Vieraskolumnit
Viimeisin 4 tuntia
Tero Karjalaisen kolumni: Jos ainaskin sattuisi tarvitsemaan - kuusamolainen hamstraaja on osoittautunut kaukokatseiseksi neroksi
Lukijalta

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Jos ai­nas­kin sat­tui­si tar­vit­se­maan - kuu­sa­mo­lai­nen hamst­raa­ja on osoit­tau­tu­nut kau­ko­kat­sei­sek­si neroksi

04:00
Kuukausi
Anselmi Pitkäsen kolumni: Yleis(m)urheilua – Suomessa yleisurheilussa olisi uusiutumisen paikka

Anselmi Pit­kä­sen ko­lum­ni: Yleis(m)ur­hei­lua – Suo­mes­sa yleis­ur­hei­lus­sa olisi uu­siu­tu­mi­sen paikka

12.08.2020 18:01
Paula Suomisen kolumni: Vanha rouva antaa kasveille valtaa - kamppailu kasvien kanssa on opettanut nöyryyttä ja iloa

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Vanha rouva antaa kas­veil­le valtaa - kamp­pai­lu kasvien kanssa on opet­ta­nut nöy­ryyt­tä ja iloa

10.08.2020 17:00
Ulla Parviaisen kolumni: Tynnyrikaupalla tervaa Kurvisesta Ouluun – tervabisneksessä oli mukana koko Kurvisen sukukunta

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Tyn­ny­ri­kau­pal­la tervaa Kur­vi­ses­ta Ouluun – ter­va­bis­nek­ses­sä oli mukana koko Kur­vi­sen su­ku­kun­ta

08.08.2020 17:41
Tilaajille
Sade Raatikaisen kolumni: Monta vuotta olen odottanut, että pääsen pois Kuusamosta – nyt alan ymmärtää, minkä kaiken tulen menettämään

Sade Raa­ti­kai­sen ko­lum­ni: Monta vuotta olen odot­ta­nut, että pääsen pois Kuu­sa­mos­ta – nyt alan ym­mär­tää, minkä kaiken tulen me­net­tä­mään

05.08.2020 19:21
Tuomo Törmäsen kolumni: Ensimmäistä kertaa pelkäsin koronavirusta, kun vierailin Helsingissä – ihmiset toimivat kuin aina ennenkin

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: En­sim­mäis­tä kertaa pel­kä­sin ko­ro­na­vi­rus­ta, kun vie­rai­lin Hel­sin­gis­sä – ihmiset toi­mi­vat kuin aina en­nen­kin

04.08.2020 18:00
Ebba Annebergin kolumni: Kesäkukkien tuomaa iloa – mukana myös paljastus lupiineista, jota ei painetusta lehdestä löydä
Kolumni KS

Ebba An­ne­ber­gin ko­lum­ni: Ke­sä­kuk­kien tuomaa iloa – mukana myös pal­jas­tus lu­pii­neis­ta, jota ei pai­ne­tus­ta leh­des­tä löydä

30.07.2020 17:15
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Neliapilasta nokkoseksi – "Pitää valehdella tarpeeksi isosti, rakentaa puheillaan samanlaista ”Baabelia” kuin huussin reiästä nousee esiin"

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Ne­li­api­las­ta nok­ko­sek­si – "Pitää va­leh­del­la tar­peek­si isosti, ra­ken­taa pu­heil­laan sa­man­lais­ta ”Baa­be­lia” kuin huussin reiästä nousee esiin"

28.07.2020 14:34
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: "Kesäkuussa 1974 Koillis-Lapissa kuoli 70 sääskeä kämmenen kertaläiskäisyllä ja 1990-luvulla Kuusamossakin kolmatta kymmentä"
Kolumni Pekka Virtanen

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: "Ke­sä­kuus­sa 1974 Koil­lis-La­pis­sa kuoli 70 sääskeä käm­me­nen ker­ta­läis­käi­syl­lä ja 1990-lu­vul­la Kuu­sa­mos­sa­kin kol­mat­ta kym­men­tä"

