Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Vieraskolumnit
Kuukausi
Petri Vartiaisen kolumni: Vapunpäivänä suuntasin torille ja tutkailin persujen käyrää makkaraa syömällä
Kolumni

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Va­pun­päi­vä­nä suun­ta­sin torille ja tut­kai­lin per­su­jen käyrää mak­ka­raa syö­mäl­lä

19.05.2022 15:07
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Pohjolan naapurukset sotilasliittoja solmimassa
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Poh­jo­lan naa­pu­ruk­set so­ti­las­liit­to­ja sol­mi­mas­sa

16.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: Vanha rouva lähtee päiväunilla kohti kesää
Mielipidekirjoitus

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Vanha rouva lähtee päi­vä­unil­la kohti kesää

07.05.2022 04:00
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Karhutien Eskon klassikkosanat kiteyttävät Pölkky Kuusamon jännittävän tien mestaruuteen
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kar­hu­tien Eskon klas­sik­ko­sa­nat ki­teyt­tä­vät Pölkky Kuu­sa­mon jän­nit­tä­vän tien mes­ta­ruu­teen

27.04.2022 11:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Kenen historialla on merkitystä?
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Kenen his­to­rial­la on mer­ki­tys­tä?

25.04.2022 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Meiltä loppuvat sotaveteraanit
Kolumni

Meiltä lop­pu­vat so­ta­ve­te­raa­nit

22.04.2022 04:00 3
Tilaajille
Kaikkea kannattaa lukea
Kolumni

Kaikkea kan­nat­taa lukea

20.04.2022 04:00
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: 1990-luvun alussa risteilyllä rukoilin, jotta selviäisin hengissä – nyt katselin normaalia Tukholmaa, vaikka moni asia on muuttunut peruuttamattomasti
Kolumni

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: 1990-lu­vun alussa ris­tei­lyl­lä ru­koi­lin, jotta sel­viäi­sin hen­gis­sä – nyt kat­se­lin nor­maa­lia Tuk­hol­maa, vaikka moni asia on muut­tu­nut pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti

16.04.2022 12:05
Tilaajille
Osmo Bullerin vieraskolumni: En pidä Natoon liittymistä järkevämpänä kuin Suomen nykyinen turvallisuusratkaisu – Sitä paitsi Natoon ei liitytä kuin urheiluseuraan
Mielipidekirjoitus

Osmo Bul­le­rin vie­ras­ko­lum­ni: En pidä Natoon liit­ty­mis­tä jär­ke­väm­pä­nä kuin Suomen ny­kyi­nen tur­val­li­suus­rat­kai­su – Sitä paitsi Natoon ei liitytä kuin ur­hei­lu­seu­raan

14.04.2022 04:00
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Tulevaisuuden kuntaa ja tunnettuutta rakentamassa
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Tu­le­vai­suu­den kuntaa ja tun­net­tuut­ta ra­ken­ta­mas­sa

01.04.2022 16:59
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Aprillia! Pierupussin päälle istutetun opettajan Risto Hurskaisen murjaisu oli paljonpuhuva
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Ap­ril­lia! Pie­ru­pus­sin päälle is­tu­te­tun opet­ta­jan Risto Hurs­kai­sen mur­jai­su oli pal­jon­pu­hu­va

01.04.2022 11:01
Tilaajille
Monica Hepo-ojan kolumni: Kun kokonainen kansa on ”paha” – Tosiasiassa myös Pohjois-Korean kansa on hallintonsa uhri
Kolumni

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Kun ko­ko­nai­nen kansa on ”paha” – To­si­asias­sa myös Poh­jois-Ko­rean kansa on hal­lin­ton­sa uhri

31.03.2022 11:00
Tilaajille
Sari Puustisen kolumni: Kirjastojärjestelmämme on todellinen julkisten palvelujen lippulaiva, meille lukutoukille kirjastot ovat todellisia keitaita
Mielipidekirjoitus

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Kir­jas­to­jär­jes­tel­mäm­me on to­del­li­nen jul­kis­ten pal­ve­lu­jen lip­pu­lai­va, meille lu­ku­tou­kil­le kir­jas­tot ovat to­del­li­sia kei­tai­ta

24.03.2022 11:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Nyt on aika unohtaa pikkumainen nahistelu – nyt tarvitaan yhteistuntoa
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Nyt on aika unohtaa pik­ku­mai­nen na­his­te­lu – nyt tar­vi­taan yh­teis­tun­toa

21.03.2022 11:09
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Ryytimaakulttuuri uuteen kukoistukseen ja maaseutu osaksi turvatakuita
Mielipidekirjoitus

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Ryy­ti­maa­kult­tuu­ri uuteen ku­kois­tuk­seen ja maa­seu­tu osaksi tur­va­ta­kui­ta

18.03.2022 04:00 2
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Veljeskansa vaihtui Venäjän tv:ssä fasisteiksi – ja tv on pääuutislähde suurimmalle osalle venäläisistä
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Vel­jes­kan­sa vaihtui Venäjän tv:ssä fa­sis­teik­si – ja tv on pää­uu­tis­läh­de suu­rim­mal­le osalle ve­nä­läi­sis­tä

17.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Kovaa hermopeliä
Kolumni

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Kovaa her­mo­pe­liä

14.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: Keväthän on uuden alkua, kukapa ei hullaantuisi?
Kolumni

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Ke­vät­hän on uuden alkua, kukapa ei hul­laan­tui­si?

12.03.2022 12:00
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Mitä helmipöllö opettaa ja kuinka monelle somenisäkkäälle runouden kieli onkaan enää pelkkää tuntematonta puputusta?
Kolumni

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Mitä hel­mi­pöl­lö opettaa ja kuinka monelle so­me­ni­säk­kääl­le ru­nou­den kieli onkaan enää pelkkää tun­te­ma­ton­ta pu­pu­tus­ta?

11.03.2022 04:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien verkkomies tiliä tekemässä – kengät kastuivat ja suksi ja sompa olivat rikki
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien verk­ko­mies tiliä te­ke­mäs­sä – kengät kas­tui­vat ja suksi ja sompa olivat rikki

08.03.2022 04:00
Tilaajille