Vieraskolumnit
Viimeisin tunti
Kari Kauppisen vieraskolumni: Koillismaa voisi päästä some-kuvien kärkipäähän pienillä teoilla: maalataan pirteitä kuvia asvalttiin ja perustetaan rakastavaisten penkki
Kolumni Kari Kauppinen

Kari Kaup­pi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Koil­lis­maa voisi päästä so­me-ku­vien kär­ki­pää­hän pie­nil­lä teoil­la: maa­la­taan pir­tei­tä kuvia as­valt­tiin ja pe­rus­te­taan ra­kas­ta­vais­ten penkki

04:00
Tilaajille
Viikko
Ulla Parviaisen kolumni: "Ehdokashankinta takkuaa ja erityisesti naisia on vaikeampi saada ehdokkaiksi – he kokevat myös vihapuhetta miehiä enemmän"
Kolumni Ulla Parviainen

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: "Eh­do­kas­han­kin­ta takkuaa ja eri­tyi­ses­ti naisia on vai­keam­pi saada eh­dok­kaik­si – he kokevat myös vi­ha­pu­het­ta miehiä enem­män"

03.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Minäkin olin koulukiusattu
Kolumni Tuomo Törmänen

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Minäkin olin kou­lu­kiu­sat­tu

01.03.2021 19:02
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Miksi Yhdysvalloissa suuri joukko uskoo yhä, että vaalit varastettiin? Vastaus löytyy, kun miettii syytteitä valhe- ja valtamediasta
Kolumni Seppo Salminen

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Miksi Yh­dys­val­lois­sa suuri joukko uskoo yhä, että vaalit va­ras­tet­tiin? Vastaus löytyy, kun miettii syyt­tei­tä valhe- ja val­ta­me­dias­ta

27.02.2021 04:01
Tilaajille
Aino Kämäräisen kolumni: Yhdessä jaettujen elämysten nälkä vaivaa meitä kaikkia – pelkään, että tulemme maksamaan näistä toimenpiteistä vielä kovan hinnan

Aino Kä­mä­räi­sen ko­lum­ni: Yhdessä jaet­tu­jen elä­mys­ten nälkä vaivaa meitä kaikkia – pel­kään, että tulemme mak­sa­maan näistä toi­men­pi­teis­tä vielä kovan hinnan

26.02.2021 04:01
Tilaajille
Kuukausi
Pekka Virtasen kolumni: Vaalien siirtäminen on vaarallista – äänestämisen riskit tuskin suurempia kuin marketissa käynnin
Kolumni Pekka Virtanen

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Vaalien siir­tä­mi­nen on vaa­ral­lis­ta – ää­nes­tä­mi­sen riskit tuskin suu­rem­pia kuin mar­ke­tis­sa käynnin

21.02.2021 04:00 3
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Suostuin kuskiksi savusaunareissulle Mehtäkylään – päädyin kuin osaksi Syvä joki -elokuvaa, kun kyläläinen tarttui banjoon
Kolumni Perti Vartiainen

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Suos­tuin kus­kik­si sa­vu­sau­na­reis­sul­le Meh­tä­ky­lään – päädyin kuin osaksi Syvä joki -e­lo­ku­vaa, kun ky­lä­läi­nen tarttui banjoon

19.02.2021 04:00
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: Hiihtolenkkini Keravalla alkoi hyvin – kuulokkeista soi Anssi Kelan 1972 ja aloin miettiä Nilon Mega Reunionia, eli luokkakokousta
Lukijalta Mielipide Hilkka Nevala

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Hiih­to­lenk­ki­ni Ke­ra­val­la alkoi hyvin – kuu­lok­keis­ta soi Anssi Kelan 1972 ja aloin miettiä Nilon Mega Reu­nio­nia, eli luok­ka­ko­kous­ta

17.02.2021 11:01
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Velka on veli otettaessa

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Velka on veli otet­taes­sa

13.02.2021 04:00
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Ei sosiaaliselle etäisyydelle – kyllä yhteydenpidolle!
Kolumni Anna Kantola

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Ei so­siaa­li­sel­le etäi­syy­del­le – kyllä yh­tey­den­pi­dol­le!

