Juuri nyt: Pölkky hukkasi mah­dol­li­suu­ten­sa 3-0-voit­toon Hä­meen­lin­nan noustua kol­man­nes­sa erässä takaa ohi, nel­jän­nen erän voiton myötä pisteet jäivät kui­ten­kin Kuu­sa­moon

Joko luit: Matti Suur-Ha­ma­ri Linnan juhliin kol­mat­ta kertaa – kil­pa­uran­sa päät­tä­nyt pa­ra­lu­mi­lau­tai­li­ja ryhtyi ur­hei­lu­vä­li­ne­myy­jäk­si: "Olen opet­te­le­mas­sa ta­val­li­sen ihmisen arkea"

Toimittajalta: Olisiko nyt hyvä aika miettiä käy­te­tyn lahjan an­ta­mis­ta? Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta ottaisi vastaan käy­te­tyn lahjan, mutta vain puolet on sel­lai­sen saanut

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mielenterveys
Anna Kantolan vieraskolumni: Nyt on hyvä aika pysähtyä mielenterveyden äärelle – voit aloittaa kysymällä itseltäsi, mitä sinun mielesi tekevi?
Kolumni

Anna Kan­to­lan vie­ras­ko­lum­ni: Nyt on hyvä aika py­säh­tyä mie­len­ter­vey­den äärelle – voit aloit­taa ky­sy­mäl­lä it­sel­tä­si, mitä sinun mielesi tekevi?

02.11.2022 04:00 1
Tilaajille
"Itku tuli" – Kuusamossa psykiatrista osastohoitoa tarvitsevat potilaat sijoitetaan Oys:n osastolle Peltolaan

"Itku tuli" – Kuu­sa­mos­sa psy­kiat­ris­ta osas­to­hoi­toa tar­vit­se­vat po­ti­laat si­joi­te­taan Oys:n osas­tol­le Pel­to­laan

23.10.2022 12:00 2
Tilaajille
Pelkoa ja turvattomuutta – jo pelkkä ajatus Kuusamon psykiatrisen osaston lakkauttamisesta pelottaa osaston palveluita tarvitsevaa

Pelkoa ja tur­vat­to­muut­ta – jo pelkkä ajatus Kuu­sa­mon psy­kiat­ri­sen osaston lak­kaut­ta­mi­ses­ta pe­lot­taa osaston pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vaa

09.10.2022 17:00 1
Tilaajille
Kuusamon psykiatrisen osaston tilanne esillä illalla televisiossa

Kuu­sa­mon psy­kiat­ri­sen osaston tilanne esillä illalla te­le­vi­sios­sa

05.10.2022 12:51
Tilaajille
THL: Lähes joka viides nuori aikuinen kävi mielenterveyden palveluissa vuonna 2020

THL: Lähes joka viides nuori ai­kui­nen kävi mie­len­ter­vey­den pal­ve­luis­sa vuonna 2020

04.06.2022 04:00
Tilaajille
"Opettaja, älä moralisoi" – kuusamolaiset nuoret toivovat parempaa seksuaalikasvatusta ja joustoa läksyihin

"O­pet­ta­ja, älä mo­ra­li­soi" – ­kuu­sa­mo­lai­set nuoret toi­vo­vat pa­rem­paa sek­suaa­li­kas­va­tus­ta ja joustoa läk­syi­hin

06.05.2022 04:00
Tilaajille
Kriisipuhelimeen tullut enemmän soittoja kuin koskaan – "Ukrainan tilanne mainitaan lähes jokaisessa puhelussa"

Krii­si­pu­he­li­meen tullut enemmän soit­to­ja kuin koskaan – "Uk­rai­nan tilanne mai­ni­taan lähes jo­kai­ses­sa pu­he­lus­sa"

09.03.2022 11:53
Tilaajille
Jo joka neljäs nuori kärsii ja joutuu jonon jatkoksi – Nettichatit eivät riitä muhivan mielenterveyspommin purkamiseen
Mielipidekirjoitus

Jo joka neljäs nuori kärsii ja joutuu jonon jat­kok­si – Net­ti­cha­tit eivät riitä muhivan mie­len­ter­veys­pom­min pur­ka­mi­seen

30.12.2021 04:00
Tilaajille
Kaivosnaisena tunnettu kuusamolainen Anna Kantola palasi juurilleen – Aloitti Kuusamon Mielenterveyden Tuen toiminnanjohtajana joulukuun alussa

