Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

"Mi­nul­le­kin tuli yl­lä­tyk­se­nä, että miten moni ete­läs­sä ei ole kuul­lut­kaan Kuu­sa­mon Juus­tos­ta" – Hyvän te­ke­mi­nen ja brän­di­työ nyt Kuu­sa­mon Juus­tol­la kes­kiös­sä

Kuusamon Juusto tuki yrityksiä neljällä eri paikkakunnalla vaikuttajakampanjan myötä.

Kuusamon Juuston pakkaukset uudistuivat keväällä ekologisemmiksi ja visuaalisesti värikkäämmiksi.  Uudistusta oli tarkoitus mainostaa nyt keväällä.

– Siten tuli korona. Ajateltiin, että ei haluta lähteä pakkauudistus ja tuote edellä, vaan että nyt on kyse isommista asioista. Muutimme kulmaa lennosta vaikuttajakampanjaan, kertoo Kuusamon Juuston markkinointi- ja viestintäpäällikkö Noora Aaltonen.