Meille soitettiin
Meille soitettiin – "Ymmärtäisin naku-uinnit jossain korvessa mutta tympii katsella naapurin vanhempia ja lapsia munasilleen hyppimässä samalla kun itse yrität nauttia kesäillasta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin – "Ym­mär­täi­sin na­ku-uin­nit jossain kor­ves­sa mutta tympii kat­sel­la naa­pu­rin van­hem­pia ja lapsia mu­na­sil­leen hyp­pi­mäs­sä samalla kun itse yrität nauttia ke­säil­las­ta"

22.06.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Ve­nä­läi­sil­lä tulee olemaan nälkä, pitävät huolen, ettei lohta nouse

20.06.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Po­lii­sil­le tämän lehden kautta tie­dok­si, että puut­tu­kaa­pa mönk­kä­ri­kaa­hai­luun näillä alueil­la

31.05.2022 11:00 1
Tilaajille

Meille soi­tet­tiin: "Pääs­ky­set saa­pu­neet Kär­pän­ky­lään lauan­tai­na 14. tou­ko­kuu­ta"

18.05.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Pölkky, otetaan mes­ta­ruus kotiin ja sen turvin joukkue ensi kau­dek­si tu­ke­vam­mal­le pe­rus­tal­le

22.04.2022 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Mak­sai­si­ko Venäjä ta­kai­sin vii­su­mi­ku­lu­ni, jos rajaa ei avata, vai pi­den­täi­si­kö se vii­su­min voi­mas­sao­loai­kaa?

23.03.2022 11:03 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Pi­täi­si­kö Kuu­sa­mon jou­lu­va­lot va­lais­ta Uk­rai­nan lipun värein?

02.03.2022 15:09
Tilaajille
Meille soitettiin: Onko kaikki tiekarhut talviunilla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Onko kaikki tie­kar­hut tal­viu­nil­la?

16.02.2022 11:00
Tilaajille

Meille soi­tet­tiin: Niinhän siinä kävi että pu­heen­joh­ta­jat va­lit­tiin Län­si-La­pis­ta, Ro­va­nie­mel­tä ja Poh­jois-La­pis­ta

09.02.2022 11:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Taivalkosken kirkko on erittäin kaunis sisältä ja ulkoapäin, luoja varjelkoon tärvelemästä upeaa kokonaisuutta remontilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Tai­val­kos­ken kirkko on erit­täin kaunis sisältä ja ul­koa­päin, luoja var­jel­koon tär­ve­le­mäs­tä upeaa ko­ko­nai­suut­ta re­mon­til­la

03.01.2022 11:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Onko pyöräsi hukassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Onko pyöräsi hu­kas­sa?

18.12.2021 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Kuusamolaisten tavaratalojen asiakaspalvelussa olisi paljonkin kehittämistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Kuu­sa­mo­lais­ten ta­va­ra­ta­lo­jen asia­kas­pal­ve­lus­sa olisi pal­jon­kin ke­hit­tä­mis­tä

14.12.2021 04:01 1
Tilaajille
Meille soitettiin: "Miten kuusamolaiset tekevät tuollaiset ladut maailmancupin hiihtoihin, eikö FIS voi puuttua, kun hiihtäjät loukkaantuvat sairaalakuntoon?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Miten kuu­sa­mo­lai­set tekevät tuol­lai­set ladut maail­man­cu­pin hiih­toi­hin, eikö FIS voi puut­tua, kun hiih­tä­jät louk­kaan­tu­vat sai­raa­la­kun­toon?"

01.12.2021 04:03 4
Tilaajille
Meille soitettiin: Erästä ikäluokkaa ei taida saada rokotukseen kuin sakolla ja pakottamalla

Meille soi­tet­tiin: Erästä ikä­luok­kaa ei taida saada ro­ko­tuk­seen kuin sakolla ja pa­kot­ta­mal­la

25.11.2021 15:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Jos jollain on intoa mettäsuksilla hiihtää, nyt on hyvä

Meille soi­tet­tiin: Jos jollain on intoa met­tä­suk­sil­la hiih­tää, nyt on hyvä

24.11.2021 15:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Enempi häiritsee katsojavalmentajat – pelaajat ovat tykänneet kannustamisesta

Meille soi­tet­tiin: Enempi häi­rit­see kat­so­ja­val­men­ta­jat – pe­laa­jat ovat ty­kän­neet kan­nus­ta­mi­ses­ta

22.11.2021 16:00 4
Tilaajille
Meille soitettiin: Täällä Taivalkoskella jo rakennuksen mittaajia odotellaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Täällä Tai­val­kos­kel­la jo ra­ken­nuk­sen mit­taa­jia odo­tel­laan

21.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin – näyttää torin kello olevan 6 tuntia edellä taikka 18 tuntia jäl­jes­sä – kauanko menee, että Kuu­sa­mon tori pääsee uuteen aikaan?

09.11.2021 15:37
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Olipa ilo asioida Stem­mas­sa 2.11., kun meitä palveli erit­täin asian­tun­te­va myyjä"

07.11.2021 12:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "Hiihtelin lauantaina säilölumen latua. En tiedä vitsiksi vai kiusaksi oli heitetty lapiollinen soraa Tropiinkin lähellä olevaan mäkeen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Hiih­te­lin lauan­tai­na säi­lö­lu­men latua. En tiedä vit­sik­si vai kiu­sak­si oli hei­tet­ty la­piol­li­nen soraa Tro­piin­kin lähellä olevaan mäkeen"

03.11.2021 11:00 1
Tilaajille