Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Kirjat
Tuulikki Helin päätti 7-vuotiaana, että ei kirjoita ikinä mitään – eläkeläisenä hän julkaisi kirjan Paanajärven isoäidistään: ”Olen ylpeä itsestäni, että olen ylipäänsä saanut tehtyä kirjan”

Tuu­lik­ki Helin päätti 7-vuo­tiaa­na, että ei kir­joi­ta ikinä mitään – elä­ke­läi­se­nä hän jul­kai­si kirjan Paa­na­jär­ven isoäi­dis­tään: ”Olen ylpeä it­ses­tä­ni, että olen yli­pään­sä saanut tehtyä kirjan”

15.09.2023 14:35
Tilaajille
Kuuden kirjan verran kasvutarinaa – Janne Nevalan uusin romaani on valmis, ja siinä kirjailijan oma ääni kuuluu vahvana

Kuuden kirjan verran kas­vu­ta­ri­naa – Janne Nevalan uusin romaani on valmis, ja siinä kir­jai­li­jan oma ääni kuuluu vahvana

23.08.2023 11:00
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Mitä aiot lukea seu­raa­vak­si?

16.08.2023 04:00 2
Tilaajille
Tuore kirja Kiestingin motista herätti keskustelua – Epäonnisesta sotaretkestä romaanin kirjoittanut sotakirjailija Pekka Jaatinen vieraili Pudasjärvellä, josta taisteluun lähti paljon sotilaita

Tuore kirja Kies­tin­gin motista herätti kes­kus­te­lua – Epä­on­ni­ses­ta so­ta­ret­kes­tä ro­maa­nin kir­joit­ta­nut so­ta­kir­jai­li­ja Pekka Jaa­ti­nen vie­rai­li Pu­das­jär­vel­lä, josta tais­te­luun lähti paljon so­ti­lai­ta

11.08.2023 16:30
Tilaajille
Lainavinkki: Kadonneiden tarinoita sarjakuvina Emilia Laatikaisen esikoisteoksessa

Lai­na­vink­ki: Ka­don­nei­den ta­ri­noi­ta sar­ja­ku­vi­na Emilia Laa­ti­kai­sen esi­kois­teok­ses­sa

06.08.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Kun venäläinen uutistoimittaja näytti uutislähetyksessä sodanvastaista kylttiä, alkoi yhden naistoimittajan taistelu Venäjän propagandakoneistoa vastaan

Lai­na­vink­ki: Kun ve­nä­läi­nen uu­tis­toi­mit­ta­ja näytti uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä so­dan­vas­tais­ta kylt­tiä, alkoi yhden nais­toi­mit­ta­jan tais­te­lu Venäjän pro­pa­gan­da­ko­neis­toa vastaan

22.07.2023 04:00
Tilaajille
Tommi Kinnusen Neljäntienristeys voitti ulkomaisen kirjallisuuspalkinnon

Tommi Kin­nu­sen Nel­jän­tien­ris­teys voitti ul­ko­mai­sen kir­jal­li­suus­pal­kin­non

03.07.2023 16:55 1
Tilaajille
Solovetskin luostarisaari on kohdannut monta väkivallan aaltoa vuosisatojen kuluessa – myös Kuusamo linkittyy saaren historiaan

So­lo­vets­kin luos­ta­ri­saa­ri on koh­dan­nut monta vä­ki­val­lan aaltoa vuo­si­sa­to­jen ku­lues­sa – myös Kuusamo lin­kit­tyy saaren his­to­riaan

07.05.2023 04:01
Tilaajille
Muistatko Pudasjärven ufot ja Saapungin valopallot? Skeptikko Vesa Sisätön kirja kokoaa Suomen kummallisimmat tapahtumat yksiin kansiin

Muis­tat­ko Pu­das­jär­ven ufot ja Saa­pun­gin va­lo­pal­lot? Skep­tik­ko Vesa Sisätön kirja kokoaa Suomen kum­mal­li­sim­mat ta­pah­tu­mat yksiin kansiin

08.04.2023 04:00
Tilaajille
Iltahämärä on paras aika pöllöretkelle – Pöllöt poikkeavat monin tavoin muista linnuista, ja siksi ne ovat erityisen kiinnostavia

