Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Koil­lis­sa­no­mis­sa, tee il­moi­tus tästä.

Toimittajalta
Viimeisin 24 tuntia
Kokko ja lämpsä perinteessämme – Kalavaletta tuskin olisi ilman Väinämöistä, toisin sanoen tuota kokon urotekoa
Kolumni

Kokko ja lämpsä pe­rin­tees­säm­me – Ka­la­va­let­ta tuskin olisi ilman Väi­nä­möis­tä, toisin sanoen tuota kokon uro­te­koa

04:00
Tilaajille
Kuukausi
Rohkeasti uutta yritystoimintaa kohti – Miten olisi Posion Soukkavaaraan kosmetiikkakeskus, josta tuotteita lähtisi ympäri maailman
Kolumni

Roh­keas­ti uutta yri­tys­toi­min­taa kohti – Miten olisi Posion Souk­ka­vaa­raan kos­me­tiik­ka­kes­kus, josta tuot­tei­ta lähtisi ympäri maail­man

25.10.2021 04:00
Tilaajille
Siivenräpäyksen yksinkertaisuus voi hämätä, mutta kuukkelikuvan päätyminen 45 000 kuvan joukosta sarjavoittajaksi ei ole pikkujuttu
Kolumni

Sii­ven­rä­päyk­sen yk­sin­ker­tai­suus voi hämätä, mutta kuuk­ke­li­ku­van pää­ty­mi­nen 45 000 kuvan jou­kos­ta sar­ja­voit­ta­jak­si ei ole pik­ku­jut­tu

21.10.2021 04:00
Tilaajille
Satu pitää pintansa ja kertoo totuuden – tämän Napero-Finlandian sadut kertovat meille lapsista
Mielipidekirjoitus

Satu pitää pin­tan­sa ja kertoo to­tuu­den – tämän Na­pe­ro-Fin­lan­dian sadut ker­to­vat meille lap­sis­ta

20.10.2021 04:00
Tilaajille
Ehkä lentopallokipinä syttyi nuoressa, ehkä ei – Kuusamon koululaiset saivat hienon mahdollisuuden
Kolumni

Ehkä len­to­pal­lo­ki­pi­nä syttyi nuo­res­sa, ehkä ei – Kuu­sa­mon kou­lu­lai­set saivat hienon mah­dol­li­suu­den

14.10.2021 04:00
Tilaajille
Suosituimpien retkeilykohteiden rauha on mennyttä, mutta entäpä jos niissäkin osa ajasta varattaisiin alueen omille asukkaille?
Mielipidekirjoitus

Suo­si­tuim­pien ret­kei­ly­koh­tei­den rauha on men­nyt­tä, mutta entäpä jos niis­sä­kin osa ajasta va­rat­tai­siin alueen omille asuk­kail­le?

13.10.2021 04:00
Tilaajille
Kurviselta hyviä uutisia maaseudulle – Ei kuitenkaan riitä, että suhtaudutaan myönteisesti aluepolitiikkaan, pitää olla myös konkreettisia tekoja
Kolumni

Kur­vi­sel­ta hyviä uutisia maa­seu­dul­le – Ei kui­ten­kaan riitä, että suh­tau­du­taan myön­tei­ses­ti alue­po­li­tiik­kaan, pitää olla myös konk­reet­ti­sia tekoja

07.10.2021 04:00
Tilaajille
Suomalaisten kielivalikko kapenee koko ajan – Se on harmi ja jopa haitallista, sillä kielitaito auttaa näkemään maailman eri näkökulmista
Kolumni

Suo­ma­lais­ten kie­li­va­lik­ko kapenee koko ajan – Se on harmi ja jopa hai­tal­lis­ta, sillä kie­li­tai­to auttaa nä­ke­mään maail­man eri nä­kö­kul­mis­ta

06.10.2021 09:35 1
Tilaajille
Maskin kanssa vai ilman? Kun maskin käyttö jätettiin oman harkinnan varaan, nakkasi moni maskin nurkkaan
Mielipidekirjoitus

Maskin kanssa vai ilman? Kun maskin käyttö jä­tet­tiin oman har­kin­nan varaan, nakkasi moni maskin nurk­kaan

04.10.2021 04:01
Tilaajille
Paikallisetkin esikuvat ovat tärkeitä nuorille, vaikka seinällä loistaisi maailmantähti
Kolumni

Pai­kal­li­set­kin esi­ku­vat ovat tär­kei­tä nuo­ril­le, vaikka sei­näl­lä lois­tai­si maail­man­täh­ti

