enää tuot­tei­ta Pie­ta­riin – "Yh­teis­työ on ollut muu­ten­kin varsin pie­ni­muo­tois­ta, eikä Venäjä ole ollut Pen­ti­kin kas­vu­stra­te­gian kes­kiös­sä myös­kään ennen Uk­rai­nan sodan alkua"

09.03.2022 04:00
Tilaajille
Uudisraivaajalle ansaittua tunnustusta – Anu Pentik palasi sorvinsa ääreen Posiolle jälleen yksi upea tunnustusmitali taskussaan
Kolumni

Uu­dis­rai­vaa­jal­le an­sait­tua tun­nus­tus­ta – Anu Pentik palasi sor­vin­sa ääreen Po­siol­le jälleen yksi upea tun­nus­tus­mi­ta­li tas­kus­saan

18.11.2021 04:00
Tilaajille
Yläkoulun päättäviä nuoria eri puolilta Suomea aletaan houkuttelemaan lukioon Posiolle

Ylä­kou­lun päät­tä­viä nuoria eri puo­lil­ta Suomea aletaan hou­kut­te­le­maan lukioon Po­siol­le

21.09.2021 04:00
Tilaajille
Pentik Kartano saa katetun ulkoilmalavan – paikka avataan ensi sunnuntaina

Pentik Kartano saa katetun ul­ko­il­ma­la­van – paikka avataan ensi sun­nun­tai­na

29.06.2021 15:01
Tilaajille