27.07.2020 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Jouni Hakolan kolumni: Kaivosteollisuus on tähän päivään asti elänyt kuin keskiaikainen feodaaliherra – Olisiko nyt aika luopua etuoikeuksista ja palauttaa maa kestävälle tielle?
Lukijalta Mielipide

Jouni Hakolan ko­lum­ni: Kai­vos­teol­li­suus on tähän päivään asti elänyt kuin kes­ki­ai­kai­nen feo­daa­li­her­ra – Olisiko nyt aika luopua etu­oi­keuk­sis­ta ja pa­laut­taa maa kes­tä­väl­le tielle?

15.07.2020 05:00
Anselmi Pitkäsen kolumni: Kesälomailun lyhyt oppimäärä
Lukijalta Kolumni Anselmi Pitkänen

Anselmi Pit­kä­sen ko­lum­ni: Ke­sä­lo­mai­lun lyhyt op­pi­mää­rä

10.07.2020 18:00
Paula Suomisen kolumni: "Ulkomosaiikin onnistumisen taustalla on mittakaava ja resurssit"
Kolumni Paula Suominen

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: "Ul­ko­mo­saii­kin on­nis­tu­mi­sen taus­tal­la on mit­ta­kaa­va ja re­surs­sit"

06.07.2020 07:00
Tilaajille
Ulla Parviaisen kolumni: Tässä huushollissa on tehty digiloikkia 30 vuotta: Koillis-Telmon aikaan kokeilijoita oli 300 ja unelmana verkon käyttäminen opiskelussa – Nyt tavoitteeksi pitää ottaa Kuusamon digikolmiloikka
Kolumni

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Tässä huus­hol­lis­sa on tehty di­gi­loik­kia 30 vuotta: Koil­lis-Tel­mon aikaan ko­kei­li­joi­ta oli 300 ja unel­ma­na verkon käyt­tä­mi­nen opis­ke­lus­sa – Nyt ta­voit­teek­si pitää ottaa Kuu­sa­mon di­gi­kol­mi­loik­ka

03.07.2020 10:27
Sade Raatikaisen kolumni: Tunnistatko  etuoikeutesi?

Sade Raa­ti­kai­sen ko­lum­ni: Tun­nis­tat­ko etuoi­keu­te­si?

02.07.2020 04:18
Tuomo Törmäsen kolumni: Saarnaamisen ilo ja tuska

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Saar­naa­mi­sen ilo ja tuska

29.06.2020 08:50
Pekka Virtasen kolumni: Olen istunut vuosikymmeniä Kuusamon lautakunnissa, enkä antaisi yhdellekään niistä ympäristöpalkintoa

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Olen istunut vuo­si­kym­me­niä Kuu­sa­mon lau­ta­kun­nis­sa, enkä antaisi yh­del­le­kään niistä ym­pä­ris­tö­pal­kin­toa

23.06.2020 11:41
Tero Karjalaisen kolumni: Kunnan putkimies kulki joka päivä Heikkilän koululta kunnan varikolle kahville

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kunnan put­ki­mies kulki joka päivä Heik­ki­län kou­lul­ta kunnan va­ri­kol­le kah­vil­le

22.06.2020 14:14
Seppo Salmisen kolumni: Viimeinkin peruskivi muurattiin

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Vii­mein­kin pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin

17.06.2020 20:00
Petri Vartiaisen kolumni: Möläyttelijän muotokuva

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Mö­läyt­te­li­jän muo­to­ku­va

16.06.2020 20:48
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien mies kevättöissä – elinikäinen työmaa maamiehen elannonhankinta ainakin on

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien mies ke­vät­töis­sä – elin­ikäi­nen työmaa maa­mie­hen elan­non­han­kin­ta ainakin on

16.06.2020 04:00
Tilaajille