Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Musiikki
Viimeisin 24 tuntia
Kiinnostaako National Napalm Syndicate ja For My Pain? Heinäkuussa näiden ja muutaman muun bändin tahtiin hypitään Pudasjärvellä

Kiin­nos­taa­ko Na­tio­nal Napalm Syn­di­ca­te ja For My Pain? Hei­nä­kuus­sa näiden ja muu­ta­man muun bändin tahtiin hy­pi­tään Pu­das­jär­vel­lä

05.12.2023 18:11
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemellä pian konsertoivat lauluntekijät kertovat, miten syntyy syvällinen joululaulu, joka myös avaa itkuhanat helposti

Ro­va­nie­mel­lä pian kon­ser­toi­vat lau­lun­te­ki­jät ker­to­vat, miten syntyy sy­väl­li­nen jou­lu­lau­lu, joka myös avaa it­ku­ha­nat hel­pos­ti

03.12.2023 17:00
Tilaajille
Kuunteletko Maustetyttöjä vai lähdetkö Piipahtamaan pirtissä? – Koillismaalla riittää nähtävää ja koettavaa tälläkin viikolla

Kuun­te­let­ko Maus­te­tyt­tö­jä vai läh­det­kö Pii­pah­ta­maan pir­tis­sä? – Koil­lis­maal­la riittää näh­tä­vää ja koet­ta­vaa täl­lä­kin vii­kol­la

17.11.2023 04:00
Tilaajille
Harmonikkataiturit Ruotsista ja Suomesta konsertoivat opistolla – illan aikana kuullaan myös meän kieltä

Har­mo­nik­ka­tai­tu­rit Ruot­sis­ta ja Suo­mes­ta kon­ser­toi­vat opis­tol­la – illan aikana kuul­laan myös meän kieltä

02.11.2023 17:00
Kuusamolaiset rivot kansanlaulut herättävät yhä tunteita – kun Tanja, Hanna ja Jenna julkaisivat lauluvideon, alkoi puhelin kilistä, eivätkä kaikki viestit olleet positiivisia: kuka saa laulaa ronskisti seksistä?

Kuu­sa­mo­lai­set rivot kan­san­lau­lut he­rät­tä­vät yhä tun­tei­ta – kun Tanja, Hanna ja Jenna jul­kai­si­vat lau­lu­vi­deon, alkoi puhelin ki­lis­tä, eivätkä kaikki viestit olleet po­si­tii­vi­sia: kuka saa laulaa rons­kis­ti sek­sis­tä?

27.10.2023 16:30 1
Tilaajille
Rukan Pisteen terassilla viime keväänä järjestetty Harmaa rinne -tapahtuma laajenee festivaaliksi – järjestäjät odottavat Pohjois-Suomen suurimmalle talvifestivaalille yli 10 000 kävijää

Rukan Pisteen te­ras­sil­la viime keväänä jär­jes­tet­ty Harmaa rinne -ta­pah­tu­ma laa­je­nee fes­ti­vaa­lik­si – jär­jes­tä­jät odot­ta­vat Poh­jois-Suo­men suu­rim­mal­le tal­vi­fes­ti­vaa­lil­le yli 10 000 kävijää

26.10.2023 10:00
Tilaajille
Aikakoneesta tuli ilmiö 30 vuotta sitten – tänä lauantaina ysärinostalgia valtaa Kuusamotalon: Sani kertoo, miksi keikoilla ei kuulla uusia biisejä

Ai­ka­ko­nees­ta tuli ilmiö 30 vuotta sitten – tänä lauan­tai­na ysä­ri­nos­tal­gia valtaa Kuu­sa­mo­ta­lon: Sani kertoo, miksi kei­koil­la ei kuulla uusia biisejä

20.10.2023 16:30
Tilaajille
Onko "Life should be a simple blend" sanoilla alkava laulu tuttu? – Jos näin, saatat olla vahvoilla Koillissanomien viikon visassa

Onko "Life should be a simple blend" sa­noil­la alkava laulu tuttu? – Jos näin, saatat olla vah­voil­la Koil­lis­sa­no­mien viikon visassa

13.10.2023 18:00
Tilaajille
45-vuotias Zero Nine juhlii joulukuussa Kuusamotalossa – kuusamolaisbändi ponnahti aikoinaan suomalaisten tietoisuuteen Levyraadista

45-vuo­tias Zero Nine juhlii jou­lu­kuus­sa Kuu­sa­mo­ta­los­sa – ­kuu­sa­mo­lais­bän­di pon­nah­ti ai­koi­naan suo­ma­lais­ten tie­toi­suu­teen Le­vy­raa­dis­ta

13.10.2023 17:00
Tilaajille
Suomen epäonnisimman festarin järjestänyt Mikko Levón lääkitsee itseään länkkäreillä ja paljastaa, että tapahtuma halutaan kahdelle muullekin paikkakunnalle

