Ammattikalastus
Posiolla aletaan kouluttamaan ammattikalastajia – Kalatalouden ammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen hakuaikaa jatkettiin

Po­siol­la aletaan kou­lut­ta­maan am­mat­ti­ka­las­ta­jia – Ka­la­ta­lou­den am­mat­ti­tut­kin­toon täh­tää­vän kou­lu­tuk­sen ha­ku­ai­kaa jat­ket­tiin

21.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Siika romahtanut – haukikanta kasvanut – Siikakantojen vähäisyyden Kuusamo-Muojärven vesissä uskotaan johtuvan voimakkaasti kasvaneesta haukikannasta

Siika ro­mah­ta­nut – hau­ki­kan­ta kas­va­nut – Sii­ka­kan­to­jen vä­häi­syy­den Kuu­sa­mo-Muo­jär­ven vesissä us­ko­taan joh­tu­van voi­mak­kaas­ti kas­va­nees­ta hau­ki­kan­nas­ta

03.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Posiolla alkaa kalatalouden ammattitutkinto – hakuaika päättyy 27. syyskuuta

Po­siol­la alkaa ka­la­ta­lou­den am­mat­ti­tut­kin­to – ha­ku­ai­ka päättyy 27. syys­kuu­ta

27.08.2020 10:17 0
Kalasatama uudistuu – Mourusalmen kalasataman jatkokehittämishankkeessa hankitaan muun muassa massauskone ja kunnostetaan sataman imeytyskenttä

Ka­la­sa­ta­ma uu­dis­tuu – Mou­ru­sal­men ka­la­sa­ta­man jat­ko­ke­hit­tä­mis­hank­kees­sa han­ki­taan muun muassa mas­saus­ko­ne ja kun­nos­te­taan sataman imey­tys­kent­tä

08.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Ammattikalastaja kalastaa vapaallakin – Posion Kirintövaaran vapaa-ajan asunnollaan pikkulomiansa viettävä luotolainen ammattikalastaja ei pääse kalastamisesta eroon Posion mökilläänkään

Am­mat­ti­ka­las­ta­ja ka­las­taa va­paal­la­kin – Posion Ki­rin­tö­vaa­ran va­paa-ajan asun­nol­laan pik­ku­lo­mian­sa viet­tä­vä luo­to­lai­nen am­mat­ti­ka­las­ta­ja ei pääse ka­las­ta­mi­ses­ta eroon Posion mö­kil­lään­kään

08.03.2020 05:00 0
Tilaajille
Ammattikalastusta rajoitetaan Kantokylän yhteisellä kalavedellä Kokko- ja Kylmäjärvillä

Am­mat­ti­ka­las­tus­ta ra­joi­te­taan Kan­to­ky­län yh­tei­sel­lä ka­la­ve­del­lä Kokko- ja Kyl­mä­jär­vil­lä

31.10.2017 05:00 0