Toimittajalta
Viimeisin tunti
Saako yhteiskuntaa huijata mielin määrin? Harmaa talous tunnustetaan mutta löytyykö nyt aito halu sen kitkemiseen

Saako yh­teis­kun­taa huijata mielin määrin? Harmaa talous tun­nus­te­taan mutta löy­tyy­kö nyt aito halu sen kit­ke­mi­seen

04:00 0
Kuukausi
Toimittajalta: Juoksu on hyvä ja halpa liikuntamuoto – Tutkimusten perusteella on voitu osoittaa, että juoksemisella on monia myönteisiä terveysvaikutuksia

Toi­mit­ta­jal­ta: Juoksu on hyvä ja halpa lii­kun­ta­muo­to – Tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la on voitu osoit­taa, että juok­se­mi­sel­la on monia myön­tei­siä ter­veys­vai­ku­tuk­sia

21.09.2020 04:00 0
Toimittajalta: Neljäntienristeyksen kivet herättivät vilkasta keskustelua – onko Kuusamon ympäristöjulistus vaipunut unholaan?

Toi­mit­ta­jal­ta: Nel­jän­tien­ris­teyk­sen kivet he­rät­ti­vät vil­kas­ta kes­kus­te­lua – onko Kuu­sa­mon ym­pä­ris­tö­ju­lis­tus vai­pu­nut un­ho­laan?

16.09.2020 04:00 4
Kaupan verkot ovat tiheäsilmäisiä – verkkokaupasta löytyi Oulun ainoa maitokärrykin

Kaupan verkot ovat ti­heä­sil­mäi­siä – verk­ko­kau­pas­ta löytyi Oulun ainoa mai­to­kär­ry­kin

14.09.2020 04:00 0
Puoluekokousten superviikonloppu - Saako Saarikko puolueen rivit kuntoon ensi kunnallisvaaleihin mennessä?

Puo­lue­ko­kous­ten su­per­vii­kon­lop­pu - Saako Saa­rik­ko puo­lueen rivit kuntoon ensi kun­nal­lis­vaa­lei­hin men­nes­sä?

09.09.2020 04:00 0
Toimittajalta: Pelastamis-operaatioon heti – Pääministeri Sanna Marinin (sd.) ilmoitus viime torstaina (3.9.) Lapin matkailun joulusesongin pelastamisoperaatioon liittyen kertoo valitettavaa kieltä poliitikkojen byrokraattisesta ajattelutavasta hädän keskellä

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­las­ta­mis-ope­raa­tioon heti – Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin (sd.) il­moi­tus viime tors­tai­na (3.9.) Lapin mat­kai­lun jou­lu­se­son­gin pe­las­ta­mis­ope­raa­tioon liit­tyen kertoo va­li­tet­ta­vaa kieltä po­lii­tik­ko­jen by­ro­kraat­ti­ses­ta ajat­te­lu­ta­vas­ta hädän kes­kel­lä

07.09.2020 04:00 2
Tunne historiasi ja hyödynnä se - Mikä kohde Salpalinja olisikaan Vanttajassa

Tunne his­to­ria­si ja hyö­dyn­nä se - Mikä kohde Sal­pa­lin­ja oli­si­kaan Vant­ta­jas­sa

03.09.2020 06:00 4
Olemmeko valmiita luopumaan?

Olem­me­ko val­mii­ta luo­pu­maan?

31.08.2020 04:00 0
Toimittajalta: Kulttuurinnälkä on syvä ja pysyy – livetilanteet eivät tämän vuoden jälkeen ole enää itsestäänselvyys

Toi­mit­ta­jal­ta: Kult­tuu­rin­näl­kä on syvä ja pysyy – li­ve­ti­lan­teet eivät tämän vuoden jälkeen ole enää it­ses­tään­sel­vyys

26.08.2020 04:00 0
Vanhemmat
Toimittajalta: Päävalmentajilta aiheellinen vetoomus – Eri palloilulajien päävalmentajat ovat jättäneet vetoomuksen lasten ja nuorten liikuntaharrastusten turvaamisesta myös koronarajoitusten aikana

