Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Kuu­sa­mon pe­rus­kou­lu­jen op­pi­laak­siot­toa­luei­den rajoja tar­kis­te­taan – Kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päättää tar­kis­tuk­sis­ta kes­ki­viik­ko­na

Kuusamon peruskoulujen oppilaaksiottoalueiden rajoja tarkistetaan. Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää tarkistuksista keskiviikkona 20. toukokuuta. Muutos astuu voimaan 1.8.2020.

Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa 23.3.2020 olleessa kokouksessa Törmäsen ja Määttälän koulut 1.8.2020 alkaen, joka aiheuttaa muutoksia koulupiirirajoihin.