Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Musiikki
Kuukausi
Koillismaalainen house-duo pääsi brittiradioon, ja sitten puhelin alkoi soida: ”Meidän juuria on pidetty mielenkiintoisena ja erilaisena juttuna”

Koil­lis­maa­lai­nen hou­se-duo pääsi brit­ti­ra­dioon, ja sitten puhelin alkoi soida: ”Meidän juuria on pidetty mie­len­kiin­toi­se­na ja eri­lai­se­na jut­tu­na”

04.03.2024 13:53
Tilaajille
UMK-voittaja Windows95man Rukalle maaliskuussa – Harmaa Rinne Festivalin erikoisuutena lumen sisään tunneliksi rakentuva lava

UMK-voit­ta­ja Win­dows95­man Rukalle maa­lis­kuus­sa – ­Har­maa Rinne Fes­ti­va­lin eri­koi­suu­te­na lumen sisään tun­ne­lik­si ra­ken­tu­va lava

13.02.2024 17:36
Tilaajille
Rukan rinteillä nähdään ystävänpäivänä ”Suomen ensimmäinen rekidisko” — DJ tanssittaa lapsia moottorikelkan selässä ja peilipallot pyörivät kelkan vetämässä reessä

Rukan rin­teil­lä nähdään ys­tä­vän­päi­vä­nä ”Suomen en­sim­mäi­nen re­ki­dis­ko” — DJ tans­sit­taa lapsia moot­to­ri­kel­kan selässä ja pei­li­pal­lot pyö­ri­vät kelkan ve­tä­mäs­sä reessä

13.02.2024 11:00
Tilaajille
Huumorilla vai suurista tunteista laulamalla Käärijän saappaisiin? Koillissanomat arvioi UMK-kappaleet ja tavoitti Sara Siipolan kertomaan tunnelmiaan ennen lauantain kilpailua

Huu­mo­ril­la vai suu­ris­ta tun­teis­ta lau­la­mal­la Kää­ri­jän saap­pai­siin? Koil­lis­sa­no­mat arvioi UMK-kap­pa­leet ja ta­voit­ti Sara Sii­po­lan ker­to­maan tun­nel­miaan ennen lauan­tain kil­pai­lua

09.02.2024 16:30
Tilaajille
Posio soi ja tanssii -tapahtumassa monipuolinen kattaus posiolaista osaamista – ”Kukin tulee omasta kuplastaan yhteiselle näyttämölle” – Katso tästä kuvia ensimmäisestä tapahtumasta

Posio soi ja tanssii -ta­pah­tu­mas­sa mo­ni­puo­li­nen kattaus po­sio­lais­ta osaa­mis­ta – ”Kukin tulee omasta kup­las­taan yh­tei­sel­le näyt­tä­möl­le” – Katso tästä kuvia en­sim­mäi­ses­tä ta­pah­tu­mas­ta

08.02.2024 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ruka voitti hylätyn lentokentän festaripaikkana, saartakin tarjottiin – näin mystisesti Mikko Levón järjestää uusia Epiksiä: "Suuri haaveeni on olla kertomatta lainkaan esiintyjistä"

Ruka voitti hylätyn len­to­ken­tän fes­ta­ri­paik­ka­na, saar­ta­kin tar­jot­tiin – näin mys­ti­ses­ti Mikko Levón jär­jes­tää uusia Epik­siä: "Suuri haa­vee­ni on olla ker­to­mat­ta lain­kaan esiin­ty­jis­tä"

03.02.2024 04:00 2
Tilaajille
"Suomessa näkyy se, että genrerajat on aika tiukalle vedettyjä" – jazzkitaristi Heikki Ruokankaan mielestä jazzilla on Suomessa turhan elitistinen maine

"Suo­mes­sa näkyy se, että gen­re­ra­jat on aika tiu­kal­le ve­det­ty­jä" – ­jazz­ki­ta­ris­ti Heikki Ruo­kan­kaan mie­les­tä jaz­zil­la on Suo­mes­sa turhan eli­tis­ti­nen maine

26.01.2024 12:00 1
Tilaajille
Harmaa Rinne Festival julkisti esiintyjät – mukana nyt myös Windows95Man ja Sini Sabotage

Harmaa Rinne Fes­ti­val jul­kis­ti esiin­ty­jät – mukana nyt myös Win­dows95­Man ja Sini Sa­bo­ta­ge

11.01.2024 12:56
Tilaajille
Korpihauta on kuusamolaisten soittajien sukellus syviin vesiin – metallimusiikki vie juurille

Kor­pi­hau­ta on kuu­sa­mo­lais­ten soit­ta­jien su­kel­lus syviin vesiin – ­me­tal­li­mu­siik­ki vie juu­ril­le

22.12.2023 19:28
Tilaajille
"Ei ole tarvinnut puristaa", sanoo 45-vuotisjuhlaa viettävän Zero Ninen laulusolisti Kepa Salmirinne

"Ei ole tar­vin­nut pu­ris­taa", sanoo 45-vuo­tis­juh­laa viet­tä­vän Zero Ninen lau­lu­so­lis­ti Kepa Sal­mi­rin­ne

