Toimittajalta: Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kylät
Martta ja Kalervo Saapunki ovat iloisia, kun kyläyhdistyksen palkkaama kylätalkkari Timo Karjalainen tulee taloon – miten kaupunki voisi laajemmin vastata huutoon?

Martta ja Kalervo Saa­pun­ki ovat iloi­sia, kun ky­lä­yh­dis­tyk­sen palk­kaa­ma ky­lä­talk­ka­ri Timo Kar­ja­lai­nen tulee taloon – miten kau­pun­ki voisi laa­jem­min vastata huu­toon?

21.10.2022 04:00
Tilaajille
Kalastajan unelmakylä ainutlaatuisen Kitkajärven vieressä – maisemat ja oma rauha keräävät kehuja Suonnankylän asukkailta

Ka­las­ta­jan unel­ma­ky­lä ai­nut­laa­tui­sen Kit­ka­jär­ven vie­res­sä – mai­se­mat ja oma rauha ke­rää­vät kehuja Suon­nan­ky­län asuk­kail­ta

08.07.2022 16:30
Tilaajille
Varastoa, lukutunteja ja Helin luokkaa tulee ikävä – Sänkikankaalla ja Noukavaaralla vietetään viimeistä opetusviikkoa koskaan: " Täällä oppilaat ovat olleet kaikki meijän oppilaita, ei ole ollut sinun tai minun luokkaa"

Va­ras­toa, lu­ku­tun­te­ja ja Helin luokkaa tulee ikävä – Sän­ki­kan­kaal­la ja Nou­ka­vaa­ral­la vie­te­tään vii­meis­tä ope­tus­viik­koa kos­kaan: " Täällä op­pi­laat ovat olleet kaikki meijän op­pi­lai­ta, ei ole ollut sinun tai minun luok­kaa"

03.06.2022 16:30 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2022 haussa – vielä ehtii ilmoittautua

Poh­jois-Poh­jan­maan Vuoden kylä 2022 haussa – vielä ehtii il­moit­tau­tua

26.05.2022 11:05
Tilaajille
Kyliltä kuuluu: "Jos joku olisi sanonut 30 vuotta sitten, että syötän täällä poroa, olisin nauranut" – Marketta Marttanen muutti Kuontivaaraan miehen perässä: Aikoinaan Kuontivaaraan synnyttiin, nyt muutetaankin

Kyliltä kuuluu: "Jos joku olisi sanonut 30 vuotta sitten, että syötän täällä poroa, olisin nau­ra­nut" – Mar­ket­ta Mart­ta­nen muutti Kuon­ti­vaa­raan miehen pe­räs­sä: Ai­koi­naan Kuon­ti­vaa­raan syn­nyt­tiin, nyt muu­te­taan­kin

21.08.2021 12:00
Tilaajille
Jurmu on kylä ainut­laatuisen Iijoen varressa – erityisesti jokivarren maisemat keräävät kehuja kyläläisiltä: "En lähtisi asumaan enää edes Taivalkosken taajamaan"

Jurmu on kylä ai­nut­laa­tui­sen Iijoen var­res­sa – eri­tyi­ses­ti jo­ki­var­ren mai­se­mat ke­rää­vät kehuja ky­lä­läi­sil­tä: "En lähtisi asumaan enää edes Tai­val­kos­ken taa­ja­maan"

14.08.2021 12:00
Tilaajille
Maakunnallinen kyläjuhla muuttaa muotoaan koronatilanteen vuoksi: ohjelmassa muun muassa Kylähullun puheenvuoro sekä Kyläluudan luovutus

Maa­kun­nal­li­nen ky­lä­juh­la muuttaa muo­toaan ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi: oh­jel­mas­sa muun muassa Ky­lä­hul­lun pu­heen­vuo­ro sekä Ky­lä­luu­dan luo­vu­tus

13.08.2021 15:00
Tilaajille
Posion Aittaniemi on järvimaisemien kylä ja myös mökkiläisten paratiisi – "Aina odotellaan, että koska ne tulee ne mökkiläiset"

Posion Ait­ta­nie­mi on jär­vi­mai­se­mien kylä ja myös mök­ki­läis­ten pa­ra­tii­si – "Aina odo­tel­laan, että koska ne tulee ne mök­ki­läi­set"

