Ruka Nordic
Viimeisin 12 tuntia
Tässä Suomen joukkue Rukalle – Jonne Veteläinen hyppää mäkeä, Susanna Saapunki hiihdon kansallisessa ryhmässä

Tässä Suomen joukkue Rukalle – Jonne Ve­te­läi­nen hyppää mäkeä, Susanna Saa­pun­ki hiihdon kan­sal­li­ses­sa ryh­mäs­sä

13:36 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Yli tuhat koronatestia, 15 000 suu-nenäsuojainta ja litroittain käsidesiä – Ruka Nordicissa on kolme kuplaa ja laajat erityisjärjestelyt, jotta tapahtuma olisi turvallinen

Yli tuhat ko­ro­na­tes­tia, 15 000 suu-ne­nä­suo­jain­ta ja lit­roit­tain kä­si­de­siä – Ruka Nor­di­cis­sa on kolme kuplaa ja laajat eri­tyis­jär­jes­te­lyt, jotta ta­pah­tu­ma olisi tur­val­li­nen

04:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Ratkaisuja Rukan mahdollisesta toisesta kisaviikonlopusta odotellaan vielä – Lillehammerin kisojen siirto Kuusamoon ei olisi ihan yksinkertainen juttu

Rat­kai­su­ja Rukan mah­dol­li­ses­ta toi­ses­ta ki­sa­vii­kon­lo­pus­ta odo­tel­laan vielä – Lil­le­ham­me­rin kisojen siirto Kuu­sa­moon ei olisi ihan yk­sin­ker­tai­nen juttu

16.11.2020 11:32 0
Tilaajille
Yle: Ruka vaihtoehto Lillehammerin korvaajaksi – Linjakumpu kiistää keskustelut

Yle: Ruka vaih­to­eh­to Lil­le­ham­me­rin kor­vaa­jak­si – Lin­ja­kum­pu kiistää kes­kus­te­lut

14.11.2020 14:21 0
Tilaajille
Kieltävillä vastauksilla kisoihin – koronatilanne aiheuttaa paljon normaalista poikkeavaa Rukan maailmancupin järjestelyihin

Kiel­tä­vil­lä vas­tauk­sil­la ki­soi­hin – ko­ro­na­ti­lan­ne ai­heut­taa paljon nor­maa­lis­ta poik­kea­vaa Rukan maail­man­cu­pin jär­jes­te­lyi­hin

29.10.2020 15:00 0
Tilaajille
Mäkihyppääjät charterilla Münchenistä Kuusamoon

Mä­ki­hyp­pää­jät char­te­ril­la Mün­che­nis­tä Kuu­sa­moon

24.10.2020 16:40 0
Tilaajille
Ruka Nordicin olisi voinut siirtää keväälle– tosin saattaahan se tauti jyllätä vielä silloinkin

Ruka Nor­di­cin olisi voinut siirtää ke­vääl­le– tosin saat­taa­han se tauti jyllätä vielä sil­loin­kin

30.09.2020 04:00 0
Yleisötön Ruka Nordic tekee loven alkukauden tulokseen, mutta päätös ei tullut matkailutoimijoille yllätyksenä – "Osoitus vastuullisesta toiminnasta"

Ylei­sö­tön Ruka Nordic tekee loven al­ku­kau­den tu­lok­seen, mutta päätös ei tullut mat­kai­lu­toi­mi­joil­le yl­lä­tyk­se­nä – "O­soi­tus vas­tuul­li­ses­ta toi­min­nas­ta"

24.09.2020 16:56 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ruka Nordicin ilmoitus kisojen järjestämisestä ilman yleisöä oli ikävä mutta odotettu päätös

Pää­kir­joi­tus: Ruka Nor­di­cin il­moi­tus kisojen jär­jes­tä­mi­ses­tä ilman yleisöä oli ikävä mutta odo­tet­tu päätös

24.09.2020 08:00 1
Ruka Nordic järjestetään ilman yleisöä – Päätös perustuu tavoitteeseen pienentää koronaviruksen tartuntariskiä tapahtumassa

Ruka Nordic jär­jes­te­tään ilman yleisöä – Päätös pe­rus­tuu ta­voit­tee­seen pie­nen­tää ko­ro­na­vi­ruk­sen tar­tun­ta­ris­kiä ta­pah­tu­mas­sa

