Suunnistus
Jukolan viesti mukaan yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listalle

Jukolan viesti mukaan yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vien ta­pah­tu­mien lis­tal­le

16.11.2020 17:08 0
Tilaajille
Tulospörssi 30.9.2020: Yleisurheilukisat Taivakoskella, Posio-rastit Posiolla ja tankotanssin SM-kilpailu Torniossa

Tu­los­pörs­si 30.9.2020: Yleis­ur­hei­lu­ki­sat Tai­va­kos­kel­la, Po­sio-ras­tit Po­siol­la ja tan­ko­tans­sin SM-kil­pai­lu Tor­nios­sa

02.10.2020 16:23 0
Tilaajille

Tu­los­pörs­si 28.9.2020 – Suun­nis­tus: Po­sio-ras­tit, Pölk­ky-yö­ras­tit ja SM-sprint­ti

28.09.2020 17:30 0
Tilaajille

Tu­los­pörs­si 14.9.2020: Kou­lu­lais­ki­sat Kuu­sa­mon ylei­sur­hei­lu­ken­täl­lä, golf ja suun­nis­tus

14.09.2020 16:36 0
Tilaajille

Tu­los­pörs­si 14.9.2020: Suun­nis­tus

14.09.2020 12:01 0
Tilaajille
Toimittajalta: Ajatuksia kuusamolaisesta suunnistamisesta – vanha posti, apteekki, eläinlääkärintalo ja muut maamerkit hämmentävät muualta tullutta

Toi­mit­ta­jal­ta: Aja­tuk­sia kuu­sa­mo­lai­ses­ta suun­nis­ta­mi­ses­ta – vanha posti, ap­teek­ki, eläin­lää­kä­rin­ta­lo ja muut maa­mer­kit häm­men­tä­vät muualta tul­lut­ta

19.08.2020 04:00 0
Muhoslaiset liikunnallisella lomaviikolla Kuusamossa – Iltarastiviikko houkutteli Koillismaalle

Mu­hos­lai­set lii­kun­nal­li­sel­la lo­ma­vii­kol­la Kuu­sa­mos­sa – Il­ta­ras­ti­viik­ko hou­kut­te­li Koil­lis­maal­le

10.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Järjestäjät muistuttavat: yski oikein, älä tule sairaana suunnistamaan – Kuusamossa ja Posiolla järjestetään iltarastiviikko Fin5-viikon tilalla

Jär­jes­tä­jät muis­tut­ta­vat: yski oikein, älä tule sai­raa­na suun­nis­ta­maan – Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la jär­jes­te­tään il­ta­ras­ti­viik­ko Fin5-vii­kon tilalla

04.07.2020 10:41 0
Tilaajille
Omatoimirasteja Kuusamoon ja Posiolle – peruuntuneen FIN5-viikon aikaan on odotettavissa suunnistajia Kuusamoon lomailemaan ja suunnistamaan

Oma­toi­mi­ras­te­ja Kuu­sa­moon ja Po­siol­le – pe­ruun­tu­neen FIN5-vii­kon aikaan on odo­tet­ta­vis­sa suun­nis­ta­jia Kuu­sa­moon lo­mai­le­maan ja suun­nis­ta­maan

24.06.2020 04:01 0
Tilaajille
Erä-Veikkojen monilajikoulu liikuttaa lapsia: "Uskon, että innostus mieluisaan lajiin syttyy jo yhden kerran perusteella"

Erä-Veik­ko­jen mo­ni­la­ji­kou­lu lii­kut­taa lapsia: "Uskon, että in­nos­tus mie­lui­saan lajiin syttyy jo yhden kerran pe­rus­teel­la"

10.06.2020 17:00 0
Tilaajille
Suunnistajat pääsivät vihdoin maastoon Kuusamossa – Harri Pitkänen A-radan nopein Rääpyskankaalla, katso tulokset tästä

