Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kalastus
Molemmat voittaisivat, jos kala vaihtaisi käsiä – mistä lähiruokaringin perustaminen kiikastaa?

Mo­lem­mat voit­tai­si­vat, jos kala vaih­tai­si käsiä – mistä lä­hi­ruo­ka­rin­gin pe­rus­ta­mi­nen kii­kas­taa?

19.11.2022 04:00 3
Tilaajille
"Taitaa olla perinnöllistä tämä kiinnostus kalastukseen" – Kuusamossa on 25 kalastuskuntaa, jotka toimivat pitkälti talkootyöllä: tällaista niiden toiminta on

"Taitaa olla pe­rin­nöl­lis­tä tämä kiin­nos­tus ka­las­tuk­seen" – Kuu­sa­mos­sa on 25 ka­las­tus­kun­taa, jotka toi­mi­vat pit­käl­ti tal­koo­työl­lä: täl­lais­ta niiden toi­min­ta on

01.11.2022 17:56
Tilaajille
Uusi kalastuslaki velvoittaisi vapaa-ajan kalastajat saalisilmoituksiin –  Ilmoitukset "Omakala -järjestelmään", uudistus voimaan ensi vuoden alusta.

Uusi ka­las­tus­la­ki vel­voit­tai­si va­paa-ajan ka­las­ta­jat saa­lis­il­moi­tuk­siin – Il­moi­tuk­set "O­ma­ka­la -jär­jes­tel­mään", uu­dis­tus voimaan ensi vuoden alusta.

20.09.2022 08:26 2
Tilaajille
Yhteen aikaan Antti J. Leinosen auto päätyi magneetin lailla johonkin kalasatamaan, vaikka olisi lähtenyt mihin – Perjantaina nähdään lopputulos ja tanssia

Yhteen aikaan Antti J. Lei­no­sen auto päätyi mag­nee­tin lailla jo­hon­kin ka­la­sa­ta­maan, vaikka olisi läh­te­nyt mihin – Per­jan­tai­na nähdään lop­pu­tu­los ja tanssia

09.09.2022 12:00
Tilaajille
Lauantaina järjestetyn Koko Kuusamo kalastaa -tapahtuman tavoitteena on saada ihmiset kalastamaan matalalla kynnyksellä: "Toivomme, että myös Kuusamon luonnosta kiinnostutaan tapahtuman myötä"

Lauan­tai­na jär­jes­te­tyn Koko Kuusamo ka­las­taa -ta­pah­tu­man ta­voit­tee­na on saada ihmiset ka­las­ta­maan ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä: "Toi­vom­me, että myös Kuu­sa­mon luon­nos­ta kiin­nos­tu­taan ta­pah­tu­man myötä"

20.08.2022 17:00
Tilaajille
Kalankasvattaja Pentti Parviainen vaatii sakkoja ja kunnianloukkauksesta korvausta istutusvelvoitetta koskevassa kiistassaan

Ka­lan­kas­vat­ta­ja Pentti Par­viai­nen vaatii sakkoja ja kun­nian­louk­kauk­ses­ta kor­vaus­ta is­tu­tus­vel­voi­tet­ta kos­ke­vas­sa kiis­tas­saan

16.08.2022 04:00 3
Tilaajille
Kalastuksen megaviikonloppu tulossa ensi viikolla – Koko Kuusamo kalastaa -perhetapahtumassa kymmenittäin rasteja ympäri paikkakuntaa

Ka­las­tuk­sen me­ga­vii­kon­lop­pu tulossa ensi vii­kol­la – Koko Kuusamo ka­las­taa -per­he­ta­pah­tu­mas­sa kym­me­nit­täin rasteja ympäri paik­ka­kun­taa

11.08.2022 04:00
Tilaajille
"Olen huomannut, että puomeja tahtoo olla kiinni myös esimerkiksi marja-aikaan" – tietä pitkin pääsee hillaan, tai sitten ei

"Olen huo­man­nut, että puomeja tahtoo olla kiinni myös esi­mer­kik­si mar­ja-ai­kaan" – tietä pitkin pääsee hil­laan, tai sitten ei

23.07.2022 17:00 2
Tilaajille
Liikasenvaara on luontoa ja rauhaa rakastavan unelmakylä –  "Täällä ei tee mieli pitää edes verhoja ikkunassa, kun maisema vaihtuu koko ajan ja on niin kaunista"

