Kuusamon Osuusmeijeri
Kotiseuturakkaus veti takaisin – Kuusamon Osuusmeijerin uusi toimitusjohtaja Tuula Kauttio aloittaa pian tehtävässään

Ko­ti­seu­tu­rak­kaus veti ta­kai­sin – Kuu­sa­mon Osuus­mei­je­rin uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuula Kauttio aloit­taa pian teh­tä­väs­sään

26.05.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamon osuusmeijerin toimitusjohtaja vaihtuu – Jouni Määtän seuraajaksi valittiin Tuula Kauttio

Kuu­sa­mon osuus­mei­je­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja vaihtuu – Jouni Määtän seu­raa­jak­si va­lit­tiin Tuula Kauttio

13.05.2022 10:50
Tilaajille
Kuusamon Osuusmeijeri juhli pyöreitä vuosiaan – 70-vuotisjuhlassa muistettiin meijerin tuottajia ja pitkäaikaisia työntekijöitä

Kuu­sa­mon Osuus­mei­je­ri juhli pyö­rei­tä vuo­siaan – 70-vuo­tis­juh­las­sa muis­tet­tiin mei­je­rin tuot­ta­jia ja pit­kä­ai­kai­sia työn­te­ki­jöi­tä

14.04.2022 15:57
Tilaajille
Kuusamon Osuusmeijeri toiminut jo 70 vuotta – Mari Vallinaho ja Tomi Tyni pyörittävät apujoukkoineen kolmea navettaa, kotinavetta on Etelä-Posiolla Vuoskassa

Kuu­sa­mon Osuus­mei­je­ri toi­mi­nut jo 70 vuotta – Mari Val­lin­aho ja Tomi Tyni pyö­rit­tä­vät apu­jouk­koi­neen kolmea na­vet­taa, ko­ti­na­vet­ta on Ete­lä-Po­siol­la Vuos­kas­sa

23.02.2022 04:00 1
Tilaajille
Savuperhe sai lisää jäseniä, Kuusamon Juusto vastaa korona-aikana muuttuneisiin kulutustottumuksiin – "Ei kannata vaan ampua haulikolla ilmaan ja katsoa, miten käy"

Sa­vu­per­he sai lisää jä­se­niä, Kuu­sa­mon Juusto vastaa ko­ro­na-ai­ka­na muut­tu­nei­siin ku­lu­tus­tot­tu­muk­siin – "Ei kannata vaan ampua hau­li­kol­la ilmaan ja katsoa, miten käy"

07.10.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamon Juuston vedenotossa vielä ratkottavaa, maanomistajien mielestä kaivo pitäisi sulkea ja vesijohto poistaa – aluehallintovirasto ratkaisee käyttöoikeuden jatkamisen

Kuu­sa­mon Juuston ve­den­otos­sa vielä rat­kot­ta­vaa, maan­omis­ta­jien mie­les­tä kaivo pitäisi sulkea ja ve­si­joh­to poistaa – alue­hal­lin­to­vi­ras­to rat­kai­see käyt­tö­oi­keu­den jat­ka­mi­sen

12.09.2021 17:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko iso kuva hukassa Koil­lis­sa­no­mien uu­ti­soin­nis­sa?

18.08.2021 18:21 7
Tilaajille
Kaivo 50-vuotias, Kuusamon Juusto 60-vuotias – yritys aikoo lisätä tuotantoaan ja hakee pysyvää lupaa Tatangin vedenottamolle

Kaivo 50-vuo­tias, Kuu­sa­mon Juusto 60-vuo­tias – yritys aikoo lisätä tuo­tan­toaan ja hakee pysyvää lupaa Ta­tan­gin ve­den­ot­ta­mol­le

10.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Rea­lis­mi on tär­keää, Jussi Lähde

20.10.2020 17:42
Maidontuottajat luottavaisin mielin – kaksoset Janika ja Jonna päästivät setänsä eläkkeelle ja hoitavat tilaa yhdessä isänsä kanssa: "Nuoret oppivat nopeasti, kun on motivaatiota"

Mai­don­tuot­ta­jat luot­ta­vai­sin mielin – kak­so­set Janika ja Jonna pääs­ti­vät setänsä eläk­keel­le ja hoi­ta­vat tilaa yhdessä isänsä kanssa: "Nuoret oppivat no­peas­ti, kun on mo­ti­vaa­tio­ta"

18.08.2020 04:00
Tilaajille