Yrittäjälinja: Lu­kio­lais­ten mi­niy­ri­tyk­set ki­saa­vat tänään Oulussa

Kesätyöt: Nuoria pal­ka­taan metsää is­tut­ta­maan

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Puheenaihe
Puheenaihe: Turmeleeko vierassana suomen kieltä - onko ulkomainen muotisana vain pintasoopaa?

Pu­hee­nai­he: Tur­me­lee­ko vie­ras­sa­na suomen kieltä - onko ul­ko­mai­nen muo­ti­sa­na vain pin­ta­soo­paa?

01.11.2021 09:08
Tilaajille
Rukalla uusi kausi ja uudet kujeet - Rukahovissa täysin saneerattuja huoneita ja menomesta alakertaan

Rukalla uusi kausi ja uudet kujeet - Ru­ka­ho­vis­sa täysin sa­nee­rat­tu­ja huo­nei­ta ja me­no­mes­ta ala­ker­taan

11.10.2020 04:00
Tilaajille
Ouluntaipaleen tieremontti etenee aikataulussa, mutta tekemistä riittää vielä syksyn aikana – "Talvea vastaan taistellaan", urakan valvoja kertoo

Ou­lun­tai­pa­leen tie­re­mont­ti etenee ai­ka­tau­lus­sa, mutta te­ke­mis­tä riittää vielä syksyn aikana – "Talvea vastaan tais­tel­laan", urakan valvoja kertoo

25.09.2020 10:50
Tilaajille
Alkaako koronavilkku oikeasti vilkkua, jos olen ollut lähellä tartunnan saanutta? THL:n tiedonhallintajohtaja: Sieltä tulee samanlainen ilmoitus kuin vaikka tekstiviestistä

Alkaako ko­ro­na­vilk­ku oi­keas­ti vilk­kua, jos olen ollut lähellä tar­tun­nan saa­nut­ta? THL:n tie­don­hal­lin­ta­joh­ta­ja: Sieltä tulee sa­man­lai­nen il­moi­tus kuin vaikka teks­ti­vies­tis­tä

04.09.2020 10:06 1
Tilaajille
Tihutyöt sotamuistomerkeillä jatkuvat - poliisi tutkii asiaa

Ti­hu­työt so­ta­muis­to­mer­keil­lä jat­ku­vat - poliisi tutkii asiaa

14.07.2020 12:31
Tilaajille
Kuusamossa aloittaa uusi kiinteistöhuoltoyritys kesäkuussa – satoja asiakkaita palvellaan paremmin digin avulla: "Taskussa rypistyvät paperilaput siirtyvät historiaan"

Kuu­sa­mos­sa aloit­taa uusi kiin­teis­tö­huol­to­yri­tys ke­sä­kuus­sa – satoja asiak­kai­ta pal­vel­laan pa­rem­min digin avulla: "Tas­kus­sa ry­pis­ty­vät pa­pe­ri­la­put siir­ty­vät his­to­riaan"

22.05.2020 09:00
Tilaajille
Topias jäi asuntolaan, kun muut lähtivät  - Kuusamossa viime syksynä opiskelun aloittaneet lumilautailijat ovat keväällä olleet etäyhteyksien päässä Alppikoulun valmentajista

Topias jäi asun­to­laan, kun muut läh­ti­vät - Kuu­sa­mos­sa viime syksynä opis­ke­lun aloit­ta­neet lu­mi­lau­tai­li­jat ovat ke­vääl­lä olleet etä­yh­teyk­sien päässä Alp­pi­kou­lun val­men­ta­jis­ta

21.05.2020 15:04
Tilaajille
Yhteydenotot lisääntyneet koronapoikkeustilan aikana roimasti – Rikosuhripäivystys muistuttaa, että on tärkeää hakea apua poikkeustilasta huolimatta

Yh­tey­den­otot li­sään­ty­neet ko­ro­na­poik­keus­ti­lan aikana roi­mas­ti – Ri­kos­uh­ri­päi­vys­tys muis­tut­taa, että on tärkeää hakea apua poik­keus­ti­las­ta huo­li­mat­ta

20.05.2020 08:30
Tilaajille
Liian lähellä vettä eikä rakennuslupaa – rantasaunaa yritetään luvalliseksi rantaa jatkamalla Kuusamossa: "Jos tähän myöntyisi, niin tämä olisi ennakkotapaus"

Liian lähellä vettä eikä ra­ken­nus­lu­paa – ran­ta­sau­naa yri­te­tään lu­val­li­sek­si rantaa jat­ka­mal­la Kuu­sa­mos­sa: "Jos tähän myön­tyi­si, niin tämä olisi en­nak­ko­ta­paus"

20.05.2020 04:00
Tilaajille
Ravintolapaketista sopu: Ravintolat auki kello 23:een, asiakasmäärä puolitettava

