Jalkapallo
Viimeisin 12 tuntia
Sarjanousu jää haaveeksi FC PaKalta – Puleward City jätti Kuusamon vieraat nollille

Sar­ja­nou­su jää haa­veek­si FC PaKalta – Pu­le­ward City jätti Kuu­sa­mon vieraat nol­lil­le

04:00
Tilaajille
Kuukausi
Meriläisen Jaakon maali ei ollutkaan se Jaakon päivän kylmä kivi Panttereiden kitaan – viikonlopun kahdesta kotiottelusta FC PaKa voitti vain toisen

Me­ri­läi­sen Jaakon maali ei ol­lut­kaan se Jaakon päivän kylmä kivi Pant­te­rei­den kitaan – vii­kon­lo­pun kah­des­ta ko­ti­ot­te­lus­ta FC PaKa voitti vain toisen

28.07.2020 04:01
Tilaajille
Liikunnan ilo liikuttaa – Kuusamon kuntoilijanaisilla on hyvä meininki

Lii­kun­nan ilo lii­kut­taa – Kuu­sa­mon kun­toi­li­ja­nai­sil­la on hyvä mei­nin­ki

23.07.2020 16:48
Tilaajille
FC PaKa jäi nollille Kemissä – Kuusamossa viikonloppuna on paikka pistää lyhyt tappioputki poikki

FC PaKa jäi nol­lil­le Kemissä – Kuu­sa­mos­sa vii­kon­lop­pu­na on paikka pistää lyhyt tap­pio­put­ki poikki

22.07.2020 09:09
Tilaajille
Kontio hallitsi nurmen metkut – FC PaKa sai palata tyhjin käsin Kuusamoon

Kontio hal­lit­si nurmen metkut – FC PaKa sai palata tyhjin käsin Kuu­sa­moon

13.07.2020 14:43
Tilaajille
Vanhemmat
Kotiavaus vihdoinkin ja liigatason vieraita – FC PaKan sunnuntain vastustajan riveissä liihottaa futsalin liigapelaajia

Ko­ti­avaus vih­doin­kin ja lii­ga­ta­son vie­rai­ta – FC PaKan sun­nun­tain vas­tus­ta­jan ri­veis­sä lii­hot­taa fut­sa­lin lii­ga­pe­laa­jia

03.07.2020 15:25
Tilaajille
Hyttyset ja Liverpool – kesäillan juhlijat

Hyt­ty­set ja Li­ver­pool – ke­sä­il­lan juh­li­jat

29.06.2020 04:00
Liekö Suomen historian nopein hattutemppu? – Sakari Mustonen takoi kolme maalia kolmeen minuuttiin, kun FC PaKa avasi jalkapallokauden murskavoitolla: "Olisi tehnyt neljännenkin, mutta tuuletukset loppuivat kesken"

Liekö Suomen his­to­rian nopein hat­tu­temp­pu? – Sakari Mus­to­nen takoi kolme maalia kolmeen mi­nuut­tiin, kun FC PaKa avasi jal­ka­pal­lo­kau­den murs­ka­voi­tol­la: "Olisi tehnyt nel­jän­nen­kin, mutta tuu­le­tuk­set lop­pui­vat kesken"

15.06.2020 11:25
Tilaajille
Köpis, Kiutaköngäs ja Kitkantien monttu - kesämietteet vievät Koillismaan kauneudesta jalkapallon EM-kisoihin, jotka eivät nyt tällä viikolla alakaan

Köpis, Kiu­ta­kön­gäs ja Kit­kan­tien monttu - ke­sä­miet­teet vievät Koil­lis­maan kau­neu­des­ta jal­ka­pal­lon EM-ki­soi­hin, jotka eivät nyt tällä vii­kol­la alakaan

08.06.2020 04:02
Kuusamossa kannetaan omat liivit mukana - Jalkapallokesää kohti mennään soveltavasti treenaten

Kuu­sa­mos­sa kan­ne­taan omat liivit mukana - Jal­ka­pal­lo­ke­sää kohti mennään so­vel­ta­vas­ti tree­na­ten

