Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Viikko
Lukijalta: Jäämeren ratahanke pitäisi herätellä henkiin – Pohjois-Suomen kehittäminen tarvitsee järeitä toimenpiteitä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jää­me­ren ra­ta­han­ke pitäisi he­rä­tel­lä henkiin – Poh­jois-Suo­men ke­hit­tä­mi­nen tar­vit­see järeitä toi­men­pi­tei­tä

29.05.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Tähän saakka kuu­le­ma­ni kiel­tei­sen kannan pe­rus­te­lut ovat olleet mie­les­tä­ni lähinnä te­ko­syi­tä" – Matti Heik­ki­lä ei vaikuta olevan valmis vah­vis­ta­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton osal­li­suut­ta Kuu­sa­mon pää­tök­sen­teos­sa

29.05.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Metsien mahdollisuudet täyskäyttöön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Metsien mah­dol­li­suu­det täys­käyt­töön

28.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Tarvitaanko Suomessa Keskustaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tar­vi­taan­ko Suo­mes­sa Kes­kus­taa?

27.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Päätös Taivalkosken vuodeosastosta pitää kumota
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Päätös Tai­val­kos­ken vuo­de­osas­tos­ta pitää kumota

26.05.2023 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta: Valtaa vai vaikuttamisvaltaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Valtaa vai vai­kut­ta­mis­val­taa?

25.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta: Perinteiset asiointikanavat pitää säilyttää digitaalisten rinnalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pe­rin­tei­set asioin­ti­ka­na­vat pitää säi­lyt­tää di­gi­taa­lis­ten rin­nal­la

23.05.2023 11:00
Tilaajille
Painipojat vastaa Niskalalle: huoli squashkentän vaurioitumisesta on ymmärrettävä, mutta aiheeton
Mielipidekirjoitus

Pai­ni­po­jat vastaa Nis­ka­lal­le: huoli squash­ken­tän vau­rioi­tu­mi­ses­ta on ym­mär­ret­tä­vä, mutta ai­hee­ton

23.05.2023 10:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kari Nis­ka­lan mie­li­pi­de­kir­joi­tus: suun­ni­tel­ma muuttaa squash­kent­tä pai­ni­sa­lik­si on vä­hin­tään­kin ky­seen­alai­nen

23.05.2023 10:17 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pu­das­jär­ven kes­kus­ta­lais­ten kan­na­tus oli jä­sen­vaa­lis­sa kak­sin­ker­tai­nen – ja suh­teu­tet­tu­na jopa ne­lin­ker­tai­nen

15.05.2023 19:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Muisto Man­ner­maas­ta

15.05.2023 18:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Entä jos kas­va­tet­tai­siin lam­pai­ta porojen ti­lal­la? Tätä se tar­koit­tai­si

15.05.2023 10:27 5
Tilaajille
Lukijalta: Baiersbronn teki suuren vaikutuksen – tällainen oli taivalkoskelaisten nuorten matka Saksaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Baiersb­ronn teki suuren vai­ku­tuk­sen – täl­lai­nen oli tai­val­kos­ke­lais­ten nuorten matka Saksaan

14.05.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tap­pios­ta huo­li­mat­ta kiin­nos­tus kes­kus­taan kasvaa

13.05.2023 12:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Huonon ko­ke­muk­sen jälkeen ar­ve­len, että Pohde on ly­hen­nys näistä sa­nois­ta

13.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tanssi on lois­ta­vaa ai­vo­lii­kun­taa – ter­ve­tu­loa tans­si­kurs­sil­le!

12.05.2023 17:10
Tilaajille
Lukijalta: Taivalkosken veteraanijuhlassa kuultiin puheita sisusta, Natosta ja ukrainalaisista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­ken ve­te­raa­ni­juh­las­sa kuul­tiin puheita si­sus­ta, Natosta ja uk­rai­na­lai­sis­ta

10.05.2023 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Tauno Riekiltä kiinnostava muistelmakirja ja hyvin kirjoitettu paikallishistoria
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tauno Rie­kil­tä kiin­nos­ta­va muis­tel­ma­kir­ja ja hyvin kir­joi­tet­tu pai­kal­lis­his­to­ria

06.05.2023 04:01 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mos­sa on haluttu unohtaa met­sä­saa­me­lais­ten his­to­ria – nyt olen pe­rus­ta­mas­sa meille yh­dis­tys­tä

05.05.2023 15:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lop­pu­tu­los olisi ollut sama, vaikka kes­kus­ta olisi aset­ta­nut eri eh­dok­kaan

05.05.2023 11:53
Tilaajille