Urheilu

Ruka Nordicin tuotto jäi alle suunnitellun - Kuusamon Erä-Veikkojen  tilinpäätös alijäämäinen
Tilaajille

Ruka Nor­di­cin tuotto jäi alle suun­ni­tel­lun - Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen ti­lin­pää­tös ali­jää­mäi­nen

03.06.2020 16:43
Suunnista nyt labyrinttiin – Kesän Pölkky-rasteilla Kuusamossa on mahdollisuus kokeilla uutta

Suun­nis­ta nyt la­by­rint­tiin – Kesän Pölk­ky-ras­teil­la Kuu­sa­mos­sa on mah­dol­li­suus ko­keil­la uutta

03.06.2020 14:34
Tilaajille
Suomen MM-rallia ei ajeta tänä kesänä – 70-vuotisjuhlat siirtyvät ensi kesään

Suomen MM-ral­lia ei ajeta tänä kesänä – 70-vuo­tis­juh­lat siir­ty­vät ensi kesään

03.06.2020 13:24
Taivalkoskella pelataan kesällä liikuntabingoa, myös Posion liikuntakesä vauhtiin

Tai­val­kos­kel­la pe­la­taan kesällä lii­kun­ta­bin­goa, myös Posion lii­kun­ta­ke­sä vauh­tiin

01.06.2020 10:40
Taivalkosken Annamaija Oinas yhdistetyn Projekti 2026-ryhmään – Kuusamon Vilho Palosaari mäkihypyn nuorten maajoukkueessa

Tai­val­kos­ken An­na­mai­ja Oinas yh­dis­te­tyn Pro­jek­ti 2026-ryh­mään – Kuu­sa­mon Vilho Pa­lo­saa­ri mä­ki­hy­pyn nuorten maa­jouk­kuees­sa

01.06.2020 10:10
Laji hukassa? – Kuusamon Erä-Veikot järjestää kesällä lapsille monilajikoulun, jossa tutustutaan kaikkiin seuran urheilulajeihin

Laji hu­kas­sa? – Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot jär­jes­tää kesällä lap­sil­le mo­ni­la­ji­kou­lun, jossa tu­tus­tu­taan kaik­kiin seuran ur­hei­lu­la­jei­hin

30.05.2020 12:04
Tilaajille
Kuusamossa kannetaan omat liivit mukana - Jalkapallokesää kohti mennään soveltavasti treenaten

Kuu­sa­mos­sa kan­ne­taan omat liivit mukana - Jal­ka­pal­lo­ke­sää kohti mennään so­vel­ta­vas­ti tree­na­ten

30.05.2020 00:37
Tilaajille
Olympiakomitea jakoi tehostamistukea talvilajeille - 
Vuokatti-Rukan Olympiavalmennuskeskus merkittävä osa kokonaisuutta

Olym­pia­ko­mi­tea jakoi te­hos­ta­mis­tu­kea tal­vi­la­jeil­le - Vuo­kat­ti-Ru­kan Olym­pia­val­men­nus­kes­kus mer­kit­tä­vä osa ko­ko­nai­suut­ta

29.05.2020 17:35
Apurahaa talvilajien urheilijoille - saajien joukossa tuttuja nimiä Koillismaalta

Apu­ra­haa tal­vi­la­jien ur­hei­li­joil­le - saajien jou­kos­sa tuttuja nimiä Koil­lis­maal­ta

29.05.2020 16:38
Tilaajille
Missä menet, KEV? - Kuusamon Erä-Veikoissa laaditaan uuta strategiaa, urheiluseura halutaan tuoda 2020-luvulle

Missä menet, KEV? - Kuu­sa­mon Erä-Vei­kois­sa laa­di­taan uuta stra­te­giaa, ur­hei­lu­seu­ra ha­lu­taan tuoda 2020-lu­vul­le

28.05.2020 14:01
Tilaajille
Tuomas Sammelvuo ei epäile Venäjän lentopallomaajoukkueen pääsyä Tokion olympialaisiin: "On aivan hirveä lisämotivaattori tällaiselle ylpeälle kansalle, jos meille ei anneta kisoihin omaa lippua"

Tuomas Sam­mel­vuo ei epäile Venäjän len­to­pal­lo­maa­jouk­kueen pääsyä Tokion olym­pia­lai­siin: "On aivan hirveä li­sä­mo­ti­vaat­to­ri täl­lai­sel­le yl­peäl­le kan­sal­le, jos meille ei anneta ki­soi­hin omaa lippua"