12.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Osmo Bullerin vieraskolumni: Poliittisen historian unohdetuilla toimijoilla voi olla sanottavaa myös meille – yksi heistä on Väinö Merivirta, joka tajusi, että tunteisiin vetoava politiikka kostaa aina
Kolumni Osmo Buller

Osmo Bul­le­rin vie­ras­ko­lum­ni: Po­liit­ti­sen his­to­rian unoh­de­tuil­la toi­mi­joil­la voi olla sa­not­ta­vaa myös meille – yksi heistä on Väinö Me­ri­vir­ta, joka tajusi, että tun­tei­siin vetoava po­li­tiik­ka kostaa aina

09.02.2021 04:00
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Kossu puolukalla ja kolaamaan - kuusamolainen tekee lumityöt
Kolumni Tero Karjalainen

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kossu puo­lu­kal­la ja ko­laa­maan - kuu­sa­mo­lai­nen tekee lu­mi­työt

04.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Seppo Ervastin vieraskolumni: Huonosti toteuttuna oppivelvollisuuden pidentäminen vain lisää eriarvoisuutta
Kolumni Seppo Ervasti

Seppo Er­vas­tin vie­ras­ko­lum­ni: Huo­nos­ti to­teut­tu­na op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­nen vain lisää eri­ar­voi­suut­ta

03.02.2021 12:09
Tilaajille
Anselmi Pitkäsen kolumni: Identiteetin raunioilla
Kolumni Anselmi Pitkänen

Anselmi Pit­kä­sen ko­lum­ni: Iden­ti­tee­tin rau­nioil­la

03.02.2021 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Paula Suomisen kolumni: Kauaskantoinen kansallismaisema haastaa aikalaiset
Kolumni Paula Suominen

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Kauas­kan­toi­nen kan­sal­lis­mai­se­ma haastaa ai­ka­lai­set

29.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Ulla Parviaisen kolumni: Hyvä koululaisen Äiti ja Isä, täällä viestii kasvattajakumppaninne koulusta
Kolumni Ulla Parviainen

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Hyvä kou­lu­lai­sen Äiti ja Isä, täällä viestii kas­vat­ta­ja­kump­pa­nin­ne kou­lus­ta

27.01.2021 15:01 1
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Mullat pöllyää vanhojen toverien haudoilla, kun demaria kutsutaan kommunistiksi – mutta pitääkö Suomen nyt majoittaa kommunismia pakenevia jenkkimiljonäärejä?

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Mullat pöllyää van­ho­jen to­ve­rien hau­doil­la, kun demaria kut­su­taan kom­mu­nis­tik­si – mutta pitääkö Suomen nyt ma­joit­taa kom­mu­nis­mia pa­ke­ne­via jenk­ki­mil­jo­nää­re­jä?

22.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Aino Kämäräisen kolumni: Jos et maksa tuotteesta, olet itse tuote – somessa koneoppiva alusta pyrkii koukuttamaan, jotta rahoittaja saa parhaan hyödyn, eettisyydestä tai totuudesta piittaamatta

Aino Kä­mä­räi­sen ko­lum­ni: Jos et maksa tuot­tees­ta, olet itse tuote – somessa ko­ne­op­pi­va alusta pyrkii kou­kut­ta­maan, jotta ra­hoit­ta­ja saa parhaan hyödyn, eet­ti­syy­des­tä tai to­tuu­des­ta piit­taa­mat­ta

20.01.2021 15:00
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Olisi demokratian mukaista säätää laki, joka kieltäisi puoluetta saamasta yli puolta parlamentin paikoista?
Kolumni

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Olisi de­mo­kra­tian mu­kais­ta säätää laki, joka kiel­täi­si puo­luet­ta saa­mas­ta yli puolta par­la­men­tin pai­kois­ta?

18.01.2021 04:01 3
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: Isäni oli jäädä desanttien kynsiin heinäntekoreissulla ja pappani kuljetti ehkä myös pirtua Oulusta – mitä sinä tiedät oman sukusi tarinoista?
Kolumni Hilkka Nevala

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Isäni oli jäädä de­sant­tien kynsiin hei­nän­te­ko­reis­sul­la ja pappani kul­jet­ti ehkä myös pirtua Oulusta – mitä sinä tiedät oman sukusi ta­ri­nois­ta?

15.01.2021 08:31
Tilaajille