Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Tapahtumat
Kuukausi
Minne mennä: Susanna Haavistoa, Jyrki Anttilaa, jääkiekkoa ja kirjailijavieraana Johanna Pentikäinen – kaikkea tätä ja paljon muuta on tarjolla Koillismaan tapahtumissa, poimi tästä mieleisesi ja mene

Minne mennä: Susanna Haa­vis­toa, Jyrki Ant­ti­laa, jää­kiek­koa ja kir­jai­li­ja­vie­raa­na Johanna Pen­ti­käi­nen – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa, poimi tästä mie­lei­se­si ja mene

22.09.2023 15:27
Tilaajille
Männyntaimia nykittiin ja tienpientareita raivattiin – syksyn viimeiset isot suviseuratalkoot kokosivat kaksisataa henkeä Pudasjärven lentokentälle

Män­nyn­tai­mia ny­kit­tiin ja tien­pien­ta­rei­ta rai­vat­tiin – syksyn vii­mei­set isot su­vi­seu­ra­tal­koot ko­ko­si­vat kak­si­sa­taa henkeä Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­le

20.09.2023 17:00
Tilaajille
Timoa ja Jaanaa vetivät uudet makuelämykset, Johanna maistoi dumplingseja – Kuusamon Villiruokajuhlat täyttivät tapahtumatorin

Timoa ja Jaanaa vetivät uudet ma­kue­lä­myk­set, Johanna maistoi dump­ling­se­ja – Kuu­sa­mon Vil­li­ruo­ka­juh­lat täyt­ti­vät ta­pah­tu­ma­to­rin

16.09.2023 17:36 3
Tilaajille
Mitä järkeä on 326 kilometrin polkujuoksussa? Eero Lumme kertoo, mikä houkutteli yli 5 500 osallistujaa kesän NUTS-tapahtumiin

Mitä järkeä on 326 ki­lo­met­rin pol­ku­juok­sus­sa? Eero Lumme kertoo, mikä hou­kut­te­li yli 5 500 osal­lis­tu­jaa kesän NUTS-ta­pah­tu­miin

16.09.2023 04:00
Tilaajille
Mennäkö katsomaan Jesse Kaikurantaa, Osmo Ikosta vai Antti Railiota? Poimi tästä vinkit Koillismaan viikon menoihin

Mennäkö kat­so­maan Jesse Kai­ku­ran­taa, Osmo Ikosta vai Antti Rai­lio­ta? Poimi tästä vinkit Koil­lis­maan viikon me­noi­hin

01.09.2023 06:37
Tilaajille
Yhteisötaidetta Maaninkavaaran koululla ja kihlajaisvene Karhujärvellä –  Tätä kaikkea on luvassa Polku naapuriin -taidepatikassa: "Kivan tekemisen luominen kyläläisille ja kylien välinen vuorovaikutus onkin keskiössä"

Yh­tei­sö­tai­det­ta Maanin­ka­vaa­ran kou­lul­la ja kih­la­jais­ve­ne Kar­hu­jär­vel­lä – Tätä kaikkea on luvassa Polku naa­pu­riin -tai­de­pa­ti­kas­sa: "Kivan te­ke­mi­sen luo­mi­nen ky­lä­läi­sil­le ja kylien välinen vuo­ro­vai­ku­tus onkin kes­kiös­sä"

28.08.2023 17:00
Tilaajille
Kumppanuustalo Nuotassa järjestetään tiistai-iltapäivästä Järjestötori: " Ennen kaikkea odotamme hyviä kohtaamisia ja kaikenikäisiä kävijöitä"

Kump­pa­nuus­ta­lo Nuo­tas­sa jär­jes­te­tään tiis­tai-il­ta­päi­väs­tä Jär­jes­tö­to­ri: " Ennen kaikkea odo­tam­me hyviä koh­taa­mi­sia ja kai­ken­ikäi­siä kä­vi­jöi­tä"

28.08.2023 15:02
Tilaajille
Vanhemmat
Tansseihin, Taiteiden yöhön vai näyttelyihin? – poimi tästä vinkit Koillismaan viikon menoihin

Tans­sei­hin, Tai­tei­den yöhön vai näyt­te­lyi­hin? – poimi tästä vinkit Koil­lis­maan viikon me­noi­hin

11.08.2023 07:01
Tilaajille
Epikset olivat ehkä suuri epäonnistuminen, mutta kuinka pitkälle toisen virheiden mässäilemisessä saa mennä?
Kolumni

Epikset olivat ehkä suuri epäon­nis­tu­mi­nen, mutta kuinka pit­käl­le toisen vir­hei­den mäs­säi­le­mi­ses­sä saa mennä?

