Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Tapahtumat
Perinteikäs Syötehiihto järjestetään maaliskuussa 27. kerran – kilpailumatkana 44 kilometrin latu

Pe­rin­tei­käs Syö­te­hiih­to jär­jes­te­tään maa­lis­kuus­sa 27. kerran – kil­pai­lu­mat­ka­na 44 ki­lo­met­rin latu

20.02.2024 16:10
Tilaajille
Menoa Rukalla, urheilua keskustassa ja kulttuuria moneen makuun – nyt Koillismaan tapahtumaviikossa on mistä valita, nappaa tästä vinkit

Menoa Ru­kal­la, ur­hei­lua kes­kus­tas­sa ja kult­tuu­ria moneen makuun – nyt Koil­lis­maan ta­pah­tu­ma­vii­kos­sa on mistä valita, nappaa tästä vinkit

16.02.2024 04:00
Tilaajille
Polkujuoksijat kisaavat Syötteellä tulevina kesinä – uudessa NUTS-tapahtumassa pisin taival on 38 kilometriä

Pol­ku­juok­si­jat ki­saa­vat Syöt­teel­lä tu­le­vi­na kesinä – uudessa NUTS-ta­pah­tu­mas­sa pisin taival on 38 ki­lo­met­riä

12.02.2024 12:23
Tilaajille
"Tunturi on valmis ja me tehdään siihen vain se viimeinen silaus" – Polar Night Light Festival värittää Rukatunturin lähes kolmen viikon ajaksi

"Tun­tu­ri on valmis ja me tehdään siihen vain se vii­mei­nen silaus" – Polar Night Light Fes­ti­val vä­rit­tää Ru­ka­tun­tu­rin lähes kolmen viikon ajaksi

12.01.2024 16:30 1
Tilaajille
Kuusamon kaupunki ei ammu raketteja vaan yhtyy seurakunnan juhlavuoden päätökseen – " Toivottavasti ensi vuodesta tulee maailmantilanteen kannalta rauhallisempi"

Kuu­sa­mon kau­pun­ki ei ammu ra­ket­te­ja vaan yhtyy seu­ra­kun­nan juh­la­vuo­den pää­tök­seen – " Toi­vot­ta­vas­ti ensi vuo­des­ta tulee maail­man­ti­lan­teen kan­nal­ta rau­hal­li­sem­pi"

27.12.2023 17:00 4
Tilaajille
"Tärkeintä on yhdessäolo ja vatsassa täyttyvä joka kolo!" – Yhteinen aattoateria kokosi taas yhteen jouluna yksinäisiksi jääneet

"Tär­kein­tä on yh­des­sä­olo ja vat­sas­sa täyt­ty­vä joka kolo!" – Yh­tei­nen aat­to­ate­ria kokosi taas yhteen jouluna yk­si­näi­sik­si jääneet

24.12.2023 16:00
Tilaajille
Koillismaan seurakuntien tapahtumat vetävät, Kuusamossa lasten ja perheiden joulukirkkoa kokeillaan Kuusamossa jo aamupäivällä – "Joitakin perinteitä on muuttunut"

Koil­lis­maan seu­ra­kun­tien ta­pah­tu­mat ve­tä­vät, Kuu­sa­mos­sa lasten ja per­hei­den jou­lu­kirk­koa ko­keil­laan Kuu­sa­mos­sa jo aa­mu­päi­väl­lä – "Joi­ta­kin pe­rin­tei­tä on muut­tu­nut"

23.12.2023 04:00
Tilaajille
Erja Lyytisen konserttiin, joulutapahtumiin vai paikallisia urheiluseuroja kannustamaan? Poimi tästä vinkit Koillismaan viikon tapahtumiin

Erja Lyy­ti­sen kon­sert­tiin, jou­lu­ta­pah­tu­miin vai pai­kal­li­sia ur­hei­lu­seu­ro­ja kan­nus­ta­maan? Poimi tästä vinkit Koil­lis­maan viikon ta­pah­tu­miin

08.12.2023 04:00
Tilaajille
Kiinnostaako National Napalm Syndicate ja For My Pain? Heinäkuussa näiden ja muutaman muun bändin tahtiin hypitään Pudasjärvellä

Kiin­nos­taa­ko Na­tio­nal Napalm Syn­di­ca­te ja For My Pain? Hei­nä­kuus­sa näiden ja muu­ta­man muun bändin tahtiin hy­pi­tään Pu­das­jär­vel­lä

05.12.2023 18:11
Tilaajille
Raha kiinnostaa, myöntää taiteellinen johtaja Mikko Levón – Epikset on tulossa myös ensi kesänä, ensimmäinen esiintyjä julki

