Musiikki
Kuukausi
Club Teatria siirtää keikkoja joulukuun ensimmäiseltä viikonlopulta – "Keikkakalenteria tarkastellaan viikko kerrallaan"

Club Teatria siirtää keik­ko­ja jou­lu­kuun en­sim­mäi­sel­tä vii­kon­lo­pul­ta – "Keik­ka­ka­len­te­ria tar­kas­tel­laan viikko ker­ral­laan"

19.11.2020 11:58 0
Toimittajalta: Tällainen oli korona-ajan keikkakokemus – maskeista ja turvaväleistä huolimatta itkin ja nauroin livemusiikin ansiosta

Toi­mit­ta­jal­ta: Täl­lai­nen oli ko­ro­na-ajan keik­ka­ko­ke­mus – mas­keis­ta ja tur­va­vä­leis­tä huo­li­mat­ta itkin ja nauroin li­ve­mu­sii­kin an­sios­ta

19.11.2020 04:00 0
Samuli Putro on mies, joka ei myönnä haaveilevansa mistään – Neljällä vuosikymmmenellä hittejä kirjoittaneen miehen raahelainen realismi on kadehdittavaa: "Käsitän onnellisuuden niin, että en ole onneton"

Samuli Putro on mies, joka ei myönnä haa­vei­le­van­sa mistään – Nel­jäl­lä vuo­si­kymm­me­nel­lä hittejä kir­joit­ta­neen miehen raa­he­lai­nen rea­lis­mi on ka­deh­dit­ta­vaa: "Kä­si­tän on­nel­li­suu­den niin, että en ole on­ne­ton"

14.11.2020 12:00 0
Tilaajille
Lapin kamariorkesteri konsertoi Kuusamotalossa 30.10. – luvassa ainakin kahdeksan miniatyyrisävellystä, sellokonsertto ja elokuvasäveltäjä Ennio Morriconen musiikkia

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri kon­ser­toi Kuu­sa­mo­ta­los­sa 30.10. – luvassa ainakin kah­dek­san mi­nia­tyy­ri­sä­vel­lys­tä, sel­lo­kon­sert­to ja elo­ku­va­sä­vel­tä­jä Ennio Mor­ri­co­nen mu­siik­kia

29.10.2020 11:00 0
Tilaajille
Isä antoi kitaran käteen 8-vuotiaalle, mutta vasta kesä ennen viimeistä lukiovuotta oli käänteentekevä – nyt nuori kitarataituri konsertoi Kuusamossa jo toistamiseen

Isä antoi kitaran käteen 8-vuo­tiaal­le, mutta vasta kesä ennen vii­meis­tä lu­kio­vuot­ta oli kään­teen­te­ke­vä – nyt nuori ki­ta­ra­tai­tu­ri kon­ser­toi Kuu­sa­mos­sa jo tois­ta­mi­seen

25.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Elina Mustosen Laura Maddalena -esitys Kuusamoon

Elina Mus­to­sen Laura Mad­da­le­na -esitys Kuu­sa­moon

25.10.2020 11:02 0
Tilaajille
Vanhemmat
Konserttiarvio: Pianistit loistivat upeilla esityksillään

Kon­sert­tiar­vio: Pia­nis­tit lois­ti­vat upeilla esi­tyk­sil­lään

07.10.2020 17:01 0
Tilaajille
Seppo Kallion arvostelu: Poulencin sonaatissa oli ihmeellistä taikaa

Seppo Kallion ar­vos­te­lu: Pou­len­cin so­naa­tis­sa oli ih­meel­lis­tä taikaa

04.10.2020 16:00 0
Musiikinopettajan työ toi Essi Hirvelän Kuusamoon – Musiikista ja luonnosta ammentava Hirvelä kaihtaa kysymystä suosikkiartisteista:  "En ole vielä 33-vuotiaanakaan oppinut vastaamaan tähän"

Mu­sii­kin­opet­ta­jan työ toi Essi Hir­ve­län Kuu­sa­moon – Mu­sii­kis­ta ja luon­nos­ta am­men­ta­va Hirvelä kaihtaa ky­sy­mys­tä suo­sik­kiar­tis­teis­ta:  "En ole vielä 33-vuo­tiaa­na­kaan oppinut vas­taa­maan tähän"

02.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Villifestivaalilla artistit kohtaavat yleisönsä läheltä: "Keikalla pelataan paljon tunnelmalla" – Koillissanomat lähettää kahden esiintyjän keikat livenä

Vil­li­fes­ti­vaa­lil­la ar­tis­tit koh­taa­vat ylei­sön­sä lä­hel­tä: "Kei­kal­la pe­la­taan paljon tun­nel­mal­la" – Koil­lis­sa­no­mat lä­het­tää kahden esiin­ty­jän keikat livenä

