Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Kalastus
Oletko koskaan pilkkinyt veneestä? –Kylmäluomalla on pilkitty ja saalista saatu, tässä tulospörssissä kalastuksen lisäksi suunnistusta ja jalkapalloa

Oletko koskaan pilk­ki­nyt ve­nees­tä? –Kyl­mä­luo­mal­la on pil­kit­ty ja saa­lis­ta saatu, tässä tu­los­pörs­sis­sä ka­las­tuk­sen lisäksi suun­nis­tus­ta ja jal­ka­pal­loa

13.09.2023 09:47
Tilaajille
Teuvo Virranniemi verkotti Ala-Kitkasta julmetun siian – "Sain sen juuri muljautettua laidan yli veneeseen"

Teuvo Vir­ran­nie­mi ver­kot­ti Ala-Kit­kas­ta jul­me­tun siian – "Sain sen juuri mul­jau­tet­tua laidan yli ve­nee­seen"

10.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Vain kourallinen valvojia valvoo kalastussääntöjen noudattamista Koillismaalla – räikeitä tapauksia ei juuri esiinny, salakalastukseen puututaan jopa hämäränäkölaitteilla

Vain kou­ral­li­nen val­vo­jia valvoo ka­las­tus­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta Koil­lis­maal­la – ­räi­kei­tä ta­pauk­sia ei juuri esiin­ny, sa­la­ka­las­tuk­seen puu­tu­taan jopa hä­mä­rä­nä­kö­lait­teil­la

05.08.2023 04:00
Tilaajille
Metsähallitus otti käyttöön eräetiketin: Saaliin, luonnon ja toisten luonnossa liikkujien kunnioittaminen on tärkeää

Met­sä­hal­li­tus otti käyt­töön eräe­ti­ke­tin: Saa­liin, luonnon ja toisten luon­nos­sa liik­ku­jien kun­nioit­ta­mi­nen on tärkeää

22.07.2023 17:04
Tilaajille
Onko taimenen kalastuspaine Kuusingilla kestävää ja miten istutukset onnistuvat? – joen kalankulkua luodataan ja videoidaan

Onko tai­me­nen ka­las­tus­pai­ne Kuu­sin­gil­la kes­tä­vää ja miten is­tu­tuk­set on­nis­tu­vat? – joen ka­lan­kul­kua luo­da­taan ja vi­deoi­daan

03.07.2023 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Pentti Määtän lu­ki­ja­kir­je: Ko­ti­jär­ven kala on hyvää

28.06.2023 17:00
Tilaajille
Kalastan uhanalaista taimenta – ja nautin joka hetkestä
Kolumni

Ka­las­tan uhan­alais­ta tai­men­ta – ja nautin joka het­kes­tä

12.06.2023 04:00 3
Tilaajille
150 000 istutettua taimenen poikasta ja Piilijoen kunnostustalkoot – Kuusinkijoki kuntoon -hankkeessa alkoi nyt käytännön työt, joiden tulokset nähdään muutamien vuosien päästä

150 000 is­tu­tet­tua tai­me­nen poi­kas­ta ja Pii­li­joen kun­nos­tus­tal­koot – Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon -hank­kees­sa alkoi nyt käy­tän­nön työt, joiden tu­lok­set nähdään muu­ta­mien vuosien päästä

12.06.2023 04:00 2
Tilaajille
Lähes 12 kilon hauki Irnijärvestä – pää menee laavun seinälle

Lähes 12 kilon hauki Ir­ni­jär­ves­tä – pää menee laavun sei­näl­le

15.05.2023 09:23 4
Tilaajille
Kuusamon keskustassa on suosittu vapaa-ajankalastajien kohde, mutta söisitkö Torankijärvestä pyydettyä kalaa? – Vastaa viikon kysymykseen

Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa on suo­sit­tu va­paa-ajan­ka­las­ta­jien kohde, mutta söi­sit­kö To­ran­ki­jär­ves­tä pyy­det­tyä kalaa? – Vastaa viikon ky­sy­myk­seen

12.05.2023 04:00 6
Tilaajille
Mourusalmen kalasatamaan on investoitu viime vuosinakin, nyt se tarvitsisi jälleen isot parannukset

