Lentopallo: Pölkky Kuu­sa­moll­ta täysin yli­ver­tai­nen esitys – ottelu Lii­gaP­lo­kia vastaan oli ohi rei­lus­sa tun­nis­sa

Ruka Nordic
Kuukausi
Tahkola Ruka Nordicin kilpailupäälliköksi

Tahkola Ruka Nor­di­cin kil­pai­lu­pääl­li­kök­si

21.10.2021 09:52
Tilaajille
Lasten Lumipäivät kiertää Suomea – Ruka ja Posio kalenterissa

Lasten Lu­mi­päi­vät kiertää Suomea – Ruka ja Posio ka­len­te­ris­sa

20.10.2021 09:54
Tilaajille
Kotialbumeiden ja kuvagallerioiden kisamuistot esille – Ruka Nordicin yleisöltä kaivataan valokuvia, joista parhaat päätyvät esille näyttelyyn

Ko­ti­al­bu­mei­den ja ku­va­gal­le­rioi­den ki­sa­muis­tot esille – Ruka Nor­di­cin ylei­söl­tä kai­va­taan va­lo­ku­via, joista parhaat pää­ty­vät esille näyt­te­lyyn

09.10.2021 04:00
Tilaajille
Kisat Kiinassa herättävät ajatuksia – alkava olympiatalvi tulee näkymään Kuusamossakin
Kolumni

Kisat Kii­nas­sa he­rät­tä­vät aja­tuk­sia – alkava olym­pia­tal­vi tulee nä­ky­mään Kuu­sa­mos­sa­kin

01.10.2021 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Yhden käden sormilla ovat laskettavissa ne talkoolaiset, jotka ovat olleet kaikissa 20 Nordicissa mukana – nyt keilahallilla kuvataan kisoissa talkoilleita taideteokseen

Yhden käden sor­mil­la ovat las­ket­ta­vis­sa ne tal­koo­lai­set, jotka ovat olleet kai­kis­sa 20 Nor­di­cis­sa mukana – nyt kei­la­hal­lil­la ku­va­taan ki­sois­sa tal­koil­lei­ta tai­de­teok­seen

07.09.2021 07:02
Tilaajille
"Lapsia ja nuoria kannustettava kokeilemaan murtomaahiihtoa" – Entinen kilpahiihtäjä sivakoi nykyisin 300-500 kilometriä talvessa

"Lapsia ja nuoria kan­nus­tet­ta­va ko­kei­le­maan mur­to­maa­hiih­toa" – Entinen kil­pa­hiih­tä­jä sivakoi ny­kyi­sin 300-500 ki­lo­met­riä tal­ves­sa

16.04.2021 21:07 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tar­vi­taan yh­teis­kun­nan ja ur­hei­lu­seu­ro­jen työtä hiihdon hen­gis­sä pi­tä­mi­sek­si

25.03.2021 16:45
Tilaajille
Matti Heikkilä jatkaa KEV:n johdossa – ”Tutkimustuloksen mukaan jopa 1,5 miljoonaa ihmistä kaipaa rauhallisuutta ja turvallisuutta ja he pohtivat mahdollisuutta muuttaa maaseudulle, tässä olisi urheiluseuroille mahdollisuus tarjota palveluitaan”

Matti Heik­ki­lä jatkaa KEV:n joh­dos­sa – ”Tut­ki­mus­tu­lok­sen mukaan jopa 1,5 mil­joo­naa ihmistä kaipaa rau­hal­li­suut­ta ja tur­val­li­suut­ta ja he poh­ti­vat mah­dol­li­suut­ta muuttaa maa­seu­dul­le, tässä olisi ur­hei­lu­seu­roil­le mah­dol­li­suus tarjota pal­ve­lui­taan”

14.01.2021 22:18
Tilaajille
Ruka Nordicin pääsihteeri vaihtuu – Paananen korvaa Linjakummun

Ruka Nor­di­cin pää­sih­tee­ri vaihtuu – Paa­na­nen korvaa Lin­ja­kum­mun

05.01.2021 15:51 2
Tilaajille
Poikkeusjärjestelyjä, kisojen perumisia ja siirtymisiä, pettymyksiä ja hämmennystä, mutta myös ilon hetkiä – urheiluvuosi 2020 oli erilainen myös Koillismaalla

