Kalastus
Kuukausi
Juhannusharjus Liikasenvaarasta, -lahna Tolpanselältä, Koillissanomien kalakisan haukisarjassa kärki tiivistyy

Ju­han­nus­har­jus Lii­ka­sen­vaa­ras­ta, -lahna Tol­pan­se­läl­tä, Koil­lis­sa­no­mien ka­la­ki­san hau­ki­sar­jas­sa kärki tii­vis­tyy

02.07.2022 13:46
Tilaajille
Kuuluisa kalastusopas rauhoittaisi Tenojoen lohen pysyvästi – kuusamolaislähtöinen Tero Ronkainen tuntee syyllisyyttä lohen kohtalosta, eikä usko kalastavansa sitä enää koskaan

Kuu­lui­sa ka­las­tus­opas rau­hoit­tai­si Te­no­joen lohen py­sy­väs­ti – kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Tero Ron­kai­nen tuntee syyl­li­syyt­tä lohen koh­ta­los­ta, eikä usko ka­las­ta­van­sa sitä enää koskaan

20.06.2022 17:00
Tilaajille
Kalastajille kahvia, hauille myllyä – Akanlahden haukikisoissa 269 kiloa petokalaa ylös muikun ja siian hyväksi

Ka­las­ta­jil­le kahvia, hauille myllyä – Akan­lah­den hau­ki­ki­sois­sa 269 kiloa pe­to­ka­laa ylös muikun ja siian hyväksi

13.06.2022 13:21 1
Tilaajille
Tornionjoen lohen terveydentilaa tutkitaan tänä kesänä – viime vuonna tutkituista kaloista ei löytynyt tautia aiheuttavia bakteereja tai viruksia

Tor­nion­joen lohen ter­vey­den­ti­laa tut­ki­taan tänä kesänä – viime vuonna tut­ki­tuis­ta ka­lois­ta ei löy­ty­nyt tautia ai­heut­ta­via bak­tee­re­ja tai vi­ruk­sia

07.06.2022 15:09
Tilaajille
Vanhemmat
Jokikalastuskausi alkaa – kalastajat voivat tarkkailla pian Iijoen keskiosan veden lämpötilaa netistä

Jo­ki­ka­las­tus­kau­si alkaa – ka­las­ta­jat voivat tark­kail­la pian Iijoen kes­ki­osan veden läm­pö­ti­laa netistä

31.05.2022 12:32
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ruuan hinnannousu on hyvä syy innostua kalastamaan – mutta alkuun ei pääse ilman oppia, osaamista ja hyviä välineitä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ruuan hin­nan­nou­su on hyvä syy in­nos­tua ka­las­ta­maan – mutta alkuun ei pääse ilman oppia, osaa­mis­ta ja hyviä vä­li­nei­tä

30.05.2022 19:00
Tilaajille
Sunnuntaiaamuna keikahti vene Pahansäänlammella Kuusamossa – Pelastuslaitos sai kylmissään olleen henkilön rantaan

Sun­nun­taiaa­mu­na kei­kah­ti vene Pa­han­sään­lam­mel­la Kuu­sa­mos­sa – Pe­las­tus­lai­tos sai kyl­mis­sään olleen hen­ki­lön rantaan

23.05.2022 14:00
Tilaajille
Rukajärveltä kuturauhoitus ja verkkorajoituksia

Ru­ka­jär­vel­tä ku­tu­rau­hoi­tus ja verk­ko­ra­joi­tuk­sia

07.05.2022 16:49 1
Tilaajille
Vegaaniruokavalio ei olekaan ympäristöystävällisin – Kalaa syömällä voit muuttaa ravinnejalanjälkesi jopa negatiiviseksi, mutta Norjan lohella se ei onnistu

Ve­gaa­ni­ruo­ka­va­lio ei olekaan ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sin – Kalaa syö­mäl­lä voit muuttaa ra­vin­ne­ja­lan­jäl­ke­si jopa ne­ga­tii­vi­sek­si, mutta Norjan lohella se ei onnistu

30.04.2022 17:01
Tilaajille
Kalastaja Hannu Kukkohovi kertoo ahvenen perkauksesta

Ka­las­ta­ja Hannu Kuk­ko­ho­vi kertoo ahvenen per­kauk­ses­ta

29.04.2022 13:25
Tilaajille
Lukijalta: Kalaa pitää voida käsitellä Koston hallilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kalaa pitää voida kä­si­tel­lä Koston hal­lil­la

