Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Toimittajalta
Viimeisin 24 tuntia
Toimittajalta: Posion Kotivaaran asemakaavahanke tikun nokassa – Eikös luonnonrauha ole parhaimmillaan siellä, missä ei ole sen kokijoita?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Posion Ko­ti­vaa­ran ase­ma­kaa­va­han­ke tikun nokassa – Eikös luon­non­rau­ha ole par­haim­mil­laan siellä, missä ei ole sen ko­ki­joi­ta?

04:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Toimittajalta: Ruka vetää perheitä puoleensa – Tämän ajan ilmiö on myös monipaikkaisuus eli asutaan osan aikaa kaupunkiasunnossa ja osan aikaa vapaa-ajan mökillä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ruka vetää per­hei­tä puo­leen­sa – Tämän ajan ilmiö on myös mo­ni­paik­kai­suus eli asutaan osan aikaa kau­pun­ki­asun­nos­sa ja osan aikaa va­paa-ajan mökillä

03.02.2023 04:00
Tilaajille
Suomen koulutusjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden lottovoittoon – aikuisopiskelija pohtii täydennysopintoja
Kolumni

Suomen kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä tarjoaa mah­dol­li­suu­den lot­to­voit­toon – ai­kuis­opis­ke­li­ja pohtii täy­den­nys­opin­to­ja

01.02.2023 04:00
Tilaajille
Työ Koillissanomissa on yllättänyt moneen kertaan ja opettanut paljon uutta – Tiesitkö, että soittimille annetaan usein nimiä tai kuinka vanha Viktoria Mullovan viulu on?
Kolumni

Työ Koil­lis­sa­no­mis­sa on yl­lät­tä­nyt moneen kertaan ja opet­ta­nut paljon uutta – Tie­sit­kö, että soit­ti­mil­le an­ne­taan usein nimiä tai kuinka vanha Vik­to­ria Mul­lo­van viulu on?

27.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Lentopallokevään ratkaisuhetket lähestyvät – Pölkky Kuusamon vähimmäistavoitteena runkosarjassa pitää olla kolmannen sijan säilyttäminen
Kolumni

Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

25.01.2023 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Tyräjärveltä lentoon ja maan pinnalle
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ty­rä­jär­vel­tä lentoon ja maan pin­nal­le

23.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Eurooppalaiset turistit pelastivat matkailualan Visit Finlandin kaivamalta sudenkuopalta
Kolumni

Eu­roop­pa­lai­set tu­ris­tit pe­las­ti­vat mat­kai­lu­alan Visit Fin­lan­din kai­va­mal­ta su­den­kuo­pal­ta

16.01.2023 04:00
Tilaajille
Kuusinki vapautetaan pian, muualla halutaan valjastaa lisää – Yksioikoinen lähestymistapa asioihin estää katsomasta yhtä harvennusväliä pitemmälle
Kolumni

Kuu­sin­ki va­pau­te­taan pian, muualla ha­lu­taan val­jas­taa lisää – Yk­si­oi­koi­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa asioi­hin estää kat­so­mas­ta yhtä har­ven­nus­vä­liä pi­tem­mäl­le

13.01.2023 04:00 3
Tilaajille
Isoilla sedillä pelottelu toimii näköjään vielä Kuusamossa – Perussuomalaisten toimissa kaikuja menneiltä vuosikymmeniltä
Kolumni

Isoilla sedillä pe­lot­te­lu toimii nä­kö­jään vielä Kuu­sa­mos­sa – Pe­rus­suo­ma­lais­ten toi­mis­sa kaikuja men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä

11.01.2023 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Kun leirikeskukset kasvoivat isoiksi
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kun lei­ri­kes­kuk­set kas­voi­vat isoiksi

09.01.2023 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Toimittajalta: Uhkia, uskoa ja mahdollisuuksia – Posion uudelleen nousuun saamiseksi aivan ratkaisevaa on, onnistuuko kunta yhdessä yrittäjien kanssa luomaan uusia yrityksiä, uusia työpaikkoja?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Uhkia, uskoa ja mah­dol­li­suuk­sia – Posion uu­del­leen nousuun saa­mi­sek­si aivan rat­kai­se­vaa on, on­nis­tuu­ko kunta yhdessä yrit­tä­jien kanssa luomaan uusia yri­tyk­siä, uusia työ­paik­ko­ja?

