Poronliha

Jär­vi­ka­lat ja po­ron­li­ha­kin sopivat aa­miais­pöy­tään – Aa­miais­kon­sep­tia ko­keil­laan ensin Kuu­sa­mos­sa, sitten muualla Suo­mes­sa

17.02.2021 11:00
Tilaajille

Markus Jaurun leikkaa lihan val­miik­si asiak­kail­le – suo­ra­myyn­ti kasvaa po­ron­li­ha­kau­pas­sa

28.11.2020 10:00
Tilaajille

Po­ron­fi­lee jäi ke­vääl­lä ho­tel­lin va­ras­toon – mat­kai­lu vai­kut­taa po­ron­li­han me­nek­kiin

14.09.2020 10:31
Tilaajille

Ra­vin­to­loil­le myyvien po­ron­li­ha jäi kynsiin – po­ron­li­ha kaipaa verk­koon yhä mark­ki­noin­tia ja yh­teis­tä tarinaa

15.04.2020 13:42
Tilaajille

Yri­tim­me sel­vit­tää oikean tavan tehdä kui­va­li­haa - tehtävä on mah­do­ton: "En uskalla an­tau­tua”

15.03.2018 09:00