Mainos: Koil­lis­sa­no­mien jou­lu­tar­jous diginä tai pai­net­tu­na itselle tai lah­jak­si. Tilaa tästä.

Lukijalta
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta: Aluevaaliehdokkaan on oltava valmis antamaan aikaansa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Alue­vaa­li­eh­dok­kaan on oltava valmis an­ta­maan ai­kaan­sa

01.12.2021 15:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Met­sä­hal­li­tuk­sen rat­kai­su jättää myrs­ky­puut kor­jaa­mat­ta on epä­oi­keu­den­mu­kai­nen pai­kal­li­sil­le

26.11.2021 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Työ­ky­ky­joh­ta­mi­ses­sa esi­hen­ki­löl­lä on mer­kit­tä­vä rooli

25.11.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon terveyskeskuksessa oikein hyvää toimintaa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­ses­sa oikein hyvää toi­min­taa

25.11.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta: Katukuvaan tuli uusi ilme – miksi Kitkantiestä ei tehty puurakentamisen mallikohdetta?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ka­tu­ku­vaan tuli uusi ilme – miksi Kit­kan­ties­tä ei tehty puu­ra­ken­ta­mi­sen mal­li­koh­det­ta?

24.11.2021 15:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Pääministeri on tasavallan sylkykuppi ja kusitolppa – olisi virkistävää, jos heistä joskus kirjoitettaisiin asiallisesti
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pää­mi­nis­te­ri on ta­sa­val­lan syl­ky­kup­pi ja ku­si­tolp­pa – olisi vir­kis­tä­vää, jos heistä joskus kir­joi­tet­tai­siin asial­li­ses­ti

24.11.2021 11:00 3
Tilaajille
Lukijalta: Logistiikka on osa mineraalien kilpailukykyä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lo­gis­tiik­ka on osa mi­ne­raa­lien kil­pai­lu­ky­kyä

24.11.2021 11:00 2
Tilaajille
Meille soitettiin: Enempi häiritsee katsojavalmentajat – pelaajat ovat tykänneet kannustamisesta

Meille soi­tet­tiin: Enempi häi­rit­see kat­so­ja­val­men­ta­jat – pe­laa­jat ovat ty­kän­neet kan­nus­ta­mi­ses­ta

22.11.2021 16:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Maallikkopäättäjän maallikkoajatuksia Kuusamon koronatilanteesta

Lu­ki­jal­ta: Maal­lik­ko­päät­tä­jän maal­lik­ko­aja­tuk­sia Kuu­sa­mon ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

22.11.2021 16:57
Tilaajille
Lukijalta: Uhraammeko lapsemme koronaviruksen koekappaleiksi?

Lu­ki­jal­ta: Uh­raam­me­ko lap­sem­me ko­ro­na­vi­ruk­sen koe­kap­pa­leik­si?

22.11.2021 16:58 3
Tilaajille
Lukijalta: Eikö Kuusamo voisi ottaa mallia Oulusta ja ottaa pyöräilijät huomioon?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Eikö Kuusamo voisi ottaa mallia Oulusta ja ottaa pyö­räi­li­jät huo­mioon?

21.11.2021 13:01 1
Tilaajille
Lukijalta: Koronan suojatoimien yhdistelmä on otettava Kuusamossa välittömästi käyttöön koronatilanteen vakauttamiseksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koronan suo­ja­toi­mien yh­dis­tel­mä on otet­ta­va Kuu­sa­mos­sa vä­lit­tö­mäs­ti käyt­töön ko­ro­na­ti­lan­teen va­kaut­ta­mi­sek­si

19.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Avoin kirje kuusamolaisille urheilun ystäville Erä-Veikkojen vastuuhenkilöiltä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Avoin kirje kuu­sa­mo­lai­sil­le ur­hei­lun ys­tä­vil­le Erä-Veik­ko­jen vas­tuu­hen­ki­löil­tä

19.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Mitä uusi sote ja aluehallinto lupaavat Koillismaalle?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitä uusi sote ja alue­hal­lin­to lu­paa­vat Koil­lis­maal­le?

17.11.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tam­mi­kuus­sa tehdään his­to­riaa – Alue­vaa­leis­sa val­tuu­te­tut päät­tä­vät kir­jai­mel­li­ses­ti siitä, minkä ta­soi­sia pal­ve­lui­ta ja miten ne meille tuo­te­taan

16.11.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta: Diakoniatyö jakaa jouluapua – Tarvetta on ruokakasseille, jouluavustuksille ja villasukille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Dia­ko­nia­työ jakaa jou­lu­apua – Tar­vet­ta on ruo­ka­kas­seil­le, jou­lu­avus­tuk­sil­le ja vil­la­su­kil­le

16.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vienan Kar­ja­lan seu­ra­kun­ta­työ jatkuu koronan tuo­mis­ta vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta – An­ta­koon Jumala meille siu­nauk­sen ja pois­ta­koon koronan haitat

14.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Neljän viikon sai­raa­la­ko­men­nuk­sel­la koh­ta­sin kol­men­lai­sia hoi­ta­jia – täl­lai­sia ryhmät ovat ja näin heitä voisi johtaa

13.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijan runo: Pyhäinpäivänä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Py­häin­päi­vä­nä

09.11.2021 15:44
Tilaajille
Lukijalta: Posio tekee jo yhteistyötä Koillismaalla – tässä tavat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Posio tekee jo yh­teis­työ­tä Koil­lis­maal­la – tässä tavat

09.11.2021 15:27 1
Tilaajille