30.09.2021 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Posio kaipaa kipeästi uusia asukkaita
Kolumni

Posio kaipaa ki­peäs­ti uusia asuk­kai­ta

23.09.2021 11:52
Tilaajille
Iäkkään läheisen pankkiasioiden hoito on tehty hankalaksi – edunvalvonta kannattaa tehdä, kun on vielä voimissaan
Kolumni

Iäkkään lä­hei­sen pank­ki­asioi­den hoito on tehty han­ka­lak­si – edun­val­von­ta kan­nat­taa tehdä, kun on vielä voi­mis­saan

22.09.2021 04:01
Tilaajille
Paljon on Kangaspurossa vettä virrannut sen jälkeen kun Taneli Ronkainen Ouluun lähti – tie 200 liigaottelun kiekkoilijaksi ei ole ollut helppo
Kolumni

Paljon on Kan­gas­pu­ros­sa vettä vir­ran­nut sen jälkeen kun Taneli Ron­kai­nen Ouluun lähti – tie 200 lii­ga­ot­te­lun kiek­koi­li­jak­si ei ole ollut helppo

20.09.2021 04:00
Tilaajille
Suomen kauheimpien pinostojen äärellä – arvelitte rankoja esimerkiksi rakennuspuiksi, Venäjältä tuoduiksi ja Paula-myrskyn kaatamiksi
Kolumni

Suomen kau­heim­pien pi­nos­to­jen äärellä – ar­ve­lit­te rankoja esi­mer­kik­si ra­ken­nus­puik­si, Ve­nä­jäl­tä tuo­duik­si ja Pau­la-myrs­kyn kaa­ta­mik­si

16.09.2021 04:00 5
Tilaajille
Kyläkuvan kaunistus edelleen kesken –Posion taajaman kaunistamisen kannalta tärkeintä olisi saada ranta-alueet raivatuksi ja puistomaiset alueet rakennettua
Kolumni

Ky­lä­ku­van kau­nis­tus edel­leen kesken –Posion taa­ja­man kau­nis­ta­mi­sen kan­nal­ta tär­kein­tä olisi saada ran­ta-alueet rai­va­tuk­si ja puis­to­mai­set alueet ra­ken­net­tua

13.09.2021 04:00 1
Tilaajille
Toranginmäen taakse olisi kiva päästä – Avautuuko Suomi lokakuussa vai joudummeko taas pettymään?
Kolumni

To­ran­gin­mäen taakse olisi kiva päästä – Avau­tuu­ko Suomi lo­ka­kuus­sa vai jou­dum­me­ko taas pet­ty­mään?

09.09.2021 04:01
Tilaajille
Räikköselle Valmetti tai ehkä sittenkin Fiatti – Kimi voisi kyntää olympiavoittajaksi
Kolumni

Räik­kö­sel­le Val­met­ti tai ehkä sit­ten­kin Fiatti – Kimi voisi kyntää olym­pia­voit­ta­jak­si

08.09.2021 04:00
Tilaajille
"Lumatta ankanpoikatetta on kasvamassa joutsen" – milnkälaista väriä sinä saat poskiisi Kuusamo cityn paraatiraitista, sitten lopulta?
Kolumni

"Lu­mat­ta an­kan­poi­ka­tet­ta on kas­va­mas­sa jout­sen" – miln­kä­lais­ta väriä sinä saat pos­kii­si Kuusamo cityn pa­raa­ti­rai­tis­ta, sitten lo­pul­ta?

06.09.2021 04:00
Tilaajille
P.S. Kitkantie on nykyisellään yli neljä kilometriä pitkä – Lauri Tammi ei selitellyt
Kolumni

P.S. Kit­kan­tie on ny­kyi­sel­lään yli neljä ki­lo­met­riä pitkä – Lauri Tammi ei se­li­tel­lyt

06.09.2021 04:00
Tilaajille
MTK:n huoli on aiheellinen – Kantavatko kauppaketjut, elintarvikejätit nyt vastuunsa, ja tulevat lihantuottajia vastaan, jää nähtäväksi?
Kolumni

MTK:n huoli on ai­heel­li­nen – Kan­ta­vat­ko kaup­pa­ket­jut, elin­tar­vi­ke­jä­tit nyt vas­tuun­sa, ja tulevat li­han­tuot­ta­jia vas­taan, jää näh­tä­väk­si?

01.09.2021 04:00
Tilaajille