Viikon kysymys
Viikon kysymys: Mitä mieltä olet Kitkantien kausivaloista?

Viikon ky­sy­mys: Mitä mieltä olet Kit­kan­tien kau­si­va­lois­ta?

30.12.2020 14:36 13
Tilaajille
Vastaa viikon kysymykseen: Pitäisikö Kitkajärven ja Riisitunturin alue liittää osaksi valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita?

Vastaa viikon ky­sy­myk­seen: Pi­täi­si­kö Kit­ka­jär­ven ja Rii­si­tun­tu­rin alue liittää osaksi val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vok­kai­ta mai­se­ma-aluei­ta?

21.12.2020 09:56 1
Tilaajille
Vastaa viikon kysymykseen: Miten vietät joulua?

Vastaa viikon ky­sy­myk­seen: Miten vietät joulua?

14.12.2020 04:00
Tilaajille
Vastaa viikon kysymykseen: Aiotko ottaa koronarokotteen?

Vastaa viikon ky­sy­myk­seen: Aiotko ottaa ko­ro­na­ro­kot­teen?

07.12.2020 09:39 6
Tilaajille
Vastaa viikon kysymykseen: Kuulutko ammattiliittoon?

Vastaa viikon ky­sy­myk­seen: Kuu­lut­ko am­mat­ti­liit­toon?

27.10.2020 17:40 7
Vastaa kyselyyn: Mitä mieltä olet Porkkatörmän entisen lastensairaalan rakennuksen purkupäätöksestä?

Vastaa ky­se­lyyn: Mitä mieltä olet Pork­ka­tör­män entisen las­ten­sai­raa­lan ra­ken­nuk­sen pur­ku­pää­tök­ses­tä?

22.10.2020 13:20
Vastaa kyselyyn: Mitä mieltä 30 km/h nopeusrajoituksesta Kuusamon keskustassa?

Vastaa ky­se­lyyn: Mitä mieltä 30 km/h no­peus­ra­joi­tuk­ses­ta Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa?

14.10.2020 14:43 8
Kerro: Mitä mieltä olet hallituksen esityksestä pororiitojen ratkaisuun?

Kerro: Mitä mieltä olet hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä po­ro­rii­to­jen rat­kai­suun?

07.10.2020 09:19 5

Viikon ky­sy­mys: Onko oikein, että haudat otetaan uu­del­leen käyt­töön 50 vuoden jäl­keen?

24.09.2020 12:15 2
Viikon kysymys: Käytätkö kasvomaskia tilanteissa, joissa et voi pitää turvaväliä?

Viikon ky­sy­mys: Käy­tät­kö kas­vo­mas­kia ti­lan­teis­sa, joissa et voi pitää tur­va­vä­liä?

09.09.2020 14:04
Kerro mielipiteesi: Pitäisikö kaupungin olla mukana rahoittamassa Rukalle Stadiumia?

Kerro mie­li­pi­tee­si: Pi­täi­si­kö kau­pun­gin olla mukana ra­hoit­ta­mas­sa Rukalle Sta­diu­mia?

01.09.2020 13:24 6
Tilaajille
Viikon kysymys – Vastaa: Pitäisikö välille Kuusamo-Taivalkoski-Pudasjärvi-Oulu rakentaa nopea junayhteys?

Viikon kysymys – Vastaa: Pi­täi­si­kö välille Kuu­sa­mo-Tai­val­kos­ki-Pu­das­jär­vi-Ou­lu ra­ken­taa nopea ju­nayh­teys?

25.08.2020 13:20 1