Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyvinvointi
Viimeisin 12 tuntia
Epävarmuus leimaa Pohteen taloutta – ostopalveluja on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän, sillä alueella on pula lääkäreistä ja hoitajista

Epä­var­muus leimaa Pohteen ta­lout­ta – os­to­pal­ve­lu­ja on jou­dut­tu käyt­tä­mään suun­ni­tel­tua enem­män, sillä alueel­la on pula lää­kä­reis­tä ja hoi­ta­jis­ta

11:00
Tilaajille
Kuukausi
Luovuus on edelleen suuri mysteeri – mutta se tiedetään, miten sitä voi ruokkia yksinkertaisilla keinoilla

Luovuus on edel­leen suuri mys­tee­ri – mutta se tie­de­tään, miten sitä voi ruokkia yk­sin­ker­tai­sil­la kei­noil­la

29.05.2023 17:00
Tilaajille
Keikkatyöläiset kärsivät Pohteen tietohallinnon ruuhkasta – Kiireelle ei heti näy loppua, sillä alueiden perintönä tuli noin 1000 erilaista tietojärjestelmää

Keik­ka­työ­läi­set kär­si­vät Pohteen tie­to­hal­lin­non ruuh­kas­ta – Kii­reel­le ei heti näy loppua, sillä aluei­den pe­rin­tö­nä tuli noin 1000 eri­lais­ta tie­to­jär­jes­tel­mää

24.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Meille soitettiin: En ymmärtäisi, jos hoidettava joutuisi omaishoidosta muulle paikkakunnalle saattohoitoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: En ym­mär­täi­si, jos hoi­det­ta­va jou­tui­si omais­hoi­dos­ta muulle paik­ka­kun­nal­le saat­to­hoi­toon

22.05.2023 17:00
Tilaajille
Tutkimus vahvistaa: Jos haluaa maksimoida liikunnan hyödyt, kannattaa lenkin jälkeen lähteä löylyihin – yhteisvaikutus hyväksi verisuonille

Tut­ki­mus vah­vis­taa: Jos haluaa mak­si­moi­da lii­kun­nan hyödyt, kan­nat­taa lenkin jälkeen lähteä löy­lyi­hin – yh­teis­vai­ku­tus hyväksi ve­ri­suo­nil­le

10.05.2023 04:00
Hilkka Nevalan vieraskolumni: Tämä on nyt naisille, mutta kaikkien kannattaa ehkä lukea
Kolumni

Hilkka Nevalan vie­ras­ko­lum­ni: Tämä on nyt nai­sil­le, mutta kaik­kien kan­nat­taa ehkä lukea

05.05.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­na­not­to: Syr­jäyt­tää­kö di­gi­ta­li­saa­tio ikään­ty­vän väes­tön?

02.05.2023 13:33
Tilaajille
Vanhemmat
Kun sähkökairaa käyttänyt Markku näki peukalonsa jäällä, hän tiesi tilanteen olevan vakava – nyt mies haluaa varoittaa ihmisiä arkisten laitteiden vaaroista

Kun säh­kö­kai­raa käyt­tä­nyt Markku näki peu­ka­lon­sa jäällä, hän tiesi ti­lan­teen olevan vakava – nyt mies haluaa va­roit­taa ihmisiä ar­kis­ten lait­tei­den vaa­rois­ta

30.04.2023 04:00 3
Tilaajille
Kevätaurinko porottaa lämpimästi, ja ihon suojaamiseen auringon UV-säteilyltä kannattaa alkaa kiinnittää huomiota: "Tärkeintä on suojata iho oman ihotyypin mukaan"

Ke­vät­au­rin­ko po­rot­taa läm­pi­mäs­ti, ja ihon suo­jaa­mi­seen au­rin­gon UV-sä­tei­lyl­tä kan­nat­taa alkaa kiin­nit­tää huo­mio­ta: "Tär­kein­tä on suojata iho oman iho­tyy­pin mukaan"

26.04.2023 20:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Kaiken teoriaa

25.04.2023 04:00
Tilaajille
Pääsiäismessuun, suomirap-keikalle vai teatteriin? Katso tästä Koillismaan menovinkit ja tapahtumat

Pää­siäis­mes­suun, suo­mi­rap-kei­kal­le vai teat­te­riin? Katso tästä Koil­lis­maan me­no­vin­kit ja ta­pah­tu­mat

07.04.2023 04:00
Tilaajille
Tropiikin märkätiloista löytyi antibiooteille vastustuskykyistä, tulehduksia aiheuttavaa pseudomonas-bakteeria – Ympäristötarkastaja: "Jos bakteeria olisi vedessä, käyttökielto olisi välitön"

