Ravintolat

Kelan rannan ke­sä­kah­vi­la avaa­mas­sa ju­han­nuk­sek­si – yrit­tä­jä odottaa vielä lupia ja kont­ti­kah­vi­laa: "Jos tämä on­nis­tuu, sitten ensi kesänä tietää miten kan­nat­taa tehdä"

01.06.2021 11:00
Tilaajille

Po­sio­lai­nen Ra­vin­to­la Tapio si­joit­tui 20:ksi Suomen 50 Parasta Ra­vin­to­laa -ää­nes­tyk­ses­sä – Listan ra­vin­to­lois­ta vain 14 on Hel­sin­gin ul­ko­puo­lel­ta

20.05.2021 15:47
Tilaajille

Kuusamo saa uuden ra­vin­to­lan – Le­gen­daa­ri­ses­ta Ra­vin­to­la Kar­hun­kier­rok­ses­ta tulee Ra­vin­to­la Remu

20.05.2021 04:00
Tilaajille

Qupla avaa­mas­sa ke­sä­kah­vi­laa Ke­lan­ran­taan: "Ry­my­paik­kaa ei ole tar­koi­tus tehdä"

08.05.2021 04:00 3
Tilaajille

Ka­rao­ken lau­la­mi­nen ja tans­si­mi­nen ra­vin­to­lois­sa sisällä on edel­leen kiel­let­tyä, mutta te­ras­seil­la saa tanssia

22.04.2021 17:14
Tilaajille

Avi aloit­taa te­ho­val­von­nan ra­vin­to­lois­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

20.04.2021 16:46

Ra­vin­to­lat saavat avata per­jan­tai­na Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kit­ti­läs­sä – sulku jatkuu suu­res­sa osassa maata

08.04.2021 18:00 1
Tilaajille

Lupa avaa­mi­sel­le tuli ja tukussa alkoi ovi käydä – osa ra­vin­to­lois­ta pitää ovensa kiinni pää­siäi­sen yli

29.03.2021 20:05
Tilaajille

"Take away on pelkkää te­ko­hen­gi­tys­tä", osa lap­pi­lais­ra­vin­to­lois­ta ha­luai­si ra­joi­tuk­siin enemmän alueel­lis­ta tark­kuut­ta

23.03.2021 18:31
Tilaajille

Hal­li­tus esittää ra­vin­to­loi­den sulun jat­ka­mis­ta 18. huh­ti­kuu­ta saakka – liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia kä­si­tel­lään tiis­tai­na uudessa neu­vot­te­lus­sa

23.03.2021 12:10

HS: Ra­vin­to­loi­den sulku jat­ku­mas­sa tämän viikon jäl­keen­kin – Ou­lu­lais­yrit­tä­jän mukaan ra­vin­to­lat tais­te­le­vat nyt hen­kiin­jää­mi­ses­tään: ”Tuntuu aivan ab­sur­dil­ta”

22.03.2021 11:53
Tilaajille

Zo­ne­li­ve kerää ”lau­lu­hul­lut” yhteen – luvassa ju­tus­te­lua ja ar­tis­ti­vie­rai­ta: ”Meil­le­kin mu­ka­vam­pi tehdä täl­lai­sia kuin olla koko ajan syn­käl­lä mie­lel­lä"

19.03.2021 15:00
Tilaajille

MaRa: Hal­li­tus esittää ra­vin­to­loi­den avaa­mis­ta ra­joi­tuk­sil­la, jotka eivät avaa ra­vin­to­loi­ta

11.03.2021 15:35
Tilaajille

Vessoja saa käyt­tää, mutta te­ras­se­ja ei – Rin­ne­ra­vin­to­lat suun­nit­te­le­vat ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le pik­nik­pöy­tiä ja lou­nas­bok­se­ja

02.03.2021 21:21
Tilaajille

Avi aikoo tar­kas­taa tal­vi­lo­man suo­sik­ki­koh­tei­ta – yhä useampi ra­vin­to­la vaatii maskin asiak­kaal­ta

24.02.2021 08:27
Tilaajille

Lö­kä­pök­sy­jen olo­huo­nees­ta kaiken kansan pai­kak­si – Koko ajan vaih­tu­va ruo­ka­lis­ta vetää Hanki Baa­riin: "Rin­ne­ruo­ka voi olla jotain muu­ta­kin kuin ka­na­ko­ri tai rans­ka­lai­set"

20.02.2021 17:01
Tilaajille

Ta­lon­pöy­tä avasi verk­ko­kau­pan – Rukalle viedään ruokaa päi­vit­täin

07.02.2021 04:00 1
Tilaajille

Hel­sin­ki­läis­ra­vin­to­la Emo avaa pop up -ra­vin­to­lan Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­toon – "Kuu­sa­mo py­säyt­tää ar­vos­ta­maan luontoa ja kat­so­maan sitä kii­tol­li­suu­del­la", ra­vin­to­loit­si­ja kehuu

04.02.2021 11:24
Tilaajille

Rukalle uusi ke­bab-ra­vin­to­la, jonka on tar­koi­tus avata ovensa hel­mi­kuus­sa: "Päätös avaa­mi­ses­ta tehtiin viime vii­kol­la"

18.01.2021 11:16
Tilaajille