Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Vieraskolumnit
Kuukausi
Sari Puustisen kolumni: Elämä on yhtä sudenkuoppaa, mäyrää ja töyhtöhyypän hyökkäystä – mutta kaiken sen arvoista
Kolumni

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Elämä on yhtä su­den­kuop­paa, mäyrää ja töyh­tö­hyy­pän hyök­käys­tä – mutta kaiken sen ar­vois­ta

03.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Posiolla alkoi yrittäjäkahvit – tavoitteena parantaa kunnan ja yrittäjien vuoropuhelua
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Po­siol­la alkoi yrit­tä­jä­kah­vit – ta­voit­tee­na pa­ran­taa kunnan ja yrit­tä­jien vuo­ro­pu­he­lua

01.02.2023 04:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Keskustelu Koillismaalla vähäistä eduskuntavaalien alla – ehdokkaiden ja puolueiden tulee esitellä avoimesti tavoitteensa
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Kes­kus­te­lu Koil­lis­maal­la vä­häis­tä edus­kun­ta­vaa­lien alla – eh­dok­kai­den ja puo­luei­den tulee esi­tel­lä avoi­mes­ti ta­voit­teen­sa

30.01.2023 04:00 7
Tilaajille
Marjo Kämäräisen kolumni: On reilua jakaa nallekarkit tasan, mutta ruokaan se ei enää pädekään – mitä reiluus oikein on?
Kolumni

Marjo Kä­mä­räi­sen ko­lum­ni: On reilua jakaa nal­le­kar­kit tasan, mutta ruokaan se ei enää pä­de­kään – mitä reiluus oikein on?

25.01.2023 14:15
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Kitkantien kehitys sai täystyrmäyksen 1990-luvulla, enkä sitä ihmettele
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Kit­kan­tien kehitys sai täys­tyr­mäyk­sen 1990-lu­vul­la, enkä sitä ih­met­te­le

25.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Riikka Vääräniemi-Käsmän kolumni: Yksi kirosana, piste, eikä mitään muuta – onko siinä kaikki, mitä sanottavaa minulla on?
Kolumni

Riikka Vää­rä­nie­mi-Käs­män ko­lum­ni: Yksi ki­ro­sa­na, piste, eikä mitään muuta – onko siinä kaikki, mitä sa­not­ta­vaa minulla on?

18.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien nuoripari lähti liftaamaan Espanjaan, mutta päätyi Unkariin – vastassa olivat rynnäkkökiväärit
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien nuo­ri­pa­ri lähti lif­taa­maan Es­pan­jaan, mutta päätyi Un­ka­riin – vas­tas­sa olivat ryn­näk­kö­ki­vää­rit

20.01.2023 09:37 1
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Mitä kuusamolainen oikeasti tarkoittaa sanoessaan hä tai oho?
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Mitä kuu­sa­mo­lai­nen oi­keas­ti tar­koit­taa sa­noes­saan hä tai oho?

20.01.2023 09:37 2
Tilaajille
Monica Hepo-ojan kolumni: Uusi vuosi tuo mahdollisuuden muutokseen, mutta niin tuo myös jokainen muukin hetki
Kolumni

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Uusi vuosi tuo mah­dol­li­suu­den muu­tok­seen, mutta niin tuo myös jo­kai­nen muukin hetki

11.01.2023 11:00
Tilaajille
Pekka Ervastin vieraskolumni: Haastattelutilanteet Koillismaalla saattoivat muistuttaa gorillan kulmahampaan poistoa ilman puudutusta – tällaisia olivat kesärin vuodet Koillissanomissa 1970-luvulla
Kolumni

Pekka Er­vas­tin vie­ras­ko­lum­ni: Haas­tat­te­lu­ti­lan­teet Koil­lis­maal­la saat­toi­vat muis­tut­taa go­ril­lan kul­ma­ham­paan poistoa ilman puu­du­tus­ta – täl­lai­sia olivat kesärin vuodet Koil­lis­sa­no­mis­sa 1970-lu­vul­la

