Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kalakannat
Pääseekö kala uimaan näin vilkkaasti vettä juoksettavan tierummun läpi? – Rumpuja kannattaa panna kuntoon samalla, kun tietä perusparannetaan, sanoo Metsäkeskuksen hanketta johtava Irmeli Ruokanen

Pää­see­kö kala uimaan näin vilk­kaas­ti vettä juok­set­ta­van tie­rum­mun läpi? – Rumpuja kan­nat­taa panna kuntoon sa­mal­la, kun tietä pe­rus­pa­ran­ne­taan, sanoo Met­sä­kes­kuk­sen han­ket­ta johtava Irmeli Ruo­ka­nen

05.11.2021 04:00
Tilaajille
Tutkimus: Istutetut lohet menestyvät luonnossa huonosti – eivät tuo etuja luonnonpopulaatioille

Tut­ki­mus: Is­tu­te­tut lohet me­nes­ty­vät luon­nos­sa huo­nos­ti – eivät tuo etuja luon­non­po­pu­laa­tioil­le

23.11.2020 11:00
Tilaajille
Siika romahtanut – haukikanta kasvanut – Siikakantojen vähäisyyden Kuusamo-Muojärven vesissä uskotaan johtuvan voimakkaasti kasvaneesta haukikannasta

Siika ro­mah­ta­nut – hau­ki­kan­ta kas­va­nut – Sii­ka­kan­to­jen vä­häi­syy­den Kuu­sa­mo-Muo­jär­ven vesissä us­ko­taan joh­tu­van voi­mak­kaas­ti kas­va­nees­ta hau­ki­kan­nas­ta

03.09.2020 04:00
Tilaajille
Istutukset Iijokeen jatkuvat – Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan kesäkuun alussa 200 000 merilohen ja 50 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta

Is­tu­tuk­set Ii­jo­keen jat­ku­vat – Ii­jo­keen ja sen si­vu­jo­kiin is­tu­te­taan ke­sä­kuun alussa 200 000 me­ri­lo­hen ja 50 000 me­ri­tai­me­nen vas­ta­kuo­riu­tu­nut­ta poi­kas­ta

12.06.2020 10:16
Tilaajille