Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Koil­lis­sa­no­mis­sa, tee il­moi­tus tästä.

Vieraskolumnit
Viimeisin 24 tuntia
Seppo Salmisen kolumni: Kun salajuonet uhkaavat isojen miesten poteroiden auvoisuutta – Olkaa huoletta, osa kansasta vannoo jatkossakin miten mälsä hallitus on
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Kun sa­la­juo­net uh­kaa­vat isojen miesten po­te­roi­den au­voi­suut­ta – Olkaa huo­let­ta, osa kan­sas­ta vannoo jat­kos­sa­kin miten mälsä hal­li­tus on

04:00
Tilaajille
Kuukausi
Pekka Virtasen kolumni: Vihreät on puolue eikä uskonlahko – tässä vastauksia myös muihin tavallisiin väärinkäsityksiin vihreistä
Mielipidekirjoitus

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Vihreät on puolue eikä us­kon­lah­ko – tässä vas­tauk­sia myös muihin ta­val­li­siin vää­rin­kä­si­tyk­siin vih­reis­tä

26.10.2021 04:00
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: "Kovatkin sotarikolliset voivat rakastaa lapsiaan", sanoi minulle Elisabeth Rehn – näytelmän katsominen johti minut miettimään ihmisen pahuutta ja hyvyyttä

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: "Ko­vat­kin so­ta­ri­kol­li­set voivat ra­kas­taa lap­siaan", sanoi minulle Eli­sa­beth Rehn – näy­tel­män kat­so­mi­nen johti minut miet­ti­mään ihmisen pa­huut­ta ja hy­vyyt­tä

21.10.2021 17:31
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Aluevaalit – mitä merkitystä?
Kolumni

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Alue­vaa­lit – mitä mer­ki­tys­tä?

14.10.2021 04:00 2
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Terveisiä yhdyskuntatekniikan lautakunnasta kahden kokouksen kokemuksella
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Ter­vei­siä yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­nas­ta kahden ko­kouk­sen ko­ke­muk­sel­la

13.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Osmo Bullerin kolumni: Sano se suomeksi!
Kolumni

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Sano se suo­mek­si!

11.10.2021 04:00
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Nilolla päädyttiin hirteen – mutta mistä puut saisi kaataa uuteen kouluun?
Mielipidekirjoitus

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Nilolla pää­dyt­tiin hirteen – mutta mistä puut saisi kaataa uuteen kou­luun?

07.10.2021 04:01 2
Tilaajille
Anselmi Pitkäsen kolumni: Kuusamossa tunnetaan kaksi erilaista kateuden muotoa: sossonniemeläinen ja törmäsenvaaralainen – näin ne eroavat toisistaan
Kolumni

Anselmi Pit­kä­sen ko­lum­ni: Kuu­sa­mos­sa tun­ne­taan kaksi eri­lais­ta ka­teu­den muotoa: sos­son­nie­me­läi­nen ja tör­mä­sen­vaa­ra­lai­nen – näin ne eroavat toi­sis­taan

06.10.2021 11:00
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: Antero surmasi Igorin ­­ja toivoo, että isä ei pääse Tinder-treffeille
Mielipidekirjoitus

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Antero surmasi Igorin ja toivoo, että isä ei pääse Tin­der-tref­feil­le

04.10.2021 04:30
Tilaajille
Eevi Jaakkolan kolumni: Työpaikan ulkoinen ja sisäinen koulutus – en ymmärrä, miksi Taivalkosken seurakunta tekee radiojumalanpalveluksia
Kolumni

Eevi Jaak­ko­lan ko­lum­ni: Työ­pai­kan ul­koi­nen ja si­säi­nen kou­lu­tus – en ym­mär­rä, miksi Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta tekee ra­dio­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia

30.09.2021 04:00 1
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Näin rakennamme posiolaista elinvoimaa – tulevaisuuden työpaikat syntyvät yrityksiin
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Näin ra­ken­nam­me po­sio­lais­ta elin­voi­maa – tu­le­vai­suu­den työ­pai­kat syn­ty­vät yri­tyk­siin

