Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rukan matkailu
Innokkaimmat soittivat Taavetille kotiin, kun Rukan uusi rinneravintola ilmoitti olemassaolostaan somessa: " Kun ihmiset joutuvat arpomaan, mistä on kyse, se herättää kiinnostusta"

In­nok­kaim­mat soit­ti­vat Taa­ve­til­le kotiin, kun Rukan uusi rin­ne­ra­vin­to­la il­moit­ti ole­mas­sa­olos­taan so­mes­sa: " Kun ihmiset jou­tu­vat ar­po­maan, mistä on kyse, se he­rät­tää kiin­nos­tus­ta"

11.11.2023 04:00 4
Tilaajille
Rukakeskus jättää superpaipin taas rakentamatta: Matti Parviaisen mukaan liian harva käyttää kalliin suorituspaikan täyttä potentiaalia

Ru­ka­kes­kus jättää su­per­pai­pin taas ra­ken­ta­mat­ta: Matti Par­viai­sen mukaan liian harva käyttää kalliin suo­ri­tus­pai­kan täyttä po­ten­tiaa­lia

03.11.2023 04:00
Tilaajille
"Syyslomalla parasta on lomailu" – koululaiset viettivät syyslomapäivää talviaktiviteettien merkeissä Rukalla

"Syys­lo­mal­la parasta on lo­mai­lu" – kou­lu­lai­set viet­ti­vät syys­lo­ma­päi­vää tal­vi­ak­ti­vi­teet­tien mer­keis­sä Rukalla

24.10.2023 17:00
Tilaajille
Ensilumenlatu Rukalla avautuu perjantaina – vastaa viikon kysymykseen paljonko meinasit kerätä hiihtokilometrejä tänä talvena

En­si­lu­men­la­tu Rukalla avautuu per­jan­tai­na – vastaa viikon ky­sy­myk­seen pal­jon­ko mei­na­sit kerätä hiih­to­ki­lo­met­re­jä tänä talvena

11.10.2023 04:00 5
Tilaajille
Maston alue on kymmenen vuoden päästä yksi Rukan suosituimmista, uskoo toimitusjohtaja Antti Kärävä – siksi Rukalla on nyt käynnissä 14 miljoonan euron investoinnit

Maston alue on kym­me­nen vuoden päästä yksi Rukan suo­si­tuim­mis­ta, uskoo toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä – siksi Rukalla on nyt käyn­nis­sä 14 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nit

01.10.2023 17:00
Tilaajille
Maston rinnealue uudistui kesällä – katso miltä hissinousu Suomen ensimmäisellä kahdeksan matkustajan tuolihissillä tulee näyttämään

Maston rin­ne­alue uu­dis­tui kesällä – katso miltä his­si­nou­su Suomen en­sim­mäi­sel­lä kah­dek­san mat­kus­ta­jan tuo­li­his­sil­lä tulee näyt­tä­mään

01.10.2023 17:00
Tilaajille
Näin valmistat tuorepastaa Vespinon tapaan

Näin val­mis­tat tuo­re­pas­taa Ves­pi­non tapaan

26.08.2023 12:00
Tilaajille
Rukalla juhlitaan kansallista Bike Park -päivää uuden reitin avajaisilla

Rukalla juh­li­taan kan­sal­lis­ta Bike Park -päivää uuden reitin ava­jai­sil­la

27.06.2023 17:00
Tilaajille
Kuusamosta suoraan Old Traffordille – tilauslennoissa voisi olla mahdollisuus myös koillismaalaiselle matkailijalle
Kolumni

Kuu­sa­mos­ta suoraan Old Traf­for­dil­le – ti­laus­len­nois­sa voisi olla mah­dol­li­suus myös koil­lis­maa­lai­sel­le mat­kai­li­jal­le

21.06.2023 04:00
Tilaajille
Koillissanomat Live: Nuts Karhunkierroksen polkujuoksijat starttasivat 166 kilometrin taipaleelle – katso tallenne lähtötunnelmista

Koil­lis­sa­no­mat Live: Nuts Kar­hun­kier­rok­sen pol­ku­juok­si­jat start­ta­si­vat 166 ki­lo­met­rin tai­pa­leel­le – katso tal­len­ne läh­tö­tun­nel­mis­ta

26.05.2023 08:55
Tilaajille
Rohkeasti jään reunalle sen läpi – tällaista on koskikellunta Kitkajoessa

Roh­keas­ti jään reu­nal­le sen läpi – täl­lais­ta on kos­ki­kel­lun­ta Kit­ka­joes­sa

02.04.2023 15:24 1
Tilaajille
Asuminen Rukalla ei tarkoita sitä, että kaikki tulisi niellä pureskelematta – entä jos helikopterikenttä perustettaisiin tietämättäsi sinun naapuritontille?
Kolumni

Asu­mi­nen Rukalla ei tar­koi­ta sitä, että kaikki tulisi niellä pu­res­ke­le­mat­ta – entä jos he­li­kop­te­ri­kent­tä pe­rus­tet­tai­siin tie­tä­mät­tä­si sinun naa­pu­ri­ton­til­le?

24.03.2023 04:00 7
Tilaajille
Suksiboksijonot tulevat taas ja Rukalla odotetaan hyvää sesonkia – Taivalvaaralla mietityttää Pikku-Syötteen avautuminen: "Lähialueilta ihmiset oppivat käymään täällä"

Suk­si­bok­si­jo­not tulevat taas ja Rukalla odo­te­taan hyvää se­son­kia – Tai­val­vaa­ral­la mie­ti­tyt­tää Pik­ku-Syöt­teen avau­tu­mi­nen: "Lä­hia­lueil­ta ihmiset oppivat käymään täällä"

17.02.2023 04:00
Tilaajille
Ruka järjestää ensimmäistä kertaa Harmaa rinne -tapahtuman: Käärijä, Mikael Gabriel ja Stig lavalla

Ruka jär­jes­tää en­sim­mäis­tä kertaa Harmaa rinne -ta­pah­tu­man: Kää­ri­jä, Mikael Gabriel ja Stig lavalla

31.01.2023 04:00
Tilaajille
Antti Kärävä on Rukakeskuksen uusi toimitusjohtaja – katso millä miettein uusi ja vanha toimitusjohtaja käynnistää yhteistyötä

Antti Kärävä on Ru­ka­kes­kuk­sen uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – katso millä miet­tein uusi ja vanha toi­mi­tus­joh­ta­ja käyn­nis­tää yh­teis­työ­tä

27.01.2023 03:55
Tilaajille