Il­ta­hä­mä­rä on paras aika pöl­lö­ret­kel­le – Pöllöt poik­kea­vat monin tavoin muista lin­nuis­ta, ja siksi ne ovat eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via

25.03.2023 16:30
Tilaajille
Lainavinkki: Merkillinen tarina harmaista herroista ja tytöstä, joka antoi ihmisille takaisin ajan

Lai­na­vink­ki: Mer­kil­li­nen tarina har­mais­ta her­rois­ta ja ty­tös­tä, joka antoi ih­mi­sil­le ta­kai­sin ajan

04.03.2023 17:16
Tilaajille
Monipuolinen rajaseututyö sai oman historiansa –rajaseututyön alkusysäyksenä oli huoli väestön taloudellisen ja henkisen köyhyyden luomasta turvallisuusuhkasta

Mo­ni­puo­li­nen ra­ja­seu­tu­työ sai oman his­to­rian­sa –ra­ja­seu­tu­työn al­ku­sy­säyk­se­nä oli huoli väestön ta­lou­del­li­sen ja hen­ki­sen köy­hyy­den luo­mas­ta tur­val­li­suus­uh­kas­ta

17.01.2023 08:51
Tilaajille
Lainavinkki: Hienovireinen kuvaus elämän käännekohdista

Lai­na­vink­ki: Hie­no­vi­rei­nen kuvaus elämän kään­ne­koh­dis­ta

14.01.2023 17:01
Tilaajille
Lainavinkki: Ihmeellinen puoti

Lai­na­vink­ki: Ih­meel­li­nen puoti

23.12.2022 12:00
Tilaajille
Paljon asiaa porosta uudessa kirjassa – kirja avaa pohjoisen sorkkaeläinten elämää ja niiden vaikutuksia ympäristöön

Paljon asiaa porosta uudessa kir­jas­sa – kirja avaa poh­joi­sen sork­ka­eläin­ten elämää ja niiden vai­ku­tuk­sia ym­pä­ris­töön

05.12.2022 08:48
Tilaajille
Kempeleessä kasvanut Toni Kamula on Kalle Päätalon ääni – Millaista on lukea 16 994 sivua Iijoki-sarjaa äänikirjoiksi?

Kem­pe­lees­sä kas­va­nut Toni Kamula on Kalle Pää­ta­lon ääni – Mil­lais­ta on lukea 16 994 sivua Ii­jo­ki-sar­jaa ää­ni­kir­joik­si?

12.11.2022 11:00
Tilaajille
Lukuvinkki: Oravat Vilu ja Valo opettelevat vaalimaan ystävyyttä vaatimuksista hölläämällä – lasten kuvakirja opettaa  kompromisseihin

Lu­ku­vink­ki: Oravat Vilu ja Valo opet­te­le­vat vaa­li­maan ys­tä­vyyt­tä vaa­ti­muk­sis­ta höl­lää­mäl­lä – lasten ku­va­kir­ja opettaa komp­ro­mis­sei­hin

22.10.2022 12:00
Tilaajille
Tero kokosi kuusamolaisten törröttävät piirteet kirjaksi – hänen kolumninsa ovat naurattaneet kuusamolaisia 12 vuoden ajan: "Kuusamolainen karu sielunmaisema voi olla monen mielestä hieman huvittava"

Tero kokosi kuu­sa­mo­lais­ten tör­röt­tä­vät piir­teet kir­jak­si – hänen ko­lum­nin­sa ovat nau­rat­ta­neet kuu­sa­mo­lai­sia 12 vuoden ajan: "Kuu­sa­mo­lai­nen karu sie­lun­mai­se­ma voi olla monen mie­les­tä hieman hu­vit­ta­va"

20.10.2022 17:00 2
Tilaajille
Lainavinkki: Eläinpakinoita pitkin päivää

Lai­na­vink­ki: Eläin­pa­ki­noi­ta pitkin päivää

23.09.2022 12:00
Tilaajille
Lainavinkki: Yksi ajanjakso Kaken elämästä

Lai­na­vink­ki: Yksi ajan­jak­so Kaken elä­mäs­tä

03.09.2022 17:00
Tilaajille