24.05.2020 12:00
Tilaajille
Topias jäi asuntolaan, kun muut lähtivät  - Kuusamossa viime syksynä opiskelun aloittaneet lumilautailijat ovat keväällä olleet etäyhteyksien päässä Alppikoulun valmentajista

Topias jäi asun­to­laan, kun muut läh­ti­vät - Kuu­sa­mos­sa viime syksynä opis­ke­lun aloit­ta­neet lu­mi­lau­tai­li­jat ovat ke­vääl­lä olleet etä­yh­teyk­sien päässä Alp­pi­kou­lun val­men­ta­jis­ta

21.05.2020 15:04
Tilaajille
Posion kunnan latujen kunnostus lopetettiin keskiviikkona – Uudet lumet ja uudet ladut ensi syksynä

Posion kunnan latujen kun­nos­tus lo­pe­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na – Uudet lumet ja uudet ladut ensi syksynä

20.05.2020 17:52
Posion Pyrinnön Matti Karjalaisen maratonennätys ja kaikkien aikojen lappilaistilaston ykköspaikka on säilynyt yli 40 vuotta -  "Siinä juoksussa kaikki onnistui aika lailla nappiin"

Posion Py­rin­nön Matti Kar­ja­lai­sen ma­ra­ton­en­nä­tys ja kaik­kien aikojen lap­pi­lais­ti­las­ton yk­kös­paik­ka on säi­ly­nyt yli 40 vuotta - "Siinä juok­sus­sa kaikki on­nis­tui aika lailla nap­piin"

20.05.2020 15:08
Pölkky Kuusamolta käyttämättä jäänyt Mestarien liigan paikka menossa LP Viestille

Pölkky Kuu­sa­mol­ta käyt­tä­mät­tä jäänyt Mes­ta­rien liigan paikka menossa LP Vies­til­le

19.05.2020 16:07
Taivalkosken Kuohun Kurttila ja Räisänen Hopeasompa-ryhmään – kesän treenit pienryhmissä poikkeusjärjestelyin

Tai­val­kos­ken Kuohun Kurt­ti­la ja Räi­sä­nen Ho­pea­som­pa-ryh­mään – kesän treenit pien­ryh­mis­sä poik­keus­jär­jes­te­lyin

19.05.2020 09:22
Tilaajille
Israelin maajoukkuehakkuri Pölkky Kuusamoon – toinen valmentaja tulee Kreikasta

Is­rae­lin maa­jouk­kue­hak­ku­ri Pölkky Kuu­sa­moon – toinen val­men­ta­ja tulee Krei­kas­ta

18.05.2020 18:00
Taivalkosken Voutilaiset ja Ruka Slalomin Vierelä kumparelaskun haastajaryhmässä - alppihiihdon ja freestylehiihdon maajoukkueryhmät on nimetty

Tai­val­kos­ken Vou­ti­lai­set ja Ruka Sla­lo­min Vierelä kum­pa­re­las­kun haas­ta­ja­ryh­mäs­sä - alp­pi­hiih­don ja free­sty­le­hiih­don maa­jouk­kue­ryh­mät on nimetty

18.05.2020 16:42
Valmentaja Reijo Jokinen kirjoittaa toisesta lukuvuodesta akatemiaurheilijoiden kanssa: "Joillekin kevätväsymys iski liian aikaisin"

Val­men­ta­ja Reijo Jokinen kir­joit­taa toi­ses­ta lu­ku­vuo­des­ta aka­te­mia­ur­hei­li­joi­den kanssa: "Joil­le­kin ke­vät­vä­sy­mys iski liian ai­kai­sin"

17.05.2020 11:36
192, se oli lauantaipäivän luku – suunnistuskauden avaus innosti kuusamolaiset liikkeelle

192, se oli lauan­tai­päi­vän luku – suun­nis­tus­kau­den avaus innosti kuu­sa­mo­lai­set liik­keel­le

17.05.2020 11:02
Tilaajille
Vallu saa Jerestä seuraa Mikkeliin  - Kuusamosta jääkiekon perässä Etelä-Savoon lähteneet Valtteri Haataja ja Jere Ohtonen kiekkoilevat ensi kaudella Jukureiden A-nuorissa