Ra­vin­to­la­pa­ke­tis­ta sopu: Ra­vin­to­lat auki kello 23:een, asia­kas­mää­rä puo­li­tet­ta­va

19.05.2020 14:02
Taivalkosken Kuohun Kurttila ja Räisänen Hopeasompa-ryhmään – kesän treenit pienryhmissä poikkeusjärjestelyin

Tai­val­kos­ken Kuohun Kurt­ti­la ja Räi­sä­nen Ho­pea­som­pa-ryh­mään – kesän treenit pien­ryh­mis­sä poik­keus­jär­jes­te­lyin

19.05.2020 09:22
Tilaajille
Kuusamon peruskoulujen oppilaaksiottoalueiden rajoja tarkistetaan – Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää tarkistuksista keskiviikkona

Kuu­sa­mon pe­rus­kou­lu­jen op­pi­laak­siot­toa­luei­den rajoja tar­kis­te­taan – Kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päättää tar­kis­tuk­sis­ta kes­ki­viik­ko­na

19.05.2020 04:00
Tilaajille
Israelin maajoukkuehakkuri Pölkky Kuusamoon – toinen valmentaja tulee Kreikasta

Is­rae­lin maa­jouk­kue­hak­ku­ri Pölkky Kuu­sa­moon – toinen val­men­ta­ja tulee Krei­kas­ta

18.05.2020 18:00
Tilaajille
Kissa ajoi ketun käpälämäkeen Posiolla – "Heräsin koiran järjettömään haukuntaan"

Kissa ajoi ketun kä­pä­lä­mä­keen Po­siol­la – "He­rä­sin koiran jär­jet­tö­mään hau­kun­taan"

18.05.2020 14:59
Tilaajille
"Sain tästä taas valtavan motivaatiobuustin" – kuusamolainen Susanna sai Suomen Kulttuurirahastolta apurahan hopeahuilun hankintaan

"Sain tästä taas val­ta­van mo­ti­vaa­tio­buus­tin" – kuu­sa­mo­lai­nen Susanna sai Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta apu­ra­han ho­pea­hui­lun han­kin­taan

18.05.2020 09:00
Tilaajille
Yksi puhelu muutti Arin eläkesuunnitelmat – Raja pyysi kymmeniä eläköityneitä rajamiehiä takaisin riviin koronaviruksen vuoksi: "Kun pilliin vihelletään, niin silloin mennään"

Yksi puhelu muutti Arin elä­ke­suun­ni­tel­mat – Raja pyysi kym­me­niä elä­köi­ty­nei­tä ra­ja­mie­hiä ta­kai­sin riviin ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi: "Kun pilliin vi­hel­le­tään, niin silloin men­nään"

18.05.2020 04:00
Tilaajille
Oulun Sanginjoelle muodostetaan yli 1000 hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue - uudesta alueesta tulee Suomen suurin kunnan omistama luonnonsuojelualue

Oulun San­gin­joel­le muo­dos­te­taan yli 1000 heh­taa­rin ko­koi­nen luon­non­suo­je­lu­alue - uudesta aluees­ta tulee Suomen suurin kunnan omis­ta­ma luon­non­suo­je­lu­alue

17.05.2020 17:43
Tilaajille
192, se oli lauantaipäivän luku – suunnistuskauden avaus innosti kuusamolaiset liikkeelle

192, se oli lauan­tai­päi­vän luku – suun­nis­tus­kau­den avaus innosti kuu­sa­mo­lai­set liik­keel­le

17.05.2020 11:02
Tilaajille
Taivalkoski kuohuu jo näyttävästi – sulava lumi yhdessä vesisateen kanssa huolettavat : "Seurauksena voi olla jopa vuoden 1982 tilannetta suurempi tulva"

Tai­val­kos­ki kuohuu jo näyt­tä­väs­ti – sulava lumi yhdessä ve­si­sa­teen kanssa huo­let­ta­vat : "Seu­rauk­se­na voi olla jopa vuoden 1982 ti­lan­net­ta suu­rem­pi tulva"

17.05.2020 04:00
Tilaajille
Tee se itse -tyypit heräsivät koronakotoilun keskellä - Kotia kunnostetaan seinä kerrallaan ja terasseja laitetaan lumen keskellä: "Tämä on selkeästi koronatilanteen vaikutusta"

Tee se itse -tyypit he­rä­si­vät ko­ro­na­ko­toi­lun kes­kel­lä - Kotia kun­nos­te­taan seinä ker­ral­laan ja te­ras­se­ja lai­te­taan lumen kes­kel­lä: "Tämä on sel­keäs­ti ko­ro­na­ti­lan­teen vai­ku­tus­ta"

16.05.2020 15:00
Tilaajille