Urheilu

Suunnistuksessa on kisattu eri puolilla Koillismaata ja muuallakin – katso tästä tuloksia
Tilaajille

Suun­nis­tuk­ses­sa on kisattu eri puo­lil­la Koil­lis­maa­ta ja muual­la­kin – katso tästä tu­lok­sia

11.06.2021 04:00
Kuusamosta kajahtaa – Neidonkenkä tanssi videollaan Euroopan semifinaaleihin

Kuu­sa­mos­ta ka­jah­taa – Nei­don­ken­kä tanssi vi­deol­laan Eu­roo­pan se­mi­fi­naa­lei­hin

10.06.2021 19:12
Tilaajille
Lakkapää täydensi joukkojaan – Kuusamolainen Pallo-Karhujen kasvatti  Ville Kulmala valittiin joukkueeseen

Lak­ka­pää täy­den­si jouk­ko­jaan – Kuu­sa­mo­lai­nen Pal­lo-Kar­hu­jen kas­vat­ti Ville Kulmala va­lit­tiin jouk­kuee­seen

10.06.2021 10:35
Tilaajille
Posio palkitsi vuoden parhaat – Koronapandemian vuoksi tilaisuus siirrettiin viime vuoden lopulta kesän alkuun

Posio pal­kit­si vuoden parhaat – Ko­ro­na­pan­de­mian vuoksi ti­lai­suus siir­ret­tiin viime vuoden lopulta kesän alkuun

10.06.2021 10:16 1
Tilaajille
KEV:n uimareiden nousukiito jatkui – Jyväskylän kisoissakin ropisi ennätyksiä

KEV:n ui­ma­rei­den nou­su­kii­to jatkui – Jy­väs­ky­län ki­sois­sa­kin ropisi en­nä­tyk­siä

09.06.2021 04:00 1
Tilaajille
Luistimet jalkaan ja mimmien sekaan – PaKan naisten jääkiekkojoukkue kaipaa uusia pelaajia

Luis­ti­met jalkaan ja mimmien sekaan – PaKan naisten jää­kiek­ko­jouk­kue kaipaa uusia pe­laa­jia

08.06.2021 18:00
Tilaajille
Vielä kaksi vuotta sitten Heidi Verkama ei tunnistanut kunnolla karttamerkkejä – Nyt hän suunnistaa viikoittain, eikä ole ainut: harrastussuunnistuksen suosio on kasvanut

Vielä kaksi vuotta sitten Heidi Verkama ei tun­nis­ta­nut kun­nol­la kart­ta­merk­ke­jä – Nyt hän suun­nis­taa vii­koit­tain, eikä ole ainut: har­ras­tus­suun­nis­tuk­sen suosio on kas­va­nut

07.06.2021 12:42
Tilaajille
Heikkilä ajoi toiseen peräkkäiseen SM-rallin voittoon – voittotaistelu tiukkaa Liedossa

Heik­ki­lä ajoi toiseen pe­räk­käi­seen SM-ral­lin voit­toon – voit­to­tais­te­lu tiukkaa Lie­dos­sa

06.06.2021 04:00
Tilaajille
Harrastamisen Kuusamon mallille 90.000 euron valtionavustus – lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa koulupäivän yhteydessä

Har­ras­ta­mi­sen Kuu­sa­mon mal­lil­le 90.000 euron val­tion­avus­tus – lap­sil­le ja nuo­ril­le mah­dol­li­suus har­ras­taa kou­lu­päi­vän yh­tey­des­sä

04.06.2021 10:07
Tilaajille
Mikkonen neljäs SM-otevoimailussa – pronssi jäi puolentoista pisteen päähän

Mik­ko­nen neljäs SM-ote­voi­mai­lus­sa – pronssi jäi puo­len­tois­ta pisteen päähän

02.06.2021 19:00
Tilaajille
Nuorten harrastaminen puhutti kuusamolaisia ehdokkaita PoPLin vaalipaneelissa

