Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ruoka
Luonnonvarakeskus ennustaa ruoan hinnannousun kääntyvän laskuun – Lihan kulutus vähenee edelleen

Luon­non­va­ra­kes­kus en­nus­taa ruoan hin­nan­nou­sun kään­ty­vän laskuun – Lihan kulutus vähenee edel­leen

26.05.2023 13:40
Tilaajille
Yle: Prismojen skannerit näyttäneet pitkään vääriä hintoja, ongelma korjattu maanantaina – "Kyse ollut kuluttajansuojalain rikkomisesta"

Yle: Pris­mo­jen skan­ne­rit näyt­tä­neet pitkään vääriä hin­to­ja, ongelma kor­jat­tu maa­nan­tai­na – "Kyse ollut ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain rik­ko­mi­ses­ta"

19.04.2023 08:55 1
Tilaajille
Nilon koulun hävikkiruoan käytölle löydettiin ratkaisu: Kumppanuustalon lisäksi ruokaa aletaan lahjoittamaan nyt myös vastaanottokeskukselle

Nilon koulun hä­vik­ki­ruoan käy­töl­le löy­det­tiin rat­kai­su: Kump­pa­nuus­ta­lon lisäksi ruokaa aletaan lah­joit­ta­maan nyt myös vas­taan­ot­to­kes­kuk­sel­le

11.04.2023 04:00
Tilaajille
Ravintola Tapio Kuusamoon? Yritys vihjailee somessa avaavansa pop up -konseptilla Kitkantielle

Ra­vin­to­la Tapio Kuu­sa­moon? Yritys vih­jai­lee somessa avaa­van­sa pop up -kon­sep­til­la Kit­kan­tiel­le

14.03.2023 15:14 2
Tilaajille
Viikon kysymys: Mitä nautit kahvin kanssa?

Viikon ky­sy­mys: Mitä nautit kahvin kanssa?

08.03.2023 04:00 5
Tilaajille
Valio vetää takaisin kaksi proteiinipirtelöään – tuote voi pilaantua ennenaikaisesti

Valio vetää ta­kai­sin kaksi pro­teii­ni­pir­te­löään – tuote voi pi­laan­tua en­nen­ai­kai­ses­ti

20.02.2023 17:40
Kuusamon uusin grilli oli aluksi hassu idea, sitten täyttä totta keskellä teollisuusaluetta – asiakkaat ovat vaatineet Elämänluukkua jäämään piippujen varjoon

Kuu­sa­mon uusin grilli oli aluksi hassu idea, sitten täyttä totta kes­kel­lä teol­li­suus­aluet­ta – asiak­kaat ovat vaa­ti­neet Elä­män­luuk­kua jäämään piip­pu­jen varjoon

10.02.2023 16:30 1
Tilaajille
Suomessa ostettiin aiempaa vähemmän elintarvikkeita viime vuonna – hinnan nousu iski erityisesti lihan, kalan ja vihannesten myyntimääriin

Suo­mes­sa os­tet­tiin aiempaa vä­hem­män elin­tar­vik­kei­ta viime vuonna – hinnan nousu iski eri­tyi­ses­ti lihan, kalan ja vi­han­nes­ten myyn­ti­mää­riin

07.02.2023 12:08
Ruuan hinta nousi marraskuussa yli 16 prosenttia, mutta käyrä taittuu tänä vuonna – "Aika pieni osa suomalaisten tuloista kuluu ruokaan"

Ruuan hinta nousi mar­ras­kuus­sa yli 16 pro­sent­tia, mutta käyrä taittuu tänä vuonna – "Aika pieni osa suo­ma­lais­ten tu­lois­ta kuluu ruo­kaan"

04.01.2023 17:00
Tilaajille
Sari Puustisen kolumni: Surkein jouluruokamuistoni on, kun makasin kuumeessa ja tytär lämmitti pakastepitsaa
Kolumni

