Lukijalta
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vastine koskien Rin­ki-eko­pis­teen ke­räys­säi­liöi­den tyh­jenn­nys­vä­liä – Va­li­tet­ta­vas­ti pis­teel­le tuodaan jat­ku­vas­ti sinne kuu­lu­ma­ton­ta jätettä ja roskaa, jotka jä­te­tään maahan

15:27
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kari Man­ni­nen vastaa Seppo Er­vas­til­le – An­ne­taan Annalle mah­dol­li­suus

22.07.2021 15:00 6
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi näitä ei tyh­jen­ne­tä ajois­sa?

21.07.2021 19:00 2
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Aja­tuk­se­ni aarteet

15.07.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuomo Tör­mä­sen lu­ki­ja­kir­je: Avointa po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua tar­vi­taan lisää  – jul­ki­suu­del­ta pii­los­sa ta­pah­tu­va ka­pi­net­ti­po­li­tiik­ka ei ole tätä päivää

15.07.2021 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hy­vin­voin­ti lepää met­säs­sä  – met­sän­omis­ta­jas­ta on tullut hylkiö, jota lyödään selkään joka suun­nal­ta

14.07.2021 11:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Seppo Er­vas­tin lu­ki­ja­kir­je: Kun­nal­lis­po­li­tii­kan kie­mu­roi­ta  – ny­ky­ke­pu har­joit­taa ”ha­joi­ta ja hal­lit­se -po­li­tiik­kaa”

14.07.2021 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Ny­kyään ei ees moi­ka­ta. Eikä puo­li­so­kaan uskalla ter­veh­tiä."

14.07.2021 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Ootko?

14.07.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuinka kau­pun­ki osal­lis­tuu Pau­la-myrs­kyn tuhojen vai­ku­tus­ten hel­pot­ta­mi­seen?

12.07.2021 15:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sähkö lisää läskiä – kaikki muutos ja kehitys ei ole pel­käs­tään hyväksi

12.07.2021 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uusia toimia val­tus­ton työs­ken­te­lyyn

12.07.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kantola vastaa Er­vas­til­le: Aika aikaa kutakin – vain ää­nes­tä­jiä kuun­te­le­mal­la Kuusamo ja Kes­kus­ta me­nes­tyy

12.07.2021 04:00 3
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ke­lais­ta elämää ko­ti­rin­ta­mal­la 1939–45

07.07.2021 16:45
Tilaajille
Vanhemmat
Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ke­lais­ta elämää ko­ti­rin­ta­mal­la 1939-45, osa 3

23.06.2021 19:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi nuoret eivät ää­nes­tä? On kaksi paik­kaa, joissa asiaan voi vai­kut­taa: koti ja koulu

23.06.2021 11:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Jos tänä päivänä pitäisi Kuu­sa­moon saaha len­to­kent­tä, se olisi mah­dot­to­muus.

23.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pöl­li­met­sä – satu luon­nos­ta

17.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koko Kuusamo mukana – mo­ni­puo­li­set ter­veys- ja so­siaa­li­pal­ve­lut tar­vi­taan jat­kos­sa­kin

12.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon kan­nat­tai­si pe­ruut­taa hakemus run­ko­väy­läk­si

12.06.2021 04:00
Tilaajille