Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Ihmiset
70-vuotias hautausyrittäjä Kauko Kumpumäki on oppinut, ettei omaisten kanssa työskentelyyn ole olemassa ohjekirjaa: "Saan hyvää oloa siitä, kun voin olla auttamassa ja tukemassa surussa"

70-vuo­tias hau­taus­yrit­tä­jä Kauko Kum­pu­mä­ki on op­pi­nut, ettei omais­ten kanssa työs­ken­te­lyyn ole ole­mas­sa oh­je­kir­jaa: "Saan hyvää oloa siitä, kun voin olla aut­ta­mas­sa ja tu­ke­mas­sa su­rus­sa"

28.02.2024 17:00
Tilaajille
60 vuotta täyttävä maanviljelijä-runoilija Heikki Luokkanen on asunut Kostonjärven rannalla koko ikänsä, eikä kaipaa muualle: ”Maantiet aurataan, että pääsee pois, ja takaisinkin vielä, jos siltä tuntuu”

60 vuotta täyt­tä­vä maan­vil­je­li­jä-ru­noi­li­ja Heikki Luok­ka­nen on asunut Kos­ton­jär­ven ran­nal­la koko ikänsä, eikä kaipaa muual­le: ”Maan­tiet au­ra­taan, että pääsee pois, ja ta­kai­sin­kin vielä, jos siltä tuntuu”

27.02.2024 14:00 3
Tilaajille
Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti posiolaisen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen kulissit pysyivät pitkään kasassa: "Näimme liian paljon"

Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti po­sio­lai­sen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen ku­lis­sit py­syi­vät pitkään ka­sas­sa: "Näimme liian paljon"

07.12.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Reino Rinne, myytti vai ihminen?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Reino Rinne, myytti vai ih­mi­nen?

23.07.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vau­va­tal­koi­den tu­lok­set alkavat näkyä, mutta ajat ovat muut­tu­neet

19.10.2022 17:00
Tilaajille
Pettäjiä ja piilohomoja – oululaistutkija Jenny Kangasvuo kertoo, millaista syrjintää biseksuaalit kohtaavat sekä sateenkaariyhteisön sisällä että ulkopuolella

Pet­tä­jiä ja pii­lo­ho­mo­ja – ou­lu­lais­tut­ki­ja Jenny Kan­gas­vuo kertoo, mil­lais­ta syr­jin­tää bi­sek­suaa­lit koh­taa­vat sekä sa­teen­kaa­ri­yh­tei­sön sisällä että ul­ko­puo­lel­la

02.08.2021 19:00
Tilaajille
Lestadiolaisperheessä kasvanut Juuso Lehtola liittyi pitkän kipuilun jälkeen katoliseen kirkkoon: "Ilmiönä se, että joku lähtee vanhoillislestadiolaisuudesta ja menee jonnekin muualle on äärimmäisen harvinaista"

Les­ta­dio­lais­per­hees­sä kas­va­nut Juuso Lehtola liittyi pitkän ki­pui­lun jälkeen ka­to­li­seen kirk­koon: "Il­miö­nä se, että joku lähtee van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­ta ja menee jon­ne­kin muualle on ää­rim­mäi­sen har­vi­nais­ta"

22.07.2021 08:29
Tilaajille
Rakkaudeton lapsuus herkisti Manne Mourujärven hellyyteen: "Huomasin metsässä nukkuvan karhun. En halunnut häiritä sitä, kävelin vain hiljaa ohitse"

Rak­kau­de­ton lapsuus her­kis­ti Manne Mou­ru­jär­ven hel­lyy­teen: "Huo­ma­sin met­säs­sä nuk­ku­van karhun. En ha­lun­nut häiritä sitä, kävelin vain hiljaa ohitse"

09.02.2021 15:00 1
Tilaajille
Anselmi Pitkäsen kolumni: Ihmiskunnalta on vielä saavuttamatta kaksi asiaa: turvallinen fuusioydinvoima ja sivukylien sorateiden asiallinen ylläpito

Anselmi Pit­kä­sen ko­lum­ni: Ih­mis­kun­nal­ta on vielä saa­vut­ta­mat­ta kaksi asiaa: tur­val­li­nen fuu­sio­ydin­voi­ma ja si­vu­ky­lien so­ra­tei­den asial­li­nen yl­lä­pi­to

25.11.2020 04:00
Keijo koki aikanaan it-kuplan ja käänsi uransa suunnan ympäri – nyt mies on löytämässä paikkaansa Kuusamon yhteisöstä ja maisemista: "Yrittäjyys tarjoaa minulle vapautta"

Keijo koki ai­ka­naan it-kup­lan ja käänsi uransa suunnan ympäri – nyt mies on löy­tä­mäs­sä paik­kaan­sa Kuu­sa­mon yh­tei­sös­tä ja mai­se­mis­ta: "Y­rit­tä­jyys tarjoaa minulle va­paut­ta"

05.03.2020 06:00
Tilaajille
Ihmiset varautuvat taloudellisesti vakavaan sairauteen, kertoo tutkimus: "Tuloista voi lähteä jopa puolet pois"

Ihmiset va­rau­tu­vat ta­lou­del­li­ses­ti va­ka­vaan sai­rau­teen, kertoo tut­ki­mus: "Tu­lois­ta voi lähteä jopa puolet pois"

08.02.2020 15:30
Olenko oikeasti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tiskikonetta täyt­tää – ­hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli helpotus: "Ei tarvitse enää leikkiä fiksua"

Olenko oi­keas­ti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tis­ki­ko­net­ta täyttää – hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli hel­po­tus: "Ei tar­vit­se enää leikkiä fiksua"

17.01.2020 12:00
Tilaajille