Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Meille soitettiin
Meille soitettiin: Taivalkosken kirkko on erittäin kaunis sisältä ja ulkoapäin, luoja varjelkoon tärvelemästä upeaa kokonaisuutta remontilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Tai­val­kos­ken kirkko on erit­täin kaunis sisältä ja ul­koa­päin, luoja var­jel­koon tär­ve­le­mäs­tä upeaa ko­ko­nai­suut­ta re­mon­til­la

03.01.2022 11:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Onko pyöräsi hukassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Onko pyöräsi hu­kas­sa?

18.12.2021 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Kuusamolaisten tavaratalojen asiakaspalvelussa olisi paljonkin kehittämistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Kuu­sa­mo­lais­ten ta­va­ra­ta­lo­jen asia­kas­pal­ve­lus­sa olisi pal­jon­kin ke­hit­tä­mis­tä

14.12.2021 04:01 1
Tilaajille
Meille soitettiin: "Miten kuusamolaiset tekevät tuollaiset ladut maailmancupin hiihtoihin, eikö FIS voi puuttua, kun hiihtäjät loukkaantuvat sairaalakuntoon?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Miten kuu­sa­mo­lai­set tekevät tuol­lai­set ladut maail­man­cu­pin hiih­toi­hin, eikö FIS voi puut­tua, kun hiih­tä­jät louk­kaan­tu­vat sai­raa­la­kun­toon?"

01.12.2021 04:03 4
Tilaajille
Meille soitettiin: Erästä ikäluokkaa ei taida saada rokotukseen kuin sakolla ja pakottamalla

Meille soi­tet­tiin: Erästä ikä­luok­kaa ei taida saada ro­ko­tuk­seen kuin sakolla ja pa­kot­ta­mal­la

25.11.2021 15:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Jos jollain on intoa mettäsuksilla hiihtää, nyt on hyvä

Meille soi­tet­tiin: Jos jollain on intoa met­tä­suk­sil­la hiih­tää, nyt on hyvä

24.11.2021 15:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Enempi häiritsee katsojavalmentajat – pelaajat ovat tykänneet kannustamisesta

Meille soi­tet­tiin: Enempi häi­rit­see kat­so­ja­val­men­ta­jat – pe­laa­jat ovat ty­kän­neet kan­nus­ta­mi­ses­ta

22.11.2021 16:00 4
Tilaajille
Meille soitettiin: Täällä Taivalkoskella jo rakennuksen mittaajia odotellaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Täällä Tai­val­kos­kel­la jo ra­ken­nuk­sen mit­taa­jia odo­tel­laan

21.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin – näyttää torin kello olevan 6 tuntia edellä taikka 18 tuntia jäl­jes­sä – kauanko menee, että Kuu­sa­mon tori pääsee uuteen aikaan?

09.11.2021 15:37
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Olipa ilo asioida Stem­mas­sa 2.11., kun meitä palveli erit­täin asian­tun­te­va myyjä"

07.11.2021 12:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "Hiihtelin lauantaina säilölumen latua. En tiedä vitsiksi vai kiusaksi oli heitetty lapiollinen soraa Tropiinkin lähellä olevaan mäkeen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Hiih­te­lin lauan­tai­na säi­lö­lu­men latua. En tiedä vit­sik­si vai kiu­sak­si oli hei­tet­ty la­piol­li­nen soraa Tro­piin­kin lähellä olevaan mäkeen"

03.11.2021 11:00 1
Tilaajille
Meille soitettiin: Maastohiihdossa Ruka ei ole kehittynyt samaan tahtiin kuin muut palvelut, toiminta sama kuin viime vuosituhannella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Maas­to­hiih­dos­sa Ruka ei ole ke­hit­ty­nyt samaan tahtiin kuin muut pal­ve­lut, toi­min­ta sama kuin viime vuo­si­tu­han­nel­la

27.10.2021 19:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "Osallistuin erääseen tapahtumaan Taivalkoskella, hämmästyin todella, kun joukossa oli flunssaisia osallistujia"

Meille soi­tet­tiin: "O­sal­lis­tuin erää­seen ta­pah­tu­maan Tai­val­kos­kel­la, häm­mäs­tyin to­del­la, kun jou­kos­sa oli fluns­sai­sia osal­lis­tu­jia"

14.10.2021 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin:"Vastustakaahan taas tuulivoimaa, sillä nyt on kovin rakentamisbuumi menossa ja tulossa. Kuusamo jää pian tästäkin kilpailusta ulos, kun muut kunnat poimivat uudet rakennushankkeet"

Meille soi­tet­tiin:"­Vas­tus­ta­kaa­han taas tuu­li­voi­maa, sillä nyt on kovin ra­ken­ta­mis­buu­mi menossa ja tu­los­sa. Kuusamo jää pian täs­tä­kin kil­pai­lus­ta ulos, kun muut kunnat poi­mi­vat uudet ra­ken­nus­hank­keet"

13.10.2021 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Kitkantiellä tuli mieleen vuoden 1945 kevät
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Kit­kan­tiel­lä tuli mieleen vuoden 1945 kevät

07.10.2021 19:01 1
Tilaajille
Meille soitettiin: Loma-ajaksi suunniteltu salillakäynti meni harakoille – raha kyllä kelpasi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Lo­ma-ajak­si suun­ni­tel­tu sa­lil­la­käyn­ti meni ha­ra­koil­le – raha kyllä kelpasi

06.10.2021 15:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Oli­si­ko­han aika miettiä seu­raa­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa, ketä ää­nes­tää?

16.09.2021 04:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin

19.08.2021 16:39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Jähmeää oli Posion val­tus­ton show, enemmän vipinää on kört­ti­seu­rois­sa

12.08.2021 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Met­sä­tu­ho­jen kor­vaa­mi­nen olisi loikka kohti so­sia­li­soin­tia

11.08.2021 09:00 2
Tilaajille