Talvi
Lunta on nyt Kuusamossa 30 senttiä keskimääräistä enemmän - Koillismaalle luvataan lisää

Lunta on nyt Kuu­sa­mos­sa 30 senttiä kes­ki­mää­räis­tä enemmän - Koil­lis­maal­le lu­va­taan lisää

16.03.2020 13:28 0
Tilaajille
"Minä puuskutin menemään kuin astmainen aasi nelinkontin" - Liisa Ronkainen muistelee pahinta juoksukokemustaan: Nyt hän juoksee talvisin Valtavaaralla, kannustaa yhteisölliseen juoksemiseen ja suunnittelee polkujuoksukursseja keväälle

"Minä puus­ku­tin me­ne­mään kuin ast­mai­nen aasi ne­lin­kon­tin" - Liisa Ron­kai­nen muis­te­lee pahinta juok­su­ko­ke­mus­taan: Nyt hän juoksee tal­vi­sin Val­ta­vaa­ral­la, kan­nus­taa yh­tei­söl­li­seen juok­se­mi­seen ja suun­nit­te­lee pol­ku­juok­su­kurs­se­ja ke­vääl­le

07.02.2020 15:00 0
Tilaajille
Näillä Liisa Ronkaisen vinkeillä aloitat talvijuoksuharrastuksen - Videolla Ronkainen haastaa itsensä Valtavaaran upeissa tykkylumimaisemissa

Näillä Liisa Ron­kai­sen vin­keil­lä aloitat tal­vi­juok­su­har­ras­tuk­sen - Vi­deol­la Ron­kai­nen haastaa itsensä Val­ta­vaa­ran upeissa tyk­ky­lu­mi­mai­se­mis­sa

07.02.2020 15:00 0
Tilaajille
Uusi tutkimus latoo tiskiin taas järkyttäviä tuloksia: Kylmin tammikuu uhkaa hävitä Pohjois-Suomesta kokonaan

Uusi tut­ki­mus latoo tiskiin taas jär­kyt­tä­viä tu­lok­sia: Kylmin tam­mi­kuu uhkaa hävitä Poh­jois-Suo­mes­ta ko­ko­naan

04.02.2020 10:20 0
Älä jätä koiraa yksin autoon pakkasella - Jo muutama pakkasaste kylmettää paikallaan olevan auton nopeasti

Älä jätä koiraa yksin autoon pak­ka­sel­la - Jo muutama pak­kas­as­te kyl­met­tää pai­kal­laan olevan auton no­peas­ti

31.01.2020 08:30 0
Nyt on mittaushistorian lämpimin tammikuu - 35 vuotta sitten pakkasta liki -50 astetta, nyt vain muutamia asteita

Nyt on mit­taus­his­to­rian läm­pi­min tam­mi­kuu - 35 vuotta sitten pak­kas­ta liki -50 as­tet­ta, nyt vain muu­ta­mia asteita

22.01.2020 16:00 0
Tilaajille
Lukijan runo: Talven muistoja
Lukijalta Mielipide Birgitta Takkinen

Lukijan runo: Talven muis­to­ja

17.01.2020 11:00 0
Koe yö lumi-kammin lumoissa – näillä ohjeilla rakennat kammin kätevästi vaikka kotipuhallesi

Koe yö lu­mi-kam­min lu­mois­sa – näillä oh­jeil­la ra­ken­nat kammin kä­te­väs­ti vaikka ko­ti­pu­hal­le­si

10.02.2019 10:00 0
Lumi, tuisku ja pakkanen ei autoa hyydytä, jos olet tarkistanut muutaman asian!

Lumi, tuisku ja pak­ka­nen ei autoa hyy­dy­tä, jos olet tar­kis­ta­nut muu­ta­man asian!

22.01.2019 20:00 0
Kokenut liikennetoimittaja vinkkaa, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun suunnittelee joulun ajoja: Varaa autoon lumilapio, lämpimät vaatteet ja tarpeeksi aikaa

Kokenut lii­ken­ne­toi­mit­ta­ja vink­kaa, mitä kan­nat­taa ottaa huo­mioon, kun suun­nit­te­lee joulun ajoja: Varaa autoon lu­mi­la­pio, läm­pi­mät vaat­teet ja tar­peek­si aikaa

13.12.2018 14:00 0
Kolumni

"Uusi har­ras­tus olisi poikaa" – Har­ras­tus­pa­niik­ki iski, jonka myötä neljä pe­rin­teis­tä tal­vi­la­jia pää­se­vät suu­ren­nus­la­sin alle

05.11.2018 05:00 0
Talvirajoitukset maanteille loppuviikosta

Tal­vi­ra­joi­tuk­set maan­teil­le lop­pu­vii­kos­ta

23.10.2018 15:33 0
Pelti rutisi ulosajoissa Koillismaalla – Kuoliolla kohtasi kolme autoa

Pelti rutisi ulos­ajois­sa Koil­lis­maal­la – Kuo­liol­la kohtasi kolme autoa

07.10.2018 17:30 0
Helmikuussa satoi poikkeuksellisen vähän – ystävänpäivä oli päivistä lämpimin

Hel­mi­kuus­sa satoi poik­keuk­sel­li­sen vähän – ys­tä­vän­päi­vä oli päi­vis­tä läm­pi­min

02.03.2018 08:18 0
Lunta pian puoli metriä – höttöinen pohja ei kelpaa kaikille

Lunta pian puoli metriä – höt­töi­nen pohja ei kelpaa kai­kil­le

19.12.2017 05:00 0
Villasukkakelit tulivat - keskilämpötila painui alle nollan

Vil­la­suk­ka­ke­lit tulivat - kes­ki­läm­pö­ti­la painui alle nollan

01.11.2017 12:18 0

Ensin läm­pe­nee ja sitten on kylmä – näin han­ki­kan­to syntyy

16.02.2017 13:00 0
Rakastettu sääilmiö tuli kaksi kuukautta etuajassa – käynnissä on poikkeuksellinen talvi

Ra­kas­tet­tu sää­il­miö tuli kaksi kuu­kaut­ta etu­ajas­sa – käyn­nis­sä on poik­keuk­sel­li­nen talvi

16.02.2017 13:00 0
Lunta on vain puoli metriä – silti isojen hallien katot voivat olla vaarassa

Lunta on vain puoli metriä – silti isojen hallien katot voivat olla vaa­ras­sa

02.02.2017 05:00 0