Poik­keus­jär­jes­te­ly­jä, kisojen pe­ru­mi­sia ja siir­ty­mi­siä, pet­ty­myk­siä ja häm­men­nys­tä, mutta myös ilon hetkiä – ur­hei­lu­vuo­si 2020 oli eri­lai­nen myös Koil­lis­maal­la

27.12.2020 15:01
Tilaajille
Nordicin koronakuplasta kritiikkiä – Linjakumpu: Kaikki tehtiin niin hyvin kuin voitiin

Nor­di­cin ko­ro­na­kup­las­ta kri­tiik­kiä – Lin­ja­kum­pu: Kaikki tehtiin niin hyvin kuin voitiin

08.12.2020 13:51
Tilaajille
Kelien puolesta parhaat kisat – Ruka Nordic onnistui poikkeusoloissakin

Kelien puo­les­ta parhaat kisat – Ruka Nordic on­nis­tui poik­keus­olois­sa­kin

30.11.2020 04:01
Tilaajille
Komeaa kuvaa Koillismaalta maailmalle – Rukan hiihtostadionilla yleisön puuttumisen havaitsi, urheilupuolella kaikki oli niin kuin ennenkin
Kolumni

Komeaa kuvaa Koil­lis­maal­ta maail­mal­le – Rukan hiih­to­sta­dio­nil­la yleisön puut­tu­mi­sen ha­vait­si, ur­hei­lu­puo­lel­la kaikki oli niin kuin en­nen­kin

30.11.2020 04:00
Tilaajille
Jonne Veteläinen jäi myös sunnuntaina karsintaan – neljä suomalaista mukaan mäkikilpailuun

Jonne Ve­te­läi­nen jäi myös sun­nun­tai­na kar­sin­taan – neljä suo­ma­lais­ta mukaan mä­ki­kil­pai­luun

29.11.2020 16:24
Tilaajille
Saapunki ei hiihdä takaa-ajoa

Saa­pun­ki ei hiihdä ta­kaa-ajoa

29.11.2020 12:48
Tilaajille
Yhdistetyn mäkiosuus peruttiin sunnuntailta tuuliolosuhteiden takia - perjantaina ja lauantaina voittanut Riiber ei pääse lainkaan ladulle

Yh­dis­te­tyn mä­ki­osuus pe­rut­tiin sun­nun­tail­ta tuu­li­olo­suh­tei­den takia - per­jan­tai­na ja lauan­tai­na voit­ta­nut Riiber ei pääse lain­kaan ladulle

29.11.2020 11:04
Tilaajille
"Ei lämmennyt missään vaiheessa" – Susanna Saapungin suksi ei kulkenut perinteisellä

"Ei läm­men­nyt missään vai­hees­sa" – Susanna Saa­pun­gin suksi ei kul­ke­nut pe­rin­tei­sel­lä

28.11.2020 12:40
Tilaajille
"Pitää saada enemmän hyppyjä alle" – Jonne Veteläisen karsintahyppy jäi kumpuun

"Pitää saada enemmän hyppyjä alle" – Jonne Ve­te­läi­sen kar­sin­ta­hyp­py jäi kumpuun

27.11.2020 19:05
Tilaajille
Ruka Nordic päässyt vauhtiin - Susanna Saapunki sprinttikarsinnan 60:s

Ruka Nordic päässyt vauh­tiin - Susanna Saa­pun­ki sprint­ti­kar­sin­nan 60:s

27.11.2020 14:51
Tilaajille
Iltalehti: Norjan hiihtovalmentajan toinen testi negatiivinen Ruka Nordicissa – koko joukkue ehdittiin asettaa karanteenin

Il­ta­leh­ti: Norjan hiih­to­val­men­ta­jan toinen testi ne­ga­tii­vi­nen Ruka Nor­di­cis­sa – koko joukkue eh­dit­tiin asettaa ka­ran­tee­nin

26.11.2020 13:33 1
Tilaajille