Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Meille soitettiin
Kuukausi
Meille soitettiin: Pitääkö jotain pahaa sattua, kun ei ajoissa huolehdita kallellaan olevia puita pois
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Pitääkö jotain pahaa sattua, kun ei ajoissa huo­leh­di­ta kal­lel­laan olevia puita pois

27.05.2023 12:00
Tilaajille
Meille soitettiin: En ymmärtäisi, jos hoidettava joutuisi omaishoidosta muulle paikkakunnalle saattohoitoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: En ym­mär­täi­si, jos hoi­det­ta­va jou­tui­si omais­hoi­dos­ta muulle paik­ka­kun­nal­le saat­to­hoi­toon

22.05.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Tää Kää­ri­jän esitys on ihan hirveä, aivan kauhea"

10.05.2023 11:00 5
Tilaajille
Meille soitettiin: Ei ole sivistynyttä näytellä kansainvälisiä käsimerkkejä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Ei ole si­vis­ty­nyt­tä näy­tel­lä kan­sain­vä­li­siä kä­si­merk­ke­jä

04.05.2023 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Yle jär­jes­tää mil­joo­nan ros­ka­pus­sin kam­pan­jaa. Kennel ihmiset voi­si­vat ju­nail­la mil­joo­nan koi­ran­kak­ka­ki­lon ke­räys­kam­pan­jan

26.04.2023 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Västäräkkikin on Taivalkoskelle tullut, pajusirkkukin tuli meidän ruokinnalle tänään, vihervarpunen on tullut ja peippo myös
Lukijalta

Meille soi­tet­tiin: Väs­tä­räk­ki­kin on Tai­val­kos­kel­le tullut, pa­ju­sirk­ku­kin tuli meidän ruo­kin­nal­le tänään, vi­her­var­pu­nen on tullut ja peippo myös

24.04.2023 18:24 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Kuu­sa­mon vuok­ra-asun­to­jen hin­ta­ta­so on nykyään niin kallis, että elä­ke­läi­sen ainoa mah­dol­li­suus on kohta koi­ran­kop­pi tai teltta

03.04.2023 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Mistäs sinä tiedät, että naapuri kyttää sinua, jos et itse kyttää naa­pu­ria?"

29.03.2023 08:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Hu­pi­kelk­kai­lu tulisi kieltää ja vain hyö­ty­kelk­kai­lu sallia

06.03.2023 17:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Olisiko mahdollista, että uskontojen pakkosyöttö lopetettaisiin ja muutamissa ruokajakeluissa hävikkiruoka jaettaisiin ensin ja sen jälkeen voi itse päättää jääkö kuuntelemaan vai ei?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Olisiko mah­dol­lis­ta, että us­kon­to­jen pak­ko­syöt­tö lo­pe­tet­tai­siin ja muu­ta­mis­sa ruo­ka­ja­ke­luis­sa hä­vik­ki­ruo­ka jaet­tai­siin ensin ja sen jälkeen voi itse päättää jääkö kuun­te­le­maan vai ei?

04.03.2023 12:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Aika re­tu­pe­räl­lä näyttää olevan val­von­ta läm­pö­pai­kois­sa"

26.02.2023 12:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Pudasjärven ABC ratkaissut hienosti ongelman väärin pysäköidyistä autoista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Pu­das­jär­ven ABC rat­kais­sut hie­nos­ti on­gel­man väärin py­sä­köi­dyis­tä au­tois­ta

09.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Verkossa kommentoitiin: Kylläpä tuntuu mahtavalta, kun näkee nuoret tekemässä, ei vain puhumassa ja aikomassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ver­kos­sa kom­men­toi­tiin: Kylläpä tuntuu mah­ta­val­ta, kun näkee nuoret te­ke­mäs­sä, ei vain pu­hu­mas­sa ja ai­ko­mas­sa

06.02.2023 13:15
Tilaajille
Meille soitettiin: Toivottavasti Kuusamon kaupunki tekee myös vastaavanlaisen päätöksen kuin Oulun suunnilla: Jäähallista jää pois huhtikuun alusta lokakuulle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Toi­vot­ta­vas­ti Kuu­sa­mon kau­pun­ki tekee myös vas­taa­van­lai­sen pää­tök­sen kuin Oulun suun­nil­la: Jää­hal­lis­ta jää pois huh­ti­kuun alusta lo­ka­kuul­le

03.02.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Kuu­sa­mo­lai­nen nainen palasi Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nan leh­ti-il­moit­te­luun: "Olen huo­lis­sa­ni eri­tyi­ses­ti ikäih­mi­sis­tä, joilla ei ole nettiä"

01.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Meille soitettiin: Riekintien alkupää on kuin pöytä ja risteyksestä eteenpäin yhtä nimismiehen kiharaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Rie­kin­tien alkupää on kuin pöytä ja ris­teyk­ses­tä eteen­päin yhtä ni­mis­mie­hen kiharaa

26.01.2023 18:30
Tilaajille
Meille soitettiin: Vielä kerran Taivalkosken kirkon remontista. Eikö olis parempi rahallisesti katsoa tärkeimmät kohdat mitä korjattaisiin?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Vielä kerran Tai­val­kos­ken kirkon re­mon­tis­ta. Eikö olis parempi ra­hal­li­ses­ti katsoa tär­keim­mät kohdat mitä kor­jat­tai­siin?

11.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Meille soitettiin: "Havukka-ahon ajattelija”, maailma muuttuu ja raha pyörittää elämäämme jopa joulunpyhinä. Unohtuiko, että lapsuudenpitäjäsi on myös matkailupaikkakunta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Ha­vuk­ka-ahon ajat­te­li­ja”, maailma muuttuu ja raha pyö­rit­tää elä­määm­me jopa jou­lun­py­hi­nä. Unoh­tui­ko, että lap­suu­den­pi­tä­jä­si on myös mat­kai­lu­paik­ka­kun­ta?

07.01.2023 04:00 3
Tilaajille
Meille soitettiin: Meneekö Evo nyt virran mukana helpossa hintojennostobuumissa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Meneekö Evo nyt virran mukana hel­pos­sa hin­to­jen­nos­to­buu­mis­sa?

11.12.2022 12:00 2
Tilaajille
Meille soitettin: Naamankajärvestä kalat on pyydetty loppuu – nuotat orrelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tin: Naa­man­ka­jär­ves­tä kalat on pyy­det­ty loppuu – nuotat orrelle

02.12.2022 16:30
Tilaajille