Yrittäjälinja: Lu­kio­lais­ten mi­ni­yri­tyk­set ki­saa­vat tänään Oulussa

Kesätyöt: Nuoria pal­ka­taan metsää is­tut­ta­maan

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Suunnistus
Kuusamon kuntosuunnistuskausi päättyi Rukalle – Kuusamorasteilla kesän aikana kaikkiaan lähes tuhat kävijää

Kuu­sa­mon kun­to­suun­nis­tus­kau­si päättyi Rukalle – Kuu­sa­mo­ras­teil­la kesän aikana kaik­kiaan lähes tuhat kävijää

28.09.2023 12:14 1
Tilaajille
Posio-rastit suunnistettu tältä kesää – tässä viimeiset tulokset

Po­sio-ras­tit suun­nis­tet­tu tältä kesää – tässä vii­mei­set tu­lok­set

27.09.2023 17:00
Tilaajille
Pudasjärven Hampusvaarassa etsittiin rasteja sekä valoisassa että pimeässä – kisajärjestelyt toimivat hyvin

Pu­das­jär­ven Ham­pus­vaa­ras­sa et­sit­tiin rasteja sekä va­loi­sas­sa että pi­meäs­sä – ki­sa­jär­jes­te­lyt toi­mi­vat hyvin

26.09.2023 14:09
Tilaajille
Oletko koskaan pilkkinyt veneestä? –Kylmäluomalla on pilkitty ja saalista saatu, tässä tulospörssissä kalastuksen lisäksi suunnistusta ja jalkapalloa

Oletko koskaan pilk­ki­nyt ve­nees­tä? –Kyl­mä­luo­mal­la on pil­kit­ty ja saa­lis­ta saatu, tässä tu­los­pörs­sis­sä ka­las­tuk­sen lisäksi suun­nis­tus­ta ja jal­ka­pal­loa

13.09.2023 09:47
Tilaajille
Posion Pyrinnöllä vahva vire suunnistuksen maakuntaviestissä ja miniviestissä – Olleronvaarasta tuli mukaan lähihistorian paras saavutus

Posion Py­rin­nöl­lä vahva vire suun­nis­tuk­sen maa­kun­ta­vies­tis­sä ja mi­ni­vies­tis­sä – Ol­le­ron­vaa­ras­ta tuli mukaan lä­hi­his­to­rian paras saa­vu­tus

14.08.2023 10:37
Tilaajille
Posion Pyrinnön Veikko Huuskonen kolmanneksi rankassa kahden päivän Suomen Tunturisuunnistuksessa Kiilopäällä – Kuusamon Erä-Veikkojen Mikko Tahkola voitti suositun kuntosarjan

Posion Py­rin­nön Veikko Huus­ko­nen kol­man­nek­si ran­kas­sa kahden päivän Suomen Tun­tu­ri­suun­nis­tuk­ses­sa Kii­lo­pääl­lä – Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen Mikko Tahkola voitti suo­si­tun kun­to­sar­jan

09.08.2023 16:43
Tilaajille
Juusotkin viihtyivät rasteilla – suunnistuksen salat tutuiksi Kuusamon koululaisille

Juu­sot­kin viih­tyi­vät ras­teil­la – suun­nis­tuk­sen salat tu­tuik­si Kuu­sa­mon kou­lu­lai­sil­le

03.06.2023 12:00
Tilaajille
Tapio Tahkola on vuoden suunnistuskartoittaja valtakunnassa – katso tästä kuvia uran varrelta

Tapio Tahkola on vuoden suun­nis­tus­kar­toit­ta­ja val­ta­kun­nas­sa – katso tästä kuvia uran var­rel­ta

23.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Pajunen ja Laaksoviita rohmusivat voittoja Koillismaan Rastipäivillä – katso tästä kilpailun yhteistulokset

Pajunen ja Laak­so­vii­ta roh­mu­si­vat voit­to­ja Koil­lis­maan Ras­ti­päi­vil­lä – katso tästä kil­pai­lun yh­teis­tu­lok­set

26.07.2022 19:25
Tilaajille
Pajunen ja Laaksoviita Koillismaan Rastipäivien kestävimmät – Pajunen voitti kolme osakilpailua: "Oli väsyneen miehen taistoa jo neljäs kisa putkeen"

Pajunen ja Laak­so­vii­ta Koil­lis­maan Ras­ti­päi­vien kes­tä­vim­mät – Pajunen voitti kolme osa­kil­pai­lua: "Oli vä­sy­neen miehen taistoa jo neljäs kisa put­keen"

24.07.2022 20:13
Tilaajille
Pajunen ja Kaskinen voittoihin Koillismaan Rastipäivien avauspäivänä

