Ruoka

Korona oli suo­ma­lai­sil­le pi­ka­kurs­si ruoan verk­ko­kaup­paan – Ky­syim­me, miten ruoka käy kau­pak­si netissä tällä het­kel­lä

10.11.2020 08:20
Tilaajille

”Homma lähti ihan la­pa­ses­ta” – Kuu­sa­mon Kalan Ka­la­las­tun kysyntä räjähti käsiin te­le­vi­sio-oh­jel­man myötä: Näin val­mis­tuu kä­si­työ­nä tu­han­sia pak­kauk­sia vii­kos­sa

12.09.2020 18:00
Tilaajille

"Hyvää, kau­nis­ta ja ennen kaikkea pai­kal­lis­ta" – Ra­vin­to­la Ta­lon­pöy­tä muuttaa syys­kuus­sa Hotkun ti­loi­hin ja avaa À la carte -ra­vin­to­lan: mukana aut­ta­mas­sa TV:stä tuttu Aleksi Herlevi

26.08.2020 11:00
Tilaajille

Pa­ko­put­ki­eväs ja muita ra­ja­var­ti­joi­den herk­ku­ja – Lapin ra­ja­var­tioi­den rikas ruo­ka­kult­tuu­ri ikuis­tet­tiin kir­jak­si osana Lapin ra­ja­var­tio­lai­tok­sen juh­la­vuot­ta

15.08.2020 18:00
Tilaajille

"Ei riitä, että se on hil­jai­se­na pak­kauk­sen kyl­jes­sä"–B­rän­dia­sian­tun­ti­ja tuotiin Kuu­sa­moon te­ke­mään pai­kal­li­ses­ta vil­li­ruoas­ta tun­net­tua: Tarinat vievät lä­hi­met­sän an­ti­mien brändiä eteen­päin

02.07.2020 04:00
Tilaajille

Tie­dät­kö miltä maistuu pih­la­ja, ve­si­hei­nä tai me­sian­ger­vo? – Saijan vil­li­ruo­ka­il­lal­li­nen vie pe­rin­tei­siin uudella twis­til­lä

29.06.2020 16:15
Tilaajille

Käy­läs­sä si­jait­se­van Leenan Kos­ki­tu­van lo­hi­sop­paa ke­hu­taan kesän par­haak­si – sa­lai­suus piilee yl­lät­tä­väs­sä maus­tees­sa

20.06.2020 11:05
Tilaajille

"Näitä kah­ta­han voisi jopa syödä"- Koil­lis­sa­no­mat testasi kas­vis­mak­ka­rat, jotka saivat jopa ki­sa­mak­ka­ra­eks­pert­ti Kaik­ko­sen tyy­ty­väi­sek­si: Nappaa tes­tis­tä vinkit ju­han­nuk­seen

18.06.2020 18:00
Tilaajille

Joko yrt­ti­ri­vis­tös­sä­si kasvaa lak­rit­siyrt­ti? Kar­kil­ta mais­tu­va lak­rit­siyrt­ti, hajuton val­ko­si­pu­li­yrt­ti ja muut eri­kois­yr­tit pyr­ki­vät pe­rus­ba­si­li­kan rin­nal­le

23.05.2020 15:00
Tilaajille

Kas­vis­ruo­ka on nyt in - se sopii niin arkeen kuin juhlaan

14.05.2020 17:00
Tilaajille
Kolumni

Tä­kä­läi­nen ruoka maistuu muual­la­kin - Kuu­sa­mon Juusto tähtää etelän mark­ki­noil­le

06.05.2020 04:00

Kuu­sa­mon Kala tuo ke­sä­uu­tuuk­sia mark­ki­noil­le – tuo­te­ke­hit­te­lyn takaa löytyy la­ki­mies, keit­tiö­mes­ta­ri, ka­las­ta­ja ja yrit­tä­jiä: "Meitä yh­dis­tää se, että mie­les­täm­me meillä on järvet täynnä kultaa"

04.05.2020 19:00
Tilaajille

"Mi­nul­le­kin tuli yl­lä­tyk­se­nä, että miten moni ete­läs­sä ei ole kuul­lut­kaan Kuu­sa­mon Juus­tos­ta" – Hyvän te­ke­mi­nen ja brän­di­työ nyt Kuu­sa­mon Juus­tol­la kes­kiös­sä

03.05.2020 08:00
Tilaajille

Suo­ma­lai­nen syö lähes sata kar­ja­lan­pii­rak­kaa vuo­sit­tain - näin teet her­kul­li­set pii­ra­kat kotona

01.05.2020 12:00
Tilaajille

Nyt on aikaa kokata – Miten olisi hi­taas­ti val­mis­tu­va, loh­tu­ruo­kien aateli la­san­ge?

01.05.2020 08:00
Tilaajille

Kuu­sa­mon Ka­la­ja­los­tees­ta tuli Kuu­sa­mon Kala - ke­hit­te­lys­sä uudet vä­hit­täis­kaup­pa­tuot­teet

30.04.2020 14:17
Tilaajille

Kuu­sa­mon kii­na­lai­nen ra­vin­to­la Dynasty avasi tänään take away'n – yrit­tä­jä vietti puo­li­tois­ta kuu­kaut­ta per­heen­sä kanssa Kii­nan-ko­dis­saan

18.04.2020 14:38
Tilaajille

Ruo­ka­blo­gis­taan tun­net­tu lääkäri tuli Kuu­sa­moon ly­hyek­si ajaksi töihin, ihastui ja aikoo palaa syk­syl­lä uu­des­taan: ”Moni kaveri on ollut Kuu­sa­mos­sa töissä ja he ke­hui­vat paik­ka­kun­taa”

11.04.2020 09:00
Tilaajille

"Pe­rin­tei­nen nakit ja muusi" – Kuu­sa­mos­sa käryä asun­toon ja rap­pu­käy­tä­vään

16.03.2020 08:42
Tilaajille

Koil­lis­maan kuntien ruo­ka­huol­to laskee tar­kas­ti pal­jon­ko ruokaa kuluu – yli­jää­mää jää vain muu­ta­mia kiloja.

24.02.2020 07:00
Tilaajille