Hiihdon Suomen Cup: Lumen levitys alkaa Tai­val­vaa­ral­la – Maas­to­hiih­don Suomen Cupiin aikaa tasan kuu­kau­si

Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­miin - nyt lehti + digi 2 kk 29 €! Tilaa tästä.

Ravintolat
Avi tarkasti 76 ravintolan koronatoimia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa: lähes puolesta puuttui tartuntatautilain edellyttämä suunnitelma, muutamissa ravintoloissa puutteita siisteydessä

Avi tar­kas­ti 76 ra­vin­to­lan ko­ro­na­toi­mia Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa: lähes puo­les­ta puuttui tar­tun­ta­tau­ti­lain edel­lyt­tä­mä suun­ni­tel­ma, muu­ta­mis­sa ra­vin­to­lois­sa puut­tei­ta siis­tey­des­sä

14.10.2021 11:00
Royal Ruka uudelle omistajalle – Kotipizza-ketjun perustaja Rabbe Grönblom ehdotti kauppoja jo vuosia sitten: "Vähän ennen kuolemaansa hän soitti minulle ja tarjosi hotellia ostettavaksi"

Royal Ruka uudelle omis­ta­jal­le – Ko­ti­piz­za-ket­jun pe­rus­ta­ja Rabbe Grönb­lom ehdotti kaup­po­ja jo vuosia sitten: "Vähän ennen kuo­le­maan­sa hän soitti minulle ja tarjosi ho­tel­lia os­tet­ta­vak­si"

14.10.2021 12:27 1
Tilaajille
Ruka Peakin konsepti muuttuu – ravintola jatkossa auki vain majoittujille ja tilauksesta: "Nyt haetaan eksklusiivisuutta, rauhaa, turvaa ja tilaa"

Ruka Peakin kon­sep­ti muuttuu – ra­vin­to­la jat­kos­sa auki vain ma­joit­tu­jil­le ja ti­lauk­ses­ta: "Nyt haetaan eksk­lu­sii­vi­suut­ta, rauhaa, turvaa ja tilaa"

19.09.2021 04:01
Tilaajille
Talonpöytä laajentaa Rukalle – Ensin yhteistyöhön Ruka Safariksen kanssa, oma ravintolakin mahdollisesti Rukalle: "Liikevaihto voi vähintäänkin tuplaantua"

Ta­lon­pöy­tä laa­jen­taa Rukalle – Ensin yh­teis­työ­hön Ruka Sa­fa­rik­sen kanssa, oma ra­vin­to­la­kin mah­dol­li­ses­ti Ru­kal­le: "Lii­ke­vaih­to voi vä­hin­tään­kin tup­laan­tua"

16.09.2021 14:00
Tilaajille
Ravintolat ovat tärkeässä asemassa ruokahävikin torjumisessa – "Kaikissa ravintoloissamme punnitaan kaikki hävikki ja seurataan erityisesti, mistä hävikki kyseisissä ravintoloissa syntyy"

Ra­vin­to­lat ovat tär­keäs­sä ase­mas­sa ruo­ka­hä­vi­kin tor­ju­mi­ses­sa – "Kai­kis­sa ra­vin­to­lois­sam­me pun­ni­taan kaikki hävikki ja seu­ra­taan eri­tyi­ses­ti, mistä hävikki ky­sei­sis­sä ra­vin­to­lois­sa syntyy"

14.09.2021 15:43
Tilaajille
Thaimaalainen ravintola Kitkantielle – Yrittäjäpari tykästyi Kuusamoon, muutti Äänekoskelta ja vuokrasi tilan:  "Meillä on kolme periaatetta: hyvä ruoka, ystävällinen palvelu ja hyvä hygieniataso"

Thai­maa­lai­nen ra­vin­to­la Kit­kan­tiel­le – Yrit­tä­jä­pa­ri ty­käs­tyi Kuu­sa­moon, muutti Ää­ne­kos­kel­ta ja vuok­ra­si tilan:  "Meillä on kolme pe­riaa­tet­ta: hyvä ruoka, ys­tä­väl­li­nen palvelu ja hyvä hy­gie­nia­ta­so"

02.09.2021 15:00 3
Tilaajille
Ravintola RUOK Burger avaa tulevana lauantaina koronasulun jälkeen – kehottaa somessaan elokuun alussa käyneitä asiakkaita tarkkailemaan oireita

Ra­vin­to­la RUOK Burger avaa tu­le­va­na lauan­tai­na ko­ro­na­su­lun jälkeen – ke­hot­taa so­mes­saan elokuun alussa käy­nei­tä asiak­kai­ta tark­kai­le­maan oireita

18.08.2021 09:59 1
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valvoo anniskelupaikkoja tehostetusti syyskuun loppuun asti

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to valvoo an­nis­ke­lu­paik­ko­ja te­hos­te­tus­ti syys­kuun loppuun asti

