Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Urheilu

Pölkky Kuusamolla on pääsy Euroopan korkeimpaan sarjaan, mutta karsintojenkin kotipeleihin kuusamolaiskatsojalla olisi pitkä matka – "Rovaniemellä saisimme salin varmaan edullisemmin ja lentopalloystäviä paremmin liikkeelle kuin Oulussa"
Tilaajille

Pölkky Kuu­sa­mol­la on pääsy Eu­roo­pan kor­keim­paan sar­jaan, mutta kar­sin­to­jen­kin ko­ti­pe­lei­hin kuu­sa­mo­lais­kat­so­jal­la olisi pitkä matka – "Ro­va­nie­mel­lä sai­sim­me salin varmaan edul­li­sem­min ja len­to­pal­lo­ys­tä­viä pa­rem­min liik­keel­le kuin Ou­lus­sa"

11:02
Jere Vähäkuopuksen vaparit takasivat pisteen FC PaKalle – maalitili auki kauden kolmannessa ottelussa

Jere Vä­hä­kuo­puk­sen vaparit ta­ka­si­vat pisteen FC PaKalle – maa­li­ti­li auki kauden kol­man­nes­sa ot­te­lus­sa

22.05.2022 17:49
Tilaajille
Nutsissa varauduttava märkään – reitillä on vielä vettä, mutta vajaassa viikossa voi toki tapahtua paljon

Nut­sis­sa va­rau­dut­ta­va märkään – rei­til­lä on vielä vettä, mutta va­jaas­sa vii­kos­sa voi toki ta­pah­tua paljon

22.05.2022 04:00
Tilaajille
Tuttu ääni jatkaa kärppäpelien selostamista, kun Ari Stenius siirtyy Kalevan kokoonpanoon – ”Uskon, että kiekkoihmiset kuuntelevat Radio Kalevaa tarkalla korvalla syksystä pitkälle kevääseen”

Tuttu ääni jatkaa kärp­pä­pe­lien se­los­ta­mis­ta, kun Ari Stenius siirtyy Kalevan ko­koon­pa­noon – ”Uskon, että kiek­ko­ih­mi­set kuun­te­le­vat Radio Kalevaa tar­kal­la kor­val­la syk­sys­tä pit­käl­le ke­vää­seen”

20.05.2022 13:48
Mäkihypyn ja yhdistetyn maajoukkueet nimetty – mukana Kalle Heikkinen ja Annamaija Oinas

Mä­ki­hy­pyn ja yh­dis­te­tyn maa­jouk­kueet nimetty – mukana Kalle Heik­ki­nen ja An­na­mai­ja Oinas

20.05.2022 10:15
Tilaajille
Tanssista taas iloa eloon – Kuusamon Erä-Veikkojen tanssijat kävivät kauan odotetulla kisareissulla

Tans­sis­ta taas iloa eloon – Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen tans­si­jat kävivät kauan odo­te­tul­la ki­sa­reis­sul­la

19.05.2022 17:00
Tilaajille
Maastohiihdon A-maajoukkue ensi kaudelle valittu – mukana muun muassa Kuusamon Erä-Veikkojen nuorten  maailmanmestari

Maas­to­hiih­don A-maa­jouk­kue ensi kau­del­le valittu – mukana muun muassa Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen nuorten maail­man­mes­ta­ri

19.05.2022 12:34
Tilaajille
Turun SM-ralli piti sisällään tiukkoja sekuntitaisteluja – Asunmaa kokonaiskisan voittoon

Turun SM-ral­li piti si­säl­lään tiuk­ko­ja se­kun­ti­tais­te­lu­ja – Asunmaa ko­ko­nais­ki­san voit­toon

18.05.2022 17:00
Tilaajille
Kommentti: Pölkky Kuusamo puolustaa ensi kaudella mestaruutta miltei täysin uusiutuneena eikä mestaruutta vähempää kannata edes tavoitella
Kolumni Janne Kaikkonen

Kom­ment­ti: Pölkky Kuusamo puo­lus­taa ensi kau­del­la mes­ta­ruut­ta miltei täysin uu­siu­tu­nee­na eikä mes­ta­ruut­ta vä­hem­pää kannata edes ta­voi­tel­la

18.05.2022 11:00 1
Tilaajille
Antti Ronkainen jälleen maajoukkueessa – lentopalloiljat kohtaavat Viron kahdessa ottelussa tällä viikolla