20.01.2023 09:29 4
Tilaajille
Tässä ovat Koillissanomien uudet vieraskolumnistit – Lue jutusta, mitä Pekka Ervasti, Marjo Kämäräinen ja Riikka Vääräniemi-Käsmä kirjoittamiselta odottavat

Tässä ovat Koil­lis­sa­no­mien uudet vie­ras­ko­lum­nis­tit – Lue ju­tus­ta, mitä Pekka Er­vas­ti, Marjo Kä­mä­räi­nen ja Riikka Vää­rä­nie­mi-Käs­mä kir­joit­ta­mi­sel­ta odot­ta­vat

08.01.2023 04:00
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Kun 1970-luvulla tuli luentotauko, 120 lääkäriopiskelijaa siirtyi käytävälle luentosalin eteen tupakalle – opiskelut ja sairaalaa koskevat vaatimukset ovat muuttuneet, nyt Pohde jatkaa uudistamista
Kolumni

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Kun 1970-lu­vul­la tuli luen­to­tau­ko, 120 lää­kä­ri­opis­ke­li­jaa siirtyi käy­tä­väl­le luen­to­sa­lin eteen tu­pa­kal­le – opis­ke­lut ja sai­raa­laa kos­ke­vat vaa­ti­muk­set ovat muut­tu­neet, nyt Pohde jatkaa uu­dis­ta­mis­ta

07.01.2023 04:01
Tilaajille
Vanhemmat
Anna Kantolan kolumni: Millaiset mielenterveyden ensiaputaidot sinulla on?
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Mil­lai­set mie­len­ter­vey­den en­si­apu­tai­dot sinulla on?

05.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: Uskalla rakentaa rohkeita unelmia uuteen vuoteen – ota mallia joutsenella lentäneestä Rasmuksesta kymmenen vuoden takaa
Kolumni

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Uskalla ra­ken­taa roh­kei­ta unelmia uuteen vuoteen – ota mallia jout­se­nel­la len­tä­nees­tä Ras­muk­ses­ta kym­me­nen vuoden takaa

03.01.2023 08:12
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Otamme uuden vuoden vastaan innostuneesti – tällaisia muutoksia Posiolla on luvassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Otamme uuden vuoden vastaan in­nos­tu­nees­ti – täl­lai­sia muu­tok­sia Po­siol­la on luvassa

01.01.2023 04:00
Tilaajille
Sari Puustisen kolumni: Surkein jouluruokamuistoni on, kun makasin kuumeessa ja tytär lämmitti pakastepitsaa
Kolumni

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Surkein jou­lu­ruo­ka­muis­to­ni on, kun makasin kuu­mees­sa ja tytär läm­mit­ti pa­kas­te­pit­saa

29.12.2022 04:00
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Kaihoisankaunis Sylvian joululaulu on ajankohtainen nykyajassakin
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Kai­hoi­san­kau­nis Sylvian jou­lu­lau­lu on ajan­koh­tai­nen ny­ky­ajas­sa­kin

23.12.2022 04:00 2
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Loma-asunto on helppohoitoisin silloin, kun se on kerrostalossa – kuten meillä
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Lo­ma-asun­to on help­po­hoi­toi­sin sil­loin, kun se on ker­ros­ta­los­sa – kuten meillä

21.12.2022 04:00 3
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Ovatko ympäristöjaoksen keskustalaiset jäsenet kuin pukkeja kaalimaan vartijoina?
Kolumni

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Ovatko ym­pä­ris­tö­jaok­sen kes­kus­ta­lai­set jäsenet kuin pukkeja kaa­li­maan var­ti­joi­na?

19.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Hilkka Nevalan vieraskolumni: Miekat ja pelastusrenkaat – ajatuksia sanan vallasta
Kolumni

Hilkka Nevalan vie­ras­ko­lum­ni: Miekat ja pe­las­tus­ren­kaat – aja­tuk­sia sanan val­las­ta

17.12.2022 04:00
Tilaajille