Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Lukijalta
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta: Paanajärven ukki oli seikkailija
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Paa­na­jär­ven ukki oli seik­kai­li­ja

17:00 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta: Koillismaa väestöhaasteiden edessä –  mistä ja millä kummalla Kuusamo aikoo vetää asukkaita?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maa väes­tö­haas­tei­den edessä –  mistä ja millä kum­mal­la Kuusamo aikoo vetää asuk­kai­ta?

04:00 1
Tilaajille
Viikko
Lukijalta: Nimismiehen kanssa pilkillä ja muita muistoja vuosien takaa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ni­mis­mie­hen kanssa pil­kil­lä ja muita muis­to­ja vuosien takaa

21.09.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Hallitusohjelma heikentää työntekijän arkea ja oikeuksia – tällaiset toiveet lähetämme Orpolle ja Purralle
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus­oh­jel­ma hei­ken­tää työn­te­ki­jän arkea ja oi­keuk­sia – ­täl­lai­set toiveet lä­he­täm­me Orpolle ja Pur­ral­le

21.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan hän tarvitsee myös hengen ravintoa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ihminen ei elä ai­noas­taan lei­väs­tä, vaan hän tar­vit­see myös hengen ra­vin­toa

19.09.2023 17:00
Tilaajille
Näkökulma: Kansainvälistyminen vaatii tahtoa, taitoa ja tukun rahaa – Suomestakin voidaan ponnistaa maailmankartalle
Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen vaatii tahtoa, taitoa ja tukun rahaa – ­Suo­mes­ta­kin voidaan pon­nis­taa maail­man­kar­tal­le

19.09.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Kunnallinen päätöksenteko ei voi perustua taivaanrannan maalailuun
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko ei voi pe­rus­tua tai­vaan­ran­nan maa­lai­luun

19.09.2023 04:00 9
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta: Taka-askeleet ainakin matematiikan opetuksessa ovat tarpeen – miksi opetusta suunnitellessa ei huomioida kokeneiden matematiikan opettajien ajatuksia?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ta­ka-as­ke­leet ainakin ma­te­ma­tii­kan ope­tuk­ses­sa ovat tarpeen – miksi ope­tus­ta suun­ni­tel­les­sa ei huo­mioi­da ko­ke­nei­den ma­te­ma­tii­kan opet­ta­jien aja­tuk­sia?

17.09.2023 12:00 2
Tilaajille

Meille soi­tet­tiin: "Kynt­ti­löi­den vie­mi­nen hau­taus­mail­le näin syk­syi­sin on ihan turhaa"

17.09.2023 12:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Pohde hoi, minne unohditte työttömien terveyspalvelut?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pohde hoi, minne unoh­dit­te työt­tö­mien ter­veys­pal­ve­lut?

17.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nähty ta­pah­tu­ma on aina kuultua luo­tet­ta­vam­paa – ­Kuu­sa­mon kirkon polt­ta­jis­ta monia tul­kin­to­ja, ainut varma asia on kirkon pa­la­mi­nen

17.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Fredrik Meskuksen tarina Kuusamon vanhan kirkon poltosta – kuuntele myös äänitallenne!
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Fredrik Mes­kuk­sen tarina Kuu­sa­mon vanhan kirkon pol­tos­ta – kuun­te­le myös ää­ni­tal­len­ne!

14.09.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: "Rauha on ainoa mahdollisuutemme" – Uusi sota-ajan muistomerkki paljastettiin Taivalkoskella
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Rauha on ainoa mah­dol­li­suu­tem­me" – Uusi so­ta-ajan muis­to­merk­ki pal­jas­tet­tiin Tai­val­kos­kel­la

13.09.2023 17:03
Tilaajille
Lukijalta: Syysmarkkinat on opiskelijoiden ensimmäinen tapahtuma – tätä kaikkea lauantaina on luvassa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Syys­mark­ki­nat on opis­ke­li­joi­den en­sim­mäi­nen ta­pah­tu­ma – tätä kaikkea lauan­tai­na on luvassa

13.09.2023 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Koulunkäynninohjaaja tukee ja kasvattaa, mutta missä arvostus?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­ja tukee ja kas­vat­taa, mutta missä ar­vos­tus?

12.09.2023 11:00
Tilaajille

Meille soi­tet­tiin: "Nyt tar­vit­si­si kyllä tehdä jotain, sillä ihmiset ovat lirissä Pohteen las­ku­jen kanssa"

12.09.2023 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuka poltti Kuu­sa­mon kirkon syk­syl­lä 1944? Täysin varmaa vas­taus­ta asiaan tullaan saamaan tuskin kos­kaan, mutta näiden to­dis­tei­den pe­rus­teel­la voisi arvella sak­sa­lais­ten polt­ta­neen kirkon

11.09.2023 17:17 1
Tilaajille
Lukijalta: Samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisellä teologiset perusteet –  pappina koen, että omatuntoni ei sallisi toimituksesta kieltäytymistä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Samaa su­ku­puol­ta olevien avio­liit­toon vih­ki­mi­sel­lä teo­lo­gi­set pe­rus­teet –  pappina koen, että oma­tun­to­ni ei sallisi toi­mi­tuk­ses­ta kiel­täy­ty­mis­tä

09.09.2023 04:00 14
Tilaajille
Lukijalta: Kun kuusamolaiset menettivät tilansa 1900-luvun alussa – kaupoin, petoksin vai miten?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kun kuu­sa­mo­lai­set me­net­ti­vät tilansa 1900-lu­vun alussa – ­kau­poin, pe­tok­sin vai miten?

08.09.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­ke­lai­set eivät saa ään­tän­sä kuu­lu­vil­le – ohit­taa­ko Pohde va­li­tuk­sem­me?

07.09.2023 04:00 3
Tilaajille