Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mielenterveys
Kiitos sinulle veronmaksaja – olet ajatuksissani, kun seuraavan kerran joudun turvautumaan terveydenhuollon palveluihin
Kolumni

Kiitos sinulle ve­ron­mak­sa­ja – olet aja­tuk­sis­sa­ni, kun seu­raa­van kerran joudun tur­vau­tu­maan ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin

08.11.2023 06:36 1
Tilaajille
Kaika jakaa tarinansa "Karvakuonon kanssa luonnosta hyvää mieltä” -kurssilla Kuusamossa  – Tästä eläinavusteisesta kurssista on kyse

Kaika jakaa ta­ri­nan­sa "Kar­va­kuo­non kanssa luon­nos­ta hyvää mieltä” -kurs­sil­la Kuu­sa­mos­sa – Tästä eläin­avus­tei­ses­ta kurs­sis­ta on kyse

08.11.2023 04:00
Tilaajille
Akuuteissa tilanteissa Ouluun, erikoislääkäri tapaa toistaiseksi vain etänä – Näin kuusamolaisten nuorten mielenterveysasioita hoidetaan Pohteen käsissä

Akuu­teis­sa ti­lan­teis­sa Ouluun, eri­kois­lää­kä­ri tapaa tois­tai­sek­si vain etänä – Näin kuu­sa­mo­lais­ten nuorten mie­len­ter­veys­asioi­ta hoi­de­taan Pohteen käsissä

07.11.2023 04:00
Tilaajille
"Aika moni jää yksin, jos ei ole työyhteisöä tai muuta" – Tällä matalan kynnyksen toiminnalla taklataan nyt arjen hyvinvointihaasteita Koillismaalla

"Aika moni jää yksin, jos ei ole työ­yh­tei­söä tai muuta" – Tällä matalan kyn­nyk­sen toi­min­nal­la tak­la­taan nyt arjen hy­vin­voin­ti­haas­tei­ta Koil­lis­maal­la

01.09.2023 08:41
Tilaajille
Mitä tehdä, kun mieli menee rikki? Lue tästä posiolaisen Minja Sinkkosen tarina mielenterveysongelmien kanssa kamppailemisesta: "Kuka tahansa voisi sairastua"

Mitä tehdä, kun mieli menee rikki? Lue tästä po­sio­lai­sen Minja Sink­ko­sen tarina mie­len­ter­veys­on­gel­mien kanssa kamp­pai­le­mi­ses­ta: "Kuka tahansa voisi sai­ras­tua"

06.08.2023 17:00
Tilaajille
Katso tästä Minja Sinkkosen vinkit arjessa rentoutumiseen

Katso tästä Minja Sink­ko­sen vinkit arjessa ren­tou­tu­mi­seen

06.08.2023 16:55
Tilaajille
Onhan jalat suorassa ja korvat höröttämättä?
Kolumni

Onhan jalat suo­ras­sa ja korvat hö­röt­tä­mät­tä?

19.07.2023 04:00
Tilaajille
Sanna Käsmä käveli sillalla, kun taivaalta tipahti kertosäe: taivalkoskelaislähtöisen ensimmäinen single julkaistaan tänään

Sanna Käsmä käveli sil­lal­la, kun tai­vaal­ta tipahti ker­to­säe: tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­sen en­sim­mäi­nen single jul­kais­taan tänään

14.04.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mie­len­ter­veys­krii­siin on löy­det­tä­vä rat­kai­su­ja

26.03.2023 16:52
Tilaajille
Kuusamosta jäi hyvät muistot, vaikka kausi päättyi loukkaantumiseen – syömishäiriönsä kanssa julkisuuteen tulleen lentopalloilijan Eveliina Rautiaisen elämä on ollut jatkuvaa kamppailua

Kuu­sa­mos­ta jäi hyvät muis­tot, vaikka kausi päättyi louk­kaan­tu­mi­seen – syö­mis­häi­riön­sä kanssa jul­ki­suu­teen tulleen len­to­pal­loi­li­jan Eve­lii­na Rau­tiai­sen elämä on ollut jat­ku­vaa kamp­pai­lua

16.03.2023 13:45
Tilaajille
"Suomi tarvitsee mielenterveysstrategian" – kuusamolainen Inka Hokkanen (sd.) mielii mieli edellä asioita edistämään

