Musiikki
Viimeisin 12 tuntia

Tyy­lil­lä ja tai­dol­la: Mu­siik­ki­opis­ton lu­ku­vuo­den pää­tös­kon­sert­ti tarjosi jälleen kerran upeita tul­kin­to­ja ja hienoja hetkiä

19:44
Tilaajille
Vanhemmat

Kuu­sa­mon mu­siik­ki­opis­toon va­lit­tiin op­pi­lai­ta – katso tästä nimet

04.06.2021 12:52
Tilaajille

Qstock jul­kis­ti lisää esiin­ty­jiä: lauan­tai­na lavalla nähdään muun muassa brit­ti­pop­bän­di Suede sekä Apo­ca­lyp­ti­ca

02.06.2021 09:31

Itseään ei voi paeta – mu­siik­ki toimii elämän peilinä kuu­sa­mo­lais­taus­tai­sil­le Sami Heik­ki­läl­le ja Anssi Ala­juu­mal­le

25.05.2021 19:00
Tilaajille

"Tämä on yksi tämän kevään paras päivä" – Kuu­sa­mos­sa to­teu­tet­tiin TV:stä tuttu kon­sep­ti ja yl­lä­tet­tiin lä­him­mäi­siä: lop­pu­tu­los kat­sot­ta­vis­sa tänään Kuusamo NYT -ka­na­val­ta

21.04.2021 19:00
Tilaajille

Pro­vins­si­rock, Ilo­saa­ri­rock ja Tuska pe­ru­taan koronan takia tois­ta­mi­seen – fes­ta­rit siir­ty­vät ensi vuoteen

16.04.2021 12:51

Oulun Mu­siik­ki­juh­lat jatkaa kon­sert­ti­tal­len­tei­den kat­se­luai­kaa, lippuja ostettu ul­ko­mail­ta asti

29.03.2021 13:00

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Jon Säk­ki­nen jatkoon Ta­lent-kil­pai­lus­sa: In­nos­tus mu­siik­kiin syttyi lapsena Kit­ka­jär­ven ran­nal­la Stra­to­va­riuk­sen levyn myötä: "Pienen pojan maailma muut­tui”

27.02.2021 17:00
Tilaajille

”Korona söi pe­rus­kun­toa ja lau­lu­kun­toa” – Long covid hi­das­taa kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sen Henna Uotin unelmaa ar­tis­tiu­des­ta, mutta nyt hän jul­kai­see nel­jän­nen sink­kun­sa

20.02.2021 19:00
Tilaajille
Kolumni

Pää­kir­joi­tus: Di­gi­loi­kan teh­neel­lä kir­kol­la on kä­sis­sään kaik­kien aikojen ti­lai­suus – seu­raa­vak­si on otet­ta­va loikka uusien ylei­sö­jen saa­vut­ta­mi­sek­si

10.02.2021 07:53
Tilaajille

Tuure Kil­pe­läi­sen kiertue siirtyy edel­leen – Kuu­sa­mo­ta­lon keikka huh­ti­kuus­sa 2022

04.02.2021 16:06
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Yl­lät­tä­vä levy poi­ka­bän­din keu­la­hah­mol­ta – Imelyys on kaukana Take Thatin Gary Bar­low'n vii­den­nes­tä soo­lo­le­vys­tä

29.01.2021 19:02
Tilaajille

Sols­ti­ce-fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään jälleen ju­han­nuk­se­na: "Ul­koil­ma­ta­pah­tu­ma on paras mah­dol­li­nen vaih­to­eh­to tänä aikana"

22.01.2021 13:15
Tilaajille

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen laulaja Voice of Fin­lan­diin

13.01.2021 14:59
Tilaajille

Ki­ta­ris­ti Alexi Laiho on kuollut – 41-vuo­tiaa­na me­neh­ty­nyt muu­sik­ko kärsi pit­kä­ai­kai­sis­ta ter­veys­on­gel­mis­ta

04.01.2021 13:16

Sy­dä­mee­ni joulun teen on suo­si­tuin ko­ti­mai­nen jou­lu­lau­lu ra­dio­soi­tos­sa – lis­tal­la keikkuu tuttuja nimiä

23.12.2020 19:00
Tilaajille

Club Teatria siirtää keik­ko­ja jou­lu­kuun en­sim­mäi­sel­tä vii­kon­lo­pul­ta – "Keik­ka­ka­len­te­ria tar­kas­tel­laan viikko ker­ral­laan"

19.11.2020 11:58

Toi­mit­ta­jal­ta: Täl­lai­nen oli ko­ro­na-ajan keik­ka­ko­ke­mus – mas­keis­ta ja tur­va­vä­leis­tä huo­li­mat­ta itkin ja nauroin li­ve­mu­sii­kin an­sios­ta

19.11.2020 04:00

Samuli Putro on mies, joka ei myönnä haa­vei­le­van­sa mistään – Nel­jäl­lä vuo­si­kymm­me­nel­lä hittejä kir­joit­ta­neen miehen raa­he­lai­nen rea­lis­mi on ka­deh­dit­ta­vaa: "Kä­si­tän on­nel­li­suu­den niin, että en ole on­ne­ton"

14.11.2020 17:14
Tilaajille

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri kon­ser­toi Kuu­sa­mo­ta­los­sa 30.10. – luvassa ainakin kah­dek­san mi­nia­tyy­ri­sä­vel­lys­tä, sel­lo­kon­sert­to ja elo­ku­va­sä­vel­tä­jä Ennio Mor­ri­co­nen mu­siik­kia

29.10.2020 11:00
Tilaajille