Kai­vos­nai­se­na tun­net­tu kuu­sa­mo­lai­nen Anna Kantola palasi juu­ril­leen – A­loit­ti Kuu­sa­mon Mie­len­ter­vey­den Tuen toi­min­nan­joh­ta­ja­na jou­lu­kuun alussa

12.12.2021 12:00 2
Tilaajille
Tylsyydestä on tullut sietämätöntä – Monet somettavat rentoutuakseen, mutta edes niin sanottu "aivoton selaaminen" ei edistä mielen rauhoittumista

Tyl­syy­des­tä on tullut sie­tä­mä­tön­tä – Monet so­met­ta­vat ren­tou­tuak­seen, mutta edes niin sanottu "ai­vo­ton se­laa­mi­nen" ei edistä mielen rau­hoit­tu­mis­ta

30.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Mielen häiriö leimaa arkea – yli puolet sairastuneista kokee muiden välttelyä

Mielen häiriö leimaa arkea – yli puolet sai­ras­tu­neis­ta kokee muiden vält­te­lyä

28.11.2021 12:00
Tilaajille
Kun Kaija Polo tuli Kuusamon Mielenterveystuen pariin, toimijat kokoontuivat pommisuojassa – Vuosikymmenten aikana mieli ja maisemat ovat muuttuneet

Kun Kaija Polo tuli Kuu­sa­mon Mie­len­ter­veys­tuen pariin, toi­mi­jat ko­koon­tui­vat pom­mi­suo­jas­sa – Vuo­si­kym­men­ten aikana mieli ja mai­se­mat ovat muut­tu­neet

22.11.2021 09:21
Tilaajille
"Nuorten mielenterveyskriisi on mennyt jo liian pitkälle" – Lukiolaisten Liitto esittää mielenterveystarkastuksia lukioihin

"Nuor­ten mie­len­ter­veys­krii­si on mennyt jo liian pit­käl­le" – Lu­kio­lais­ten Liitto esittää mie­len­ter­veys­tar­kas­tuk­sia lu­kioi­hin

08.11.2021 09:54
Viikon kysymys: Onko sinulla mielenterveyden häiriöitä?

Viikon ky­sy­mys: Onko sinulla mie­len­ter­vey­den häi­riöi­tä?

03.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Mielenterveysongelmien kohtaamiseen tarvitaan tietoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mie­len­ter­veys­on­gel­mien koh­taa­mi­seen tar­vi­taan tietoa

29.10.2021 04:00
Tilaajille
Mielenterveyden keskusliiton puheejohtaja Tarmo Raatikainen: "Rahoituksen leikkaus halvaannuttaa mielenterveystyön"

Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton pu­hee­joh­ta­ja Tarmo Raa­ti­kai­nen: "Ra­hoi­tuk­sen leik­kaus hal­vaan­nut­taa mie­len­ter­veys­työn"

23.10.2021 14:53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mielen sai­rauk­sien häpeän tun­nis­ta­mi­nen ja pur­ka­mi­nen on tärkeää

14.09.2021 12:20 1
Tilaajille
Vastoinkäymiset voivat hyvinkin vahvistaa – aktiivinen selviytymistyyli eli se, että kohtaa vaikeudet tosiasioina ja hakee niihin selviytymiskeinoja ja tukea, on resilienttiä asennetta, sanoo psykoteraupeutti Soili Poijula

Vas­toin­käy­mi­set voivat hy­vin­kin vah­vis­taa – ak­tii­vi­nen sel­viy­ty­mis­tyy­li eli se, että kohtaa vai­keu­det to­si­asioi­na ja hakee niihin sel­viy­ty­mis­kei­no­ja ja tukea, on re­si­lient­tiä asen­net­ta, sanoo psy­ko­te­rau­peut­ti Soili Poijula

16.08.2021 08:11
Tilaajille
Lukijalta: Kun merkitykset, jotka aiemmin ovat rakentaneet elämää katoavat, ihminen alkaa kysyä, kuka minä olen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kun mer­ki­tyk­set, jotka aiemmin ovat ra­ken­ta­neet elämää ka­toa­vat, ihminen alkaa kysyä, kuka minä olen

14.02.2021 04:00
Tilaajille
"Koronasta elpymisessä ei ole kysymys vain rahasta ja liike-elämästä" – lähes 80 prosenttia suomalaisista uskoo koronan lisäävän mielenterveysongelmia

"Ko­ro­nas­ta el­py­mi­ses­sä ei ole kysymys vain rahasta ja lii­ke-elä­mäs­tä" – lähes 80 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta uskoo koronan li­sää­vän mie­len­ter­veys­on­gel­mia

02.02.2021 19:13