Nuorten har­ras­ta­mi­nen puhutti kuu­sa­mo­lai­sia eh­dok­kai­ta PoPLin vaa­li­pa­nee­lis­sa

02.06.2021 11:00
Tilaajille
Veera Hämäläinen ensi kaudeksi Oulun Ettan lentopallojoukkueeseen

Veera Hä­mä­läi­nen ensi kau­dek­si Oulun Ettan len­to­pal­lo­jouk­kuee­seen

02.06.2021 12:06
Tilaajille
Kämäräiselle kova voitto squashin SM-kisoissa – myös Samuli Niskala kahdeksan joukkoon

Kä­mä­räi­sel­le kova voitto squas­hin SM-ki­sois­sa – myös Samuli Niskala kah­dek­san jouk­koon

01.06.2021 19:25
Tilaajille
Akatemian kausi hyvillä mielin päätökseen – Kuusamon lukion ja Kainuun ammattiopiston opiskelijoiden ohjelmassa ollut 10 urheilulajia

Aka­te­mian kausi hyvillä mielin pää­tök­seen – Kuu­sa­mon lukion ja Kainuun am­mat­ti­opis­ton opis­ke­li­joi­den oh­jel­mas­sa ollut 10 ur­hei­lu­la­jia

01.06.2021 19:00
Tilaajille
Jo 1889 ilmoittautunutta Fin5-suunnistusviikolle - runsas osallistujamäärä eliittisarjoissa

Jo 1889 il­moit­tau­tu­nut­ta Fin5-suun­nis­tus­vii­kol­le - runsas osal­lis­tu­ja­mää­rä eliit­ti­sar­jois­sa

01.06.2021 16:42
Tilaajille
"Posiolla treeneihin kaikki lähellä" – Posion liikuntapainotteisessa lukiossa vuonna 2014 opiskellut Emmi Lämsä hehkuttaa Posion hienoja harjoittelupuitteita

"Po­siol­la tree­nei­hin kaikki lä­hel­lä" – Posion lii­kun­ta­pai­not­tei­ses­sa lu­kios­sa vuonna 2014 opis­kel­lut Emmi Lämsä heh­kut­taa Posion hienoja har­joit­te­lu­puit­tei­ta

31.05.2021 19:00
Tilaajille
FC PaKa paransi kuin sika juoksuaan – Sirkkakosken Sisu haki kauden avauksessa Kuusamosta 6-0-voiton, sunnuntaina Sodankylän Pallo sai tyytyä tasapeliin

FC PaKa paransi kuin sika juok­suaan – Sirk­ka­kos­ken Sisu haki kauden avauk­ses­sa Kuu­sa­mos­ta 6-0-voi­ton, sun­nun­tai­na So­dan­ky­län Pallo sai tyytyä ta­sa­pe­liin

30.05.2021 18:53
Tilaajille
Jouni Lohi kuudes MM-kisoissa – sijoitus täytti posiolaisen odotukset, tulos ei

Jouni Lohi kuudes MM-ki­sois­sa – si­joi­tus täytti po­sio­lai­sen odo­tuk­set, tulos ei

30.05.2021 18:36
Tilaajille
Hiihdon B-maajoukkue ja alle 23-vuotiaiden maajoukkueryhmä julkaistu – Metsä-Veikkojen Lauri Mannila ja Oskari Hökkä mukana

Hiihdon B-maa­jouk­kue ja alle 23-vuo­tiai­den maa­jouk­kue­ryh­mä jul­kais­tu – Met­sä-Veik­ko­jen Lauri Mannila ja Oskari Hökkä mukana

30.05.2021 18:28
Tilaajille
Kylmässä ja koleassa juostu Nuts Karhunkierros onnistui – koronatilanteen takia tehdyistä ratkaisuista pysyviä käytäntöjä