Raha kiin­nos­taa, myöntää tai­teel­li­nen johtaja Mikko Levón – Epikset on tulossa myös ensi kesänä, en­sim­mäi­nen esiin­ty­jä julki

01.12.2023 15:01 1
Tilaajille
Joulukuu alkaa joululauluilla ja -joulumyyjäisillä – katso myös ensi viikon tapahtumat

Jou­lu­kuu alkaa jou­lu­lau­luil­la ja -jou­lu­myy­jäi­sil­lä – katso myös ensi viikon ta­pah­tu­mat

01.12.2023 04:01
Tilaajille
Ensi vuoden Rajalta rajalle -hiihto on peruttu – syynä Syötteen majoitusongelmat

Ensi vuoden Rajalta rajalle -hiihto on peruttu – syynä Syöt­teen ma­joi­tus­on­gel­mat

20.11.2023 13:02
Tilaajille
Huumoria, näyttelyitä ja lentopalloa – Koillismaan viikossa tapahtuu, poimi tästä menovinkit tapahtumiin

Huu­mo­ria, näyt­te­lyi­tä ja len­to­pal­loa – ­Koil­lis­maan vii­kos­sa ta­pah­tuu, poimi tästä me­no­vin­kit ta­pah­tu­miin

10.11.2023 04:01
Tilaajille
Rytisalon kirjalliseen iltaan, Antti Ketosta kuuntelemaan kuuntelemaan vai katsomaan jääkiekkoa? – poimi tästä vinkit Koillismaan viikon menoihin

Ry­ti­sa­lon kir­jal­li­seen iltaan, Antti Ketosta kuun­te­le­maan kuun­te­le­maan vai kat­so­maan jää­kiek­koa? – poimi tästä vinkit Koil­lis­maan viikon me­noi­hin

03.11.2023 04:00
Tilaajille
Näyttelyihin, Aikakoneen keikalle vai lentopalloa katsomaan? – poimi tästä vinkit Koillismaan tapahtumiin

Näyt­te­lyi­hin, Ai­ka­ko­neen kei­kal­le vai len­to­pal­loa kat­so­maan? – poimi tästä vinkit Koil­lis­maan ta­pah­tu­miin

20.10.2023 08:15
Tilaajille
Riistapeijaisiin Rukalle, rauhallisesti näyttelyihin vai perheen kanssa Naperoviikon tapahtumiin? Nappaa tästä vinkit Koillismaan viikon menoihin

Riis­ta­pei­jai­siin Ru­kal­le, rau­hal­li­ses­ti näyt­te­lyi­hin vai perheen kanssa Na­pe­ro­vii­kon ta­pah­tu­miin? Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan viikon me­noi­hin

13.10.2023 04:00
Tilaajille
Laskukauden avajaisiin Rukalle, Diandran konserttiin vai wanhan ajan iltamiin? Nappaa tästä vinkit Koillismaan viikon menoihin

Las­ku­kau­den ava­jai­siin Ru­kal­le, Diand­ran kon­sert­tiin vai wanhan ajan il­ta­miin? Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan viikon me­noi­hin

06.10.2023 04:00 1
Tilaajille
Lumo Companyn nykysirkus tulee lauantaina betonin ja jokiuoman tykö Vuotungin Myllykoskella – "Emme kerro etukäteen kaikkea, mitä tapahtuu"

Lumo Com­pa­nyn ny­ky­sir­kus tulee lauan­tai­na betonin ja jo­ki­uo­man tykö Vuo­tun­gin Myl­ly­kos­kel­la – "Emme kerro etu­kä­teen kaik­kea, mitä ta­pah­tuu"

30.09.2023 12:00
Tilaajille
Minne mennä: Susanna Haavistoa, Jyrki Anttilaa, jääkiekkoa ja kirjailijavieraana Johanna Pentikäinen – kaikkea tätä ja paljon muuta on tarjolla Koillismaan tapahtumissa, poimi tästä mieleisesi ja mene

Minne mennä: Susanna Haa­vis­toa, Jyrki Ant­ti­laa, jää­kiek­koa ja kir­jai­li­ja­vie­raa­na Johanna Pen­ti­käi­nen – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa, poimi tästä mie­lei­se­si ja mene

22.09.2023 15:27
Tilaajille
Männyntaimia nykittiin ja tienpientareita raivattiin – syksyn viimeiset isot suviseuratalkoot kokosivat kaksisataa henkeä Pudasjärven lentokentälle

Män­nyn­tai­mia ny­kit­tiin ja tien­pien­ta­rei­ta rai­vat­tiin – syksyn vii­mei­set isot su­vi­seu­ra­tal­koot ko­ko­si­vat kak­si­sa­taa henkeä Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­le

20.09.2023 17:00
Tilaajille