16.04.2022 16:01 1
Tilaajille
Pilkkiviikko sai uuden juoksupojan, mutta muuten talkooväki on hakemisessa – tapahtuman isä Rauno Veteläinen aikoo onkia oikein urakalla, osallistujia joka kilpailuun odotetaan ainakin 200

Pilk­ki­viik­ko sai uuden juok­su­po­jan, mutta muuten tal­koo­vä­ki on ha­ke­mi­ses­sa – ta­pah­tu­man isä Rauno Ve­te­läi­nen aikoo onkia oikein ura­kal­la, osal­lis­tu­jia joka kil­pai­luun odo­te­taan ainakin 200

07.04.2022 08:18
Tilaajille
Aten vinkit, miten kala nappaa – "Paras pilkkikausi osuu kevääseen, paras pilkkisää on auringonpaiste, värikkäällä pilkillä saa parhaiten ahvenia"

Aten vinkit, miten kala nappaa – "Paras pilk­ki­kau­si osuu ke­vää­seen, paras pilk­ki­sää on au­rin­gon­pais­te, vä­rik­kääl­lä pil­kil­lä saa par­hai­ten ah­ve­nia"

05.04.2022 18:55 1
Tilaajille
Siikaa, taimenta ja lohia Lehtiniemen vesialueelle – Kirjolohi-istutusten jälkeen vesialueille asetetaan kahden vuorokauden kalastuskielto

Siikaa, tai­men­ta ja lohia Leh­ti­nie­men ve­sia­lueel­le – Kir­jo­lo­hi-is­tu­tus­ten jälkeen ve­sia­lueil­le ase­te­taan kahden vuo­ro­kau­den ka­las­tus­kiel­to

01.04.2022 04:00
Tilaajille
Erävalvonta tavoitti ennätysmäärän luonnossa liikkujia – moottorikelkalla liikutaan yhä enemmän reittien ulkopuolella

Erä­val­von­ta ta­voit­ti en­nä­tys­mää­rän luon­nos­sa liik­ku­jia – moot­to­ri­kel­kal­la lii­ku­taan yhä enemmän reit­tien ul­ko­puo­lel­la

19.03.2022 08:55
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien verkkomies tiliä tekemässä – kengät kastuivat ja suksi ja sompa olivat rikki
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien verk­ko­mies tiliä te­ke­mäs­sä – kengät kas­tui­vat ja suksi ja sompa olivat rikki

08.03.2022 04:00
Tilaajille
Iso ahven Kitkajärvestä – ”Tunsin pilkissäni, että nyt jyrähti iso kala kiinni, arvelin sen olevan hauen”

Iso ahven Kit­ka­jär­ves­tä – ”Tunsin pil­kis­sä­ni, että nyt jyrähti iso kala kiinni, arvelin sen olevan hauen”

25.02.2022 12:00
Tilaajille
Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla maksetaan ahkerasti kalastonhoitomaksuja

Kai­nuus­sa, Lapissa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la mak­se­taan ah­ke­ras­ti ka­las­ton­hoi­to­mak­su­ja

09.02.2022 14:22
Tilaajille
Televisiossa Lapin unelmaansa etsinyt Petro Niskanen löysi onnen Ivalosta – Nyt hän vastailee Lappi-kysymyksiin somessa ja kertoo, miksi pohjoiseen kannattaa muuttaa kertarysäyksellä

Te­le­vi­sios­sa Lapin unel­maan­sa etsinyt Petro Nis­ka­nen löysi onnen Iva­los­ta – Nyt hän vas­tai­lee Lap­pi-ky­sy­myk­siin somessa ja kertoo, miksi poh­joi­seen kan­nat­taa muuttaa ker­ta­ry­säyk­sel­lä

30.01.2022 19:30
Tilaajille
"Katkaistuista kuusenoksista olisi jo kohtuu hyvä päästä eroon" – kalastusasiantuntija muistuttaa talvipyydysten ja avantojen merkkaamisen tärkeydestä

"Kat­kais­tuis­ta kuu­se­nok­sis­ta olisi jo kohtuu hyvä päästä eroon" – ka­las­tus­asian­tun­ti­ja muis­tut­taa tal­vi­pyy­dys­ten ja avan­to­jen merk­kaa­mi­sen tär­key­des­tä

20.01.2022 09:00
Tilaajille