07.08.2021 12:00
Tilaajille
Kostolla on joskus kuohunut muukin, kuin kyläläisten aarre Kostonjärvi – Sotaisten nimien rajatonta kylää asuttavat puheliaat ihmiset: "Tämä on kuin lottovoitto, että saa elää ihan omana itsenään jokainen täällä"

Kos­tol­la on joskus kuo­hu­nut muukin, kuin ky­lä­läis­ten aarre Kos­ton­jär­vi – So­tais­ten nimien ra­ja­ton­ta kylää asut­ta­vat pu­he­liaat ih­mi­set: "Tämä on kuin lot­to­voit­to, että saa elää ihan omana it­se­nään jo­kai­nen täällä"

24.07.2021 12:00
Tilaajille
Kyliltä kuuluu: Taivalkosken Metsäkylästä löytyy lentokenttä, Koillismaan ainoa kraatterijärvi ja lauantai-iltaisin jotain, mitä kannattaa käydä kokemassa, jos ei ole liian tosikko

Kyliltä kuuluu: Tai­val­kos­ken Met­sä­ky­läs­tä löytyy len­to­kent­tä, Koil­lis­maan ainoa kraat­te­ri­jär­vi ja lauan­tai-il­tai­sin jotain, mitä kan­nat­taa käydä ko­ke­mas­sa, jos ei ole liian tosikko

03.07.2021 12:00
Tilaajille
"Kyllähän se on aivan mahtavaa, kun menee Kotivaaran päälle ja katsoo isolle Kitkalle"  – Vasaraperä on kylä luonnon helmien vieressä, maisemat ja kylähenki keräävät kehuja asukkailta

"Kyl­lä­hän se on aivan mah­ta­vaa, kun menee Ko­ti­vaa­ran päälle ja katsoo isolle Kit­kal­le"  – Va­sa­ra­pe­rä on kylä luonnon helmien vie­res­sä, mai­se­mat ja ky­lä­hen­ki ke­rää­vät kehuja asuk­kail­ta

19.06.2021 12:00
Tilaajille
Käylän Korpihovista saa pian lounasta, kosmetologipalveluja sekä koskenlaskuelämyksiä – Viisi yrittäjää yhdisti voimansa, koska eivät halunneet tulla yllätetyiksi samoin kuin viime kesänä

Käylän Kor­pi­ho­vis­ta saa pian lou­nas­ta, kos­me­to­lo­gi­pal­ve­lu­ja sekä kos­ken­las­ku­elä­myk­siä – Viisi yrit­tä­jää yhdisti voi­man­sa, koska eivät ha­lun­neet tulla yl­lä­te­tyik­si samoin kuin viime kesänä

10.05.2021 04:00
Tilaajille
Pudasjärven suosituin kylä on valittu yleisöäänestyksellä – Syötekylä vei voiton tiukassa kisassa

Pu­das­jär­ven suo­si­tuin kylä on valittu ylei­sö­ää­nes­tyk­sel­lä – Syö­te­ky­lä vei voiton tiu­kas­sa kisassa

12.11.2020 08:21
Tilaajille
Tiet takaavat asumisen sivukylillä  - Taivalkoskella rankkasade pilasi sorastuksen

Tiet ta­kaa­vat asu­mi­sen si­vu­ky­lil­lä - Tai­val­kos­kel­la rank­ka­sa­de pilasi so­ras­tuk­sen

01.08.2020 04:00
Tilaajille
Digiloikka Avoimet Kylät -päivänä – Koillismaalta mukana Kurkijärvi, Salmisen seudun kylät ja Vuotunki. Valtakunnallisesti tapahtumia yhteensä noin 500

Di­gi­loik­ka Avoimet Kylät -päi­vä­nä – Koil­lis­maal­ta mukana Kur­ki­jär­vi, Sal­mi­sen seudun kylät ja Vuo­tun­ki. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti ta­pah­tu­mia yh­teen­sä noin 500

13.06.2020 17:41
Tilaajille
Suomen Kylät osakkaaksi Töitä Suomesta osakeyhtiöön — yritys auttaa maaseudun työvoimapulassa

Suomen Kylät osak­kaak­si Töitä Suo­mes­ta osa­ke­yh­tiöön — yritys auttaa maa­seu­dun työ­voi­ma­pu­las­sa

24.04.2020 10:00