Juuri nyt: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lua jat­ke­taan – tälle vuo­del­le suun­nit­te­luun 300 000 euroa

Joko luit: Po­lii­sin työstä vir­ka­va­paal­la oleva Tuomo Pulk­ka­nen kou­lut­tau­tuu uuteen am­mat­tiin

Toimittajalta: Har­joi­tel­kaam­me te­rä­vien kivien väis­te­lyä tiellä ja hen­git­tä­kääm­me syvään

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Metsästysseurat
Korouomakin kuuluu Pernuun, mutta kylän sydän on metsästysseuran punainen tupa – "Tykkään tästä porukasta"

Ko­rouo­ma­kin kuuluu Per­nuun, mutta kylän sydän on met­säs­tys­seu­ran pu­nai­nen tupa – "Tyk­kään tästä po­ru­kas­ta"

04.08.2023 16:30
Tilaajille
"Maanomistusmäärään tuijottamisen pitää muuttua, kun metsästysseuraan otetaan uusia jäseniä" –  Kuusamon Kiitämällä juhlitaan viiskymppisiä

"Maa­no­mis­tus­mää­rään tui­jot­ta­mi­sen pitää muut­tua, kun met­säs­tys­seu­raan otetaan uusia jä­se­niä" – Kuu­sa­mon Kii­tä­mäl­lä juh­li­taan viis­kymp­pi­siä

06.07.2023 04:00
Tilaajille
Metsästysseurat kilpasilla Kuusamossa – Vasaraperä-Hyypiö ja Hummasti voitokkaina

Met­säs­tys­seu­rat kil­pa­sil­la Kuu­sa­mos­sa – Va­sa­ra­pe­rä-Hyy­piö ja Hum­mas­ti voi­tok­kai­na

21.03.2023 11:00 1
Tilaajille
"Hirviseurueeseen liittymiselle ei tulisi asettaa isoja pääsyvaatimuksia" – juhlia viettäneessä Vasaraperä-Hyypiön seurassa on ukkoonnuttu niin, että ajometsästys ei onnistu

"Hir­vi­seu­ruee­seen liit­ty­mi­sel­le ei tulisi asettaa isoja pää­sy­vaa­ti­muk­sia" – juhlia viet­tä­nees­sä Va­sa­ra­pe­rä-Hyy­piön seu­ras­sa on uk­koon­nut­tu niin, että ajo­met­säs­tys ei onnistu

06.12.2022 04:00
Tilaajille
Miten hirvenmetsästys on kehittynyt vuosisadassa? – kuusamolainen Erkki Oinas kertoo sukunsa erämuistoja rajaseudun hirvimailta

Miten hir­ven­met­säs­tys on ke­hit­ty­nyt vuo­si­sa­das­sa? – kuu­sa­mo­lai­nen Erkki Oinas kertoo sukunsa erä­muis­to­ja ra­ja­seu­dun hir­vi­mail­ta

21.11.2022 11:00
Tilaajille
Kärpänkylässä metsästetään hirveä aivan itärajan tuntumassa – Siinä on omat haasteensa, mutta myös yksi selkeä hyöty

Kär­pän­ky­läs­sä met­säs­te­tään hirveä aivan itä­ra­jan tun­tu­mas­sa – Siinä on omat haas­teen­sa, mutta myös yksi selkeä hyöty

06.11.2022 04:00 1
Tilaajille

Ai­ris­nie­mi johtoon Ala­kit­kal­la

28.02.2022 04:00
Tilaajille
Laukaus lähti, kun karhu oli 20 metrin päässä – Jani Rinnemaa muistelee karhunkaatoa ja valmistautuu ensi yönä alkavaan metsästykseen: "Karhun elämään ei opi varmaan millään"

Laukaus lähti, kun karhu oli 20 metrin päässä – Jani Rin­ne­maa muis­te­lee kar­hun­kaa­toa ja val­mis­tau­tuu ensi yönä al­ka­vaan met­säs­tyk­seen: "Karhun elämään ei opi varmaan mil­lään"

19.08.2021 15:00
Tilaajille
Nuoria lisää riistatyöhön – Posiolla tehtiin kuntalaisaloite metsästysharrastuksen ottamisesta peruskoulun opetusohjelmaan valinnaisaineeksi

Nuoria lisää riis­ta­työ­hön – Po­siol­la tehtiin kun­ta­lai­sa­loi­te met­säs­tys­har­ras­tuk­sen ot­ta­mi­ses­ta pe­rus­kou­lun ope­tus­oh­jel­maan va­lin­nai­sai­neek­si

17.02.2020 07:00
Tilaajille
Posion riistanhoitoyhdistys suunnittelee kouluyhteistyötä saadakseen lisää nuoria mukaan toimintaan – lue maanantain Koillissanomien printistä ja netistä, mitä vuosikokouksessa asiasta päätettiin?

Posion riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys suun­nit­te­lee kou­lu­yh­teis­työ­tä saa­dak­seen lisää nuoria mukaan toi­min­taan – lue maa­nan­tain Koil­lis­sa­no­mien prin­tis­tä ja ne­tis­tä, mitä vuo­si­ko­kouk­ses­sa asiasta pää­tet­tiin?

16.02.2020 15:55
Tilaajille