Talvikausi käyntiin: Katso Rukan ava­jais­päi­vän tun­nel­mia ku­va­gal­le­rias­ta

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Seurasimme kertausharjoituksia: Niko veti vihreät ylle ja näki osan int­ti­ka­ve­reis­ta ensi kertaa pitkään aikaan

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Hyvinvointi
Kuukausi
"Meillä ei ole ollut puhetta sopimuksen muuttamisesta tai palvelujen karsimisesta" – Juha Peteri on Posion uusi hyvinvointijohtaja, jolle hallinto on intohimo

"Meillä ei ole ollut puhetta so­pi­muk­sen muut­ta­mi­ses­ta tai pal­ve­lu­jen kar­si­mi­ses­ta" – Juha Peteri on Posion uusi hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja, jolle hal­lin­to on in­to­hi­mo

02.10.2022 17:00
Tilaajille
Niilo Keräsen vieraskolumni: Hyvinvointialueen suunnitelma herätti keskustelun – "Onneksi tämä on vielä luonnos"
Kolumni

Niilo Keräsen vie­ras­ko­lum­ni: Hy­vin­voin­ti­alueen suun­ni­tel­ma herätti kes­kus­te­lun – "On­nek­si tämä on vielä luon­nos"

01.10.2022 10:14 1
Tilaajille
Toimittajalta: Trilogia Koillismaan syksyisistä metsistä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tri­lo­gia Koil­lis­maan syk­syi­sis­tä met­sis­tä

30.09.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamossa nähdään sunnuntaina muistisairaudesta kertova erikoinen ooppera, jonka tekstin Tommi Kinnunen kirjoitti tositarinan pohjalta – alkavalla vanhusten viikolla teemana on luontoon meneminen

Kuu­sa­mos­sa nähdään sun­nun­tai­na muis­ti­sai­rau­des­ta kertova eri­koi­nen oop­pe­ra, jonka tekstin Tommi Kin­nu­nen kir­joit­ti to­si­ta­ri­nan poh­jal­ta – al­ka­val­la van­hus­ten vii­kol­la teemana on luon­toon me­ne­mi­nen

29.09.2022 17:00
Tilaajille
Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Oululainen tutkija tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "Öljyvahinkopaikalla oli vuosikymmeniä polttoaineiden myyntivarasto"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Öl­jy­va­hin­ko­pai­kal­la oli vuo­si­kym­me­niä polt­to­ai­nei­den myyn­ti­va­ras­to"

28.09.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Eläminen kallistuu – pitäisikö kaupasta ostamisen sijasta palata vähitellen omavaraistalouteen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Elä­mi­nen kal­lis­tuu – pi­täi­si­kö kau­pas­ta os­ta­mi­sen sijasta palata vä­hi­tel­len oma­va­rais­ta­lou­teen?

23.09.2022 13:00
Tilaajille
Toimittajalta: En halua lukea vain voittajatarinoita – arki on muutakin kuin yksipuolista vaikeuksien yli kävelyä
Mielipidekirjoitus

Toi­mit­ta­jal­ta: En halua lukea vain voit­ta­ja­ta­ri­noi­ta – arki on muu­ta­kin kuin yk­si­puo­lis­ta vai­keuk­sien yli kävelyä

23.09.2022 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Vanhempia kehotetaan antamaan lapsille heijastimet – myös energia mukana keskustelussa: " Eikö silloin kyseessä ole hintakartelli?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Van­hem­pia ke­ho­te­taan an­ta­maan lap­sil­le hei­jas­ti­met – myös energia mukana kes­kus­te­lus­sa: " Eikö silloin ky­sees­sä ole hin­ta­kar­tel­li?"

22.09.2022 09:10 1
Tilaajille
Nälkäpäivä-keräys järjestetään tämän viikon lopulla – Itä-Afrikkaa uhkaa historiallisen paha nälkäkriisi, Pakistania kurittavat tulvat

Näl­kä­päi­vä-ke­räys jär­jes­te­tään tämän viikon lopulla – Itä-Af­rik­kaa uhkaa his­to­rial­li­sen paha näl­käk­rii­si, Pa­kis­ta­nia ku­rit­ta­vat tulvat

20.09.2022 12:55
Vesa palasi kotiin, Tea tuli Savosta – harrastusten ja liikunnan kehitys nuorissa käsissä Posiolla

Vesa palasi kotiin, Tea tuli Savosta – har­ras­tus­ten ja lii­kun­nan kehitys nuo­ris­sa käsissä Po­siol­la

18.09.2022 04:00
Tilaajille
Nyt on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen palveluihin – kommentoi järjestämissuunnitelmaa syyskuun loppuun mennessä

Nyt on mah­dol­li­suus vai­kut­taa hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lui­hin – kom­men­toi jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maa syys­kuun loppuun men­nes­sä

16.09.2022 08:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Seijan synt­tä­rit

15.09.2022 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: In­va­li­di­yh­dis­tyk­sen vir­kis­tys­mat­kal­la Ikea kävi kun­to­len­kis­tä

14.09.2022 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ikäihmisten kotihoidon tarve kasvaa – Nyt valmistellaan yhtenäisiä kriteerejä kotiin annettaville palveluille

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don tarve kasvaa – Nyt val­mis­tel­laan yh­te­näi­siä kri­tee­re­jä kotiin an­net­ta­vil­le pal­ve­luil­le

07.09.2022 11:00 2
Tilaajille
Uusi tilanvarauspalvelu käyttöön Posiolla – jäähallin ja kuntosalin saa nyt varattua myös mobiilitunnisteella

Uusi ti­lan­va­raus­pal­ve­lu käyt­töön Po­siol­la – jää­hal­lin ja kun­to­sa­lin saa nyt va­rat­tua myös mo­bii­li­tun­nis­teel­la

31.08.2022 12:06
Tilaajille
Kuusamolainen Anu Turunen valittu ateria- ja puhtaanapitoyhtiön toimitusjohtajaksi hyvinvointialueelle

Kuu­sa­mo­lai­nen Anu Turunen valittu ateria- ja puh­taa­na­pi­to­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si hy­vin­voin­ti­alueel­le

31.08.2022 10:35
Tilaajille
Juosta huvittaisi, mutta missä? Koillismaalla riittää syksyksi tekemistä lenkkareille eikä aina ole pakko pinkoa hiki hatussa

Juosta hu­vit­tai­si, mutta missä? Koil­lis­maal­la riittää syk­syk­si te­ke­mis­tä lenk­ka­reil­le eikä aina ole pakko pinkoa hiki hatussa

30.08.2022 17:00
Tilaajille
Saako lounaspöydästä enää lohta, entä miten käy hintojen? Soitimme Koillismaan lounaspaikkoihin ja kysyimme: "Meillä ainakaan ei tingitä siitä, mitä lounaalla tarjotaan"

Saako lou­nas­pöy­däs­tä enää lohta, entä miten käy hin­to­jen? Soi­tim­me Koil­lis­maan lou­nas­paik­koi­hin ja ky­syim­me: "Meillä ai­na­kaan ei tingitä siitä, mitä lou­naal­la tar­jo­taan"

24.08.2022 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Haluan luottaa kanssaretkeilijöihin, mutta uskallanko jättää rinkkaani enää autiotupaan edes pieneksi hetkeksi?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Haluan luottaa kans­sa­ret­kei­li­jöi­hin, mutta us­kal­lan­ko jättää rink­kaa­ni enää au­tio­tu­paan edes pie­nek­si het­kek­si?

24.08.2022 04:00
Tilaajille