Musiikki
Kuukausi
Musiikkileirillä lapset saavat harjoitella yhdessä soittamista, leiri huipentuu päätöskonserttiin sunnuntaina: "Tärkeintä täällä on, että lapset nauttivat musiikin soittamisesta"

Mu­siik­ki­lei­ril­lä lapset saavat har­joi­tel­la yhdessä soit­ta­mis­ta, leiri hui­pen­tuu pää­tös­kon­sert­tiin sun­nun­tai­na: "Tär­kein­tä täällä on, että lapset naut­ti­vat mu­sii­kin soit­ta­mi­ses­ta"

06.08.2020 18:00
Tilaajille
Tetra-Halli, nuorisodiskot ja samalla keikalla Kemissä joulupukkina toimineen Jope Ruonansuun kanssa – ensisoittonsa julkaisevan Rat Boogien jäsenillä on soittohistoriaa: "Hatunnosto juuri sinne nuoruuden Kuusamoon"

Tet­ra-Hal­li, nuo­ri­so­dis­kot ja samalla kei­kal­la Kemissä jou­lu­puk­ki­na toi­mi­neen Jope Ruo­nan­suun kanssa – en­si­soit­ton­sa jul­kai­se­van Rat Boogien jä­se­nil­lä on soit­to­his­to­riaa: "Ha­tun­nos­to juuri sinne nuo­ruu­den Kuu­sa­moon"

28.07.2020 18:00
Tilaajille
Mitä perheen äiti tykkää elektronisesta tanssimusiikista tai miten radiota voi hyödyntää matkapeleissä? – Selvitimme miltä kesä kuulostaa lomalaisten autoissa

Mitä perheen äiti tykkää elekt­ro­ni­ses­ta tans­si­mu­sii­kis­ta tai miten radiota voi hyö­dyn­tää mat­ka­pe­leis­sä? – Sel­vi­tim­me miltä kesä kuu­los­taa lo­ma­lais­ten au­tois­sa

25.07.2020 15:00
Tilaajille
Pyhä Unplugged tänä vuonna virtuaalisesti – järjestäjien tavoitteena kunnostaa keväällä vaurioutunut esiintymislava

Pyhä Unp­lug­ged tänä vuonna vir­tuaa­li­ses­ti – jär­jes­tä­jien ta­voit­tee­na kun­nos­taa ke­vääl­lä vau­riou­tu­nut esiin­ty­mis­la­va

21.07.2020 08:20
Tilaajille
Vanhemmat
Kanttori Jukka Jaakkola palaa Kuusamoon vuosikymmenten jälkeen ja odottaa seurakuntalaisille soittoa innolla: "Tietyllä tavalla ympyrä sulkeutuu"

Kant­to­ri Jukka Jaak­ko­la palaa Kuu­sa­moon vuo­si­kym­men­ten jälkeen ja odottaa seu­ra­kun­ta­lai­sil­le soittoa in­nol­la: "Tie­tyl­lä tavalla ympyrä sul­keu­tuu"

24.06.2020 15:00
Tilaajille
Kuuntele itse! Kuusamolais-rovaniemeläisen Aarnio-yhtyeen toinen pitkäsoitto saa hehkutusta – Rumba: "Tämän vuoden paras kesälevy"

Kuun­te­le itse! Kuu­sa­mo­lais-ro­va­nie­me­läi­sen Aar­nio-yh­tyeen toinen pit­kä­soit­to saa heh­ku­tus­ta – Rumba: "Tämän vuoden paras ke­sä­le­vy"

10.06.2020 16:00
Tilaajille
Reino Rinteen tyttärenpoika tarttui Kalle Päätaloon – Jack Kerouacin tarina kääntyi Huojuvan ladon käsittelyssä koillismaalaisen kirjailijan elämään

Reino Rinteen tyt­tä­ren­poi­ka tarttui Kalle Pää­ta­loon – Jack Ke­roua­cin tarina kääntyi Huo­ju­van ladon kä­sit­te­lys­sä koil­lis­maa­lai­sen kir­jai­li­jan elämään

06.06.2020 19:58
Tilaajille
"Sain tästä taas valtavan motivaatiobuustin" – kuusamolainen Susanna sai Suomen Kulttuurirahastolta apurahan hopeahuilun hankintaan

"Sain tästä taas val­ta­van mo­ti­vaa­tio­buus­tin" – kuu­sa­mo­lai­nen Susanna sai Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta apu­ra­han ho­pea­hui­lun han­kin­taan

18.05.2020 09:00
Tilaajille
Teksti-TV 666, Pekko Käppi ja monia muita kotimaisia artisteja Rukalle huhtikuussa – Luminous Artist Festival julkisti esiintyjänsä

Teks­ti-TV 666, Pekko Käppi ja monia muita ko­ti­mai­sia ar­tis­te­ja Rukalle huh­ti­kuus­sa – Lu­mi­nous Artist Fes­ti­val jul­kis­ti esiin­ty­jän­sä

24.02.2020 08:51
Kantaesitys Kaamosgalleriassa - Esityksestä vastaavat paikalliset musiikkiopiston opettajat

Kan­ta­esi­tys Kaa­mos­gal­le­rias­sa - Esi­tyk­ses­tä vas­taa­vat pai­kal­li­set mu­siik­ki­opis­ton opet­ta­jat

18.02.2020 13:57