Talvikausi käyntiin: Katso Rukan ava­jais­päi­vän tun­nel­mia ku­va­gal­le­rias­ta

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Seurasimme kertausharjoituksia: Niko veti vihreät ylle ja näki osan int­ti­ka­ve­reis­ta ensi kertaa pitkään aikaan

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Toimittajalta
Viimeisin 24 tuntia
"Jos on mokannut, kannattaa asia tunnustaa reilusti" – vaikenemisella saa aikaan suuremman mainehaitan kuin totuuden kertomisella
Mielipidekirjoitus

"Jos on mo­kan­nut, kan­nat­taa asia tun­nus­taa rei­lus­ti" – vai­ke­ne­mi­sel­la saa aikaan suu­rem­man mai­ne­hai­tan kuin to­tuu­den ker­to­mi­sel­la

04:00
Tilaajille
Kuukausi
Voisiko lentopallon eurooppalainen huippuseura tulla tulevaisuudessa Kuusamosta? – olosuhteet olisi näin käydessä luotava sellaisiksi, ettei kotiotteluiden takia tarvitse lähteä satojen kilometrien päähän
Kolumni

Voisiko len­to­pal­lon eu­roop­pa­lai­nen huip­pu­seu­ra tulla tu­le­vai­suu­des­sa Kuu­sa­mos­ta? – olo­suh­teet olisi näin käy­des­sä luotava sel­lai­sik­si, ettei ko­ti­ot­te­lui­den takia tar­vit­se lähteä satojen ki­lo­met­rien päähän

05.10.2022 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Trilogia Koillismaan syksyisistä metsistä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tri­lo­gia Koil­lis­maan syk­syi­sis­tä met­sis­tä

30.09.2022 04:00
Tilaajille
Mistä nipistää ja minne siirtää rahaa? Näitä kysymyksiä lienee miettinyt moni muukin viime aikoina – onneksi on työkalu, joka auttaa
Kolumni

Mistä ni­pis­tää ja minne siirtää rahaa? Näitä ky­sy­myk­siä lienee miet­ti­nyt moni muukin viime aikoina – onneksi on työ­ka­lu, joka auttaa

26.09.2022 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: En halua lukea vain voittajatarinoita – arki on muutakin kuin yksipuolista vaikeuksien yli kävelyä
Mielipidekirjoitus

Toi­mit­ta­jal­ta: En halua lukea vain voit­ta­ja­ta­ri­noi­ta – arki on muu­ta­kin kuin yk­si­puo­lis­ta vai­keuk­sien yli kävelyä

23.09.2022 04:00
Tilaajille
Ihmishenget menevät lakko-oikeuden edelle – mitä muutakaan olisi voitu päättää?
Mielipidekirjoitus

Ih­mis­hen­get menevät lak­ko-oi­keu­den edelle – mitä muu­ta­kaan olisi voitu päät­tää?

21.09.2022 04:00 2
Tilaajille
Lunta tulossa tupaan Koillismaalla – hyvinvointialueen luonnoksessa esitetyt ehdotukset eivät hyvältä kuulosta
Kolumni

Lunta tulossa tupaan Koil­lis­maal­la – hy­vin­voin­tia­lueen luon­nok­ses­sa esi­te­tyt eh­do­tuk­set eivät hyvältä kuu­los­ta

19.09.2022 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Sähköhaukkuja ja hartaita mietteitä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Säh­kö­hauk­ku­ja ja har­tai­ta miet­tei­tä

16.09.2022 04:00 4
Tilaajille
Tulisi jo ruska, huokasi hotellivirkailija lähes aavemaisessa keskuksessa – yrittäjät onneksi katsovat pidemmälle tulevaisuuteen ja investoivat
Mielipidekirjoitus

Tulisi jo ruska, huokasi ho­tel­li­vir­kai­li­ja lähes aa­ve­mai­ses­sa kes­kuk­ses­sa – yrit­tä­jät onneksi kat­so­vat pi­dem­mäl­le tu­le­vai­suu­teen ja in­ves­toi­vat

12.09.2022 04:00
Tilaajille
Milloin Suomesta tuli valtio, jonka tehtävänä on pelastaa kansalaiset?
Mielipidekirjoitus

Milloin Suo­mes­ta tuli valtio, jonka teh­tä­vä­nä on pe­las­taa kan­sa­lai­set?

