"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Viikon kysymys
Viimeisin 24 tuntia

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

20.09.2021 11:45 2
Tilaajille
Vanhemmat

Viikon ky­sy­mys: Kär­sit­kö sii­te­pö­lyal­ler­gias­ta?

02.06.2021 04:00 1
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Har­mit­ta­vat­ko Kuu­sa­mon Evon hin­nan­ko­ro­tuk­set?

26.05.2021 10:20
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Osaatko ajaa pi­ha­ka­dul­la ja pe­ruut­taa tas­ku­park­kiin?

19.05.2021 04:00 1
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Kuinka tuttua Hannu Hau­ta­lan tuo­tan­to on si­nul­le?

12.05.2021 04:00
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Missä vai­hees­sa pi­ha­työt ovat sinun ta­lou­des­sa­si?

05.05.2021 04:00 3
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Mitä mieltä olet Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­kaa­van kaa­tu­mi­ses­ta hal­lin­to-oi­keu­des­sa?

28.04.2021 05:00 8
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Joko olet löy­tä­nyt mie­lui­san eh­dok­kaan kun­ta­vaa­leis­sa?

21.04.2021 14:48 2
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Met­säs­tys kan­sal­lis­puis­tois­sa on yleensä sal­lit­tu pai­kal­li­sil­le ih­mi­sel­le. Mitä mieltä olet ra­joi­tuk­sis­ta ja niiden mah­dol­li­ses­ta li­sää­mi­ses­tä suo­je­lua­lueil­la, joilla ret­keil­lään paljon?

14.04.2021 10:31 2
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Teetkö kui­va­li­haa?

27.03.2021 04:00 4
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Milloin uskot koronan Suo­mes­sa hel­pot­ta­van niin, että elämä on taas suh­teel­li­sen nor­maa­lia?

17.03.2021 05:00 5
Tilaajille

Viikon kysymys pal­jas­ti: Lukijat toi­vo­vat alueel­lis­ta har­kin­taa ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin

03.03.2021 04:00
Tilaajille

Viikon Ky­sy­mys: Mikä näistä tuo sinulle eniten ke­vät­miel­tä?

03.03.2021 04:00
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Odo­tat­ko sinä pääsyä mat­kai­le­maan va­paam­min Suomen rajojen ul­ko­puo­lel­le?

24.02.2021 00:00
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Montako asuin­kun­ta­si ny­kyis­tä var­si­nais­ta val­tuu­tet­tua sinä tiedät nimeltä ul­ko­muis­tis­ta?

15.02.2021 05:00
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Huo­let­taa­ko Venäjän ti­lan­ne?

10.02.2021 05:59
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Kuinka paljon käytät so­siaa­lis­ta mediaa?

01.02.2021 05:00 1
Tilaajille

Vastaa viikon ky­sy­myk­seen: Miten painosi on ke­hit­ty­nyt ko­ro­nan-ai­ka­na?

25.01.2021 05:00 3
Tilaajille

Vastaa viikon ky­sy­myk­seen: Mitä mieltä sinä olet Koil­lis­maan yh­teis­met­sien suo­je­lu­ta­sos­ta?

18.01.2021 15:34 4
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Mitä mieltä olet Kit­kan­tien kau­si­va­lois­ta?

30.12.2020 14:36 13
Tilaajille