Joko luit: Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Kuusamon Juusto
Kuusamon Juusto aloittaa muutosneuvottelut

Kuu­sa­mon Juusto aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut

11.08.2023 10:22
Tilaajille
”Eteenpäin katsoen vienti on mielenkiintoinen osa-alue” – Kuusamon Juuston toimitusjohtajana kohta kuukauden työskennellyt Sami Syrjälä kertoo, millaisena hän näkee juustotalon tulevaisuuden

”E­teen­päin katsoen vienti on mie­len­kiin­toi­nen osa-alue” – Kuu­sa­mon Juuston toi­mi­tus­joh­ta­ja­na kohta kuu­kau­den työs­ken­nel­lyt Sami Syrjälä kertoo, mil­lai­se­na hän näkee juus­to­ta­lon tu­le­vai­suu­den

20.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Sami Syrjälästä Kuusamon Juuston uusi toimitusjohtaja – aiemmin hän toimi Kuusamon Juuston kaupallisena johtajana

Sami Syr­jä­läs­tä Kuu­sa­mon Juuston uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – aiem­min hän toimi Kuu­sa­mon Juuston kau­pal­li­se­na joh­ta­ja­na

31.05.2023 14:51
Tilaajille
"Kuusamo, Kitkantie, räjähdys/sortuma, keskisuuri" – juustolasta kannettiin pullea pönttö pihalle

"Kuu­sa­mo, Kit­kan­tie, rä­jäh­dys/sor­tu­ma, kes­ki­suu­ri" – juus­to­las­ta kan­net­tiin pullea pönttö pihalle

20.05.2023 10:09
Tilaajille
Leppäkosken Lämpö Oy osti Kuusamon Juuston lämmöntuotantolaitoksen – yhtiö alkaa kehittämään juustolan lämpöenergiapalveluita

Lep­pä­kos­ken Lämpö Oy osti Kuu­sa­mon Juuston läm­mön­tuo­tan­to­lai­tok­sen – yhtiö alkaa ke­hit­tä­mään juus­to­lan läm­pö­ener­gia­pal­ve­lui­ta

12.04.2023 11:59
Tilaajille
Kuusamon Juustolla ennätysmäinen kasvu – keväällä tehtiin miljoonainvestointi

Kuu­sa­mon Juus­tol­la en­nä­tys­mäi­nen kasvu – ke­vääl­lä tehtiin mil­joo­nain­ves­toin­ti

23.03.2023 12:35
Tilaajille
"On todennäköisesti aiheuttanut merkittävää haittaa" – kaupunki vastustaa Kuusamon Juuston hakemusta lauhdevesien päästämisestä edelleen Matkajokeen

"On to­den­nä­köi­ses­ti ai­heut­ta­nut mer­kit­tä­vää hait­taa" – kau­pun­ki vas­tus­taa Kuu­sa­mon Juuston ha­ke­mus­ta lauh­de­ve­sien pääs­tä­mi­ses­tä edel­leen Mat­ka­jo­keen

16.12.2022 04:00
Tilaajille
Juustolan lauhdevesiä ei voidakaan johtaa käsittelyyn Mäntyselän jätevedenpuhdistamolle – yhtiö haluaa, että ympäristölupaehto pyörretään

Juus­to­lan lauh­de­ve­siä ei voi­da­kaan johtaa kä­sit­te­lyyn Män­ty­se­län jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­le – yhtiö haluaa, että ym­pä­ris­tö­lu­pa­eh­to pyör­re­tään

09.12.2022 04:00
Tilaajille
Teemu Packalén hyppäsi kuusamolaisen maitoauton matkaan ja yllättyi kohtaamistaan ihmisistä: "Leppoisia, juttelevia ja hymyileviä"

Teemu Pac­kalén hyppäsi kuu­sa­mo­lai­sen mai­to­au­ton matkaan ja yl­lät­tyi koh­taa­mis­taan ih­mi­sis­tä: "Lep­poi­sia, jut­te­le­via ja hy­myi­le­viä"

16.06.2022 04:00
Tilaajille
"Toimitamme aluehallintovirastoon  toukokuun aikana aikatauluehdotuksen, miten asian kanssa voitaisiin edetä" – Helilammen perustamisesta kosteikoksi tai ruoppaamisesta ei ole vielä kunnon suunnitelmaa

"Toi­mi­tam­me alue­hal­lin­to­vi­ras­toon tou­ko­kuun aikana ai­ka­tau­lueh­do­tuk­sen, miten asian kanssa voi­tai­siin edetä" – He­li­lam­men pe­rus­ta­mi­ses­ta kos­tei­kok­si tai ruop­paa­mi­ses­ta ei ole vielä kunnon suun­ni­tel­maa

10.05.2022 11:00 1
Tilaajille
Kuusamon Juusto hakee vedenottamolleen jatkoaikaa – Yhtiöllä on oma vedenottamo Tatangin harjulla

Kuu­sa­mon Juusto hakee ve­den­ot­ta­mol­leen jat­ko­ai­kaa – Yh­tiöl­lä on oma ve­den­ot­ta­mo Ta­tan­gin har­jul­la

19.06.2021 17:00
Tilaajille
Kuusamon Juustolle arvostettu elintarviketurvallisuussertifikaatti

Kuu­sa­mon Juus­tol­le ar­vos­tet­tu elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­ser­ti­fi­kaat­ti

22.04.2021 16:30
Tilaajille
Kuusamon Juusto täyttää 60 vuotta: "Kukaan, joka arvostaa helppoa elämää ei perustaisi juustolaa Kuusamoon", ajattelivat perustajat

Kuu­sa­mon Juusto täyttää 60 vuotta: "Ku­kaan, joka ar­vos­taa helppoa elämää ei pe­rus­tai­si juus­to­laa Kuu­sa­moon", ajat­te­li­vat pe­rus­ta­jat

16.04.2021 14:35 1
Tilaajille
Kuusamon Juusto selvittää Helilammen kunnostusta – vedenlaatu parantunut jo alapuolisessa vesistössä

Kuu­sa­mon Juusto sel­vit­tää He­li­lam­men kun­nos­tus­ta – ve­den­laa­tu pa­ran­tu­nut jo ala­puo­li­ses­sa ve­sis­tös­sä

20.03.2021 08:02
Tilaajille
Aluehallintovirasto edellyttää Kuusamon Juustoa ruoppaamaan Helilammen – Kuusamon Juusto ei ole käsitellyt vielä avin lupapäätöstä

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to edel­lyt­tää Kuu­sa­mon Juustoa ruop­paa­maan He­li­lam­men – Kuu­sa­mon Juusto ei ole kä­si­tel­lyt vielä avin lu­pa­pää­tös­tä

15.01.2021 11:00
Tilaajille