Lii­ka­sen­vaa­ra on luontoa ja rauhaa ra­kas­ta­van unel­ma­ky­lä – "Täällä ei tee mieli pitää edes verhoja ik­ku­nas­sa, kun maisema vaihtuu koko ajan ja on niin kau­nis­ta"

22.07.2022 16:30
Tilaajille
Kalastajan unelmakylä ainutlaatuisen Kitkajärven vieressä – maisemat ja oma rauha keräävät kehuja Suonnankylän asukkailta

Ka­las­ta­jan unel­ma­ky­lä ai­nut­laa­tui­sen Kit­ka­jär­ven vie­res­sä – mai­se­mat ja oma rauha ke­rää­vät kehuja Suon­nan­ky­län asuk­kail­ta

08.07.2022 16:30
Tilaajille
Juhannusharjus Liikasenvaarasta, -lahna Tolpanselältä, Koillissanomien kalakisan haukisarjassa kärki tiivistyy

Ju­han­nus­har­jus Lii­ka­sen­vaa­ras­ta, -lahna Tol­pan­se­läl­tä, Koil­lis­sa­no­mien ka­la­ki­san hau­ki­sar­jas­sa kärki tii­vis­tyy

02.07.2022 13:46
Tilaajille
Kuuluisa kalastusopas rauhoittaisi Tenojoen lohen pysyvästi – kuusamolaislähtöinen Tero Ronkainen tuntee syyllisyyttä lohen kohtalosta, eikä usko kalastavansa sitä enää koskaan

Kuu­lui­sa ka­las­tus­opas rau­hoit­tai­si Te­no­joen lohen py­sy­väs­ti – kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Tero Ron­kai­nen tuntee syyl­li­syyt­tä lohen koh­ta­los­ta, eikä usko ka­las­ta­van­sa sitä enää koskaan

20.06.2022 17:00
Tilaajille
Kalastajille kahvia, hauille myllyä – Akanlahden haukikisoissa 269 kiloa petokalaa ylös muikun ja siian hyväksi

Ka­las­ta­jil­le kahvia, hauille myllyä – Akan­lah­den hau­ki­ki­sois­sa 269 kiloa pe­to­ka­laa ylös muikun ja siian hyväksi

13.06.2022 13:21 1
Tilaajille
Tornionjoen lohen terveydentilaa tutkitaan tänä kesänä – viime vuonna tutkituista kaloista ei löytynyt tautia aiheuttavia bakteereja tai viruksia

Tor­nion­joen lohen ter­vey­den­ti­laa tut­ki­taan tänä kesänä – viime vuonna tut­ki­tuis­ta ka­lois­ta ei löy­ty­nyt tautia ai­heut­ta­via bak­tee­re­ja tai vi­ruk­sia

07.06.2022 15:09
Tilaajille
Jokikalastuskausi alkaa – kalastajat voivat tarkkailla pian Iijoen keskiosan veden lämpötilaa netistä

Jo­ki­ka­las­tus­kau­si alkaa – ka­las­ta­jat voivat tark­kail­la pian Iijoen kes­ki­osan veden läm­pö­ti­laa netistä

31.05.2022 12:32
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ruuan hinnannousu on hyvä syy innostua kalastamaan – mutta alkuun ei pääse ilman oppia, osaamista ja hyviä välineitä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ruuan hin­nan­nou­su on hyvä syy in­nos­tua ka­las­ta­maan – mutta alkuun ei pääse ilman oppia, osaa­mis­ta ja hyviä vä­li­nei­tä

30.05.2022 19:00
Tilaajille
Sunnuntaiaamuna keikahti vene Pahansäänlammella Kuusamossa – Pelastuslaitos sai kylmissään olleen henkilön rantaan

Sun­nun­tai­aa­mu­na kei­kah­ti vene Pa­han­sään­lam­mel­la Kuu­sa­mos­sa – Pe­las­tus­lai­tos sai kyl­mis­sään olleen hen­ki­lön rantaan

23.05.2022 14:00
Tilaajille
Rukajärveltä kuturauhoitus ja verkkorajoituksia

Ru­ka­jär­vel­tä ku­tu­rau­hoi­tus ja verk­ko­ra­joi­tuk­sia

07.05.2022 16:49 1
Tilaajille