Toi­mit­ta­jal­ta: Pää­val­men­ta­jil­ta ai­heel­li­nen ve­too­mus – Eri pal­loi­lu­la­jien pää­val­men­ta­jat ovat jät­tä­neet ve­too­muk­sen lasten ja nuorten lii­kun­ta­har­ras­tus­ten tur­vaa­mi­ses­ta myös ko­ro­na­ra­joi­tus­ten aikana

24.08.2020 04:00 0
Kesätyö voi olla portti tulevaisuuteen - Mitä enemmän merkintöjä cv:ssä, sitä varmemmalla pohjalla olet

Kesätyö voi olla portti tu­le­vai­suu­teen - Mitä enemmän mer­kin­tö­jä cv:ssä, sitä var­mem­mal­la poh­jal­la olet

20.08.2020 04:00 0
Toimittajalta: Ajatuksia kuusamolaisesta suunnistamisesta – vanha posti, apteekki, eläinlääkärintalo ja muut maamerkit hämmentävät muualta tullutta

Toi­mit­ta­jal­ta: Aja­tuk­sia kuu­sa­mo­lai­ses­ta suun­nis­ta­mi­ses­ta – vanha posti, ap­teek­ki, eläin­lää­kä­rin­ta­lo ja muut maa­mer­kit häm­men­tä­vät muualta tul­lut­ta

19.08.2020 04:00 0
Älä marise - tee sitä, missä olet hyvä

Älä marise - tee sitä, missä olet hyvä

10.08.2020 04:00 0
Toimittajalta: Hillasuolla aarteenetsinnässä Koillismaan luonnon kauneutta ehtii ihailla – "Vaikka maailma on tänä kesänä ollut hyvin erilainen,  on ainakin oma kesäni ollut elämyksiä täynnä"
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hil­la­suol­la aar­teen­et­sin­näs­sä Koil­lis­maan luonnon kau­neut­ta ehtii ihailla – "Vaikka maailma on tänä kesänä ollut hyvin eri­lai­nen, on ainakin oma kesäni ollut elä­myk­siä täynnä"

05.08.2020 04:00 0
Toimittajalta: Pakastimet täynnä hillaa, mutta vielä pitäisi lähteä keräämään lisää - Jotain ihailtavan hullua tässä on

Toi­mit­ta­jal­ta: Pa­kas­ti­met täynnä hillaa, mutta vielä pitäisi lähteä ke­rää­mään lisää - Jotain ihail­ta­van hullua tässä on

03.08.2020 09:37 0
Jos nyt olisi olympialaiset, Suomessa odoteltaisiin todennäköisesti vielä ensimmäistä mitalia – no ehtiipähän hillaan, kun ei tarvitse kisoja tuijotella

Jos nyt olisi olym­pia­lai­set, Suo­mes­sa odo­tel­tai­siin to­den­nä­köi­ses­ti vielä en­sim­mäis­tä mitalia – no eh­tii­pä­hän hil­laan, kun ei tar­vit­se kisoja tui­jo­tel­la

29.07.2020 04:01 0
Kaikki on kiinni uskottavuudesta
Kolumni Sisko Ojajärvi

Kaikki on kiinni us­kot­ta­vuu­des­ta

27.07.2020 04:00 0
Rakennetaanko pilvilinnoja? - Haaveilemalla voi löytää vaikka unelmien ammattiin
Kolumni Riina Koskikero

Ra­ken­ne­taan­ko pil­vi­lin­no­ja? - Haa­vei­le­mal­la voi löytää vaikka unel­mien am­mat­tiin

23.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Toimittajalta: Rahaa voi hakea liian helposti ja seuraukset ovat ikäviä: "Pitkällä tähtäimellä kysymys on luottotietojen menettämisestä ja maksuhäiriömerkinnästä"
Kolumni Petri Markkanen

Toi­mit­ta­jal­ta: Rahaa voi hakea liian hel­pos­ti ja seu­rauk­set ovat ikäviä: "Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä kysymys on luot­to­tie­to­jen me­net­tä­mi­ses­tä ja mak­su­häi­riö­mer­kin­näs­tä"

20.07.2020 04:00 0
Korkea aika pelastaa kotimaan matkailu - nyt on tuhannen taalan paikka

Korkea aika pe­las­taa ko­ti­maan mat­kai­lu - nyt on tu­han­nen taalan paikka

16.07.2020 04:00 0