09.09.2022 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Toimittajalta: Lainaan perustuva aluepolitiikka ei ole tasa-arvoista – aika näyttää, ovatko muuttajat pysyviä vai käydäänkö maalla vain lyhentämässä velkaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lainaan pe­rus­tu­va alue­po­li­tiik­ka ei ole ta­sa-ar­vois­ta – aika näyt­tää, ovatko muut­ta­jat pysyviä vai käy­dään­kö maalla vain ly­hen­tä­mäs­sä velkaa

05.09.2022 04:00
Tilaajille
Syksy on tavallaan merkki myös uudesta – palloilusarjoissa alkavat pian uudet kaudet ja Kuusamossakin riittää mielenkiintoista seurattavaa
Kolumni

Syksy on ta­val­laan merkki myös uudesta – pal­loi­lu­sar­jois­sa alkavat pian uudet kaudet ja Kuu­sa­mos­sa­kin riittää mie­len­kiin­tois­ta seu­rat­ta­vaa

02.09.2022 04:00
Tilaajille
”Kirjoittaisitte positiivisia uutisia Taivalkoskelta” – näin minulle todettiin, kun yritin selvittää Liikamaan mysteerivieraan nimeä
Mielipidekirjoitus

”Kir­joit­tai­sit­te po­si­tii­vi­sia uutisia Tai­val­kos­kel­ta” – näin minulle to­det­tiin, kun yritin sel­vit­tää Lii­ka­maan mys­tee­ri­vie­raan nimeä

26.08.2022 04:00 3
Tilaajille
Toimittajalta: Haluan luottaa kanssaretkeilijöihin, mutta uskallanko jättää rinkkaani enää autiotupaan edes pieneksi hetkeksi?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Haluan luottaa kans­sa­ret­kei­li­jöi­hin, mutta us­kal­lan­ko jättää rink­kaa­ni enää au­tio­tu­paan edes pie­nek­si het­kek­si?

24.08.2022 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Minkä sinä koet pyhäksi ja onko tunteen luoja sisälläsi vai ulkopuolella?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Minkä sinä koet pyhäksi ja onko tunteen luoja si­säl­lä­si vai ul­ko­puo­lel­la?

22.08.2022 04:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: "Yllättävän moni kurjistava tekijä säästää ihmisille joko aikaa, rahaa tai molempia, mutta sitä harva uskoo ennen kuin kokeilee"
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: "Yl­lät­tä­vän moni kur­jis­ta­va tekijä säästää ih­mi­sil­le joko aikaa, rahaa tai mo­lem­pia, mutta sitä harva uskoo ennen kuin ko­kei­lee"

12.08.2022 10:46
Tilaajille
Toimittajalta: Hopihop siitä kohti kiireettömyyttä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hopihop siitä kohti kii­reet­tö­myyt­tä

10.08.2022 04:00
Tilaajille
Miksi elokuussa tulee tarve ryhdistäytyä ja aloittaa jotain uutta?
Kolumni

Miksi elo­kuus­sa tulee tarve ryh­dis­täy­tyä ja aloit­taa jotain uutta?

08.08.2022 04:00
Tilaajille
Ostanko todella vain tarpeeseen ja tarvitsenko oikeasti kaikkea mitä omistan? Ylikulustupäivä tulee joka vuosi entistä aikaisemmin
Kolumni

Ostanko todella vain tar­pee­seen ja tar­vit­sen­ko oi­keas­ti kaikkea mitä omis­tan? Yli­ku­lus­tu­päi­vä tulee joka vuosi entistä ai­kai­sem­min

01.08.2022 08:39
Tilaajille
Säästin ruostuneet naulat ja mietin, mikä se onkaan parempaa tekemistä kuin jokin muu
Kolumni

Säästin ruos­tu­neet naulat ja mietin, mikä se onkaan pa­rem­paa te­ke­mis­tä kuin jokin muu

29.07.2022 04:00
Tilaajille