17.08.2021 17:11
Ravintolarajoitukset jälleen voimaan Pohjois–Pohjanmaalla ja Rovaniemellä – anniskelu päättyy kello 24, aukiolo sallittu kello 01 asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jälleen voimaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ja Ro­va­nie­mel­lä – an­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

13.08.2021 10:40
Posiolta Emon lempi -juomaa nyt helsinkiläiseen ravintolaan – Korpihilla on tehnyt alkoholittomia vaihtoehtoja viineille kohta 20 vuotta: "Kun aloitin, kyllähän minulle vähän hymähdeltiin"

Po­siol­ta Emon lempi -juomaa nyt hel­sin­ki­läi­seen ra­vin­to­laan – Kor­pi­hil­la on tehnyt al­ko­ho­lit­to­mia vaih­to­eh­to­ja vii­neil­le kohta 20 vuotta: "Kun aloi­tin, kyl­lä­hän minulle vähän hy­mäh­del­tiin"

11.08.2021 19:01
Tilaajille
Kainuuseen ja muihin kiihtymisvaiheen kuntiin uusia ravintolarajoituksia – perustasolla olevissa kunnissa tilanne pysyy ennallaan

Kai­nuu­seen ja muihin kiih­ty­mis­vai­heen kuntiin uusia ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia – pe­rus­ta­sol­la ole­vis­sa kun­nis­sa tilanne pysyy en­nal­laan

29.07.2021 15:05
Kirikeskukseen avataan uusi ala carte -ravintola Kisura – "Tavoite olisi, että kaikki pääraaka-aineet tulisivat Posion rajojen sisäpuolelta"

Ki­ri­kes­kuk­seen avataan uusi ala carte -ra­vin­to­la Kisura – "Ta­voi­te olisi, että kaikki pää­raa­ka-ai­neet tu­li­si­vat Posion rajojen si­sä­puo­lel­ta"

21.07.2021 19:00 1
Tilaajille
Kelanrannan kesäkahvilan tarkoitus avata heinäkuun ensimmäisillä viikoilla – yrittäjä harmittelee paperitöitä ja byrokratiaa

Ke­lan­ran­nan ke­sä­kah­vi­lan tar­koi­tus avata hei­nä­kuun en­sim­mäi­sil­lä vii­koil­la – yrit­tä­jä har­mit­te­lee pa­pe­ri­töi­tä ja by­ro­kra­tiaa

29.06.2021 04:00
Tilaajille
Kelan rannan kesäkahvila avaamassa juhannukseksi – yrittäjä odottaa vielä lupia ja konttikahvilaa: "Jos tämä onnistuu, sitten ensi kesänä tietää miten kannattaa tehdä"

Kelan rannan ke­sä­kah­vi­la avaa­mas­sa ju­han­nuk­sek­si – yrit­tä­jä odottaa vielä lupia ja kont­ti­kah­vi­laa: "Jos tämä on­nis­tuu, sitten ensi kesänä tietää miten kan­nat­taa tehdä"

01.06.2021 11:00
Tilaajille
Posiolainen Ravintola Tapio sijoittui 20:ksi Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksessä – Listan ravintoloista vain 14 on Helsingin ulkopuolelta

Po­sio­lai­nen Ra­vin­to­la Tapio si­joit­tui 20:ksi Suomen 50 Parasta Ra­vin­to­laa -ää­nes­tyk­ses­sä – Listan ra­vin­to­lois­ta vain 14 on Hel­sin­gin ul­ko­puo­lel­ta

20.05.2021 15:47
Tilaajille
Kuusamo saa uuden ravintolan – Legendaarisesta Ravintola Karhunkierroksesta tulee Ravintola Remu

Kuusamo saa uuden ra­vin­to­lan – Le­gen­daa­ri­ses­ta Ra­vin­to­la Kar­hun­kier­rok­ses­ta tulee Ra­vin­to­la Remu

20.05.2021 04:00
Tilaajille
Qupla avaamassa kesäkahvilaa Kelanrantaan: "Rymypaikkaa ei ole tarkoitus tehdä"

Qupla avaa­mas­sa ke­sä­kah­vi­laa Ke­lan­ran­taan: "Ry­my­paik­kaa ei ole tar­koi­tus tehdä"

08.05.2021 04:00 3
Tilaajille
Karaoken laulaminen ja tanssiminen ravintoloissa sisällä on edelleen kiellettyä, mutta terasseilla saa tanssia

Ka­rao­ken lau­la­mi­nen ja tans­si­mi­nen ra­vin­to­lois­sa sisällä on edel­leen kiel­let­tyä, mutta te­ras­seil­la saa tanssia

22.04.2021 17:14
Tilaajille
Avi aloittaa tehovalvonnan ravintoloissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Avi aloit­taa te­ho­val­von­nan ra­vin­to­lois­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

20.04.2021 16:46