Tro­pii­kin mär­kä­ti­lois­ta löytyi an­ti­bioo­teil­le vas­tus­tus­ky­kyis­tä, tu­leh­duk­sia ai­heut­ta­vaa pseu­do­mo­nas-bak­tee­ria – Ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: "Jos bak­tee­ria olisi ve­des­sä, käyt­tö­kiel­to olisi vä­li­tön"

03.04.2023 16:10
Tilaajille
Syntyvyys painui pakkaselle Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäistä kertaa 150 vuoteen – kartat näyttävät, miten syntyvyys on jäänyt kuolleisuuden jalkoihin

Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen – kartat näyt­tä­vät, miten syn­ty­vyys on jäänyt kuol­lei­suu­den jal­koi­hin

01.04.2023 16:56
Tilaajille
Tätä on uniapnea: öisiä hengityskatkoksia ja katkeilevaa kuorsausta – Kuusamon ensi viikon tapahtumassa mukana kokemusasiantuntija kertomassa sairaudesta ja sen hoidosta

Tätä on uniap­nea: öisiä hen­gi­tys­kat­kok­sia ja kat­kei­le­vaa kuor­saus­ta – Kuu­sa­mon ensi viikon ta­pah­tu­mas­sa mukana ko­ke­mus­asian­tun­ti­ja ker­to­mas­sa sai­rau­des­ta ja sen hoi­dos­ta

01.04.2023 10:00 2
Tilaajille
Syyllinen uimahallin sulkemiseen löytyi – näin pienen osan hajoaminen riitti laittamaan ovet kokonaan säppiin: "Se on nyt seurannan alaisena"

Syyl­li­nen ui­ma­hal­lin sul­ke­mi­seen löytyi – näin pienen osan ha­joa­mi­nen riitti lait­ta­maan ovet ko­ko­naan säp­piin: "Se on nyt seu­ran­nan alai­se­na"

30.03.2023 11:02
Tilaajille
Kuusamon uimahallin sulkeneen klooriongelman aiheuttajaa etsitään kuumeisesti – Liikuntatoimenjohtaja: "Jumpparyhmiä, uimakouluja ja vauvauinteja jouduttu perumaan"

Kuu­sa­mon ui­ma­hal­lin sul­ke­neen kloo­ri­on­gel­man ai­heut­ta­jaa et­si­tään kuu­mei­ses­ti – Lii­kun­ta­toi­men­joh­ta­ja: "Jump­pa­ryh­miä, ui­ma­kou­lu­ja ja vau­va­uin­te­ja jou­dut­tu pe­ru­maan"

29.03.2023 11:19
Tilaajille
Riikka Vääräniemi-Käsmän kolumni: Millainen rooli suorituskeskeisyydellä on työn tekemisen arvoissa?
Kolumni

Riikka Vää­rä­nie­mi-Käs­män ko­lum­ni: Mil­lai­nen rooli suo­ri­tus­kes­kei­syy­del­lä on työn te­ke­mi­sen ar­vois­sa?

29.03.2023 10:20
Tilaajille
Joko passi ja hammasharja on pakattu? – Vastaa viikon kysymykseen ja kerro lomasuunnitelmistasi

Joko passi ja ham­mas­har­ja on pa­kat­tu? – Vastaa viikon ky­sy­myk­seen ja kerro lo­ma­suun­ni­tel­mis­ta­si

29.03.2023 04:00
Tilaajille
Filosofi Esa Saarinen luennoi illalla Kuusamotalolla – Aiheena ihmisen tarpeet ajassa, jossa nyt elämme

Fi­lo­so­fi Esa Saa­ri­nen luennoi illalla Kuu­sa­mo­ta­lol­la – Aiheena ihmisen tarpeet ajassa, jossa nyt elämme

28.03.2023 14:41
Tilaajille
Kuusamossa todellinen pula arkunkantajista, seurakunta kouluttaa uusia vapaaehtoisia nyt toista vuotta – Kirkkoherra: "Voi kerta kaikkiaan olla niin, ettei kantajia löydy ollenkaan"

Kuu­sa­mos­sa to­del­li­nen pula ar­kun­kan­ta­jis­ta, seu­ra­kun­ta kou­lut­taa uusia va­paa­eh­toi­sia nyt toista vuotta – Kirk­ko­her­ra: "Voi kerta kaik­kiaan olla niin, ettei kan­ta­jia löydy ol­len­kaan"

28.03.2023 08:02 1
Tilaajille