Mou­ru­sal­men ka­la­sa­ta­maan on in­ves­toi­tu viime vuo­si­na­kin, nyt se tar­vit­si­si jälleen isot pa­ran­nuk­set

01.05.2023 11:00
Tilaajille
Kun sähkökairaa käyttänyt Markku näki peukalonsa jäällä, hän tiesi tilanteen olevan vakava – nyt mies haluaa varoittaa ihmisiä arkisten laitteiden vaaroista

Kun säh­kö­kai­raa käyt­tä­nyt Markku näki peu­ka­lon­sa jäällä, hän tiesi ti­lan­teen olevan vakava – nyt mies haluaa va­roit­taa ihmisiä ar­kis­ten lait­tei­den vaa­rois­ta

30.04.2023 04:00 3
Tilaajille
"Surviaista pitää panna, jos on oikein huono syönti" – Erämaa-Kuusamon pilkkiviikolla kilpailtiin Salmisessa tiistaina loistosäässä, ja huolto pelasi

"Sur­viais­ta pitää panna, jos on oikein huono syönti" – Erä­maa-Kuu­sa­mon pilk­ki­vii­kol­la kil­pail­tiin Sal­mi­ses­sa tiis­tai­na lois­to­sääs­sä, ja huolto pelasi

12.04.2023 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­la­por­tai­den sijaan is­tu­tuk­sia Ii­jo­keen

30.03.2023 04:00
Tilaajille
"Sen persoudella tulin samoille paikoille uudestaan" – Jouko Kallunki pilkki peräkkäisinä päivinä Yli-Kitkalta suurkalan

"Sen per­sou­del­la tulin sa­moil­le pai­koil­le uu­des­taan" – Jouko Kal­lun­ki pilkki pe­räk­käi­si­nä päivinä Yli-Kit­kal­ta suur­ka­lan

28.03.2023 04:00 2
Tilaajille
Joissakin Koillismaankin karuissa vesissä elää pieni petokalalaji, jonka ennätysyksilö saatiin Kuusamosta – Suomen uuteen ykkösturskaan niitä mahtuisi 3 694

Jois­sa­kin Koil­lis­maan­kin ka­ruis­sa vesissä elää pieni pe­to­ka­la­la­ji, jonka en­nä­tys­yk­si­lö saatiin Kuu­sa­mos­ta – Suomen uuteen yk­kös­turs­kaan niitä mah­tui­si 3 694

16.03.2023 04:00
Tilaajille
Mitä tehtäisiin Korvuanjärvestä nouseville norssitonneille – tiskirätille haisevan kuoreen kohtalo mietitytti vuonna 1993

Mitä teh­täi­siin Kor­vuan­jär­ves­tä nou­se­vil­le nors­si­ton­neil­le – tis­ki­rä­til­le hai­se­van kuoreen kohtalo mie­ti­tyt­ti vuonna 1993

20.02.2023 04:00
Tilaajille
Isopäinen otus oli vain suupielistään kiinni – ennätyshaukensa Kitkalta kalastanut entinen ammattikalastaja kaipaa porkkanaa, mikä innostaisi ihmisiä kotitarvekalastukseen

Iso­päi­nen otus oli vain suu­pie­lis­tään kiinni – en­nä­tys­hau­ken­sa Kit­kal­ta ka­las­ta­nut entinen am­mat­ti­ka­las­ta­ja kaipaa pork­ka­naa, mikä in­nos­tai­si ihmisiä ko­ti­tar­ve­ka­las­tuk­seen

10.02.2023 20:00 6
Tilaajille
Joko on pilkkikausi avattu vai säästeletkö huippukuntoa Pilkkiviikolle – vastaa Koillissanomien viikon kysymykseen

Joko on pilk­ki­kau­si avattu vai sääs­te­let­kö huip­pu­kun­toa Pilk­ki­vii­kol­le – vastaa Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen

08.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Missä ovat talviverkkokalastajat Muojärveltä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Missä ovat tal­vi­verk­ko­ka­las­ta­jat Muo­jär­vel­tä?

03.01.2023 04:00
Tilaajille