Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vauvat
Huipppusuositun Kuusamon vauvauinnin jatkosta ei ole varmuutta – lisää ohjaajia kaivattaisiin, kaupungilta kerrotaan

Huipp­pu­suo­si­tun Kuu­sa­mon vau­vauin­nin jat­kos­ta ei ole var­muut­ta – lisää oh­jaa­jia kai­vat­tai­siin, kau­pun­gil­ta ker­ro­taan

14.03.2023 04:00
Tilaajille
Hän on vuoden ensimmäinen kuusamolainen pienokainen – Sarin ja Timon "Vauveli" ottaa arjen rauhallisesti nukkuen ja ruoka-ajoista muistuttaen

Hän on vuoden en­sim­mäi­nen kuu­sa­mo­lai­nen pie­no­kai­nen – Sarin ja Timon "Vau­ve­li" ottaa arjen rau­hal­li­ses­ti nukkuen ja ruo­ka-ajois­ta muis­tut­taen

09.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vau­va­tal­koi­den tu­lok­set alkavat näkyä, mutta ajat ovat muut­tu­neet

19.10.2022 17:00
Tilaajille
Tutkimus: äidin vahva kiintymyssuhde lapseen vaikuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen

Tut­ki­mus: äidin vahva kiin­ty­mys­suh­de lapseen vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti lapsen ke­hi­tyk­seen

27.07.2022 11:00
Viekö laskeva syntyvyys etäkouluihin? Suomen syntyvyys mittaushistorian pienin, asiantuntijakin neuvoton: "En usko, että lapsilisiä korottamalla saataisi syntyvyys nousuun"

Viekö laskeva syn­ty­vyys etä­kou­lui­hin? Suomen syn­ty­vyys mit­taus­his­to­rian pienin, asian­tun­ti­ja­kin neu­vo­ton: "En usko, että lap­si­li­siä ko­rot­ta­mal­la saa­tai­si syn­ty­vyys nou­suun"

27.07.2022 11:00 2
Tilaajille
"He tykkäävät kovasti toisistaan" – hirsitalon nuori isäntä Eemil Tauriainen on yksi Koillismaalle koronavuoden aikana syntyneistä 132 vauvasta

"He tyk­kää­vät kovasti toi­sis­taan" – hir­si­ta­lon nuori isäntä Eemil Tau­riai­nen on yksi Koil­lis­maal­le ko­ro­na­vuo­den aikana syn­ty­neis­tä 132 vau­vas­ta

03.02.2022 11:00 1
Tilaajille
Nelikuisten äidit kyllästyivät ohjatun vauvauinnin puutteeseen Kuusamossa ja pistivät pystyyn kuntalaisaloitteen – "On sosiaalisia tapahtumia vauvaperheille, mutta vähemmän liikuntapainotteisia"

Ne­li­kuis­ten äidit kyl­läs­tyi­vät ohjatun vau­vauin­nin puut­tee­seen Kuu­sa­mos­sa ja pis­ti­vät pystyyn kun­ta­lai­sa­loit­teen – "On so­siaa­li­sia ta­pah­tu­mia vau­va­per­heil­le, mutta vä­hem­män lii­kun­ta­pai­not­tei­sia"

11.01.2022 11:00
Tilaajille
Taaperot coolisti arskoissa – lapsen silmät on syytä suojata auringon UV-valolta heti keväästä alkaen

Taa­pe­rot coo­lis­ti ars­kois­sa – lapsen silmät on syytä suojata au­rin­gon UV-va­lol­ta heti ke­vääs­tä alkaen

30.05.2021 13:21
Tilaajille
Vauvaperheiden jaksaminen on kovilla korona-aikana – yli 90 prosenttia kuitenkin tyytyväisiä elämäänsä

Vau­va­per­hei­den jak­sa­mi­nen on kovilla ko­ro­na-ai­ka­na – yli 90 pro­sent­tia kui­ten­kin tyy­ty­väi­siä elä­mään­sä

24.03.2021 09:19
Kela julkisti uuden äitiyspakkauksen – uusina tuotteina yhteensopiva vaatesetti ja silikoninen ruokakaukalo

Kela jul­kis­ti uuden äi­tiys­pak­kauk­sen – uusina tuot­tei­na yh­teen­so­pi­va vaa­te­set­ti ja si­li­ko­ni­nen ruo­ka­kau­ka­lo

12.03.2021 15:00
Rovaniemen väkiluku kasvoi viime vuonna jopa ennustettua enemmän – syntyvyyskin kasvoi toista vuotta peräkkäin

Ro­va­nie­men vä­ki­lu­ku kasvoi viime vuonna jopa en­nus­tet­tua enemmän – syn­ty­vyys­kin kasvoi toista vuotta pe­räk­käin

02.02.2021 16:47
Sadan tammikuu-vauvan raja meni rikki Lapin keskussairaalassa

Sadan tam­mi­kuu-vau­van raja meni rikki Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa

31.01.2021 12:50
Tilaajille
Tutkimuksella kriteerit vauvojen nukkumiselle - neljä herätystä yössä on liikaa

Tut­ki­muk­sel­la kri­tee­rit vau­vo­jen nuk­ku­mi­sel­le - neljä he­rä­tys­tä yössä on liikaa

05.02.2020 16:02
Tilaajille
Ilmastoahdistusta poteneet Alatalot harkitsivat aluksi adoptiota - Toive biologisesta lapsesta oli kuitenkin voimakas: Nyt sylissä on Aino, Koillismaan vuoden ensimmäinen vauva

Il­mas­toah­dis­tus­ta po­te­neet Ala­ta­lot har­kit­si­vat aluksi adop­tio­ta - Toive bio­lo­gi­ses­ta lap­ses­ta oli kui­ten­kin voi­ma­kas: Nyt sylissä on Aino, Koil­lis­maan vuoden en­sim­mäi­nen vauva

31.01.2020 08:19
Tilaajille
Taivalkosken vauvoille turvalonkerot – reumayhdistyksen neulomat lonkerot tuovat lohtua

Tai­val­kos­ken vau­voil­le tur­va­lon­ke­rot – reu­mayh­dis­tyk­sen neu­lo­mat lon­ke­rot tuovat lohtua

31.01.2020 11:27
Tilaajille
Apu on tarpeen, kun lapsi syntyy – Taivalkosken kunta tarjoaa vauvaperheille monenlaista tukea

Apu on tar­peen, kun lapsi syntyy – Tai­val­kos­ken kunta tarjoaa vau­va­per­heil­le mo­nen­lais­ta tukea

13.01.2020 12:43
Tilaajille