Suun­nis­ta­jat pää­si­vät vihdoin maas­toon Kuu­sa­mos­sa – Harri Pit­kä­nen A-radan nopein Rää­pys­kan­kaal­la, katso tu­lok­set tästä

05.06.2020 10:25 0
Tilaajille
Suunnista nyt labyrinttiin – Kesän Pölkky-rasteilla Kuusamossa on mahdollisuus kokeilla uutta

Suun­nis­ta nyt la­by­rint­tiin – Kesän Pölk­ky-ras­teil­la Kuu­sa­mos­sa on mah­dol­li­suus ko­keil­la uutta

03.06.2020 14:34 0
Tilaajille
Iloisia ilmeitä rasteilla ja lahjakas poika Norjasta – lauantai oli hieno päivä, vaikka urheiluelämän käynnistyminen herättääkin pieniä ajatuksia

Iloisia ilmeitä ras­teil­la ja lah­ja­kas poika Nor­jas­ta – lauan­tai oli hieno päivä, vaikka ur­hei­lu­elä­män käyn­nis­ty­mi­nen he­rät­tää­kin pieniä aja­tuk­sia

18.05.2020 04:01 0
192, se oli lauantaipäivän luku – suunnistuskauden avaus innosti kuusamolaiset liikkeelle

192, se oli lauan­tai­päi­vän luku – suun­nis­tus­kau­den avaus innosti kuu­sa­mo­lai­set liik­keel­le

17.05.2020 11:02 0
Tilaajille
Jonin kotipihan kikkailut jatkuvat ainakin hetken – Kuusamossa ei vielä urheilukentälle pääse harjoittelemaan ja muutenkin urheiluväki odottelee kesää

Jonin ko­ti­pi­han kik­kai­lut jat­ku­vat ainakin hetken – Kuu­sa­mos­sa ei vielä ur­hei­lu­ken­täl­le pääse har­joit­te­le­maan ja muu­ten­kin ur­hei­lu­vä­ki odot­te­lee kesää

07.05.2020 15:03 0
Tilaajille
Jospa sitä iltarasteille pääsisi  - Pöllinparkkuurahoilla ensimmäisen polkupyöränsä ostanut kahdeksankymppinen Väinö Ronkainen pitää kesäisin kuntoa yllä metsätöillä ja käy suunnistamassa

Jospa sitä il­ta­ras­teil­le pääsisi - Pöl­lin­park­kuu­ra­hoil­la en­sim­mäi­sen pol­ku­pyö­rän­sä ostanut kah­dek­san­kymp­pi­nen Väinö Ron­kai­nen pitää ke­säi­sin kuntoa yllä met­sä­töil­lä ja käy suun­nis­ta­mas­sa

29.04.2020 13:16 0
Tilaajille
Kuusamon ja Posion FIN5-viikko siirtyy vuodelle 2021

Kuu­sa­mon ja Posion FIN5-viik­ko siirtyy vuo­del­le 2021

27.04.2020 14:33 0
Tilaajille
Koillismaan FIN5-rastiviiko: "Nyt on helppo tehdä päätös"

Koil­lis­maan FIN5-ras­ti­vii­ko: "Nyt on helppo tehdä päätös"

23.04.2020 09:31 0
Tilaajille
Fin5-viikon kohtalo vielä auki – Kuusamon ja Posion suunnistuskesän suurtapahtuma voi siirtyä vuodella eteenpäin

Fin5-vii­kon kohtalo vielä auki – Kuu­sa­mon ja Posion suun­nis­tus­ke­sän suur­ta­pah­tu­ma voi siirtyä vuo­del­la eteen­päin

14.04.2020 17:17 0
Tilaajille
Jukola siirrettiin – Kuusamossa ja Posiolla kesällä suunnistettavan FIN5:n osalta tilannetta tarkkaillaan

Jukola siir­ret­tiin – Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la kesällä suun­nis­tet­ta­van FIN5:n osalta ti­lan­net­ta tark­kail­laan

02.04.2020 14:38 0
Tilaajille