Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Kasvomaskit: Kuu­sa­mon kau­pun­ki hankkii suuren määrän maskeja 38 sen­til­lä kappale

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Musiikki
Arvio: Raisa Alasaarelan pianismi vakuutti illasta toiseen – musiikkiopiston konsertissa ensi kertaa esiintyi peräti kuusi soittajaa

Arvio: Raisa Ala­saa­re­lan pia­nis­mi va­kuut­ti illasta toiseen – mu­siik­ki­opis­ton kon­ser­tis­sa ensi kertaa esiin­tyi peräti kuusi soit­ta­jaa

08.01.2022 04:00
Tilaajille
Arvio: Vivaldin ”Kesä” tuli talven keskelle, kun aito italialainen barokkityyli hehkui Kuusamon musiikkiopiston oppilaskonsertissa

Arvio: Vi­val­din ”Kesä” tuli talven kes­kel­le, kun aito ita­lia­lai­nen ba­rok­ki­tyy­li hehkui Kuu­sa­mon mu­siik­ki­opis­ton op­pi­las­kon­ser­tis­sa

07.01.2022 17:00
Tilaajille
Lumi-festivaali tuo nousevat artistit ja kansainväliset kykyjenetsijät Rukalle helmikuussa – "Rukalla järjestettävä festivaali voi olla ainutlaatuinen helsinkiläiselle, vielä enemmän vaikkapa briteille"

Lu­mi-fes­ti­vaa­li tuo nou­se­vat ar­tis­tit ja kan­sain­vä­li­set ky­ky­jen­et­si­jät Rukalle hel­mi­kuus­sa – "Ru­kal­la jär­jes­tet­tä­vä fes­ti­vaa­li voi olla ai­nut­laa­tui­nen hel­sin­ki­läi­sel­le, vielä enemmän vaik­ka­pa bri­teil­le"

28.12.2021 11:00
Tilaajille
Arvio: Läikön basso siivitti ja Kourun sormet tanssivat, kun 70 vuoden mieskuorolaulu päättyi Kuusamossa

Arvio: Läikön basso sii­vit­ti ja Kourun sormet tans­si­vat, kun 70 vuoden mies­kuo­ro­lau­lu päättyi Kuu­sa­mos­sa

15.12.2021 18:04
Tilaajille
Erja Lyytinen konsertoi jälleen Kuusamossa ja tuo vieraita mukanaan – julkaisi myös uuden singlen

Erja Lyy­ti­nen kon­ser­toi jälleen Kuu­sa­mos­sa ja tuo vie­rai­ta mu­ka­naan – jul­kai­si myös uuden singlen

15.11.2021 04:00
Tilaajille
"Yleisö on se, mikä saa minut aina syttymään yhä uudestaan" – Vuodesta 1977 keikkaillut diskokuningatar Eini Kuusamotalon lavalla lauantaina –

"Yleisö on se, mikä saa minut aina syt­ty­mään yhä uu­des­taan" – Vuo­des­ta 1977 keik­kail­lut dis­ko­ku­nin­ga­tar Eini Kuu­sa­mo­ta­lon lavalla lauan­tai­na –

13.11.2021 04:00
Tilaajille
Miltä kuulostaa ääneenluku Iltahämärissä tai Kuusamon mieslaulajien 70-vuotis- ja jäähyväiskonsertti? Nappaa tästä menovinkit viikonlopun ja alkuviikon menoihin!

Miltä kuu­los­taa ää­neen­lu­ku Il­ta­hä­mä­ris­sä tai Kuu­sa­mon mies­lau­la­jien 70-vuo­tis- ja jää­hy­väis­kon­sert­ti? Nappaa tästä me­no­vin­kit vii­kon­lo­pun ja al­ku­vii­kon me­noi­hin!

11.11.2021 14:00
Tilaajille
Nuotioilta Kirpistöllä johti Porokolariin – Tulevat klassikot nousee perjantaina digitaaliseen päivänvaloon

Nuo­tioil­ta Kir­pis­töl­lä johti Po­ro­ko­la­riin – Tulevat klas­si­kot nousee per­jan­tai­na di­gi­taa­li­seen päi­vän­va­loon

28.10.2021 04:00
Tilaajille
Musiikin jytkettä kuusamolaisittain – on uuden yhtyeen aika näyttää koparansa
Kolumni

Mu­sii­kin jyt­ket­tä kuu­sa­mo­lai­sit­tain – on uuden yhtyeen aika näyttää ko­pa­ran­sa

28.10.2021 04:00
Tilaajille
Tavoitteena esiintyä Suomen jokaisessa kirjastossa – taivalkoskelaissyntyisen Janne Nevalan romaanit ja musiikin yhdistävä esitys kiertää Koillismaalla

Ta­voit­tee­na esiin­tyä Suomen jo­kai­ses­sa kir­jas­tos­sa – tai­val­kos­ke­lais­syn­tyi­sen Janne Nevalan ro­maa­nit ja mu­sii­kin yh­dis­tä­vä esitys kiertää Koil­lis­maal­la

