Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Luonto

Erkin verkosta Ala-Kitkalla nousi lähes kolmen kilon siika – kalakisassa sillä ollaan tällä hetkellä hopeapallilla
Tilaajille

Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika – ka­la­ki­sas­sa sillä ollaan tällä het­kel­lä ho­pea­pal­lil­la

11:00 3
Vielä ehtii ruskaretkelle – nappaa tästä vinkit Koillismaan kohteisiin

Vielä ehtii rus­ka­ret­kel­le – ­nap­paa tästä vinkit Koil­lis­maan koh­tei­siin

01.10.2023 04:00
Tilaajille
Toimiiko sähkökalastus, kun hävitettävänä on viheliäinen puronieriä? – "On tärkeää, että kohdepurot ja kalastusajankohdat valikoidaan tarkkaan"

Toi­mii­ko säh­kö­ka­las­tus, kun hä­vi­tet­tä­vä­nä on vi­he­liäi­nen pu­ro­nie­riä? – "On tär­keää, että koh­de­pu­rot ja ka­las­tus­ajan­koh­dat va­li­koi­daan tark­kaan"

29.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Syötteen luomumeteorologi Niilo Sarajärvi ennustaa: Tulossa on pitkä syksy

Syöt­teen luo­mu­me­teo­ro­lo­gi Niilo Sa­ra­jär­vi en­nus­taa: Tulossa on pitkä syksy

27.09.2023 18:23 1
Tilaajille
Piilijoen uoma avautuu Kuusinkijoki Kuntoon ry:n toimesta

Pii­li­joen uoma avautuu Kuu­sin­ki­jo­ki Kuntoon ry:n toi­mes­ta

26.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Hutun koulun oppilaat istuttivat taimia koulun ympäristöön – Istutustempauksella koulu toteutti Antti Herlinin säätiön avustuksen ehtoja päästökompensoinnista

Hutun koulun op­pi­laat is­tut­ti­vat taimia koulun ym­pä­ris­töön – Is­tu­tus­tem­pauk­sel­la koulu to­teut­ti Antti Her­li­nin säätiön avus­tuk­sen ehtoja pääs­tö­kom­pen­soin­nis­ta

22.09.2023 09:47 1
Tilaajille
Vierassintti puronieriä halutaan häätää Iijoen latvoilta – "En ole itse kuullut, että sitä olisi täällä päin ollut"

Vie­ras­sint­ti pu­ro­nie­riä ha­lu­taan häätää Iijoen lat­voil­ta – "En ole itse kuul­lut, että sitä olisi täällä päin ollut"

20.09.2023 17:00 2
Tilaajille
Ruskavahti ennustaa ruskan väriloiston – Tekoäly hyödyntää tiekamerakuvia

Rus­ka­vah­ti en­nus­taa ruskan vä­ri­lois­ton – Tekoäly hyö­dyn­tää tie­ka­me­ra­ku­via

19.09.2023 11:00
Tilaajille
Hirvenmetsästyksessä käynnissä kiimarauhoitus – katso luvut, miten hirviä kaatui ennen rauhoituksen alkua

Hir­ven­met­säs­tyk­ses­sä käyn­nis­sä kii­ma­rau­hoi­tus – katso luvut, miten hirviä kaatui ennen rau­hoi­tuk­sen alkua

28.09.2023 09:42 2
Tilaajille
Milloin retkikohteeseen kannattaa matkustaa omalla autolla, milloin lentäen? – Teimme laskurin, jolla selvität oman hiilijalanjälkesi

Milloin ret­ki­koh­tee­seen kan­nat­taa mat­kus­taa omalla au­tol­la, milloin len­täen? – Teimme las­ku­rin, jolla sel­vi­tät oman hii­li­ja­lan­jäl­ke­si

18.09.2023 17:00
Tilaajille
Yli kahden kilon sonniahven ui Riston keittoon Kitkajärvestä – kokenut nappaa isot kalat avovedestä samaan aikaan, kun toiset yrittävät niitä pilkkiä

Yli kahden kilon son­ni­ah­ven ui Riston keit­toon Kit­ka­jär­ves­tä – kokenut nappaa isot kalat avo­ve­des­tä samaan aikaan, kun toiset yrit­tä­vät niitä pilkkiä

18.09.2023 11:00 3
Tilaajille
"Mennään Hannun jäljillä, mutta haluamme mukaan myös uuden sukupolven aaltoa" – lähes kolmekymppinen Kuusamo Nature Photo tarjosi monipuolisen kattauksen luontoa ja kuvaa

"Men­nään Hannun jäl­jil­lä, mutta ha­luam­me mukaan myös uuden su­ku­pol­ven aaltoa" – lähes kol­me­kymp­pi­nen Kuusamo Nature Photo tarjosi mo­ni­puo­li­sen kat­tauk­sen luontoa ja kuvaa

17.09.2023 04:00
Tilaajille
Mitä järkeä on 326 kilometrin polkujuoksussa? Eero Lumme kertoo, mikä houkutteli yli 5 500 osallistujaa kesän NUTS-tapahtumiin

Mitä järkeä on 326 ki­lo­met­rin pol­ku­juok­sus­sa? Eero Lumme kertoo, mikä hou­kut­te­li yli 5 500 osal­lis­tu­jaa kesän NUTS-ta­pah­tu­miin

16.09.2023 04:00
Tilaajille
Kuva havumetsän kuninkaasta vetosi tuomaristoon – Kuusamo Nature Photo -kuvakisan voitto Mäntsälään

Kuva ha­vu­met­sän ku­nin­kaas­ta vetosi tuo­ma­ris­toon – Kuusamo Nature Photo -ku­va­ki­san voitto Mänt­sä­lään