Antti Ron­kai­nen jälleen maa­jouk­kuees­sa – len­to­pal­loil­jat koh­taa­vat Viron kah­des­sa ot­te­lus­sa tällä vii­kol­la

17.05.2022 15:43
Tilaajille
Posiolaisnimeä kantava Miska Ylitolva yllättyi totaalisesti, kun puhelimesta kuului ”Kanervan Markku tässä terve!”  – rovaniemeläinen loikkasi tuntemattomuudesta A-maajoukkueeseen

Po­sio­lais­ni­meä kantava Miska Yli­tol­va yl­lät­tyi to­taa­li­ses­ti, kun pu­he­li­mes­ta kuului ”Ka­ner­van Markku tässä terve!” – ro­va­nie­me­läi­nen loik­ka­si tun­te­mat­to­muu­des­ta A-maa­jouk­kuee­seen

17.05.2022 14:16
Tilaajille
Kausi loppusuoralla – Urheiluakatemian aamuharjoituksista on ollut hyötyä nuorille Kuusamossa opiskeleville urheilijoille

Kausi lop­pu­suo­ral­la – Ur­hei­lu­aka­te­mian aa­mu­har­joi­tuk­sis­ta on ollut hyötyä nuo­ril­le Kuu­sa­mos­sa opis­ke­le­vil­le ur­hei­li­joil­le

16.05.2022 17:37
Tilaajille
Marika Raatikainen Jääkiekkoliiton Pohjoisen alueen hallitukseen

Marika Raa­ti­kai­nen Jää­kiek­ko­lii­ton Poh­joi­sen alueen hal­li­tuk­seen

16.05.2022 11:00
Tilaajille
"Hän on yleispelaajan tontille liikkuva, monipuolinen ja hyökkäysvoimainen" – Breana Runnelsin sopimuksen jälkeen Pölkky Kuusamolta puuttuu enää kaksi pelaajaa uudelle kaudelle

"Hän on yleis­pe­laa­jan ton­til­le liik­ku­va, mo­ni­puo­li­nen ja hyök­käys­voi­mai­nen" – Breana Run­nel­sin so­pi­muk­sen jälkeen Pölkky Kuu­sa­mol­ta puuttuu enää kaksi pe­laa­jaa uudelle kau­del­le

16.05.2022 11:00
Tilaajille
FC PaKa jaksoi tunnin – lopussa Villan Pojat karkasi

FC PaKa jaksoi tunnin – lopussa Villan Pojat karkasi

14.05.2022 19:28
Tilaajille
SC-Ruka nousukarsintoihin – kakkosjoukkue havittelee nousua viikonloppuna Porvoossa

SC-Ruka nou­su­kar­sin­toi­hin – kak­kos­jouk­kue ha­vit­te­lee nousua vii­kon­lop­pu­na Por­voos­sa

13.05.2022 12:00
Tilaajille
Kuusamon jalkapalloylpeyden kotikausi alkaa – FC PaKa haluaa ylempään loppusarjaan

Kuu­sa­mon jal­ka­pal­lo­yl­pey­den ko­ti­kau­si alkaa – FC PaKa haluaa ylem­pään lop­pu­sar­jaan

12.05.2022 16:43
Tilaajille
Pölkky Kuusamolta kova kaappaus passarin tontille – maajoukkuepassari Kylmäaho Kuusamoon

Pölkky Kuu­sa­mol­ta kova kaap­paus pas­sa­rin ton­til­le – maa­jouk­kue­pas­sa­ri Kyl­mä­aho Kuu­sa­moon

11.05.2022 13:00 2
Tilaajille
Lentopallon Suomen mestarijoukkue uudistuu isolla kädellä – vain Sanna Häkkinen on varmuudella jatkamassa Kuusamossa

Len­to­pal­lon Suomen mes­ta­ri­jouk­kue uu­dis­tuu isolla kädellä – vain Sanna Häk­ki­nen on var­muu­del­la jat­ka­mas­sa Kuu­sa­mos­sa

10.05.2022 20:00 2
Tilaajille
PaKan salibandymiehet nousivat nelosdivariin – ratkaisevassa nousukarsintaottelussa kaatui toinen kuusamolainen joukkue

PaKan sa­li­ban­dy­mie­het nou­si­vat ne­los­di­va­riin – rat­kai­se­vas­sa nou­su­kar­sin­ta­ot­te­lus­sa kaatui toinen kuu­sa­mo­lai­nen joukkue