29.09.2021 08:44
Tilaajille
Vanhemmat
Tuomo Törmäsen vieraskolumni: Uudistumisen pakko seurakunnissa – monista haasteista huolimatta luovuttaminen ei ole vaihtoehto
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen vie­ras­ko­lum­ni: Uu­dis­tu­mi­sen pakko seu­ra­kun­nis­sa – monista haas­teis­ta huo­li­mat­ta luo­vut­ta­mi­nen ei ole vaih­to­eh­to

27.09.2021 04:00
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: On trendikästä pyrkiä pelastamaan maailma kasvissyönnillä – minäkin olen ottanut askeleita pätkävegetaristin
Kolumni

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: On tren­di­käs­tä pyrkiä pe­las­ta­maan maailma kas­vis­syön­nil­lä – minäkin olen ottanut as­ke­lei­ta pät­kä­ve­ge­ta­ris­tin

22.09.2021 04:00
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: "Ne oli niin pieniä alueita", kuvaili kirjailija Kuusamon, Sallan ja Petsamon luovutettuja alueita – onko menetetyt alueet nyt myös unohdettu?
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: "Ne oli niin pieniä aluei­ta", kuvaili kir­jai­li­ja Kuu­sa­mon, Sallan ja Pet­sa­mon luo­vu­tet­tu­ja alueita – onko me­ne­te­tyt alueet nyt myös unoh­det­tu?

20.09.2021 19:50 3
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: Kuka minä olen? Se on kysymys, joka kannattaa aina silloin tällöin itseltään kysyä
Kolumni

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Kuka minä olen? Se on ky­sy­mys, joka kan­nat­taa aina silloin tällöin it­sel­tään kysyä

16.09.2021 04:00
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Erikoisia juttuja on sattunut, mutta kaikkein erikoisin tapahtui kuluneena kesänä
Kolumni

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Eri­koi­sia juttuja on sat­tu­nut, mutta kaik­kein eri­koi­sin ta­pah­tui ku­lu­nee­na kesänä

11.09.2021 04:00
Tilaajille
Osmo Bullerin kolumni: Historia tulee tuomitsemaan pelkoja lietsovat politiikan helppoheikit, mutta parasta on tajuta asioiden oikea tila jo nyt
Kolumni

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: His­to­ria tulee tuo­mit­se­maan pelkoja liet­so­vat po­li­tii­kan help­po­hei­kit, mutta parasta on tajuta asioi­den oikea tila jo nyt

07.09.2021 04:00
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Torin grilli lopettaa, eikä Pajulan parkista pääse enää Kitkantielle
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Torin grilli lo­pet­taa, eikä Pajulan par­kis­ta pääse enää Kit­kan­tiel­le

02.09.2021 04:00 1
Tilaajille
Anselmi Pitkäsen kolumni: Poikamiehet vs. Ukkomiehet -jalakapallo-ottelu oli oikeasti kaiken hehkutuksen arvoinen – se oli samalla viimeinen henkäys vanhasta kylämentaliteetista
Kolumni

Anselmi Pit­kä­sen ko­lum­ni: Poi­ka­mie­het vs. Uk­ko­mie­het -ja­la­ka­pal­lo-ot­te­lu oli oi­keas­ti kaiken heh­ku­tuk­sen ar­voi­nen – se oli samalla vii­mei­nen henkäys van­has­ta ky­lä­men­ta­li­tee­tis­ta

01.09.2021 04:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Vallan terävähampaisen vahtikoiran ei kuulu käyttää silkkihansikkaita – vaikka kaikki puolueet niin toivoisivatkin
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Vallan te­rä­vä­ham­pai­sen vah­ti­koi­ran ei kuulu käyttää silk­ki­han­sik­kai­ta – vaikka kaikki puo­lueet niin toi­voi­si­vat­kin

23.08.2021 04:00
Tilaajille