Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Ammattikalastus
Koillismaalle ei ole lupeissa vielä viikkoihin kunnon jäitä – "Jos side on kiinni ja ukko tippuu jäihin, niin sukset jalassa hän ei nouse ylös"

Koil­lis­maal­le ei ole lu­peis­sa vielä viik­koi­hin kunnon jäitä – "Jos side on kiinni ja ukko tippuu jäihin, niin sukset jalassa hän ei nouse ylös"

04.11.2022 04:00
Tilaajille
Pohjoisen vedet ovat hyväkuntoisia ja alikalastettuja, ja siksi niissä on potentiaalia, sanoo Juha Korhonen – Kotimaisen kalan syöntiä halutaan lisätä, koska siitä hyötyvät talous, terveys ja ilmasto

Poh­joi­sen vedet ovat hy­vä­kun­toi­sia ja ali­ka­las­tet­tu­ja, ja siksi niissä on po­ten­tiaa­lia, sanoo Juha Kor­ho­nen – Ko­ti­mai­sen kalan syöntiä ha­lu­taan lisätä, koska siitä hyö­ty­vät talous, terveys ja ilmasto

21.03.2022 04:00
Tilaajille
Mourusalmen kalasatamalle omat nettisivut – samalla kunta markkinoi paikallisia vesiä ammattikalastajille

Mou­ru­sal­men ka­la­sa­ta­mal­le omat net­ti­si­vut – samalla kunta mark­ki­noi pai­kal­li­sia vesiä am­mat­ti­ka­las­ta­jil­le

11.01.2022 04:00
Tilaajille
Mourusalmen kalasatama kunnostettiin nykyaikaiseksi – "Parhaimmat ideat ovat tulleet kalastajilta, jotka ovat yhdessä suunnitellet miten satamaa voidaan kehittää"

Mou­ru­sal­men ka­la­sa­ta­ma kun­nos­tet­tiin ny­ky­ai­kai­sek­si – "Par­haim­mat ideat ovat tulleet ka­las­ta­jil­ta, jotka ovat yhdessä suun­ni­tel­let miten satamaa voidaan ke­hit­tää"

20.10.2021 11:00
Tilaajille
”Ammattikalastajia pitäisi olla nykyistä enemmän” – Kuusamon Kalan toimitusjohtaja Juha Korhonen kaipaa alasta kiinnostuneita nuoria ammatinharjoittajaksi

”Am­mat­ti­ka­las­ta­jia pitäisi olla ny­kyis­tä enem­män” – Kuu­sa­mon Kalan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Kor­ho­nen kaipaa alasta kiin­nos­tu­nei­ta nuoria am­ma­tin­har­joit­ta­jak­si

21.02.2021 11:00
Tilaajille
Ilmasto ryöstää kalastajilta alkutalven tilipussia – jalostaja käyttää pakkasvarastoa kunnon jäitä odoteltaessa

Ilmasto ryöstää ka­las­ta­jil­ta al­ku­tal­ven ti­li­pus­sia – ja­los­ta­ja käyttää pak­kas­va­ras­toa kunnon jäitä odo­tel­taes­sa

14.12.2020 04:00
Tilaajille
Posiolla aletaan kouluttamaan ammattikalastajia – Kalatalouden ammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen hakuaikaa jatkettiin

Po­siol­la aletaan kou­lut­ta­maan am­mat­ti­ka­las­ta­jia – Ka­la­ta­lou­den am­mat­ti­tut­kin­toon täh­tää­vän kou­lu­tuk­sen ha­ku­ai­kaa jat­ket­tiin

03.11.2020 16:43
Tilaajille
Siika romahtanut – haukikanta kasvanut – Siikakantojen vähäisyyden Kuusamo-Muojärven vesissä uskotaan johtuvan voimakkaasti kasvaneesta haukikannasta

Siika ro­mah­ta­nut – hau­ki­kan­ta kas­va­nut – Sii­ka­kan­to­jen vä­häi­syy­den Kuu­sa­mo-Muo­jär­ven vesissä us­ko­taan joh­tu­van voi­mak­kaas­ti kas­va­nees­ta hau­ki­kan­nas­ta

03.09.2020 04:00
Tilaajille
Posiolla alkaa kalatalouden ammattitutkinto – hakuaika päättyy 27. syyskuuta

Po­siol­la alkaa ka­la­ta­lou­den am­mat­ti­tut­kin­to – ha­ku­ai­ka päättyy 27. syys­kuu­ta

27.08.2020 10:17
Kalasatama uudistuu – Mourusalmen kalasataman jatkokehittämishankkeessa hankitaan muun muassa massauskone ja kunnostetaan sataman imeytyskenttä

Ka­la­sa­ta­ma uu­dis­tuu – Mou­ru­sal­men ka­la­sa­ta­man jat­ko­ke­hit­tä­mis­hank­kees­sa han­ki­taan muun muassa mas­saus­ko­ne ja kun­nos­te­taan sataman imey­tys­kent­tä

08.06.2020 08:00
Tilaajille
Ammattikalastaja kalastaa vapaallakin – Posion Kirintövaaran vapaa-ajan asunnollaan pikkulomiansa viettävä luotolainen ammattikalastaja ei pääse kalastamisesta eroon Posion mökilläänkään

Am­mat­ti­ka­las­ta­ja ka­las­taa va­paal­la­kin – Posion Ki­rin­tö­vaa­ran va­paa-ajan asun­nol­laan pik­ku­lo­mian­sa viet­tä­vä luo­to­lai­nen am­mat­ti­ka­las­ta­ja ei pääse ka­las­ta­mi­ses­ta eroon Posion mö­kil­lään­kään

08.03.2020 13:01
Tilaajille
Ammattikalastusta rajoitetaan Kantokylän yhteisellä kalavedellä Kokko- ja Kylmäjärvillä

Am­mat­ti­ka­las­tus­ta ra­joi­te­taan Kan­to­ky­län yh­tei­sel­lä ka­la­ve­del­lä Kokko- ja Kyl­mä­jär­vil­lä

31.10.2017 05:00