Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuusamon kaupunki
Kuukausi
TE-uudistus tuo kunnille työnhakijatiedot tehokäyttöön – "Kunta voi tarjota räätälöityjä ja paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita"

TE-uu­dis­tus tuo kun­nil­le työn­ha­ki­ja­tie­dot te­ho­käyt­töön – "Kunta voi tarjota rää­tä­löi­ty­jä ja pai­kal­li­siin tar­pei­siin sopivia pal­ve­lui­ta"

25.09.2023 08:27
Tilaajille
"Hieman värinöitä aiheuttaa tämmöinen järjestely" – Kuusamon kaupunginvaltuusto käsitteli työllisyysalueen yhteistoimintasopimusluonnosta

"Hieman vä­ri­nöi­tä ai­heut­taa täm­möi­nen jär­jes­te­ly" – ­Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to kä­sit­te­li työl­li­syys­alueen yh­teis­toi­min­ta­so­pi­mus­luon­nos­ta

18.09.2023 20:20 1
Tilaajille
Kuusamo hylkäsi Tilastokeskuksen madonluvut, vaihtoehtoiset väestöennusteet ovat paljon valoisammat – "Lähivuosina vapautuu vähintään satoja työpaikkoja"

Kuusamo hylkäsi Ti­las­to­kes­kuk­sen ma­don­lu­vut, vaih­to­eh­toi­set väes­tö­en­nus­teet ovat paljon va­loi­sam­mat – "Lä­hi­vuo­si­na va­pau­tuu vä­hin­tään satoja työ­paik­ko­ja"

15.09.2023 04:00 17
Tilaajille
Kuusamon kaupunki vastaanottaa syyskuussa 30 kiintiöpakolaista

Kuu­sa­mon kau­pun­ki vas­taan­ot­taa syys­kuus­sa 30 kiin­tiö­pa­ko­lais­ta

13.09.2023 16:30 2
Tilaajille
"On se kumma, ettei tielle saada asvalttia edes koululle asti" – Kuusamon kylillä on tarpeensa, ja kaupungin maaseutuohjelma linjaa kulkua kohti parempaa maaseutua

"On se kumma, ettei tielle saada as­valt­tia edes kou­lul­le asti" – ­Kuu­sa­mon kylillä on tar­peen­sa, ja kau­pun­gin maa­seu­tu­oh­jel­ma linjaa kulkua kohti pa­rem­paa maa­seu­tua

11.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Yli sata huoltajaa oli jotakin mieltä siitä, pitäisikö Kuusamossa taas rassata koulujen oppilaaksiottoalueiden rajoja – "Päättäjä tekee viime kädessä päätökset, mitä tapahtuu"

Yli sata huol­ta­jaa oli jotakin mieltä siitä, pi­täi­si­kö Kuu­sa­mos­sa taas rassata kou­lu­jen op­pi­laak­siot­toa­luei­den rajoja – "Päät­tä­jä tekee viime kädessä pää­tök­set, mitä ta­pah­tuu"

05.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Nissinvaara ei ehkä saakaan uutta koulua lähivuosina – Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunta otti kantaa myös Rukan koulun korjausinvestointiin

Nis­sin­vaa­ra ei ehkä saakaan uutta koulua lä­hi­vuo­si­na – Kuu­sa­mon kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta otti kantaa myös Rukan koulun kor­jaus­in­ves­toin­tiin

30.08.2023 13:06 1
Tilaajille
Kuusamon liikuntapalvelut Julius-järjestelmään – "Uusi järjestelmä ei aiheuta käyttäjille lisäkustannuksia, sen tarkoituksena on helpottaa tilojen varaamista"

Kuu­sa­mon lii­kun­ta­pal­ve­lut Ju­lius-jär­jes­tel­mään – "Uusi jär­jes­tel­mä ei aiheuta käyt­tä­jil­le li­sä­kus­tan­nuk­sia, sen tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa tilojen va­raa­mis­ta"

24.08.2023 04:00
Tilaajille
30 000 euroa Naturpolikselta, 15 000 euroa Kulttuurirahastolta – "Epiksillä" merkittäviä avustussummia tapahtuman järjestämiseen