20.08.2020 15:00 0
Tilaajille
Musiikkileirillä lapset saavat harjoitella yhdessä soittamista, leiri huipentuu päätöskonserttiin sunnuntaina: "Tärkeintä täällä on, että lapset nauttivat musiikin soittamisesta"

Mu­siik­ki­lei­ril­lä lapset saavat har­joi­tel­la yhdessä soit­ta­mis­ta, leiri hui­pen­tuu pää­tös­kon­sert­tiin sun­nun­tai­na: "Tär­kein­tä täällä on, että lapset naut­ti­vat mu­sii­kin soit­ta­mi­ses­ta"

06.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Tetra-Halli, nuorisodiskot ja samalla keikalla Kemissä joulupukkina toimineen Jope Ruonansuun kanssa – ensisoittonsa julkaisevan Rat Boogien jäsenillä on soittohistoriaa: "Hatunnosto juuri sinne nuoruuden Kuusamoon"

Tet­ra-Hal­li, nuo­ri­so­dis­kot ja samalla kei­kal­la Kemissä jou­lu­puk­ki­na toi­mi­neen Jope Ruo­nan­suun kanssa – en­si­soit­ton­sa jul­kai­se­van Rat Boogien jä­se­nil­lä on soit­to­his­to­riaa: "Ha­tun­nos­to juuri sinne nuo­ruu­den Kuu­sa­moon"

28.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Mitä perheen äiti tykkää elektronisesta tanssimusiikista tai miten radiota voi hyödyntää matkapeleissä? – Selvitimme miltä kesä kuulostaa lomalaisten autoissa

Mitä perheen äiti tykkää elekt­ro­ni­ses­ta tans­si­mu­sii­kis­ta tai miten radiota voi hyö­dyn­tää mat­ka­pe­leis­sä? – Sel­vi­tim­me miltä kesä kuu­los­taa lo­ma­lais­ten au­tois­sa

25.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Pyhä Unplugged tänä vuonna virtuaalisesti – järjestäjien tavoitteena kunnostaa keväällä vaurioutunut esiintymislava

Pyhä Unp­lug­ged tänä vuonna vir­tuaa­li­ses­ti – jär­jes­tä­jien ta­voit­tee­na kun­nos­taa ke­vääl­lä vau­riou­tu­nut esiin­ty­mis­la­va

21.07.2020 08:20 0
Tilaajille
Kanttori Jukka Jaakkola palaa Kuusamoon vuosikymmenten jälkeen ja odottaa seurakuntalaisille soittoa innolla: "Tietyllä tavalla ympyrä sulkeutuu"

Kant­to­ri Jukka Jaak­ko­la palaa Kuu­sa­moon vuo­si­kym­men­ten jälkeen ja odottaa seu­ra­kun­ta­lai­sil­le soittoa in­nol­la: "Tie­tyl­lä tavalla ympyrä sul­keu­tuu"

24.06.2020 15:00 0
Tilaajille
Kuuntele itse! Kuusamolais-rovaniemeläisen Aarnio-yhtyeen toinen pitkäsoitto saa hehkutusta – Rumba: "Tämän vuoden paras kesälevy"

Kuun­te­le itse! Kuu­sa­mo­lais-ro­va­nie­me­läi­sen Aar­nio-yh­tyeen toinen pit­kä­soit­to saa heh­ku­tus­ta – Rumba: "Tämän vuoden paras ke­sä­le­vy"

10.06.2020 16:00 0
Tilaajille
Reino Rinteen tyttärenpoika tarttui Kalle Päätaloon – Jack Kerouacin tarina kääntyi Huojuvan ladon käsittelyssä koillismaalaisen kirjailijan elämään

Reino Rinteen tyt­tä­ren­poi­ka tarttui Kalle Pää­ta­loon – Jack Ke­roua­cin tarina kääntyi Huo­ju­van ladon kä­sit­te­lys­sä koil­lis­maa­lai­sen kir­jai­li­jan elämään

06.06.2020 19:58 0
Tilaajille
"Sain tästä taas valtavan motivaatiobuustin" – kuusamolainen Susanna sai Suomen Kulttuurirahastolta apurahan hopeahuilun hankintaan

"Sain tästä taas val­ta­van mo­ti­vaa­tio­buus­tin" – kuu­sa­mo­lai­nen Susanna sai Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta apu­ra­han ho­pea­hui­lun han­kin­taan

18.05.2020 09:00 0
Tilaajille
Teksti-TV 666, Pekko Käppi ja monia muita kotimaisia artisteja Rukalle huhtikuussa – Luminous Artist Festival julkisti esiintyjänsä

Teks­ti-TV 666, Pekko Käppi ja monia muita ko­ti­mai­sia ar­tis­te­ja Rukalle huh­ti­kuus­sa – Lu­mi­nous Artist Fes­ti­val jul­kis­ti esiin­ty­jän­sä

24.02.2020 08:51 0