Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Terveys
Koululaisten uupumus huolettaa nuorisovaltuustossa: ”Nuorilta ehkä odotetaan liikaa nykymaailmassa”

Kou­lu­lais­ten uupumus huo­let­taa nuo­ri­so­val­tuus­tos­sa: ”Nuo­ril­ta ehkä odo­te­taan liikaa ny­ky­maail­mas­sa”

26.02.2024 17:00 4
Tilaajille
Näin Koillismaalla voidaan – Posion kunnan hyvinvointijohtaja Juha Peteri kertoo, miksi Lappi pomppaa esiin Terve Suomi -tutkimuksen tuloksista ja mitä koillismaalaisten pitäisi nyt terveytensä eteen tehdä

Näin Koil­lis­maal­la voidaan – ­Po­sion kunnan hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Juha Peteri kertoo, miksi Lappi pomppaa esiin Terve Suomi -tut­ki­muk­sen tu­lok­sis­ta ja mitä koil­lis­maa­lais­ten pitäisi nyt ter­vey­ten­sä eteen tehdä

14.02.2024 04:00 1
Tilaajille
Hieronta ja hemmottelupalvelut tuotiin mökeille nyt myös Rukalla – Mökki Spa laajensi uudenlaista toimintaansa vuoden alusta Kuusamoon

Hie­ron­ta ja hem­mot­te­lu­pal­ve­lut tuotiin mö­keil­le nyt myös Rukalla – Mökki Spa laa­jen­si uu­den­lais­ta toi­min­taan­sa vuoden alusta Kuu­sa­moon

18.01.2024 04:00
Tilaajille
Tiesitkö nämä seikat kylmän vaikutuksista terveyteen? Koillissanomat kysyi asiantuntijalta, miten keho voi reagoida kylmään

Tie­sit­kö nämä seikat kylmän vai­ku­tuk­sis­ta ter­vey­teen? Koil­lis­sa­no­mat kysyi asian­tun­ti­jal­ta, miten keho voi rea­goi­da kylmään

03.01.2024 17:00
Tilaajille
Satojen Lapin hyvinvointialueen asiakkaiden tietoja on saattanut joutua vääriin käsiin –  tietomurto koskee inkontinenssi- ja diabetestuotteiden kotiinkuljetuspalvelun asiakkaita

Satojen Lapin hy­vin­voin­ti­alueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut joutua vääriin käsiin – tie­to­mur­to koskee in­kon­ti­nens­si- ja dia­be­tes­tuot­tei­den ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun asiak­kai­ta

03.10.2023 04:00
Tilaajille
Näin sinäkin saat heleän ihon korealaisella ihonhoitorutiinilla – Rutiinin taika piilee kaksoispuhdistuksessa

Näin sinäkin saat heleän ihon ko­rea­lai­sel­la ihon­hoi­to­ru­tii­nil­la – Ru­tii­nin taika piilee kak­sois­puh­dis­tuk­ses­sa

24.08.2023 17:00 2
Tilaajille
Kuusamolainen seksuaaliterapeutti Tiia Mikkonen haluaa murtaa seksuaalisuuteen liittyviä myyttejä: "Jokainen saa tosiasiassa ilmentää ja harjoittaa seksuaalisuuttaan niin kuin parhaaksi näkee"

Kuu­sa­mo­lai­nen sek­suaa­li­te­ra­peut­ti Tiia Mik­ko­nen haluaa murtaa sek­suaa­li­suu­teen liit­ty­viä myyt­te­jä: "Jo­kai­nen saa to­si­asias­sa il­men­tää ja har­joit­taa sek­suaa­li­suut­taan niin kuin par­haak­si näkee"

24.08.2023 17:00
Tilaajille
Marjo Kämäräisen vieraskolumni: Jokaisesta päivästä löytyy varmasti se 15 minuuttia aikaa olla luonnossa
Kolumni

Marjo Kä­mä­räi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Jo­kai­ses­ta päi­väs­tä löytyy var­mas­ti se 15 mi­nuut­tia aikaa olla luon­nos­sa

18.07.2023 04:00 2
Tilaajille
Tutkimus: yli 70 prosentilla suomalaisista on sairastetun koronan tuottamia viruksen vasta-aineita

Tut­ki­mus: yli 70 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta on sai­ras­te­tun koronan tuot­ta­mia vi­ruk­sen vas­ta-ai­nei­ta

