Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Kylät
Korouomakin kuuluu Pernuun, mutta kylän sydän on metsästysseuran punainen tupa – "Tykkään tästä porukasta"

Ko­rouo­ma­kin kuuluu Per­nuun, mutta kylän sydän on met­säs­tys­seu­ran pu­nai­nen tupa – "Tyk­kään tästä po­ru­kas­ta"

04.08.2023 16:30
Tilaajille
Sopivan kaukana kaikesta – Koillissanomat vieraili Irnillä ja selvitti, mitä kyläläiset ajattelevat asuinpaikastaan

Sopivan kaukana kai­kes­ta – Koil­lis­sa­no­mat vie­rai­li Irnillä ja sel­vit­ti, mitä ky­lä­läi­set ajat­te­le­vat asuin­pai­kas­taan

28.07.2023 16:30
Tilaajille
Lukijalta: Loukusassa on ryhdytty toimiin kyläläisten ja mökkiläisten yhteistoiminnan kehittämiseksi
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lou­ku­sas­sa on ryh­dyt­ty toimiin ky­lä­läis­ten ja mök­ki­läis­ten yh­teis­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si

23.07.2023 17:00 1
Tilaajille
Oiva ja Pirjo ovat viihtyneet Posion Mourujärvellä pitkään – Kesällä kylässä tapahtuu jotain, mitä pitää pysähtyä ihan katsomaan

Oiva ja Pirjo ovat viih­ty­neet Posion Mou­ru­jär­vel­lä pitkään – Kesällä kylässä ta­pah­tuu jotain, mitä pitää py­säh­tyä ihan kat­so­maan

14.07.2023 16:30
Tilaajille
Lohiranta on idyllinen kylä Posiolla, jossa historian havinan voi tuntea – Koillissanomat otti selvää, mitä kylälle kuuluu nyt

Lo­hi­ran­ta on idyl­li­nen kylä Po­siol­la, jossa his­to­rian havinan voi tuntea – Koil­lis­sa­no­mat otti selvää, mitä kylälle kuuluu nyt

16.06.2023 16:30
Tilaajille
Miten varjoliidin tai taljajousi toimii? Kurkijärvellä pääsee ottamaan näistä selvää lauantaina – Avoimet Kylät -päivässä on luvassa monenlaista ohjelmaa Kuusamonkin kylillä

Miten var­jo­lii­din tai tal­ja­jou­si toimii? Kur­ki­jär­vel­lä pääsee ot­ta­maan näistä selvää lauan­tai­na – Avoimet Kylät -päi­väs­sä on luvassa mo­nen­lais­ta oh­jel­maa Kuu­sa­mon­kin kylillä

07.06.2023 04:00
Tilaajille
Martta ja Kalervo Saapunki ovat iloisia, kun kyläyhdistyksen palkkaama kylätalkkari Timo Karjalainen tulee taloon – miten kaupunki voisi laajemmin vastata huutoon?

Martta ja Kalervo Saa­pun­ki ovat iloi­sia, kun ky­lä­yh­dis­tyk­sen palk­kaa­ma ky­lä­talk­ka­ri Timo Kar­ja­lai­nen tulee taloon – miten kau­pun­ki voisi laa­jem­min vastata huu­toon?

21.10.2022 04:00
Tilaajille
Kalastajan unelmakylä ainutlaatuisen Kitkajärven vieressä – maisemat ja oma rauha keräävät kehuja Suonnankylän asukkailta

Ka­las­ta­jan unel­ma­ky­lä ai­nut­laa­tui­sen Kit­ka­jär­ven vie­res­sä – mai­se­mat ja oma rauha ke­rää­vät kehuja Suon­nan­ky­län asuk­kail­ta

08.07.2022 16:30
Tilaajille
Varastoa, lukutunteja ja Helin luokkaa tulee ikävä – Sänkikankaalla ja Noukavaaralla vietetään viimeistä opetusviikkoa koskaan: " Täällä oppilaat ovat olleet kaikki meijän oppilaita, ei ole ollut sinun tai minun luokkaa"

Va­ras­toa, lu­ku­tun­te­ja ja Helin luokkaa tulee ikävä – Sän­ki­kan­kaal­la ja Nou­ka­vaa­ral­la vie­te­tään vii­meis­tä ope­tus­viik­koa kos­kaan: " Täällä op­pi­laat ovat olleet kaikki meijän op­pi­lai­ta, ei ole ollut sinun tai minun luok­kaa"

03.06.2022 16:30 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2022 haussa – vielä ehtii ilmoittautua

Poh­jois-Poh­jan­maan Vuoden kylä 2022 haussa – vielä ehtii il­moit­tau­tua

26.05.2022 11:05
Tilaajille
Kyliltä kuuluu: "Jos joku olisi sanonut 30 vuotta sitten, että syötän täällä poroa, olisin nauranut" – Marketta Marttanen muutti Kuontivaaraan miehen perässä: Aikoinaan Kuontivaaraan synnyttiin, nyt muutetaankin