30.05.2020 00:37
Tilaajille
Iloisia ilmeitä rasteilla ja lahjakas poika Norjasta – lauantai oli hieno päivä, vaikka urheiluelämän käynnistyminen herättääkin pieniä ajatuksia

Iloisia ilmeitä ras­teil­la ja lah­ja­kas poika Nor­jas­ta – lauan­tai oli hieno päivä, vaikka ur­hei­lu­elä­män käyn­nis­ty­mi­nen he­rät­tää­kin pieniä aja­tuk­sia

18.05.2020 04:01
Kuusamossa aloitetaan jalkapallon pienryhmäharjoittelu ensi viikolla, jos kentältä vaan löytyy riittävästi sulia läikkiä – ja näyttäähän niitä löytyvän, sillä kola on heilunut

Kuu­sa­mos­sa aloi­te­taan jal­ka­pal­lon pien­ryh­mä­har­joit­te­lu ensi vii­kol­la, jos ken­täl­tä vaan löytyy riit­tä­väs­ti sulia läikkiä – ja näyt­tää­hän niitä löy­ty­vän, sillä kola on hei­lu­nut

15.05.2020 17:51
Tilaajille
Jonin kotipihan kikkailut jatkuvat ainakin hetken – Kuusamossa ei vielä urheilukentälle pääse harjoittelemaan ja muutenkin urheiluväki odottelee kesää

Jonin ko­ti­pi­han kik­kai­lut jat­ku­vat ainakin hetken – Kuu­sa­mos­sa ei vielä ur­hei­lu­ken­täl­le pääse har­joit­te­le­maan ja muu­ten­kin ur­hei­lu­vä­ki odot­te­lee kesää

07.05.2020 15:03
Tilaajille
Kuusamon urheilukentällä vielä riittää lunta, toiveet jalkapallokaudesta elävät kirkkaana

Kuu­sa­mon ur­hei­lu­ken­täl­lä vielä riittää lunta, toiveet jal­ka­pal­lo­kau­des­ta elävät kirk­kaa­na

06.05.2020 13:53
Tilaajille
MM-juhlakevät ja teksti-tv:n tuijottelu

MM-juh­la­ke­vät ja teks­ti-tv:n tui­jot­te­lu

04.05.2020 04:16
Näin sujuu käsienpesu ja jalkapallon pomputtelu – FC PaKan kasvatti näyttää mallia

Näin sujuu kä­sien­pe­su ja jal­ka­pal­lon pom­put­te­lu – FC PaKan kas­vat­ti näyttää mallia

24.03.2020 17:28
Tilaajille
FC PaKan ohjelma menee uusiksi - alkuperäisessä ohjelmassa Kuusamossa olisi pelattu vasta heinäkuussa

FC PaKan ohjelma menee uusiksi - al­ku­pe­räi­ses­sä oh­jel­mas­sa Kuu­sa­mos­sa olisi pelattu vasta hei­nä­kuus­sa

22.03.2020 12:16
Tilaajille
Urheilua ei nyt ole ja muutenkin kaikki on muuttunut - Äkkipysähdys tekee lopulta vain hyvää

Ur­hei­lua ei nyt ole ja muu­ten­kin kaikki on muut­tu­nut - Äk­ki­py­säh­dys tekee lopulta vain hyvää

19.03.2020 04:04
Palloliiton kilpailutoiminta keskeytetty - FC PaKa keskeyttää harjoitukset

Pal­lo­lii­ton kil­pai­lu­toi­min­ta kes­key­tet­ty - FC PaKa kes­keyt­tää har­joi­tuk­set

12.03.2020 22:34
FC PaKa Tatun ja Jeren komennukseen - Tatu Korkalainen ja entinen Veikkausliiga-maalivahti Jere Pyhäranta johdattavat Kuusamon ylpeyden ensi kesän koitoksiin.

FC PaKa Tatun ja Jeren ko­men­nuk­seen - Tatu Kor­ka­lai­nen ja entinen Veik­kaus­lii­ga-maa­li­vah­ti Jere Py­hä­ran­ta joh­dat­ta­vat Kuu­sa­mon yl­pey­den ensi kesän koi­tok­siin.

01.02.2020 14:00
Tilaajille