Valokuitu: Sö­der­lun­dien perhe sai va­lo­kui­dun 19 vuoden odo­tuk­sen jälkeen

Toimittajalta: Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tapahtumat
Koillismaalla tapahtuu – katso tästä minne menet lähipäivinä

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä minne menet lä­hi­päi­vi­nä

25.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Jazzia, teatteria, tanssia vai Pulkkista? Poimi tästä menovinkit Koillismaan tapahtumiin

Jazzia, teat­te­ria, tanssia vai Pulk­kis­ta? Poimi tästä me­no­vin­kit Koil­lis­maan ta­pah­tu­miin

18.11.2022 04:00
Tilaajille
Ruka Nordiciin tuodaan 300 kilometriä etelämpää yllättävää oheisohjelmaa, joka ei jätä kylmäksi – "Tavoitteena on, että saadaan perinnettä synnytettyä"

Ruka Nor­di­ciin tuodaan 300 ki­lo­met­riä ete­läm­pää yl­lät­tä­vää ohei­soh­jel­maa, joka ei jätä kyl­mäk­si – "Ta­voit­tee­na on, että saadaan pe­rin­net­tä syn­ny­tet­tyä"

24.10.2022 04:00
Tilaajille
Taiteellista johtajaa ei jännitä, vaikka luontokuvatapahtuma laitettiin uuteen uskoon – koettavana katoavaa maataidetta ja eräsometusta: "Toivon, että kävijät löytäisivät vau-hetkiä"

Tai­teel­lis­ta joh­ta­jaa ei jän­ni­tä, vaikka luon­to­ku­va­ta­pah­tu­ma lai­tet­tiin uuteen uskoon – koet­ta­va­na ka­toa­vaa maa­tai­det­ta ja erä­so­me­tus­ta: "Toi­von, että kävijät löy­täi­si­vät vau-het­kiä"

06.09.2022 04:00
Tilaajille
Venetsialaiset päivällä perheille, illalla El Migu ja T-Swoop räpäyttävät kesähitit:  "Ihan tarkoituksella halusimme festarit vähän nuoremmille"

Ve­net­sia­lai­set päi­väl­lä per­heil­le, illalla El Migu ja T-Swoop rä­päyt­tä­vät ke­sä­hi­tit:  "Ihan tar­koi­tuk­sel­la ha­lu­sim­me fes­ta­rit vähän nuo­rem­mil­le"

26.08.2022 17:00 2
Tilaajille
Lauantaina järjestetyn Koko Kuusamo kalastaa -tapahtuman tavoitteena on saada ihmiset kalastamaan matalalla kynnyksellä: "Toivomme, että myös Kuusamon luonnosta kiinnostutaan tapahtuman myötä"

Lauan­tai­na jär­jes­te­tyn Koko Kuusamo ka­las­taa -ta­pah­tu­man ta­voit­tee­na on saada ihmiset ka­las­ta­maan ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä: "Toi­vom­me, että myös Kuu­sa­mon luon­nos­ta kiin­nos­tu­taan ta­pah­tu­man myötä"

20.08.2022 17:00
Tilaajille
Nappaa tästä Koillismaan menovinkit

Nappaa tästä Koil­lis­maan me­no­vin­kit

12.08.2022 11:30
Tilaajille
Palloseura FC Kurenpojat viettää 30-vuotisjuhlaa lauantaina – päivää juhlistetaan jalkapallon miesten nelossarjan paikallisottelulla Kuusamon Pallo-Karhuja vastaan

Pal­lo­seu­ra FC Ku­ren­po­jat viettää 30-vuo­tis­juh­laa lauan­tai­na – päivää juh­lis­te­taan jal­ka­pal­lon miesten ne­los­sar­jan pai­kal­lis­ot­te­lul­la Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hu­ja vastaan

05.08.2022 16:17
Tilaajille
Kurkkaa tästä Koillismaan viikon menovinkit!

Kurkkaa tästä Koil­lis­maan viikon me­no­vin­kit!