27.10.2021 19:01
Tilaajille
Jouni Somero konsertoi elämänsä naisten kanssa – Somero juhlii 40 vuottaan taiteilijana vaimon ja tyttären kanssa lavalla

Jouni Somero kon­ser­toi elä­män­sä naisten kanssa – Somero juhlii 40 vuot­taan tai­tei­li­ja­na vaimon ja tyt­tä­ren kanssa lavalla

06.10.2021 19:01
Tilaajille
Arvio: Musiikki virtasi maestro Mika Väyrysen hyppysistä kuin elämän vesi – hänen ja Korpijaakon ystävyys tuottaa ainutlaatuisia teoksia

Arvio: Mu­siik­ki virtasi maestro Mika Väy­ry­sen hyp­py­sis­tä kuin elämän vesi – hänen ja Kor­pi­jaa­kon ys­tä­vyys tuottaa ai­nut­laa­tui­sia teoksia

23.09.2021 19:00
Tilaajille
"Toivottavasti enää ei tarvitse painaa peruutusnappia" – Rukan talven tapahtumista osa jo myyty loppuun: Rap ja pipolätkä vetävät

"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

20.09.2021 08:34
Tilaajille
Soiva Siili laulaa Hannu Hautalan eläinlapsia esittävien kuvien innoittamana – ensin nauttimaan pääsevät koululaiset, torstaina muukin yleisö

Soiva Siili laulaa Hannu Hau­ta­lan eläin­lap­sia esit­tä­vien kuvien in­noit­ta­ma­na – ensin naut­ti­maan pää­se­vät kou­lu­lai­set, tors­tai­na muukin yleisö

08.09.2021 19:00
Tilaajille
Joskus menneet vuosikymmenet vain kolahtavat nykypäivää enemmän – aiempien vuosien kulttuurillinen tuotanto tarjoaa vaihtelua ja irtioton ajoittain stressaavasta nykyhetkestä
Kolumni

Joskus menneet vuo­si­kym­me­net vain ko­lah­ta­vat ny­ky­päi­vää enemmän – aiem­pien vuosien kult­tuu­ril­li­nen tuo­tan­to tarjoaa vaih­te­lua ja ir­ti­oton ajoit­tain stres­saa­vas­ta ny­ky­het­kes­tä

09.08.2021 04:00 1
Tilaajille
Suomiräpin uusimmat tulokkaat esiintyvät marraskuussa Rukalla – UP NORTH -tapahtuma on ensimmäinen laatuaan

Suo­mi­rä­pin uu­sim­mat tu­lok­kaat esiin­ty­vät mar­ras­kuus­sa Rukalla – UP NORTH -ta­pah­tu­ma on en­sim­mäi­nen laa­tuaan

03.08.2021 15:00
Tilaajille
Perjantaina otetaan käyttöön Kuusamon uusi tapahtuma-alue: oululaisen Group Calabassen musiikissa yhdistyvät suomalaisen kansanperinne ja länsiafrikkalaiset rytmit

Per­jan­tai­na otetaan käyt­töön Kuu­sa­mon uusi ta­pah­tu­ma-alue: ou­lu­lai­sen Group Ca­la­bas­sen mu­sii­kis­sa yh­dis­ty­vät suo­ma­lai­sen kan­san­pe­rin­ne ja län­si­af­rik­ka­lai­set rytmit

29.07.2021 11:00
Tilaajille
"Posiohan on meidän yhtyeelle keskeinen paikka, siellä yhtye on periaatteessa perustettu" – Oululainen Peltokurki-duo esiintyy sunnuntaina Timisjärven Pentik Kartanolla ja haluaa välittää musiikillaan aitoja tunteita

"Po­sio­han on meidän yh­tyeel­le kes­kei­nen paikka, siellä yhtye on pe­ri­aat­tees­sa pe­rus­tet­tu" – Ou­lu­lai­nen Pel­to­kur­ki-duo esiin­tyy sun­nun­tai­na Ti­mis­jär­ven Pentik Kar­ta­nol­la ja haluaa vä­lit­tää mu­sii­kil­laan aitoja tun­tei­ta

23.07.2021 19:00
Tilaajille
Zero Nine soittaa Summer Partyssa lauantaina: "Kyllä me sen verran aiotaan ladata, että ne ketkä tulevat katsomaan saavat rahalle vastinetta"

Zero Nine soittaa Summer Par­tys­sa lauan­tai­na: "Kyllä me sen verran aiotaan ladata, että ne ketkä tulevat kat­so­maan saavat rahalle vas­ti­net­ta"

15.07.2021 19:00
Tilaajille
Perjantaina Kuusamossa tarjolla ainutlaatuinen trubaduurikeikka: Zero Ninen kitaristi Mara Mäntyniemi lupaa coverhittejä ja omaa ennenkuulematonta tuotantoa

Per­jan­tai­na Kuu­sa­mos­sa tar­jol­la ai­nut­laa­tui­nen tru­ba­duu­ri­keik­ka: Zero Ninen ki­ta­ris­ti Mara Män­ty­nie­mi lupaa co­ver­hit­te­jä ja omaa en­nen­kuu­le­ma­ton­ta tuo­tan­toa

01.07.2021 18:00
Tilaajille