Suunnistus
Viimeisin tunti

Kesän Pölk­ky-ras­tit al­koi­vat – katso tästä tu­lok­set

16:05
Tilaajille
Kuukausi

Rastit löy­tyi­vät lu­mes­sa­kin – kort­te­li­ras­teil­la ei ihan ylletty vuoden ta­kai­siin en­nä­tys­lu­ke­miin

08.05.2021 20:00
Tilaajille

Kort­te­li­ras­tit aloit­ta­vat Kuu­sa­mon suun­nis­tus­ke­sän – maas­toon tou­ko­kuun lopulla

07.05.2021 11:00
Tilaajille

Posion ja Kuu­sa­mon Fin5-jär­jes­te­lyt hyvässä vauh­dis­sa – "Olemme luot­ta­vai­sia, jotta voimme tarjota suun­nis­ta­vil­le per­heil­le mie­leen­pai­nu­van suun­nis­tus­vii­kon Koil­lis­maal­la"

05.05.2021 08:34
Tilaajille

Fin5 2021- suun­nis­tus­vii­kon jär­jes­te­lyt hyvässä vauh­dis­sa – avoi­mis­sa sar­jois­sa so­vel­le­taan jaot­te­lua 50 hengen läh­tös­lot­tei­hin

04.05.2021 16:55
Tilaajille

Täy­si­kuu korvaa yöt­tö­män yön Na­pa­pii­ri-Ju­ko­las­sa – Tois­ta­mi­seen siir­ret­ty maail­man suurin suun­nis­tus­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään elo­kuus­sa Ro­va­nie­mel­lä

16.04.2021 09:15
Tilaajille

Ro­va­nie­men Jukolan viesti siirtyy elo­kuul­le – Ta­voit­tee­na jär­jes­tää täy­si­mää­räi­nen Jukola, jos vi­ran­omai­set sen suovat

15.04.2021 15:17
Tilaajille
Vanhemmat

Päätös Na­pa­pii­ri-Ju­ko­lan ajan­koh­das­ta 16. huh­ti­kuu­ta

13.04.2021 14:32
Tilaajille

Fin5-Suun­nis­tus­vii­kon jär­jes­te­lyt ete­ne­vät ter­veys­tur­val­li­suus edellä – toinen il­moit­tau­tu­mis­por­ras päättyy hel­mi­kuun lopussa

25.02.2021 15:00
Tilaajille

Mars mäen laskuun ja rastien et­sin­tään - Tänään start­taa viikon kestävä leik­ki­mie­li­nen ras­ti­suun­nis­tus Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa: ota kuva, bongaa peh­mo­le­lu, etsi jäinen sydän ja lähetä kuva meille!

14.02.2021 04:00
Tilaajille

Lapin suun­nis­tus­vä­ki val­mis­tau­tuu su­per­ke­sään

29.01.2021 11:19
Tilaajille

Jukolan viesti mukaan yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vien ta­pah­tu­mien lis­tal­le

16.11.2020 17:08
Tilaajille

Tu­los­pörs­si 30.9.2020: Yleis­ur­hei­lu­ki­sat Tai­va­kos­kel­la, Po­sio-ras­tit Po­siol­la ja tan­ko­tans­sin SM-kil­pai­lu Tor­nios­sa

02.10.2020 16:23
Tilaajille

Tu­los­pörs­si 28.9.2020 – Suun­nis­tus: Po­sio-ras­tit, Pölk­ky-yö­ras­tit ja SM-sprint­ti

28.09.2020 17:30
Tilaajille

Tu­los­pörs­si 14.9.2020: Kou­lu­lais­ki­sat Kuu­sa­mon ylei­sur­hei­lu­ken­täl­lä, golf ja suun­nis­tus

14.09.2020 16:36
Tilaajille

Tu­los­pörs­si 14.9.2020: Suun­nis­tus

14.09.2020 12:01
Tilaajille

Toi­mit­ta­jal­ta: Aja­tuk­sia kuu­sa­mo­lai­ses­ta suun­nis­ta­mi­ses­ta – vanha posti, ap­teek­ki, eläin­lää­kä­rin­ta­lo ja muut maa­mer­kit häm­men­tä­vät muualta tul­lut­ta

19.08.2020 04:00

Mu­hos­lai­set lii­kun­nal­li­sel­la lo­ma­vii­kol­la Kuu­sa­mos­sa – Il­ta­ras­ti­viik­ko hou­kut­te­li Koil­lis­maal­le

10.07.2020 04:00
Tilaajille

Jär­jes­tä­jät muis­tut­ta­vat: yski oikein, älä tule sai­raa­na suun­nis­ta­maan – Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la jär­jes­te­tään il­ta­ras­ti­viik­ko Fin5-vii­kon tilalla

04.07.2020 10:41
Tilaajille

Oma­toi­mi­ras­te­ja Kuu­sa­moon ja Po­siol­le – pe­ruun­tu­neen FIN5-vii­kon aikaan on odo­tet­ta­vis­sa suun­nis­ta­jia Kuu­sa­moon lo­mai­le­maan ja suun­nis­ta­maan

24.06.2020 04:01
Tilaajille