Talvikausi käyntiin: Katso Rukan ava­jais­päi­vän tun­nel­mia ku­va­gal­le­rias­ta

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Seurasimme kertausharjoituksia: Niko veti vihreät ylle ja näki osan int­ti­ka­ve­reis­ta ensi kertaa pitkään aikaan

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Lukijalta
Kuukausi
Lukijalta: Kerro parhaat seurakuntamuistosi – Kuusamon seurakunta kerää tarinoita 350-vuotisjuhlavuodeksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kerro parhaat seu­ra­kun­ta­muis­to­si – ­Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta kerää ta­ri­noi­ta 350-vuo­tis­juh­la­vuo­dek­si

03.10.2022 12:00
Tilaajille
Lukijalta: Erosin kirkosta, kun suivaannuin naispappien syrjinnästä – nyt olen ehdolla seurakuntavaaleissa, sillä tajusin, miten voin vaikuttaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Erosin kir­kos­ta, kun sui­vaan­nuin nais­pap­pien syr­jin­näs­tä – nyt olen ehdolla seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa, sillä ta­ju­sin, miten voin vai­kut­taa

03.10.2022 10:00
Tilaajille
Lukijalta: Kadonneet lampaat ja tarinoita desanteista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ka­don­neet lampaat ja ta­ri­noi­ta de­san­teis­ta

29.09.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Sähkömarkkinoissa on jotain mätää...? Miksi Suomi ei ole varautunut jo aikoinaan omavaraistuotantoon?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Säh­kö­mark­ki­nois­sa on jotain mä­tää...? Miksi Suomi ei ole va­rau­tu­nut jo ai­koi­naan oma­va­rais­tuo­tan­toon?

26.09.2022 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta: Koillis-Pohjan Sähkön myyminen oli tyhmyyttä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis-Poh­jan Sähkön myy­mi­nen oli tyh­myyt­tä

23.09.2022 17:00 6
Tilaajille
Lukijalta: Eläminen kallistuu – pitäisikö kaupasta ostamisen sijasta palata vähitellen omavaraistalouteen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Elä­mi­nen kal­lis­tuu – pi­täi­si­kö kau­pas­ta os­ta­mi­sen sijasta palata vä­hi­tel­len oma­va­rais­ta­lou­teen?

23.09.2022 13:00
Tilaajille
Lukijalta: Suomalaiset metsät valuvat ulkomaille – tehdään 2022-luvun Lex Kallio
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suo­ma­lai­set metsät valuvat ul­ko­mail­le – tehdään 2022-lu­vun Lex Kallio

10.09.2022 12:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Matti on selkeä esiin­ty­jä eikä jää sa­nat­to­mak­si

09.09.2022 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Haluan täyttää edun­val­von­nas­sa olevan aukon ja olla koko Koil­lis­maan "juok­su­poi­ka"

09.09.2022 12:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­tan esi­vaa­li­eh­do­kas esit­täy­tyy

09.09.2022 12:00
Tilaajille
Lukijalta: Myllykosken voimalaitos voi sähköpulan vuoksi toimia vuoden pidempään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Myl­ly­kos­ken voi­ma­lai­tos voi säh­kö­pu­lan vuoksi toimia vuoden pi­dem­pään

08.09.2022 15:30
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta: Kotakahvilan terassilla tuntuu kuin olisi lintuna pesässä – lue Böökin perheen kahvilakierroksen viimeinen juttu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­ta­kah­vi­lan te­ras­sil­la tuntuu kuin olisi lintuna pesässä – lue Böökin perheen kah­vi­la­kier­rok­sen vii­mei­nen juttu

05.09.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Kuusinkijoen Myllykosken sanotaan olevan "tippavoimala", mutta onko se sitä lukujen valossa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sin­ki­joen Myl­ly­kos­ken sa­no­taan olevan "tip­pa­voi­ma­la", mutta onko se sitä lukujen va­los­sa?

02.09.2022 16:30 5
Tilaajille
Lukijalta: Kauppiasko lisää hintalappuun nollia mielensä mukaisesti?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kaup­pias­ko lisää hin­ta­lap­puun nollia mie­len­sä mu­kai­ses­ti?

30.08.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta: 11 paikkaa tulevaisuuslautakuntaan oli reilu peli – vai oliko sittenkään?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: 11 paikkaa tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­taan oli reilu peli – vai oliko sit­ten­kään?

29.08.2022 04:01 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mo­lai­sis­ta pai­kan­ni­mis­tä – ­kai­kel­la on tar­koi­tuk­sen­sa, niin myös pai­kan­ni­mil­lä

26.08.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ukraina tais­te­lee edel­leen koko Eu­roo­pan puo­les­ta

24.08.2022 17:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Uusi opintolainahyvitys auttaisi Koillismaata, jonne on hankala saada työvoimaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uusi opin­to­lai­na­hy­vi­tys aut­tai­si Koil­lis­maa­ta, jonne on hankala saada työ­voi­maa

11.08.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ohi lentävä sit­ruu­na­per­ho­nen voi viedä pienen opin­tien aloit­ta­jan huomion – hi­das­ta­kaam­me au­ton­kot­te­roi­dem­me vauhtia

10.08.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamossa voitaisiin järjestää tutustumiskäyntejä hautausmaille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mos­sa voi­tai­siin jär­jes­tää tu­tus­tu­mis­käyn­te­jä hau­taus­mail­le

09.08.2022 17:01
Tilaajille