Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuusamon Juusto
Kuusamon Juustolle juustoalan tunnustuspalkinto Kultainen Juustohöylä

Kuu­sa­mon Juus­tol­le juus­to­alan tun­nus­tus­pal­kin­to Kul­tai­nen Juus­to­höy­lä

26.10.2023 09:54
Tilaajille
Meijeristeistä on huutava pula – Alan oppilaitoksesta jalkauduttiin Kuusamon ja Taivalkosken kouluille innostamaan nuoria hakeutumaan meijerialalle

Mei­je­ris­teis­tä on huutava pula – Alan op­pi­lai­tok­ses­ta jal­kau­dut­tiin Kuu­sa­mon ja Tai­val­kos­ken kou­luil­le in­nos­ta­maan nuoria ha­keu­tu­maan mei­je­ri­alal­le

19.10.2023 17:30 1
Tilaajille
Pentikiltä ei enää tuotteita Pietariin  – "Yhteistyö on ollut muutenkin varsin pienimuotoista, eikä Venäjä ole ollut Pentikin kasvustrategian keskiössä myöskään ennen Ukrainan sodan alkua"

Pen­ti­kil­tä ei enää tuot­tei­ta Pie­ta­riin – "Yh­teis­työ on ollut muu­ten­kin varsin pie­ni­muo­tois­ta, eikä Venäjä ole ollut Pen­ti­kin kas­vu­stra­te­gian kes­kiös­sä myös­kään ennen Uk­rai­nan sodan alkua"

09.03.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Juusto jätti suunnitelman siitä, mitä se aikoo tehdä Helilammen ravinnekuormituksen vähentämiseksi

Kuu­sa­mon Juusto jätti suun­ni­tel­man siitä, mitä se aikoo tehdä He­li­lam­men ra­vin­ne­kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­sek­si

01.01.2022 04:00
Tilaajille
Savuperhe sai lisää jäseniä, Kuusamon Juusto vastaa korona-aikana muuttuneisiin kulutustottumuksiin – "Ei kannata vaan ampua haulikolla ilmaan ja katsoa, miten käy"

Sa­vu­per­he sai lisää jä­se­niä, Kuu­sa­mon Juusto vastaa ko­ro­na-ai­ka­na muut­tu­nei­siin ku­lu­tus­tot­tu­muk­siin – "Ei kannata vaan ampua hau­li­kol­la ilmaan ja katsoa, miten käy"

07.10.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamon Juusto muisti nuoria urheilijoita – epävarma taloudellinen tilanne näkyi hakemusten määrässä

Kuu­sa­mon Juusto muisti nuoria ur­hei­li­joi­ta – epä­var­ma ta­lou­del­li­nen tilanne näkyi ha­ke­mus­ten mää­räs­sä

14.11.2020 13:33
Tilaajille
"Minullekin tuli yllätyksenä, että miten moni etelässä ei ole kuullutkaan Kuusamon Juustosta" – Hyvän tekeminen ja brändityö nyt Kuusamon Juustolla keskiössä

"Mi­nul­le­kin tuli yl­lä­tyk­se­nä, että miten moni ete­läs­sä ei ole kuul­lut­kaan Kuu­sa­mon Juus­tos­ta" – Hyvän te­ke­mi­nen ja brän­di­työ nyt Kuu­sa­mon Juus­tol­la kes­kiös­sä

03.05.2020 08:00
Tilaajille