30 000 euroa Na­tur­po­lik­sel­ta, 15 000 euroa Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta – "E­pik­sil­lä" mer­kit­tä­viä avus­tus­sum­mia ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen

07.08.2023 11:28 1
Tilaajille
"En usko, että nyt uusi Passat on kiinnostava, jos se lojuu tuolla 30 vuotta" – Johanna Laaja maalaa romuautoista taideteoksia

"En usko, että nyt uusi Passat on kiin­nos­ta­va, jos se lojuu tuolla 30 vuotta" – Johanna Laaja maalaa ro­mu­au­tois­ta tai­de­teok­sia

26.07.2023 11:00
Tilaajille
Kuusamo avustaa yksityisteiden remontteja

Kuusamo avustaa yk­si­tyis­tei­den re­mont­te­ja

19.07.2023 17:00
Tilaajille
Nilonkankaan uusi liikuntasali on räätälöity ennen muuta alakoululaisille – "Saliin mahtuvat silti ihan hyvin myös aikuiset"

Ni­lon­kan­kaan uusi lii­kun­ta­sa­li on rää­tä­löi­ty ennen muuta ala­kou­lu­lai­sil­le – "Saliin mah­tu­vat silti ihan hyvin myös ai­kui­set"

18.07.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon bio- ja pakkausjätteet kuskaa L&T Ympäristöpalvelut Oy vuoteen 2027 asti – urakkatarjouksissa iso hintahaitari

Kuu­sa­mon bio- ja pak­kaus­jät­teet kuskaa L&T Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Oy vuoteen 2027 asti – urak­ka­tar­jouk­sis­sa iso hin­ta­hai­ta­ri

13.07.2023 04:00 4
Tilaajille
Mia Maisonvaara valittiin Kuusamossa koulukohtauttajaksi – tehtävänä on kuunnella ja kohdata peruskoulunuoria ja ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja kiusaamista

Mia Mai­son­vaa­ra va­lit­tiin Kuu­sa­mos­sa kou­lu­koh­taut­ta­jak­si – teh­tä­vä­nä on kuun­nel­la ja kohdata pe­rus­kou­lu­nuo­ria ja en­nal­ta­eh­käis­tä yk­si­näi­syyt­tä ja kiu­saa­mis­ta

13.07.2023 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Löy­sä­tään kaasua, mutta ra­ken­ne­taan Käylään parempi jät­teen­ke­räys ja ylei­sö-WC

11.07.2023 17:03 1
Tilaajille
Kolme yksityistietä Kuusamossa jäi ilman hakemaansa avustusta – ehdot eivät täyttyneet

Kolme yk­si­tyis­tie­tä Kuu­sa­mos­sa jäi ilman ha­ke­maan­sa avus­tus­ta – ehdot eivät täyt­ty­neet

11.07.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: on mennyt röyh­keäk­si hommat

30.06.2023 09:57
Tilaajille
Kaupunki palkitsee urheilijoita rahalla – MM-kisoissa menestyneille mäkihyppääjille ja hiihtäjälle kahisevaa

Kau­pun­ki pal­kit­see ur­hei­li­joi­ta rahalla – MM-ki­sois­sa me­nes­ty­neil­le mä­ki­hyp­pää­jil­le ja hiih­tä­jäl­le ka­hi­se­vaa

12.06.2023 10:59
Tilaajille
KHO hylkäsi Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunnan ja tuulivoimayhtiön valitukset Maaningan tuulivoima-asiassa

KHO hylkäsi Kuu­sa­mon yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­nan ja tuu­li­voi­ma­yh­tiön va­li­tuk­set Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma-asias­sa

06.06.2023 11:23 3
Tilaajille
Kuusamon kehitysjohtajan virkaan haastatellaan kolmea hakijaa – kaksi heistä on Kuusamosta, yksi Espoosta

Kuu­sa­mon ke­hi­tys­joh­ta­jan virkaan haas­ta­tel­laan kolmea hakijaa – kaksi heistä on Kuu­sa­mos­ta, yksi Es­poos­ta

30.05.2023 15:16 1
Tilaajille