15.09.2023 19:30
Tilaajille
Rykimä on alkamaisillaan – hirvaita on syytä varoa

Rykimä on al­ka­mai­sil­laan – ­hir­vai­ta on syytä varoa

15.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle kunnostetaan elinympäristöjä Iijoen vesistössä – näin työt etenivät raakkupurolla Taivalkosken Jurmussa, katso video

Erit­täin uhan­alai­sel­le jo­ki­hel­mi­sim­pu­kal­le kun­nos­te­taan elin­ym­pä­ris­tö­jä Iijoen ve­sis­tös­sä – näin työt ete­ni­vät raak­ku­pu­rol­la Tai­val­kos­ken Jur­mus­sa, katso video

14.09.2023 12:42
Tilaajille
Sallassa kaadettiin ennätyksellisen kokoinen hirvisonni – "Tunne oli sellainen, että voiko tämä pitää paikkaansa"

Sal­las­sa kaa­det­tiin en­nä­tyk­sel­li­sen ko­koi­nen hir­vi­son­ni – "Tunne oli sel­lai­nen, että voiko tämä pitää paik­kaan­sa"

13.09.2023 16:03 4
Tilaajille
Kuusamossa kaadettiin keskiviikkona kauden 17:s karhu, ja kun vielä Sallassa kajahti, itäisen poronhoitoalueen pyynti puhallettiin poikki

Kuu­sa­mos­sa kaa­det­tiin kes­ki­viik­ko­na kauden 17:s karhu, ja kun vielä Sal­las­sa ka­jah­ti, itäisen po­ron­hoi­to­alueen pyynti pu­hal­let­tiin poikki

13.09.2023 19:08 2
Tilaajille
Harrin naama ei pysynyt peruslukemilla, kun hän nosti katiskan Kuusamojärvestä – "Suurin ahven, mitä olen ikinä saanut"

Harrin naama ei pysynyt pe­rus­lu­ke­mil­la, kun hän nosti ka­tis­kan Kuu­sa­mo­jär­ves­tä – "Suurin ahven, mitä olen ikinä saanut"

13.09.2023 04:00 2
Tilaajille
Haulikosta saaneen ruskosuohaukan lento päättyi Taivalkoskella – kitumalla nälkään kuolemassa ollut lintu piti lopettaa, ampujasta ei selvyyttä

Hau­li­kos­ta saaneen rus­ko­suo­hau­kan lento päättyi Tai­val­kos­kel­la – ki­tu­mal­la nälkään kuo­le­mas­sa ollut lintu piti lo­pet­taa, am­pu­jas­ta ei sel­vyyt­tä

12.09.2023 15:22 1
Tilaajille
Laittomasti paistilaukauksella kaadettu naarashirvi huutokaupataan Posiolla tunnin aikana – tähän aikaan hirviemää ei saa ampua ennen sen vasaa

Lait­to­mas­ti pais­ti­lau­kauk­sel­la kaa­det­tu naa­ras­hir­vi huu­to­kau­pa­taan Po­siol­la tunnin aikana – tähän aikaan hir­vi­emää ei saa ampua ennen sen vasaa

11.09.2023 18:00 1
Tilaajille
Maanantai valkenee lämpimänä, mutta loppuviikko on viileämpi – öisin saatetaan saada jo hallaa

Maa­nan­tai val­ke­nee läm­pi­mä­nä, mutta lop­pu­viik­ko on vii­leäm­pi – öisin saa­te­taan saada jo hallaa

11.09.2023 11:00
Tilaajille
Nortec Minerals hakee jatkoa malminetsintälupiinsa Livojärven, Kaukuanjärven, Anetjärven ja Sirniön maisemissa

Nortec Mi­ne­rals hakee jatkoa mal­min­et­sin­tä­lu­piin­sa Li­vo­jär­ven, Kau­kuan­jär­ven, Anet­jär­ven ja Sirniön mai­se­mis­sa

11.09.2023 11:00
Tilaajille
Taivalkoskellekin aurinkovoimapuisto? – Kunta suunnittelee aurinkoenergiaselvityksen tekemistä

Tai­val­kos­kel­le­kin au­rin­ko­voi­ma­puis­to? – Kunta suun­nit­te­lee au­rin­ko­ener­gia­sel­vi­tyk­sen te­ke­mis­tä

09.09.2023 04:00
Tilaajille
Metsähallituksen syysistutukset ovat käynnissä – Paula-myrskyn viljelyrästit saadaan tänä vuonna valmiiksi

Met­sä­hal­li­tuk­sen syys­is­tu­tuk­set ovat käyn­nis­sä – Pau­la-myrs­kyn vil­je­ly­räs­tit saadaan tänä vuonna val­miik­si

08.09.2023 12:00 2
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa sunnuntaina – Riistakeskus toivoo malttia saalismääriin

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa sun­nun­tai­na – Riis­ta­kes­kus toivoo malttia saa­lis­mää­riin

08.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Ely-keskus myönsi 211 000 euroa rahoitusta porojen kuolemansyitä tutkivaan hankkeeseen

Ely-kes­kus myönsi 211 000 euroa ra­hoi­tus­ta porojen kuo­le­man­syi­tä tut­ki­vaan hank­kee­seen

07.09.2023 11:00 3
Tilaajille
Hyvä neuvo hirvikolarin välttämiseen: piilota puhelimesi peräkonttiin – Kuljettajat eivät suhtaudu vakavasti hirvivaaramerkkeihin

Hyvä neuvo hir­vi­ko­la­rin vält­tä­mi­seen: piilota pu­he­li­me­si pe­rä­kont­tiin – Kul­jet­ta­jat eivät suh­tau­du va­ka­vas­ti hir­vi­vaa­ra­merk­kei­hin

06.09.2023 17:24
Tilaajille