Ruoka
”Homma lähti ihan lapasesta” – Kuusamon Kalan Kalalastun kysyntä räjähti käsiin televisio-ohjelman myötä: Näin valmistuu käsityönä tuhansia pakkauksia viikossa

”Homma lähti ihan la­pa­ses­ta” – Kuu­sa­mon Kalan Ka­la­las­tun kysyntä räjähti käsiin te­le­vi­sio-oh­jel­man myötä: Näin val­mis­tuu kä­si­työ­nä tu­han­sia pak­kauk­sia vii­kos­sa

12.09.2020 18:00 0
Tilaajille
"Hyvää, kaunista ja ennen kaikkea paikallista" – Ravintola Talonpöytä muuttaa syyskuussa Hotkun tiloihin ja avaa À la carte -ravintolan: mukana auttamassa TV:stä tuttu Aleksi Herlevi

"Hyvää, kau­nis­ta ja ennen kaikkea pai­kal­lis­ta" – Ra­vin­to­la Ta­lon­pöy­tä muuttaa syys­kuus­sa Hotkun ti­loi­hin ja avaa À la carte -ra­vin­to­lan: mukana aut­ta­mas­sa TV:stä tuttu Aleksi Herlevi

26.08.2020 11:00 0
Tilaajille
Pakoputkieväs ja muita rajavartijoiden herkkuja – Lapin rajavartioiden rikas ruokakulttuuri ikuistettiin kirjaksi osana Lapin rajavartiolaitoksen juhlavuotta

Pa­ko­put­ki­eväs ja muita ra­ja­var­ti­joi­den herk­ku­ja – Lapin ra­ja­var­tioi­den rikas ruo­ka­kult­tuu­ri ikuis­tet­tiin kir­jak­si osana Lapin ra­ja­var­tio­lai­tok­sen juh­la­vuot­ta

15.08.2020 18:00 0
Tilaajille
"Ei riitä, että se on hiljaisena pakkauksen kyljessä"–Brändiasiantuntija tuotiin Kuusamoon tekemään paikallisesta villiruoasta tunnettua: Tarinat vievät lähimetsän antimien brändiä eteenpäin

"Ei riitä, että se on hil­jai­se­na pak­kauk­sen kyl­jes­sä"–B­rän­dia­sian­tun­ti­ja tuotiin Kuu­sa­moon te­ke­mään pai­kal­li­ses­ta vil­li­ruoas­ta tun­net­tua: Tarinat vievät lä­hi­met­sän an­ti­mien brändiä eteen­päin

02.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Tiedätkö miltä maistuu pihlaja, vesiheinä tai mesiangervo? – Saijan villiruokaillallinen vie perinteisiin uudella twistillä

Tie­dät­kö miltä maistuu pih­la­ja, ve­si­hei­nä tai me­sian­ger­vo? – Saijan vil­li­ruo­ka­il­lal­li­nen vie pe­rin­tei­siin uudella twis­til­lä

29.06.2020 16:15 0
Tilaajille
Käylässä sijaitsevan Leenan Koskituvan lohisoppaa kehutaan kesän parhaaksi – salaisuus piilee yllättävässä mausteessa

Käy­läs­sä si­jait­se­van Leenan Kos­ki­tu­van lo­hi­sop­paa ke­hu­taan kesän par­haak­si – sa­lai­suus piilee yl­lät­tä­väs­sä maus­tees­sa

20.06.2020 11:05 0
Tilaajille
"Näitä kahtahan voisi jopa syödä"- Koillissanomat testasi kasvismakkarat, jotka saivat jopa kisamakkaraekspertti Kaikkosen tyytyväiseksi: Nappaa testistä vinkit juhannukseen

"Näitä kah­ta­han voisi jopa syödä"- Koil­lis­sa­no­mat testasi kas­vis­mak­ka­rat, jotka saivat jopa ki­sa­mak­ka­ra­eks­pert­ti Kaik­ko­sen tyy­ty­väi­sek­si: Nappaa tes­tis­tä vinkit ju­han­nuk­seen

18.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Joko yrttirivistössäsi kasvaa lakritsiyrtti? Karkilta maistuva lakritsiyrtti, hajuton valkosipuliyrtti ja muut erikoisyrtit pyrkivät perusbasilikan rinnalle

Joko yrt­ti­ri­vis­tös­sä­si kasvaa lak­rit­siyrt­ti? Kar­kil­ta mais­tu­va lak­rit­siyrt­ti, hajuton val­ko­si­pu­li­yrt­ti ja muut eri­kois­yr­tit pyr­ki­vät pe­rus­ba­si­li­kan rin­nal­le

23.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Kasvisruoka on nyt in - se sopii niin arkeen kuin juhlaan

