Luonto

Lintujen pihabongaus alkoi tänään – näillä helpoilla ohjeilla lähdet mukaan tirppojen tarkkailuun!

Lin­tu­jen pi­ha­bon­gaus alkoi tänään – näillä hel­poil­la oh­jeil­la lähdet mukaan tirp­po­jen tark­kai­luun!

11:46
Metsähallituksen Paimenviikoille yli 15 000 suomalaista hakemusta - Lapin kestosuosikit kolmen kiinnostavimman kohteen joukossa

Met­sä­hal­li­tuk­sen Pai­men­vii­koil­le yli 15 000 suo­ma­lais­ta ha­ke­mus­ta - Lapin kes­to­suo­si­kit kolmen kiin­nos­ta­vim­man kohteen jou­kos­sa

24.01.2020 08:53
Labradorinnoutaja on yhä Suomen ykköskoira – katso lista kymmenestä suosituimmasta rodusta

Lab­ra­do­rin­nou­ta­ja on yhä Suomen yk­kös­koi­ra – katso lista kym­me­nes­tä suo­si­tuim­mas­ta rodusta

24.01.2020 05:00
Valtavaaran tuvan kamiina poistettiin – syynä huono kunto, joka uhkasi paloturvallisuutta: "Evästulet voi tehdä kodalla"

Val­ta­vaa­ran tuvan kamiina pois­tet­tiin – syynä huono kunto, joka uhkasi pa­lo­tur­val­li­suut­ta: "E­väs­tu­let voi tehdä ko­dal­la"

23.01.2020 15:57
Koillismaalla jääkannen paksuus vaihtelee – Kitkajärvellä Kuumalahdessa jää kantaa juuri ja juuri moottorikelkkaa, Tolvanselällä on voinut ajaa autolla: "Jäälle lähtiessä järki päässä"

Koil­lis­maal­la jää­kan­nen paksuus vaih­te­lee – Kit­ka­jär­vel­lä Kuu­ma­lah­des­sa jää kantaa juuri ja juuri moot­to­ri­kelk­kaa, Tol­van­se­läl­lä on voinut ajaa au­tol­la: "Jäälle läh­ties­sä järki päässä"

23.01.2020 05:00
Tilaajille
Evon uusi puhdistamo sai tiukat lupaehdot, mutta Mankista ei pelota: "Uskomme, että siihen päästään, mutta se teettää kovasti töitä"

Evon uusi puh­dis­ta­mo sai tiukat lu­paeh­dot, mutta Man­kis­ta ei pelota: "Us­kom­me, että siihen pääs­tään, mutta se teettää kovasti töitä"

22.01.2020 14:00
Tilaajille
Pyry vahvisti hankea jopa yli 20 senttiä - lukijat kuvasivat lumitöitään: "Askelmittarissa mukava lukema"

Pyry vah­vis­ti hankea jopa yli 20 senttiä - lukijat ku­va­si­vat lu­mi­töi­tään: "As­kel­mit­ta­ris­sa mukava lukema"

20.01.2020 19:17
Posion kunta säästyi Mustavaara-tappiolta kaivosyhtiön konkurssissa

Posion kunta säästyi Mus­ta­vaa­ra-tap­piol­ta kai­vos­yh­tiön kon­kurs­sis­sa

19.01.2020 17:00
Lauhat talvet lisäävät suolauksen tarvetta: Lapissa käytetyn suolan määrä on kasvanut viime vuosina rajusti

Lauhat talvet li­sää­vät suo­lauk­sen tar­vet­ta: Lapissa käy­te­tyn suolan määrä on kas­va­nut viime vuosina rajusti

18.01.2020 09:00
Tilaajille
Vieläkö löytyy tontilta tilaa lumelle? Viikonloppuna parikymmentä senttiä lisää

Vieläkö löytyy ton­til­ta tilaa lu­mel­le? Vii­kon­lop­pu­na pa­ri­kym­men­tä senttiä lisää

18.01.2020 05:00
Lapin Liha palasi perheyhtiömalliin ja ottaa nyt käyttöön alkuperäisen nimensä

Lapin Liha palasi per­he­yh­tiö­mal­liin ja ottaa nyt käyt­töön al­ku­pe­räi­sen nimensä

17.01.2020 06:57
Ihminen ruokki poroja jo 800 vuotta sitten

Ihminen ruokki poroja jo 800 vuotta sitten

10.01.2020 14:38
Viiime vuosi toiseksi lämpimin

Viiime vuosi toi­sek­si läm­pi­min

10.01.2020 12:05