Suomen epä­on­ni­sim­man fes­ta­rin jär­jes­tä­nyt Mikko Levón lää­kit­see itseään länk­kä­reil­lä ja pal­jas­taa, että ta­pah­tu­ma ha­lu­taan kah­del­le muul­le­kin paik­ka­kun­nal­le

10.10.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamoon keikalle tulevan Maustetyttöjen Kaisa tunnustaa: "En ehkä kirjoittaisi kaikkia kappaleita enää samalla tavalla"

Kuu­sa­moon kei­kal­le tulevan Maus­te­tyt­tö­jen Kaisa tun­nus­taa: "En ehkä kir­joit­tai­si kaikkia kap­pa­lei­ta enää samalla ta­val­la"

08.10.2023 17:00
Tilaajille
”Olin jo lapsena kiinnostunut siitä, että ihminen osaa laulaa oikeasti, eikä vain honota nenään ja huokaile” –  tenori Jyrki Anttila perää laulajilta äänialan kehittämistä: lauantaina Anttila konsertoi Kuusamossa

”Olin jo lapsena kiin­nos­tu­nut siitä, että ihminen osaa laulaa oi­keas­ti, eikä vain honota nenään ja huo­kai­le” –  ­te­no­ri Jyrki Anttila perää lau­la­jil­ta ää­ni­alan ke­hit­tä­mis­tä: lauan­tai­na Anttila kon­ser­toi Kuu­sa­mos­sa

21.09.2023 17:00
Tilaajille
"Kuin maadoittava loitsu" – kuusamolaislähtöinen Veera Neva palaa lapsuutensa lavalle ja tuo tuliaisiksi sen, mitä on oppinut

"Kuin maa­doit­ta­va loitsu" – ­kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Veera Neva palaa lap­suu­ten­sa lavalle ja tuo tu­liai­sik­si sen, mitä on oppinut

14.09.2023 17:00
Tilaajille
Musiikin moniammattilainen Dimi Salo Palava Koski -tapahtumaan – Taivalkosken illassa tarjolla monipuolinen kattaus ohjelmaa

Mu­sii­kin mo­ni­am­mat­ti­lai­nen Dimi Salo Palava Koski -ta­pah­tu­maan – Tai­val­kos­ken illassa tar­jol­la mo­ni­puo­li­nen kattaus oh­jel­maa

08.09.2023 16:30
Tilaajille
Taivalkoskelainen Asko täytti 70 ja julkaisi Naseva-orkesterinsa kanssa uutta musiikkia – nyt mies haaveilee pääsevänsä tekemään musiikkia Suomen eturivin artisteille

Tai­val­kos­ke­lai­nen Asko täytti 70 ja jul­kai­si Na­se­va-or­kes­te­rin­sa kanssa uutta mu­siik­kia – nyt mies haa­vei­lee pää­se­vän­sä te­ke­mään mu­siik­kia Suomen etu­ri­vin ar­tis­teil­le

04.09.2023 11:18
Tilaajille
Jokivarsien lauluista, joella – Jukka Takalo kertoo, kuinka Koillismaa soi hänen uudella albumillaan

Jo­ki­var­sien lau­luis­ta, joella – Jukka Takalo kertoo, kuinka Koil­lis­maa soi hänen uudella al­bu­mil­laan

25.08.2023 16:30
Tilaajille
Viikon visa: Laulut raikuvat ja vartijat vartioivat

Viikon visa: Laulut rai­ku­vat ja var­ti­jat var­tioi­vat

25.08.2023 15:35
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö tanssimaan, naut­ti­maan konsertista tai näyt­te­lys­tä tai nukutko yön ulkona?

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö tans­si­maan, naut­ti­maan kon­ser­tis­ta tai näyt­te­lys­tä tai nukutko yön ulkona?

25.08.2023 04:00
Tilaajille
"Elämänrytmi on kyllä sikäli muuttunut, että enää ei tule istuttua keikkabussissa" – Maailmaakin kiertänyt Esa Mankinen aloittaa musiikin opetuksen Kuusamon musiikkiopistolla syksyllä puolisonsa Sannan kanssa

"E­lä­män­ryt­mi on kyllä sikäli muut­tu­nut, että enää ei tule is­tut­tua keik­ka­bus­sis­sa" – Maail­maa­kin kier­tä­nyt Esa Man­ki­nen aloit­taa mu­sii­kin ope­tuk­sen Kuu­sa­mon mu­siik­ki­opis­tol­la syk­syl­lä puo­li­son­sa Sannan kanssa

13.08.2023 04:00
Tilaajille
Poliisi vahvistaa: Epäjohdonmukaisten tanssiaisista käynnissä esitutkinta – muun muassa järjestyksenvalvojien määrää selvitetään

Poliisi vah­vis­taa: Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­sis­ta käyn­nis­sä esi­tut­kin­ta – muun muassa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien määrää sel­vi­te­tään

08.08.2023 13:32 1
Tilaajille