Viikon kysymys
Viikon kysymys: Teetkö kuivalihaa?

Viikon ky­sy­mys: Teetkö kui­va­li­haa?

27.03.2021 04:00 4
Tilaajille
Viikon kysymys: Milloin uskot koronan Suomessa helpottavan niin, että elämä on taas suhteellisen normaalia?

Viikon ky­sy­mys: Milloin uskot koronan Suo­mes­sa hel­pot­ta­van niin, että elämä on taas suh­teel­li­sen nor­maa­lia?

17.03.2021 05:00 5
Tilaajille
Viikon kysymys paljasti: Lukijat toivovat alueellista harkintaa koronarajoituksiin

Viikon kysymys pal­jas­ti: Lukijat toi­vo­vat alueel­lis­ta har­kin­taa ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin

03.03.2021 04:00
Tilaajille
Viikon Kysymys: Mikä näistä tuo sinulle eniten kevätmieltä?

Viikon Ky­sy­mys: Mikä näistä tuo sinulle eniten ke­vät­miel­tä?

03.03.2021 04:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Odotatko sinä pääsyä matkailemaan vapaammin Suomen rajojen ulkopuolelle?

Viikon ky­sy­mys: Odo­tat­ko sinä pääsyä mat­kai­le­maan va­paam­min Suomen rajojen ul­ko­puo­lel­le?

24.02.2021 00:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Montako asuinkuntasi nykyistä varsinaista valtuutettua sinä tiedät nimeltä ulkomuistista?

Viikon ky­sy­mys: Montako asuin­kun­ta­si ny­kyis­tä var­si­nais­ta val­tuu­tet­tua sinä tiedät nimeltä ul­ko­muis­tis­ta?

15.02.2021 05:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Huolettaako Venäjän tilanne?

Viikon ky­sy­mys: Huo­let­taa­ko Venäjän ti­lan­ne?

10.02.2021 05:59
Tilaajille
Viikon kysymys: Kuinka paljon käytät sosiaalista mediaa?

Viikon ky­sy­mys: Kuinka paljon käytät so­siaa­lis­ta mediaa?

01.02.2021 05:00 1
Tilaajille
Vastaa viikon ky­sy­myk­seen: Miten painosi on kehittynyt koronan-aikana?

Vastaa viikon ky­sy­myk­seen: Miten painosi on ke­hit­ty­nyt ko­ro­nan-ai­ka­na?

25.01.2021 05:00 3
Tilaajille
Vastaa viikon kysymykseen: Mitä mieltä sinä olet Koillismaan yhteismetsien suojelutasosta?

Vastaa viikon ky­sy­myk­seen: Mitä mieltä sinä olet Koil­lis­maan yh­teis­met­sien suo­je­lu­ta­sos­ta?

18.01.2021 15:34 4
Tilaajille
Viikon kysymys: Mitä mieltä olet Kitkantien kausivaloista?

Viikon ky­sy­mys: Mitä mieltä olet Kit­kan­tien kau­si­va­lois­ta?

30.12.2020 14:36 13
Tilaajille
Vastaa viikon kysymykseen: Pitäisikö Kitkajärven ja Riisitunturin alue liittää osaksi valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita?

Vastaa viikon ky­sy­myk­seen: Pi­täi­si­kö Kit­ka­jär­ven ja Rii­si­tun­tu­rin alue liittää osaksi val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vok­kai­ta mai­se­ma-aluei­ta?

21.12.2020 09:56 1
Tilaajille
Vastaa viikon kysymykseen: Miten vietät joulua?

Vastaa viikon ky­sy­myk­seen: Miten vietät joulua?

14.12.2020 04:00
Tilaajille
Vastaa viikon kysymykseen: Aiotko ottaa koronarokotteen?

Vastaa viikon ky­sy­myk­seen: Aiotko ottaa ko­ro­na­ro­kot­teen?

07.12.2020 09:39 6
Tilaajille
Vastaa viikon kysymykseen: Kuulutko ammattiliittoon?

Vastaa viikon ky­sy­myk­seen: Kuu­lut­ko am­mat­ti­liit­toon?

27.10.2020 17:40 7
Vastaa kyselyyn: Mitä mieltä olet Porkkatörmän entisen lastensairaalan rakennuksen purkupäätöksestä?

Vastaa ky­se­lyyn: Mitä mieltä olet Pork­ka­tör­män entisen las­ten­sai­raa­lan ra­ken­nuk­sen pur­ku­pää­tök­ses­tä?

22.10.2020 13:20
Vastaa kyselyyn: Mitä mieltä 30 km/h nopeusrajoituksesta Kuusamon keskustassa?

Vastaa ky­se­lyyn: Mitä mieltä 30 km/h no­peus­ra­joi­tuk­ses­ta Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa?

14.10.2020 14:43 8
Kerro: Mitä mieltä olet hallituksen esityksestä pororiitojen ratkaisuun?

Kerro: Mitä mieltä olet hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä po­ro­rii­to­jen rat­kai­suun?

07.10.2020 09:46 5

Viikon ky­sy­mys: Onko oikein, että haudat otetaan uu­del­leen käyt­töön 50 vuoden jäl­keen?

24.09.2020 12:15 2
Viikon kysymys: Käytätkö kasvomaskia tilanteissa, joissa et voi pitää turvaväliä?

Viikon ky­sy­mys: Käy­tät­kö kas­vo­mas­kia ti­lan­teis­sa, joissa et voi pitää tur­va­vä­liä?

09.09.2020 14:04