Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ravintolat
Kuriiri: Hotelli Aapa lopetti viikonloppuna ja tilat jäävät tyhjilleen – sama yrittäjäpariskunta avaa baarin Sorrentoon

Ku­rii­ri: Hotelli Aapa lopetti vii­kon­lop­pu­na ja tilat jäävät tyh­jil­leen – sama yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta avaa baarin Sor­ren­toon

05.04.2023 16:15
Tilaajille
"Me olemme Lappi-illallisen edelläkävijöitä" – Hotelli Roayl Rukassa on tarjoiltu Lappi-illallista jo 20 vuoden ajan: Mikä on suosion salaisuus?

"Me olemme Lap­pi-il­lal­li­sen edel­lä­kä­vi­jöi­tä" – Hotelli Roayl Rukassa on tar­joil­tu Lap­pi-il­lal­lis­ta jo 20 vuoden ajan: Mikä on suosion sa­lai­suus?

01.04.2023 12:00
Tilaajille
Riipiset avaavat uuden ravintolan Pyhätunturille – "Ravintolasta on tarkoitus tehdä lämminhenkinen kohtaamispaikka Pyhän kävijöille herkullisen ruoan äärellä"

Rii­pi­set avaavat uuden ra­vin­to­lan Py­hä­tun­tu­ril­le – "Ra­vin­to­las­ta on tar­koi­tus tehdä läm­min­hen­ki­nen koh­taa­mis­paik­ka Pyhän kä­vi­jöil­le her­kul­li­sen ruoan ää­rel­lä"

19.03.2023 04:00
Tilaajille
Ravintola Tapio Kuusamoon? Yritys vihjailee somessa avaavansa pop up -konseptilla Kitkantielle

Ra­vin­to­la Tapio Kuu­sa­moon? Yritys vih­jai­lee somessa avaa­van­sa pop up -kon­sep­til­la Kit­kan­tiel­le

14.03.2023 15:14 2
Tilaajille
Nilon pizzeriassa Kuusamossa vesivahinko perjantaina – ”Saattaa olla, että tulee monen kuukauden remontti”

Nilon piz­ze­rias­sa Kuu­sa­mos­sa ve­si­va­hin­ko per­jan­tai­na – ”Saat­taa olla, että tulee monen kuu­kau­den re­mont­ti”

10.03.2023 12:32
Tilaajille
Oulun Kärpät on Ihku-baarien uusi omistaja – Osti osake-enemmistön Ihku-ravintolaketjun omistavasta Tunturiviihde Oy:stä

Oulun Kärpät on Ih­ku-baa­rien uusi omis­ta­ja – Osti osa­ke-enem­mis­tön Ih­ku-ra­vin­to­la­ket­jun omis­ta­vas­ta Tun­tu­ri­viih­de Oy:stä

11.01.2023 10:09
Tilaajille
Ravintola Tapio lopetti Posiolla toimintansa Naali Lodgessa  – Yrityksen toimitusjohtaja: "En halua kommentoida millään tavalla syitä, miksi lopetimme, jatkokuvioista ei vielä ole tehty päätöstä"

Ra­vin­to­la Tapio lopetti Po­siol­la toi­min­tan­sa Naali Lod­ges­sa – Yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja: "En halua kom­men­toi­da millään tavalla syitä, miksi lo­pe­tim­me, jat­ko­ku­viois­ta ei vielä ole tehty pää­tös­tä"

10.01.2023 17:00
Tilaajille
Qupla sulki ovensa lopullisesti – yrittäjä Laura Paloniemi avoimena: ”Suurin virhe oli se, että en suostunut luovuttamaan aikaisemmin”

Qupla sulki ovensa lo­pul­li­ses­ti – yrit­tä­jä Laura Pa­lo­nie­mi avoi­me­na: ”Suurin virhe oli se, että en suos­tu­nut luo­vut­ta­maan ai­kai­sem­min”

04.01.2023 17:58 5
Tilaajille
Riipiset avaavat italialaishenkisen ravintolan Rukalle – toimitusjohtaja katsoo yhtä kautta pidemmälle: "Meidän investointipäätöstä ei ole tehty sillä ajatuksella, mitä viime talvena on tapahtunut”

Rii­pi­set avaavat ita­lia­lais­hen­ki­sen ra­vin­to­lan Rukalle – toi­mi­tus­joh­ta­ja katsoo yhtä kautta pi­dem­mäl­le: "Meidän in­ves­toin­ti­pää­tös­tä ei ole tehty sillä aja­tuk­sel­la, mitä viime talvena on ta­pah­tu­nut”

10.09.2022 04:00 1
Tilaajille
Minna ja Tomas tuovat italialaisia makuja Rukalle – ravintola on parin toinen: "Tämä on Urban Owlin italialainen pikkuserkku, se rennompi rinnepöllö"

