Hyvinvointi
Joka kolmas euro veikkausvaroista uhkaa hävitä järjestöiltä – "Kunnat eivät varmasti ala lisätä tekemistä, ei niillä ole siihen resursseja"

Joka kolmas euro veik­kaus­va­rois­ta uhkaa hävitä jär­jes­töil­tä – "Kunnat eivät var­mas­ti ala lisätä te­ke­mis­tä, ei niillä ole siihen re­surs­se­ja"

31.08.2020 12:11 0
Tilaajille
Pakaran pyöreys oli ennen tärkeintä, nyt henkinen hyvinvointi – Jutta Larm lumoutui Sallan luonnosta vasta aikuisiällä: ”Siellä nousee aina esiin se, että miksi olen tällaisessa oravanpyörässä?”

Pakaran pyöreys oli ennen tär­kein­tä, nyt hen­ki­nen hy­vin­voin­ti – Jutta Larm lu­mou­tui Sallan luon­nos­ta vasta ai­kui­siäl­lä: ”Siellä nousee aina esiin se, että miksi olen täl­lai­ses­sa ora­van­pyö­räs­sä?”

06.06.2020 16:00 0
Tilaajille
Yhteydenotot lisääntyneet koronapoikkeustilan aikana roimasti – Rikosuhripäivystys muistuttaa, että on tärkeää hakea apua poikkeustilasta huolimatta

Yh­tey­den­otot li­sään­ty­neet ko­ro­na­poik­keus­ti­lan aikana roi­mas­ti – Ri­kos­uh­ri­päi­vys­tys muis­tut­taa, että on tärkeää hakea apua poik­keus­ti­las­ta huo­li­mat­ta

20.05.2020 08:30 0
Tilaajille
Olenko oikeasti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tiskikonetta täyt­tää – ­hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli helpotus: "Ei tarvitse enää leikkiä fiksua"

Olenko oi­keas­ti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tis­ki­ko­net­ta täyttää – hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli hel­po­tus: "Ei tar­vit­se enää leikkiä fiksua"

17.01.2020 12:00 0
Tilaajille
Sykevälivaihtelu paljastaa stressin, palautumisen, liikunnan ja unen suhteen ­ – Jopa yksi lauantain saunaolut pyyhkii unen palauttavan vaikutuksen

Sy­ke­vä­li­vaih­te­lu pal­jas­taa stres­sin, pa­lau­tu­mi­sen, lii­kun­nan ja unen suhteen – Jopa yksi lauan­tain sau­na­olut pyyhkii unen pa­laut­ta­van vai­ku­tuk­sen

05.01.2019 09:10 0
Trendikäs kombutsa-juoma valmistuu myös kotikeittiössä – käynyt tee ei välttämättä kuulosta kovin herkulliselta, mutta sitä se kuitenkin on

Tren­di­käs kom­but­sa-juo­ma val­mis­tuu myös ko­ti­keit­tiös­sä – käynyt tee ei vält­tä­mät­tä kuu­los­ta kovin her­kul­li­sel­ta, mutta sitä se kui­ten­kin on

01.12.2018 05:00 0
”Kävelylenkit ovat pidentyneet, raejuusto maistuu aamupuurossa”

”Kä­ve­ly­len­kit ovat pi­den­ty­neet, rae­juus­to maistuu aa­mu­puu­ros­sa”

14.11.2018 20:00 0
Tekeekö tiukkaa kestää tämä viikon viimeinen työpäivä? Piipahdus luonnossa saattaa auttaa, kertoo tuore tutkimus

Tekeekö tiukkaa kestää tämä viikon vii­mei­nen työ­päi­vä? Pii­pah­dus luon­nos­sa saattaa auttaa, kertoo tuore tut­ki­mus

28.09.2018 09:00 0
700 000 euron vaje kassassa – Taivalkosken kunnanjohtaja rahankäytöstä: "Ettei tule sellaista tunnetta, että piikki on auki"

700 000 euron vaje kas­sas­sa – Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ra­han­käy­tös­tä: "Ettei tule sel­lais­ta tun­net­ta, että piikki on auki"

05.10.2017 09:00 0
Ilmassa leijumisen keveyttä – ilmajoogan ryhmät täyttyvät ryminällä Kuusamossa

Ilmassa lei­ju­mi­sen ke­veyt­tä – il­ma­joo­gan ryhmät täyt­ty­vät ry­mi­näl­lä Kuu­sa­mos­sa

30.08.2017 12:24 0