06.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Yhdeksän vuotta sitten tapahtui suuria – Vilho Palosaari ei ole kovin kaukana maailman kärjestä ja Innsbruckissa voisi viimeistään vuoden kuluttua juhlan kunniaksi räväyttää
Kolumni

Yh­dek­sän vuotta sitten ta­pah­tui suuria – Vilho Pa­lo­saa­ri ei ole kovin kaukana maail­man kär­jes­tä ja Innsb­ruc­kis­sa voisi vii­meis­tään vuoden ku­lut­tua juhlan kun­niak­si rä­väyt­tää

04.01.2023 04:00
Tilaajille
Unelmoin pyörällä töihin ajamisesta, mutta vain hullu lähtisi polkupyörällä viitostien aamuliikenteeseen
Kolumni

Unel­moin pyö­räl­lä töihin aja­mi­ses­ta, mutta vain hullu lähtisi pol­ku­pyö­räl­lä vii­tos­tien aa­mu­lii­ken­tee­seen

30.12.2022 04:00 10
Tilaajille
Toimittajalta: Kuolema on läsnä myös juhlapyhinä – kun surulle antaa sen vaatiman tilan, helpottuu myös elämästä iloitseminen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuolema on läsnä myös juh­la­py­hi­nä – kun surulle antaa sen vaa­ti­man tilan, hel­pot­tuu myös elä­mäs­tä iloit­se­mi­nen

28.12.2022 04:00
Tilaajille
Ukraina, Qatar ja lentopallokulta – vuodesta 2022 jää muistoihin iloa, surua ja pettymyksiä
Kolumni

Uk­rai­na, Qatar ja len­to­pal­lo­kul­ta – vuo­des­ta 2022 jää muis­toi­hin iloa, surua ja pet­ty­myk­siä

23.12.2022 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Tulit mieleeni, nuoriherra Aaro, kun autoilin pitkin pimeää pohjoisen tietä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tulit mie­lee­ni, nuo­ri­her­ra Aaro, kun au­toi­lin pitkin pimeää poh­joi­sen tietä

19.12.2022 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Vahva talouskaan ei kanna, ellei ole elinvoimaa – Voisiko Posio rakentaa jonkun sortin virtuaalisesti toimivan kehittämiskeskuksen vanhoihin Postin tiloihin?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vahva ta­lous­kaan ei kanna, ellei ole elin­voi­maa – Voisiko Posio ra­ken­taa jonkun sortin vir­tuaa­li­ses­ti toi­mi­van ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sen van­hoi­hin Postin ti­loi­hin?

16.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Kun puu laittoi ajoreitin uusiksi – Kannattaako teiden tilaa seurata netistä?
Kolumni

Kun puu laittoi ajo­rei­tin uusiksi – Kan­nat­taa­ko teiden tilaa seurata ne­tis­tä?

14.12.2022 04:00
Tilaajille
Twitterille ei ole löytynyt korvaajaa ja tämä on monelle viranomaiselle kompastuskivi – virallinen viestintä yksityisillä somealustoilla herättää vain kysymyksiä
Kolumni

Twit­te­ril­le ei ole löy­ty­nyt kor­vaa­jaa ja tämä on monelle vi­ran­omai­sel­le kom­pas­tus­ki­vi – vi­ral­li­nen vies­tin­tä yk­si­tyi­sil­lä so­me­alus­toil­la he­rät­tää vain ky­sy­myk­siä

12.12.2022 04:00
Tilaajille
Naiset ja väliaikalähtö – siinäkö Rukan yhdistetyn tulevaisuus?
Kolumni

Naiset ja vä­li­ai­ka­läh­tö – siinäkö Rukan yh­dis­te­tyn tu­le­vai­suus?

05.12.2022 04:00
Tilaajille