24.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Oikukkaat tuulet, liian pienitehoinen jäähdtyskone ja muita yllätyksiä –Ruka Nordic selvisi 2010-luvun puolivälin myrskyistä

Oi­kuk­kaat tuulet, liian pie­ni­te­hoi­nen jäähd­tys­ko­ne ja muita yl­lä­tyk­siä –Ruka Nordic selvisi 2010-lu­vun puo­li­vä­lin myrs­kyis­tä

18.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Ruka Nordicin maailmancupin valmistelut on aloitettu normaalisti – tavoitteena järjestää tapahtuma katsojien kanssa

Ruka Nor­di­cin maail­man­cu­pin val­mis­te­lut on aloi­tet­tu nor­maa­lis­ti – ta­voit­tee­na jär­jes­tää ta­pah­tu­ma kat­so­jien kanssa

25.06.2020 11:06 0
Tilaajille
Missä menet, KEV? - Kuusamon Erä-Veikoissa laaditaan uuta strategiaa, urheiluseura halutaan tuoda 2020-luvulle

Missä menet, KEV? - Kuu­sa­mon Erä-Vei­kois­sa laa­di­taan uuta stra­te­giaa, ur­hei­lu­seu­ra ha­lu­taan tuoda 2020-lu­vul­le

28.05.2020 14:01 0
Tilaajille
Hiihtoliiton Hämäläinen Ylellä: Jos Rukan maailmancup pitäisi perua, tulisi liitolle noin puolen miljoonan tappiot

Hiih­to­lii­ton Hä­mä­läi­nen Ylellä: Jos Rukan maail­man­cup pitäisi perua, tulisi lii­tol­le noin puolen mil­joo­nan tappiot

27.04.2020 11:04 0
Tilaajille
Fin5-viikon kohtalo vielä auki – Kuusamon ja Posion suunnistuskesän suurtapahtuma voi siirtyä vuodella eteenpäin

Fin5-vii­kon kohtalo vielä auki – Kuu­sa­mon ja Posion suun­nis­tus­ke­sän suur­ta­pah­tu­ma voi siirtyä vuo­del­la eteen­päin

14.04.2020 17:17 0
Tilaajille
KEV keskeyttänyt toimintoja toistaiseksi – FIN5:n osalta tilannetta tarkkaillaan, Ruka Nordiciin tuskin vaikutuksia

KEV kes­keyt­tä­nyt toi­min­to­ja tois­tai­sek­si – FIN5:n osalta ti­lan­net­ta tark­kail­laan, Ruka Nor­di­ciin tuskin vai­ku­tuk­sia

16.03.2020 15:59 0
Ruka Nordicissa yleisöä miltei viime vuoden malliin – lauantain mäkikisan onnistuminen iso juttu järjestäjille

Ruka Nor­di­cis­sa yleisöä miltei viime vuoden malliin – lauan­tain mä­ki­ki­san on­nis­tu­mi­nen iso juttu jär­jes­tä­jil­le

26.11.2018 14:00 0
Hiihtoliiton Kulmala kiittelee kuusamolaisia hienoista kisoista: ”Alkuviikon urakointi kannatti, sillä lopputuloksena oli huippu viikonloppu”

Hiih­to­lii­ton Kulmala kiit­te­lee kuu­sa­mo­lai­sia hie­nois­ta ki­sois­ta: ”Al­ku­vii­kon ura­koin­ti kan­nat­ti, sillä lop­pu­tu­lok­se­na oli huippu vii­kon­lop­pu”

26.11.2018 09:56 0
"Heitetään täältä alakautta, anna kun näytän" – Kumisammakot lensivät Rukalla, kun lapsetkin pääsivät mukaan urheilukisojen tunnelmaan

"Hei­te­tään täältä ala­kaut­ta, anna kun näytän" – Ku­mi­sam­ma­kot len­si­vät Ru­kal­la, kun lap­set­kin pää­si­vät mukaan ur­hei­lu­ki­so­jen tun­nel­maan

26.11.2018 05:00 0
Katso tästä Ruka Nordic kuvina

Katso tästä Ruka Nordic kuvina

26.11.2018 05:00 0