Vallu saa Jerestä seuraa Mik­ke­liin - Kuu­sa­mos­ta jää­kie­kon perässä Ete­lä-Sa­voon läh­te­neet Valt­te­ri Haataja ja Jere Ohtonen kiek­koi­le­vat ensi kau­del­la Ju­ku­rei­den A-nuo­ris­sa

16.05.2020 04:15
Tilaajille
Kuusamossa aloitetaan jalkapallon pienryhmäharjoittelu ensi viikolla, jos kentältä vaan löytyy riittävästi sulia läikkiä – ja näyttäähän niitä löytyvän, sillä kola on heilunut

Kuu­sa­mos­sa aloi­te­taan jal­ka­pal­lon pien­ryh­mä­har­joit­te­lu ensi vii­kol­la, jos ken­täl­tä vaan löytyy riit­tä­väs­ti sulia läikkiä – ja näyt­tää­hän niitä löy­ty­vän, sillä kola on hei­lu­nut

15.05.2020 17:51
Tilaajille
Maastohiihtoon nimettiin iso maajoukkue - Taivalkosken Metsä-Veikkojen Oskari Hökkä alle 23-vuotiaiden ryhmässä

Maas­to­hiih­toon ni­met­tiin iso maa­jouk­kue - Tai­val­kos­ken Met­sä-Veik­ko­jen Oskari Hökkä alle 23-vuo­tiai­den ryh­mäs­sä

15.05.2020 14:32
Mäkihypyn maajoukkue nimetty - suunnitteilla leirejä Rukalle

Mä­ki­hy­pyn maa­jouk­kue nimetty - suun­nit­teil­la leirejä Rukalle

15.05.2020 10:25
Yhdistetyn A-maajoukkueessa kuusi urheilijaa - harjoittelukausi käynnistyy mäkivalmennusta tehostaen

Yh­dis­te­tyn A-maa­jouk­kuees­sa kuusi ur­hei­li­jaa - har­joit­te­lu­kau­si käyn­nis­tyy mä­ki­val­men­nus­ta te­hos­taen

14.05.2020 11:47
Urheilu edelleen osa elämää – Entinen kestävyysjuoksija Veijo Mursu on edelleenkin aktiivinen liikkuja

Urheilu edel­leen osa elämää – Entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja Veijo Mursu on edel­leen­kin ak­tii­vi­nen liik­ku­ja

14.05.2020 08:00
Tilaajille
Mitalin makuinen liigakausi –SC-Ruka teki eräänlaista kuusamolaista palloiluhistoriaa saavuttamalla squashin SM-sarjasta pronssia

Mitalin ma­kui­nen lii­ga­kau­si –SC-Ru­ka teki erään­lais­ta kuu­sa­mo­lais­ta pal­loi­lu­his­to­riaa saa­vut­ta­mal­la squas­hin SM-sar­jas­ta prons­sia

13.05.2020 11:37
Tilaajille
Santeri pujotteli kevään sankariksi – Kuusamo oli tuoreelle ylioppilaalle paras mahdollinen vaihtoehto

Santeri pu­jot­te­li kevään san­ka­rik­si – Kuusamo oli tuo­reel­le yli­op­pi­laal­le paras mah­dol­li­nen vaih­to­eh­to

13.05.2020 11:07
Tilaajille
Posion Ihme ei unohdu ikinä – Jouko Elevaaran tavoitteena oli tehdä Posion Pyrinnöstä Suomen paras yleisurheiluseura

Posion Ihme ei unohdu ikinä – Jouko Ele­vaa­ran ta­voit­tee­na oli tehdä Posion Py­rin­nös­tä Suomen paras yleis­ur­hei­lu­seu­ra

13.05.2020 04:00
Tilaajille
Kuin Utsjoelta Helsinkiin hiihdetty _ Kuusamon Erä-Veikkojen nuoret murtsikkakerholaiset kerryttivät ahkerasti kilometrejä huhtikuussa, haastevoitto hopeasomparyhmäläisistä irtosi lukemin 1269 - 1172

Kuin Uts­joel­ta Hel­sin­kiin hiih­det­ty _ Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen nuoret murt­sik­ka­ker­ho­lai­set ker­ryt­ti­vät ah­ke­ras­ti ki­lo­met­re­jä huh­ti­kuus­sa, haas­te­voit­to ho­pea­som­pa­ryh­mä­läi­sis­tä irtosi lukemin 1269 - 1172

11.05.2020 13:04
Tilaajille