09.08.2023 04:00 6
Tilaajille
HS: Eilen Rukalla keskeytetystä Epäjohdonmukaisista tanssiaisista aloitettu esitutkinta – tapahtuman turvallisuusjärjestelyt pettivät pahasti

HS: Eilen Rukalla kes­key­te­tys­tä Epä­joh­don­mu­kai­sis­ta tans­siai­sis­ta aloi­tet­tu esi­tut­kin­ta – ta­pah­tu­man tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyt pet­ti­vät pahasti

06.08.2023 16:03 2
Tilaajille
Vaihtoehtomusiikkia, näyttelyitä ja toripäiviä – poimi tästä vinkit Koillismaan tapahtumiin

Vaih­toeh­to­mu­siik­kia, näyt­te­lyi­tä ja to­ri­päi­viä – poimi tästä vinkit Koil­lis­maan ta­pah­tu­miin

04.08.2023 11:14
Tilaajille
Episten ensimmäinen päivä oli haasteellinen – tapahtuman luova johtaja Mikko Levón kertoo syyksi lavan uppoamisen, lavaa rakentamassa olleella yrittäjällä on asiaan erilainen näkemys

Episten en­sim­mäi­nen päivä oli haas­teel­li­nen – ta­pah­tu­man luova johtaja Mikko Levón kertoo syyksi lavan up­poa­mi­sen, lavaa ra­ken­ta­mas­sa ol­leel­la yrit­tä­jäl­lä on asiaan eri­lai­nen näkemys

04.08.2023 21:28 3
Tilaajille
Improvisaatiossa on voimaa – Taiteellinen yhteenliittymä Rapid Art Force esiintyi torstaina Salpalinjalla: "Esitysten eteen pitää nähdä enemmän vaivaa, koska selkeää käsikirjoitusta ei ole"

Imp­ro­vi­saa­tios­sa on voimaa – Tai­teel­li­nen yh­teen­liit­ty­mä Rapid Art Force esiin­tyi tors­tai­na Sal­pa­lin­jal­la: "E­si­tys­ten eteen pitää nähdä enemmän vaivaa, koska selkeää kä­si­kir­joi­tus­ta ei ole"

29.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Tanssiaisiin, kirppikselle vai konserttiin? Kurkkaa tästä Koillismaan viikon menovinkit!

Tans­siai­siin, kirp­pik­sel­le vai kon­sert­tiin? Kurkkaa tästä Koil­lis­maan viikon me­no­vin­kit!

28.07.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamo-opiston sembroille tuli ensin versosurma ja käsiraudat, sitten Velin ja Juhanin moottorisahat – yleisö näkee, miten Outi ja kumppanit veistävät tyngistä taidetta

Kuu­sa­mo-opis­ton semb­roil­le tuli ensin ver­so­sur­ma ja kä­si­rau­dat, sitten Velin ja Juhanin moot­to­ri­sa­hat – yleisö näkee, miten Outi ja kump­pa­nit veis­tä­vät tyn­gis­tä tai­det­ta

27.07.2023 12:00
Tilaajille
Seppo Kallion konserttiarvio: Kuusamon Kamari lunasti heti paikkansa

Seppo Kallion kon­sert­tiar­vio: Kuu­sa­mon Kamari lunasti heti paik­kan­sa

24.07.2023 18:25
Tilaajille
Taidenäyttelyä, suunnistusta ja konserttia – Katso tästä viikon parhaimmat menovinkit koottuna!

Tai­de­näyt­te­lyä, suun­nis­tus­ta ja kon­sert­tia – Katso tästä viikon par­haim­mat me­no­vin­kit koot­tu­na!

21.07.2023 04:00
Tilaajille
"Festareiden järjestämisen jälkeen on toki väsynyt, mutta onnellinen" – Tapahtumaviikonloppuun ollaan Koillismaalla tyytyväisiä, Olutfestareilla noin 1500 kävijää

"Fes­ta­rei­den jär­jes­tä­mi­sen jälkeen on toki vä­sy­nyt, mutta on­nel­li­nen" – Ta­pah­tu­ma­vii­kon­lop­puun ollaan Koil­lis­maal­la tyy­ty­väi­siä, Olut­fes­ta­reil­la noin 1500 kävijää

17.07.2023 11:00
Tilaajille