Minna ja Tomas tuovat ita­lia­lai­sia makuja Rukalle – ra­vin­to­la on parin toinen: "Tämä on Urban Owlin ita­lia­lai­nen pik­ku­serk­ku, se ren­nom­pi rin­ne­pöl­lö"

08.09.2022 17:00 2
Tilaajille
Ravintola Zonessa tappelu lauantai-iltana, ravintola suljettiin sumutuksen jälkeen – paikalla myös poliisi ja ambulanssi

Ra­vin­to­la Zonessa tappelu lauan­tai-il­ta­na, ra­vin­to­la sul­jet­tiin su­mu­tuk­sen jälkeen – pai­kal­la myös poliisi ja am­bu­lans­si

15.08.2022 16:14
Tilaajille
Näin teet parhaat alkoholittomat drinkit – Katso videot

Näin teet parhaat al­ko­ho­lit­to­mat drinkit – Katso videot

22.07.2022 16:30
Tilaajille
Yrittäjä Laura Paloniemi kertoo, ettei aika riittänyt kaikkeen – Kesäkahvilaa ei tule tänä kesänä Kelanrantaan

Yrit­tä­jä Laura Pa­lo­nie­mi kertoo, ettei aika riit­tä­nyt kaik­keen – Ke­sä­kah­vi­laa ei tule tänä kesänä Ke­lan­ran­taan

19.07.2022 17:03
Tilaajille
Kalle laittaa pari miljoonaa Basecampiin ja Hautajärven luontokeskukseen: “Laitan tähän nyt kaikki paukut” – Lue jutusta, miten Koskinen aikoo uudistaa paikkoja

Kalle laittaa pari mil­joo­naa Ba­se­cam­piin ja Hau­ta­jär­ven luon­to­kes­kuk­seen: “Laitan tähän nyt kaikki paukut” – Lue ju­tus­ta, miten Kos­ki­nen aikoo uu­dis­taa paik­ko­ja

10.06.2022 04:00 2
Tilaajille
Posiolainen Ravintola Tapio äänestettiin Suomen 45. parhaaksi ravintolaksi – Pohjois-Suomesta vain kolme muuta sijoittui

Po­sio­lai­nen Ra­vin­to­la Tapio ää­nes­tet­tiin Suomen 45. par­haak­si ra­vin­to­lak­si – Poh­jois-Suo­mes­ta vain kolme muuta si­joit­tui

19.05.2022 09:29
Tilaajille
Itä-Rukan iloksi kohonnut uusi perheyritys Ruka Trek ja Hard Trek Café tuo ravintolan, vuokraamon ja ohjelmapalvelut saman katon alle – "Tultiin tavallaan tyhjään aukkoon"

Itä-Ru­kan iloksi ko­hon­nut uusi per­he­yri­tys Ruka Trek ja Hard Trek Café tuo ra­vin­to­lan, vuok­raa­mon ja oh­jel­ma­pal­ve­lut saman katon alle – "Tul­tiin ta­val­laan tyhjään auk­koon"

18.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Tämä on katugrilli kumipyörillä – Susanna perusti El Poron saksalaisen ravintola-auton rungolle: "Saatamme käydä lähialueella esimerkiksi tapahtumissa"

Tämä on ka­tu­gril­li ku­mi­pyö­ril­lä – Susanna perusti El Poron sak­sa­lai­sen ra­vin­to­la-au­ton run­gol­le: "Saa­tam­me käydä lä­hi­alueel­la esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mis­sa"

06.04.2022 11:00
Tilaajille
Ravintolarajoitukset päättyivät tiistaina – Aluehallintovirasto muistuttaa toimimaan terveysturvallisesti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set päät­tyi­vät tiis­tai­na – Alue­hal­lin­to­vi­ras­to muis­tut­taa toi­mi­maan ter­veys­tur­val­li­ses­ti

01.03.2022 12:47
Lähes 200 ravintola-alan toimijaa Oulusta ja Pohjois-Pohjanmaalta allekirjoitti hätähuudon päättäjille – "Jaksaminen on nyt lopussa"

Lähes 200 ra­vin­to­la-alan toi­mi­jaa Oulusta ja Poh­jois-Poh­jan­maal­ta al­le­kir­joit­ti hä­tä­huu­don päät­tä­jil­le – "Jak­sa­mi­nen on nyt lo­pus­sa"

20.01.2022 17:04
Menevätkö hiihtokeskusten rinneravintolat kiinni jos THL:n esittämä ravintoloiden täyssulku toteutuu?

Me­ne­vät­kö hiih­to­kes­kus­ten rin­ne­ra­vin­to­lat kiinni jos THL:n esit­tä­mä ra­vin­to­loi­den täys­sul­ku to­teu­tuu?

14.01.2022 19:35
Tilaajille