Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vieraskolumnit
Viimeisin 12 tuntia
Pekka Jääskön kolumni: Innoissaan tapahtumien kesään – Posion pieni yhteisö luo uutta omien vahvuuksiensa varaan
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: In­nois­saan ta­pah­tu­mien kesään – Posion pieni yhteisö luo uutta omien vah­vuuk­sien­sa varaan

04:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Tero Karjalaisen kolumni: Vääpeli noitui kuusamolaisten ajavan hänet konkurssiin
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Vääpeli noitui kuu­sa­mo­lais­ten ajavan hänet kon­kurs­siin

04.06.2023 04:01
Tilaajille
Jouni Alavuotungin vieraskolumni: Jäämeren asukkaita rannassa ja kirjoissa – harvinaisen vieraan huuto jäi kuulematta
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: Jää­me­ren asuk­kai­ta ran­nas­sa ja kir­jois­sa – har­vi­nai­sen vieraan huuto jäi kuu­le­mat­ta

01.06.2023 04:01
Tilaajille
Pekka Ervastin vieraskolumni: Onko pari senttiä halvempi litrahinta hyvä syy tukea venäläisten sotarikoksia?
Kolumni

Pekka Er­vas­tin vie­ras­ko­lum­ni: Onko pari senttiä hal­vem­pi lit­ra­hin­ta hyvä syy tukea ve­nä­läis­ten so­ta­ri­kok­sia?

30.05.2023 04:00 11
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Omien ajatusten yli kiipeämisestä
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Omien aja­tus­ten yli kii­peä­mi­ses­tä

25.05.2023 04:00
Tilaajille
Paula Suomisen vieraskolumni: Työstä niinku
Kolumni

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Työstä niinku

23.05.2023 04:00
Tilaajille
Mari Viirelän kolumni: Suomen menestys perustuu jatkossakin osaamiseen
Kolumni

Mari Vii­re­län ko­lum­ni: Suomen me­nes­tys pe­rus­tuu jat­kos­sa­kin osaa­mi­seen

15.05.2023 04:00
Tilaajille
Turo Vääräniemen vieraskolumni: Kävikö Fortumille kuin entiselle votkaturistille aikoinaan Leningradissa?
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Kävikö For­tu­mil­le kuin en­ti­sel­le vot­ka­tu­ris­til­le ai­koi­naan Le­ning­ra­dis­sa?

13.05.2023 04:00
Tilaajille
Marjo Kämäräisen vieraskolumni: Yhdeksän vuotta sitten uhosin, ettei elämäni tule muuttumaan äitiyden myötä – nyt tiedän paremmin
Kolumni

Marjo Kä­mä­räi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Yh­dek­sän vuotta sitten uhosin, ettei elämäni tule muut­tu­maan äi­tiy­den myötä – nyt tiedän pa­rem­min

11.05.2023 04:00
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Aloitetaanko uusi kolmekymmenvuotinen jätevesisota?
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Aloi­te­taan­ko uusi kol­me­kym­men­vuo­ti­nen jä­te­ve­si­so­ta?

08.05.2023 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Hilkka Nevalan vieraskolumni: Tämä on nyt naisille, mutta kaikkien kannattaa ehkä lukea
Kolumni

Hilkka Nevalan vie­ras­ko­lum­ni: Tämä on nyt nai­sil­le, mutta kaik­kien kan­nat­taa ehkä lukea

05.05.2023 04:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Lapsena sain vapuksi uudet kengät – juoksin ne märiksi leijaa lennättäessä ja katsoessani vappumarssia
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Lapsena sain vapuksi uudet kengät – juoksin ne märiksi leijaa len­nät­täes­sä ja kat­soes­sa­ni vap­pu­mars­sia

01.05.2023 10:30
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Kuusamolainen urheilee keväällä, mutta liikuntaa se ei ole
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kuu­sa­mo­lai­nen ur­hei­lee ke­vääl­lä, mutta lii­kun­taa se ei ole

28.04.2023 04:00
Tilaajille
Pekka Ervastin kolumni: Kun olin lapsi, minulta kyseltiin, että kenenkäs poikia sitä ollaan – sukuyhteys oli tärkeämpi tieto kuin nimeni
Kolumni

Pekka Er­vas­tin ko­lum­ni: Kun olin lapsi, minulta ky­sel­tiin, että ke­nen­käs poikia sitä ollaan – su­kuyh­teys oli tär­keäm­pi tieto kuin nimeni

27.04.2023 16:25 2
Tilaajille
Monica Hepo-ojan vieraskolumni: Suomella on kerrankin mahdollisuus voittaa Euroviisut – kansainvälinen laulukilpailu on todellinen osoitus musiikin voimasta, eikä Abbaa voi unohtaa
Kolumni

Monica He­po-ojan vie­ras­ko­lum­ni: Suo­mel­la on ker­ran­kin mah­dol­li­suus voittaa Eu­ro­vii­sut – kan­sain­vä­li­nen lau­lu­kil­pai­lu on to­del­li­nen osoitus mu­sii­kin voi­mas­ta, eikä Abbaa voi unohtaa

26.04.2023 04:00
Tilaajille
Niilo Keräsen vieraskolumni: Leikkauksia tavoitellaan – tässä ilmaisia vihjeitä Orpolle
Kolumni

Niilo Keräsen vie­ras­ko­lum­ni: Leik­kauk­sia ta­voi­tel­laan – tässä il­mai­sia vih­jei­tä Orpolle

21.04.2023 04:00 16
Tilaajille
Seppo Salmisen vieraskolumni: Miljardeja vain muutaman minuutin tähden – onneksi eteläisen rautatieverkon parantaminen sai tyrmäyksen
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Mil­jar­de­ja vain muu­ta­man mi­nuu­tin tähden – onneksi ete­läi­sen rau­ta­tie­ver­kon pa­ran­ta­mi­nen sai tyr­mäyk­sen

20.04.2023 04:00 2
Tilaajille
Monica Hepo-ojan vieraskolumni: Kun roskat ovat poissa silmistä, niin ongelmaa ei nähdä – jätepyörteet ovat kuitenkin sinunkin ongelmasi
Kolumni

Monica He­po-ojan vie­ras­ko­lum­ni: Kun roskat ovat poissa sil­mis­tä, niin on­gel­maa ei nähdä – jä­te­pyör­teet ovat kui­ten­kin si­nun­kin on­gel­ma­si

18.04.2023 11:00
Tilaajille
Sari Puustisen vieraskolumni: Aina kävellessäni Nilon koulun pihan poikki, muistan katolla tanssineen metson – kohta purettavasta koulusta jää jäljelle monta muistoa
Kolumni

Sari Puus­ti­sen vie­ras­ko­lum­ni: Aina kä­vel­les­sä­ni Nilon koulun pihan poikki, muistan katolla tans­si­neen metson – kohta pu­ret­ta­vas­ta kou­lus­ta jää jäl­jel­le monta muistoa

15.04.2023 04:00
Tilaajille
Hemmo Heiskasen vieraskolumni: Kuusamo on saanut kaksi erävoittoa hyvinvointialueen perustamisessa – vaikka moni asia ontuu, totaalista mokaa ei ole tapahtunut
Lukijalta Kolumni

Hemmo Heis­ka­sen vie­ras­ko­lum­ni: Kuusamo on saanut kaksi erä­voit­toa hy­vin­voin­tia­lueen pe­rus­ta­mi­ses­sa – ­vaik­ka moni asia ontuu, to­taa­lis­ta mokaa ei ole ta­pah­tu­nut

13.04.2023 04:00 1
Tilaajille