"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Urheilu

Kalle Heikkinen Saksaan Continental Cupin kisoihin
Tilaajille

Kalle Heik­ki­nen Saksaan Con­ti­nen­tal Cupin ki­soi­hin

08:54
Lauantain tusinatahti jatkui kaukalossa – PaKa teki 11 ja voitti

Lauan­tain tu­si­na­tah­ti jatkui kau­ka­los­sa – PaKa teki 11 ja voitti

18.09.2021 20:54
Tilaajille
Johanna Peiponen hyvässä syysvireessä - syksyn ja alkutalven arvokisamaastot seuraava tähtäin

Johanna Pei­po­nen hyvässä syys­vi­rees­sä - syksyn ja al­ku­tal­ven ar­vo­ki­sa­maas­tot seu­raa­va tähtäin

18.09.2021 20:23
Tilaajille
Olympiamitalisti Kaarlo Maaninka urheilee nyt tahdistimen voimin - nimikkojuoksu Maaninkavaarassa sujui kävellen

Olym­pia­mi­ta­lis­ti Kaarlo Maa­nin­ka ur­hei­lee nyt tah­dis­ti­men voimin - ni­mik­ko­juok­su Maanin­ka­vaa­ras­sa sujui kä­vel­len

18.09.2021 20:21
Tilaajille
Hurlumhei hautasi nousuhaaveet – Kuusamon urheilukentällä 12 maalin jalkapalloiltapäivä

Hur­lum­hei hautasi nou­su­haa­veet – Kuu­sa­mon ur­hei­lu­ken­täl­lä 12 maalin jal­ka­pal­lo­il­ta­päi­vä

18.09.2021 16:44
Tilaajille
Koilissanomat live: Pölkky Kuusamo vei WoVoa kuin litran mittaa – katso tallenne lauantain ottelusta

Koi­lis­sa­no­mat live: Pölkky Kuusamo vei WoVoa kuin litran mittaa – katso tal­len­ne lauan­tain ot­te­lus­ta

18.09.2021 13:52
Tilaajille
Taneli Ronkaiselle 200 liigapeliä täyteen – Kärppien nousu ei riittänyt voittoon Raumalla

Taneli Ron­kai­sel­le 200 lii­ga­pe­liä täyteen – Kärp­pien nousu ei riit­tä­nyt voit­toon Rau­mal­la

17.09.2021 21:42
Tilaajille
Pölkky-rasteilla pimeässä – kuntosuunnistuskausi alkaa olla lopuillaan

Pölk­ky-ras­teil­la pi­meäs­sä – kun­to­suun­nis­tus­kau­si alkaa olla lo­puil­laan

17.09.2021 16:02
Tilaajille
Oman kylän poikia ja Eki – Pallo-Karhut aloittaa kuusamolaisin voimin kauden III-divisioonassa

Oman kylän poikia ja Eki – Pal­lo-Kar­hut aloit­taa kuu­sa­mo­lai­sin voimin kauden III-di­vi­sioo­nas­sa

17.09.2021 15:00
Tilaajille
Pölkky kohtasi WoVon – katso tallenne perjantain ottelusta

Pölkky kohtasi WoVon – katso tal­len­ne per­jan­tain ot­te­lus­ta

17.09.2021 21:01
Tilaajille
Johanna Peiponen Kaarlon juoksuun – Juoksutapahtuman järjestävä Posion Pyrintö markkinoi Kaarlon juoksua kaiken kansan liikuntatapahtumana

Johanna Pei­po­nen Kaarlon juok­suun – Juok­su­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vä Posion Pyrintö mark­ki­noi Kaarlon juoksua kaiken kansan lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma­na

16.09.2021 15:00
Tilaajille
Mestareita ja ruskaa golfkentällä – Ruska Scramblen osallistujista yli puolet tuli Kuusamon ulkopuolelta

Mes­ta­rei­ta ja ruskaa golf­ken­täl­lä – Ruska Scramb­len osal­lis­tu­jis­ta yli puolet tuli Kuu­sa­mon ul­ko­puo­lel­ta

15.09.2021 19:00
Tilaajille
Pudasjärven jäähallihaave syntyy uudelleen – "Kyllä se seuraava investointitarve minun mielestäni on", sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki

Pu­das­jär­ven jää­hal­li­haa­ve syntyy uu­del­leen – "­Kyl­lä se seu­raa­va in­ves­toin­ti­tar­ve minun mie­les­tä­ni on", sanoo kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Vesa Riekki

15.09.2021 16:59
Tilaajille
Heli Heiskanen haki uusia ärsykkeitä Keski-Euroopasta

Heli Heis­ka­nen haki uusia är­syk­kei­tä Kes­ki-Eu­roo­pas­ta

15.09.2021 08:51
Tilaajille
Ari Luusua lopettaa yllättäen kilpauransa: "Syyt ovat urheilua isommat asiat"

Ari Luusua lo­pet­taa yl­lät­täen kil­pau­ran­sa: "Syyt ovat ur­hei­lua isommat asiat"

14.09.2021 14:16
Tilaajille
"Sanattomaksi vetää" – Posion jäähalli nimetään MM-pronssimitalisti Sini Karjalaisen mukaan, kunnanhallitus päätti myös muista palkinnoista