Pajunen ja Kas­ki­nen voit­toi­hin Koil­lis­maan Ras­ti­päi­vien avaus­päi­vä­nä

22.07.2022 10:54
Tilaajille
Suunnistajille tarjolla uutta ja monipuolista Suonnankylässä – Posiolla ja Kuusamossa kisattavat Koillismaan Rastipäivät keränneet hieman ennakko-odotuksia vähemmän ilmoittautuneita

Suun­nis­ta­jil­le tar­jol­la uutta ja mo­ni­puo­lis­ta Suon­nan­ky­läs­sä – Po­siol­la ja Kuu­sa­mos­sa ki­sat­ta­vat Koil­lis­maan Ras­ti­päi­vät ke­rän­neet hieman en­nak­ko-odo­tuk­sia vä­hem­män il­moit­tau­tu­nei­ta

19.07.2022 11:48
Tilaajille
"Juomarastit toimivat hyvin välisuihkuina" – Eino Gretschel sai aamun yhteislähdöstä vauhtia ja nosti KEVin ykkösjoukkueen sijoitusta Jukolassa

"Juo­ma­ras­tit toi­mi­vat hyvin vä­li­suih­kui­na" – Eino Gretsc­hel sai aamun yh­teis­läh­dös­tä vauhtia ja nosti KEVin yk­kös­jouk­kueen si­joi­tus­ta Ju­ko­las­sa

19.06.2022 18:37
Jukolassa vahva edustus Koillismaalta – louhikkoisessa maastossa viikonloppuna yli 16 000 suunnistajaa

Ju­ko­las­sa vahva edustus Koil­lis­maal­ta – lou­hik­koi­ses­sa maas­tos­sa vii­kon­lop­pu­na yli 16 000 suun­nis­ta­jaa

18.06.2022 04:00
Tilaajille
Maailmanmestari kävi Pölkkyrasteilla – suunnistuskesä hyvässä vauhdissa Kuusamossa, katso tuloksia

Maail­man­mes­ta­ri kävi Pölk­ky­ras­teil­la – suun­nis­tus­ke­sä hyvässä vauh­dis­sa Kuu­sa­mos­sa, katso tu­lok­sia

03.06.2022 12:00
Tilaajille
Suuntavaisto on kuin lihas, joka kaipaa treeniä – Selvitimme miten suuntavaisto toimii ja miten surkeinkin kartanlukija oppii löytämään perille

Suun­ta­vais­to on kuin lihas, joka kaipaa treeniä – Sel­vi­tim­me miten suun­ta­vais­to toimii ja miten sur­kein­kin kar­tan­lu­ki­ja oppii löy­tä­mään perille

03.04.2022 12:00
Tilaajille
Lentopallohopea, Sini Karjalaisen MM-pronssi, Rukan maailmancup ja suunnistuksen Fin5 muun muassa kohokohtina – Näin urheiltiin Koillismaalla vuonna 2021

Len­to­pal­lo­ho­pea, Sini Kar­ja­lai­sen MM-prons­si, Rukan maail­man­cup ja suun­nis­tuk­sen Fin5 muun muassa ko­ho­koh­ti­na – Näin ur­heil­tiin Koil­lis­maal­la vuonna 2021

02.01.2022 04:00
Tilaajille
Posion Pyrinnöllä tulossa vilkas toimintavuosi – Seuran suurimpaan tapahtumaan Koillismaan Rastipäiville odotetaan noin 300 suunnistajaa

Posion Py­rin­nöl­lä tulossa vilkas toi­min­ta­vuo­si – Seuran suu­rim­paan ta­pah­tu­maan Koil­lis­maan Ras­ti­päi­vil­le odo­te­taan noin 300 suun­nis­ta­jaa

01.12.2021 14:10
Tilaajille
Napapiiri-Jukolan saldo katosi koronaan ja pimeään - "Päädymme plus-miinus nollaan. Kuluja oli 1,5 miljoonaa euroa, tuloja samat 1,5 miljoonaa"

Na­pa­pii­ri-Ju­ko­lan saldo katosi ko­ro­naan ja pimeään - "Pää­dym­me plus-mii­nus nol­laan. Kuluja oli 1,5 mil­joo­naa euroa, tuloja samat 1,5 mil­joo­naa"

30.09.2021 08:38 1
Tilaajille
Pölkky-rasteilla pimeässä – kuntosuunnistuskausi alkaa olla lopuillaan

Pölk­ky-ras­teil­la pi­meäs­sä – kun­to­suun­nis­tus­kau­si alkaa olla lo­puil­laan

17.09.2021 16:02
Tilaajille