Musiikki

Soiva Siili laulaa Hannu Hau­ta­lan eläin­lap­sia esit­tä­vien kuvien in­noit­ta­ma­na – ensin naut­ti­maan pää­se­vät kou­lu­lai­set, tors­tai­na muukin yleisö

08.09.2021 19:00
Tilaajille
Kolumni

Joskus menneet vuo­si­kym­me­net vain ko­lah­ta­vat ny­ky­päi­vää enemmän – aiem­pien vuosien kult­tuu­ril­li­nen tuo­tan­to tarjoaa vaih­te­lua ja ir­ti­oton ajoit­tain stres­saa­vas­ta ny­ky­het­kes­tä

09.08.2021 04:00 1
Tilaajille

Suo­mi­rä­pin uu­sim­mat tu­lok­kaat esiin­ty­vät mar­ras­kuus­sa Rukalla – UP NORTH -ta­pah­tu­ma on en­sim­mäi­nen laa­tuaan

03.08.2021 15:00
Tilaajille

Per­jan­tai­na otetaan käyt­töön Kuu­sa­mon uusi ta­pah­tu­ma-alue: ou­lu­lai­sen Group Ca­la­bas­sen mu­sii­kis­sa yh­dis­ty­vät suo­ma­lai­sen kan­san­pe­rin­ne ja län­si­af­rik­ka­lai­set rytmit

29.07.2021 11:00
Tilaajille

"Po­sio­han on meidän yh­tyeel­le kes­kei­nen paikka, siellä yhtye on pe­ri­aat­tees­sa pe­rus­tet­tu" – Ou­lu­lai­nen Pel­to­kur­ki-duo esiin­tyy sun­nun­tai­na Ti­mis­jär­ven Pentik Kar­ta­nol­la ja haluaa vä­lit­tää mu­sii­kil­laan aitoja tun­tei­ta

23.07.2021 19:00
Tilaajille

Zero Nine soittaa Summer Par­tys­sa lauan­tai­na: "Kyllä me sen verran aiotaan ladata, että ne ketkä tulevat kat­so­maan saavat rahalle vas­ti­net­ta"

15.07.2021 19:00
Tilaajille

Per­jan­tai­na Kuu­sa­mos­sa tar­jol­la ai­nut­laa­tui­nen tru­ba­duu­ri­keik­ka: Zero Ninen ki­ta­ris­ti Mara Män­ty­nie­mi lupaa co­ver­hit­te­jä ja omaa en­nen­kuu­le­ma­ton­ta tuo­tan­toa

01.07.2021 18:00
Tilaajille

Tyy­lil­lä ja tai­dol­la: Mu­siik­ki­opis­ton lu­ku­vuo­den pää­tös­kon­sert­ti tarjosi jälleen kerran upeita tul­kin­to­ja ja hienoja hetkiä

17.06.2021 19:44
Tilaajille

Kuu­sa­mon mu­siik­ki­opis­toon va­lit­tiin op­pi­lai­ta – katso tästä nimet

04.06.2021 12:52
Tilaajille

Qstock jul­kis­ti lisää esiin­ty­jiä: lauan­tai­na lavalla nähdään muun muassa brit­ti­pop­bän­di Suede sekä Apo­ca­lyp­ti­ca

02.06.2021 09:31

Itseään ei voi paeta – mu­siik­ki toimii elämän peilinä kuu­sa­mo­lais­taus­tai­sil­le Sami Heik­ki­läl­le ja Anssi Ala­juu­mal­le

25.05.2021 19:00
Tilaajille

"Tämä on yksi tämän kevään paras päivä" – Kuu­sa­mos­sa to­teu­tet­tiin TV:stä tuttu kon­sep­ti ja yl­lä­tet­tiin lä­him­mäi­siä: lop­pu­tu­los kat­sot­ta­vis­sa tänään Kuusamo NYT -ka­na­val­ta

21.04.2021 19:00
Tilaajille

Pro­vins­si­rock, Ilo­saa­ri­rock ja Tuska pe­ru­taan koronan takia tois­ta­mi­seen – fes­ta­rit siir­ty­vät ensi vuoteen

16.04.2021 12:51

Oulun Mu­siik­ki­juh­lat jatkaa kon­sert­ti­tal­len­tei­den kat­se­luai­kaa, lippuja ostettu ul­ko­mail­ta asti

29.03.2021 13:00

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Jon Säk­ki­nen jatkoon Ta­lent-kil­pai­lus­sa: In­nos­tus mu­siik­kiin syttyi lapsena Kit­ka­jär­ven ran­nal­la Stra­to­va­riuk­sen levyn myötä: "Pienen pojan maailma muut­tui”

27.02.2021 17:00
Tilaajille

”Korona söi pe­rus­kun­toa ja lau­lu­kun­toa” – Long covid hi­das­taa kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sen Henna Uotin unelmaa ar­tis­tiu­des­ta, mutta nyt hän jul­kai­see nel­jän­nen sink­kun­sa

20.02.2021 19:00
Tilaajille
Kolumni

Pää­kir­joi­tus: Di­gi­loi­kan teh­neel­lä kir­kol­la on kä­sis­sään kaik­kien aikojen ti­lai­suus – seu­raa­vak­si on otet­ta­va loikka uusien ylei­sö­jen saa­vut­ta­mi­sek­si

10.02.2021 07:53
Tilaajille

Tuure Kil­pe­läi­sen kiertue siirtyy edel­leen – Kuu­sa­mo­ta­lon keikka huh­ti­kuus­sa 2022

04.02.2021 16:06
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Yl­lät­tä­vä levy poi­ka­bän­din keu­la­hah­mol­ta – Imelyys on kaukana Take Thatin Gary Bar­low'n vii­den­nes­tä soo­lo­le­vys­tä

29.01.2021 19:02
Tilaajille

Sols­ti­ce-fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään jälleen ju­han­nuk­se­na: "Ul­koil­ma­ta­pah­tu­ma on paras mah­dol­li­nen vaih­to­eh­to tänä aikana"

22.01.2021 13:15
Tilaajille