Kas­vis­ruo­ka on nyt in - se sopii niin arkeen kuin juhlaan

14.05.2020 17:00 0
Tilaajille
Täkäläinen ruoka maistuu muuallakin - Kuusamon Juusto tähtää etelän markkinoille
Kolumni Sisko Ojajärvi

Tä­kä­läi­nen ruoka maistuu muual­la­kin - Kuu­sa­mon Juusto tähtää etelän mark­ki­noil­le

06.05.2020 04:00 0
Kuusamon Kala tuo kesäuutuuksia markkinoille – tuotekehittelyn takaa löytyy lakimies, keittiömestari, kalastaja ja yrittäjiä: "Meitä yhdistää se, että mielestämme meillä on järvet täynnä kultaa"

Kuu­sa­mon Kala tuo ke­sä­uu­tuuk­sia mark­ki­noil­le – tuo­te­ke­hit­te­lyn takaa löytyy la­ki­mies, keit­tiö­mes­ta­ri, ka­las­ta­ja ja yrit­tä­jiä: "Meitä yh­dis­tää se, että mie­les­täm­me meillä on järvet täynnä kultaa"

04.05.2020 19:00 0
Tilaajille
"Minullekin tuli yllätyksenä, että miten moni etelässä ei ole kuullutkaan Kuusamon Juustosta" – Hyvän tekeminen ja brändityö nyt Kuusamon Juustolla keskiössä

"Mi­nul­le­kin tuli yl­lä­tyk­se­nä, että miten moni ete­läs­sä ei ole kuul­lut­kaan Kuu­sa­mon Juus­tos­ta" – Hyvän te­ke­mi­nen ja brän­di­työ nyt Kuu­sa­mon Juus­tol­la kes­kiös­sä

03.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Suomalainen syö lähes sata karjalanpiirakkaa vuosittain - näin teet herkulliset piirakat kotona

Suo­ma­lai­nen syö lähes sata kar­ja­lan­pii­rak­kaa vuo­sit­tain - näin teet her­kul­li­set pii­ra­kat kotona

01.05.2020 12:00 0
Tilaajille
Nyt on aikaa kokata – Miten olisi hitaasti valmistuva, lohturuokien aateli lasange?

Nyt on aikaa kokata – Miten olisi hi­taas­ti val­mis­tu­va, loh­tu­ruo­kien aateli la­san­ge?

01.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Kuusamon Kalajalosteesta tuli Kuusamon Kala - kehittelyssä uudet vähittäiskauppatuotteet

Kuu­sa­mon Ka­la­ja­los­tees­ta tuli Kuu­sa­mon Kala - ke­hit­te­lys­sä uudet vä­hit­täis­kaup­pa­tuot­teet

30.04.2020 14:16 0
Tilaajille
Kuusamon kiinalainen ravintola Dynasty avasi tänään take away'n – yrittäjä vietti puolitoista kuukautta perheensä kanssa Kiinan-kodissaan

Kuu­sa­mon kii­na­lai­nen ra­vin­to­la Dynasty avasi tänään take away'n – yrit­tä­jä vietti puo­li­tois­ta kuu­kaut­ta per­heen­sä kanssa Kii­nan-ko­dis­saan

18.04.2020 14:38 0
Tilaajille
Ruokablogistaan tunnettu lääkäri tuli Kuusamoon lyhyeksi ajaksi töihin, ihastui ja aikoo palaa syksyllä uudestaan: ”Moni kaveri on ollut Kuusamossa töissä ja he kehuivat paikkakuntaa”

Ruo­ka­blo­gis­taan tun­net­tu lääkäri tuli Kuu­sa­moon ly­hyek­si ajaksi töihin, ihastui ja aikoo palaa syk­syl­lä uu­des­taan: ”Moni kaveri on ollut Kuu­sa­mos­sa töissä ja he ke­hui­vat paik­ka­kun­taa”

11.04.2020 09:00 0
Tilaajille
"Perinteinen nakit ja muusi" – Kuusamossa käryä asuntoon ja rappukäytävään

"Pe­rin­tei­nen nakit ja muusi" – Kuu­sa­mos­sa käryä asun­toon ja rap­pu­käy­tä­vään

16.03.2020 08:42 0
Tilaajille
Koillismaan kuntien ruokahuolto laskee tarkasti paljonko ruokaa kuluu – ylijäämää jää vain muutamia kiloja.

Koil­lis­maan kuntien ruo­ka­huol­to laskee tar­kas­ti pal­jon­ko ruokaa kuluu – yli­jää­mää jää vain muu­ta­mia kiloja.

24.02.2020 07:00 0
Tilaajille
Kaupungin ateriapalveluille lisää lähiruokaa - lähialueiden tuottajien asema paranee

Kau­pun­gin ate­ria­pal­ve­luil­le lisää lä­hi­ruo­kaa - lä­hi­aluei­den tuot­ta­jien asema paranee

21.02.2020 10:40 0