Kyliltä kuuluu: "Jos joku olisi sanonut 30 vuotta sitten, että syötän täällä poroa, olisin nau­ra­nut" – Mar­ket­ta Mart­ta­nen muutti Kuon­ti­vaa­raan miehen pe­räs­sä: Ai­koi­naan Kuon­ti­vaa­raan syn­nyt­tiin, nyt muu­te­taan­kin

21.08.2021 12:00
Tilaajille
Jurmu on kylä ainut­laatuisen Iijoen varressa – erityisesti jokivarren maisemat keräävät kehuja kyläläisiltä: "En lähtisi asumaan enää edes Taivalkosken taajamaan"

Jurmu on kylä ai­nut­laa­tui­sen Iijoen var­res­sa – eri­tyi­ses­ti jo­ki­var­ren mai­se­mat ke­rää­vät kehuja ky­lä­läi­sil­tä: "En lähtisi asumaan enää edes Tai­val­kos­ken taa­ja­maan"

14.08.2021 12:00
Tilaajille
Maakunnallinen kyläjuhla muuttaa muotoaan koronatilanteen vuoksi: ohjelmassa muun muassa Kylähullun puheenvuoro sekä Kyläluudan luovutus

Maa­kun­nal­li­nen ky­lä­juh­la muuttaa muo­toaan ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi: oh­jel­mas­sa muun muassa Ky­lä­hul­lun pu­heen­vuo­ro sekä Ky­lä­luu­dan luo­vu­tus

13.08.2021 15:00
Tilaajille
Posion Aittaniemi on järvimaisemien kylä ja myös mökkiläisten paratiisi – "Aina odotellaan, että koska ne tulee ne mökkiläiset"

Posion Ait­ta­nie­mi on jär­vi­mai­se­mien kylä ja myös mök­ki­läis­ten pa­ra­tii­si – "Aina odo­tel­laan, että koska ne tulee ne mök­ki­läi­set"

07.08.2021 12:00
Tilaajille
Kostolla on joskus kuohunut muukin, kuin kyläläisten aarre Kostonjärvi – Sotaisten nimien rajatonta kylää asuttavat puheliaat ihmiset: "Tämä on kuin lottovoitto, että saa elää ihan omana itsenään jokainen täällä"

Kos­tol­la on joskus kuo­hu­nut muukin, kuin ky­lä­läis­ten aarre Kos­ton­jär­vi – So­tais­ten nimien ra­ja­ton­ta kylää asut­ta­vat pu­he­liaat ih­mi­set: "Tämä on kuin lot­to­voit­to, että saa elää ihan omana it­se­nään jo­kai­nen täällä"

24.07.2021 12:00
Tilaajille
Kyliltä kuuluu: Taivalkosken Metsäkylästä löytyy lentokenttä, Koillismaan ainoa kraatterijärvi ja lauantai-iltaisin jotain, mitä kannattaa käydä kokemassa, jos ei ole liian tosikko

Kyliltä kuuluu: Tai­val­kos­ken Met­sä­ky­läs­tä löytyy len­to­kent­tä, Koil­lis­maan ainoa kraat­te­ri­jär­vi ja lauan­tai-il­tai­sin jotain, mitä kan­nat­taa käydä ko­ke­mas­sa, jos ei ole liian tosikko

03.07.2021 12:00
Tilaajille
"Kyllähän se on aivan mahtavaa, kun menee Kotivaaran päälle ja katsoo isolle Kitkalle"  – Vasaraperä on kylä luonnon helmien vieressä, maisemat ja kylähenki keräävät kehuja asukkailta

"Kyl­lä­hän se on aivan mah­ta­vaa, kun menee Ko­ti­vaa­ran päälle ja katsoo isolle Kit­kal­le"  – Va­sa­ra­pe­rä on kylä luonnon helmien vie­res­sä, mai­se­mat ja ky­lä­hen­ki ke­rää­vät kehuja asuk­kail­ta

19.06.2021 12:00
Tilaajille
Käylän Korpihovista saa pian lounasta, kosmetologipalveluja sekä koskenlaskuelämyksiä – Viisi yrittäjää yhdisti voimansa, koska eivät halunneet tulla yllätetyiksi samoin kuin viime kesänä

Käylän Kor­pi­ho­vis­ta saa pian lou­nas­ta, kos­me­to­lo­gi­pal­ve­lu­ja sekä kos­ken­las­ku­elä­myk­siä – Viisi yrit­tä­jää yhdisti voi­man­sa, koska eivät ha­lun­neet tulla yl­lä­te­tyik­si samoin kuin viime kesänä

10.05.2021 04:00
Tilaajille
Pudasjärven suosituin kylä on valittu yleisöäänestyksellä – Syötekylä vei voiton tiukassa kisassa

Pu­das­jär­ven suo­si­tuin kylä on valittu ylei­sö­ää­nes­tyk­sel­lä – Syö­te­ky­lä vei voiton tiu­kas­sa kisassa

12.11.2020 08:21
Tilaajille
Tiet takaavat asumisen sivukylillä  - Taivalkoskella rankkasade pilasi sorastuksen

Tiet ta­kaa­vat asu­mi­sen si­vu­ky­lil­lä - Tai­val­kos­kel­la rank­ka­sa­de pilasi so­ras­tuk­sen

01.08.2020 04:00
Tilaajille