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Surkein jou­lu­ruo­ka­muis­to­ni on, kun makasin kuu­mees­sa ja tytär läm­mit­ti pa­kas­te­pit­saa

29.12.2022 04:00
Tilaajille
Kokeile rohkeasti: jouluruoka voi olla myös vegeä

Kokeile roh­keas­ti: jou­lu­ruo­ka voi olla myös vegeä

23.12.2022 04:00
Tilaajille
Arvaatko tämän joulun makeisyllättäjän? Mielipiteet jakava uutuus nousi Koillismaalla kärkisijoille, vanha tuttu taas ei kiinnosta entiseen tapaan

Ar­vaat­ko tämän joulun ma­kei­syl­lät­tä­jän? Mie­li­pi­teet jakava uutuus nousi Koil­lis­maal­la kär­ki­si­joil­le, vanha tuttu taas ei kiin­nos­ta en­ti­seen tapaan

22.12.2022 04:00 1
Tilaajille
150 jouluateriaa yksin aattoa viettäville Kuusamossa – Nuotan toiminnanohjaaja: "Epävarmuus tulevasta heijastunut monessa puhelussa"

150 jou­lu­ate­riaa yksin aattoa viet­tä­vil­le Kuu­sa­mos­sa – Nuotan toi­min­na­noh­jaa­ja: "E­pä­var­muus tu­le­vas­ta hei­jas­tu­nut monessa pu­he­lus­sa"

21.12.2022 10:31
Tilaajille
"Tärkeää, että lapsetkin näkevät muita ihmisiä" – Kuusamon seurakunnan joulupuuro toi liki tuhat henkeä nauttimaan jouluateriaa saman katon alle

"Tär­keää, että lap­set­kin näkevät muita ih­mi­siä" – Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nan jou­lu­puu­ro toi liki tuhat henkeä naut­ti­maan jou­lu­ate­riaa saman katon alle

15.12.2022 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Inhuillaankos nyt oikein urakalla vai syödäänkös samalta lautaselta?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

30.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Molemmat voittaisivat, jos kala vaihtaisi käsiä – mistä lähiruokaringin perustaminen kiikastaa?

Mo­lem­mat voit­tai­si­vat, jos kala vaih­tai­si käsiä – mistä lä­hi­ruo­ka­rin­gin pe­rus­ta­mi­nen kii­kas­taa?

19.11.2022 04:00 3
Tilaajille
Jukka Kantola puhuu maailman ilmastokokouksessa Egyptissä aiheesta, josta ei ole aiemmin samalla lavalla puhuttu

Jukka Kantola puhuu maail­man il­mas­to­ko­kouk­ses­sa Egyp­tis­sä ai­hees­ta, josta ei ole aiemmin samalla lavalla puhuttu

13.11.2022 12:01
Tilaajille
Kuusamo ostaa PPP-Köökki Oy:n osakkeita 100 000 eurolla

Kuusamo ostaa PPP-Köök­ki Oy:n osak­kei­ta 100 000 eurolla

10.11.2022 04:00
Tilaajille
Eelis ja Eeli testasivat rieskareseptiä, eikä se ollut ollenkaan vaikeaa – nyt oppilaat keräävät rakkaimmat reseptinsä kirjaksi

Eelis ja Eeli tes­ta­si­vat ries­ka­re­sep­tiä, eikä se ollut ol­len­kaan vaikeaa – nyt op­pi­laat ke­rää­vät rak­kaim­mat re­sep­tin­sä kir­jak­si

05.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Päätoimittajalta: Alkoholittomat juomat ovat keino säädellä omaa käyttöä, jos riskirajat meinaavat paukkua – raittiutta ei enää tarvitse selitellä
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Al­ko­ho­lit­to­mat juomat ovat keino sää­del­lä omaa käyt­töä, jos ris­ki­ra­jat mei­naa­vat paukkua – rait­tiut­ta ei enää tar­vit­se se­li­tel­lä

04.11.2022 04:00
Tilaajille