"Suomi tar­vit­see mie­len­ter­veysst­ra­te­gian" – kuu­sa­mo­lai­nen Inka Hok­ka­nen (sd.) mielii mieli edellä asioita edis­tä­mään

06.03.2023 11:00
Tilaajille
Joka päivä 15 itsetuhoista yhteydenottoa nuorilta, määrä nousussa – Yläkoulujen mielenterveystaitoja ja Sekasin-chatia vahvistetaan lahjoitusvaroin

Joka päivä 15 it­se­tu­hois­ta yh­tey­den­ot­toa nuo­ril­ta, määrä nou­sus­sa – Ylä­kou­lu­jen mie­len­ter­veys­tai­to­ja ja Se­ka­sin-cha­tia vah­vis­te­taan lah­joi­tus­va­roin

28.02.2023 15:07
Anna Kantolan kolumni: Millaiset mielenterveyden ensiaputaidot sinulla on?
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Mil­lai­set mie­len­ter­vey­den en­si­apu­tai­dot sinulla on?

05.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Vesa Tynin ja Jari Niemisen Mielimaissa-projekti tallentaa ihmisten masennusta muotokuviksi ja sanoiksi, ja nyt näyttely on Kuusamotalolla – "Niille, joilla ei ole omaa kokemuspohjaa, tämä on tietopankki "

Vesa Tynin ja Jari Nie­mi­sen Mie­li­mais­sa-pro­jek­ti tal­len­taa ih­mis­ten ma­sen­nus­ta muo­to­ku­vik­si ja sa­noik­si, ja nyt näyt­te­ly on Kuu­sa­mo­ta­lol­la – "Niil­le, joilla ei ole omaa ko­ke­mus­poh­jaa, tämä on tie­to­pank­ki "

02.01.2023 17:00
Tilaajille
Anna Kantolan vieraskolumni: Nyt on hyvä aika pysähtyä mielenterveyden äärelle – voit aloittaa kysymällä itseltäsi, mitä sinun mielesi tekevi?
Kolumni

Anna Kan­to­lan vie­ras­ko­lum­ni: Nyt on hyvä aika py­säh­tyä mie­len­ter­vey­den äärelle – voit aloit­taa ky­sy­mäl­lä it­sel­tä­si, mitä sinun mielesi tekevi?

02.11.2022 04:00 1
Tilaajille
"Itku tuli" – Kuusamossa psykiatrista osastohoitoa tarvitsevat potilaat sijoitetaan Oys:n osastolle Peltolaan

"Itku tuli" – Kuu­sa­mos­sa psy­kiat­ris­ta osas­to­hoi­toa tar­vit­se­vat po­ti­laat si­joi­te­taan Oys:n osas­tol­le Pel­to­laan

23.10.2022 12:00 2
Tilaajille
Pelkoa ja turvattomuutta – jo pelkkä ajatus Kuusamon psykiatrisen osaston lakkauttamisesta pelottaa osaston palveluita tarvitsevaa

Pelkoa ja tur­vat­to­muut­ta – jo pelkkä ajatus Kuu­sa­mon psy­kiat­ri­sen osaston lak­kaut­ta­mi­ses­ta pe­lot­taa osaston pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vaa

09.10.2022 17:00 1
Tilaajille
Kuusamon psykiatrisen osaston tilanne esillä illalla televisiossa

Kuu­sa­mon psy­kiat­ri­sen osaston tilanne esillä illalla te­le­vi­sios­sa

05.10.2022 12:51
Tilaajille
THL: Lähes joka viides nuori aikuinen kävi mielenterveyden palveluissa vuonna 2020

THL: Lähes joka viides nuori ai­kui­nen kävi mie­len­ter­vey­den pal­ve­luis­sa vuonna 2020

04.06.2022 04:00
Tilaajille
"Opettaja, älä moralisoi" – kuusamolaiset nuoret toivovat parempaa seksuaalikasvatusta ja joustoa läksyihin

"O­pet­ta­ja, älä mo­ra­li­soi" – ­kuu­sa­mo­lai­set nuoret toi­vo­vat pa­rem­paa sek­suaa­li­kas­va­tus­ta ja joustoa läk­syi­hin

06.05.2022 04:00
Tilaajille