Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Keikat
"Harvoin kuulee sellaista laulua, joka tuntuu sydämeen asti” ­– kuusamolaisjuurinen Jore Marjaranta ei kaipaa menneiltä vuosikymmeniltä sekoilua, mutta palauttaisi musiikkiin sielun

"Har­voin kuulee sel­lais­ta laulua, joka tuntuu sy­dä­meen asti” – kuu­sa­mo­lais­juu­ri­nen Jore Mar­ja­ran­ta ei kaipaa men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä se­koi­lua, mutta pa­laut­tai­si mu­siik­kiin sielun

19.04.2023 19:27
Tilaajille
Ruka järjestää ensimmäistä kertaa Harmaa rinne -tapahtuman: Käärijä, Mikael Gabriel ja Stig lavalla

Ruka jär­jes­tää en­sim­mäis­tä kertaa Harmaa rinne -ta­pah­tu­man: Kää­ri­jä, Mikael Gabriel ja Stig lavalla

31.01.2023 04:00
Tilaajille
Tunnetko? Tarvitsetko? Nyt olisi tarjolla etäluentoa aiheesta – Lisäksi vipattavalle menojalalle löytyy lääkettä niin Kuusamon historiasta, jääkiekkopeleistä kuin Stigin keikasta: katso tästä menovinkit!

Tun­net­ko? Tar­vit­set­ko? Nyt olisi tar­jol­la etä­luen­toa ai­hees­ta – Lisäksi vi­pat­ta­val­le me­no­ja­lal­le löytyy lää­ket­tä niin Kuu­sa­mon his­to­rias­ta, jää­kiek­ko­pe­leis­tä kuin Stigin kei­kas­ta: katso tästä me­no­vin­kit!

04.11.2021 15:50
Tilaajille
Perjantaina otetaan käyttöön Kuusamon uusi tapahtuma-alue: oululaisen Group Calabassen musiikissa yhdistyvät suomalaisen kansanperinne ja länsiafrikkalaiset rytmit

Per­jan­tai­na otetaan käyt­töön Kuu­sa­mon uusi ta­pah­tu­ma-alue: ou­lu­lai­sen Group Ca­la­bas­sen mu­sii­kis­sa yh­dis­ty­vät suo­ma­lai­sen kan­san­pe­rin­ne ja län­si­af­rik­ka­lai­set rytmit

29.07.2021 11:00
Tilaajille
Zero Nine soittaa Summer Partyssa lauantaina: "Kyllä me sen verran aiotaan ladata, että ne ketkä tulevat katsomaan saavat rahalle vastinetta"

Zero Nine soittaa Summer Par­tys­sa lauan­tai­na: "Kyllä me sen verran aiotaan ladata, että ne ketkä tulevat kat­so­maan saavat rahalle vas­ti­net­ta"

15.07.2021 19:00
Tilaajille
Perjantaina Kuusamossa tarjolla ainutlaatuinen trubaduurikeikka: Zero Ninen kitaristi Mara Mäntyniemi lupaa coverhittejä ja omaa ennenkuulematonta tuotantoa

Per­jan­tai­na Kuu­sa­mos­sa tar­jol­la ai­nut­laa­tui­nen tru­ba­duu­ri­keik­ka: Zero Ninen ki­ta­ris­ti Mara Män­ty­nie­mi lupaa co­ver­hit­te­jä ja omaa en­nen­kuu­le­ma­ton­ta tuo­tan­toa

01.07.2021 18:00
Tilaajille
Tuure Kilpeläisen kiertue siirtyy edelleen – Kuusamotalon keikka huhtikuussa 2022

Tuure Kil­pe­läi­sen kiertue siirtyy edel­leen – Kuu­sa­mo­ta­lon keikka huh­ti­kuus­sa 2022

04.02.2021 16:06
Tilaajille
Club Teatria siirtää keikkoja joulukuun ensimmäiseltä viikonlopulta – "Keikkakalenteria tarkastellaan viikko kerrallaan"

Club Teatria siirtää keik­ko­ja jou­lu­kuun en­sim­mäi­sel­tä vii­kon­lo­pul­ta – "Keik­ka­ka­len­te­ria tar­kas­tel­laan viikko ker­ral­laan"

19.11.2020 11:58
Toimittajalta: Tällainen oli korona-ajan keikkakokemus – maskeista ja turvaväleistä huolimatta itkin ja nauroin livemusiikin ansiosta

Toi­mit­ta­jal­ta: Täl­lai­nen oli ko­ro­na-ajan keik­ka­ko­ke­mus – mas­keis­ta ja tur­va­vä­leis­tä huo­li­mat­ta itkin ja nauroin li­ve­mu­sii­kin an­sios­ta

19.11.2020 04:00
"Keikoilla tullaan aika useinkin kiittelemään siitä, että teemme juuri tällaista musiikkia" – Maustetyttöjen lauluissa elämä näyttää nurjan puolensa myös uudella albumilla

"Kei­koil­la tullaan aika usein­kin kiit­te­le­mään siitä, että teemme juuri täl­lais­ta mu­siik­kia" – Maus­te­tyt­tö­jen lau­luis­sa elämä näyttää nurjan puo­len­sa myös uudella al­bu­mil­la

07.11.2020 19:00
Tilaajille
Me Too herätti Ingallsin Laurankin - Uusi sukupolvi tekee vallankumousta Maija Vilkkumaan keikoilla ja artisti on mukana: "Keskisormen näyttäminen on aina tuntunut tarpeelliselta"

Me Too herätti In­gall­sin Lau­ran­kin - Uusi su­ku­pol­vi tekee val­lan­ku­mous­ta Maija Vilk­ku­maan kei­koil­la ja artisti on mukana: "Kes­ki­sor­men näyt­tä­mi­nen on aina tun­tu­nut tar­peel­li­sel­ta"

09.03.2018 15:00