10.05.2022 17:02
Tilaajille
Pudasjärven Urheilijoiden Susanna Saapunki juoksi pronssille SM-maastoissa

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­den Susanna Saa­pun­ki juoksi prons­sil­le SM-maas­tois­sa

10.05.2022 17:00
Tilaajille
FC PaKa avasi maalittomalla tasapelillä Oulunsalossa – Nelosen kotiavaus edessä viikonloppuna

FC PaKa avasi maa­lit­to­mal­la ta­sa­pe­lil­lä Ou­lun­sa­los­sa – Nelosen ko­ti­avaus edessä vii­kon­lop­pu­na

09.05.2022 14:49
Tilaajille
Amerikkalaiset 188-senttiset Ciara DeBell ja Cara McKenzie uusimmat löydöt – Pölkky Kuusamolla koossa jo seitsemän pelaajan runko ensi kaudelle

Ame­rik­ka­lai­set 188-sent­ti­set Ciara DeBell ja Cara McKen­zie uu­sim­mat löydöt – Pölkky Kuu­sa­mol­la koossa jo seit­se­män pe­laa­jan runko ensi kau­del­le

09.05.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamolaiskoulussa liikutaan tänään syöpäsäätiön hyväksi: "Jos niillä euroilla, mitä täältä Pohjois-Pohjanmaalta saadaan, parannetaan niitä tilanteita, mitä on, näemme sen tärkeäksi"

Kuu­sa­mo­lais­kou­lus­sa lii­ku­taan tänään syö­pä­sää­tiön hy­väk­si: "Jos niillä eu­roil­la, mitä täältä Poh­jois-Poh­jan­maal­ta saa­daan, pa­ran­ne­taan niitä ti­lan­tei­ta, mitä on, näemme sen tär­keäk­si"

06.05.2022 09:54
Tilaajille
Pohjoisen jääkiekkotytöille hienosti turnaushopeaa – valtakunnallinen Mini Aurora Cup keräsi ikäluokkansa kärkipelaajat Kuopioon

Poh­joi­sen jää­kiek­ko­ty­töil­le hie­nos­ti tur­naus­ho­peaa – val­ta­kun­nal­li­nen Mini Aurora Cup keräsi ikä­luok­kan­sa kär­ki­pe­laa­jat Kuo­pioon

04.05.2022 04:00
Tilaajille
Bostonista Lohijärvelle - Posion Pyrintöön viime syksynä siirtynyt  Ossi Peltoniemi vaihtoi maisemaa maailman vanhimmalta maratonilta 46. Vappuhölkkään

Bos­to­nis­ta Lo­hi­jär­vel­le - Posion Py­rin­töön viime syksynä siir­ty­nyt Ossi Pel­to­nie­mi vaihtoi mai­se­maa maail­man van­him­mal­ta ma­ra­to­nil­ta 46. Vap­pu­hölk­kään

02.05.2022 19:05
Tilaajille
Pölkky Kuusamo teki viisi uutta pelaajasopimusta – Pelaajakoordinaattori Mika Määttä: "Tulemme myös ensi kaudella näkemään taistelevan, liikkuvan, yhtenäisen ja menestyvän joukkueen Mestaruusliigassa ja Eurokentillä"

Pölkky Kuusamo teki viisi uutta pe­laa­ja­so­pi­mus­ta – Pe­laa­ja­koor­di­naat­to­ri Mika Määttä: "Tu­lem­me myös ensi kau­del­la nä­ke­mään tais­te­le­van, liik­ku­van, yh­te­näi­sen ja me­nes­ty­vän jouk­kueen Mes­ta­ruus­lii­gas­sa ja Eu­ro­ken­til­lä"

02.05.2022 11:00 2
Tilaajille
Lohen pariskunnalle kultaa

Lohen pa­ris­kun­nal­le kultaa

30.04.2022 04:00
Tilaajille
Pohjoisen jääkiekkotytöille hopeaa Aurora Cupista - joukkueyhteistyötä yli seurarajojen, pelaajia myös Kuusamosta ja Posiolta

Poh­joi­sen jää­kiek­ko­ty­töil­le hopeaa Aurora Cupista - jouk­kue­yh­teis­työ­tä yli seu­ra­ra­jo­jen, pe­laa­jia myös Kuu­sa­mos­ta ja Po­siol­ta

29.04.2022 09:56
Tilaajille