16.06.2023 12:00
Tilaajille
Tropiikin märkätiloista löytyi antibiooteille vastustuskykyistä, tulehduksia aiheuttavaa pseudomonas-bakteeria – Ympäristötarkastaja: "Jos bakteeria olisi vedessä, käyttökielto olisi välitön"

Tro­pii­kin mär­kä­ti­lois­ta löytyi an­ti­bioo­teil­le vas­tus­tus­ky­kyis­tä, tu­leh­duk­sia ai­heut­ta­vaa pseu­do­mo­nas-bak­tee­ria – Ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: "Jos bak­tee­ria olisi ve­des­sä, käyt­tö­kiel­to olisi vä­li­tön"

03.04.2023 16:10
Tilaajille
Riikka Vääräniemi-Käsmän kolumni: Millainen rooli suorituskeskeisyydellä on työn tekemisen arvoissa?
Kolumni

Riikka Vää­rä­nie­mi-Käs­män ko­lum­ni: Mil­lai­nen rooli suo­ri­tus­kes­kei­syy­del­lä on työn te­ke­mi­sen ar­vois­sa?

29.03.2023 10:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Mistäs sinä tiedät, että naapuri kyttää sinua, jos et itse kyttää naa­pu­ria?"

29.03.2023 08:29
Tilaajille
Mikä muuttuu soten myötä? Koillissanomat selvitti paikkakuntalaisten ja sote-henkilöstön tunnelmia: "Toiselle muutos on uhka ja toiselle mahdollisuus"

Mikä muuttuu soten myötä? Koil­lis­sa­no­mat sel­vit­ti paik­ka­kun­ta­lais­ten ja sote-hen­ki­lös­tön tun­nel­mia: "Toi­sel­le muutos on uhka ja toi­sel­le mah­dol­li­suus"

30.12.2022 08:22
Tilaajille
Sari Puustisen kolumni: Päätin palata sivilisaation pariin – ilmoittauduin laulutunneilla ja sushikurssille
Kolumni

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Päätin palata si­vi­li­saa­tion pariin – il­moit­tau­duin lau­lu­tun­neil­la ja sus­hi­kurs­sil­le

25.11.2022 04:00
Tilaajille
Hoitotakuun parantaminen on yhdenvertaisuusteko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­ta­kuun pa­ran­ta­mi­nen on yh­den­ver­tai­suus­te­ko

02.11.2022 17:00
Tilaajille
Uusi päivystysnumero hämmentää asiakkaita Kuusamossa – lähetettä ei tarvitakaan, vaikka puhelimessa siitä mainitaankin

Uusi päi­vys­tys­nu­me­ro häm­men­tää asiak­kai­ta Kuu­sa­mos­sa – lä­he­tet­tä ei tar­vi­ta­kaan, vaikka pu­he­li­mes­sa siitä mai­ni­taan­kin

31.10.2022 04:00
Tilaajille
Kolottaako retkeilypäivän jälkeen? Näillä hieroja Jari Mustosen vinkeillä helpotat kipuja kotioloissa

Ko­lot­taa­ko ret­kei­ly­päi­vän jäl­keen? Näillä hieroja Jari Mus­to­sen vin­keil­lä hel­po­tat kipuja ko­ti­olois­sa

16.09.2022 16:31
Tilaajille
Posion sote-palveluyksiköissä leimahtanut koronaepidemia

Posion sote-pal­ve­lu­yk­si­köis­sä lei­mah­ta­nut ko­ro­na­epi­de­mia

29.06.2022 15:59
Mitä jokaisen tulisi tietää hyvinvoinnistaan? Kuusamossa on tarjolla tietopaketti työikäisten terveydestä ja sen jälkeen elokuva

Mitä jo­kai­sen tulisi tietää hy­vin­voin­nis­taan? Kuu­sa­mos­sa on tar­jol­la tie­to­pa­ket­ti työ­ikäis­ten ter­vey­des­tä ja sen jälkeen elokuva

05.04.2022 04:00
Tilaajille
Uudenlainen liikuntapaikka-avustus haussa kuukauden ajan myös Lapissa – jaossa kaksi miljoonaa euroa luonnon virkistyskäytön tukemiseen

Uu­den­lai­nen lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus haussa kuu­kau­den ajan myös Lapissa – jaossa kaksi mil­joo­naa euroa luonnon vir­kis­tys­käy­tön tu­ke­mi­seen

22.01.2022 04:00
Tilaajille