Kyl­mäs­sä ja ko­leas­sa juostu Nuts Kar­hun­kier­ros on­nis­tui – ko­ro­na­ti­lan­teen takia teh­dyis­tä rat­kai­suis­ta pysyviä käy­tän­tö­jä

30.05.2021 17:14
Tilaajille
SC-Ruka kolmen pelaajan voimin squashin SM-kisoihin

SC-Ruka kolmen pe­laa­jan voimin squas­hin SM-ki­soi­hin

28.05.2021 19:00
Tilaajille
Rallin SM-sarja jatkuu länsirannikon rallilla

Rallin SM-sar­ja jatkuu län­si­ran­ni­kon ral­lil­la

27.05.2021 19:00
Tilaajille
Edessä 166 kilometrin juoksu vaihtelevassa maastossa –  NUTS Karhunkierroksen pisin reitti koettelee myös henkisiä voimavaroja: "Tunteita on hyvä käydä läpi jo ennakolta"

Edessä 166 ki­lo­met­rin juoksu vaih­te­le­vas­sa maas­tos­sa – NUTS Kar­hun­kier­rok­sen pisin reitti koet­te­lee myös hen­ki­siä voi­ma­va­ro­ja: "Tun­tei­ta on hyvä käydä läpi jo en­na­kol­ta"

27.05.2021 15:00 1
Tilaajille
Taivalkosken Metsä-Veikot maastohiihtoseuroista 12:ksi paras

Tai­val­kos­ken Met­sä-Vei­kot maas­to­hiih­to­seu­rois­ta 12:ksi paras

27.05.2021 11:00
Tilaajille
Posiolainen Jouni Lohi nostaa MM-kisoissa – virtuaalinostot suoritetaan Jyväskylässä

Po­sio­lai­nen Jouni Lohi nostaa MM-ki­sois­sa – vir­tuaa­li­nos­tot suo­ri­te­taan Jy­väs­ky­läs­sä

26.05.2021 15:03
Tilaajille
Kolme Suomen ennätystä kuusamolaiselle – Roni Säkkinen voitti otevoimailun SM-kultaa

Kolme Suomen en­nä­tys­tä kuu­sa­mo­lai­sel­le – Roni Säk­ki­nen voitti ote­voi­mai­lun SM-kul­taa

26.05.2021 15:00 1
Tilaajille
KEV:n uimareille 28 ennätystä Kuopiossa – Juho Tarvainen uudelle sekuntiluvulle 50 metrin vaparissa

KEV:n ui­ma­reil­le 28 en­nä­tys­tä Kuo­pios­sa – Juho Tar­vai­nen uudelle se­kun­ti­lu­vul­le 50 metrin va­pa­ris­sa

26.05.2021 11:00
Tilaajille
Freestylen ja freeskin maajoukkueiden urheilijat nimetty – tavoitteena mitali Pekingin olympialaisista

Free­sty­len ja frees­kin maa­jouk­kuei­den ur­hei­li­jat nimetty – ta­voit­tee­na mitali Pe­kin­gin olym­pia­lai­sis­ta

25.05.2021 10:55
Tilaajille
Nuts juostaan loppuviikosta: "Ollaan tehty tosi paljon töitä tapahtuman eteen, että homma onnistuisi turvallisesti ja fiksusti" – Järjestämispäätös pohjaa avin määrittämiin koronarajoituksiin

Nuts juos­taan lop­pu­vii­kos­ta: "Ollaan tehty tosi paljon töitä ta­pah­tu­man eteen, että homma on­nis­tui­si tur­val­li­ses­ti ja fik­sus­ti" – Jär­jes­tä­mis­pää­tös pohjaa avin mää­rit­tä­miin ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin

24.05.2021 19:00
Tilaajille
Jalkapallon peluun aika koittaa taas – Kuusamossakin pelit alkavat

Jal­ka­pal­lon peluun aika koittaa taas – Kuu­sa­mos­sa­kin pelit alkavat

21.05.2021 19:00
Tilaajille