"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

maastohiihto

Hiihdon B-maa­jouk­kue ja alle 23-vuo­tiai­den maa­jouk­kue­ryh­mä jul­kais­tu – Met­sä-Veik­ko­jen Lauri Mannila ja Oskari Hökkä mukana

30.05.2021 18:28
Tilaajille

Tai­val­kos­ken Met­sä-Vei­kot maas­to­hiih­to­seu­rois­ta 12:ksi paras

27.05.2021 11:00
Tilaajille

Met­sä-Veik­ko­jen hiih­tä­jiä Hiih­to­lii­ton ryh­mis­sä

20.05.2021 04:00
Tilaajille

Hiihdon riemua kauden pää­tös­tree­nis­sä – MM-mi­ta­lis­ti Ris­to­mat­ti Hakola kiritti Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen junnuja Rukan sta­dio­nil­la

20.04.2021 15:01
Tilaajille

Pit­käs­sä let­kas­sa sta­dio­nin nousuun – Rukan Suomen Cup hui­pen­tui yh­teis­läh­töi­hin

10.04.2021 20:01 1
Tilaajille

Erä-Veik­ko­jen vies­ti­mie­hil­lä kulkee – Juuso Tos­sa­vai­sen mie­les­tä seit­se­mäs sija Rukan Suomen Cupista päi­hit­tää jopa SM-vies­tin vas­taa­van si­joi­tuk­sen

10.04.2021 00:30
Tilaajille

Tai­val­kos­kel­la hiih­det­tiin pää­siäi­se­nä – katso tästä tu­lok­set

05.04.2021 21:30
Tilaajille

La­tu­ret­kei­le it­sek­seen – pää­siäi­se­nä kelpaa suksia oma­toi­mi­ses­ti, sillä var­si­nai­sia la­tu­ret­kiä ei nyt jär­jes­te­tä

02.04.2021 13:00
Tilaajille

Posio haas­toi, Tai­val­kos­ki vastasi – näin kävi la­tu­kamp­pai­lus­sa

31.03.2021 16:59
Tilaajille

Potku pot­kul­ta Iivoa kiinni – Oskari Hökkä on lä­pi­mur­ron kyn­nyk­sel­lä

31.03.2021 13:00
Tilaajille
Kolumni

Luul­ta­vas­ti Eino on oi­keas­sa, vaikka en omaa­kaan ko­ke­mus­ta avio­lii­tos­ta tai vii­den­kym­pin hiih­dos­ta – hiki on kui­ten­kin joskus tullut

31.03.2021 04:00 1
Tilaajille

Eino ko­sai­si, Oskari tais­te­li mi­ta­leis­ta – Koil­lis­maa­lais­seu­ro­jen hiih­tä­jil­lä iki­muis­toi­nen SM-vii­si­kymp­pi­nen

28.03.2021 17:19
Tilaajille

Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot seit­se­mäs SM-vies­tis­sä – Juha Nur­mel­la hyvää menoa Ris­ti­jär­vel­lä

27.03.2021 14:48
Tilaajille

Ho­pea­som­pa hiih­de­tään Vuo­ka­tis­sa – mah­dol­li­set liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set vai­kut­ta­vat kisojen SM-ar­voon

26.03.2021 16:06
Tilaajille

Erä-Veik­ko­jen Tos­sa­vai­sel­la her­kul­li­nen läh­tö­paik­ka Ris­ti­jär­ven SM-ki­so­jen 15 ki­lo­met­ril­lä – Hy­vä­ri­sen perään ennen olym­pia­voit­ta­jaa

25.03.2021 19:00
Tilaajille

Kle­met­ti 21:s maail­man­cu­pin ko­ko­nais­pis­teis­sä

24.03.2021 14:31
Tilaajille

Kou­lu­lai­set si­va­koi­vat Po­siol­la – katso tästä tu­lok­set

24.03.2021 13:49
Tilaajille

Tai­val­vaa­ral­le tuli Ho­pea­som­pa­ton kevät – huh­ti­kuul­le siir­ty­neet kisat siir­tyi­vät jäl­leen, nyt ensi vuo­del­le

24.03.2021 11:00
Tilaajille

Kle­met­ti 16:s pa­ra­hiih­don maail­man­cu­pin sprin­tis­sä Vuo­ka­tis­sa – kaksi suo­ma­lais­ta 10 parhaan jouk­koon luo­kis­saan

20.03.2021 16:38
Tilaajille
Kolumni

Olen kyl­läs­ty­nyt yh­teis­läh­töi­hin – tai ainakin niitä voisi vä­hen­tää

17.03.2021 04:00
Tilaajille