Vieraskolumnit
Viimeisin tunti
Kolumni

Anselmi Pit­kä­sen vie­ras­ko­lum­ni: Olen päät­tä­nyt anoa Suomen yk­sin­huol­ta­juut­ta: "En­si­töik­se­ni ju­lis­tan koko ke­sä­ajan val­tiol­li­sek­si py­häk­si"

04:00
Tilaajille
Kuukausi
Mielipidekirjoitus

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Mikä pakko mun on ku­lut­taa? Turk­ki­lai­ses­sa ki­mo­nos­sa ja es­pan­ja­lai­sis­sa ken­gis­sä hä­vet­tää

27.07.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Edus­kun­nas­ta – Katja Hän­ni­sen ko­lum­ni: Palkka ei tule so­pi­mat­ta

24.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Kolumni

Eevi Jaak­ko­lan ko­lum­ni: Tyyntä ja myrskyä Tai­val­kos­kel­la

23.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Kolumni

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: "Eh­dot­te­li­vat työmaan mie­het­kin mi­nul­le, että uuden saisi hel­pom­mal­la" – Pe­rin­ne­ra­ken­nus­ta pe­las­taes­sa tunteet vaih­te­le­vat epä­toi­vos­ta iloon

21.07.2021 04:05 1
Tilaajille
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Pau­la-myrs­ky osoitti eri­ar­voi­suu­den me­dias­sa – Mitä kaikkea jää uu­ti­soi­mat­ta? Uutiset luovat to­del­li­suut­ta ja mie­li­ku­vil­la on iso mer­ki­tys

20.07.2021 04:00 3
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Aino Kä­mä­räi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Mat­kai­lu­teol­li­suus muuttaa tie­toi­suut­ta  – tärkein syy mat­kus­ta­mi­seen on, että ihmiset ha­lua­vat mie­len­sä muut­tu­van

15.07.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Mites nyt suu pannaan  – nykyään tyhmyys mennään ju­lis­ta­maan kai­kel­le kan­sal­le netin vä­li­tyk­sel­lä

14.07.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Vie­ras­ko­lum­ni: Sama on­gel­ma, eri rea­goin­ti – "Si­si­lis­ko­jen ja kop­pa­kuo­riais­ten ja toi­saal­ta val­koi­sen miehen nä­kö­alat ja int­res­sit eivät ole vas­tak­kai­sia vaan pa­rem­min­kin yh­tei­siä"

13.07.2021 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Sveit­si­läis­mie­hen unel­ma­lo­ma Käs­mäs­sä – sääskiä ja vä­ki­sin­sau­not­ta­mis­ta

24.06.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Anselmi Pit­kä­sen ko­lum­ni: Ju­han­nuk­sen mer­ki­tys ennen ja nyt – näin kan­san­pe­rin­ne neuvoo ja näin minä neuvon

22.06.2021 15:43
Tilaajille
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Kun­ta­vaa­lien pi­ka-ar­vioin­tia – onko 51 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la oikein haalia it­sel­leen kaikki pu­heen­joh­ta­juu­det?

21.06.2021 04:00 2
Tilaajille
Kolumni

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Miten olisi vii­sas­ta toimia? Tätä aloin miet­tiä, kun ajoin ison ruo­ka­teh­taan ohi kyy­dis­sä­ni juuri pe­las­ta­ma­ni pei­pon­poi­ka­nen

03.06.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Willeri val­tuus­toon?

02.06.2021 04:00 1
Tilaajille
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: Naisen osa

31.05.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Niilo Keräsen vie­ras­ko­lum­ni: De­mo­kra­tias­sa kaikki puo­lueet jou­tu­vat an­ta­maan pe­rik­si, kun yh­tei­siä asioita hoi­de­taan – jur­nut­ta­jia­kin tar­vi­taan

27.05.2021 08:44
Tilaajille
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: "Muis­tot kultaa elä­mää", sanoi kaksi evakkoa kokenut Käylän mummoni – nyt olen kii­tol­li­nen jo edes­men­neil­tä iso­van­hem­mil­ta kuu­le­mis­ta­ni muis­tois­ta

26.05.2021 11:00
Tilaajille
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Zero Ninen kei­kal­la Lii­kun­ta­hal­lil­la is­tut­tiin kuin ke­vät­juh­las­sa – sitten ta­pah­tui väis­tä­mä­tön

20.05.2021 11:00 2
Tilaajille

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Posio ei ole Raahe tai Kok­ko­la, paik­ka­kun­nan vah­vuu­det ovat luon­nos­sa – mutta kuka us­kal­taa in­ves­toi­da hil­jai­suu­teen?

17.05.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Eevi Jaak­ko­lan vie­ras­ko­lum­ni: Ter­veh­dyk­see­ni vas­tat­tiin kyllä ys­tä­väl­li­ses­ti, mutta muun sain per­heis­sä keksiä itse, kun tulin ter­veys­si­sa­re­na Tai­val­kos­kel­le 56 vuotta sitten

13.05.2021 04:00 1
Tilaajille