Suunnistus
Viimeisin tunti

Syö­te-suun­nis­tus jär­jes­te­tään tänä vuonna Tai­val­kos­kel­la: "Mus­ta­vaa­ra on hyvä paikka val­mis­tau­tua tu­le­viin ar­vo­ki­soi­hin"

15:00
Tilaajille
Kuukausi

Eerola ja Sil­ven­noi­nen viiden osa­kil­pai­lun no­peim­mat – Katso tästä FIn5 -suun­nis­tus­vii­kon lop­pu­tu­lok­set

17.07.2021 11:23
Tilaajille

"Aina mei­na­sin, että kyllä mä vielä tämän käyn ja se on aina vain jat­ku­nut" – Paavo Inkinen on osal­lis­tu­nut jo­kai­seen jär­jes­tet­tyyn FIN5-ta­pah­tu­maan ja suun­nis­ta­nut 30 eri maassa

17.07.2021 04:00
Tilaajille

Nur­mi­nen ja Aho tors­tain no­peim­mat – ko­ko­nais­ki­san kär­jes­sä Haa­ja­nen ja Glebov, katso tästä lisää FIN5:n tu­lok­sia

15.07.2021 18:55
Tilaajille

Lo­ka­kuus­sa 95 vuotta täyt­tä­vä Adolf Kempf mat­kus­ti Sveit­sis­tä Suomeen Fin5-suun­nis­tus­vii­kol­le ja kisaa elo­kuus­sa myös Un­ka­ris­sa: "Olen ta­van­nut sanoa, että se joka py­säh­tyy, ruos­tuu"

14.07.2021 19:00
Tilaajille

FIN5 tarjoaa jo­kai­sel­le jotain ja vaih­to­eh­dot ke­rää­vät per­heen­isäl­tä kii­tos­ta: "Jos lapsi ei esi­mer­kik­si halua kil­pail­la jo­kai­se­na päi­vä­nä, ei tar­vit­se, vaan saa in­nos­tua omaan tah­tiin"

14.07.2021 17:55
Tilaajille

"Niissä on joka ikinen muu­ra­hais­pe­sä­kin mer­kit­ty" – Posion kar­toil­le ja jär­jes­te­lyil­le kii­tos­ta, Fin5 jatkuu tänään Mes­kus­vaa­ras­sa

14.07.2021 04:00
Tilaajille

"Jos Rii­si­tun­tu­ri tulee vas­taan, on menty vähän liian pit­käl­le" – yli 2000 suun­nis­ta­jaa juoksee Posion luon­nos­sa jo toista päivää

12.07.2021 19:00 1
Tilaajille

Venla Tau­la­vuo­ri ja Ruslan Glebov päivän no­peim­mat Po­siol­la – katso tästä FIN5-suun­nis­tus­vii­kon kahden en­sim­mäi­sen päivän tu­lok­set

12.07.2021 18:03
Tilaajille

Yli 2100 tulee ras­teil­le – FIN5 on suurin ta­pah­tu­ma Po­siol­la vuo­si­kym­me­niin: "Vii­mek­si näin paljon mat­kai­li­joi­ta ker­ral­la on tullut var­maan­kin 80-lu­vul­la ju­han­nuk­se­na"

30.06.2021 19:00 1
Tilaajille
Vanhemmat

"Olen tätä lajia har­ras­ta­nut vuo­des­ta 65 eikä täl­lais­ta ole ollut kos­kaan"– suun­nis­ta­jat myrskyn kes­kel­lä Tai­val­vaa­ral­la, il­ta­ras­teil­ta soi­tet­tiin jo hä­tä­nu­me­roon

23.06.2021 16:08
Tilaajille
Esko Koivula kuvasi myrskytuhoja Taivalkoskella keskiviikkoaamuna. Koivula toimi ratamestarina tiistai-iltana Taivalkosken Kuohun iltarasteilla Taivalvaaralla.

Esko Koivula kuvasi myrs­ky­tu­ho­ja Tai­val­kos­kel­la kes­ki­viik­koaa­mu­na. Koivula toimi ra­ta­mes­ta­ri­na tiis­tai-il­ta­na Tai­val­kos­ken Kuohun il­ta­ras­teil­la Tai­val­vaa­ral­la.

23.06.2021 15:48 1
Tilaajille

Suun­nis­tuk­ses­sa on kisattu eri puo­lil­la Koil­lis­maa­ta ja muual­la­kin – katso tästä tu­lok­sia

11.06.2021 04:00
Tilaajille

Vielä kaksi vuotta sitten Heidi Verkama ei tun­nis­ta­nut kun­nol­la kart­ta­merk­ke­jä – Nyt hän suun­nis­taa vii­koit­tain, eikä ole ainut: har­ras­tus­suun­nis­tuk­sen suosio on kas­va­nut

07.06.2021 12:42
Tilaajille

Jo 1889 il­moit­tau­tu­nut­ta Fin5-suun­nis­tus­vii­kol­le - runsas osal­lis­tu­ja­mää­rä eliit­ti­sar­jois­sa

01.06.2021 16:42
Tilaajille

Kesän Pölk­ky-ras­tit al­koi­vat – katso tästä tu­lok­set

14.05.2021 16:05
Tilaajille

Rastit löy­tyi­vät lu­mes­sa­kin – kort­te­li­ras­teil­la ei ihan ylletty vuoden ta­kai­siin en­nä­tys­lu­ke­miin

08.05.2021 20:00
Tilaajille

Kort­te­li­ras­tit aloit­ta­vat Kuu­sa­mon suun­nis­tus­ke­sän – maas­toon tou­ko­kuun lopulla

07.05.2021 11:00
Tilaajille

Posion ja Kuu­sa­mon Fin5-jär­jes­te­lyt hyvässä vauh­dis­sa – "Olemme luot­ta­vai­sia, jotta voimme tarjota suun­nis­ta­vil­le per­heil­le mie­leen­pai­nu­van suun­nis­tus­vii­kon Koil­lis­maal­la"

05.05.2021 08:34
Tilaajille