Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lukijalta
Kuukausi
Kehitetään matkailua positiivisella asenteella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­te­tään mat­kai­lua po­si­tii­vi­sel­la asen­teel­la

01.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vai­suus tehdään vain us­ko­mal­la siihen

01.02.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon ja Kit­kan­tien ke­hi­tyk­ses­tä – miksi kou­lut­tau­tu­neet eivät ole pa­lan­neet?

28.01.2023 20:20 1
Tilaajille
Lukijalta: Mistä löytyvät Taivalkosken sairaalapaikkojen korvaajiksi ilmoitetut kuntoutuspaikat? – haastekisa kansanedustajaehdokkaille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mistä löy­ty­vät Tai­val­kos­ken sai­raa­la­paik­ko­jen kor­vaa­jik­si il­moi­te­tut kun­tou­tus­pai­kat? – haas­te­ki­sa kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kail­le

26.01.2023 18:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Olin huo­lis­sa­ni, kun kaksi lastani aloit­ti­vat syk­syl­lä var­hais­kas­va­tuk­sen Tai­val­kos­kel­la – kuntaan tar­vi­taan asian­mu­kai­nen päi­vä­ko­ti

25.01.2023 14:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kar­hun­tas­su olisi ollut mah­dol­li­suus Kit­kan­tiel­le – se me­ne­tet­tiin

19.01.2023 04:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Urk­ki­joi­ta vodkan avulla – Eetu Pohjola kertoo haas­teis­ta rajalla sodan jälkeen

18.01.2023 13:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­täi­si­kö ve­nä­läi­nen de­mo­ni­soi­da? Tal­vi­so­dan opetus on, että ei

18.01.2023 11:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ra­sis­mi-sa­nan kiel­tei­syys laa­je­nee hel­pos­ti

16.01.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kiitos Kaisa Vänskä – osuit kir­joi­tuk­sel­la­si nau­lan­kan­taan

16.01.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Ilmastopaneelin puheenjohtaja vastaa Pylväälle: Tiedeneuvonta perustuu tutkittuun tietoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­ja vastaa Pyl­vääl­le: Tie­de­neu­von­ta pe­rus­tuu tut­kit­tuun tietoon

16.01.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Tieteen halventaminen ei auta ilmastokriisissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tieteen hal­ven­ta­mi­nen ei auta il­mas­to­krii­sis­sä

15.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Metsäntutkimuksen politisoituminen ei ole yllätys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Met­sän­tut­ki­muk­sen po­li­ti­soi­tu­mi­nen ei ole yllätys

15.01.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Tuulivoimala ja vastuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­voi­ma­la ja vastuu

11.01.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Kauppaneuvoksen muistelmat herätti omiakin muistoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kaup­pa­neu­vok­sen muis­tel­mat herätti omiakin muis­to­ja

10.01.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Eetu Pohjola muistelee entisajan metsästystä – viisas karhu pääsi kaksi kertaa pakoon pyydyksistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Eetu Pohjola muis­te­lee en­tis­ajan met­säs­tys­tä – viisas karhu pääsi kaksi kertaa pakoon pyy­dyk­sis­tä

08.01.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta: Kinkun sulatteluun kuntonyrkkeillein? Kuntonyrkkeily on tehokas laji, joka sopii kaikille kuntotasosta riippumatta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kinkun su­lat­te­luun kun­to­nyrk­keil­lein? Kun­to­nyrk­kei­ly on tehokas laji, joka sopii kai­kil­le kun­to­ta­sos­ta riip­pu­mat­ta

07.01.2023 11:24
Tilaajille
Lukijalta: Missä ovat talviverkkokalastajat Muojärveltä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Missä ovat tal­vi­verk­ko­ka­las­ta­jat Muo­jär­vel­tä?

03.01.2023 04:00
Tilaajille
"Halusin nähdä Vuotungin" – Eetu Pohjola muistelee paluutaan sodasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Ha­lu­sin nähdä Vuo­tun­gin" – Eetu Pohjola muis­te­lee pa­luu­taan sodasta

29.12.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Edistääkö liikuntapalvelujen ja tilojen maksujen korotus liikkumista ja harrastamista?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Edis­tää­kö lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen ja tilojen mak­su­jen korotus liik­ku­mis­ta ja har­ras­ta­mis­ta?

29.12.2022 04:00 1
Tilaajille