15.12.2023 16:30 1
Tilaajille
Hyvää suomalaisen musiikin päivää – Koillissanomien viikon visassa testataan nyt musiikkitietämystä

Hyvää suo­ma­lai­sen mu­sii­kin päivää – Koil­lis­sa­no­mien viikon visassa tes­ta­taan nyt mu­siik­ki­tie­tä­mys­tä

08.12.2023 18:00
Tilaajille
Kiinnostaako National Napalm Syndicate ja For My Pain? Heinäkuussa näiden ja muutaman muun bändin tahtiin hypitään Pudasjärvellä

Kiin­nos­taa­ko Na­tio­nal Napalm Syn­di­ca­te ja For My Pain? Hei­nä­kuus­sa näiden ja muu­ta­man muun bändin tahtiin hy­pi­tään Pu­das­jär­vel­lä

05.12.2023 18:11
Tilaajille
Rovaniemellä pian konsertoivat lauluntekijät kertovat, miten syntyy syvällinen joululaulu, joka myös avaa itkuhanat helposti

Ro­va­nie­mel­lä pian kon­ser­toi­vat lau­lun­te­ki­jät ker­to­vat, miten syntyy sy­väl­li­nen jou­lu­lau­lu, joka myös avaa it­ku­ha­nat hel­pos­ti

03.12.2023 17:00
Tilaajille
Kuunteletko Maustetyttöjä vai lähdetkö Piipahtamaan pirtissä? – Koillismaalla riittää nähtävää ja koettavaa tälläkin viikolla

Kuun­te­let­ko Maus­te­tyt­tö­jä vai läh­det­kö Pii­pah­ta­maan pir­tis­sä? – Koil­lis­maal­la riittää näh­tä­vää ja koet­ta­vaa täl­lä­kin vii­kol­la

17.11.2023 04:00
Tilaajille
Harmonikkataiturit Ruotsista ja Suomesta konsertoivat opistolla – illan aikana kuullaan myös meän kieltä

Har­mo­nik­ka­tai­tu­rit Ruot­sis­ta ja Suo­mes­ta kon­ser­toi­vat opis­tol­la – illan aikana kuul­laan myös meän kieltä

02.11.2023 17:00
Kuusamolaiset rivot kansanlaulut herättävät yhä tunteita – kun Tanja, Hanna ja Jenna julkaisivat lauluvideon, alkoi puhelin kilistä, eivätkä kaikki viestit olleet positiivisia: kuka saa laulaa ronskisti seksistä?

Kuu­sa­mo­lai­set rivot kan­san­lau­lut he­rät­tä­vät yhä tun­tei­ta – kun Tanja, Hanna ja Jenna jul­kai­si­vat lau­lu­vi­deon, alkoi puhelin ki­lis­tä, eivätkä kaikki viestit olleet po­si­tii­vi­sia: kuka saa laulaa rons­kis­ti sek­sis­tä?

27.10.2023 16:30 1
Tilaajille
Rukan Pisteen terassilla viime keväänä järjestetty Harmaa rinne -tapahtuma laajenee festivaaliksi – järjestäjät odottavat Pohjois-Suomen suurimmalle talvifestivaalille yli 10 000 kävijää

Rukan Pisteen te­ras­sil­la viime keväänä jär­jes­tet­ty Harmaa rinne -ta­pah­tu­ma laa­je­nee fes­ti­vaa­lik­si – jär­jes­tä­jät odot­ta­vat Poh­jois-Suo­men suu­rim­mal­le tal­vi­fes­ti­vaa­lil­le yli 10 000 kävijää

26.10.2023 10:00
Tilaajille
Aikakoneesta tuli ilmiö 30 vuotta sitten – tänä lauantaina ysärinostalgia valtaa Kuusamotalon: Sani kertoo, miksi keikoilla ei kuulla uusia biisejä

Ai­ka­ko­nees­ta tuli ilmiö 30 vuotta sitten – tänä lauan­tai­na ysä­ri­nos­tal­gia valtaa Kuu­sa­mo­ta­lon: Sani kertoo, miksi kei­koil­la ei kuulla uusia biisejä

20.10.2023 16:30
Tilaajille
Onko "Life should be a simple blend" sanoilla alkava laulu tuttu? – Jos näin, saatat olla vahvoilla Koillissanomien viikon visassa

Onko "Life should be a simple blend" sa­noil­la alkava laulu tuttu? – Jos näin, saatat olla vah­voil­la Koil­lis­sa­no­mien viikon visassa

13.10.2023 18:00
Tilaajille
45-vuotias Zero Nine juhlii joulukuussa Kuusamotalossa – kuusamolaisbändi ponnahti aikoinaan suomalaisten tietoisuuteen Levyraadista

45-vuo­tias Zero Nine juhlii jou­lu­kuus­sa Kuu­sa­mo­ta­los­sa – ­kuu­sa­mo­lais­bän­di pon­nah­ti ai­koi­naan suo­ma­lais­ten tie­toi­suu­teen Le­vy­raa­dis­ta

13.10.2023 17:00
Tilaajille