05.08.2022 10:54
Tilaajille
Diskoon, sirkukseen vai urheilemaan koko perheen kanssa? Katso tästä viikon menovinkit Koillismaalla

Dis­koon, sir­kuk­seen vai ur­hei­le­maan koko perheen kanssa? Katso tästä viikon me­no­vin­kit Koil­lis­maal­la

29.07.2022 04:00
Tilaajille
Kiinnostaako keppihevosten estekisat? Entä markkinat, festarit tai yhteislauluilta? – Kurkkaa Koillismaan viikon menovinkit tästä!

Kiin­nos­taa­ko kep­pi­he­vos­ten es­te­ki­sat? Entä mark­ki­nat, fes­ta­rit tai yh­teis­lau­luil­ta? – Kurkkaa Koil­lis­maan viikon me­no­vin­kit tästä!

15.07.2022 12:49
Tilaajille
Posion Muikkumarkkinat palaavat kahden vuoden tauon jälkeen: "Ihmiset ovat selkeästi kaivanneet tätä tapahtumaa"

Posion Muik­ku­mark­ki­nat pa­laa­vat kahden vuoden tauon jäl­keen: "Ih­mi­set ovat sel­keäs­ti kai­van­neet tätä ta­pah­tu­maa"

14.07.2022 04:00
Tilaajille
Laskukauden avaustapahtuma Arctic weekend siirtyy parempien olosuhteiden perässä Rovaniemeltä Rukalle – sillat eivät palaneet, vakuuttaa tapahtuman järjestäjä

Las­ku­kau­den avaus­ta­pah­tu­ma Arctic weekend siirtyy pa­rem­pien olo­suh­tei­den perässä Ro­va­nie­mel­tä Rukalle – sillat eivät pa­la­neet, va­kuut­taa ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä

01.07.2022 13:38
Tilaajille
13-vuotias Teresa Pätsi piti suosittua ratsastusrastia Sun&Fun-tapahtumassa ja suosittelee harrastuksena muillekin – frisbeegolfia taas kehuu samanikäinen Antti Tornberg

13-vuo­tias Teresa Pätsi piti suo­sit­tua rat­sas­tus­ras­tia Sun&Fun-ta­pah­tu­mas­sa ja suo­sit­te­lee har­ras­tuk­se­na muil­le­kin – fris­bee­gol­fia taas kehuu sa­man­ikäi­nen Antti Torn­berg

19.06.2022 19:03
Tilaajille
Sallan kansallispuisto avattiin alkukesän auringonpaisteessa – puisto tuo painetta Itä-Lapin raideyhteyksien kehittämiselle

Sallan kan­sal­lis­puis­to avat­tiin al­ku­ke­sän au­rin­gon­pais­tees­sa – puisto tuo pai­net­ta Itä-La­pin rai­de­yh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­sel­le

11.06.2022 18:35
Tilaajille
"Kyllähän tämä on Kuusamon kylistä yksi virkeimmistä, täällä on aktiivisia toimijoita" – Avointen Kylien päivää vietettiin Vuotungissa kesäisissä tunnelmissa

"Kyl­lä­hän tämä on Kuu­sa­mon kylistä yksi vir­keim­mis­tä, täällä on ak­tii­vi­sia toi­mi­joi­ta" – Avoin­ten Kylien päivää vie­tet­tiin Vuo­tun­gis­sa ke­säi­sis­sä tun­nel­mis­sa

11.06.2022 16:29 1
Tilaajille
Olutfestarit ysärin ja kasarin ystäville – lavalle nousee Bad Boys Blue ja Zero Nine: "Zero Nine oli meille paikallisina ykkösvaihtoehto"

Olut­fes­ta­rit ysärin ja kasarin ys­tä­vil­le – lavalle nousee Bad Boys Blue ja Zero Nine: "Zero Nine oli meille pai­kal­li­si­na yk­kös­vaih­toeh­to"

27.05.2022 04:00
Tilaajille