"Sa­nat­to­mak­si vetää" – Posion jää­hal­li ni­me­tään MM-prons­si­mi­ta­lis­ti Sini Kar­ja­lai­sen mukaan, kun­nan­hal­li­tus päätti myös muista pal­kin­nois­ta

14.09.2021 16:55
Tilaajille
Mukavampi nostaa rautaa kuin tehdä pöljyyksiä – otevoimailijat Roni, Aaro ja Lauri astuvat kotiyleisön eteen

Mu­ka­vam­pi nostaa rautaa kuin tehdä pöl­jyyk­siä – ote­voi­mai­li­jat Roni, Aaro ja Lauri astuvat ko­ti­ylei­sön eteen

13.09.2021 19:00
Tilaajille
Tunnin juoksu keräsi komean osallistujajoukon – Chapangwa Lubambo kiersi Kuusamon urheilukentän 42 kertaa

Tunnin juoksu keräsi komean osal­lis­tu­ja­jou­kon – Cha­pang­wa Lubambo kiersi Kuu­sa­mon ur­hei­lu­ken­tän 42 kertaa

13.09.2021 14:54
Tilaajille
FC PaKalle kylmää vettä ja katkeraa kalkkia – maalivahti punaisella ulos ja niukka tappio

FC PaKalle kylmää vettä ja kat­ke­raa kalkkia – maa­li­vah­ti pu­nai­sel­la ulos ja niukka tappio

11.09.2021 21:15
Tilaajille
Rytmiä haettu kohdilleen – Pölkky voitti harjoitusottelut, pelilliset hienoudet puuttuivat vielä

Rytmiä haettu koh­dil­leen – Pölkky voitti har­joi­tu­sot­te­lut, pe­lil­li­set hie­nou­det puut­tui­vat vielä

11.09.2021 20:12
Tilaajille
Koillissanomat Live: Pölkky Kuusamolla ja WoVolla viikonvaihteen toinen kohtaaminen – katso tallenne ottelusta

Koil­lis­sa­no­mat Live: Pölkky Kuu­sa­mol­la ja WoVolla vii­kon­vaih­teen toinen koh­taa­mi­nen – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

11.09.2021 16:29
Tilaajille
Koillissanomat Live: Pölkky Kuusamo ja WoVo Rovaniemi kohtasivat – katso tallenne perjantain tasaväkisestä väännöstä

Koil­lis­sa­no­mat Live: Pölkky Kuusamo ja WoVo Ro­va­nie­mi koh­ta­si­vat – katso tal­len­ne per­jan­tain ta­sa­vä­ki­ses­tä vään­nös­tä

10.09.2021 20:23
Tilaajille
Hiomista ennen kuin mestaruusjahti alkaa – pohjoisen lentopallojoukkueet kohtaavat harjoitusotteluissa Kuusamossa

Hio­mis­ta ennen kuin mes­ta­ruus­jah­ti alkaa – poh­joi­sen len­to­pal­lo­jouk­kueet koh­taa­vat har­joi­tus­ot­te­luis­sa Kuu­sa­mos­sa

10.09.2021 12:31
Tilaajille
Parisuhteet koetuksella Petäjäkankaalla – tulevana lauantaina edessä Ruska Scramble

Pa­ri­suh­teet koe­tuk­sel­la Pe­tä­jä­kan­kaal­la – tu­le­va­na lauan­tai­na edessä Ruska Scramb­le

08.09.2021 19:00
Tilaajille
Koillismaan koulujen yleisurheilumestaruudet ratkaistu, kuntakisassa voiton vei Pudasjärvi – katso kaikki tulokset täältä!

Koil­lis­maan kou­lu­jen yleis­ur­hei­lu­mes­ta­ruu­det rat­kais­tu, kun­ta­ki­sas­sa voiton vei Pu­das­jär­vi – katso kaikki tu­lok­set täältä!

08.09.2021 10:18
Tilaajille
Yhden käden sormilla ovat laskettavissa ne talkoolaiset, jotka ovat olleet kaikissa 20 Nordicissa mukana – nyt keilahallilla kuvataan kisoissa talkoilleita taideteokseen

Yhden käden sor­mil­la ovat las­ket­ta­vis­sa ne tal­koo­lai­set, jotka ovat olleet kai­kis­sa 20 Nor­di­cis­sa mukana – nyt kei­la­hal­lil­la ku­va­taan ki­sois­sa tal­koil­lei­ta tai­de­teok­seen

07.09.2021 07:02
Tilaajille
Entinen alppihiihtäjä Jukka Leino valmentaa Levillä - Urheilulinjan syksy tuo tullessaan nuorille alppihiihtäjille suunnatun valmennusryhmän

Entinen alp­pi­hiih­tä­jä Jukka Leino val­men­taa Levillä - Ur­hei­lu­lin­jan syksy tuo tul­les­saan nuo­ril­le alp­pi­hiih­tä­jil­le suun­na­tun val­men­nus­ryh­män

06.09.2021 18:54
Tilaajille
Tuttavat sanoivat: ”Täytyi kannattaa Venäjää, kun teidän poika on siellä mukana”

Tut­ta­vat sa­noi­vat: ”Täytyi kan­nat­taa Ve­nä­jää, kun teidän poika on siellä mukana”

06.09.2021 15:15
Tilaajille
Tunnin juoksu tiistaina Kuusamossa

Tunnin juoksu tiis­tai­na Kuu­sa­mos­sa

06.09.2021 15:00
Tilaajille